Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.02.1960
  • polisle çarpıştı Amiens'te ziraatçilerin nümayişi esnasında başgösteren çarpışmada 150 kişi yaralandı,80 sağcı tevkif edildi PARİS,RADYO" UFRIT sağcılar Kuzey Fransa'da Amiens şehrinde M hâdise çıkarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1960
  • [ASAF UÇAR)Mehmet Efe idaresindeki 104850 plâka sayılı askeri kamyon bir petrol şirketine ait pikapla çarpışmış,pikapta bulunan Hasan Ergim ve Melâhat Merkune ölmüşlerdir.Sür*atteh İleri geldiği bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1960
  • MAKARİOS,ÜSLER İHTİLÂFINI HAL İDİN TÂVİZE YANAŞIYOR DIS HABERLER SERVİSİ l Makarios'a yakın çevreler,başpiskoposun,üsler meselesinde İngilizlere bazı haklar tanımaya hazır olduğunu belirtmişlerdir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1960
  • Macera için hırsızlık eden 4 lise yakalandı Hepsi »engin ailelere mensup olan çocuklar 1 sene sarfında 6 erden 60 bin liralık eşya çalmışlar K î»lsb*l*M a«ldM a*M A«Ub UraU *Uluu«4 AU [İLHAN DEMIREL]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1960
  • MECLİSTE DÜN YİNE GÜRÜLTÜLER OLDU ANKAKA,HUSUSÎ Meclisin dünkü celsesi gürültülü geçmiştir.Gediz'de bir camiin kapısına D.Plevhası asılmasıyla İlgili soruyu,Devlet Vekili İzzet Akçal,CHP.zamanında cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1960
  • Orhan Birgif mürecavizleri resbiı elli Lâleli'de evvelki gün sopalı bir gafasın tecâvüzün* uğrayan Kim Dergisi yazarı Orhan Birgit,mütecavizlerin D.P.Parmakkapı Vatan Cephesi ocağına mensup oldukların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1960
  • [İLHAN DEMİREL] Fatihti' Uç çocuğun kanlarını emdiği iddia olunan dört vampirden Hüseyin Ali Çinkaya dün yeni delillerle savcılığa celbedilmiştir.Kesimde,Hüseyin Ali,Emniyet Müdürlüğünde etrafını çevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1960
  • Başvekil Naraş'b Konuşmadı Menderes'i bâzı kimseler tekbir getirerek karşıladı MARAŞ,Hususî surette giden İLHAMI SOYSAL bildiriyor MARAŞ'ın kurt ulusunun 40 mcL yıldönümü,dün 3 siyasî partinin bir göv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1960
  • Encümende tâdil edilen seçim kanununa göre PROPAGANDA İÇİN SÜRE 17 GÜNE İNDİ 45 günü çok bulan bazı DP mebusları bununtamamen kalkmasını istediler C.H.P.liler Encümeni terkettiler ANKARA,HUSUSÎ Seçiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1960
  • AYGÜN "jMAR İÇİN HARCANAN PARANIN HESABINI VERMEYE AMADEYİZ DEDİ Belediye Reisi Kemal Aygün,Meclise akseden 'M milyon liralık suiistimal iddiası» hakkında konuşmuş ve «İmar için harcanan her kuruşun h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1960
  • Dünyada Büyük Gürültülere n Hâdiselere Sebep Olan Ç "Lady Chatterley'in Asığı,BoınanınınVazanD.H.LAVYRENCE'nillEn Güzel Eseri P im 06ULLAR ve ciltli 12,5 L cüVEN SEVGİLİLER AR .n r.v« ŞAHESER ROMANLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1960
  • manı Vagonların tartılması için hazırlanan yere kantar konurken destek kalasları devrildi,iki isçi öldü,üç kişi de yaralandı İZMİR,HUSUSÎ DÜN sabah Alsancak'taki Yeni Liman inşaatında bir çöküntü olrn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • Tlmecut.CJkûuc BÎR KAC NOKTA H ER hafta Cuma ve Cumartesi günleri çıkan yazılarınım kendileri için bir rehber kabul eden okuyucularımızın ilgisine teşekkür ederiz.Bu fikre katılmayan okuyucularımız da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • KLÖB-XDE Muazzam programa ilâveten Avrupanın en büyük yıldızı NIGUEL AMADOR Bu ak|am,yarın ak^am ve Pazar tam programın iştirakiyle,matinede lütfen masalarınızı evvelden ayırtınız.NOT:Fiaüar normal ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • APARTMAN DAİRESİ ARSA PARA TÜRK TİCARET BANKASI HAFTANIN BULMACASINI TAKDİM EDER Saldan Sağa:1 Bunu Bankamızdan alabilirsiniz.2 Çalıçma yeri;Bir göz rengi.3 Donanma eski tabir)San'* at.4 Motorun stop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • Iı«. ı,aiI ,aa(1I« s(1II.aJaa aa Ial tlal.ı_İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler—8.00 Haber bülteni 8.15 Sabah İstekleri 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • OĞLAK BURCU 'TO [22 Aralık 20 Ocak] Para İsleriniz biraz karıçaeak.Çok tutumlu elmanız lazım.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Boş kuruntulara kapılıyorsunuz.Yıldızların tesiri.Yoksa esasında sıhhatiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • BU tM ACİ 1 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Eski kitaplar satan kimse;Bir araba.2 Rastgele doğru bir fikir aöyleme;Gümüş Eski dil)3 Yaşama İçin lüzumlu şey;Bir peygamber.4 Bir hayvan;Büyük bakraç.5 Kaygı,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • TRAFİK Müdürlüğü dün dolmuş duraklarını kontrol ederek,kalabalık yerlere şoförlerin daimiı# yapmalarını temin etmiştir.M.T.T.B.ye açılan «yardım kampanyan» na Anadolu vilâyetleri gençlik tevekkülleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • PAKİSTAN VE TUNUS'A İLAÇ İHRAÇ EDİLECEK Tunu3 ve Paklstana Hû.sıhhi maileme İhracı için hazırlık yanılmaktadır.Sıhhat Vekâletinden İlâç laboratuarlarına gönderilen bir airkulerd» ancak «ilâç Fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • DENİZCİLİK BANKASININ TABLDOTU PAHALILAŞTI Denizcilik Bankası Şubat ayı başından İtibaren personeline verilen tabldot ücretine yüzde otuz ilâ kırk arası zam yapmıştır.Eskiden 3 kap yemeği 63 kuruşa yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • BİR ESRAR SATICISI POLİSLERE SALDIRDI Hasan Demir Hanöz İsimli bir esrar satıcısı dün Saraybumundakl bir kahvede yakalanacağını anlayınca polislere saldırmış ve güçlükle ele geçirilefcllm^rlr.Hasarı D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • Amerika'dan 60 bin elbise geldi Bedelsiz lüıalâıtan faydalanılarak memlekethnkd» satılmak Us*r* M 10 bin Ukuu «İDİM geUrtilml#tir.Anıerlkadan alınan elbiseler hazır olarak satılacaktır.Bir takım elbis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • PAZAR BU SAYISINDA O'Henry'nin nefis bir hikâyesi:HAYÂL ve HAKİKAT Yalçın Kaya'nın Fantazisi KAYSERİLİYİZ Bülent Oran'dan mizahî hikâye KADIN ve YASTIK İki güzel hikâye dalı a CÖMERT SEVGİLİ NOEL'LE T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • MUTLU AKOMÜLATÖRLER!Bütün motorlu vasıtalara her boy akümülâtörierirniz mevcuttur MUTLU Akil vo Malzemeleri Anonim Şîrketi Harbiye,Radyoevi karsısı,Cumhuriyet Cad.No.213 İst.Tel:48 27 87 Muntazam Akü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • ACI BİR ÖLÜM Dul bayan Alli Ohannesyan ve «katlan Nurhan ve Verkine,Bay v# bayan Garabet Ohannesyan ve evlâdı Roli,Dul bayan Vartuhl Gudutyan,Bay ve Bayan Hrant Canbeden,bay.bayan Zuic Gudutyan v« evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • VEFAT Konya sarraflarından merhum Hacı Ata Yalvac'ın tft,İstanbul Kapalıçarşı kuyumcularından Zeki Ata,Senlye,Bedriye,Nezihe v« Nezahatln büyük anneleri,sarraf Ahmet Yalvacın kain validesi,FİTNAT YALV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • TERSANELER PENDİK CİVARINA TAŞINACAK Denizcilik Bankasının Haliç ve îsünyedekl tersaneleri,Pendik civarına nakledilecektir.Pavll adası ile Pendik sahili arasına çekilecek bir mendireğin meydana getire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • MEVLİD Kıymetli kardcjierüj» Dİ» Tabibi TARIK BORAN ve NUHBE EROZAN'ın ebediyete İntikalleri dolayiiiyle İl Şubat Pazar gunü| öğle iumazını müteakip Şişli Caml'lnde memleketimizin tanınmıı Hafızlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • VEFAT İstanbul Tıp Talebş Yurdu Eski Müdürü ve Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi Müdürlüğünden emekli olup,Aliye Sarp'ın eşi ve Türkiye Kredi Bankası Müdürü Turgut Sarp ile merhum Gönül Pamir'in ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • Ah Şu Glnger Rogers Renkli I SİNEMALAR i BEYOĞLU ALKAZAH Tel:44 25 62)1 Kara Süvari Varida Hendrix Renkli Türkçe.2 Karanlıklar Hâkimi Mark^Stevens TUrk-ATLAS Tel:410835)Mehtap Kuyumcuları Brigltte Bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • BEYAZIT-EMINÖNÜ YOLU tÇtN 237 BİNA YIKILIYOR Yeni Beyazıt Eminönü yolunun açılması İçin 237 bina istimlâk edilecektir.Beyazıtta Mektebinin yanından başlayacak ve düz bir hat halinde Nusretpaga Camimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1960
  • I Bekler ve korkarsınız YAŞINIZ on,bekleniniz:Ah bir tatil gelse.Yaşuuz on altı,beklersiniz:Ah bir mektup gelse.Yaşuuz on sekiz,beklersiniz:Ah bir lise bitse.Yaşuuz yirmi bir,beklersiniz':Ah bir fakül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • Rüşvet alan III İki doktor Mahkûm oldu Simitçi fırınına ceza yazmamak için 30 lira rüşvet alan doktorlar 3 yıl 4 ay hapis yatacaklar Şehremininde bir simitçi fırınından 30 lira rüşvet aldıkları İddlas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • Bir Sovyet dergisi "Türkiye,Orta Doğu'yu tehdit ediyor,diyor MOSKOVA,A.P.Bir Sovyet dergisi Türklyenin harb hazırlıkları ile Orta Doğu'da tehlike yarattığını İddia etmiştir.Bu yoldaki fikirlerini,«Soğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • saat 22.00 de İSTANBUL RADYOSUNDA OKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI Programı Takdim Eden:ORHAN BORAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • istanbul 10 uncu icra Memurluğundan GAYRİ MENKUL SATIŞ İLÂNI 959/4550 Mahkemesince şüyûun giderilmesi için satılmasına karar verilen tapunun Eminönü Saraç İshak mahallesi Saraç îshak sokağında E.5 yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • FİTİL MAKİNELERİ VE İPLİK MAKİNESİ BASKI SİLİNDİRLERİ SATILIKTIR.1 Hartmann Textlma)marka iki senelik çok temiz ve çalışır vaziyette,yedekleri ve Emil Adolf marka masuraları ile komple,beheri 152 iğli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • Bir köyde muhtar seçimi yenilenecek DENİZLİ,HUSUSÎ Tavas kazasının Ebecik köyünde yapılan muhtar seçimlerini 4 rey farkla kaybeden C.H.P.nin itirazı,il seçim kurulu tarafından kabul edilmiştir.C.H.P.l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • Rusya,Hindistan'a 1,5 milyar rublelik yeni kredi açıyor YENt DELHİ.AJANSLAR Hindistan'da bulunan Sovyet Başvekili Kruşçev İle Hint Başvekili Nehru dün Yeni Delhi'de büyük bir kredi anlaşması imzalamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • Devlet sektörü işçilerine 1 Martta 15-20 zam yapılıyor ANKARA,HUSUSÎ Maliye Vekâleti,Devlet Sektöründe çalışan işçilere yüzde 15 ila 20 arasında bir zam yapılmasını bu teşekküllere bildirmiştir.Bu mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • Eski D.P.il Başkanı 2 yıl için Sakarya'dan hudut dışı edilecek ADAPAZARI,HUSUSÎ Sakarya'da D.P.teşkilatını kuran,eski il başkanı Yaşar Bir,iki yıl müddetle Sakarya vilâyeti dahiline girmekten menedllm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • Türkiye ile ticaret yapmak B.Almanya'ya sıkıcı geliyormuş Frankfurt Radyosu,bu konudaki yayınında Türk hükümetinin Alman gemilerine karşı tutumunu tenkid etti FRANKFURT,HUSUSİ Frankfurt radyosu «Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • Hekimlerin mahrumiyet tazminatı tesbit edileli Sağlık Vekili Doktoı Lütfü Kııdaı,hastanelerdeki eksik kadıolann yakında doldurulacağını bildhdi ANKARA,HUSUSÎ Doktor Kırdar,hekim kadrolarının tamamlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • [MİLLİYET] ENGİN CEZZAR Hamlet rolünde "HAMLET,134 üncü TEMSİLİNİ VERDİ Tiyatro mevsiminin açılmasiyle lıaşlıyun Hamlet piyesi Şehir Tiyatroları dram bölümünde dört aydanberl devam etmektedir.Halkın g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • BEKLEDİĞİNİZ KİTAP PEK YAKINDA ÇIKIYOR Umumî tevzi yeri:FETİH KİTABEYİ Ankara Cad.No.74 Arzu edenler MİLLİYET gazetesinden temin edebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • ABPHJIÇANBAZIN MACERAIARJ p'OYNA BE AB&ÛuahT^ &AZ.DİYARI cuRBerrE HetCuVfelZS» M.AŞKTA tvKKAyserMÎşslNkumarda kazaniRsiN H£RHAl*€
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • İŞÇİ BAYANLAR ARANMAKTADIR Fabrikamızın ambalaj ve muhtelif işlerinde çalıştırılmak üzere 18 yaşını doldurmuş işçi bayanlar aranmaktadır.Taliplerin aşağıdaki adrese müracaatları.PFIZER İLÂÇLARI A.Ş.Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • PAKSOY TİCARET ve SANAYİ İŞLETMELERİ Ltd.Şti.Rıhtım Cad.155/1 Galata Tel.44 7906-441084 P.K.984 Fabrika:Adana Telefon:1500 P.K.144
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • J TAKVİMDEN BİR YAPRAK Biraz intibah r^l VVELKİ günkü yazanda tedbirden bahsettim ve tedbirin i lügat manasının:«Bir şeyin encamını düşünerek ona göre itabını hazırlamak» olduğunu da yazdım.Bugün yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • Amerikalı piyanist F.GLAZER Piyanist Glazer Şehir Orkestrası ile konser veriyor Tanınmış Amerikalı piyanist F.Glazer,yarın Demlrhan Altuğ İdaresinde Şehir Orkestrasına solist olarak katılacaktır.Şan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • Menderes,Londra kazası için bir mevlid okutacak ANKARA,HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes,çarşamba günü Hacıbayram camiinde bir mevlid okutacaktır.Londra uçak kazasının yıl dönümü münasebetiyle okutulacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • Büyük Sahra üstünde uçmak yasak edildi PARİS,RADYO Fransa Büyük Sahra üzerinden her nevi uçuşu yasak etmiştir.Karar bütün beynelmilel hava şirketlerine ve havacılık dairelerine tebliğ edilmiştir.Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • Düşen «CARAVELLE» in yerine bir yenisi alındı STOCKHOLM,HUSUSÎ Ankara civarında düşen «Orın VIking» adlı «Caravellc» uçağının yerine yenisi satın alınmıştır.Bu,İskandinav Hava Yollarının satın aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • NAZİLLİ İçki içerek rezalet çıkaran ve müdahaln edrn polislere hakaret edip «Beni bırakmazsanız D.P.den istifa edeceğim» diyen Karacasu kazası Geyre D.P.ocak başkanının oğlu Mustafa Ersoy,adalete tesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • Adenauer Berlinli bir gençten davacı BONN,RADYO Federal Almanya Başvekili Dr.Adenauer Batt Berlinli bir genç aleyhine hakaret dâvası açmıştır.İddia edildiğine göre bu genç Dr.Adenauer'e hücum eden afi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • İngiltere'de hükümet dış politika için itimad aldı LONDRA,AA.İşçi Partisinin hükümetin dış politikası hakkındaki itimatsızlık takriri Avam Kamarasında 233 e karsı 322 reyle reddedilmiştir.«Hükümetin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • 12 RUS DENİZALTISl EGE'DE SEYREDİYOR ATİNA,HUSUSÎ Yunan makamları Doğu Akdeniz'de bir Rus denizaltı filosunun seyir halinde olduğunu teyld etmişlerdir.Bu konu ile İlgili olarak Atina gazetelerinde İnt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • Esrarlı feza cisminin içyüzü anlaşılamadı Bir Amerikan Generali bu cismin Ruslar için fotoğraf çeken bir peyk olabileceğini söyledi DIŞ HABERLER SERVİSİ Kutup üzerinden geçerek dünya etrafında dönen m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1960
  • [KEYSTONEI TCVDAD CCPİI I1İ 196° Finlandiya Güzellik Kraliçesi olarak tekrar 1939 güzeli Tarja Nurmi seçilmiştir.Hel-I LMf AK dEylLUl imki'de yapılan güzellik müsabakasında birinci ve İkinci olan 21 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.02.1960
  • Ciı_£ı_»yKU(3UN K-aZDıOı KAE-TÜNE1_cEI£i NE AL.EMDE' ACABA-İ1 3uEA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1960
  • IÇİN İÇENDİN» TEN.NE 11 ıru/y\VAKD» ETME.Bİ6UZ EĞİUEBİ SEVDI/VV-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1960
  • İÖSE SAUNAS,fiö£ REED BEM Bu PEK h »MÛMA/VVAOl/VV.ATMACft GEÇİDİNE GİDİP SAICA-ir~' r» GBÇÎOÎN YAKIŞINOA j {L |W i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1960
  • ALLAHUKALİ BEY OBOKM YA~.v\uTm ı-AK TAKIMINA 9|Hb 'W$
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1960
  • İthalâtçıların ve Elinde Hazır Malı bulunanların nazarı dikkatine Aşağıda gümrük tarif* numaraları ve isimleri yazılı maddeler satın alınacaktır.Lisans sahiplerinin veya yüklenmiş veya hazır malı bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1960
  • SATILIK FABRİKA BİNASI Topkapı harici eski Florya yolu Meyva Suyu Fabrikası bitişiği ağır sanayi mmtakasında vasati 1300 metre arsa üzerine 40 metra boy 8 metre genişliğinde Uç katlı gayet sağlam yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1960
  • Telefon numarası değişikliği 15.2.1960 tarihinden itibaren telefon numaramız 48 32 70 4 Hat)olarak değiştirilmiştir.M.Kadri Veziroğlu İnşaat Ltd.Ştî.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1960
  • İLAN 890.SAYILI ARAPÖREN TARIM KREDİ KOOPERATİFİNDEN Kooperatifim izce Arapören köyünde yaptırılacak Kooperatif binasının inşaatı kapalı zarf usulü ile ve birim fıat esası üzerinden eksiltmeye konulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1960
  • DELİKLİ TAHTA LEVHALARI SATIŞ MERKEZİ:GARANTİ HAN,BAHÇEKAPI İSTANBUL TEL.22 48 90/53 4 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1960
  • NiBliıseî Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1960
  • HtCBÎ Cumartesi RUMÎ 137S 13 »375 Şaban ŞUBAT K.sanı 1« 19 6 0 31 i VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneş 6.59 ı.2o öğle 12.28 ü.49 İkindi 15.20 9.40 Aksan 17.40 12.00 Yatsı 19.11 1.32 îmsâk 5.19 11.40 vw-wILn r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1960
  • MUSİKİ EŞREF MTİKACI I S ölümünü haber aldığını sırada Tsclıaikovvsky'nln EE la minör keman,çello ve piyano triosıınıı dinliyor-Ej dıını.Bıı dokunaklı tesadüf Eşrefin temiz romantik S jE ruhuna çok de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1960
  • Azız Atatürk un Büyük Eseri Ben buna da ihtimal veririm!Efendiler,İzzet ve Salih Paşalar aylarca Ankarada oturdular.Millî-prensiplerimizi kabul etmeleri şartıyle,kendilerine millî hizmet ve görev verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1960
  • PAR/12 Karısının otomobili Bir Packard'a rasladım Hayır,hiç kullanma?Buicktir.Neden sordunuz?Hiç,lâf olsun diye.ama bir kadın kullanıyordu.O değildir.Kocasının otomobiline biç binme/Hem gazetenin yazd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • Puro Tuvalet Sabunu alanlar için Amerikadan yeni getirttiğimiz yağ tasfiye makineleri ve Amerikada en son icat edilen bir formül gayesinde Puro Tuvalet Sabununun kalitesi bir kat daha mükemmel-leştiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • EYÜP İCRA MEMURLUĞUNDAN 959/389 T.Bir ipotek borcundan dolayı rehinin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip neticesi paraya çevrilmesine karar verilen Eyüp Sağmalcılar köyü Köyiçi mevkiinde kâin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • ARJANTİN DONANMASI MEÇHUL DENİZALTIYA HÜCUM EDİYOR LONDRA,RADYO Arjantin harp gemileri Golfa Nuovo körfezini sıkıştırılan meçhul denlzaltıya devamlı hücuma bağlamışlardır.12 günden beri a£zı seviyeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • MUHALİFLER KORE'DE DE DAYAK YİYORLAR SEUL,A.P.«Dlktatiirlük aleyhtarı ve Demokrasinin muhafızı» adlı muhalefet partisinin başkan1 adayı Çang Taylc Sang ve sekiz arkadaşı meçhul kimseler tarafından döv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • Ürdün Kurmay Başkanı General Meecati geldi ANKARA,HUSUSÎ Ürdün Genel Kurmay Başkanı General Habis El Meccall dün Ankara'ya gelmiş ve E*enboğa hava alanında Milli Müdafaa Vekili Ethem Menderes tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • Bir otobüs devrildi 4 kişi yaralandı Kaıantikten cehrimize gelmekte olan şoför Faik Ertııgnıl İdaresinde Zonguldak 80138 plâka sayılı otobüs dün sa-¦U:15 de Ankara asfaltında devrilmiştir.Ka?âya şoför
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • BAŞVEKİL MARAŞ'TA KONUŞMADI t Baştarafı Birincide adamlar tarafından tekbirler getirilerek karşılanmıştır.Mahallî D.P.teşkilâtı,Menderesin gelini sırasında bir deve ve bir koç kurban etmelerdir.Üstü a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • ALSANCAK UMANI İNŞASINDA ÇÖKÜNTÜ Baştarafı Birincide adındaki işçiler İse kazadan yarasız beresiz kurtulmuşlardır.Ölen İşçilerin ikisi de Yugoslav göçmenidir ve 1956 yılında memleketimize gelmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • MECLİSTE DÜN YİNE GÜRÜLTÜLER OLDU A Baştarafı Birincide ttıpla şikâyet edenlerin «namussuz» olduklarını belirten Maarif Vekiline de C.H.P.İller aöylevse radyoda ithamlarda bulunan İsimsiz şahıs da nam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • Macera için hırsızlık eden 4 lise talebesi yakalandı t Başta rafı Birincide cek kimse yoktu.Annelerimizle babalarım 12 kendi havalarındaydı» demlilerdir.Aclan liralı İle Mehmet Ati Tanrıkulu son olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • Bulgarlar Baskette Gene Takım 5 Deplasmanı istiyor Bulgaristan Basketbol Federasyonu,"kulüpler arası genç takım deplasmanı yapılması» İçin teşebbüse geçmiştir.Basketbol Federasyonumuz prensip İtibariy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • Israil-Suriye hududunda yeni bir çarpışma oldu KAHİRE,RADYO İsrail Suriye hududunda dün gece yeni bir çarpışma olmuştur.B.A.C.ordu sözcüsü Ehuls mıntakasında İsrail kuvvetlerine alt 3 Zırhlı otonun bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • SİLAHLA KARŞILANAN CHP liler"emaivel„ isliyor D.P.lilerin bıçak,sopa ve demirlerle yaraladıkları C.H.P.liler,Başvekil'e telgraf çektiler KONYA,HUSUSÎ Haîlp nahiyesine bağlı Resul köyünde D.P.11 muhtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • Kulüpler Ordu Takımına oyuncu vermek istemiyor ORDU kadrosunda bulunan profesyonel futbolculara milli lig maçlarında oynama müsaadesi verilmemesi,bu futbolcuların mensup olduğu kulüplerin protestosuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • İspanyollar H.Erkmen'i protesto ettiler Bir müddet evvel İspanya güreş millî takımının antrenörlüğünü yapan Hüseyin Erkmen.ispanya Federasyonu tarafından protesto edilmiştir,ispanyolların Greko-Romen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • BUGÜN YAPILACAK Voleybol Lig Maçları Voleybol lig maçlarına bugün v« yarın Î.T.Ü.salonunda devanı edilecektir.Günün programı 9u feklids teabit edilmiştir:14.00:Galatasaray İT.O.18 00:Acıbadem Beykoz 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ FAVORİ fr Baştarajı Altıncıda Saat 13 20 da îzmirsporla,son haftaların başarılı takımı Adalefln yapacakları karşılanma İki aynı sistemin mücadelesi halinde geçecektir.Kısa pasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • V7 »V fs-J Limon Kolonyalarının harikan PE-HE-Ja Kolonyası namı altında açık olarak başka kolonyalar satılmaktadır Nazarı dikkatinizi rica ederl2.PE-RE-JA'yı alırkt-n kapalı olarak,alınız,Birçok hediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK NİŞAN TAŞIN DA satılık,katlar,tam konforlu 125 ve 150.000 dlr.Tavassutsuzdur.Sabahları 44 89 73 öyleden sonra 44 90 80.SARAÇHANEBAŞLNDA şahane apartım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İstanbul Askerlik Dairesine bağlı askerlik şubelerinin 1959 yılı tütün ikramiyelerinin dağıtımına başlanmış olduğundan ilgililerin lüzumlu belgeleriyle birlikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • ELEMAN ARANÎYOH Fabrikamızın muhtelif i$ bölümlerinde çalıştırılmak ve işlerimizin özelliğine göre yetiştirilmek üzere genç enerjik elemanlara ve genç elektrikçilere ihtiyaç vardır.Taliplerin her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1960
  • Kaliplik va Doğramalik karada satın alınacaktır Bu if için lüzumlu yartnam* Ataköy 1 İnci Kijuoû Şautiya dm «ı t*i 10/2/9*)günü icj.üu ya kadar tHoia «lü+uil*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.02.1960
  • ISAMt ÖNEMLİ 1 Bugün Ankara'da Hacettepe İle karşılaşacak olan Galatasaray takımı dün uçakla başkente gitmiştir.Resimde;Ahmet,Nuri,Yüksel,Saim,Suat ve Ergun terminal salonunda görülüyorlar.I.TT.II ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1960
  • HÜKMEN MAĞLUBİYET MESELESİ ALEVLENDİ Fenerbahçenin durumunu tâyin etmekiçinFederasyonJstişareheyetinden 16 net maddenin tefsirini isteyecek.Molnar Başantrenör oluyor FUTBOL Federasyonu,İzmir Millî Lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1960
  • [SAMİ ÖNEMLİ)vnıpa Şampiyon Kulüpler voleybol kupasının ilk maçını yarın gece Spor Sarayında Darüşsafaka ile oynayacak olan julgarlstan şampiyonu Leviski takımı dun trenle şehrimize gelmiştir.Resim;mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1960
  • KISA HABERLER DÜN sabah 8,30 da şehrimize gelen Ankara Demlrspor takımı öğleden sonra Florya sahasında bir antrenman yapmıştır.SÜLEYMAN1YE Üç Yıldız spor kulübü yarın saat 9 da Manolya salonunda yıllı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1960
  • Dârüşşafaka Basketle şampiyonluk için oynuyor Bu gece saat 20 de Spor Sarayında yapılacak maçta G.Saray prestijini korumaya çalışacak ORHAN TÜREL DÂRÜŞŞAFAKA ve Galatasaray,hâlen memleketimizin en iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1960
  • Mahallî Ligde B.Beyi Emniyet Y.Direk Galata karşılaşıyor MAHALLÎ lig maçlarının ikinci devre 3 üncü hafta karşılaşmalarına bugün ve yarın Şeref stadımla devam edilecektir.Mahallî lig takımlarının gitt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1960
  • Genç takım lig maçları Genç takımlar lig maçlarına yarın muhtelif sahalurda,Beşiktaş Adalet,Fenerbahçe Beyoğluspor,İstanbulspor Beylerbeyi,Kasımpaşa Feri» köy,Galatasaray Taksim ve Vefa Anadolu maçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1960
  • MİLLİ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp Beşiktaş 21 ıs F.Bahçe 22 İÜ G.Saray 22 13 İst.Spor 22 D.Spor 21 G.Birliği 22 11)İz.Spor 21 B Ş.Hilâl 24 9 G.Tepe 21 7 K.Güm.21 7 Feriköy 22 9 Beykoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1960
  • HANS LIESER Milliyet okuyucuları için.Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü tarajından memleketimize davet edilen Alman Spor Toto Teşkilâtı 2 nci Başkanı Harus Lieser» in yakında başlayacak olan Bahsi Müşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1960
  • I A N MAMA© A K.GÜMRÜK G.BİRLİGİ GALATASARAY-HACETTEPE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1960
  • I İSTANBIIID A DEMiRSPOR KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ-A L T A Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1960
  • fİ 1 M t İt P El ADALET-iZMiRSPOR 'BEYKOZ KARŞIYAKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1960
  • Galatasaray ve Beşik!Sari-Kırmızılılar Ankara da H Beyaz'Ularda şehrimizde Alta aş favori Tepe,Siyahy9la oynuyor Adalet ve Beykoz da İzmir'de zorlu rakipler karşısında.K.Gümrük Gençler Birliği mücadel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor