Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • YENİ ÇIKTI Çözümlü Trigonometri Problemleri Th.Caronnet Çeviren:Fahrettin Akbulut 2 cildi 12.50 lira İSTANBUL KİTABEVİ Beyazıt İstanbul Tel:22 81 44 NOT:isteyenlere posta ile ödemeli gönderilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • Menderes "Daima nikbinim,diyor ANKARA,AA.Başvekil Adnan Menderes Rum asıllı Amerikan gazeteci Karamanasa verdiği mülakatta Kıbrıs meselesinde son çıkan anlaşmazlığın yakında halledileceğine emin olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • KIBRIS'TA ANLAŞMA ÜMİDİ BELİRDİ Makarios,Cumhuriyetin 19 Marttan sonra pek gecikmeyeceğini söyledi LEFKOŞA,AP.RADYO MAKARİOS'a yakın bir kaynak,Kıbrıs'ta Cumhuriyet ilânın m 19 Marttan sonra bir kaç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • [tLHAN DEMÎREL] TC UVİC Cnİl fljl Cp Macera için hırsızlık yapan lise talebelerinden Aclan liralı ve Mehmet Ali Tanrıkulu dün tevkif edilmişlerdir.Sanıklar,film ve romanların tesiri altında kaldıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • CEP.Lideri "iktidar azınlıkta kalacak,diyor Radyo neşriyatından şikâyet eden inönü,gelecek günlerin C.H.P.için vazife devri olacağını söyledi İZMİR,HUSUSÎ I GENEL Baş kanı İsmet İnönü,dün yapılan Muğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • GÜNEY KORE'DE 2 GAZETECİ POLİSLERİN gözü önünde dayak yedi SEUL,A.P.Güney Korede seçim kampanyası sırasında ikisi gazeteci olmak üzere 4 kişi meçhul kimseler tarafından dövülmüşlerdir.Muhalefete mensu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • şp m i i 1 ]î 1 1 i h 1 1 I n T İVFİJAN 'M ı YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne 13.2.1960 tarihli gazetenizin birinci sahife ve birinci sütununda Istanbulda islenen bir hırsızlık suçundan bahsedilmekte ve hırsızlığa adı karışan suçlularda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • Seçim Tâdil Tasarısı Meclise sevkedildi ANKARA.HUSUSÎ Seçim Kanununun bâzı maddelerini tâdil ve bir madde ilâve eden,hükümet tasarısı Encümenden geçerek umumî hey'ete sevkedilmiştir.Ek madde şöyledir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • Fransız'lar da atom patlattı Sahrada başarı ile neticelenen deneme 100 metrelik çelik kule üzerinde yapıldı ve 200 âlim takip etti DIŞ HABERLER SERVİSİ FRANSA'nın ilk atom bombası dün sabah Büyük Sahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • Chessman tekrar Temyize başvurdu SAN FRANStSKO,A.P.Chessman'ın avukatı tekrar Amerikan Temyiz Mahkemesine müracaat etmiştir.Avukat,mahkûmun temyizde bulunabilmesine müsaade etmemiş olan Tucson Arizona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • C.H.P.tahkikat önergeleri yarın Meclise getiriliyor Dün gündeme alınan 11 Meclis tahkikatı talebi hakkında konuşacak Mebusların ismi tesbit edildi C.H.P.ANKARA,HUSUSÎ MEBUS* LARI tara fından çeşitli z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • *3?Ks [İLHAN DEMİREL Kim dergisi yazarlarından Av.Orhan başından yaralayan şahsın Arap Münci namıyla maruf Mecit Ünlü olduğu tesbit edilmiştir.Birgit dün Adliyeye giderek,mütecavizle yüzleştirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • Bıçakla etrafa saldıran deliyi jandarma öldürdü MARAŞ,T.H.A.Çıldırarak etrafa saldıran bir deli jandarmalar tarafından öldürülmüştür.Pamuklu köyünden Mustafa Kenar İsimli şahıs çıldırarak eline geçird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • [İLHAN DEMİRELJ Dün tevkif edilen vampirlerden Ali Cinkayanın arkadaşı Rıfat Boncuklu İKİ VAMPİR DON TEVKİF EDİLDİ FATİH'te para ve şeker vererek kandırdığı çocukların kanlarına emdikleri iddia olunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • BETONU!DÖKÜLIIYflR Galatîl nhtımmda cnî Kadıköy W"W WUI\MLMIWn nin bağlanacağı kısma dün beton dökülmeye başlanmıştır:Bu kısma 40 ton beton dökülecektir.Beton dö',imü 1 haftada bitirilecek ve yeni is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • enderes,dün beş ayn konuşma yaptı Muhalefete çatan Başvekil,seçimin yaklaştığını belirtti Menderes,milletin kendilerine itimadını bir kere daha göstereceğine emin olduğunu,söyledi ANTAKYA,Hususî suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1960
  • |A.P.Müstemlekeler Vekâleti müsteşarı Amery ile Kıbrıslı liderler arasında doktor Kiiçük'ün arabuluculuğu ile «üs Pazarlığı» tekrar başlamıştır.Yukarıdaki resimde Kıbrıslı Rumların lideri Makarios top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • CciiiV&T un neni r-D i OTURAN umlıııııitu Senenin balosundan Aiiy* Demirci,Şevket Akman ve Feryal Zeren.İki aydanberi Türk Sahne Sanatkârları Balosu hakkında çok şey söylendi,yazıldı,çizildi.Sürprizle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • POLİNA KORSE MAÖAZASI'nın BAYANLARA MÜJDESİ Merakla beklediğiniz AVRUPA KORSELER gddi 3 FİL İNGİLİZ 55 LİRA FİLE ÇİÇEKLİ 45 LİRA Harbiye Halâskârgazi Caddesi No.91 Tel:48 18 60 POLİNA KORSE MAĞAZASI i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • moöooûoöööL»y«:1960 YILINDA 2.000.000 Behari 40000 lira değerinde APARTMAN DAİRESİ ARSA 18 I 25o OOO ura PARA İKRAMİYELERİ ll!llîl",TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • Türk Alman Eğitim Merkezi ALMANCA DİL KURSLARI Yeniden başlamaktadır.Müracaat:Cumartesi hariç,her gün 16-19 sekreterliğimize Adres:'Alman Lisesi K.*2 Beyoğlu,Tünelbaçı Tel:24 27 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • Spor Araba Severlere Fırsat Hususide ÇOK İTİNA ile AZ KULLANILMIŞ DYNA FLOW cam ve tenta^ dahi OTOMATİK orijinal krem rengi 1951 model BUİCK müsait fiatla satılıktır.Müracaat Tel:21 54 08.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • ^AmMH&M j~^Mmİ% OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak 1 Hâdiseleri hayalini/de büyütüyorsunuz.Yanlış kararlar vermemek İÇİP daha realist olunuz.KOVA BURCU t [21 Ocak t% nbatl Bugün tatlı bir habftr evinizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • PURO TALİHLİLERİNİ ARIYORUZ Amerıkadan yeni getirttiğimiz Yağ Tasfiye Makineleri sayesinde Puro Tuvalet Sabununun kalitesi bir kat daha mükemmelleşnıiştir.Bu fevkalâde,kaliteyi tecrübeye halkımızı teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • BULMACA 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Doğrudan olmıyarak söylenen dokunaklı söz;Bir peygamber.2 Yaşama müddeti;Bilgisi çok olgun.3 Bir akar suyun bölündüğü yer;ölümlü.4 Kumdan fala bakmak;Rutubet.5 Bir nota;Malû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • MEVLİD Vefat iy la bizleri derin acılara Bark eden Esim,Babamız,Büyük Babamız Avukat Mustafa Halit Camcıoğlu'nun vefatının 40.ncı gününe müsadif 14.2.1960 Pazar Rünü Bugün)ikindi namazını müteakip Şiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • TEMİZLİK İŞLERİNDEKİ ARABALAR KALKIYOR Belediye bu yıl.Temizlik İşlerinde kullanılan atlı arabaları kaldıracaktır.İflfiO malî yılı bütçesinin kabulünden sonra 100 kamyonet,sipariş edilecektir.Geçen yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • HAMLET piyesinin 150 nci temsili 28 Şubatta verilecektir.İdareciler büyük rağbet gören eserin temsiline bir müddet daha devam edilmesine karar vermişlerdir.BELEDİYE Reisi Aygün dün Yenlkapıdaki fuar s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • Lüks Nermin 202 parça eşyasını geri alacak Bakırköy'de Bahçelievlerdeki evinde kaçak eşya bulundurduğu iddİMİyl» ÜCÜnCÜ Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan «Lüks Nermin» namiyl» maruf Şaziye Zeren,dünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • DÜŞEN CARAVELLE'İN EŞİ DE KAZA GEÇİRDİ Ankara civarında düsen «Urm VIkiıiB» adlı «Caravelle» uçağının esi evvelki Rece Yeşilköy hava alanında arızalanmış Ve uçak tamir hangarı önüne alınmıştır.Roma üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • BİR YUMRUK.DOKUZ AY HAPSE SEBEP OLDU Zeytinburnunda ev sahibi Eşref Çal-BHnRil'in sol gözünü yumrukla «»katlayan Oemaleddin Erdigün,dun Üçüncü Aftır Ceza Mahkemesinde 1* ay,5 gün hapis cezasına mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • DÜĞÜN SALONLARINDA NİKAH İCRASI USULSÜZ Evlenme akitlerinin,taıaflardan birinin yataktan çıkamayacak kadar hasta olduğunu doktor raporu il* tevsik edilmediği hallerde,mutlak sureti* Belediye Daireleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • f SİNEMALAR I 's-J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Kara Sııvari W anda Hendrix Renkli Türkçe.2 Karanlıklar Hâkimi Mark Stevens Türkçe.ATLAS Tel:440835)Mehtap Kuyumcuları Brigitüfe Bardot Renkli Fransız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • £n ıımımı ıımıı ı mı in in.mum İSTANBUL ş 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 E Saz eserleri 8.30 Müzikli Pazar E sabahı gezintisi 8.55 Birkaç d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • iMiııiMMiımıııııiMiııııııiHiMlııılrî VIZILTI NİYET KISMET KAFASINA kamçı,yumruk,sopa yiyen gazeteciler kafilesine dostumu» Orhan Birgit de katıldı.Genç gazetecinin evi civarında sinsi bir nöbete girmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • ELEMAN ARANIYOR Fabrikamız kalıp atelyesinde çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış teknik resimden bihakkın anlayan kalıpçı ustalariyle kalifiye bir frezeciye ihtiyaç vardır.İş saatlerinde müracaat:A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • KLÖB-XDE Muazzam programa ilâveten Avrııpanın en büyük yıldızı MIGUEL ANADOR Bu akşam ve bugün Pazar tam programın iştirakiyle matinede lütfen masalarınızı evvelden ayu'tmız NOT:Fiatlar normal tarifed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • Uçaklarda aile tenzilâtı cumartesi günü başlıyor TJi.Y.grup ve aile seyahatleri için tenzilât yapmıştır.20 Şubat Cumartesi gününden itibaren tatbikine başlanacak olan bu karara göre,grup halinde seyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • TÜNEL SEFERLERİNİN AKSAMASI MUHTEMEL Tünelin elektrifikasyonu İsi geri kalmaktadır.l.E.T.T.İdaresi ile bir eniaşnıa imzalayan firma,istediği garanti mektubu gönderilmedikçe imalâta başlamayacağını bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1960
  • 80 İSTİMLAK ALACAKLI-SINA TEDİYE YAPILIYOR İstimlâk borçlarının ödenmeline bugün de devam edilecektir.Bugün 80 alacaklı para verilmek üzere Belediyeye davet edilmiştir.Dün öğleden sonra da 40 alacaklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • Kruşçev Ziraat Dersi verdi Sovyet Başvekili,feza ve roket sahasındaki başarılarını izahtan sonra,biz bununla övünmek istemiyoruz,dedi KRUŞÇEV,YENİ DELHİ'DE YENİ DELHİ.RADYO Sovyet Başvekili Nehru dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • Daima.daha fazla daima en fazla ikramiye 70 TALİHLİYE APARTMAN DAİRESİ ayrıca 10 ADET 100.000 LİRA 10 ADET 50.000 LİRA 50 ADET 5.000 LİRA 250 ADET 1.000 LİRA Yılın ikinci zengin çekilişine katılmak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • Rusya Kûbaya «Mig» uçakları teklif etti.HAVANA,A.A.Rus Başvekil yardımcısı A.Mikoyan,«Fidel Castro hükümeti talep ederse,Rusya Kûbaya Mis uçakları satabilir» demiştir.Geçen sene Küba tepkili uçaklar s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • Çanakkale'de bir Yunan şilebi karaya oturdu Dün sabaha karşı Nara Burnunun karşı sahilinde bir Yunan gemisi daha karaya oturmuştur.Cireetta İsimli gemi yardım istediği için Gemi Kurtarmaya alt Hora ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • SANDIKÇI KAATİLİN HÂTIRA DEFTERİ VAPURDA BULUNDU Köprü Kadıköy arasında işleyen vapurlardan birinde bulunan ve Turhan Zeki İvgen'e ait olan bir hâtıra defteri dün Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • HAVALAR ISINIYOR Fransa üzerinden gelen alçak basınç merkezi Orta Anadolu hariç yurdumuzun diğer bölgelerini tesiri altına almıştır.Dün îstanbulda sühunet 15 dereceye kadar yükselmiştir.Batı ve Güney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • Banker Ahmedin hilesi polisleri mağlûp etti »Banker» namıyla maruf Ahmet Yıldırım dün şehrimizin tanınmış bankalarından birinden kendi usulleriyle 50 lira çekmiştir.Polis tarafından nezaret altında bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • Geyikli dâvasında 9 şahit dinlendi Şahit jandarma eıi îbıahim Eser "Biı DP liye dipçikle vurdum» dedi EZİNE,HUSUSÎ Geyikli olaylarının duruşmasında şahit jandarma eri İbrahim Eser,«D.P.II Hüseyin Erka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • f-l.fi|fî ;j" [İLHAN DEMtRELI Dolmabahçeyi Taksime bağlayacak Asker Ocağı yolu güzergâhında bulunan 3 gecekondu dün yıktırılmıştır.14 metre genişlikte inşa edilecek yolun evlerinin üzerine rastlaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • İki paket sigara casusları ele verdi Tevkif edilerek Erzurum'a sevkedilen casus baba oğul arasında büyük bir dövüş oldu ve baba,oğlunu yaraladı KARS,HUSUSÎ Rusya hesabına casusluk yapan İsmail ve oğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • Bandırmada bir füze denemesi yapıldı 3 kilo ağırlığındaki "Benark,tipi füze 40 metre yükseldikten sonra denize düştü BANDIRMA,HUSUSÎ «Bandırma Roket Kulübü» kuı-uculan,«Benark» tipi bir füzeyi dün Liv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • »^ML.EKcrret KISA HABERLE,«BARINDIRMA YUVASI» MART AYINDA İHALEYE ÇIKARILIYOR ANKARA'da inşasına karar verilen 400 yataklı «Çocukları Barındırma Yuvası» Mart sonunda İhaleye çıkarılacaktır.Binanın pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • iiMicımm 43T TAKVİMDEN BİR YAPRAK Hokkabazlara dair Tf ADIKÖY Haydarpaşa vapurları yalnız çeşitli satıcılara pa-J\zar yeri olmakla kalmıyor,perendebaz ve hokkabazları ile tam bir panayır manzarası arz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • YANGIN VAR Haber alındığına göre Türkiye'de ilk defa Amerikan televizyon şirketince bâzı sahneleri filme alınıp Amerika'da gösterilmekte olan NECİP FAZIL KISAKÜREĞİN eski Istanbulun tulumbacılarının h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • [AJ .Çocuk bekliyor İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in bugünlerde dünyaya bir çocuk getirmesi beklenmektedir.Elizabcth hâlen gündüzleri kısa bir otomobil gezintisine çıkmakta ve Buckingham Sarayında ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • Berbat Süleyman bu defa da öldürmeye teşebbüsten sanık 24 sene hapse mahkûm bulunan «Berbat» namiyle mâruf Süleyman Gönül,«Adanı öldürmeğe tam teşebbüs» suçundan önümüzdeki günlerde tekrar Ağır Ceza M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • Alman Hariciye Vekili Pakistanı ziyaret ediyor KARACİ,AA.Batı Almanya Hariciye Vekili Von Brentano bir haftalık resmî bir ziyarette bulunmak üzere dün Karaçi'ys gelmiştir.Von Brentano verdiği demeçte,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1960
  • YARININ KITASI ABDİ İPEKÇİ'nin AAİLLİYET'te yayınlanan röportajlarını nefis bir şekilde birleştiren kitap çıktı.240 sayfa,yüzlerce fotoğraf ve 4 renkli tablolarla süslü bu kitap size Afrikayı tanıtaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.02.1960
  • MÜZİK ASKI.BU hikâyeyi bir İsviçreli meslekdaştan dinledim.Gerçekten basından geçmiş miydi,yoksa bir yerde mi okumuş da kendine mâl etmişti?Orasını bilmem.Günâhı onun boynuna.Ben duyduğumu naklediyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1960
  • ALLAHLIK ALİ BEY E-v 4»-ı AÇA 5 DA.KİtCA almiŞ.DERHAL Eve ko^up ~E:t_ev-i2.'ONO/AN SEVKÎEDEV l\A.J «s 4LLA -I AULdM t—İÇ.BiR.A#.r.A gûREaaîvo-S*U*A.HERŞEV VEKui VE.RİNDE'.EEE.NE OlUVOR Buma Allah all
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1960
  • Tüıkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden 3202 sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi ile bunu değiftiren S389 sayıl)Karıtın hükümlerine Köre Bankamızca çıkarılan r~.7 faizli 10 milyon l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1960
  • TİPİ GELİYOR Havaların ısınmasına altlanmayınız.Yakında tipi ile karışık kar bekleniyor.En güzrl ADALET battaniyelerini Mısır Çarşısı 47 numaradan şimdiden alınız,ısıtır,karyolanızı süsler en az onbeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1960
  • Azız Atatürk un Büyük Eseri Bu önergem,hak,adalet ve insaftan ayrılmaz görünenlerin içindekileri dışa vurmalarına vesile tenkil etti.itirazlara bağladılar:Bir kere Başkumandanlık unvanını veremeyiz,de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1960
  • MUftGoraMUHUMflnnaM PAR/uzu bembeyaz oldu,ağzı açıldı,gözleri korkudan yerlerinden fırladı.Gll'in kulağına lıiç bir ses gelmemişti ama.kadının çenelerinin titvediğinc,dişlerinin 'Milimim-vurduğuna emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1960
  • 1 Cazımızda Floş Ruvayel 1 CUMHUR ALP i ^z ¦ııtımıtımıııııııııtiMitııııııtı E Bir müddet şehrimizden uzak kalmış olan İsmet S E Sual tenorunu Yeşil Horoz'da öttürüyor.Her zamanki 3 E gibi Şerif Yüzbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1960
  • Yavrunuzun Q|JRBUZ SIHHATLİ NEŞ'ELi olmasını isterseniz YEDİRİMZ PARO,bozulmaz,kurtlanmaz,rutubet almaz ve ishal yapmaz PARO,en son Amerikan metodlarına göre hazırlanmıştır PARO,en mükemmel gıdadır An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1960
  • HAFRİYAT VE NAKLİYE YAPILIR Makina ve Damperli Kamyonlarla hafriyat ve nakliye işleri yapılır.ITT.49 27 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1960
  • ESKİŞEHİR ÇİFTKURT KİREMİTLERİ Satışa arzedilmiştir.TAÇ Limited Şirketi Kereste Ticarethanesi Nauıık Rcmal Cad.Nu.48 Aksaray Tel:21 56 Tl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1960
  • Millâuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Büsiidtğt Yer MİLLİYE!MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1960
  • f" ııtrut I p a Z A R RlS3 I 137!14 1375 Şaban j ŞUBAT Şubat 17 I 1 9 6 O I ı VAKİT VASATÎ EZAN Günej öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 0.58 12,28 15.21 17.41 19.12 5,18 1.17 6.48 9.40 12.00 1.82 İM37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1960
  • PTT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Şartname alan firmaların nazarı dikkatine;Aşağıda cins ve miktarı yazılı kablolar içm eksiltme günü olarak tâyin olunan 15.3.1960 saat.15.00)görülen lüzum üzerine 1.3.1960 saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1960
  • DEVLET ORMAN İŞLETMESİ SINDIRGI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 işletmemizin Aksaz deposundan metreküpü 271 liradan 17,840 I.S.N.B.M3 152 liradan 48.105 M3,2.S.N.B.Çam tomruğu ile metreküp 185 liradan 1316,614 M3.I.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • Çocuk kaçırmak isteyen dilenciyi halk yakaladı Hamit Pala adında Darendcli bir dilenci,Karagümruk'te 5 yasında bir çocuğu kaçırmak isterken halk tarafından yakalanmıştır.Dun aksam üzeri saat 17.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • C.H.P.Lideri "iktidar azınlıkta kalacak,diyor t Bastarafı Birincide tandasın oy vermekte huzurunu ve emniyetini sarsıntıdan kurtaracak hir yardımcı olmağa mecburdur.Vatandaşlarımı lıer yerde biliyorla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • Gazetecilere yapılan recavuz B.M.Mecl Kars Mebusu Hazer,mütecavizlerin arkasında kimlerin bulunduğunu ve ne gibi tedbirler alındığını Gedik'ten soruyor ANKARA,HUSUSİ Son günlerde gazetecilere yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • Menderes,dün beş ayrı konuşma yaptı Baştarajı Birincide konuşma şudur:«İmkânsızlıklar içinde 10 yıldan beri yaptıklarımız akla hayâle sığacak şeyler değildir.Aranızda biraz yaşlı olanlar,eskinin hizme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • Telefon numarası değişikliği 15.2.1960 tarihinden itibaren telefon numaramız 48 32 70 4 Hat)olarak değiştirilmiştir.M.Kadri Veziroğlu İnşaat Ltd.Şti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • Spor Toto çalışmaları dün sona erdi Alman mütehassıs Hans Lieser'in açmış olduğu Spor-Toto kursları dün sona ermiştir.Kadınlı erkekli 50 memur namzcUnin katıldıpı kurslar hakkında Alman Mütehassıs Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • GÖZTEPE KULÜBÜ F.Bahçe'ye cevap verdi tZMIR,HUSUSÎ Hükmen mağlubiyet kararı üzerine Fenerbahçe'nin deklarasyonuna Göztepe kulübü dün cevap vermiştir.Deklorasyonun metni şöyledir:Fenerbahçe kulübünün 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • Sosyete eşya için vitrini aşağı indirdi Sirkecideki Ali-Te-Ko tuhafiye mağazası evvelki gece soyulmak İstenmiş ve vitrin camlarını kırıp içeriye giren sabıkalılardan Osman Kırklar dışarıya çıkarken ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • Yağa boya katan kadın 3 ay hapis yatacak AT YON,HUSUSÎ Sade yağa boya karıştıran bir kadın 3 ay hapis,500 lira para cezasına mahkûm edilmiştir.Çobanlar nahiyesinden Hatice Bbcek İsmindeki kadın.'eade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • G.Saray ve Beşiktaş'ın bugünkü rakipleri çetin fr Baştarafı Altıncıda Narini Faik Arif Seno)Birol Demirspor:Mclımet irtc)ihmali Rauf Hüsnü Faruk Münir Aydın Osman Fikri Erkal Celâl Demirsporun Ordu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • İZMİR'DE İZMİR,HUSUSÎ Milli lig maçlarına bugün Alsancak stadında devam edilecektir.Günün ilk karşılaşması saat 13.30 da izmirspor ile Beykoz arasında oynanacaktır.Ayni şansa sahip takımlar bugün saha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • DARÜŞSAFAKA ŞAMPİYONLUK ADAYI OLDU t Bastarafi Altıncıda İlk »ayıyı Özer tipp'ledi:2-0,8 inci dakikaya kadar karşılıklı banketlerle durum 8-8 berabere.Darüşşafaka açıldı.13 üncü dakikada bilhassa Nedr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • İZMİRSPOR,ADALET'I bir penaltıyla yendi t fiaştara/t Altıncıda le netice almak için her hattiyle rakibini zorluyor.İşte oyunda gelişen sayısız hücumlardan bir;Nedim,ceza sahaM dışından şutunu savuruyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • III!II| I Dârüşşafaka,Levski I ile bugün oynuyor Baştiırafı Altıncıda E gj kaybetmektedir.Bu sebepten,5 Yesil-Siyahhlar,bu hücumları s S durdurabilirlerde bajabas bir S mücadeleye girebilirler.Dar.üs-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • GALATASARAY'I TURGAY KURTARDI t Baştarajı Altıncıda Erolun frikiğini iyi takip etmiş v* topu kafa ile Hacettepe kalesine âdeta mıhlamıstı.Galatasaray 2-0 lık galibiyetten spnıa birden dağılıverdi.İşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • K.PAŞA OYNADI FAKAT MAĞLÛP OLDU t Baştarajı Altıncıda kale önünde ofsayt pozisyonunda bekleyen Ahnıetc uzattı,müdafaanın duraklamasından istifade eden Ahmet de Kasımpaşalılarm yegâne sayısını çıkarıve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • BEŞİKTAŞ ALTAY'I GÜÇ MAĞLÛP ETTİ t Kastarajt Altıncıda kika kala Birol'un yuvarladığı bir ara pasını kovalayan kaleye 6 metrelik mesafeden topu çok kötü bir vuruşla dışarıya atııına herkes hayret etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • G.Birliği açık farkla Karagümrük'ü yendi t Bfl$tara/ı Altıncıda Zeynel ve İlhan'a atılan kontrpaslar ve bu süratli elemanın rakip ceza sahasına kadar sürüklediği akınlar,KaragUmrük kalesi İçin birer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • BEYKOZ,İZMİR ŞAMPİYONUNA BOYUN EĞDİ b-Baştarn.fı Altıncıda kaleye sokamayarak takımını iki golden etti.83 üncü dakikada bir Beykoz akınında Nvısret'in 30 metre mesafeden çektiği frikik atışında top di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • ŞEHİR TİYATROLARI TEMSİLLERİ LÂLE TİYATROSUNDA 18 Şubat Perşembe gününden itibaren DEVLET İŞLERİ 75 inci temsil Yazan:Lemis Verneulh Türkçesi:Bedia Akkoyunlu Sahneye koyan:H.Kemal Gürmen Dekor:T.Atala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • et4 ZENG/V j& RENr REŞİDİNİ Shup SİZLERE TAKDİM ETMEKTEDİR SKRIP dünyanın en saf mürekkebidir SKRİP çabuk yazar ve derhal kurur Sabit veya Yıkanabilir kalitesi mevcuttur 9 muhtelif renkte bütün kırtas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • MÜJDELER:Uzun çalışmalardan sonra memleketimizde ilk defa dikişte pot yapmayan ve yıkamada katiyen bozulmayan GOFRE Naylon SATEN Naylon D D Z Kay I o n EMPRİME LERİNİ imâle muvaffak olmuştur.Ayrıca:Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • FIRSATI KAÇIRMAYINIZ!Marpuççularda ÇARŞILI GÜRÜN Han'da satılık dükkânlar:Piyasanın en canlı gözbebeği yerinde sağlam irat çok kıymetli mülk İş sahiplerine bulunmaz fırsat Müsait şartlarla.Mağaza SATI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • D.B.DENİZ NAKLİYATI T.A.S.¦f lıı f f Müdürlüğünden DENİZLİ şilebimiz 15-20 Şubat 1960 tarihleri arasmcja İstanbuldan Kontinant limanları için yük kabul edecektir.Sayın yük sahiplerinin aşağıda işaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • Ki Mit ^SİNEMASI DO aenedenberi ejl roriumemis tüm.Dünya Yazarı E.Hemlngrway'ın caferl.FOX Şirketinin son şaheseri TYRONE POWER AVA GARDNER ERROL MEL FERRER YİNE GÜNEŞ DOĞACAK UENKLt SİNEMASKOP Pek ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • Sah Aksamı saat 9.30 dan itibaren KONAK SİNEMASINDA Herkesin zevk ve heyecanla seyredeceği bir aşk ve macera filmi SİLAHLARA VEDA a Fanvell to Arms)Renkli Sinemaskop Rock Hudson*-Jenifcr Jones Vittori
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • Derin' Kuyu Sondajı Yaptırılacaktır:Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.Umum Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usuliyle ve fiat teklifi alma esasiyle eksiltmeye konan iş,Bartm Çimento Fabrikası sahasmda açılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • Adana'daki mahallî lig maçları ADANA.HUSUSÎ Bugün mahallî lig maçlarına devam edilmiş ve Torosspor Milllroensucat'ı 3-0.Sümerspor Köprüspor'u 4-1 yenmiştir.Böylece amatör liderlimi Seyhsnspor almıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • KENETOKS 100 VVETTABLE SU İLE KARIŞAN ÇOK KUVVETLİ ANTİPARAZİTER İLAÇ Kesif BHC Gamma İzomeri ihtiva eder.TAHTA KURUSU PİRE HAMAM BÖCEĞİ V.S.HAŞARATI ÖLDÜRÜR l kısmı ilâç,100 ilâ 1000 kısmı suya karış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • Meçhul denizaltının Rus olduğu zannediliyor BUENOS AlRES.AA.A P «Correo de la Tarde» gazetesi deniz kuvvetleri çevrelerine atfen verdiği bir haberde,Nuevo korfesınde 15 günden beri sıkıştırılmış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • C.H.P.TAHKİKAT ÖNERGELERİ YARIN MECLİSE GETİRİLİYOR t Baştaraiı Birincide deşme göre müzakere edilecektir.İlk önce başkanlıkça önerge okunarak milletvekillerinin bilgisine sunulacak,müteakiben ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • FRANSIZLAR DA ATOM PATLATTI t Başt-arajı Birincide Bombanın başarı ile infilâk ettirildiğine dair haber üzerine yayınlanan bir tebliğde «Reisicumhur de Gaullc'ün,bafarıyı hazırlayanlara şükranlarını a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • MENDERES "DAİMA NİKBİNİM,DİYOR Baştarajı Birincide kavuştuğunu söylemiş ve şunları ilave etmiştir:«Bugün Yunanistan ile NATO içinde çok sıkı bir işbirliği yapıyoruz.Ayrıca iki devlet Müşterek Pazara g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • BIRGİT'İ YARALAYAN TESBİT EDİLDİ t BaçUırıtjı Birimcide Mecit Ünlü,resmini çekmek isteyen foto muhabirlerine hücum etmiş ve «Herkes!böyle temhir ederseniz hasınıza böyle çok belâ gelir.demiştir.BİRGİT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • VEFAT Sabık ve mâruf Kaptan,Deniz ve Kara Nakliye Müteahhidi,Türkiye Motorlu ve Yelkenli Gemi Armatörleri Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Motorlu Gemiler Kooperatifi Başkanı,bütün denizcilerin babası,büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • İŞÇİ BAYANLAR ARANMAKTADIR Fabrikamızın ambalaj ve muhtelif işlerinde çalıştırılmak üzere 18 yaşını doldurmuş işçi bayanlar aranmaktadır.Taliplerin aşağıdaki adrese müracaatları.PFIZER İLÂÇLARI A.Ş.Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1960
  • I U II I II.III İl I İstanbul Fen Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Sınai Kım\a Kürsüsünde asistanlık münhaldır.İsteklilerin:1 Memurin Kanununun 4 üncü maddesinin A,B,C,H,V,Z fıkralarında yazılı şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.02.1960
  • İSTANBULDA BEŞİKTAŞ 1 ALT AY O DEMİRSPOR 2 K.PAŞA 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • ANKARA 0 A ıı ıı—a—im.mı G.SARAY 2 HACETTEPE:1 G.BİRLİĞİ:3 K.GÜMRÜK:O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • ÛH)»mı .ı ı m ı»'"wı amama—m* K.YAKA İZMiRSPOR:B Ü ıı—ıı rı 111^ 2-BEYKOZ:1 1 ADALET 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • Beşiktaş,Altay ı güç mağlûp etti İstanbullu Siyah-Beyazlılar oyunun tek golünü Altay h Kâzımın teıs biı kafa vuruşu ile kazandılaı SEYIKCI:14948 kişi HASILAT:62520 T.L.HAKEMLER:Sebahattin Ladikli İbra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Demirsporlufar'ın İlk golü faul alışından doğdu.Hüsnünün sağdan çektiği ¦tısı yakalayan Osman topu ters bir kafa vuruşu ile Kasımpaşa kalesine doldurdu.Hazım'ın yerde hakim olamadığı top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • BEYKOZ,İZMİR ŞAMPİYONUNA BOYUN EĞDİ STAD:ALSANCAK:SEYİRCİ:2378 HASILAT:12.252 HAKEMLER:Orhan Gönül Mu-tafa Erek Şevket l.r^uncj KAŞIYAKA:Muhip irk)Necati Nevzat Sümer Sabahattin B.Erol Argun Bulut Ogü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • Mahallî lig maçları Mahalli lig maçlarına dün Şeref stadında devam edilmiş,ve Beylerbeyi Emniyet İle 1-1 berabere kalmış,Galata da Yesildireğl 2-1 mağlûp etmiştir.Günün ilk karşılaşması Beylerbeyi İle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • Dün yapılan voleybol lig maçları Dün Teknik Üniversite spor salonunda yapılan voleybol lig maçlarında,Galatasaray,l.T.ü'yü 3-1,Beykoz,Acıbadem'!3-0,Bakırköy,Beyoğlu-»por'u 3-1 ve Fenerbahçe Kadıköy'ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • F.Bahçe'de idmana gelmiyenden prim kesilecek Fenerbahçe profesyonel kadrosu dün sabah Antrenör Szekelly'nln nezaretinde çalışmıştır.Lef^er,Basrl,AH,Güneş ve Çan'ın iştirak etmediği antrenmanda Szekell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • Molnar,Şeker Hilâl ile 2,5 senelik mukavele imzalıyor Sabık Fenerbahçe antrenör'ü Molnar dün Şekerhilâl idarecileri ile son bir görüşme yapmıştır.Şekerhilâl kulübü ile 2,5 sene mukavele lmzahyacak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • DARÜŞŞflFAKÜ ŞAMPİYONLUK ADAYI OLDU Dün akşam Spor ve Sergi Sarayında çetin bir mücadeleden sonra Sarı Kırmızılıları 72 71 yenen Yeşil Siyahlılar şampiyonlukta büyük bir maniayı da aşmış oldular SAHA:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • ızmırspor Penaltıyla yendi STAD:Alsancak SEYffiCt:2378 HASILAT:12.252 HAKEMLER:Nadl Irmaklar Nuri Kelebek Eudl Yalçıner ~k)1ZM1RSPOR:Burhan Şaban Necdet Nurettin Orhan Kfimuran Ocirk)Cenap Ali Güven N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • Galatasaray ve Beşiktaşın bugünkü rakipleri çetin Siyah Beyazlılar Demirspor'la oynarlarken G.Saray da Ankara'da Gençlerbirliği'nden revanş almaya çalışacak.Adalet ve Beykoz da izmir'de karşılaşıyorla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • MİLLÎ PUAN Takımlar O.G.Beşiktaş 22 19 G Saray 23 14 F.Bahçe 22 16 G.Birliği 23 11 İst.Spor 22 9 D.Spor 22 10 İz.Spor 22 9 Ş.Hilâl 25 9 G.Tepe 21 7 K.Güm.22 7 Feriköy 22 9 Beykoz 23 6 K.Yaka 22 8 Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • GALATASARAY'I Turgay kurtardı İlk devrede Suat'ın kaçırdığı fırsatlardan sonra ikinci devre 2 gol atan Sarı-Kırmızılılar gevşeyince Hacettepe çok tehlikeli oldu STAD:19 Mayıs.SEYİRCİ:7061 Kişi HÂSILAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • Darüşşafaka I Levski ile bugün oynuyor)AVRUPA Şampiyon Ku-j lüpler Voleybol Turnu-5 ası eleme maçlarından EE j=ilkini,bu akşam saat 20 de EE g şampiyon Darüşşafaka,Bul-EE S garistan birincisi Levski i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • GENGLERBİRLISI AÇIK farkla K.Gümrüğü yendi Birinci devreyi 1-0 mağlûp bitiren istanbul'un Kırmızı Siyahlıları ikinci devre başında kaçırdıkları fırsattan sonra bozuldular STAD:19 Mayıs.SEYİRCİ:7061 Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • Fenerbahçe basketbol takımı dün akşam geldi Avrupa şampiyon kulüpler tunıuasının İkinci karşılaşmasını Filibede Akademik ile oynayan Fenerbahçe Basketbol takımı,dün aksam trenle şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1960
  • Genç takım lig maçları Genç takımlar lig maçlarına bugün muhtelif sahalarda Beşiktaş.Adalet,Fenerbahçe Bcyoğluspor,tstanbulspor Beylerbeyi,Kasımpaşa Feriköy,Galatasaray Taksim ve Vefa Anadolu maçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor