Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.02.1960
  • Türkiye KREDİ BANKASİ Beheri 45.000 T.L değerinde APARTMAN DAİRELERİ ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1960
  • Menderes dün v.C.için yeni birdâvetyaptı Muhalefeti "Nifak Cephesi,olarak vasıflandıran Başvekil,Irak hâdiselerinin "Muhalefetin ağzının suyunu akıttığını,söyledi İSKENDERUN,İLHAMI SOYSAL BİLDİRİYOR B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1960
  • BAŞVEKİLİN TESBİT ETTİĞİ TEMENNİLER YERİNE GETİRİLİYOR İSKENDERUN*,AA.Başvekil Adnan Menderesin,son seyahati sırasında tesbit ettiği dert v« dileklerin yerine getirilmesi emredilmiştir.Bu işler şunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1960
  • EİSENHOWER'DEN SONRA KRUŞÇEV DE HİNDİSTAN'I ZİYARET ETTİ GAZETELERDEN)YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1960
  • [FOTO-BASINI C.H.P.Şislı Çağlayan Ocağının açılışımla Şemsettin tuinaltay konuşurken görülmektedir,Açılışta,sabık ilçe başkanı Keçeli de bulunmuştur.[RÜÇHAN ÜNVERİ Aydınlı C.H.P.lilcr sinemanın ön kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1960
  • Tahkikat takrirleri 124 CHP,30 D.P.Mebusu söz aldı ANKARA.HUSUSÎ Tahkikat takrirlerinin bugün Mecliste müzakeresi esnasında konuşmak üzere 124 C.H.P.30 D.P.mebusu «öz almıştır.Her iki parti mebusların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1960
  • rç 0 *4ffî* s,^fö:«sâöfv^-[RÜÇF.JAN ÜNVKR] CIIDAT A DAUAD Bahrin altında 12,13 derecelik aojiıık OUDfll ATIHUA DMimn ve kar fırtınası üzerinden altı gün geçmiş olmasına rağmen lstanbula yine sıcak ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1960
  • Kumar oynanan iki kulüp basıldı Çamlıca ve Athspor ku kulon oynayan 40 kişi ŞEHRİMİZİN en büyük kulüplerindden ikisi,evvelki gece polis tarafından basılmış ve 50 bin liraya yakın kumar parası ele geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1960
  • PAKİSTANLILAR EYÜP HAN'A DÜN GÜVEN OYU VERDİ KARAŞİ,A.P.Pakistan halkı dün iki dereceli referandum yoluyla Devlet Reisi Eyüp Han'a güvenlerini belirtmişlerdir.Referandum,Eyüp Han'ın devlet Reisi kalıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1960
  • Tunus Müftüsü,Ramazan ayında oruç tutulmaması hakkında bir fetva verdi LEFKOSA,RADYO Tunus Müftüsü radyoda yaptığı bir konuşmada Tunusluların Ramazan ayında oruç tutmamaları İçin fetva vermiş ve Cumhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1960
  • Çanakkale Âbidesinin gövde inşaatı bitirildi Yetkili makamların ilgisizliğinden şikâyet eden İnşaat Komitesi,Âbidenin 21 Ağustosta açılacağını bildirdi HİSARLIK tepede İnşa edilmekte olan Şehidler Âbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1960
  • Vali Foot Kıbrıslı Liderlerle Anlaştı İngiltere'ye verilecek askeri üslerin dahilî idaresiyle ilgili mutabakat Kıbrıs Anlaşmasına ilâve edilecek LEFKOŞA,RADYO Vali Foot,Dr.Fazıl Küçük ve Başpiskopos M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1960
  • KOTA BUGÜN İLÂN EDİLİYOR ithalât müddeti Listelerdeki lib 4 aydan 6 aya çıkarıldı,er anyon nisheti yn%de 54 Ticaret Vekili,yapılacak yeni anlaşmalarla tatbikatın devamının sağlanacağını bildirdi D ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1960
  • KOTADA NELER VAR?ANKARA,HUSUSÎ 100 milyon dolar tutarındaki yeni global kotada zirai,sinal maddelerle birlikte,fennî ve tıbbî aletler,kara nakil vasıtaları ve traktörler,hava gazı fırını,dolma kalem,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1960
  • irAMİttiı.1ıııı.ı ıı ili [İLHAN BAŞTAN] BATAN MOTOR Sabal1 «dini tanıyan İsmail Bostana ait bir kum motoru dün sabah Haliçte fener l"U I Ult iskelesinde Erdek limanına kayıtiı Akdag motorunun sadmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • mektup Srvgili MİLLİYET okuyunrmfiııml,uı birkaç »rue evveldifc.»ki odunun/ga/eloden ayııJıuiı.bir yeiıUme ihtiyaç hasıl olmuştu.Odacı deyip geçmeyin mülevazi ve basit görünen bu vazife,s tasında çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • jr 1000 LİRAYA 12 KİŞİLİK 58 parçalı Macar Herant Lüks Sofra takımları H.Angelidis v# Şki.İstiklâl cad.289 Tel:44 12 25 ıı ıı İl ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • SURÇELIK Buro Eşyaları Yerli Sanayimizin iftiharıdır IRTIBAI BÜROSU Mercan Çökelik Sok.Bakır tıao Aitı No.4I/I FABRİKA:lopkapı Maitepesi Gümüşsoyı Cad.lo.î IEI.FA8RİKA:215006 TEL YAZIHANE:226621
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • Miiliue!Sahibi;ERCÜMENT KARACAN' y»zı işlerini tfŞm İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Baaüdığı Yar:MİLUYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • Şaban ŞUBAT i Şubat ju 19 6 0 2 VAKİT VASATI EZANÎ Güne» 657 1.15 t g\e 12.28 6 46 İkindi 1522 9.39 Akşam 17.42 1200 Yatsı 1913 132 UdsUc 5.17 1116
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • teorolojlden haber 13 17 Dorls ğ Day'den hafif şarkılar 13.30 Nes-ıtri Slpahl'den şarkılar H.00 Vur-f dıın dört kösesinden haber 14.10 î «The Five Pennles» filminden melodiler 14.3ü Nezjılıat Bayram-Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • BU LMACA OftLAK BURCU T1© [22 Aralık *ö Ocak] Gününüzün boj,avare geçmeğine Üzüleceksiniz.Fakat akşam bunu telafi etmek elinizde.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Çubat] Hafif bir rahatsızlığı gozunuzde.büyütüyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 H 3 pl 4 5~*L" jB 6 STbL 7 ni 1 i L fi SOLDAN SACA:1 Maden ocaklarında açılan yer altı yolu;Elin içi.2 Hastalığı ve sakatlığı olmamak;Bir nota.3 Ortalığın birbirine düşüp karışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • AND FÎLM 17 Şubat Çarşamba Suareden itibaren L1ÛKS Sinemasında VATAN ve NAMUS filmini iftiharla takdim eder.Orhan Günşiray Fatma Girlk Bülent Oran Vatanlarım her şeyin üstünde tutan iki gencin aşk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • Suym Doktorlar» PARACODIN şurup £f PARACODIN tablet FtS Eczanelere kafi miktarda arzedilmiştlr.ImaJ yeri Birledik Alman ilaç Fabrikaları T.L.Ş.Tevzi ve Propagauda:Kimya ve Ecza Maddeleri Ltd.ŞtL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • zengm ve kazanma şansı yüksek iKRAMİVttERiNOEN U HİSSİNİZİ ALMAK İPİM İŞIN He««p açarak talihinize yardım ediniz!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • MEVLİD BİR YIL ÖNCE ARAMIZDAN AYRILAN AZİZ SERVER SOMUNCUOĞLU'nun ruhu iç-in 17 Şubat Çarşamba günü,öğle namazından sonra Şişli camiinde okunacak mevlide sayın akraba,dost ve arzu edenlerin teşrifleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • "HOF;Cote dA^ur'de çiçek toplayan kadınların etleri hayret edilecek derecede beyazdır.Bu müşahede fevkalade bir güzellik müs-Uıh7annm ortaya çıkarmasına «ebeb olmustUT.Bu Usare güsellıklerüıe itina «d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • TRENLERE TELSİZ telefon konacak Herekti halindeki trenlerle telefon konuşması yapılabilecektir.Bu iş için Haydarpaşa garında yapılan tesitler İkmal edilmiştir.Bu cihazlar »ayeslnde kumanda odasında bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • KANARYA KUŞLARININ SERGİSİ DÜN AÇILDI Muhtelif memleketlerden getirtilen hin* yakın kanarya kullarının bt-ıgl*!dün Fransız Konsolosluğunda açılmıştır.Fransa,Almanya ve İngiltere'den getirtilen «Aşk»)«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • AMERİKADAN 700 TURİST KAFİLESİ GELİYOR Yedlyiiz kişilik bir Amerikalı turist kafilesi 22 Şubatta Olympia vapuru ile İstanbul'a gelecek;bir gün kaldıkta!sonra Kaıadenlze geçecektir.Turistler Çanakkale'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • LÂLELİDE MEÇHUL BİR CESET BULUNDU Dün gece saat 'î.30 sıralarında Lalelideki İzmir Kız Talebe yurdu'ntın önündeki kgldııımda 3î yaslarında tab» nıin edilen bir erkek cesedi bulunmuştur.Yapılan muayene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • BİR İCADIN,KOCASINI SANDALYA İLE YARALADI Zeytinbıırnu'nda bir sinemada.yer meselesi yüzünden çıkan kavgada,bir kadın kocasının basında sandalye kırmıştır.Ömer Kiremitçi yanında k&rıs' Saadet ve kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • TRAFİK KAZALARINDA DÜN S KİŞİ YARALANDI Şoför Yavuz Varnalı İdaresindeki 38220 plaka sayılı otomobil Leventten Beşiktaş'a giderken arka kapısı aniden Jıçılmııj ve bulunan Nebahat Edlz isimli bir kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • BAZI SABIKALILAR SU IZ-GARALARINA MUSALLAT Ekserisi sabıkalı olan bir takım klmteler yeni yapılan yollara konulan su ızgaralarını devamlı bir şekilde sökmektedirler.İlgililerin belirttiklerine göre bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • MEVLİD Allem Babamız Jandarma sub'»yi Nurettin Eryümaz'ın ebediyete İntikalinin kırkıncı sudüf eden 16.Şubat 1960 Bftli günü öğle namazını müteakip Arnavutkoyü camiinde Mevlidi şerif okuttumlacaAından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • NUH'UNı ANKARA MAKARNASI ATAN KAZANIYOR.TARAFTARLAR ARASI SPOR BİLGİ YARIŞI AKŞAM saat:18.30 tia Ankara Radyosunda Bu Programda FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ GALATASARAY VEFA Pfûûfâmı tertipleyen;&utm &ıw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • jjf BÂZI YARATIKLAR i T T ER ay on,oniki tane de küfür mektubu alıyorum.Hemen hepsi birbirine benziyor.Eciş I ni e i is bir yazı,ipe sapa gelmez cümleler,kaba saba küfürler,sununda bir tehdit.Müvmeıüu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1960
  • I SİNEMALAR I B E Y O Ğ L V ALKAZAK Ttl:41 25 62)1 Kara Süvari Wanda Hendıbc Renkli Türkçe.2 Karanlıklar Hâkimi Mark Tüıh-ATLAS Ttl:440835)Mehtap Kuyumcuları Brigltte Bardot Renkli Fr.2.hafta)EMEK Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • Anadolu Çimentoları Türk Anonim Şirketi idare Meclisinden Şirketimizin,Hissedarlar Alelade Umumî Heyetinin,22 Mart 1960 Salı günü saat 10.30 da Galata Voyvoda caddesi Banka Komerçiyale Han 3 üncü katt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • Galata,Hacı Mimi Mahallesi Kemeraltı Cad desi Eski Kaval Sokak No.33 de kâin PEŞEL BORU İMALÂTHANESİ Ö.KAMPEAS Bu kerre yazıhane ve satış yerlerini Galata Bankalar Banka Sokak Elektra Han No.11 Naklet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • Aşkınızın yaşamasında cild güzelliğinizin rolü bUyüktür.NESLON Vitaminli Kremleri cildinizi besler,yumuşatır ve JL-JIP tertemiz muhafaza ettirin 9le&ûm Kremleriyle hergün cildinize ma-saj yoparok cazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • POND'S Vanishing Kremini cildinize sürdükten sonra tamamen massetiiiinceye kadar ovalayınız.Görünmeyen ince bir tül gibi cildinize yayılan Ponds Vanishing kremi makiyajınıza İdeal bir zemin hazırlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • ELEMAN ARANIYOR Fabrikamızın muhtelif iş bölümlerinde çalıştırılmak ve işlerimizin özelliğine göre yetiştirilmek üzere genç enerjik elemanlara ve genç elektrikçilere ihtiyaç vardır.Taliplerin her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • Dünyaca tanınmış İsviçre Keman Virtüözü BLAİSE CALAME Tek resitali Piyanoda:ERGİCAN SAYDAM 22 Şubat Pazartesi saat 18.30 da SARAY'da Biletler gişede satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • 100 GRAMLIK DIAZINON Piyasaya bol miktarda ARZEDiLMiŞTİRrKORUMA TARIM İLAÇLARI A.Ş HİDİVYAL PALAS TEL:44 76 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • «um.ııı ı it in mı ıı.VAJSJî?I TAKVİMDEN I BİR YAPRAK Mahdum Beyler POLİS,Levent semtini soyup soğana çeviren yedi kişilik bir i hırsız çetesini kıskıvrak yakaladı.Kimdir bunlar?May-muncıık Hüsnü,Çola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İstanbul Askerlik Dairesine bağlı askerlik fubelerinin 1959 yılı tütün ikramiyelerinin dağıtımına başlanmış olduğundan ilgililerin lüzumlu belgeleriyle birlikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • SEZAİ ÖNER NADRA Zeytinyağ ve Sabunları 55 Yıldan beri rakipsiz şöhret ve kalitededir NOT:Telefonumuz tekrar açılmıştır.No.22 08 71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ Satmalına Komisyonu Reisliğinden:1 Biga inhisarlar İdare binası ve anbarı inşaatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Muhammen keşif bedeli 405.663,31 lira o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • SATILIK FABRİKA BİNASI Topkapı harici eski Florya yolu Meyva Suyu Fabrikası bltişl-£1 ağır sanayi mıntakasında vasati 1300 metre arsa üzerine 40 metre boy 8 metre genişliğinde üç katlı gayet sağlam ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • Hamlet Amerikan televizyonunda gosterilemiyor WASHİNGTON,A.AcHamlet» piyesinin Amerikan televizyonunda gösterilmemesi kararlaştırılmıştır.Buna sebep olarak,piyesin herhangi bir noktasına ll&n koymakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • Nasır ani olarak dün Suriyeye gitti LONDRA,RADYO Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanı Cemal Abdünnâsır dün anî olarak Suriyeye gitmiştir.Bir gemi ile Suriye'nin Lazkiye limanına giden Nasır B.A.C.nin Sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • Bir uçağımız İrak'a mecburi iniş yaptı Iraklılar,hududumuzdan 15 kilometre dışarıya inen uçağın pilotunu Elçiliğimize teslim ettiler ANKARA,HUSUSİ Diyarbakır üssüne mensup tek motorlu bir kisttik bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • Gn.Kasım Partilerin yolu bir olmalı diyor BAĞDAT AA.Irak Başvekili General Kasım,Millî Demokrat Partisi kurucu komitesinin kendisini ziyaretinde,parti faaliyetinin 14 Temmuz ihtilâli gayesine paralel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • Kruşçev Prasad ve Nehru'yu davet etti NEYV-YORK,RADYO Hindistanı ziyaret etmekte olan Sovyet Başvekili Kruşçev,Hindistan Cumhurbaşkanı Prasad ile Başvekil Nehruyu Sovyet Rusyayı ziyarete davet ettiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • Mrköy tren kazası r^yolunu kapadı KAYSERt HUSUSÎ Eva*jjH gün Yerköy istasyonunda manevra sırasında Sekili istasyonu istikametinde kaçırılmış olan buğday yüklü bir yük vagonu,Yerköyden kalkan bir yük v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • «Nuhun gemisi» için Almanlar da geliyor ANKARA,HUSUSÎ Het Volk İsimli Alman gazetesi bir Alman tetkik heyetinin Nuhun gemisini aramak üzere Türkiye'ye gideceğini bildirmiştir.3 kişilik heyet Türk maka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • 3 Haydut,Şili'nin B.Mtemsilcisini «Hail Hitler» diye bağırtıp parasını aldı NEW-YORK,A.P.Şili'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Büyükelçi D.Weltzer evvelki gece Manhattan kesimindeki evini basan üç h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • Gana Sefiri Afrika'da iç harp kopacak,dedi SANFRANCtSCO,A.P.Gana'nın Washington sefiri Wllliam M.Halın,«Afrika yerlilerinin hakkı korunmazsa mutlaka harp kopacaktır.demiştir.Sefir,Afrikalıların Cezayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • Deri botları ve ayakkabılan SÜS-PANSİYON'ludur.En bozuk yollarda dahi rahat bir yürüyüş sağlar.VENÜS Lâstik Fabrikası,Topkapı İstanbul 21 51 05 21 53 C7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • D.B.DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş.Müdürlüğünden DENİZLİ şilebimiz 15-20 Şubat lîföO tarihleri arasında İstan-buldan Kontinant limanları için yük kabul edecektir.Sayın yük sahiplerinin aşağıda işaret edilen te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • ELEMAN ARANIYOR Fabrikamız kalıp atelyesinde çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış teknik resimden bihakkın anlayan kalıpçı ustalariyle kalifiye bir frezeciye ihtiyaç vardır,iş saatlerinde müracaat:A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA 3 Sulfamide ve 100.000 ünite Penicilline V ihtiva eden TABLET NEOTRİAZİN Pisimli müstahzarımız piyasaya arzedilmiştir.SANTA FARMA İLAÇ FABRİKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • MM* IKEYSTONE] mr muüdet Paris'te dünyaca tanınmış kimselerden teşekkül eden bir jüri,«Su Perileri» adı ile çevrilecek yeni bir filmin bas rolünü oynayacak genç kızı seçmek üzere müsabaka tertiplemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • Afrikalılar Fransa'yı şiddetle itham ediyor Büyük Sahrada yapılan atom denemesi,Arap memleketleri ve komünist blokları tarafından da sert şekilde protestoya uğradı DIŞ HABERLER SERVİSİ' Fransızların,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • Zorlu,Paris'e Gitti Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,Avrupa İktisadî İşbirliği toplantılarına katılmak üzere dün saat 10.45 de uçakla Paris'e hareket etmiştir.4 gün sürecek bu görüşmelere,Milletlerar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • 17 sene önce kaybolan havacıların cesetleri Libya çölünde bulundu NEW-YORK,RADYO 17 sene önce kaybolan 9 Amerikan havacısından 5 inin cesetleri dün Libya çölünde bulunmuştur.Havacıların ikinci cihan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1960
  • Mikoyan Küba'dan Moskovaya dönüyor LONDRA,RADYO Küba ziyaretini sona erdiren Sovyet Rusya Başvekil Yardımcısı Mikoyan Moskova'ya dönmek üzere Havana'dan ayrılmıştır.Mlkoyan'ın iki günlük bir ziyaret i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.02.1960
  • Aziz Atatürk'ün Büyük Eseri «10 numaralı emrimle,halkın elinde bulunan dürt tekerlekli yaylı araba,dört tekerlekli at ve üktlz arabalarıyle kağnı» ların bütün teçhizat ve hayvanlarıyle beraber,binek v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1960
  • PAR/14 Belle,biraz öne meyledip yüzünü avuçlarının içine aldı ama lıir damla gözyaşı dökmedi.Bu peşi kovalanan bir mücrim tavrıydı,takipten kaçıp kurtulmaya uğraşan lıir mücrim tavrı.Uzun müddet bu va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1960
  • SANAT I Tiyatro Festivali düzenleniyor I ALTAN İLKİN I S Emekli Sahne Sanatçıları Demeği Yapı Koope-E E tatili.Al.ııl ayı ortalarında İKİ gece ¦ürt-oek bir Tl-E E YATRO FESTİVALİ düzenlemektedir.Bu fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1960
  • KAELBLE AĞIR DİZEL KAMYONLARI KISA ZAMANDA BÜTÜN RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK I\U2MLEKETİMIZ ŞARTLARI-NA EN UYGUN ve SON SÖZ SAHİBİ OLDUĞUNU BİLFİİL İSPAT ETMİŞ OLAN TAM DİZEL KAELBLE KAMYONLARI 1600
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1960
  • SİGORTALARINIZI YAPTIRMADAN f|!fev-E?SEMİH TUĞLU rn-rt-r-1-»ur-1mutlaka hatırlayınız A ıh» Tir*.'İli.v^;441897 44 6096
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1960
  • Telefon numarası değişikliği 15.2.1960 tarilıinden itibarca telefon uumaranu* 48 32 70 4 Hat)olarak değiştirilmiştir.M.Kadri Veziroğlu İnşaat Ltd.Şti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1960
  • ÂNIİDOT POMAT)'NEILE "GRİP OIS AĞRISI ADALE RONATI1MASI ¦»YANIKLAR «GÜNEŞ YANIĞI •ARI BÖCEK SOKMASI «KESİK «YARALAR »PİŞİK ¦KAŞINTI ¦EKZEMA ERGENLİK «DONUK DERİ ÇATLAKLARIMDA VE TRASTAN SONRA KULLANIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1960
  • ^İİ?İ:MffîffîMmuMm 1 NıK.Bı'l_ 3iAA.İ v.k-SıNiDK'vj Sn*.o;e epi o.Rum.L SÖVMEDİM BOCT.KJİ KOlA'VI yENAAEt*;•"Tl ÎÇl'îS BAŞtcA C4-V*-EğEK.T&cl.ÎP'iaai icJöljlfr.DEKi5e=N OS4US» SANA KAKÇı OÖVÜSMEIC fÇİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1960
  • r Zi^ZA TERhiS Ol-DuktAN SON.«A A.lt_ ONl_At*-LA OV'NAVıP PUKACAĞlNil SÖ C mSÎ?hAlX £' »C^SANıN TE.Sl'R-İVl_S4C.VVAU_AAAlSTiK.DOSYASINA GÖRE KÎ/VVSE"ı'Z.BÎR.ADAM-MUN(TEfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1960
  • CÎSCO Kİ!Vuii ¦w.mm |»fetl%|9;m:'iC « TErtU.v-Eyı HABERİ U vEKByİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1960
  • PEt-ERıNİNı 3ıR-KiP oerjDAN »«vboldu.F^ZA* fA DÖNDİj HERHALDE.NE;n.yo OUAMAZ i.HERhalDF.BuKAlAR.OADıK."fa *"OV\8.K.NE VAPıVoRSuN ORADA W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.02.1960
  • Menderes dün V.C.için yeni bir davet yapt Baştaraf% Birincide tskenâerunun çok yakın bir zamanda vilâyet olacağım ve İmar edilerek ¦Yıldız gibi bir şehir» haline getirileceğin] u-söyleyen Menderes l%u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1960
  • BASKETBOL lig maçlarına dün Spon ve Sergi Sarayında devam edilmiş ve Fenerbahçe Kadıköyspor'u f.C-51,da Deniz Harb Okulum» 53-48 matlûp etmişlerdir.VOLEYBOL lig maçlarına dün de İ.Ü.T.salonunda devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1960
  • Ordu takımı Adaita'da Akınspor'u 5 2 yendi A D A S'A.HUSUSÎ Halen Adanada kampta bulunan Ordu takımınm dün sabah Şehir stadında Adana Akıntpor n* yaptığı maçı f.2 kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1960
  • AYVALIK ZEYTINYAGLARINI TÜRKİYEOE İLK DEFA YUVARLAK p KUTULARINDA İM* 2S5S6 230012 Ana,t H2Ö4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1960
  • KARAGÜMRÜK KIZINI HACETTEPE'DEN ALDI t Baştarafl Altıncıda Kadri 20.dakikada Tuncaydan aldığı gUze)bir pası klâsına yakışır şekildi değeık-ndiuii.Devrenin bitmesine bir dakika kala,Hacettepe santrforu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1960
  • ADALET İZMIRDEN PUANSIZ DÖNÜYOR t Baştarafı Altıncıda ren Bulut.Ömer'i beklenmedik anda mağlûp etti:1-0 7ü.dakikada yan hakemin bir karanın ıh.kenarına gelerek şlkay«t eden Adalet antrenörü K.Halil'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1960
  • Egespor ligden çekildi ANKARA,HUSUS'f Mahallî profesyonel küme takımlarındım Egespor oyuncularının maaş ve sigorta primlerini ödeyemez hale düştüğünden lig'den çekilmiştir.Ege sporlu İdareciler maçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1960
  • G.SARAY BERABERLİĞE SON DAKİKADA ULAŞTI Bnşlanıfı Altıncıda tutuyor,sonra elinden kayırıyordu.Zeynel ise bu fırsatı müdafller arasından şimşek gibi fırlayarak değerlendirecek ve top rakip filelere tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1960
  • Levsks,Darüşşaf aka' yi dün gece 3-0 yendi iki takım,Avrupa Şampiyon Kulüpler Voleybol Kupasının revanş maçını 28 Şubafta oynayacak SEYİRCİ:2500 Kişi.HÂSILAT:6500 Lira.HAKEMLER:Muşal Kostin Romen)A.Ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1960
  • Dünyaca tanınmış kadın ve erkek bisikletleri satışa arzedilmiştir ^SÖfc^jl Lâstik ebadı 28X1,5 START Muhtelif renklerde,boy lû,yardıma £ğf tekerlekli.çift zil.çanta,fener,dinamo ve zincir muhafazalı/B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1960
  • 100KURUŞ TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLAK 1110.000.Ev.Nifantgsında seki?adali,kaloriferli.22 43 70'48 0 290.000.Kat.Rumeli caddesinde sekiz oda.oflsil,santral,lüks.22 43 70/48 0 BERBER dükkânı,nikelâj k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1960
  • 175 Beygir yedek Lastikli önü Niıkjîı dünyanın en güzel motosikleti Avrupada kadın erkek herkes Jullamyof.enklv jMavi *fln for kadın S-5S:e d& V ne ğm doyum erkek,çocuk imdi herkes motor sahibi.iS^wwv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1960
  • TAHKİKAT TAKRİRLER!BUGÜN GÖRÜŞÜLÜYOR t Baştarajı Birincide C.H.P.tahkikat takrirleri üzerinde konuşacakların İsimlerini açıklamıştır.Buna göre.Ege hâdiseleri hakkında Nüvit Yetkin.Zile hâdiselerinde F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1960
  • İNÖNÜ'YE GÖRE SEÇİM BAKARDA YAPILACAK 4 Baştarafı Birincide kinde çırpınmakta ulan gidici bir heyetin lıureketleıirtir.Gelecek günler Aydınlılar ivin şeref ve hizmet günleridir.Size bütan]*!dilerim.AK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1960
  • Kotada neler var?BaşUıraf-ı Birincide Karayolları makineleri,oto lâstikleri,makine yağları ve müteferrik aksam.Triklor etilen,tekstil boyaları,hususî •elikler,koko ipliği,boru imâline mahsus çemberlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.02.1960
  • YORGUN D.SPOR'A TAKIL Onbirinci dakikada mağlûp duruma düşen Siyah-Beyazlıların beraberlik golünü Şenol attı SEYİRCİ:20587 Kişi HASILAT:95485 Lira HAKEMLER:Mustafa Gerçeker Abdülfeth Çalışkan Özdemir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1960
  • ¦ mıi" S Irıtl ZAYtAMZ&i Htn i' »ini.ı,i i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1960
  • [ASAF UÇAR] lxminpor*un 13.dakikada Orhan'ın ayağından kazandığı ilk gol görülüyor.ESEN KAFTAN İZMİR'DEN BİLDİRİYOR izmirspor,Beykoz' u açık farkla mağlûp etti STAD:Alsancak.SEYİRCİ:3604.HÂSILAT:18.81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1960
  • Adalet İzmirden puansız dönüyor STAD:Alsancak SEYİRCİ:3604 Kişi HASILAT:18.812 Lira HAKEMLER:Orhan Gönül Hasan Oktay it)Saffet Tıınçdirek KARŞIYAKA:Erdinç Necati Nevzat Sümer Sabahattin B.Erol Argun i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1960
  • Canel Konvur yeni Türkiye rekoru kırdı Dün sabah Kurtuluş kulübünde yapılan bUyükler kızlar salon teşvik müsabakalarında şu neticeler alınmıştır.Gülle Kızlar)1 Fani Vltarbo Kurtuluş)8.88 Durarak uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1960
  • MÎLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B MA Y P Kp Beşiktaş 23 19 G.Saray 24 14 F.Bahçe 22 1 İ G.Birliği 24 11 D.Spor 23 10 İst.Spor 22 9 İz.Spor 23 10 K.Güm.23 8 Ş.Hilâl 24 9 G.Tepe 21 7 K.Yaka 23 9 F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1960
  • MUHTıCLİF sahalarda yapılan gene takımlar lig maçlarında dün Beşiktaj Adalet'I 2-1,Fenerbahçe Beyoğlusporu 2-0,Galatasaray Taksim'i 2-0,Vefa Anadoluyu 5-0 yenmişler,Kasımpaşa Feriköy 1-1 ve İstanbulsp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1960
  • ^iMinug.mmm—[SAMt ÖNEMLİ] İbrahim'in kalenin sağ tarafından çektiği faul atışını Altay müdafaasının da duraklamasından istifade eden Fahir sert bir kafa darbesi 11* içeri gonderiverdl.Resimde kaleci A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1960
  • Mahallî Ligde Taksim lider duruma geçti Mahalli lig maçlarının ikinci devre 3 üncü hafta karşılaşmalarına dün Şeref Stadında devam edildi.Günün ilk karşılaşmasında Taksim kuvvetli rakibi Hasköyü maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1960
  • KARAGÜMRÜK HIZINI HACETTEPE'DEN ALDI Kırmızı sayıları Siyahlılar Orhan,Kadri ve Tarık'ın 2)ile haftanın en güzel neticesini aldılar STAD:19 Mayii SEYİRCİ:16525 Kişi HASILAT:66.205 Lira HAKEMLER:Reşat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1960
  • G.Saray beraberli son dakikada ulaş Gençlerbirliğinin 2-1'lik avantajı,89'uncu dakikada sağiç Suat'ın attığı golle bozuldu STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:16.525 klsi HASİLAT:66.205 TL.HAKEMLER:Hakkı Gürüz Fahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1960
  • T 4 'İ 1 iy'Jı^tflfo j'-Tın ^y «4-i ILlM».4y»ı»*ı»-3 ö^ »4 tlİfİ pg^ JRj L^Si *JI j.ij^ff-«MÂS.'SS!v J:V.Ş;^p^^asN 1 ¦If.fw ^İn f,İm,I HADİ ÎPEKYÜNJ Beşiktaş her hattıyla akgıjor ve maçı alacak kudret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1960
  • ANKARA'DA K.GUMRUK:4 H.TEPE 0 G.SARAY 2 G.BiRLiĞi:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor