Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.02.1960
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] Şehrimizde,dünden itibaren kardan kalan son kalıntıların da temizlenmesine girişilmiştir.Kış Anadoluda bütün şiddetiyle devam etmektedir.Alaşehirde yağmurdan çaylar kabarmış,ekili ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1960
  • Giresun'un attığı demir iki balıkçıyı yaraladı Demirin düştüğü sandalın parçalanması ile denize dökülen balıkçılar güçlükle kurtarıldı.Kaptanlar balıkçılardan şikâyetçi GİRESUN vapurunun attığı demiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1960
  • BİR TREN KAZASINDA 33 KİŞİ ÖLDÜ SANTİAGO.ŞİLİ,A.P.Şehrin güneydoğusunda dik bir yamaçtan inerken raydan çıkan bir yolcu treni yuvarlanmıştır.Bu kazada 33 kişi ölmüş ve 55 kişi de yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1960
  • Arjantin'de meçhul denizaltı kıstırıldı LONDRA,RADYO Arjantin donanması meçhul bir denizaltıyı tuzağa düşürmüştür.Buenos Aires'den 1000 kilometre uzakta bir körfeze sıkıştırılmış olan denizaltıyı batı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1960
  • Esenbel,Washington Ürgüplü de Madrid Büyük Elçisi oldu ANKARA,HUSUSÎ Büyükelçiler arasında yeniden nakil ve tâyinler yapılmıştır.Hariciye Vekâleti Genel Sekreteri Melih Es^ıbel,Washington Büyükelçiliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1960
  • Hüsman "Seçimler çok yakında olabilir» dedi D.P.lileri hazır bulunmaya davet eden Vekil,Türkiye' nin,Türkiye olalı böyle bir idare görmediğini söyledi TEKİRDAĞ,HUSUSÎ İL kongresinde konuşan Gümrük ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1960
  • Chessman'ın affı için nümayişler yapılıyor MEXİCO CİTY,A.P.Caryl Chessman'ın serbest bırakılması için girişilen kampanyaya Amerikan Elcilik binalarının önünde nümayişler yapmak da dahildir.Böyle bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1960
  • GANA MUHALEFET LİDERİ ŞİKÂYETÇİ NEW-YORK,A.P.Gana muhalefet lideri Dr.J.B.Danquah.bir Amerikan televizyon programındaki konuşmasında,Amerikan milletine Ganada hükümetin anti-demokratik ve bozuk olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1960
  • Dr.Kentli CNP Meri CHP ye Dâvel elti Sabık Millet Paftisi Genel Başkanı,bu sayede hürriyet kuvv e t 1 e r i birliğinin tamamlanacağını söyledi İZMİR,HUSUSÎ ESKİ Millet Partisi Genel Başkanı Dr.Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1960
  • Basın için yeni şiddet tedbiri D.P.Grubu adına hazırlanan tasarı ile gazete kapatma ve gazeteciyi tard yetkisi olan Basın Zabıtası kurulacak ANKARA,HUSUSİ BASIN hakkmda yeniden şiddetli tedbirler alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1960
  • RADYO GAZETESİ İNÖNÜ'YE CEVAP VERDİ Radyo Gazetesi dün geceki yayınında İnöniinün Konya nutkuna cevap vermiş ve C.H.P.liderini ana im havası yaratmakla itham etmiştir.İnöniinün memlekette yapılan işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1960
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASİ Beheri 45.000 T.L değerinde APARTIMAN DAİRELERİ ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1960
  • NONU.KONYA'DA hâdiseli karşılandı Polis,CHP liderine tezahürat yapan halkı gaz bombası re copla dağıttı İnönü 11 kongresinde,dürüst olmayan seçim yoluna gidenlerin milletçe başaşağı getirileceğini söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1960
  • Tahkikat takrirleri bu hafta görüşülüyor Meclis Başkanlığı alâkalı Vekillerle görüşerek kararı verdi.Mebuslar yıldırım telgrafla Ankara'ya çağırıldı ANI C.H.P.ANKARA,HUSUSÎ Meclis Grubu tarafından ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1960
  • F.Sekban Günaltay'ı itham etti 13 arkadaşiyle CHP den ihraç edilen Sekban sabık Başvekilin 1951 de parti kurmak için kendisine müracaat ettiğini söyledi "1 Q ARKADAŞİYLE birlikte C.H.P.den ihraç edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • Milliııef Sühibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı 1 s 1 e i i n 1 fitlen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYİ.T MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • HtCRÎ j Pazartesi I RUMt 1379 i 8 1375 Şaban ŞUBAT K.iaui ıı i 1 9 6 O 26 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş ügle ikindi Akşam Yatsı İmsak 7.05 12.28 15.15 17.39 19 05 5 24 1.33 6 55 941 12.00 1,33 11S1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • URATirc ¦3 TABLETLERİ GRİP BAŞ-OİŞ ROMATİZMA LUMBAGO-SİYATİK AĞRILARINA KARŞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • MÜHENDİS ARANIYOR Teknik eleman olarak İstanbul ve Anadoluda istihdam edilmek üzere Yüksek Mühendis,Mühendis ve teknisyenler aranmaktadır.Taliplerin:A)Askerlik görevlerini ifa etmif.olmaları,B)Vasat d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • meslek sahibine bütçesine ve malî kudretine göre Tasarruf imkânını sağlayan İRATLI SİGORTALI İKRAMİYELİ TASARRUF HESABLARI Siz* 12 500 Liradan 50 000 ttraya kadar İŞ sermayesi 625 2500 Aylık gelir 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Sürürlükteki basın rejimini savununlar diyorlar ki:«Vatandaşların namus,haysiyet ve şereflerine yapılmak istenen tecavüzleri elbette önleyeceğiz,elbette basını her is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • Biler karaborsacıları sistemlerini değiştirdi Son haftalar içinde ılnema karaborsacısı yakalanma mıhtır.Verilen raporlarda,alınan yerinde tedbirlerle,kara* borsacıların faaliyetine meydan verilmediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • RAMAZANDA PİDELER 35 VE 45 KURUŞ OLACAK Ramazanda imâl edilecek pidelerin flatlarını tesblt için çalışmalara başlanmıştır.Hazırlanan teklife göre ekmeklik undan İmal edilecek yumurtalı pidelerin 570 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • DAKTİLO BAYANLAR ARANIYORingilizce diline bihakkın vakıf temiz ve seri daktilo yazabilen bayanlar aranmaktadır.Steno bilenler tercih olunur.Müracaat:P.K.542 Beyoğlu V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • B U L M A C A 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Eskiden vezirlerin giydiği bir kavuk;Tersi lâhza.2 Şaşılacak şey;Sinir.3 Sözlük;Çehre.4 Etraflı malûmat verme.5 Tersi bir geyik cinsi;Yeniçerilik zamanı deniz eri.ti Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • KİSA HABERLER a KAMYON şoförlerinden büyük bir kısmı İskele usulünün kaldırılmasını istemektedir,istanbul plâkalı kamyonlardan en az yarısının şehir içinde çalışmak mecburiyetinde bulunduğunu,bunların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • PAMUKLU FİATLARININ ARTMASI BEKLENİYOR Pamuklu mensucat flatlarının yükselmesi beklenmektedir.Pamu:fiatlarında husule gelen artışın mensucat flatlarında yüzde 10 nlsbetlnde Uslr edecektir.20 Ekim 1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • 1959 DA 257 MİLYON LİRALIK TÜTÜN SATILDI 1959 senesinde yaptığımız İhracatın yüzde 25,9 unu tütün İhracatı teşkil etmektedir.Tütünü yüzde 19,1 le kuru meyva,yüzde 15,4 le pamuk,yüzde 11,2 ile de hubub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • HAVALAR SOĞUYUNCA ODUN SATIŞLARI ARTTI Havanın soğuması,odıın ve kömür satışlarını arttırmıştır.Belediyenin depolarında 25 bin çeki odun ve 500 bin kilo mangal kömürü bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • 250 İSTİMLAK ALACAKLI-SINA 9 MİLYON ÖDENDİ Dün Belediye istimlâk alacaklılarından 60 ına 1.600.000 lira ödemiştir.Dört günde istimlâk alacaklılarından 250 kişiye ödenen para 9 milyonu geçmiştir.1 Mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • JZjgeı siz de cazibe ve sükse' ye ulaşmak istiyorsanız,cildinizin bakımına ihtimam gösteriniz.İyice biliniz ki sivilceler,siyah noktalar,genişlemiş mesameler yüzünden çok ziyan görebilirsiniz.Gündüz T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • vl Müşterek suçumuz İZ bayutmızda insanların kalleşliğinden ij şikâyetçi olmıyan birisini gördünüz mü?Ben görmedim.Günde yüz defa aynı sözü İ işitir dururuz:Kardeşim bırak bu insanları,hepsi aşa-ğüık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • TURİST REHBERLER!KONTROL EDİLECEK Şelırlmlze gelen turistlere,tarihî abidelerimiz önünde yanlış malûmat veren turist rehberlerinin faaliyetine mâni olunabilmesi İçin Belediye Zabıta Talimat-namesine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • AMERİKADAN KROM TALEPLERİ GELİYOR Amerikadan kromlarımız İçin tav lepjer gelmeye başlamıştır.Kış dolayıslyle hususî teşebbüse alt ocakların çoğu kapalı olduğundan ihracat Eubank vasıtaslyle yapılabilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • İMALATÇILARA LEVHA TENEKE TEVZİ EDİLDİ Sanayi Odası tarafından imalâtçılara 100 tondan fazla levha teneke tevzi edilmiştir.Teneke sıkıntısı bu suretle biraz hafiflemiş olmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • Hapisten yeni çıkan bir sabıkalı hırsızlık yaptı 26 aylık mahkûmyetini İki gün evvel doldurarak tahliye olunan 20 yaşında Mustafa Küçük,arkadaşı Emin Kotan İle evvelki gece hırsızlık yaparken yakalanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • 24 SAAT İÇİNDE 3 KİŞİ İNTİHARA KALKIŞTI 24 saat İçinde şehrimizde Uç kl$l İntihara teşebbüs etmiştir Üsküdarda oturan Nevres Elhüseyln zehir içmek,Zeytlrıburnunda oturan Ümmtlş Rüzgâr tentürdiyot içme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • CEREYANA KAPILAN BÎR İŞÇİ HASTANEDE ÖLDÜ Eyüpte vapur iskelesi caddesinde bir akümülâtör atelyesinde çalışan 28 yadında Fettah adındaki İsçi,seyyar kordonla iş yaparken elektrik cereyanına kapılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • APARTMANLARIN 40 I İYİ ISITILMIYOR Kaloriferli apartmanlardan yüzde 40 1,Belediye Zabıta Talimatnamesine riayet etmemektedir.Yapılan korıtrollarda apartmanların gerektiği kadar ısıtılrnadığı görülmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • HAMAMDA YIKANIRKEN DÜŞEN CAM YARALADI Mehmet Takas adında bir şahıs,Kadıköy'de Osrrıanağa hamamında yıkanırken kubbe penceresinin kırılması neticesinde üzerine düşen camla yaralanmıştır.Kubbe penceres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • KAMYONUN ÇARPTIĞI BİR ADAM AĞIR YARALANDI Şoför Todorl Aslandori'nln İdaresindeki 71749 plâkalı kamyon,Ortaköy'de Muvakkit sokağından geçerken Cl yaşında İbrahim Çatak'a çarpmış ve ağır surette yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • KARAYOLLARI 11 YILDA 43 MİLYON DOLAR ALDI Karayollarına 19İS seneslndenberl 43 milyon dolar tutarında Amerikan malzeme yardımı yapılmıştır.Yine aynı tarihten bu yana Karayolları Umum Müdürlüğü hizmeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ki [22 Arahk 20 Ocak] His hayatınızda tatsız bir hâdisenin tesiri bir müddet devarn edecek.^ffi KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Kuruntulara kapılıyorsunuz.Daha realist olursanız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • ıı ı liiüi ııı ı milli ı ii i mimi ı mumunu m' İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haber bülteni 8.15 Her telden 8.35 Müzikli sabah gezintisf 9.00 z Program ve kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1960
  • f SİNEMALAR j BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Hayat Cilveleri Gary Cooper îng.2.hafta)SUARE:Mehtap Kuyumcuları Brlgitte Bardot Renkli Fr.EMEK Tel:44 84 31»)Sessiz ve Derinden Git Burt Lancaster lng İNCİ Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • ş*c AFRİKA ¦¦¦03 1 1 MİLLİYET YAYINLARInm 1 SON KİTABI 1 PEK YAKINDA ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI EİRD&MGURE U*AHİR.OÎR.SL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • Dövülen ilçe Başkanı işi Meclise aksetti ANKARA,HUSUSÎ 1957 seçimlerinde CHP.Bursa adayı ve halen C.H.P.Adana Merkez İlçe başkanı Hasan özgüneş'in evvelki gün Adana emniyetindekl dayak hâdisesi Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • ELEKTRİKLİ TREN TÜNELDE ATEŞ ALDI BüLOGNA,İtalya,A.P Tek katarlı bir elektrikli tren bir dağ tünelinden geçerken ateş almıştır.Ciddî bir şekilde yaralanan olmamakla beraber kesif dumanın tesirine mâru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • Polonyada 250 idareci vazifeden azledildi VARŞOVA,AA.Yüksek murakabe meclisinin talebi üzerine muhtelif devlet isletmesi,kooperatif ve devlet mağazalarının basında bulunan iki yüz elli idareci azledil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • Komünist Çinliler yine Matsu adasını bombaladı NEVV-YORK,RADYO Formoza açıklığmdaki Matsu adasının komünist Çin bataryaları tarafından pazar gecesi bombardıman edildiği Milliyetçi Çin Müdafaa Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • Ziraatçiler Cemiyeti ziraî vergi istiyor İZMİR,HUSUSÎ Türkiye Ziraatçiler Cemiyeti İzmir şubesinin dün yapılan kongresinde,ziraî mahsulden vergi alınmasını tazammun eden kanunun bir an evvel çıkarılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • Fas Kralı,Orta Doğu ziyaretini bitirdi BONN,RADYO Orta Doğu ziyaretini sona erdiren Fas Kralı V.nci Muhammed dün Rabat'a dönmek üzere Beyrut'dan ayrılmıştır.Fas'ı ziyaret etmeyi kabul eden Lübnan Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • İngiltere'de 4 yılda 105 çocuğu anne Ve babaları öldürdü EASTBOURNE,İngiltere,A.A.1936 yılındanberi İngilterede öldürülen 129 çocuktan 105 inin c;0 81)ana babaları tarafından katledildiği açıklanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • Rusya yeni(silâhsızlanma teklifi yapacak WASHİNGTON,AA.Birleşik Amerika Hariciye Ve-kili Christian Herter başkanlı-E ğında,müdafaa ve hariciye ve-E kâletleri ile istihbarat servisleri yüksek memurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • Ateşe düşen bir çocuk yanarak öldü BANDIRMA HUSUSÎ Manyas İlçesinin Kulak köyünde üç yasında Osman Canlı oynamakta İken ateşe düşerek diri diri yanmıştır Annesinin gezmekte olduğu sırada yanan çocuk k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • Birmanya'da seçimi eski başvekil kazandı RANGUN,AA.Birmanya'da seçimleri eski başvekil Nu'nun partisi kazanmıştır.Eski Başvekilin başlıca rakibi olan yine eski başvekillerden Ba Svve'nin kaybetmesi,se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • Mrşl.Âmir gizlice K a h i r e' ye gitti LONDRA,RADYO B.A.C.Başkan Yardımcısı ve Suriye kesimi Genel Valisi Mareşal Abdülhakim Amir gizlice Kahlre'ye gitmiştir.Dün Kahire'ye varan Amir'in Başkan Nâsır'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • SELÂHATTİN PINARIN «ENAZESİ KALDIRILDI Bestekâr Selâhaddin Pınar'ın cenazesi dün ikindi namazını müteakip Şişli camiinden alınarak Zincirlikuyudakl asri mezarlığa defnedilmiştir.Cenazede merhumun saz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • AMERİKA'DA Reisicumhurluk mücadelesi arttı Cumhuriyetçiler dış işleri esas konu olarak alırken Demokratlar iç işler üzerinde duruyor LOS ANGELES,A.P.A.B.D.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Richard M.Nixon,1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • ransa Tunus'taki üssünü boşaltmıyor Hezayirde iahkikai yapan Vekillerin raporundan sonra dareciler arasında geniş çapla değişiklik yapılacak LONDRA,RADYO Fransız hükümeti,Tunus Cumhurbaşkanı Habib Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • Washington Elçimize izci nişanı takıldı NEYV-YORK.RADYO Amerikan İzcilik Teşkilâtının kuruluşunun 50 nci yıldönümü münasebetiyle,Washinfiton Büyük Elçimiz Suat Hayrl Ürgüplü'ye,Amerikan İzcilerinin bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • Amerikan uçakları Güney kutbuna indi CHKİSTCIIURCH,YENİZELANDA,A.P.Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ski tertibatını haiz uçaklarla güney kutbunda 14 "günlük bîr ikmal ameliyesini başarıyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • Bir otoray kondüktörsüz 17 kilometre yolaldı FLORANSA,A.A.Pontassleve Floransa arasında sefer yapan bir otoray takriben on yedi kilometrelik mesafeyi kondüktörsüz katetmiştir.Mucize kabilinden kaza vu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • Sabık Kral Faruk'un ailesi affedildi LONDRA,RADYO 1954 İhtilâlinden sonra,İhtilâl Konseyi tarafından mahkûm edilmiş olan sabık Kral Faruk'un ailesi İle bütün siyaset adamları umumî affa tâbi tutulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • [A.P.AVRUPA ATOM MERKEZİ EURATOM teşkilâtı tarafından tahakkuk ettirilen Avrupa Nükleer Araştırma-HinvrH M I Uln ıar Merkezi Cenevre'de açılmıştır.Resimde bir araba tekerleği şeklinde görüen çıkıntıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • B B IS'TA RUMLAR YAPTI köylerinin ingilizlerin üs bölgesinde kalmasını Droieslo eden Rumlar telgraflar gönderdiler LEFKOŞA,RADYO Güney Batı Kıbrıs'ta Dekelya'dakl İngiliz üssü civarında yaşıyan Rumlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • MIKOYAN HAVANA'DA i il KAYIPLARA KARIŞTI NEW-iORK,RADYO İ Havana'da Sovyet Ziraat Ser-i I gisini açmak üzere Küba'ya gelmiş bulunan Sovyet Rusya Baş-I vekil yardımcısı Mikoyan cuma I günündenberl orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • HİNT!KIZLAR ORDUDA VAZİFE ALACAKLAR LONDRA,RADYO Hintli kızların,ordunun yardımcı birliklerinde hizmet görmek üzere eğitime tâbi tutulmaları hakkında bir proje hazırlanmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • Nazilli şoförleri sür'atli gidenleri cezalandırıyor nazilli,HUSUSÎ Son günlerde sık sık trafik kazası olması üzerine,şehrimiz şoförler cemiyeti,şehir içinde 20 kim.den süratli giden şoförleri kendi ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • 0 ANTALYA Bir kadının ölümünden sorumlu bulunan bir kadın doktor hakkında dâva açılmış ve ölen kadından alınan bâzı parçalar adil tıbba gönderilmiştir.AKŞEHİR Cihanbeyli İlçesine bağlı Yenice Oba Buca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • I M1II1IIII1II1lllllll.İlli III.I I I 11 I 11 I I I I I I I I I I I I.II I II III I III III lilıi/Feryâd î SMİNİ ve adresini yazmamayı tercih eylediğim bir oku-I yucum,memleketin alış veriş âlemini sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • IA.P.I ı Goldini kardeşler» bu fevkalâde muvazene numaralarını New-York'ta televizyon programlarında yapmak üzere Amerika'ya gitmişlerdir.Resimde 17 yaşındaki tsolde Mundigler alttaki)ve 14 yaşındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1960
  • 4 ay önce atılan peyk haber veriyor Amerika'nın Explorer VII peyki devamlı olarak radyasyonlara dair bilgi gönderiyor NEW YORK,A.P.Takriben dört ay önce Amerika'nın fırlatmış olduğu Explorer VII peyki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.02.1960
  • Aziz Atatürk'ün Büyük Eseri Genel Kurmay Başkanlığı.bizim teşkilâtımıza «üre,bugün,Başkumandanlık makamıdır.Siz henüz,Türk ordusuna Başkumandanlık edecek vasıflara sahip değilsiniz.Bunu şimdilik hatır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1960
  • 'V y PARA VE AŞK Ki/duvarın yanından ayrılıp sütiyenini özdü,yere ain.Külotunu çıkardı.Kadın soluk suluğa,boğulacakmış gibi konuştu:Utanmıyor musun Alison-Benini önümde çırılçıplak soyunmaya utanmıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1960
  • 111*1 SANATİ 1 Devlet Operası geliyor 1 ALTAN^İLKİN ie DEVLET OPERASI,170 kişilik bir kadro İle şeb-E EE timize edecek ve 14 ilâ 2K Mart tarihleri arasında E San Sinemasında LUCİA;OTHELI.O ve SALOME f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1960
  • NUH UN ANKARA MAKARNASI ATAN KAZANIYOR.TARAFTARLAR ARASI L SPOR BiLGi YARİŞİ AKSAM Bu Programd FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ GALATASARAY-VEFA Programı tertipleyen:Vada*HeMamsaat 18.30 da •V İstanbul adyosunda 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1960
  • Kara Kuvvetleri Kumandanlığından İstanbulda 1 Mart 1960 tarihinde faaliyete geçecek Halıcıoğlu Yedinci Astsubay Okulunun birinci sınıfına sivil orta okullardan birinci kanaat döneminde notları zayıf o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1960
  • Tavukçuluk Ekipmanı Alınacaktır Türkiye Zirai Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden Kurumumuz merkezi ile istanbul Bölge Müdürlüğümüzde mevcut şartnamelerimiz esasları dahilinde 1 50 adet yumurta terazisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1960
  • Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesi nden TEKLİF İSTEME İLÂNI DEFTERDAR FABRİKASI için,Su tasviye tesisatı yaptınlacaktır.Şartnamesi Alım Uzmanlığımızdan temin edilebilecek bu tesisata verilecek kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1960
  • Toptan Kauçuk Malzemesi Satışı Sütlüce,Karaağaç cad.No.89 da kâm Plâsko Plâstik ve Kauçuk Ltd.Şti.ne ait ham ve yardımcı maddeler ve mamuller kapah zarf usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.İhale tarihi 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1960
  • eeo Bu rtA^KTu.Bu NEDEN U^4 si ıı_E 3İZUt*CE SÖN.DfetZDİ B4-Ş 3E5TTE L*15Miî*]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1960
  • İ^J. CLA İLE BÖL.T „A ZAS NDA yA&.'LAtZAf'Z OLA^ı AÇ BÜTÜS/DÜl^ryAyj iLGİLSSiaJS.A\sy5 54Ş-JD/ty» BOKscj&oe;w zİvadb İKİ DuNYA f=AJZCAS/M/ J MÜCAOELESî OLACAK-7-HERKES HEVSCANlmA 8£ L.İVOfSDU.SPiDERU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1960
  • ti f 'SEN OÜNi V^NIN EtS j IVı* EN CESuK EN MEET ADA-j L.AMSiN.ı.l J ÛV-SS^^ W\i SC" İ i&tiİ P/X/5" 'DBA.US/DE )ADA-AA/BUL.OU 9£N OH Ata.e-TUL.OUSA.SlMOl *0\Oi.uL.Ü' A Ö\cî.MUNTEFİ.KENDİNE VETE.CcK KU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1960
  • mam V NE BÖVLJEH.Bu DA JB.İ $Q?E 5i^M*tAS,KOD REED HALBUtcî YASAN.Cf B/Z.ÎM,AfZU.AUZOifZ.r yoıc CANIA\ati_aiç_kuru BıRŞEy Oi.uyoe-^A.dal-Uûra B4Sı-J VOR.ONUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1960
  • AMA S'hJyoZ MuSun 'PEZA.DAM SEU^C$ BİR.AAAWVJJ OUMAK 'DA Hı"Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1960
  • t BAVi-Aç* h.m.şu Ö/A/3ANA ALÎ'SfihJ rsy.ZESİNİ HA-TlR.UA~CYOfZ.ÇENESl PÜŞUtÇ i BEgenmJŞ KARıyı dinle.PiN Mû.SANA ft KİMÎ^HA-nBU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • Konya Valisi 'inönü halkı tahrik etti,dedi Konya Valisi Cemil Keleşoğlu,İnönü'nün Konyayı ziyareti sırasında göz yaşartıcı bomba kullanılması mevzuunda Anadolu Ajansına bir beyanat vermiş ve C.H.P.İll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • BASIN İÇİN YENİ ŞİDDET TEDBİRİ Bastarafı Birincide menfaatini rencide edecek seküde yalan veya tahrif edilmiş haber neşreden eazete ve mesulleri ağır şekilde cezalandırılacaklardır.Muhabirler prensip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • Dr.Kentli.CMP fileri CHP ye davet etti t Baştarafı Birincide ılyet Partisi liderleri filbl hareket edeceklerini sanıyorum.O 7aman hürriyet kuvvetlerinin birliği tamamlanacak ve müşterek İdealimizin za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • Giresun'un attığı demir iki balıkçıyı yaraladı t,BaştaraU Birincide tahkikata başlanmıştır.BALIKÇILARDAN ŞİKÂYET Son günlerde boğazda avlanan balıkçıların,deniz trafiğini aksatır seklide hareket etmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • RADYO GAZETESİ İNÖNÜ'YE CEVAP VERDİ t Baştarafı Birincide letin başına her türlü gaileyi sarmak için mükemmel bir vasıtadır.SEÇİMLER Türkiye'de yapılmış ve yapılacak çimlerin,1946 hariç dürüst olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • GEZİCİ SATIŞ MEMURU ARANIYOR Memleketimizde yeni imâline başlanan ahşap inşaatla alâkalı bir malzemeyi yurt içinde tanıtmak üzere aşağıdaki vasıfları haiz elemanlar aranmaktadır.Ücret,ehliyete göre,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • rejŞjjgfej YflT^rdiü Aksaray Küçük Opera Tiyatrosu 3 Perde Politik Oyun VATAN CEPHESİ Temsiline başladığını sayın müşterilerine bildirir Yerlerinizi evvelden «yırtınu.Ttl:21 57 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • Parfumerıe IcuLy PARFÜM ve LOSYONU İMÂL YER» İleri kimya sanayi ANONİM ŞİRKETİ Tel:473966
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • Bir Hint filmi altın mükâfat kazandı NEAVYORK.A.P.İlk defa olmak üzere bu yıl Davld O.Selznick tarafından dağıtılacak olan armağanların İkisi de Hlndistana gidecektir.Satyajit Ray'in kendisine ve «Apa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • inönü,Konya'da lıâdiseli karşılandı t Baştarajı Birincide lnönünün konuşmayacağını ve ortada zabıt tutulacak bir hâdise olmadığını bildirmiştir.Polis Israrla valinin ve' emniyet müdürünün kendisini gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • İSTANBUL GENÇ KARMASI TÜRKİYE ŞAMPİYONU Final maçında Ankara'yı 5-1 yenen İstanbul gençleri göz doldurdu KONYA,HUSUSÎ DÜN Konya'da yapılan final maçında Ankara'yı 5-1 yenen İstanbul genç karması Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • Millî Piyangoda Kazanan Numaralar Milli Piyangonun çekilişi dün Ankarada yapılmışt ir.İkramiye kazanan numaraları bildiriyoruz 1 461303 numara 500 000 Lira 170412 numara 200.000 Lira 261557 numara 200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • F.SEKBAN.GÜNALTAY'I İTHAM ETTİ fr Baştarafı Birincide partiyi bölmek isteyenler asla müsamaha görmiyeceklerdlr.Aksi hareket edenler derhal partiden atılacaklardır.Muzaffer Akalın İse:«Meselelerimizi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • Yahudilerin hicretine ait yazılar bulundu LONDRA.RADYO İsrailli arkeologlar,Lut gölüne bakan bir-mağara itinde,Yahudilerin Mısır'dan hicretlerini anlatan bir kitaptan bâzı kısımları ihtiva eden ve der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • CEZAYİR'E ARAP VE AFRİKALI GÖNÜLLÜLER DAVET EDİLECEK KAHİRE.A.P.Cezayir dışında kurulmuş olan Geçici Milliyetçi Cezayir hükümeti,Arap Birliği Dışbakanlar toplantısında,Cezayir'de savaşmak üzere gönüll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • BUDAVOK Telefon Santradan Cihazlarına ilttiyı Olanlara DÜNYACA MARUF Telekomünikasyon Sanayiini temsil eden Fabrikalarının,her büyüklükt» OTOMATİK ve YARIM OTOMATİK TE-LEFON SANTRALLARI ve CİHAZLARI O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • Modaspor,G.Saray'a 54-53 galip f Baştarajı Altıncıda lıklı basketleri.Dak.5,6-6.Turhan'ın çift el'ine Ünal ortadan attığı basketle mukabele ediyor.12-12 Modahlar açıldı.Erdem dalıyor,Şengün'ün «fast-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • Adalet,Kasımpaşa'ya 8 dakikada 4 gol attı t Başîarafı Altıncıda Halbuki bu 2&mana kadar Lâcivert Beyazlılar İçin kolayca bugün mutlak bir galibiyet peşinde koşuyor denilmişti.Uzun paslarla bir anda ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • WARSZAWA p""pte" STAR kamyonları almak isteyenler 20/2/1960 tarihinden itibaren İstanbul'da şirketimize,taşrada aşağıdaki bâyüerimize müracaat etmeleri lâzımdır.ADANA Yeni Azım Koli.«Şti.AFYON Otoer M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • Yeni doğmuş bir çocuk için tecrübeli bir dadı aranıyor.Müracaat:Sultanhamam Roza Han No.1 6187)68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • FERİKÖY DÜN DE Göztepe'ye yenildi fr Baştarafı Altıncıda tartakladıkları dikkati çekiyordu.Ve Göziepell Mustafanın Mtlnacettln'e attığı yumrukla sahanın ortasındaki arbede polislerin müdahalesini Icab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • Fenerbahçe Vefayı Çan'ın golü ile yendi ğ Baştarafı Altıncıda nerbahçede müdafaayı tutan iki adam vardı:Naci ve Osman.Levent ve Gürcan markajı zayıf adamler olarak kabul edilseler dahi,dünkü sahada Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 2742 10 SATILIK EMLAK EKMEK fırını Göztepede 482 m2 bahçeli,dükkanlı,İşler vaziyette 375,000 P.K.41 Galata.SARAÇHANEBAŞINDA şahane apartlman daireleri.21 43 69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.02.1960
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Adalet oyunun ikinci yarısını 1-0 mağlûp durumda sürüklerken çok kısa zaman içerisinde attığı 4 golle sahadan galip ayrılmasını bildi.İste,açık farklı galibiyetin kapısını açan golün'Erd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1960
  • [ŞAHAP METE] Feriköy Göztepe maçının bitmesine 5 dakika kala baştan beri beklenen hâdise patlak verdi.Göztepe sağbekl Yılmaz İle FeriköylU Rıdvanın münakaşasına Münacettin de karıştı.İşte bu sırada da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1960
  • KISA HABERLER MAHALLİ lig maçlarına dün Şeref stadında devam edilmiş ve Eyüp,Anadolu'yu 1-0 yenmiştir.Günün diğer maçında da Sarıyer İle Beyoğluspor yenişemeyerek 1-1 berabere kalmışlardır.DÜN sabah A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1960
  • Spor Toto'nun bugün tasdiki muhtemel Başlama tarihini hafta içinde Vekiller Heyeti tesbit edecek ANKARA,HUSUSÎ MAARİF Vekili Atıf Benderlioğlu,Spor Toto'nun başlama tarihinin bu hafta içinde toplanmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1960
  • MİLLİ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y PKp Beşiktaş 20 17 F.Bahçe 22 16 G.Saray 22 13 İst.Spor 22 9 D.Spor 21 9 G.Birliği 22 10 iz.Spor 21 s Ş.Hilâl 24 B G.Tepe 21 7 Feriköy 22 9 Beykoz 21 G Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1960
  • pl* ^i^İ^liIlP^ j S„'İ *H R [SAMt ÖNEMLİ] Vefa karşısında bilhassa ikinci devrede dağılan Fenerbahçe galibiyet golünü oyunun 21.dakikasında kaydetti.Golün hazırlayıcısı Şerefti.Bu futbolcu topu İleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1960
  • GENÇLERBİRLİĞİ HACETTEPE YENİLEMEDİ İki takımın mücadelesi zevkli ve heyecanlı oldu •"MM-II İ 1 STAD:19 May» SEYIRCI:1057 ki$i HAŞILAT:4220 Lira HAKEMLER:Cezml Başar Necdet Günal Fahrettin Akay G.BİRL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1960
  • HİLÂL,A.GÜCÜNE JANS TANIMADI Gençlerbirliği galibi Sarı Lacivertliler 25 dakikalık mücadeleden sonra mağlûbiyete boyun eğdiler STAD:19 Mayıs.SEYİRCİ:1057 Kişi.HÂSILAT:4220 Ura.HAKEMLER:Rifat Atakanı K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1960
  • F.Bahçe Basketbol takımı bugün gidiyor BULGARİSTAN basketbol Şampiyonu Akademik ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuası 8/1 finalini oynamak üzere Fenerbahçe bugün Filibe'ye hareket edecektir.Saat 15.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1960
  • İSTAHÜ F.BAHÇE 1 ADALET k İIL D A VEFA 0 K.PAŞA 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1960
  • i.uiw.iii.imi» H.lmlı,y,w.m.ıllııııı l!ı'V^M'WU!II Z M İ;R 11 GÖZTEPE 2 FERİKÖY 1 İST.SPOR 0 A.ORDU 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1960
  • I A N K A Ş.HiLÂL 4 G.BiRLiĞi:2 M A ©A A.GÜCÜ O H.TEPE 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1960
  • İSTANBULSPOR ALTINORDUYA 1 PUAN VERDİ Sarı Siyahlı takımın sağ beki Garbis'in bir çarpışma esnasında burun kemiği kırıldı STAD:Alsancak SEYİRCİ:2820 Kişi HÂSILAT:15.057 Lira.HAKEMLER:Mehmet Güngör Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1960
  • MODASPOR 0.SARAY A 54-53 GALİP Devreyi 29-28 mağlûp bitiren Lâcivert Beyazlılar karşılaşmayı son 2 dakikada Şengün'ün basketleri ile kazandılar SAHA:Spor Sarayı.SEYİRCİ:2000 Tahminî)HAKEMLER:Yakovos B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor