Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.02.1960
  • PEK YAKINDA ÇIKACAK 2 MUHIM ESER ALTIN HALKA SİLSİLE-İ ZEHEP Yazan:Necip Fazıl Kısakürek 'Halkadan pırıltılara adlı kitap mukaddeınesinde sb/'i geçen32 karhaman mutasavvıf.5 lira)BÜYÜK KUMANDAN UZ.MUH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1960
  • PHS Ba-Türk,İran ve Pakistan Devlet Reisleri arasında görüşmeler yapılacak KARACİ,AP REİSİCUMHUR Celâl yar,18 Şubatta,Eyüp Han'ın daveti üzerine Pakistan'ı ziyaret edecektir.Aynı tarihte İran Şahı da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1960
  • Bestekâr Selâhattin Pınar vefat etil 58 yaşındaki tambur üstadı,Kalamış'ta bir gazinoda arkadaşlariyle içki içerken kalb krizinden öldü TÜRK musikisinin tanınmış siması bestekâr Selâhattin Pınar dün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1960
  • VEKİLLER HEYETİ DÜN İKİ SAAT TOPLANDI ANKARA.HUSUSÎ Vekiller Heyeti dün sabah sant 10 dan 12 ye kadar Başvekil Menderes'in riyasetinde toplanmıştır.Toplantıda günün meseleleri üzerinde müzakerelerde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1960
  • MUSTAFA UĞUZ MÜTEMADİ SORGUYA TÂBİ TUTULUYOR Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından.Modada karısı Feride ile oğ-1u Cavit'i öldürdüğü iddiasiyle tevkif edilen,Mustafa Uruz,iki gündenberi geç saatlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1960
  • İnönü 44 mebusla Konya'ya gidiyor CHP Genel Başkanının bugün Konya'da "Çok mühim,konuşma yapacağı bildiriliyor İnönü,Tarsus'a gönderdiği bir mesajda,«İlk Hedefler Beyannâmemizde ilân edilmiş olan idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1960
  • fİLHAN DEM1REL1 Karların üstünde giden yaşı belirsiz.kadının simsiyah peçesi ve çarşafı etrafındaki karların heyazlığıyla tanı hir tezat teşkil ediyor.Umarı masallarından çıkmış gibi giyinip sokaüa çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1960
  • Tez CHP)memurlara zam yapılmasını isledi Maliye bütçesi görüşülürken hayvan vergisinin kaldırılması,tapu ve mahkeme harçlarının azaltılması talep edildi ANKARA.HUSUSÎ BÜTÇE Encümeninde Maliye Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1960
  • Kılıçhoğlu'nun eşi Savcılıkta dinlendi Yeni Sabah Gazetesi İdare Meclisi Reisi Safa Kılıçhoğlu'nun eşi ve kayınvalidesi dün Savcılıkta ifade vermişlerdir.Kılıçhoğlu'nun.meçhul şahıslar tarafından dövü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1960
  • 1 [MİLLİYETİ Adana Emniyet Müdürlüğünde dövüldüğünü iddia eden Adana C.H.P.li İlçe Başkanı Hasan Özgüncş,falakadan şiştiğini söylediği â\aklarım gösterirken.Adana Emniyet Müdürü M için takibat açıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1960
  • BİR KADIN ÖLÜ İLE EVLENDİ RECİFE,BREZİLYA,A.P.Jandira Carolina Souza adh 42 yatında bir kadının ölü ile nikâhı kıyılmıştır.Şehrin tereke hâkimi.aralıkta bir kalp hastalığından ölen İsnard P.adlı bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1960
  • IRÜÇHAN ÜNVEB] BORÇLAR ÖDENİYOR Belediyenin 50 l)in liraya kadar olan istimlâk borçlarını ödeyeceğini ilân etmesi üzerine,alacaklılar Masraf Müdürlüğüne müracaata başlamışlardır.Alacaklılara paraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1960
  • SEÇMEN KARTLARI EVLERE DAĞITILACAK ANKARA,'HUSUSÎ Muvakkat Encümende seçmen kütükleri ile ilgili kanun tasarısının bazı maddeleri müzakere ve kabul edilmiştir.Kabul edilen maddeler şunlardır:n Seçmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1960
  • Akşehir gölü ve 3 nehir kısmen dondu Antakya'da ise erikler çiçek açtı.Kemer barajından Nazilliye enerji nakleden teller koptu.İstanbul'a gelen teller de tehlikede A NADOLU'da senelerdir görülmemiş bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1960
  • ileri,şimdi derdin hanımların kürkünün rengi olduğunu söyledi ANKARA,HUSUSÎ Etibank Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin kurdukları «D.P.Eti Ocağı» dün törenle açılmıştır.Törende,acıklı bir konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1960
  • C.H.P.li Partiden dün ihraç edildi Oran ve Şişli ilçe Başkanı da Yüksek Haysiyet Divânına verildi Demiray ve esk!Köylü Partililer C.K.M.P.den dür istifa ettiler O.ri.ı.b [ÖZDEMİR GÜRSOV)s t a n b u 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • temm utKLtK Masal gibi olaylar devanı ediyor.Bu seferki İki Şeru-Hikâyesi)İstanbul ve N*ew York'ta geçiyor.ı Piliç,lâkabıyle mamf ıı maıı Ayıuğ'un onbe$ yaşındaki uğıu bundan bir müddet önce çocuk fel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • Sayın Doktor ve Eczacılara:B6 VlGElN 50 Mg-Tablet Pyrttodne)Pivasava arzedilmiştir.AKSU LABORATUAR!Ca*alû*lu ^bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • POLİNA KORSE MAGAZASI'nın BAYANLARA MÜJDESİ Merakla beklediğini2 AVRUPA KORSELER geldi 3 FİL İNGİLİZ 55 LİRA FİLE ÇİÇEKLİ 45 LİRA H&rbıve Halâskârga2İ Caddesi No.91 Tel:48 18 60 POLİNA KORSE MAĞAZASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • GIDA YAĞI MÜESSESESİNDEN GİDA yağı müessesesinin GIDA margarin yağının nefaset ve ha2im kolaylığı konusunda tertiplediği yıl sonu müsabakasına iştirak edenler arasında 1 Şubat 1960 tarihinde Taksim Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • KLÖB-Xde HER AKSAM Marino Marini'nin fevkalâde bir orkestra dediği A N G E L 0 Orkestrası npşe saçıyor.Dorita Y Manolo Marin ve Gitarist Garanza Tipik dans ve şarkıları ile sizleri İspanya'yı ziyarete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • I-MEMUR ARANIYOR-Kusursuz Almanca ve-Türkçe muhabereye muktedir ve büro işlerinden anhyan kadın veya erkek memur aıanıyoı-İhsan Kent.Galata,Karam ustafapa.$a cad.N.203/205 Talıir Han Telefon:44 99 03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • «II Mir III.Mlııiıı.ıtlUn t II Mm.İt 14*1111111111111 M11 IH I HlimillIH.wui.li.II M I İli III »illini.İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haber bülteni 8.15 Saz es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Kuruntularınızın kurbanı oluyorsunuz.Ortada fol yok,yumurta yok.YENGEÇ BURCU [22 Haziran 23 Temmuz] A/Etrafa kulak veriniz.81-ıQJ'\1 İlgilendiren mühim bir ty şey du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 î 2 3 4 1 5 ini 6 r BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Kafatasının on arka mihveri yan mihverine güre kısa olan tip.2 Esirgeyen,acıyan Eski dil)Kadeh,içki sunan.3 Maden çıkartılan yer;Söz dinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • HER ONBEŞ GÜNDE BİR 21 PUAN OKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI roa* Programı Takdim Eden Orhan Boran PUAN DURUMU Kabataş Lisesi 31 puan Alman Lisesi 26 Vefa Lisesi 11 Sultanahmet Ticaret Lisesi 9 Saint Ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • VEFAT Matbuatımızın eski müntesipleıinden ve Ahmet Mithat Efendinin Tercüman-ı Hakikat)arkadaşlarından ve İlâncılık Kollektif Şirketinin en kıdemli memuru HIMMETZADE MECDETTİN ÇETE diın ûni kalp krizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • SEVİM ARAŞ İle Ne2İh TUNÇARSLAN Nikahlandılar C/2/1960 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • ÜNİVERSİTELİLER KÖY-LÜYE DERS VERECEK Köylünün sosyal ve kültürel seviyesini yükseltmek gayesiyle.Gençlik Turizm Teşkilâtı tatil aylarında,köylerde çeşitli seminerler tertipleyip,konferanslar verecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • ŞİLEPÇİLİK İSLETMESİ MALZEME BULAMIYOR Denizcilik Bankası Şilepçilik inletmesinin yedek parça sıkıntısı artmıştır.Sefere çıkması gereken gemiler revizyona tâbi tutulan şileplerden alınan yedek parçala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • BİR HIRSIZ,BİR BUÇUK YILA MAHKÛM OLDU Hırsızlık suçundan yargılandığı 6 ncı Asliye Ceza Mahkemesinin penceresinden firar eden ve bir müddet sonra yakalanan Muammer Başkaya,dün başka bir hırsızlık suçu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • KERVANSARAY—19G0 senesi ilk fevkalâde programı BİR SAAT KAHKAHA DUO FOKKERS CELÂL ŞAHİN HARRY POOL AYRICA LOS P A Et A G U A Y S T A N BARBOZA Y SUS COMPANEİROS II O R S E YILDIZLARINDAN C O L E T T E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • KAMYON ÜCRETLERİ TESBİT EDİLDİ Kamyonlarla yapılan sehlr İçi nakliyatta kamyon sahiplerinin alacakları ücret dün tesblt edilmiştir.5 kilometreye kadar olan nakliyatta X tonluk kamyonlara 30,3 tonluk k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • iki hammal gurubu bıçakla kavga etti Dün Enılnönünde iki' hammal gurubu yük taşıma yüzünden çıkan bir münakaşa neticesinde birbirine girmiştir.bıçak ve sopa kullanan kavgacıları güçlükle ayırmıştır.Çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • f SİNEMALAR j J BEYOĞLU ATLAS Tel:440833)Hayat Cilveleri Gary Cooper-lng.2.hafta)EMEK Tel:44 84 39)Sessiz ve Derinden Git Burt Lancaster lng.İNCİ Tel:48 45 95)Ayşecik Zeynep Değirmencioğlu Türk filmi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • AYSEL NURAL ıı« ENGİN NURAL evlendiler.Taluim özgül 2/96Û 4.ıııitıltıVtftıgtoıfcit^^ı^rrtMnn^ıı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • SELMA ERKER İle SAFA ÖNAL nişanlandılar.İstanbul S.2.19C0 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • «KALDIRIMCILIK» YAPAN BİR KADIN YAKALANDI Pazar yerlerinde dolasan ve kaldırımcılıl:suretiyle hırsızlık yapan 50 yakındaki Lütfiye Elita?suç üstünde yakalanmıştır.Lütfiye dün Cıımapazanndakl muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • Cezaevi Müdürünü öldürmek isleyen mahkûmlar yakalandı Imrall Cezaevi Müdürü ve Savcı vekili İbralılm Akın'ı,Eşref Çakmak v« İbrahim Suyabatınaz adlarında İki mahkûm öldürmeğe teşebbüs «Ünlülerdir.Hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • MARİNO MARINI «Miguel» şarkısını MIGUEL AMADOR için yazdı!Ch.AZNAVOUR «Ay' Mourir Pour Toi şarkısını kimin iyin yazdı?MIGUEL AMADOR için.DOMENICO MODUGNO «İo» yu kimin için yazdı?MIGUEL AMADOR için.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1960
  • H.»I.I. l.ll.ln,X 1.M.n.l.IfNİMİHİ.ill'i.i Bir iki noktalama DURUM MEYDANDADIR MİLLETLERARASI Basın Enstitüsü'nün İsviçre'deki Müdürü M.Rose ile orada büyük müesseseleri,şatoları bulunan bir gazete sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • ubrısta siyasî görüşmeler apılıyor Amery,adadaki üsler mevzuunda istişarelerde bulundu LEFKOŞA,RADYO İngiliz Müstemlekeler Vekâleti Müsıarı Julian Amery dün adadaki üsler kkında Ingilterenin Orta Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • asanın atom denemesi eyhinde nümayiş oldu TRABLUSGARP,RADYO Dün Libya'nın Bengazi şehrinde binxe kişi ellerinde Fransanın Sahrada pacağı Atom denemesi aleyhinde düzlerle nümayişler yapmışlar,Güvenlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • T.T.B.İcra Komitesi aşkan ı protesto etti ANKARA,HUSUSÎ M.T.T.B.İcra Komitesi azaları dün r tebliğ yayınlayarak başkan ve ikinbaşkanı protesto etmişlerdir.Tebliğde,Çocuk Esirgeme Kurumu nasından birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • flife ŞJr p ılirftfı M;A.İ^r:I,ı«n l ll»l.İM [MİLLİYET] YAPAPAlfl AR Şehrimizde,20 ve 21 Şubat tarihlerinde Amerikan Hava Kuvvetlerine mensup UUdlE.nl IMrHIlMIVLHn uçakların da iştirakiyle hava göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • 11 şilep ve tanker satın alınıyor Denizcilik Bankası U.Müdürü 105 bin ton tutarındaki gemilerin önümüzdeki aylarda geleceğini söyledi Gemi satm almak üzere bir müddet evvel Amerika'ya gitmiş olan Deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • 1500 KİLOMETRE YÜRÜDÜ Son aylarda Uzun yürüyüş denebüyük şöhret yapan But asıllı İngiliz kadın doktoru Barbara Moore,Britanya adasını bir bagtan diğerine yürüyerek katetmek yolunda giriştiği teşebbüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • [A.P.1 1*11 Clini İl Karısının sevgilisinin babasını öldürdüğü iddiası nUlVUlVyU OUyLU ıle Cenevre'de muhakeme edilen İsviçreli tanmıııUııkcu ve bir zamanların adliye vekili namzedi Pierre Jaccoud Per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • SİLÂHLI ÜÇ HAYDUT t*İR ÇİFTLİĞİ BASTI Çiftlik sâkinlerinin paralarını alan haydutlar 3şyaları arabaya yükleyip kaçtılar YOZGAT,HUSUSÎ UÇ SİLÂHLI şahıs,bir çiftlik evini soymuşlardır.Baltasanlar köyüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • AKHİSAR Belediye,piyasada bol miktarda lâstik ve yedek parça bulunduğunu dikkate alarak,Akhisar İzmir otobüs ücretlerini 5 liradan 4 liraya,Akhisar Manisa ücretini 2,5 liradan 2 liraya İndirmiştir,ANT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • Üfürükçü hoca bir kıza tecavüze kalkıştı YOZGAT,HUSUSÎ Üfürükçü bir hoca tevkif edilmiştir.Bir kadın,kızını sevdiği gençten soğutmak için Kırşehirli Mustafa Yıldırım ismindeki hocayı evine almış,hoca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • Hemingway'ın yeğeni Ankara1 ya geldi ANKARA,HUSUSÎ Amerikalı tanınmış romancı ve hl-e yazarı Ernest Hemingway'ın yeeni dün amcası için aO doğru dürüst Hikâye yazmasını bilmez» demiştir.İsabelle Heming
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • P L A S Y E ARANIYOR Kefil verebilecek plasyeye ihtiyaç vardır.Is-tanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş.Tepebası,Tarhan Han No.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • 1960 yılının BİRİNCİ ÇEKİLİŞİNDE APARTMAN DAİRESİ YAPI ve KREDİ BANKASI 1960 yılının BİRİNCİ ÇEKİLİŞİNDE 1585 kişrye 200.000 liralık para ikramiyeleri *V\YYl\Y\Y\YY*\tV%\Son para?yatırma günü.22 ŞUBAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI a r yAUll2 HER GÂİN Btt*AYA dECETcCk "İMZA A-TACA*cSlM &EHÎR.X ı^lMA çjlCMAİC YAfltAfc;SGJ2jLJ»C YOK AMtADtN M» HFE.MÛİ 8ÎB ADAM* B£K2.tYOÜSüM AMA,GÖR-ÜNÛ-Şe A.COAM MAMAK lAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • içki içen memurların aylıkları kesildi ŞARKIŞLA,HUSUSÎ Kazamız Belediye Reisi,fazla içki içen Belediye memur ve müstahdemlerinin aylıklarından yüzde 25 nisbetinde bir kesinti yapmıştır.Belediye Reisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • BÜTÜN ADLİYECİLER EV SAHİBİ OLACAK Adliye mensuplarını ev sahibi yapmak için teşebbüslere geçilmigtlr.Mevcut yapı kooperatifinin bütün Adliye mensuplarını içine alacak şekilde genişletilmesi veya yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • Amerikalılar uhun gemisini almak isliyor Amerikan elçiliği talip olanlara geminin henüz bulunmadığını bildirdi ANKARA,HUSUSÎ Bir Alman gazetesi,Nuh'un gemisine ait bakiyeleri satın almak için üç Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • 4 kişi bir adamın başını balta ile kesti ÇORUM,HUSUSÎ Yılın beşinci cinayeti Alaca kazasının Kargın köyünde işlenmiştir.İbrahim Şahin,kadın yüzünden kavga ettiği Abidin Gökmen,Ali Gökmen,Hasan Göçmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • BİR UÇAK AĞACA ÇAKILDI Kazada üç kişi öldü.Bolivya'da düşen uçaktan bir çocuk kurtuldu SAN FRANCİSCO,A.P.Tek motorlu hafif bir uçak şehrin merkez kesimine düşmüş ve bir okaliptüs ağacına çakılıp kalmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • Bir İngiliz cerrahı 6 Türk çocuğunu ameliyat etti ANKARA,HUSUSÎ İngilterenin tanınmış operatörlerinden Sir Russel Brock'un altın madalya ile taltif edilmesi kararlaştırılmıştır.Sir Brock,Kızılay taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • Üç Fransız vekili Cezayir durumunu tetkik ediyor PARİS,RADYO De Gaulle'ün değiştirdiği Fransız kabinesine mensup üç üye,dün Cezayire gelmiştir.Bunlar Müdafaa,Adalet ve Dahiliye Vekilleridir.Dokuz günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • Turizm Bankası kurulması Encümende kararlaştı ANKARA,HUSUSİ Turizm Bankası kurulması hakkındaki kanun tasarısı dün muvakkat encümende görüşülerek kabul edilmiştir.300 milyon İka sermayesi olan bankanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • C.H.P.kadınlar kolu çarşafla savaşacak ANKARA,HUSUSÎ Cebeci C.H.P.Kadınlar kolu kongresinde delegeler çarşafla mücadeleye karar vermişlerdir.C.H.P.mebuslarının da konuştuğu kongrede kadm delegeler D.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • KARISININ EŞYALARINI GAZ DÖKÜP YAKTI Fatihte Iskenderpaşa mahallesinde bir apartmanda oturan 45 yaşındaki Mahmut Aytürkmen dün sabah kendisini terkeden karısının eşyalarını gaz dökerek yakmış ve polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • MİLLÎ PİYANGO BUGÜN ÇEKİLİYOR Millî Piyangonun 7 Şubat çekilişi bugün saat 13.30 da Ankara'da yapılacaktır.İkramiye kazanan numaralar bilgece saat 23.00 de Ankara Radyosu İla yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • 250 TONLUK BİR KAYA bahçelere yuvarlandı Yüzlerce ağacı kıran kayanın altında kalmaktan kurtulan altı avcı kurtulmaları şerefine kurban kesti SÖĞÜT,HUSUSÎ TARPAK köyü ile inhisar Bucağı arasında büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1960
  • ç Kıs Menkibeleri i 3 E «Üşüdüm,üşüdüm.Dağdan elma deşirdim.Elmamı yediler,E E bana cüce dediler,cücelikden bezdim,bir kuyu kazdım.Elmalı E E bostan,yağlığı ister,çelebi geldi yağlığı ister.Yağlığı yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.02.1960
  • YAA.ŞEKEKl"/V\ARA BAm PiRil.PlEıu-OlDü Oİ AIM tef^ AKaBA/VUN LASTİK UERıN İ DE 3İŞTİRDÎW EMi'mECÎ/W.akabaaa ARABA/VV.VAHu ARABA WEP SET.NİNMİŞ GİBİ KONuŞuyOK»^ SüN. A BEN NE OUjyORUM?AM ICU5URU.1 MA B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1960
  • larmıamu KM RH ŞU SEÇİM GELSE DE ATEŞ olmayan yerden duman çıkmaz-«Seçim» in de lâfı çıktı mı,mutlak peşinden kendisi gelir.«Seçimden sana ne?demeyin!Biz gazetecileri çok yakından ilgilendirir.Hattâ b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1960
  • ARA 6 Frank kinidir?Frank Gasner.O da içmez.Haftada biz gün içer.Her Cumartesi gecesi körkütük sarhoş olur.im zar günü kalkamamacasına sızar,i^zartesi ayılır.Size tarif ettiğim kadın Ivlistres Gasner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1960
  • Aksaray Küçük:Opera Tiyatrosu MEBUS OLACAĞIM SON GÜN Yarın aksamdan itibaren VATAN CEPHESİ Politik Ovun 3 Perde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1960
  • GAYRİ MENKUL SATIŞ İLÂNI Bakırköy I.Sulh Hukuk Mahkemesi Başkâtipliğinden Satış 959/6 Mevlût Mamatl,Abdullah Mamati,Muhammet Mamati aralarında müşterek mülkiyet konusu olup satılmasına karar verilen B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1960
  • £tl ZENG/yv J'UİİI RENK ÇEŞİDİNİ SJvup SİZLERE TAKDİM ETMEKTEDİR SKRİP dünyanın en saf mürekkebidir SKRİP çabuk yazar ve derhal kurur Sabit veya Yıkanabilir kalitesi mevcuttur 9 muhtelif renkte bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1960
  • 'II M Kara Kuvvetleri Kumandanlığından Istanbulda 1 Mart 1960 tarihinde faaliyete geçecek Halıcıoğlıı Yedinci Astsubay Okulunun birinci sınıfına* sivil orta okullardan birinci kanaat döneminde notları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1960
  • MUSİKİ Şarkıcılıktan Valiliğe CUMHUR ALP ir Kuartetinde zenci basçı bulunduğu içiıt Dave Brubeck'in Güney AB.D.'deki 22 kolej konseri Ipıai edildiir Eddle Calvert'lıi Morgen'i Hollanda'da bit numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1960
  • Aziz Atatürk'ün B ü y ü k Ese r.i Kanan ordusunun ı ık inim.Duınlupınardan sonra,Eskişehir genel İstikametinde yürümek lâzımdı.Afyon Üzerinden Konya genel istikametinde yönelmesi,asil kesin sonuç a.'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1960
  • MiiİBuef S a h i b i:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1960
  • hicrî PAZARI RlMÎ 1379 I i Şaban ŞUBAT lü I 19 6 0 7.0Ü 12.28 35.14 17.32 3 9.04 1375 K.saui 25 VAKİT vasati ezani 1.34 6.56 y.42 12.00 1.33 11.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • OPON bir çok fenalıkları önler OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını-teskin eder OPON,bayanların muayyen zamanlardaki ağrı ve sancılarında faydalıdır günda 6 tablet* kadar alınabili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI Sarıyer İcra Memurluğundan:958 146 Talimat İpotekli olup satılarak paraya çevrilmesine karar verilen Sarıyer İstinye mahallesinin İstinye caddesinde kâin eneski C,8 yeni 20 kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Kanlan Eserlerimde inkılâpara aykırı tek safir yoktur.dedi ANKARA.HUSUSÎ Atatürk üniversitesi Rektör Vekili Prof.Mehmet Kaplan,«Bir profesörün şahsiyeti hakkında hüküm verlllrkeu en objektif «ih.ü onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • MANYAS'TA BİR PTT BİNASI SOYULDU BALIKESİR.HUSUSÎ Manyas kazasının Şevketlye Nahiyesi Posta binasına geceleyin Mehmet Balcı adında bir şahıs girerek bâzı evrak,defter ve pul çalarak kaçmıştır.Suçlu ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Ayağında plâka bulunan bir kuş yakalandı BALIKESİR.HUSUSÎ Kuzey memlektetJninden uçurulduğu tahmin edllc-n bir kuş selııimiz sinemacılarından Kemal Gültan taralından yakalanmıştır.Kuşun ayağında bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • PERU'DA SU BASKINI 16 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ LLMA PERU)A.P.Andes dağlarında Titioaca gülünden tasan sulara kapılan 16 kişi ölmüştür.Su baskınları göl kenarında bir dağ kasabasında ahşap evleri süpürüp götürmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Ürdün Kralı Hüseyin Kral Sııutl ile görüşecek AMMAN.THA.Ürdün Kralı Hüseyin Suudî Arabistan Kralı Suud İle görüjmelerde bulunmak üzere yarın Rtyad'a gidecektir.Bu haber bütün Arab memleketlerinde deri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Adenauer,Amerika'yı ziyaret edecek VVASHİKUTON,A.P.Batı Alman hükümet Reisi Dr,Kon^ rad Adenauer'in Martta Japonya'ya giderken U'ashlngton'a uğrayacağı ve üç günlük bir ziyarette bulunacağı bugün beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Adana Emniyet Müdürü için takibat açıldı t Baştarajı Birincide gidecek inisin,partide çalışacak mısın?diye tehditler savurnuıştur.Sabahleyin Hasan Özgüneşln dövüldüğünü haber alan avukatları,Savcılığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • B.A.C.Israirin müzakere teklifini reddetti KAHJRE,RADYO İsrail Hükümeti tarafından Birleşik Arap Cumhuriyetine yapılan müzakorelere girişme teklifi,BAC tarafından dün reddedilmiştir.Israiljiler,hudut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • HİNT OKYANUSUNDA BİR ROKET GÖRÜLDÜ ROTTEKDAM A.P.7260 tonluk Hollanda bandıralı Amstelvaart şilebi,Hint Okyanusu üzerinde bir peyk veya roket görüldüğünü bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • i.SPOR,GÖZTEPE'Yİ TEK GOLLE YENDİ t Baştarajı Altıncıda Göztepe,maçın bidayetinde rakibine nazaran daha tesirli ve tehlikeli idi.17 nci dakikada Rahminin ara pasını Hakkı ceza sahası içinde yakalayara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Spor Toto' mm tatbiki gecikiyor ANKARA,HUSUSÎ önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek olan Bahsi Müşterek talimatnamesi dün Vekiller heyeti toplantısında 7 vekil tarafından imzalanmıştır.Diğer'vekilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • İnönü,44 Mebusla Konya'ya gidiyor t Baştarajı Birincide seçime gitttgini gösterdiğini» bildirmiştir.İnönü mesajında güçblrllglne temasla şöyle demektedir:«Güçblrllğlni en verimli bir surette tahakkuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • 14 CHP li PARTİDEN DÜN İHRAÇ EDİLDİ t Baştarafi Birincide P.nln temelinden bir taş çekildiğini »öylemiştir.Sekban ve 50 kadar arkadaşının D.P.ye geçmeleri beklenmektedir.Bu husustaki bir suale Sekban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Akşehir gölü ve 3 nehir kısmen dondu Baştarajı Birincide deki koyun sürüleri kar altında kalarak ölmüşlerdir.ADAPAZARİ istanbul ve civarının elektriksiz kalma tehlikesi belirmiştir.Şiddetli kar ve don
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Birinin büyük babası Musevi olan Nazi temayüllü bir partinin üyesi sanıklar 14 ve 10 ay hapis yatacaklar KOLONYA,Almanya,A.P.NOEL arifesinde buradaki sinagogun duvarlarına çizdikleri gamalı haçlar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • îers yola alman bir katar vaaonlara carntı mm Amasya'daki Kazaya makasçının hatâsı sebep oldu.Biri bira yüklü dört vagon hasara uğradı AMASYA.HUSUSÎ Makinist Kemal Seldüz idaresinde Samsun'dan gelen 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • MUSTAFA UĞUZ MÜTEMADİ SORGUYA TÂBİ TUTULUYOR Baştarafı Birincide ilk gece Saban'ın İka2i üzerine baha ile oğul arasındaki konuşmalar tesbit edilemiyeeek hafiflikte cereyan etmiştir.Ilynci gece İse Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Tez CHP)memurlara zam yapılmasını istedi Baştaralı Birincide devlet idaresinde bürokrasinin gittikçe artmakta olduğuna işaret ederek konuşmasına başlamış ve «Mahkeme har-Cl çok fazla,vatandaşları üzme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • 16 YAŞINDAKİ BİR KIZ NİŞANLISINI ZEHİRLEDİ BALIKESİR.HUSUSÎ Savaştepe kazasının Sarıbeyler nahiyesinden 19" yaşlarında Sezai Kuşçu.16 yaşındaki nişanlısı Ayşe Sezer tarafından üç ay müddetle tedrici s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Dominik Diktatörüne karşı komplo hazırlanmış LONDRA,RADYO Dominik Cumhuriyetinde,diktatör General Tıujillo aleyhinde tertiplenen bir komplonun akim kaldığı ve 120 kişinin tevkii edildiği resmen açıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • İNGİLİZ POLİSİ 44 NUMARALI AYAKKABI KULLANAN 12 BİN KİŞİYİ SORGUYA ÇEKTİ LONDRA.AA.Birmingham polisi,blrbuçuk aydanberl Stephanle Balrd adındaki genç bir kızı öldüren «Birmingham kasabı» nı aramaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Bir D.P.li Mahkemede Menderes için Peygamber kadar mühim,dedi D.P.Çağlayan Vatan Cephesi Ocağının açılışında «şahsi nüfuz temini için ti İtti siyasete âlet ettiği» İddia olunan Mustata Dernlr,dün Biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • İSTANBUL,KONYA ANKARA,KOCAELİ GENÇ KARMADA GÜNÜN GALİPLERİ KONYA.HUSUSÎ GENÇ karına maçlarına dün de kalabalık bir seyirci kitlesi önünde devam edildi.Günün İlk mavi Kocaeli ile Aydın karmaları arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • GALATASARAY^ MODASPOR KARŞILAŞIYOR t Baştarajı Altıncıda tan ve Şengüıı gibi iki skorcu ve maç alıcı elemana sahip Mo-I daspor da müsabakada söz sahibidir.Bu mühim karşılaşmayı Yakovos Bilek ve Zeki ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Ş.HILÂL DE,H.TEPE'YE 1-0 GALİP t Başîarajı Altıncıda klkada atıldı.Altan,gerilerden aldığı topu demarke vaziyette bekliyen Metln'e uzattı.sert şutu,ters köşeden ağlarda:1-0.Bundan sonra Haeettepeliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • F.BAHÇE,VEFA İLE OYNUYOR t Baştarafı Altıncıda kadrolarını muhafaza edeceklerdir.Mevsim başından beri müstekar bir kaleciye sahip olamayan Yeşil-Beyazlılar bu maçta da.Sezai'yi deneyeceklerdir.Ne dere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Fırsatları iyi kullanan G.Saray farklı galip t Baştarajı Altıncıda eden Metin,kalenin İçerisine kadar sokularak üçüncü golü kaydediverdi.Daha sonra müsabakada bir muvazene hasıl olmuştu.Taraflar netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • F« Bahçe stadının inşası yakında b a s 11 y o r Fenerbahçe Stadının İnşasına alâka gösteren Başvekil Adnan Menderes,bu is için Belediye Reisi Kemal Aygün'ü vazlfelendlrmlstir.Ankara'da Menderes ile gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • KIZILYILDIZ SALI GÜNÜ F.BAHÇE İLE OYNUYOR Kızıl Yıldız takımı sehrlmizdeki son maçını Salı günü Mlthatpaşa Stadında Fenerbahçe İle yapacaktır.Vilâyet,okulların tatil olması sebebiyle Fenerbahçe İle Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Favori G.Birliği A.Gücüne boyun eğdi ğ Baştarajı Altıncıda ğı £aulü hakem penaltı İle tecziye etti.Candan'in plasesi ağlarda.Ankaragucü:2,Gençlerbirligl:0.Devre bu netice İle Ankaragucü lehine kapandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • TİPİ BEKLENİYOR önümüzdeki günlerde balkanlardan tipi ile beraber soğuk dalgası geleceğinden Battaniyeni?şimdiden alınız.Seçilmiş renk ve desenlerde çok kalın Adalet Battaniyesi ayrıca ucuz sağlam kum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • YAPIŞTIRICI MADDE KULLANAN BİLÛMUM SANAYİCİLERE MÜJDE Ertuğrul Türker Eczal Tıbbiye Kaşeleri Fabrikasının sanayiciler için 100 de 100 nişasta ile ve tamamen Avrupa formülüne göre hususi şekilde tmal e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Motorlu vasıta sahiplerine müjde Karakış günlerinde Çatlak ve kırık motorların GARANTİLİ DOSTU HARİKA SİSTEMİ İLE lETALOCE'eu CERMETAL'dır.Telefon:44 23 44 Galata,Perşembe Pazarı,Arapcamii çıkmazı 1/2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Fitli Makineleri ve İplik Makinası Baskı Silindirleri Satılıktır 1 HARTMANN Textlma)marka iki senelik çok temiz ve çalışır vaziyette,yedekleri ve Emil Adolf marka masuraları ile komple,beheri 152 İğli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • DİLLERE DESTAN OLAN İSTANBUL KABADAYILARI YANGIN VAR Pek yakında Beyoğlu LÜKS,YENİ TAKSİM ve Pangaltı İNCİ Sinemalarında AYHAN IŞIK LEYLA SAYAR TURGUT ÖZATAY Rejisör:Lütfü Ö.Akad Kaynak Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • VOLEYBOL MİLLÎ TAKIMI DÖNDÜ İtalya,Fransa ve Belçika'da muhtelif milli ve temsilî karşılaşmalar yapan voleybol millî takımımız dün trenle şehrimize dönmüştür.15 gün süren turne esnasında 2 milli,4 tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Rebii Erkal K.P a ş a' y a Antrenör oldu İttin akşam toplanan Kasımpaşa idare heyeti Cihat Arman'dan boşalan antrenörlüğe eski milli takım antreııör'ü İtebil KrkaPı getirmiştir.Diğer taraftan Kasımpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.02.1960
  • Kızıl Yıldız güzel bir futbolgösterisiyaptı I BaştaraU Altıncıda madılar ve zevkli,batılı mânada zevkli,bir futbol maçı seyrettik.Ahhlı!Hakikî bir futbol sahasında bu maç ne olurdu bilir misiniz?BİR K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.02.1960
  • S.HİLAL DE H.TEPEYE 1-0 GALİP STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:925 kişi HÂSILAT:3700 TL.HAKEMLER:Rifat Atakanı,Orhan Yalmaç,İsmail Dikmen.ŞEKERH1LÂL:Sefer Bekir Burhan Bülent İlhan Ülkü irk)Yalcın Ergun Metin Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1960
  • FAVORİ G.BİRLİĞİ A.Gücüne boyun eğdi Nasıl olsa kazanırız zihniyetiyle oynayan Siyah Kırmızılılar ikinci devreye 2-0 mağlûp başladılar ve oyunu 4-2 kaybettiler i_t—r ı STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:925 ki$I H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1960
  • İ.SPOR,GÖZTEPE'Yİ TEKGOLLEYENDİ STAD:Alsancak.SEYİRCİ:2176 Kişi.HÂSILAT:12.056 TL.HAKEMLER:Târik Yamaç Ali Barçın Süleyman Atalkın İSTANBULSPOR:Sabih Garbis Enver Kenan Güngör Güngör İhsan Kasapoğlu A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1960
  • GALATASARAY MODASPÜR KARŞILAŞIYOR istanbul basketbol liginin en i kritik maçlarından birisi bu I akşam saat 20 de Spor Sarayında Galatasaray ile Modaspor arasında oynanacaktır.Ayni puana sahip iki tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1960
  • BEYKOZ İKİ PUANI yarım saatte kazandı 23 üncü dakikaya kadar,fevkalâde bir oyun çıkartan Sarı Siyahlılar Yılmaz'ın golleriyle 2-0 galip duruma geçince müdafaaya çekildiler SEYİRCİ:5734 HASILAT:20.880
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1960
  • mm—~m:ı.n ıı j.mı.t STANBIIİB Aj G.SARAY:k K.PAŞA:O BEYKOZ:2 ADALET 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1960
  • 1».ig.mıııımıı« .n.mıı mil.Wııı l.»ı.ııı mı» i t ZIİB m E A.ORDU 2 FERİKÖY 1 İST.SPOR:1-GÖZTEPE 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1960
  • in i' ı A IV K AR A D' A A.GÜCÜ 4 G.BiRLiĞi:2 Ş.HİLÂL 1 H.TEPE O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1960
  • ¦ât* İ i [SAMİ ÖNEMfcl] GalaUsaraylılar,Kasımpaşa karşısında galibiyet gollerini 40 inci dakikada Suat vasıtasıyla kazandılar.Isfendiyar'ın çektiği ceza atışını iyi takip eden Suat resimde görüldüğü g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1960
  • F.BAHÇE VEFA İLE OYNUYOR Bu maçtan önce saat 12.45 te Adalet de Kasımpaşa ile karşılaşacak MİLLÎ ligin 18 inci hafta karşılaşmaları bugün şelı rimizde Adalet Kasımpaşa,Fenerbahçe Vefa,Ankara'da Şekerh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1960
  • Feriköy hem Protesto edildi Hem de yenildi STAD:Alsancak SEYİRCİ:2176 kişi HASILAT:12050 TL.HAKEMLER:Abdi Parlakay Tarık Yamaç Mehmct Güngör ALTINORDU:Osman Cavit Rüştü Oğuz Fikret Hayati Arif Aydoğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1960
  • Kızıl Yıldız güzel bir futbol gösterisi yaptı Dün Beşiktaş'ı 3-1 yenen Yugoslav takımında Stipiç,Zekoviç ve Sekulariç temayüz ettiler.Beara vasat bir oyun çıkardı [HADİ İPEKYÜNJ Kızıl yıldız ilk golün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1960
  • Doğan,Beşiktaş kadrosundan çıkarıldı Dün yapılan Beşiktaş Kızılyıldız maçından önce antrenör Kııtik taıafından sağbek oynatılmak İstenen Doğan,antrenör ile münakaşa etmiş ve sağbek oynamayacağını söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp Beşiktaş 20 17 G.Saray 22 13 F.Bahçe 21 15 ist.Spor 21 9 D.Spor 21 G.Birliği 21 10 İz.Spor 21 8 Feriköy 21 i)Ş.Hilâl 23 B G.Tepe 2ü ü Beykoz 21 r.Vef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6