Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.02.1960
  • DURU M Böyle kavgalardan kimse galip çıkmaz PARLEMENTOLAR tarihinde Meclis kavgalarına rastlanmaktadır.Yakın zamanlarda İtalya,Fransa ve Japonya parlementolarında Mebusların birbirlerine hücum ettikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1960
  • I İLHAN DEMtREL] BİR KOLEJLİ DAHA 8 ay evvel Leventte Dr.Kemal Arıcan'ın evinden 5840 lira değerinde bir ses makinesi çalan 17 yadında bir knlej talebesi dün yakalanmıştır.Bir binbaşının utlu olan N.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1960
  • BÜYÜK SÖZLERDEN KÜÇÜK İLHAMLAR:İVPJJM w w.«HER ŞEY ASLINA RÜCÛ EDER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1960
  • CaHaP.liler kavga içir tahkikat talep ediyor ANKARA,HUSUSÎ MECLİSTE cereyan «den müessif hâdiseden sonra,gazetecilerle konuşan C.H.P.mebuslarından Fuat Börekçi,Halil Sezai Erkut,Hasan Tez,Mehmet Ali C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1960
  • açıldı Kromif şirketine açılan büyük kredi dolayısiyle Ziraat Bankası için Meclis tahkikatı yapılacak Meclis tahkikatını yapmak için Adliye Komisyonu vazifelendirildi Tahkikat bir ayda bitecek ANKARA,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1960
  • Mecliste büyük bir kavga oldu îsmail înan C.H.P.başından yaralandı.Mebuslar birbirlerine tekme ve yumruklarla hücum eltiler ANKARA,HUSUSİ SAMET Ağaoğlu hakkında Meclis tahkikatı açılması için,Suphi Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1960
  • İNÖNÜ.AMERİKAN ELÇİSİYLE [ASAF UÇARI C.n.P.Genel Başkanı İsmet İm m il dün Amerikan Sefiri Warren ve esine öğle yemeği vermiştir.Yemekde C.H.P.Genel Sekreteri İsmail Küstü Aksal,Amerikan Bliytik Elçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1960
  • Kıbrıs müzakereleri Londra'da başlıyor LONDRA,RADYO Lefkoşa'da »ona eren Kibri» müzakerelerine Londra'da devam edilecektir.Londra'dalci 5 11 çalışma ruhunda Kıbrıslı Türk ve Rumları" temsil etmekte ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1960
  • Chessman yarın idam edilecek WASHİNGTON,A.P.Bütün talepleri reddedilmiş olan Chessman Cuma günü San Quentin hapishanesinin gaz odasında İdam edilecektir.Chessman'ın kurtulabilmesi için yegane yol Kall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1960
  • Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılıyor ANKARA,A.A.GÜMRÜK ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüsman,gümrük tarife cetvellerinde sıra değifikliğini hedef tutan bir kanun lâyihasının Meclise sevkedildiğini açıklam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1960
  • [MÎLLIYETJ VATAN' MESUL MI l)KI.KK1NDKN X.TİRAJ.t BULANCAK CEZAEVİ-Ö\ÜM * JII.Mşuni.i'KIVI K RtKUK'IK NAİM TİRALİ DÜN CEZAEVİNE GİRDİ Vatan Gazetesi Mes'ul Müdürü 16 ay hapis yatacak.Vatan ve Dünya'nm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1960
  • Köylüler Yağma için bir köye baskın yaptı Koyunları yağma etmek için baskın yapanlar silâhla karşılandı.Müsademe 3 saat sürdü,tki taraftan da Ölü ve yaralı var DİYARBAKIR,HUSUSÎ TİLHARAN köyü halkı,ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1960
  • ANKARA GÜNEŞ UMUMİ NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ Her türlü.Kara,Deniz,Hava vt Beynelmilel Nakliyat,Gümrükleme,Antrepo içleriniz için EMRİNİZD EDİR Türkiyenüı J»»r yerinde.Şube,Acente ve muhabirleri vardır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • SİYASET DÜNYASINDA o^W Koh^* De Gaulle Bombası i LK atom bomba Temmuz 1945 Amerikalılar tarafından tecrübe edilmişti.Bir ey sonra Amerika,Japonya iie harbe son vermek maksadıyle Hiroşima'ya,bugünkü öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • YENİ NEŞRİYAT MEVLÛNÂ DİVÂNI KEBİR S inci Cilt 23 Lira ABDÜLBAKİ GÖLPINARLİ Ş:mvLaıa FİHİ MA-FÎH Fiatı 15 Lira ABDÜLBAKİ GÖLPINARLİ 1-J.B.BURY FIKIR ve SÖZ HÜRRİYETİ Çeviren' AVNİ BAŞMAN Fiyatı 2 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • SAYIN MANİFATURA Perakende Tüccarların Nazarı Dikkatine MÜ SENESİNİN EN SON MODA V A K K O E?r,primek-i i Ve memlc-ketinılz'ln en GÜZİDE DOKUMA FABRİKALARININ Buhar ve Yaz Yeniliklerini 30 MUHTELİF KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • KİRALIK YAZIHANELER 1 Unkapanında yeni inşa âdileri iş hanının yazıhaneler ve acn katındaki iokanta,kahve ocağı ile birlikte kiraya verilecektir.2 Kıra şartlan Şirket merkebinden öğrenilebilir.3 Tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKA2AK T«l:44 *ö 62)Ay«eclk Zeynep Değirmeneioğlu Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Mehtap Kuyumcuları Srigltte Bardot Renkli Fr.2.hafta)EMEK Tel:44 84 39)Sakin Amerikalı AUdle Murphy î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • İSTANBUL 7.27 Açılı» ve program 7.30 Günaydın aevgiit dinleyiciler-84J0 Haberler vo Her telden hava raporu 8.35 Müzikli t;i5 sabah 900 Program ve kapagezlntlsi niş.İKİNCİ PROGRAM 9.05 Sevilmiş bala pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • MILÜSPOR YÜNİŞ T.A.Ş.den Kıymetli arkadaşımız ve Şirketimizin murahhas azası BAY EDVARD OHANESYAN m ölümü dolayısiyle teessürümüze telefon,telgraf,kart ve bizzat gelerek ifürak eden do*t ve arkadaşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • TEŞEKKÜR Aramızdan «bedlyea tmiunan aile rtuıoj» DOKTOR «BAJPRALİ» Hüseyin Enver SARP'ın Cenaz» merasimin» bizzat İştirak etmek,çelenk gündennek lutfunda bulunan «ayın büyüklerimize,İçten sevgi taşıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • ÜNİVERSİTE MERKEZ KÜ-TÜPHANESİ ONARILIYOR Üniversite merkez kütüphanesinin onarımına yakında başlanacaktır.Kütüphanenin alacağı şeklin İsi bit komisyona havale edilmiştir.Burada 20 bin çeşitli kitap s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • 100.000 m m m hb m eoj Erenköy'de 30.000 Lira değerinde APARTMAN DAİRESİ 1 Kişiye U©,Lira 367 Kişiye 60.000 Ura tMNIYET O SANDIQI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • 1 2 3 4 5 67 8'9I0 i" Tl 5 k 1 91 1 1 BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bit çok kimselere göndermek üzere çoğaltılan mektup.2 Ölüm;Gönül bağı.3 Hlnd prensi;Çatık ekşi suratlı.4 Lokman ruhu;Tersi vilâyet.3 Satranç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • PpPS:OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 26 Ocak] Bir ısrar Kanısında istemekiğiniz bir »eye razı olacaksınız.Sonu korktuğunuz gınl tıkmayacak.KOVA BURCU t 21 Ocak 10 $uhût] Bugün hayatınızda İrini bırakacak mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • Bu hafta Orta tahlo Büyük İstanbul Panoramasının 2.ve son kısmı Milyoner Onasisin Akhisar'da bir fakir vatandaşa borcu var,Halide Edib Adıvar pencereden ateş etmeye hazırlanıyor.19 Şubat ile 20 Mart a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • Tavukçuluk Yapacaklara Muhtelf kapasitelerde,en mükemmel,petrol veya elektrikle çalışan,garantili KULUÇKA V» CtVCIV ANA MAK1NALAR1 ile Tavukçuluk ekipmanlarım temin edebileceğinle yegâne müessese:Tepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • dr fi'inhde İtendi kendinize I N G İL İZCE ALMANCA-FRANSIZCA Dillerinden birini tn mükemmel bir fekllde öjrenebilir-slni».OcreUl* teahk tnoşürümûzü isleyiniz.ADRES I CorVetpondene* tnttitute İstiklâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • KASIMPAŞA Nalıncı oku*u 8 numarada oturan ismail Kılıç,istimlak yerlerinden çaldığı 10 kilo kurgun boruyu bir leblebiciye satarken suçüstü yakalanmıştır.MUSTAFA Ars.lanyc.lu İle Mehmet Erdoğan,'fakelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • TELEFON BEKLEYENLERİN SAYISI 75 BİNE YÜKSELDİ Ulaştırma Vekilinin ntanbuldakt santraliara 58 bin telefon ilâve edilecek* beyanatının akabinde telefon almak İçin İdareye S binden fula yeni muıar-aat ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • llif^ Konuşmalar,konuşmalar konuşmalar.GÜNÜN konusu Meclis'tekl gensoru vs Meclis tahkikatı tartışmaları.Bu tartışmalar üzerinde gazeteci olarak durmak gerekir.Gerekir ama durum o kadar mantık ve mâku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • 9 AYDA 602 GAYRİMEN-KUL İSTİMLAK EDİLDİ 1959 yılı Mart ayı başından yıl sonu» na kadar şehirde 352 si arsa olmak üzere 602 gayrimenkul İstimlâk edllmlıtlr.229 u Anadolu yakasında olan 602 gayrimenkulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • üniversitede bu yıl başarı nisbeti 15 Üniversite'de Şubat dönemi İmtUıan neticeleri geçmiş yıllara nazaran daha da düşük olmuştur.Şimdiye kadar alınan neticelerden umumi başarı nlsbetinin c 15 I geçme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1960
  • BELEDİYE 3 AYRI bölgeye ayrılıyor İstanbul,Belediye hizmetleri bakımından,8 ayrı bölgeye ayrılacaktır.Bu bölgeler,Anadolu,Kümeli ve İstanbul cihetleridir.Hizmetlerin daha kolay yürütülmesi İçin düşünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • Beşikraş Üçe Reisi Avukal Ekrem Amaç dün C.H.P.den islifa elli NEDRET SELÇUKEK C.H.P.Beşiktaş U«e Kongresinin 28 gubat Pazar günü unat 10 da 11 binasında toplanması kararlaştırılmıştır.Beşiktaş kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • BÎR SABIKALI KENDİ KENDİNİ YARALADI Yenlşehlrde Yenikafa sokakta oturan Îshak Berkant ve Cemalettin Gencer'in tvlne giren sabıkalılardan Necdet Tavul ve Aytekln Sönmez ev sahipleriyle münakaşaya tutuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • GÜNEY İLLERİNDE İMARA BAŞLANIYOR ANTAKYA,A.A.Hatay ve Antakyanın İmârı için faaiv te geçilmiştir.Yapılacak İmar hareleri meyan ında tarihî Ulucaminin etrafının açılması için teşebbüslere girişilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • İzmir'de bir suda tifo mikrobu bulundu İZMİR,HUSUSÎ Osmanağa suyunda tifo mikrobu gödüğü İçin içllıneıi ve kullanılması vedllmlştir.Sağlık Meclisi bu sudan evvelce nlkrop bulaşmış olabileceği dikkate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • DİKKAT.DİKKAT.Hiçbir hanım severek giydiği bir kumafi bir d i e r i u d görmekten hoşlanmaı Bu hususu nazarı itibara alan müessesemiz mevcudu gayet ax olan seçme kuponları sahip olabilmeleri için kıym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • PARASIZ.4.Üncü kotadan 87.02 10/37.02 20/37.03 11/90.07 10 Gümrük ve istatistik po-»isy onların a giren:bof einema filmi,fotoğraf filmi,haasas fotoğraf kâğıdı,fotoğraf makinelerinin ithaline parası* i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • Satılık Arsalar 350-400 Metrekare parsellerimi} arsalar çok ucuza satılıktır.Mür.P.K 11 Kadıköy Telefon 2264 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • Lâstik Fabrikalarına:Avrupa ve Türkiyetıin en büyük fabrikalarıma tecrübeai bilgisiz ve hesapsız is.ilerlemez İetaıÜMÜ TM.UM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • 4.cü KOTA PETROMAX NEUMEYER İSOFLEX HAWE TİNOL HASDE PUCARO VORWERK ZEHNDER İSMET CİPS TACO VBW RAPİTAL RAPİTAL WOLP HUWİL KROMER PRESTA TONSİL TEG CHEFARO Lâmbaları ve Firilleri Yeraltı ve Antigron K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • HER MÜNEVVERİN OKUMASI GEREKEN MÜKEMMEL KİTAP 240 sayfa,i renkli tablolar,yüzlere* fotoğraf Umumt tavai yarlt TETİR KİTABEMİ,Ankara Cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • 7 aile barındıran bir ev dün yandı Kurtuluşta 7 aileyi barındıran İçi ahgap bir bina dün yanmıştır.Safa meydanında,&2 numaralı,4 katlı binanın yanmalına kiracılardan 7» yasında Lakım Dangurl'y* alt gu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • Bir ortaokul talebesi balta ile öldürüldü ZONGULDAK,HUSUSİ Bugün halkı dehşete düşüren bir cinayet İslenmiş ve Delik Esentepe semtinde oturan 15 yasında Yüksel Güven adında bir ortaokul talebesi,meçhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • Eyüp Han Reisicumhur olarak dün yemin etti' KAKAgt,RADYO Teld Marejal Eyüp ilan dün Pakistan Reisicumhuru olarak yönün etmiştir.Eyüp Han Paklstanda son olarak yapılan dereceli seçimleri kazanmıştır.Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • Meçhul denizaltı ile temas kesildi BUENOS AİRES,RADYO Bahriye Vekaleti,geçen pazardanberi meçhul denizaltı ile temasın kesilmiş olduğunu ve gemiyi ele geçirmek için artık bir ümit kalmadığını bildirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • Eisenhower Türkiyeye yardıma devamı istedi Başkan Eisenhovver Kongreye 4 Milyar dolarlık Dış Yardım Tasarısı sundu;Demokratlar indirim yapmaya taraftar WASHİNGTON,AJANLAR' Balkan Elsenhower,4 milyar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • [A.P.Brando ve yeni gözdesi Marlon Brando ile yeni gözdesi France Nuj en,Los Angeles Japon mahallesindeki Sukiyaki lokantasından çıkıyorlar.Damarlarında Fransız ve Çinli kanı dolagan güzel artistin Br
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ YURDUN EN SAĞLAM KETEN LASTİKLERİ SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR] TOPTAN SATIŞ YERİ AĞCAUAR KOLL ORTfsifkto» A|U Edndi Cadctal No.M İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA S SuUamidt v» 100,000 Unlt* Penlcilllne V İhtiva eden Tablet NEOTRİAZİN P.İsimli müstahzarımız piyasaya arıtdllnıijtl*.Santa Farına ilâç Fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • İLAN SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN DİKKATİNE Kavaklıdere şarapları en modern kalite ve nefasetlerini muhafaza etmek üzere yalnız Ankarada bulunan Merkez Fabrikamızda şişelere imlâ edilmektedir.Kavaklıdereden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • ALMAN MALI Elektrik Motorlu VİBRATÖRLERIMIZ Ut YEDEK HORTUMLARI,ŞlŞELERt ve REDÜKSIYON PARÇALARI Satışa arzedilmlıtlr.ALFA TİCARET K o m Şti.Necati Bey,Cad.No.B3.Galata İstanbul Telefon t 4i W İS Telg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • 114 üncü Sene MEMLEKETİMİZDE jandarma kuruluşunun 114 üncü yıldö-f nümü evvelki gün Ayazağa Jandarma Okulunda tes'id edil-i dikten sonra bu güzel günü kutlamak üzere Orduevinde j E bir toplantı yapıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • Hindistan bir Kızıl Çin Yeni Delhi'deki Çin Ticaret Ataşesi,bir Amerikalı askerin kaçırılmasını tertiplemekle suçlandırıldı YENİ DELHİ,HAD YO Hindistan Başvekili Nehru dun parlamentoda,Hint Hükümetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • GLAZER MEKTEPLERDE KONSERLER VERECEK Şehir Orkestrası refakatinde bir konser vermek üzere şehrimize gelmiş olan Amerikalı piyanist Frank Glazer bu hafta içinde doğum gününü kutlayacak ve bu münasebetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • Riyaseticumhur orkestrası Güneyde konser verecek İSKENDERUN,A.A.Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası 80 kişilik kadrosu il* dün İskenderun'a gelmiştir.Orkestra İskenderun'da 17,18,19 Şubat günleri 3 kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • Baku köyde bir sokağa Ali Naci Karacan adı verildi Günlük Gazete Teknisyenleri iğin Bakırköyde kurulan mahallenin sokaklarından birine gazetemizin kurucusu Ali Naci Karacan'ın ismi verilmiştir.Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • Cemal Nadir'in eserleri Ankara'da teşhir edilecek ANKARA,AA.Karikatürist Cemal Nadir'in eserlerinden mUtegekkll bir sergi 27 Şubatta Türk Amerikan Derneğinde açılacaktır.Sergide merhum karikatüristin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • Kinci deve,sahibini ısırarak öldürdü ANTALYA.HUSUSÎ Demre nahiyesinden Yusuf Uysal devesine yem verirken hayvan sahibini ayaklar «İtina almış ve ısıra uura öldürmüştür.Yusuf bir gün önce huysuzluk yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • Nasır Kasımın Israile karşı Ordu göndermesini istedi 8AM,A.A.Başkan Nasır Suriye Irak hududuna yakın Dayrczzer şehrinde yaptığı konuşmada General Kasım'ı,israil hududuna bir Irak ordusu göndermeğe d&v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1960
  • •*rr KAZANIN YILDÖNÜMÜ [İLHAN DEM1REL] Bir yıl önce,Londra'da feci bir uçak kazası neticesinde vefat edenler dün hasla törenlerle anılmışlardır.İstanbul gazetecilerinden ve foto muhabirlerinden bir he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.02.1960
  • Aziz Atatürk'ün Büyük Eseri 4 Ocak 1338 günü,Meclisin bir gizli oturumunda,çöyle bir mesele çekişme konusu olmuştu:Başkumandanlık ve Genel Kurmay Başkanlığı Ankarada çalışıyormuş.Cepheden uzak bulunuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1960
  • ZİRAAT MÜHENDİSLER!VE ZİRAATÇİLER ARANMAKTADIR Enternasyonal bir şirket taralından İstanbul,Ankara,İskenderun ve Samsun bölgelerinde ziraî mücadele ilâçlarının tanıtılması ve satışı mevzuunda vazife g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1960
  • Oto Boyacıları ile Buzdolabı,çamaşır makinesi ve madeni eşya imalâtçıları için ideal sentetik bir boyadır Israrla ÇBS boyasını isteyiniz.Olo.Otobll» mil ktrosırllır İçin 1 f w ml'LaUJ m.V,„j guı dulıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1960
  • füillisıef Salıtbl:ERCÜMENT kARACAN Yazı i 1 e r i n i fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1960
  • Htcnî Perşembe RUMÎ 137» 18 137S Şaban ŞUBAT Şubat 21 19 6 0 VAKİ T VASATÎ EZANÎ j Günej 6.53 1.07 öğle 12.28 6.42 1 İkindi 15.24 9.38 Akgaın 17.46 12.00 Yatsı 19.16 1.3* tasâk 5.1* 11JT J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1960
  • j Türkçede Stefan Zweig j TORraB ACAj^ĞLU Avusturya Büyükelçiliği,16 Şubat lOüo Salı günü.E E Avusturya Sen Jorj Koleji salonunda «Türkçede Ste-E E tan Zvreig» sergisini açtı.Bu münasebetle Büyükelçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1960
  • PAM 17 Ben gelmeden evvel İteni görmek istersen Hubbard'lardayını.Evin nerede Olduğunu biliyor musun?Ma.ma.dam Huhbardı tanırım.Orada çok kalarak değilim.Seni yarın.saat dörde veya beşe doğru çağırtır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1960
  • KAMYONCULARA MÜJDE 3 üncü Kotadan çok yakında gelecek olan H.140 tipi HENSCHEL kamyonlarımızın ve 4 üncü Kotadan sür'atle gelecek olan AUSTİN benzinli ve mazotlu kamyonların taksitle sipariş kaydına b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1960
  • Bugün YEN!AR'da Bu akşam SİTE'de Georges Simenon'un ölmez eseri ZEHİR HAFİYE İSİNEMASI "n,n nHr,c Lr.MAIGRET tend un piege)uSınematl I Jean Gabin Atinle Gîrardof Ûlivier Hussenot Beyaz perdede şimdiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1960
  • Emsallerinden ısı ve sarfiyat bakımından üstünlüğü ile lanınan "DURMAY,Mazot Brülörleri sizleri kömür derdinden kurtarır.Cam,Seramik eşya imalâtında,fırınlarda,buhar kazanlarmda,şekercilikte ve muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1960
  • P\S OSAaAn. p2»Bu 3iT VlhCA "V n2 ICAB4HAT BENDE.9AC4-TE/y\ı2ı_EDİ ^V mm ^^iLsmsımsnMsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1960
  • SPJCATT'IN EŞvAl_At£lNı TORı-ÛDıM EF^lMDf/VN-»si E VAB4-HPPSıM 84i xs:ıcviA GÖN OEiONJ.şu Bana verdisi SlVAH tdBLI Kutuya İN BABASı OM SE,NE Evvel.Öf_WÜ5—C"ÜN aOA AAADEMIC OK E BÜTÜN E^V^VL-ÛKlNı VB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1960
  • O OKU BıÇ VÂı_4N SÖVJ-EAAı'Ş VEEDEKl Buı—OUAMAZ.ŞAPKA.2 MUŞTUR-S»iOA BİR.OK VAKDt ç}mRmbmgm&&8m^ 3wA$m s a O ADAMIN SOZl-EKlNE HıÇ KiMSE İNANMAZ.H.dyATJN-OA Mı'Ç DO jjKu SÖZ SÖyt-EA\EsMlŞTi'K.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1960
  • SU ÖVl_e.BİR ^IR i ÖĞRENDİ-Y O HAlÜ F&IM VAKıT BENDEM klEFR&r/NEDEN Allah lah(kem ^VDi,HEM çvkcARi Jj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.02.1960
  • Her kalem ¥uy&*a.mürekkebi piyasaya arzedilmistir Orijinal renk!SİYAH.MAVİ SİYAM,kiKMizi.AÇIK MAVİ.YEŞİL YIKANIR MAVİ Şimdiye kadar görülmemiş parlak ve canlı renklerde Adi kağıda dahi dağıtmadan yaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1960
  • T A C O GRAFIT için pröforcna fatura temin edilir.Galata,P«x$enbe Pazar Naci I Tel:44 34 00.Potta Kutusu 4IS GALATA İUj jfÇ ÇİMfi£ft r'all,t*.P«t$enbe Pazar Naci Şinasi Han ll/t-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1960
  • ısuzu KAMYONLARI 6 Fabrika tonluk 120 beygir kuvvetinde 8 Fabrika tonluk 180 beygir 35-44*62-74 kişilik 120 ve 180 Beygir kuvvetinde OTOBÜSLERİ)Dördüncü kotadan sipariş kaydına başlanmıştır,İSTANBUL İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Malzeme Müdürlüğünden Dığ piyasadan muhtelif profil satın alınacaktır.Mümessil firmaların tekliflerini 15/3/1960 akşamına kadar Müdürlüğümüz ho-1 ündeki teklif kutusuna atmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1960
  • NAİM TİRALİ DÜN CEZAEVİNE GİRDİ i Eaştarûft Birincide tenmiş.Menderes de buna muvafakat etmiştir.BASIN DÂVALARI İSTANBUL'DA Toplu Basm Mahkemesinde,dün U dâvaya bakılmış ve 23 gazeteci yargılanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1960
  • KÜÇÜK GAZETE 9 UNCU NEŞİR YTLINA GİRDİ Zoneuldakta arkadaşımız Nejat Muhslnoğlu tarafından yayınlanan günlük Küçük Gaîen-bugünkü «aynı İt» doiıumuca neşn vlmn girml#tir,eder,bafarılai dûerîz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1960
  • VEFAT Mbna Yenişehir eşrafından merhum Vahit Bey ile Hüsniye hanımın kızı,merhum Hasan Rasih Beyin eşi,C.H.P.İstanbul İli Haysiyet Divânı Başkanı Rasih Turhan ile Fikret Kırc&n ve Nebibe Turhan'ın kıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1960
  • KUAFÖR MUSTAFA,YÜKSEL,AHMET SÜSLEN KUAFÖRDEN ayrılarak yeni açtıkları Nis Kuaför Salonunda bugünden itibaren Bay m müşterilerinin c-mrindediıler.Adres:Beyoğlu Rumeli Han bat 2 No.3 Tel:44 07 02 7981)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1960
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA ROMATİZMA.SOĞUK ALGINLIĞI.A i)11 l AĞRILARI.UYKUSUZLUK.LÜM8AÜÛ.SİNİR Vt ASAP BOZUKLUĞUNA KARSI ON »A81İUİK AMBALAJI ARDA PİYASAYA ARZ EDİLMİŞTİR HÂN İLAÇ KONTUAftl GORSOY HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1960
  • KIZILAY KARAHİSAR MADEN SUYU ve TABİÎ SODASI yeni bas bayiliği Sabri Helvacıcğlu ve Elmas Erretîn Koli.Şti.ADRES DEPO:Çatalçeşm» sokak No.48/3 Son JPosta Matbaası karşısı Cağalo^lu DEPO TELEFON:22 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1960
  • Mecliste bir Uaştarafı Birincide genin şahsından daha ziyade ü P.yi hedi-t tuttuğunu «eylemiş ve söyle de» varn etmiştir:«Huzurunuza bugün siyasi konuşma yapmak itin çıkmadım.Sn ahda kürsüdeki hüviyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ SATILIK EMLÂK NISANTAŞiN merkezinde sahibi »liyl* tam konforlu katlar,sabahları 44 89 73 öğleden soma 44 00 80.BAUÇELİEVLKRDK kelepir vlui,100.000.71 55 64.DEVREN satılık pres atöly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1960
  • GEMERAL MOTORS mamulâtı r^r^Mo,oRuim RESMİ DİSTRİBÜTÖRÜ BURLA BİRADERLER ğ ISTAN BUL ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1960
  • OTOMOBİL SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE Muhtelif marka otomobillerin kayıt sırası ile satışına başlanmıştır.TEDİYEDE KOLAYLIK yapılır.OTO TİCARET Sirkeci Asirefendi cad.Piyasa han kat 3 No:802
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1960
  • ASANSÖR TESİS İLÂNI Odamız mülkiyesinde bulunan Ankara Posta caddesi 78 No.lu İS hanımıza Mülkiye Odalar Birliğinin işgalindeki bina)bir insan asansörü tesis ettirilecektirihaleye iştirak etmek isteye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1960
  • KÜLÇE KURŞUN Toptanca sxfatiyle pera-Jcende satış safiyet %99.67 Fiat:437 Krj.Müracaat:Yemeniciler cad.No.75 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1960
  • Memtekelim&de has^asiyetüö |öhret kazanmış Isvlçranin «n tanınmış fabrikalarından marka saatler »atlşa arzedilmiştir.20 SENELİK GARANTİ VESİKASINI MUTLAKA İSTEYİNİZ SEMRA ALPASLAN İstanbul Ketenciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.02.1960
  • lımw«ıııımHliitHWwmmil RÜÇHAN ÜNVERJ Oyuna Fenerbahçe rahat başlamıştı her an gol atması beklenebilirdi.Beykozlular bos sahayı Sarı-Lâcivertlilere bırakmışlardı.Geriden uzanan bir pası Niyazi hiç durd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1960
  • Beşiktaşta Teknik Komite,Nazmi ile konuşacak Beşiktaş kulübünün futbol teknik komitesi takım kaptanı Nazml ile bir görüşme yaparak futbol kadrosunun »on durumu hakkındaki fikrini soracaktırtdare heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1960
  • FENERBAHÇE muhaliflerinin seçtiği 21 kişilik seleksiyon komitesi Cuma günü idare heyetine girecek azaları tesblt etmek üzere ilk toplantısını yapacaktır.O EVVELKİ gün fecî bir kaza geçiren Darüşşafaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1960
  • MİLLÎ LİGDE BU HAFTA 8 MAÇ YÂR Galatasaray dün İzmir' e gitti:Altmordu ve Göztepe istanbul'da CUMARTESİ,Pazar günJeri Mitlıatpaşa stadında Beşiktaş ve Kasımpaşa ile milli lig deplasman maçlarını oynay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1960
  • Spor-Tolo 15 Mart'ta tarbik edilebilecek Bahsi Müşterekin,1 Mart'ta yürürlüğe girecek Teşkilât Kanunu ile birlikte yürütülmesi düşünülüyor.Dün de Toto için prova yapıldı ANKARA,HUSUSÎ BAHSİ Müşterek t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1960
  • ve nihayet Vefa İstanbulsp or u yendi:Yeşil Beyazlıların iki puanı kazanmasında kaleci Baskının rolü Büyük oldu.Vefanın yegâne golünü 36.dakikada sağaçık İbrahim attı SEViUCIı 12600 HASİLAT:49.890 Lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar:O G BMAT P Kp.Be-şikta?23 19 F.Bahçe 23 17 G.Saray 24 14 G.Birliği 24 11 D.Spor 23 10 İst.Spor 23 9 İz.Spor 23 10 K.Güm.23 8 Ş.Hilâl 24 9 G.Tepe 21 7 K.Yaka 23 9 Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1960
  • Ordu Takımı İçel Karmasına 4-2 galip MERSİN,KÂZIM ERBİL BİLDİRİYOR 4 MARTTA Kahire'de Dünya Ordulaıarası Şampiyonasının revanş maçını Birleşik Arap Cumhuriyeti takuniyle oynayacak olan Ordu futbol tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor