Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.02.1960
  • ŞAK'la ilgili tahkikat talebi reddedildi CHP itin,müzakeresi 9,S saat devam eden ilk gensorusunu müteakip gece yarısı Zile olaylarının görüşülmesine geçildi Turhan Feyzi oğlu,Uşak olayları ile ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1960
  • k üncü kotaya giren maddeler açıklandı 210 milyon dolarlık yeni kota ile 942 kalem eşya ithal edilebilecek D ANKARA,HUSUSÎ ÖRDÜNCÜ Global İthâl Kotası dün Resmî Gazetede neşredilmiştir.210 Milyon dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1960
  • "Makarios,üsler için 20 milyon Sterlin isliyor,LONDRA.Hususî Muhabirimiz SAFTER YILMAZdan Iırmdra gazeteleri,Başpiskopos Mnkariosun üsler ihtilâfını halletmek için İngiltcreden 20 milyon sterlin talep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1960
  • Londra halkı doğum haberini Saray'ın kapısında bekliyor LONDRA.Hususî Muhabirimi/SAFTKR YILMAZ'DAN Binlere* Londralı Buckingham Sarayının kapıları önünde,İngiliz tahtının üçüncü varisinin doğum haberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1960
  • L;r:vvi-t İLHAN DEMİREL] Tepebaşında ı ah.aıı Baları lav ı müzik aletleriyle gazinodan çıkıyorlar.TEPEBA ŞI GAZİNOSU KAPATILDI Tepebaşı gazinosu dün Beyoğlu Belediye Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1960
  • Belediye Zabirası ev ev deri dinledi 6 kişilik ekibin ev kadınlariyle yaptığı konuşmalarda,yiyecek maddelerinin pahalılığı,sokakların pisliği şikâyet edildi OĞUZ ONGEN BELEDİYE Zabıtası merkez ekibi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1960
  • BİRGİT,TAHKİKAT AÇILMASI İÇİN DÜN SAVCILIĞA BAŞVURDU Lâleli'de tecavüze manız kalan Kim Dergisi yazarı ve Beyazıt C.H.P.İlçe Başkanı Orhan Birgit dün tekrar Savcılığa müracaat ederek,mütec viz Aran Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1960
  • SEÇİMLERE DOĞRU.t SEÇİMLERİN,içinde bulunduğumuz yıl zarfında yapılacağına dair çıkmış olan rivayet ve tahminler gerçekleşmek istidadındadır.Başvekilin Hatay'da yaptığı konuşmalar birkaç ay evvel muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1960
  • BÜTÇE MÜZAKERESİ CUMA'YA BAŞLIYOR ANKARA,HUSUSÎ 1960 yılı bütçe müzakerelerine 19 Şubat cuma günü başlanacaktır.Bin sayfayı aşan bütçe kanun tasarısı bastırılarak mebuslara dağıtılmıştır.Hükümet bu se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1960
  • GÜVEN OTO KURSU EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYIDA Motor Trafik Direksiyon Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar Ücret 350 Lira Kayıtlar taksitledir Adres:Beyoğlu,Ağacamii yarımda No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • SUÇLU ÇOCUKLAR CEMİYET düzenlerini hiçe sayan,ahlâk ve terbiye frenlerinden kurtulmuş,ruhi bakımdan dengesi?lı gençlik zümresi dünyanın her Taralında olduğu gibi memleketimizde de hissedilir derecede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • İTHALÂTÇILARA-ON BİN TONLUK S/S KIRLANGIÇLAR 1 15 »Cart tarihleri arasında TRİYESTE ve DİĞER ADRİYATİK LİMANLARİYLE,CENOVA ve DİĞER İTALYAN LİMANLARINDAN İZMİR ve fSTANBUL için yük alacaktır.Yük sahip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • M'jAMMf R 2)Karaca Tiyatro TAHTA ÇANAKLAR Son 2 Hafia Ciş&:10 13 vs 14.30 21 Her gün Saat 18 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • FABRİKASINDAN TAVZİH Bazı marazaların V1NYLEX ismi altında başka firmalamarnulerinl satmakta oldukları istihbar edilmUtlr.Piyanda Kördüğümüz her cins suni deri,yer muşambası,bavulluk,çantalık ve ciltl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • Türk Parfümericiler Derneğinden Derneğimizin seneilk toplantısı 20 Şubat 1980 Cumartesi günü saat 10 da Ticaret Odası toplarrtı salonunda yapılacağından mezkûr günde üyelerimizin teşrifini rica ederiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • Spor Araba Severlere Fırsat Hususîde ÇOK İTİNA ile AZ KULLANILMIŞ DYNA FLOVV cam ve tenta dalıi OTOMATİK orijinal krem rengi 1951 model BUİCK müsait fiatla satılıktır.Müracaat Tel:21 54 08.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Nebat ve hayvandan gelmlyen ta1?rnaden v.s.gibi maddeler;Elektrikte bir kanun.2 işten kalmış veya yaslı sakat.3 Ateş tutma âleti Tersi dolayı-•lyle anlatma.4 Herkesi alâkadar eden;Notada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • OĞLAK BURCU tt [22 Aralık 20 Ocak)Bugün ask hayatınızda fevkaladelik görünüyor.Fakat bir macera başlarsa tonu belirsiz.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Size olan İnancı sarsmışsınız.Onu telâfiye çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • 20 ŞUBATTAN İTİBAREN s% GRUP TENZİLATI 1 GÜNLÜK YOL UÇAKLA 1 SAATE İNER TÜRK Hava Yolla m Gruba dahi!her yolcuya gidişte 10 gidiş-döniişte 20 tenzilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • Havat okuyucularına 1 metre boyunda bir nefîs İstanbul panoramasının İkinci ve son paftasını hediye edecek Havai GEÇEN HAFTA NÜSHA BASILMIŞTIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • VEFAT Beylerbeyll merhum Tevfik bey ve merhume Afife banımın oğlu Refla Arkan'ın kardeşi,Nermtn Eden vo Candemlr Berkman'm babaları Bakırköy kaymakamı Fahir Arkan,Meral ve Özal Arkanın dayıları Ayla B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • ACI BİR ÖLÜM Hatice Sağıroğlu'nun kıymetli es;i,merhum Süleyman ve Ahmet Sağıroğlu'nun ağabeyleri,Kâzım Sağııoğlu,Kmeti Cambazoglu,Saadet Neclpoğlu,Nevzer Çulak'ın sevgili babaları,müteveffa Mustafa C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • OTO SANAYİ SİTESİ 12 MİLYONA ÇIKIYOR Levent civarında kurulmakta olan oto sanayi sitesi İnşaatının beton İşleri tamamlanmıştır.Sitenin yolları ve diğer tesisleri Belediyenin yardımı ile yaptırılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • BAFRALAR YİNE KALAY KAĞITLARA SARILACAK Bafra sigaraları,eskiden olduğu gibi kalaylı kâğıtla ambalajlanarak satılacaktır.İnhisarlar İdaresi,kalitesi bozulan ve sürümü azalan Bafra sigaralarını ıslah e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • Denizyolları İşletmesi bu yıl da zarar ediyor 5» Denizcinle Bankam Ulara Meclisi üyelerinden Kemal Karhan.«Bankoya bağlı Denizyolları inletmesinin l'J'.t yılını 4u milyon liraya yaklaşan bir iararia k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • TEŞEKKÜR Ameliyatımı muvaffakiyetle yapan ve tedavi alâkalarını eksik etmeyen Guraba Hastahanesl Kulak Boğaz ve Burun Kll-niğl Seti Mütehassıs Operatör Doktor sayın Nurettin AĞUŞOĞLU ve yardımlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • TEŞEKKÜR Yaptığı başarılı ameliyatla eşim Sina Kerestecl'yl,uzun zamandan beri çektiği hastalıktan kurtarıp yeniden sıhhate kavuşturan Op.Dr.FARUK ERTUĞ Op,Dr.ALİ İLKİN İle ameliyatı esnasında büyük y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • VEFAT Merhum Hafız Mehmet'in oğlu,merhume Nazlfe Hanımın egl,Tüccardan Raslh öney'ln sevgili babası,Feyzlnnlsa öney'ln kayınpederi,biricik Nedim'in dedesi Ankara eşrafından SÜLEYMAN ÖNEY 15.2.960 günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • M EVLİD BİR YIL ÖNCE ARAMIZDAN AYRILAN AZİZ SERVER SOMUNCUOĞLU'nun ruhu için 17 Şubat Çarşamba günü,öğle namazından sonra Şişli camiinde okunacak mevlide saym akraba,dost ve arzu edenlerin teşriflerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • 7-"V I SİNEMALAR I •s_BEYOĞLU ALKAZAH Tel:44 25 «2)1 Kara Suvarl Wanda Renkli Türkçe.2 Karanlıklar Hâkimi Mark Stevens Türkçe.ATLAS Tel:440833)Mehtap Kuyumcuları Brigltte Br.rdot Renkli Fr.2.hafta)EME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • İSTANBUL I 7.27 Açılıj ve program—7,3ü Günaydın dinleyiciler 8 00 E Haberler ve hava raporu 8 15 Şarkılardan,bir dernet 8 35 Mü-sabah gezintisi 9 00 Program ve kapanış.İKİNCİ PROGRAM 9.05 L.Boccherinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1960
  • Vampirler ve ötesi TV İÇ ASAMIN üzerinde gazeteler darmadağınık J^VJ,dıuuyor.Kara İcara buşlıklarda cemiyetin ılın yazısmı okur ı-il i oluyorum.KaragfimrDkte başı bereli,çenesi sakallı bir dilcini,I)e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • Fransa'nın Büyük Sahra'da denediği atom bombasından çıkan radyoaktivite'nin Kıbrıs'a kadar yayıldığı,ajans haberlerinde bildirilmiştir.Ancak bu husus dün,Kıbrıs'taki İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • î MÜBAREK RAMAZAN Münasebeti ile ŞEKER BAYRAMINA KADAR Çok kıymetli dinleyicilerimden uzak kalacağımı şimdiden hürmetlerimle arzederim.ZEKİ noren TEPEBASI GAZİNOSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • Bu Cumartesi ve Pazar günleri saat 21.15'de ATLAS'ta Binlerce istek üzerine Avrupa'nın eşsiz yıldızı,istanbul'un sevgilisi hâline gelen MiGUEL AMADOR'un iki veda konseri,ilâveten muazzam bir atraksiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • mı ıı-I ~lTı Trve 37 BANKASI APARTMAN DAİRESİ 1 adet 100.000 lira 2 adet 50.000 I"a ayrıca 1585 kişiye 200.000 liralık para ikramiyeleri 1960 yılının İLK ÇEKİLİŞİ için SON PARA YATIRMA GÜNÜNE GÜN KALD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • olur çe/t e&ıu 2A5UAf«-ûSTtiSTg' "W*Art#VW»CÖOftl oHUNG K£ft.11 I t EyvAklAM 3£YL£R».YıNE^ ĞHD6UM ABÖÛLFĞTAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • Muhabere YOLU ile boş vakitlerinizde,Türkiye'de şimdiye kadar takdim edilmemiş,mükemmel metodla İNGİLİZCE Öğreniniz ifin geniş teşkilât,Beynelmilel mütehassıs bir kadro,her öğrenciye ayrı ayrı gösteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK lininiminiki Müniehâ MEVSİMİN ilkbaharı hatırlatan cilveli bir günüydü,trenin penceresini biraz indirdim.Vakitsiz açan bâzı ağaçların çiçekleri,bir kaç gün evvel birden gelen soğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • ARPA YÜZÜNDEN CİNAYET İŞLENDİ AFYON Emirdağ kazasının Uysal köyünden Veli Kuşçu,arpa yüzünden kavga ettiği Ramazan Ormantepe'yl tüfekle vurarak öldürmüştür,Kaatll tevkif edilmiştir.İHTİYAR BİR ADAM SO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • AMtamaMMMMvmmMNI* «m.»ı ıı KAPLAHDAN KORKMUŞ GİBİ [A.P.Dört Asya memleketine resmi ziyaretler yapmak üzere bir geziye çıkan Sovyet Başvekili Niklta Krusçev'e Hint başkenti Yeni Delhi'de,Hindistan Sağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • Mikoyan Norveç'liler tarafından yuhalandı OSLO,AJP.Rus Başvekil Yardımcısı A-Mikoyan.Norveç'e gelen ve Macar ihtilaline karışan talebelerin kaatil olduklarını söylemesi üzerine,Norveçli talebeler tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • Kruşçev"Yard!mım menf aatsizdir,dedi Rus lideri,buna mukabil kapitalistlerin sırf menfaat dolayısiyle Asya memleketlerine yardımda bulunduğunu söyledi YENİ DEIJIt,A.A.RADYO Rus Başvekili Kruşçev dün "
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • âgffi KOCASI ÖLDÜ.ORTADA KALDI [İLHAN DEMJLRELİ Yılbaşından üç gün evvel,limandaki gemilerden birinde fare temizliği yaparken ambara düşerek ölen sahil sıhhiye memurunun karısı,biri 9,diğeri 3,5 yasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • Orta-Doğu Üniversitesi 1 marf'ta muhtar oluyor ANKARA,HUSUSÎ^ Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1 Mart tan itibaren muhtar olacaktır.Şimdiye kadar Maarif Vekâletine bağlı olan Üniversiteyi bundan sonra İc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • Nehru,Çu-En-Lay'ı Hindistan'a davet etti YENİ DELHİ,AJANSLAR Hint Başvekili Nehru,Komünist Çin Başvekili Çu-En-Lay'ı hudut ihtilafını görüşmek üzere,önümüzdeki ay Yeni Delhi'yi ziyarete davet etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • Arıza yapan uçak denizde 450 mil giderek kurtuldu WASHİNGTON.HADYO İki motorundan birinde çıkan yangın yüzünden Atlantik'te denize mec burl İniş yapan bir Amerikan uçağı dün Küba'da bir körfeze sürükl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • İŞ SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE Büyük bir müessesenin muhtelif cemtlerdekl şubelerinde hazır paket gıda maddesi satacak,teminat için beş ilâ on beş bin lirası olan İs adamı aranıyor.Banka İle de garanti e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • 18 nisan birinci keşide Çekilişler:18 Nisan 1960 1 Haziran 1960 29 Ekim 1960 25 Aralık 1960 5 Ocak 1961 TÜRKİYEDE HUSUSİ TEŞEBBÜS TARAFINDAN EN BÜYÜ!SERMATE İLİ KURULAN İLİ BANK* PAMUKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • PASSAP OTOMATİK EL ÖRGÜ CİHAZI İsviçre mamulatı,hassas,çelik konstrükslyon,201 iğne,her kalınlıkta iplikle çalışır,sökülebilir örgü yapar.Ücretsiz öğretim ve bakım.Bol yedek parça.Beyoğlu İstiklâl Cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • CANKURTARAN İÇİNDE [KEYSTONEl İngiliz sinemasının sarışın bombası Dinim Dors bundan 10 gün evvel Londra'da meşhur London Klinik'te gürbüz bir bebek dünyaya getirmişti.Dlana ve oğlu Mark geçen Cumartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • Yüzde yüz mısır nişastasından mamuldür Tam safiyettedir.Mide ve karaciğeri yormadan kana karışır,derhal enerjiye tahavvül eder.Yaşlılar,hastalar,çocuklar için en mükemmel gıdadır.Kuvvet ve kudret kayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • En ucuz fiatlarla SUDKOSTİK Z A Ç Y A Ğ I Asit sülfirik Göztaşı Solvey Tuzrulıu Tel:27 28 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1960
  • Naim Tirali Mebus adayı gösterilecek GtRESUV,HUSUSÎ Bulancak kazası cezaevinde nıahcûm olarak yatacak olan gazeteci Nanı Tirali 1960 Mayısında yapılması r.uhtemel umumî seçimlerde C.H.Pıin Giresun lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.02.1960
  • Aziz Atatürk'ün Büyük Eseri Hu yeni Türkiye,her müstakil millet gthl hukukunu tanıtacaktır.Sevre nuıahedesi Türk milleti için o kadar uğursuz bir idam kararıdır ki,onun bir dost ağcından çıkmamalını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1960
  • PÂRi 15 Bu şehirden Sikip giderseniz size bir hafta sonra on bin dolar gönderirini Göndereceğime yemin ederim.Cil kahkahayla güldü:On lıln dolar sizin olsuniskemleyi kanapeye biraz daha yaklaştırdı,el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1960
  • KÖYLER israilde en eski ziraî köylerin kurulmasının yıldönümü bir pul serlsile de kutlanmıştır.Bunlar F!listlnde 75 yıl önce kurulan Yesud Ha-Maala ve 50 yıl önce kurulan Deganya ve Merhavya köyleridi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1960
  • oen de istet m 9 ma,tazeliğine O kadar nefis ki!Çocuklar SANA'mn nefis tad bayılır.Anneler.«iz ki,çocuklarınızın s.hhat.ria düşkünsünüz,onlara bol SANA sürülmüş ekmek yed rin 2 çelişmeleri için SANA e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1960
  • Fabrikamız kalıp atelyesinde çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış teknik resimden bîhakkm anlayan kalıpçı ustalariyle kalifiye bir frezeciye ihtiyaç vardır.İ?saatlerinde müracaat:ARÇFıLİK A.Ş.Person
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1960
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okuluna Fransızca,ingilizce ve Almanca okutmam alınacaktır.Bu okutmanlıklar ek görev olacağı gibi halen em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1960
  • Müessesemiz,mamulleri İçin aşağıdaki şehirlerde acentalıklar verecektir.Taliplerin referansları ile P.K.B2Û ye müracaatları.ANKARA İSKENDERUN ADANA KONYA DİYARBAKIR KAYSERİ İSTANBUL SAMSUN TRABZON SİV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1960
  • lllllini!lll!l!ll!«CİCİCAN» ı bugün neşredemiyoruz.Okuyucularımızdan özür Jîlefiaı,?950485116454316506?82?8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1960
  • ALLAHL1KALI BEY SeiceRtA\BENf SON-RA YEMEĞE GÖtü Kur.SÜN.ilci" SAAT AKKA-OAŞuARIMı_xX POKER.OVNIVABİUİRJ5İN sonra pokerde ıcAyBET.Tim—SOSİSm SAno.VİÇuE İDARE EDEUÎM-V TAK^iVH BİNEMETjZ,PARAAA YOK. URU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1960
  • r iK-ıcA-r edim G.ı—AA A ICOMuTJ.Nu VEKKARujpö PS" FİS.ANi-A.©'TMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1960
  • DEMİR YUMRUK lwj£!£î.«î55W'8/NÎ ŞıMDiVÇ KADJBL ÇOK AAAÇ V^R.TİM.KENDi'l-ER^NDEN ÜSTÜN OLDU-CuM KÎAASEi-Eeı BENDİM.Ş'.ayET nÎ(coi„v ha BEN-DEN)ÜSTÜNSE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1960
  • IVt fcı Eaoi-BENı BU İCAK ÛDAVA Trra f4°kff w0/M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON SATILIK EMLAK SİTE Oto,952 Dodge.Desoto,Plykelepir daire de 952 M ur:a BEYLERBEYİNDE lstimlâksiz.iskeleye yakın 380 metre bahçeli ahşap ev.Eski Çınar Sok.14 içindekilere a SU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • Derin Kuyu Sondajı Yaptırılacaktır:Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.Umum Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usuliyle ve fiat teklifi alma esasiyle eksiltmeye konan iş,Bartın Çimento Fabrikası sahasında açılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • Büyük bir ilâç fabrikası taşra vilâyetlerinde devamlı propagandasını yapacak ELEMANLAR ARAMAKTADIR Taliplerin doktor olması şayanı tercihtir.Müracaatların hal tercümesi ve ilişikte bir adet fotoğrafla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • Miliiııef Sahibi:ERCÜMENT IvARACAN Yazı İşlerini fiilen ı idare eden mesul müdür ABDİ İ'P E K Ç İ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • HİCRÎ SALI Ki Mİ 1379 İG 1375 Şaban ŞUBAT Şubat 19 19 6 0 3 VAKİ T VASATI EZANİ Güneş 655 1.12 Öğle 12 28 6 45 İkindi 1523 939 Aksam 1743 12 00 Yatsı '9 14 1.22 İmsak 5.15 11 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • BüSSaNC Ağır Yük kamyonları KAMYONUNU almak isteyen sayın alakalı »lann bir an evvel acentelerimize f veya merkezimize müracaat etmeleti tavsiye ulunur Derhal teslimat yapılır ^RDI TIC LTO ŞT!BUSSIMS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • 4 üncü Kotaya giren maddeler açıklandı t Baştarajı Birincide I çalar,dolu sinema filimler!radvo "e makinaları montaj fabrikaları için gerekli motorlu şasiler,karoseriler ve lüzumlu I iaddeler.KREDİ İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • «a Yarın akşamdan itibaren KÜÇÜK EMEK SÎNEMASI'nda Hürriyetleri için çarpışan vatan fedailerinin eşsiz mücadelelerini gösteren büyük kahramanlık filmi HÜRRİYET KAHRAMANI StlAKE HANDS WİTH THE DEVİL)JA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • Sinemasında Uzun vülardanberi beklenen büyük Arap filmi AŞK MEKTUPLARI Şark âleminin bir numaralı ses sanatkârı FERİT ATRAŞ ve MERYEM FAHREDDİN'İn Yarattıkları şaheser Tel:48 67 92 Cemâli Film 44 08 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • Bu akşam saat 9.30 dan İtibaren KONAK SİNEMASINDA Herkesin zevk ve heyecanla seyredeceği bir aşk ve macera filmi SİLAHLARA VEDA a Farwell to Arms)Renkli Sinemaskop Rock Hudson Jenifer Jones Vittorıo d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • En kuvvetli YAPIŞTIRICI NİŞKOZ DEKSTRİNİ Tel:22 78 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • SATILIK MAKİNE Fular silindir tertibatı ile mücehhez bir adet pensli RAM Mensucat Kurutma ve ütü)makinesi komple olarak satılıktır.Müracaat Tel:47 56 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • PTT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Şartname alan firmaların nazarı dikkatine;Aşağıda cins ve miktarı yazılı kablolar için eksiltme günü olarak tayin olunar 15.3.1960 saat 15.00)görülen lüzum üzerine 1.3.19G0 saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • Colfijjjbia YENİ COLUNBİA PLAKLARI AYLA BÜYÜKATAMAN 471 BİR B*R GEÇİYOR 7 BİR GÜLLE BENİM AHMET CANKAT A 7 9 GUL PENBE YÜZÜN SOLDU n',A UNUTAMAM SENİ BEN AYSEL SAYGI 471 DEYME DOKTOR MAYA)U NE GÜZEL^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • MlGROS TÜRK MAĞAZA VE SATIŞ KAMYONLARI PE-RE-JA'nın Ekonomik Anbalâjh İs.11 Lavant Kolonyasını da satmaktadır,00 Gtıiî F.i.i,TL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • ZAY!T.C.Ziraat Vekâleti Standardlzasyon Umum Müdürlüsünden aldığımız 21/1/957 tarih ve 197d say ili İhracat ruhsatnamemizi zayi ettik.Yenisini alacalımızdan hükmü.yoktur.Sento Almaleyh ve Hay im Çipru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • îmi umumini iki m j Alman Lig Liderinin I Türk sol2çıği:"Yoyo„ I t Baştarujı Altıncıda E E Stollenvverk ve Schnellinger,haf E Ü Sturm,forvet Rabn,Schafer.Röh-E rig var.E Coşkun Köln'de gayet mazbut i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1960
  • k'la ilgili tahkikat t Başta/afi Birincide gelmiş ve C7 danika süren bir konuşma:yapmıştır.GEDİK'İN KONUŞMASI Gedik konuşmasına,takririn taşıdığı hasmane isnad ve iftiraları şiddetle reddederek-başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.02.1960
  • Alman Lig Liderinin Türk solaçıği:"Yoy o„ Dünyasında Gezintiler Radyosu IŞAHAP METE1 Bu hafta İzmir'den hiç puan alamadan dönen Beykoz,Adalet İle beraber deplasman takımlarının en zararlılarından oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1960
  • F.Bahçeli muhalifler ikinci defa »toplanıyor Fenerbahçe kulübünün muhalif azaları bu akşam saat 20 de Kadıköy Veldeğirmeni sinemasında ikinci toplantılarını yapacaklardır.Muhalif azalar bu toplantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1960
  • Basketbol Liginde büyük maçlar haftası Basketbol lig maçlarına bu hafta Spor ve sergi sarayında devam edile* çektir.Haftanın programı şu şekilde tesblt edilmiştir:Cumartesi:14.30:Dz.H.Okulu Vefa,15.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1960
  • Mithatpaşa Stadında sıkı tedbirler alındı Kulüplerin selâhlyetli idareci ve antrenörleri Mithatpaşa stadında oynanacak milli lig maçlarını Gazhane duvarının altında tahsis edilen parmaklıklı bir yerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1960
  • TERFİ SİSTEMİ İTİRAZA UĞRADI Futbol Federasyonunca tesblt edilen millî lig terfî ve tenzil sistemi kulüplerin İtirazına uğramıştır.Millî lig tertip komitesi önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda kararı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1960
  • BU HAFTAKİ MAHALLÎ LİG MAÇLARI Mahallt ligin dördüncü hafta karşılaşmalarına cumartesi ve pazar gün-lerl Şeref stadında devam edilecektir.Karşılaşmaların programı şöyledir:Cumartesi:1230:Emniyet Haskö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1960
  • Teması sık/aşıyor Bulgar Spor Vekâleti Sözcüsü,Türkiyedeki kulüplerden gelecek bütün müsabaka tekliflerini kabul etmeye hazır olduklarını bildirdi BULGARİSTAN Spor Vekâleti Dış Temaslar Dairesi Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1960
  • [HADt İPEKYÜN] YARIK BEYKOZ'LA OYNUYORLAR nt.X.İlk antrenmanım dün kendi sahasında yapmıştır.Resimde solda Lefter,sağda Niyazi dünkü alışmalar sırasında karşılıklı zıplarken görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1960
  • UEFA F.BAHÇE'YE 10 BİN URA VERİYOR FENERBAHÇE Kulübü Nice' le Cenevre'de oynadığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası maçı hâsılatından 10 hin lira alacaktır.Avrupa Futbol Birliği Cenevre maçından evvel ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1960
  • 10 Kulüp Temsilcisi Cuma günü G.Saray Kulübünde toplanıyor Galatasaray İdare heyeti dün mutad toplantısında Ankara'da profesyonel takımın aldığı neticeler üzerinde bir görüşme yapmıştır.Ayrıca kulüp r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1960
  • GÜREŞ ANTRENÖR Kursundan mezun olanlar diploma aldı Güreş antrenör kursundan mezun olan antrenörler dün Bölge binasında Güreş federasyonu reisi Vehbi Emre'nin riyasetinde bir toplantı yapmışlar ve fed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1960
  • BEŞİKTAŞ' TA HUZURSUZLUK BEŞİKTAŞ İdave Heyetinde yeni bir huzursuzluk ha?göstermiştir.Kulübe yakuı şahısların bildirdiğine göre Antrenör Kutik'e futbol işlerinde dışarıdan yapılan ve İdare Heyeti âza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1960
  • KASIMPAŞA İDARE HEY'ETİ İSTİFA ETTİ KASIMPAŞA İdare Heyeti dün akşam yaptığı toplantıyı müteakip istifa etmiştir.Nizâmnâme gereğince kongreye kadar eski İdare Heyeti vazifesine devam edecektir.Kongren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1960
  • Spor-Toto' nun tatbiki gecikiyor Beden Terbiyesi U.Müdürlüğünde yarın Bahsi Müşterek ile alâkalı olarak bir prova yapılacak ANKARA,HUSUSÎ SPOR-Toto'nun 1 Marttan evvel tatbik edilemeyeceği bildirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor