Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.01.1960
  • [MİLLİYETİ Afyon'un 90 kilometre uzağında Karacaören'de öken kömür madeninde ölen köylülerin cesetleri araba ile nakledilirken Çöken ocaktan 6 "I 1 "V ceset çıkarıldı Bir delikten ocağa giren fedai iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1960
  • Gümrüklerdeki otolar çekilecek ANKARA,HUSUSÎ Gümrüklerde bulunan bütün yeni otomobiller,gümrük resimleri ödenmek •artiyla çekilebilecektir.Muhtelif yollarla getirilen ve formalite yüzünden gümrüklerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1960
  • IRÜÇHAN İDDİAYI REDDETTİLER Samalya 1 ltin(le bohçacılık suretiyle ntlIUS I 1 I Ut 11 hırsızlık yapmak suçundan yakalanan Menekşe sağda)ve Perihan dün asliye ceza mahkemesinde yargılanmışlardır,£«juU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1960
  • Bingöl'de 4 Nurcu tevkif edildi BİNGÖL,Hususi Muhabirimiz Yılmaz Akbulut'tan)Evlerinde külliyetli miktarda Risale-1 Nur bulunan 4 kişi İlk sorgularını müteakip tevkif edilmişlerdir.Sorgu hâkimliğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1960
  • Sahte polis memuru kadın Belediyeden yardım aldı Nermin,seyyar satıcı dostunun rahat çalışması için cami etrafındaki satıcıları temizletti KENDİSİNE Belediye Zabıta memuru süsü vererek Eyüp civarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1960
  • Bir köyde aynı günde iki ikiz ile bir üçüz dünyaya geldi THA.Divriği kazasına bağlı Geresln köyünde üç enteresan doğum olmuştur.Emine ve Fatma adında iki kız kardeş hepsi de kız olmak üzere ikiz doğur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1960
  • Basın Enstitüsü aleyhine bâzı çevreler kampanyaya girişti Son günlerde Beynelmilel Basın Enstitüsü aleyhine iktidar organları ve Radyo Gazetesi tarafından açılmış olan kampanya devam etmektedir.Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1960
  • Bayan Küıçlıoğlu «Yeni Sabaha la yayınlanan bu resimde mütecavizlerden birini teşhis ettiğini bildirini s(ir.Bn.Küıçlıoğlu bir mütecavizi teşhis ettiğini söylüyor Vali,hâdisede adliye ve zabıtanın re'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1960
  • C.H.P.9.tahkikat talebini verdi Takrirde,T icar et Vekilinin emri ile 6 DP liye kredi açılarak Et ve Balık Kurumunun zarara sokulduğu iddia ediliyor ANKARA,HUSUSÎ r\Q VEKİLLERİ aleyhindeki dokuzuncu «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1960
  • Diyarbakır D.P.İl Başkanı bıçaklandı Cadde ortasındaki bıçaklanmanın C.H.P.İl Sekreterine yapılan tehditle ilgili olduğu iddia ediliyor DİYARBAKIR,HUSUSİ D.P.11 Başkanı Cevdet Hayrullahoğlu dün akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1960
  • ZENGİN BİR PETROL YATAĞI BULUNDU BATMAN,HUSUSÎ Batman'a bağlı Garzan köyünde beş aydanberi devam eden sondajlar neticesinde büyük bir petrol yatağına rastlanmıştır.Bu petrolün Batman,Raman ve Sinan pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1960
  • [İLHAN DEMÎRELI önce serbest'bırakılan daha aonra tevkif edilen cinayet sanığı Mustafa Uğuz Moda cinayetinin sanığı tevkif edildi Sulh Hâkiminin,Uğuz'u.serbest bırakması üzerine tevkif kararı Asliye C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1960
  • Dr.Küçük "İhtilâf Yaratan Başka Sebepler Var„ dedi Kıbrıslı Türk lider,Marunîlerin mebushık talebinin reddedileceğini bildirdi LONDRA'dan şehrimize gelen Kıbrıslı Türk lider doktor Fâzıl Küçük,anlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1960
  • Prof.Hilmi Ziya ülken:Aşk Ahlâkı 12 Doç.Dr.Hüseyin Batuhan:Batıda tolerans.10 Prof.Vehbi Eralpt Yahya Kemal için 5 Senliler Batıman:Baladlar ve Şiirler 12 Prof.Mehmet Kaplan:Şiir tahlilleri 6 Prof.Müm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1960
  • [ÖZDEMÎR GÜRSOYI Çocuk Esirgeme Kurumunun IHlton otelindeki çocuk balosuna 300 çocuk iştirak etmigtir.Balo'da Rock'and Roll,Cha Cha dansları yapılmış ve Ayı,Maymun,Kuğu kuşları çocukları saatlerce eğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1960
  • CEZAYİR'DE ÂSİLERE harekât başladı Asiler,hükümetin şartsız teslim teklifini reddettiler Oran'daki âsi kuvvetler barikatları terkettiler DIŞ HABERLER SERVİSİ CEZAYİR'de hükümet kuvvetleri,âsilere karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • HER AKŞAM I ÇİN PAVYON Zengin programa ilâveten Fernami Baydak Orkestrası idaresinde Orta Şarkın Parlak Yıldızı Dansöz 1 EL-ZÖHRE'Yİ İnci Eroğlu)Takdim etmekle şeref duyar.Müd:Tel:44 95 28 Sinyal Arti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • m-i i Bugün Spor ve Sergi Sarayında yapılacak ikramiye Çekilişinde i adet 100.000 Lira ile 2 adet 50.000 Lira yi ire 20 Apartman Dairesini kazanan talihlilerin isimlerini bu akşam İstanbul Radyosundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • BÜYÜK PETROL ŞİRKETİ muvakkaten İstanbul'da.İleride daimi olar3k Cenup Vilayetlerinin İstihdam edilmek üzer* A.Sınai muhaaebe İdaresinde geni» tecrübe sahibi,Kambiyo,Gümrük.Maliye ve aair alakalı Dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • teni 13.15 Meteorolojiden haber I 13.17 Şarkılar 13.30 Bize ge-lenler J4.00 Memleketin dört köşesinden haber 14.15 Mefharet Atalay ve arkudaşları 14.30 Hafif ruüiik 14.40 Caz ve cazcılar 15.00 Şarkıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık tu Ocak] Neş'e verlct bir haber alacaksınız.His hayatı» ni7 çok aydınlık.KOVA BURCU [21 Ocak İS Şubat] Bugün burcunuzun en güzel günü.Ne İsterseniz kolaylıkla olabilir.BALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Çok uzakta vukubulan bir hâdiseyi fevkalbeşer bir surette duyma.2 Sularda yasayan tek hücreli bir hayvan;Bir maden.3 Asillik veya lütuf;Bir nota.4 Yüce;Başkasının hesabına üzülme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • 4.KOTADA LİBERASYONA FAZLA YER VERİLECEK 4 üncü kotalarda liberasyon listesine alınan inalların toplam İthalâtın hiç olmazsa yüzde 70 ini bulması için çalışılmaktadır.Müşterek Pazar üyesi devletlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • TEŞEKKÜR Stdııesbak Nasuh Paşa ahfadından ve Emniyet Umum Müdürlerinden merhum Celâleddln be yln mahdumu ve Emniyet Umumiye siyasî kısım âmiri ve uzun müddet Babıâlide İstanbul gazetelerinde bilfiil ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • KERVANSARAY Her akşam iki program Lokantada:Los Paraguestan Quart*ti Barboza Y Sos Companeros Pari* Lido Yıldızlan DUO FOKERS Paviyonda:CELÂL ŞAHİN v» bu akşamdan itibaren Mim Kiralı HARRY POOL Önümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • I SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAK Tel:44 25 62)1 Kara Şövalye Robert Taylor Türkçe.2 Demir Pençeli Adam Glenn Ford Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Hayat Cilveleri Gary Coope» İng.EMEK Tel:14 £4 39)Çöl Melike
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • 1.11.i ili i.BEŞ TANE KÖTÜYE YORMAYINIZ j ECEN gün Ankara'da infaz edilen bir ulam J~ d* ip kopmuştu.İki gün sonra da Bursa'da ki bir İdamda ip koptu.Yok yok,bu hazin acemilikten tor» bir hükme gidere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • DON Galata,Tarlabnşı.Maçka,Şehremini ve ZeyUnbumunda 5 trafik kazası olmuştur.Bu kazalarda yaralanan Halil Pençe,Esin Atasu.Zol Poladlmltrl.Yaşar Aktaş ve Osman Mete tedavi edilmektedirler.BEYOĞLUNDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • Türkçe ve IngiKIzeeyl tanda va aur'atli yaaaa bir BAYAN SEKRETER aranıyor.Büro Kadıköy »emtindedir.Şartların mektupla «Posta Kutusu 240 Galata» ya bildirilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • BANKA TEMİNATI Mektubu verebilenler* ticari lğtirâkle SERMAYE teuıiu edilir.Peeta Kutusu 522 Ü*1*U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • Motorlu Nakil Vasıtası Motörii Aranıyor Havaalanında çalıştırılmak Iteer» İngiliz Havayolları bir motorlu nakil vasıtası montorüne İhtiyacı vardır.Tecrübesi «lan tercih edilmekle beraber eğitime de ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • Altı lisan bilen hırsız 16 yıla mahkûm oldu Ali!Usan İddia »den «Atom alimi» namlyle miruf Istafo Leuiido adında bir hırtta dun Ağır Ceza Mahkemesinde 16 sene hapis «ezaaına çarptırılmıştır.Asker fira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • Mevlidi Şerif ve Hatim Duası Konya eşrafından merhum HAMDİ KİTAPÇI'nın vefatının 5 İnci senesine tekabül eden Sl.Ocak.1960 Pazar günü Kadıköy Osmanafia Camiinde İkindi namazını müteakip memleketimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • IŞIKLI REKLÂMLARIN FİATI İNDİRİLECEK Itıkh reklam reaml İndirilecek ve ı$ıkh reklamlarda kullanılacak elektriğin Ücretinde mUhlm miktarda in* dlrme yapılacaktır.Bu karar,tehir caddelerini daha aydınlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • İZMİT CİNAYETİNİN DURUŞMASI BAŞLADI îzmitte Eyüp Aydın'ı tabancayla öldüren Akif Erbll İle suca iştirakten sanık Ahlet unsal,şehrimiz Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaktadır.Temyiz,îzmlt Ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • İSKELE ÇÖKÜNCE İKİ AMELE YARALANDI Maltepede Tugay yolunda bir fabrika İnşaatında çalışan Niyazi Deniz İla Durmuş Nazem üzerinde bulundukları Iskele'nln çökmesi neticesinde yere düşmüşler ve muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • BOĞAZ AĞLARINI YIRTAN RUS ŞİLEBİ KURTARILDI Evvelki gere Boğaz manla ağlarına bindiren Boa bandraü 2500 tonluk tarak gemisi dün İmroz ve Alemdar kurtarma gemileri tarafından kurtarılmıştır.Rus Konsolo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • 9 ŞEHİR HATTI VAPURU ALINIYOR Denizcilik Bankasının Amerika'da bulunan heyeti,28 milyon dolarlık kredi İle ilgili mukaveleyi İmzalamıştır.Bu kredi İle 9 yeni şehir hattı gemisi,4 araba vapuru İnşa ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • MALATYA MÜRETTEBATI KAÇAKÇILIĞI REDDETTİ 20.000 mermiyi kaçak olarak yurda sokmaktan sanık Malatya sllebl milrettabatından İkinci kaplan Yılmaz Davran,lostromo İbrahim Köymen İle gemici Muzaffer Aydın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • MM» c ASESLER m i LEYLA ERDURAN Bu hafta Yeşilköy'den üç e»cu eriğiz adam geçti.Biri uçak $lrketl memurlarının verdiği bilgiye güre)uçaktan çıkamıyacak kadar sarhoştu.İkincisi zaten es-'û/riigizliğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • 1.E.T.T.İSÇİLERİNE YENİ ZAM YAPILMIYOR İ.E.T.T.l$çllerlne Belediye Meclisinin Aralık ayı İçinde yaptığı toplantılarda kabul edilen ram dışında yeni bir ram yapılacağı hakkındaki haberler İlgililer tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • GELENBEVİ OKULU ELEKTRİKSİZ KALDI Gelenbevl Orta okulunun elektrikleri İS günden beri yanmamaktadır.Maarif Müdürlüğü okulun borcunu ödemediği İçin okulun cereyanı kesilmiştir.Okul İdaresi tedbir olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • 422 ADET BOŞ ÇUVAL ÇALARKEN YAKALANDI Armatörler* ait ÇayırkBy illetinden Toprak Mahsulleri Ofisinin malı olan 422 bos çuvalı çalıp satmak İsterken yakalanan aynı gemi tayfalarından Ferhat Yarıcı,Sami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • BEDİA MUVAHHİT'E ÇİRKİN ŞAKA YAPILDI Sanatkâr Bedla Muvahhlfe evvelki gece çirkin bir şaka yapılmıştır.Saat 21,30 sıralarında Lâle Tiyatrosuna telefon eden bir kadın ağlayarak «Bedla Muvahhlt'ln gelin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • SUAY KAYRA İle Mustafa TOROSLU Nişanlandılar 30/Ocak/1960 Orduevi Harbiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1960
  • Fatih ve Yenikapıda 150 ev yıkılıyor Fatlhdekl parkın karşı sırasında 33 gayrimenkul İstimlâk edilecektir.Bu suretle Amcazade Hüseyiııpasa Medresesinin etrafı açılmış olacaktır.Yenlkapıdakl fuar sahas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] El E* R F f* F Al ANI AR Galatasaray Lisesinin ilk kısmının muhte-HUHUlillıl lif sınıflarında geçen yıl derece alan öğrencilere dün yapılan bir merasimle «Anahtarları» verilmiştir.Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • Gümrükte kadınlar muayene yapacak Yerli ve yabancı turistlerin muayeneleri ayrı ayrı yapılacak ANKARA,HUSUSÎ Büyük şehirlerde gümrük muayeneleri kadm memurlar tarafmdan ve güler yüzle yapılacaktır.Güm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • Avrupa'da grip salgını hayatı felce uğrattı LONDRA,A.A.Avrupada hüküm süren grip salgını milyonlarca insanın işleri başına gitmesine mâni olmaktadır.Almanya,Fransa,İsviçre ve İtalyada bu yüzden ölenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • 5 sene evvel işlenen cinayetin faili asılıyor ANKARA,HUSUSÎ Bir idam hükmünün daha tasdikine ait B.M.M.kararı dünkü Resmî Gazetede yayınlanmıştır.İdam hükmü kesinleşen Mehmet Arı Bursalıdır.Süleyman A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • Amerikalı mütehassıs,Üniversite kütüphânelerindeki eserlerin çoğunun açılmamış olduğunu bildirdi ANKARA,HUSUSÎ 1951 1952 yılları arasında kütüphanelerimiz hakkında tetkikler yapan,Kentucky üniversites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • d$ti9fflmmWB KISA HABERLE,Hava üç gün daha ayni şekilde gidecek Şehrimizde hava sıcaklığı dün 18 dereceye kadar yükselmiştir.Meteoroloji istasyonundan verilen bilgiye göre Afrika üzerinde bulunan ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • DÖRDÜNCÜ İTHÂL KOTASI YARIN İLÂN EDİLİYOR ANKARA,HUSUSÎ 4.global ithal kotası ve liberasyon listesi yarın açıklanacaktır.Dış ticaret rejiminde yapılacak değişikliklerin de ilânı beklenmektedir.4.kotad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • SEÇİM LİSTELERİNİN ÖRNEKLERİ PARTİLERE TESLİM EDİLECEK ANKARA,HUSUSÎ Seçim kanunundaki tadilâtı müzakere eden muvakkat encümende dün seçim kütükleri ile ilgili 19 madde kabul edilmiştir.Tadil edilen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • Saman deposu yapılan bir ilkokul yakıldı DİYARBAKIR,HUSUSÎ Ot ve saman deposu olarak kullanılan Kaya köyü ilkokulu,ot ve saman sahibi Celâl Aygün'ün hasımları olan Ali Şentürk,Süleyman Okur,Mehmet Şen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • Chessman'a yeni bir af fırsatı verildi SANFRANCİSCO,A.P.19 Şubat tarihinde gaz odasında ölmesi kararlaştırılmış bulunan Chessman'a hâkim bir af müracaatında bulunmak fırsatını vermiştir.Amerikan Feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • 16 saat toprak altında kalan kadın kurtarıldı ANTALYA,HUSUSÎ Belenli köyünden ev yapmak İçin temel kazmakta olan Kezban Dumanlı toprağın çökmesiyle altında kalmış ve köylülerin hâdiseden 16 saat sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • Bayındır'da dört falcı iki kadını dolandırdı İZMİR,HUSUSÎ Dört falcı,evlerini büyüden kurtaracaklarını söyledikleri iki kadının bütün para ve mücevherlerini dolandırmışlardır.Bayındırda geçen hâdisede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • İki talebe lokantada birbirini bıçakladı ANKARA,HUSUSÎ tki üniversite öğrencisi kitap meselesi yüzünden birbirlerini bıçaklanmışlardır.Dün akşam üzeri Cebeci yurt lokantasında yemek yiyen İbrahim önde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • C.H.P.tahkik heyeti çalışmasını bitirdi C.H.P.il teşkilatındaki hizip durumunu tetkikle vazifeli genel merkez heyeti çalışmalarını bitirdiğinden bu akşam trenle Ankaraya dönecektir.Heyet raporunu haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • Amerika 54 milyon doları serbest bıraktı ANKARA,HUSUSÎ Amerika memleketimize yapılmakta olan yardımdan 54 milyon dolarlık kısmı serbest bırakmıştır.Evvelce bırakılan 3 milyon dolar ile birlikte bu par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • [İLHAN DEMİREL] Üniversiteli kadınlar derneği tarafından Halide Edip Adıvar'a verilen madalya Edebiyat Fakültesindeki toplantıda dâvetlUer tarafından tetkik edUiyor.Halide Edip Adıvar'a şeref madalyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • 1 Uf)AÇI Öl İİNPF Son günlerde Güney Afrika'da Durban'da hadiseler olmus ve siyahilerle hükümet kuvvet-HUwHwl ULUHUb leri arasındaki çarpışmada hükümet kuvvetleri mensuplarından 4 beyaz,5 de zenci kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • Mısırda eski siyasîler haklarına kavuşuyor KAHİRE,RADYO Kral Faruk idaresinde yüksek mevkilerde bulunan ve ihtilâli müteakip azledilen bazı Mısırlı politikacıların medenî hakları iade edilmiştir.Bu şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • ~rp î* £jki [A.P.Birkaç «ene evvel ölen meşhur Fransız modacısı Christian Dlor'un yerine geçen genç aan'atkâr Yves Saint Laurent 1960 ilkbahar ve yaz modellerini teshire başlamıştır.Yukarıdaki resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • ENDONEZYA'DA İKİ GAZETE KAPATILDI JAKARTA,AP.Askeri makamlar İngilizce Times of İndonesia ile »olcu Bintang Timur gazetelerini «umumi asayişe zarar verici neşriyat» yaptıkları mülâhazasiyle kapatmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • Grev hakkı Encümen'de tartışmalara sebep oldu Kömür ve kumaş Katlarına yapılan zamlar tenkid edildi.Kâğıt zammının kültür hayatına darbe vurduğu ifade olundu ANKARA,HUSUSÎ Bütçe Encümeninde dün de Çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • m m Büyük Reşid Paşa BİR türlü düzelemiycn Beyazıt meydanmm geçen gün eski j Okçularbaşı tarafından Sahaflar çarşısına doğru giderken j etrafı açıldığı için merhum Reşid Paşanın bir yüzük taşı j gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1960
  • Kruşçevf silâhsızlanma teklifini tekrarladı Rus Başvekili bu sayede Amerika ile birlikte geri memleketlere yardım edebileceklerini söyledi MOSKOVA,A.P.Başvekil Kruşçev,kendi topyekûn siâhsızlanma plân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.01.1960
  • mılllllllTHI IIIIMHMj. Iİ 1^ HAFTANIN İLHAMLARI.TAM ÇİN İŞİL izmit'te hırsızlık vak'alaııııııı artması,bâzı vatandaşla-11 endişeye sevketroiş;evleı imle rahat uyuyamaz,işlcrinde sakin çalışamaz olmuş-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1960
  • Radyo Montaj,Ayar ve Tamir işçi ve Tc^^venleri Aranıyor.Müracaat:CİHAN K0M.ORT.Lfttiınumcu 'ad.26 YJdiz Jandarma Okulu karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1960
  • KAR YAĞACAK önümüzdeki günlerde kar yağmak İhtimali mevcut olduğundan Mısır Çarşısı 47 N.mağazamıza yeniden gayet kalın,şahane renk ve desenlerde ADA-LET battaniyeleri getirtilmiştir.Ucu* ve sağlam ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1960
  • PAN AMERICAN HAS OPENİNG FOR ME-CHANİC AND STOREKEEPER FOR WORK AT ESENBOGA.İNTERVİEWS WİLL BE HELD AT YEŞİLKÖY HANGAR EVERYDAY FROM 9.30 to 14 o'clock.ENGLİSH İS ES-SENTÎAL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1960
  • Mühim fabrikaları temsil eden tanınmış bir firma derhal başlamak Üzere dolgım ücretle 1 Almanca muhaberat için kuvvetli STENO DAKTİLO BAYAN Aranmaktadır.Müracaat lütfen Galata P.K.12ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1960
  • Selimiye Askerî Orta Okul Kumandanlığından 1.Yeni açılacak olan Halıcı oğlu Assubay hazırlama Orta Okulu için aşağıda ücret ve miktarı gösterilen sanatkâra ivedi ihtiyaç vardır.2.Alınan personele ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1960
  • KARANLIKTA KAHKAHA Yazan:Vladimir NABOKOV 74 Türkçesi:Oğuz HALÛK Albinus boynunu büktü:«öyleyse gidelim.Fakat yolda görürsen haber veronunla konuşacağını.Diyeceğim ki.Taksi şoförü onu arabaya yerleşti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1960
  • uyuk Eseri Bunun için l'aclisiilıııı milli İradenin memlekette bUlûrlasacağı tek yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisini tanıdı-ğını resmen ilân etmesi artık icap etmiştir.Bu suretle istanbulini memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1960
  • musiki Billhoard'a göre I Amerika'nın Şarkıları CUMHUR ALP I 1.El Paso Marty Robbins 2.VVhy Frankie Avalon 3.Vay Do\vn Yonder Freddie Cannon 4.Running Bear Jolıııny Preston 5.The Big Hurt Toni Fislıer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1960
  • PAKSOY TİCARET ve SANAYİ İŞLETMELERİ Ltd.Şti.Rıhtım Cad.155/1 Galata Tel.44 79 06-4410 84 P,K 964 Fabrika:Adana Telefon:1500 P.K.144
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1960
  • T A K S İ T L E İPEKİŞ dahil mevsimlik en güzel erkek kumaşlarım taksitle alabilirsiniz.ŞAHİN MAĞAZASI Sıılı.ııılı:«ııı:tıtı cad.Drıııı kail Uemil balık üstü)No.1-2 Not:Ismarlama elbise de yapılır.ı-i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1960
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini Hilen idarp eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldujı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1960
  • ı HtCBÎ PAZAR RUMÎ 1379 ı 1375 1 Şa)ıaıı 0 C A K K.saııi ı 3 1 9 C ü ıs VAKİ T VASATI EZ ANÎ 1.50 Güneş 7.13 öğle 12.27 7.04 j İkindi 15.01!9.44 i Ak.şan 17.23 12.00 j j Yatsı 18.5li 1.34 Imsöl:531 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • İSRAİL SINIRINDA çarpışmalar oldu iki günden beri devam eden hâdiselerin yeni bir Arap İsrail buhranına yol açmasından endişe ediliyor ŞAM,A.P.GERGİN bir manzara arzeden Suriye İsrail hududunda dün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • NAZİ KULÜBÜ ÜYESİ ÇOCUKLAR NAZİLİĞİN NE OLDUĞUNU BİLMEDİ KANSAS CİTY,A.P.Buradaki bir lisenin «Nazi» kulübünün iki mensubu,polise verdikleri ifadede,bu ay İçinde Yahudilere alt dört Mumlun duvarlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • Reisicumhur Bay ar Zonguldak civarında tetkikler yapıyor ZONGULDAK.AA.Reisicumhur Celâl Bayar dun Zonguldak'ta belediye reisleri,işçi mümessilleri.Türk Maden Mühendisleri Derneği temsilcilerini kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • Batı Almanya'da 4 Rus casusu mahkûm oldu Sovyetler Birliğine para mukabilinde askerî sır satan jet pilotu bir Üsteğmen 5 yıl hapis yatacak KARLSRUHE,AP.BATI Almanya'da bir Eyâlet Yüksek Mahkemesi,Sovy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • Ne hm,Hintlileri Kızıl Çin'e karşı birleşmeye davet etti YENİ DELHİ.A P.Hindistan Başbakanı Nehru dün dört yüz milyon vatandaşını hududun öte tarafındaki gerdek tehlike karşıtında t blrleşmlye ve feda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • Bn.KILIÇLIOĞLU BİR MÜTECAVİZİ TEŞHİS ETTİĞİNİ SÖYLÜYOR ğ Baştarafı Birincide teydl.Bediha Kıhçhoğlu «Kafi olarak telhis ettim.Eşimin ellerini tutmaya çalışıyordu,bir ara bana da sert sert baktı.Daha e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • VEBA HASTALIĞI TARİHE KARIŞTI CENEVRE.A.P.Orta çağların en korkunç afeti Veba' nın hemen hemen tarihe karıştığı Dünya Sağlık Teşkilâtından bildirilmiştir.Teşkilâta göre 11)59 yılında bütün Dünyada 300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • BİR ATEŞÇİ TREN ALTINDA EZİLDİ SİVAS,T.H.A.Evvelki gece Sivas'tan Divriği'ye gitmekte olan Marşandiz trenin ateşçisi Ali Şenol,tren Demirdağ İstasyonuna girdiği sırada atlarken,karşı istikametten gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • İZMİR'DE 4 OTOMOBİL İHALE İLE SATILDI İZMİR,HUSUSÎ Şehrimiz Devlet Malzeme Otisl tarafından her 10 günde bir yapılmakta olan otomobil satışlarının üçüncüsü dün yapılmıştır.İhaleye çıkarılan otomobille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • EVİ HACZEDİLEN KİZ İNTİHARA KALKIŞTI ANKARA,HUSUSÎ Evi haczedilen bir kız İntihara tegebbüs etmiştir.10 adet uyku hapı İçen Nurten özttirk koma halinde hastahaneye kald' rılmıstır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • MODA CİNAYETİNİN SANIĞI TEVKİF EDİLDİ t Daştarafı Birincide 1İJ1 Bütün bunlara İlâveten maznun'un ¦M karısını ve hele çocuğunu öldürmesi İçin bir sebeb ve hâdise bulunmuş değildir.O gece maznun'un çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • Sahte polis memuru kadın Belediyeden yardım aldı t Baştarafı Birincide satıcıları ve dilencileri uzaklastırmıstır.SAHTEKÂRLIĞIN GAYESİ Vaziyetin anlaşılması üzerine yakalanan Nermln dün Adliyede bu iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • ÇÖKEN OCAKTAN 6 CESET ÇIKARILDI t Baştarafı Birincide lüler ellerinde karpit lambaları ve meşalelerle sabaha kadar ocak civarından ayrılmamışlardır.Kazazedelerin aile ve çocukları ağlamaktadır.Kütahya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • AMERİKA'YA NARGİLE İHRAÇ EDİLECEK BURSA,HUSUSÎ Amerlkadsn külliyetli miktarda nargile istenmiştir.İş adamlarından birisi iki bin kadar nargileyi gönderebileceğini bildirmiş ve dört tanelini îzmlr Tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • DİKKAT Muhterem Hanım Müşterilerimiz ve Enstitü talebeleıine yeni ve rakipsiz Hatlarımız Yorganhk ağır saten 14.TL.Lenjeri saten 11.50 Çamaşırlık kapıl 7.50 100 Naylon düz 17.Astarlık saten 6.Naylon E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • YALNIZ YÜZ YIRMİBEŞ LİRAYA Su kuyuları,Sinema Sanayii,Aspiratör,Bileyi taşları ve bilumum sanayi için ınonofaze 1400 devir 110 ve 220 volt çeyrek bevgir ELEKTRİK MOTORLARI S&tıı yeri;Küçük Pazar Cad.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • Ham reçine istihsali Mart ayında başlıyor İZMİR.HUSUSÎ Bölgemizde 1960 yılı reçine istihsal kampanyasına Mart ayında başlanacaktır.Orman Başmüdürlüğü gerekli hazırlıklara şimdiden başlamıştır.Bu sezon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • F.Sağan,boşanmak için mahkemeye baş vurdu PARİS.A.P.Romancı Françolse Sagan'la eşi naşir Guy Teller dün birbirlerinden ayrılmak İçin mahkemeye müracaat etmişlerdir.Karı koca daha evvel de dostlarına b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • BİNGÖL'DE 4 NURCU TEVKİF EDİLDİ t Baştarajı Birincide bahsettiklerini beyan etmişlerdir.10 saat devam eden sorgu sonunda Nurcuların elebaşlarından Şerif Nazlıcan.AH Varol,Sıddık Ayçlçek ve Özel İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • MÜSTAHDEMLER İÇİN BİR TASAR!HAZIRLANDI ANKARA,HUSUSÎ Çalı$ma vekili Halûk Şaman dün Eütçe Encümeninde yaptığı konuşmada «Müstahdemler» İçin bir kamın tasarısının hazırlanmış olduğunu açıklamıatır.Tasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • ANKARA TALEBE DERNEKLERİ,BİRLİK BAŞKANINI TANIMIYOR ANKARA,HUSUSÎ Ankara Üniversitesi Talebe Birliğini teşkil eden dernekler başkanları bir tebliğ yayınlayarak Başkan Yavuz Esmersoy'u tanımadıklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • Ariana'da garaj sahipleri ile Belediye arasındaki ihtilâf yeni safhaya girdi ADANA.HUSUSÎ Şehrlmlzdekl Garaj sahipleri İle Belediye arasındaki İhtilal yeni bir aafhaya girmiştir.Bir müddet evvel Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • PAMUK İHRACATI TAMAMEN DURDU İZMİR.HUSUSÎ Son zamanlarda İç piyasada pamuk fiyatlarının dış pazarın fevkine çıkması yüzünden pamuk ihracatımız tamamen durmuştur.Bununla beraber bu sene yapılan ölçüsüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • EGE'DE PİYASA AÇILMADAN 850 BİN KİLO TÜTÜN SATILDI İZMİR,husus!işlenmiş tütün piyasasında beklenmekte olan hareket başlamıştır.İlk olarak bir Rus firması,piyasaya İştirak ederek 3f 0 bin kilo civarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • Bölükbaşı Kırşehir'e gitmekten vazgeçti KIRŞEHİR» HUSUSİ Kırşehir C.K.M.P.îl Başkanı.Genel Başkan Osman Bölükbaşı'nın Başvekil Adnan Menderes İle aynı tarihte Kırşehlre gelmlyeceginl açıklamıştır.Başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • Bulgaristan millî maç teklif et ti Bulgaristan Basketbol Federasyonu Akademik antrenörü Tagef vasıtasiyle bir temsilî maç İçin Federasyonumuza müracaat etmiştir.Teklif,«zaman müsait olmadığı» mülâhaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • Kasımpaşa kampa girdi Kasımpaşa profesyonel takımı idare heyetinin dün aldığı bir kararla Rainbov otelinde kampa alınmıştır.Almanyadan dönen Reis Mehmet Gürün arzusu üzerine toplanan idare heyeti ttll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • G.Saray dün çalıştı Çarşamba günü Vefa ile karşılaşacak olan Galatasaray futbol takımı dün sabuh Ali Sami Yen Stadında çalışmıştır.Sarı-Kırmızıhların nisbeten hafif geçen bu antrenmanına sakatlığı dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • Gençler Liginde bugün Genç takımlar lig maçlarına bugün.Fenerbahçe Adalet,Beykoz Beylerbeyi,KaragUmrÜk Feriköy,Sarıyer Hasköy maçları 11» devanı edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • Fenerbahçe bugün Feriköy ile oynuyor t Baştarajı Altırıcıda at H 'M da haftanın en alaka çekici müsabakasını yapacaklardır.Milli enerjik ve mücadeleci takıma İle milli lig'de İddiasını henüz kay» betm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • KIZIL YILDIZ HACETTEPE'Yİ ÇÖZDÜ:7-0 t Baştarafı Altıncıda sınıf bir futbol oynayan bir Kızılyıldız sahaya hâkim olmuştu.Takım İstediği an gol pozisyonuna giriyor ve seri paslarla sayıya gitmelini bili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • Büyük Maçın Filmi t Bagıamtı Altıncıda E 2S)1C.Guner 26-28)Stoimenov E 28-2*)G.Panov 3»-28)Banı-E ralp 30-29)E Birinci devre:30-29 Akademik.E G.Panov 32-29)Tuncer 32-S 21)Bavuralp 32-33)L.Panov 33-33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • Fenerbahçeli muhali yeni bir grup teşkil ed fi er F ENERBAİlÇE'de muhtelif gruplar 6 Martta yapılacak fevkalâde kongreye hazırlanmaktadır.Ancak san hâdiseler,muhalefet saflarında çözülmeye sebebiyet v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • FİLA,TÜRK GÜREŞ ADAMLARINA MÜKÂFAT VERİYOR BEYNELMİLEL Güreş Federasyonu seki/Türk güreş adamına mükâfat vermeyi kararlaştırmıştır.FİLA ikinci Beis ve Teknik Komite Başkanı Vehbi Emre Beynelmilel Fede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • Beşiktaş şampiyon olursa Olimpiyatları takibe gidecek BEŞİKTAŞ Kulübü Umumi Kâtibi Armatür Ziya Kalkavan,şampiyon oldukları takdirde Siyalı Beyazlı futbolcu ve İdarecileri Roma Olimpiyatlarına götürec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • K.GÜMRÜK:O ADALET:O t BaştaTajı Altrneıda Karagümrük rakibinin İstifade edemediği bu pozisyonlara mukabil 21 inci dakikada bir çift vuruş kazanıyor ve bundan da istifade edemiyordu.Kırmızı Siyahlılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • DEMİRSPOR'U YENEN G.BİRLİĞİ DÖRDÜNCÜ t Baştcrajı Altıncıda golü 52.dakikada Yılmaz'm kafa tutuyla atmıştır.61,dakikada Süreyya'nın sebebiyet verdiği çift vuruşta Yılmaz'ın pasıyla Zeynel yerden kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • S/S TARSUS NEW YORK ve KANADA'YA Yolcu ve" yük kabulüne başlamıştır.Hareket 20 Şubat Müracaat TÜRKTURİZM Ltd.Beyoğlu,Tepebaşı Meşrutiyet Cad.Nu.5d Tel.44 48 57 44 48 S*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • SEMİH TUĞLU Avrupa seyahatinden avdet etmiştir.Tel:44 18 97 44 60 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • Çok kısa bir müddet için tenzilât değil DAMPİNG SÜRPRİZ GÖMLEKLERİ Şimdiye kadar görülmemiş ucuzlukta satışa başlamıştır.Pazen pijama TL.19.50 Düvetln ve ekose gömlek 12.75 Emprime poplin gömlek 14.75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • TERAZİ SİSTEMİ MUSLUKSUZ.FİTİLSİZ OAZ OCAĞI 1/2 GAZ DEPOSU 'SERAMİK'* İSTİKLÂL C.546 Tel:4419 IS Ayar kolu de ikert Ocak yanar* sıfıra getirilince söner.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • Yeni Karamürsel Mağazasında SAYIN HALKIMIZIN BEKLEDİĞİ %10Ö YÜN 90—LİRALIK PANAMA KUMAŞLARDAN YENİ BİR PARTİ 30.LİRADAN SATIŞA ARZED1LM1ŞT1R.KADIN KUMAŞLARI 100 İthal yününden Suplana ve divitin manto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1960
  • KALİTE BAKIMINDAN TURKİYENİN BİR NUMARALI TUVALET SABUNU İZLERE ^M E O o o o o o KAĞIT 1000 liralıklar 500 liralıklar 100 liralıklar 50 liralıklar 10 liralıklar 5 liralıklar 2,5 liralıklar MADENİ 1 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.01.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar:O Ğ B M A Y P Kp Beşiktaş 20 17 G.Saray 20 11 F.Bahçe 19 13 G.Birliği 20 10 D.Spor 20 8 î.Spor 19 7 İz.Spor 20 7 Feriköy 19 9 G.Tepe 1!r,Vefa 21 7 K.Güm.20 t;Ş.Hilâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1960
  • Fenerbahçe bugün Feriköy ile oynuyor Saat 12.30'da İstanbulspor K.Paşa Ankara ve İzmir'de de MİLLÎ lige bugün şehrimizde İstanbulspor Kasımpaşa ve Fenerbahçe Feriköy maçlariyle devam edilecektir.Saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1960
  • [HADt İPEKYÜN] Karagümrük Adalet takımları çekişmeli geçen bir oyundan sonra golsüz berabere kaldılar.Resimde,Karagümrük kalecisi Tamer'in Adalet'li Erol'un Baraja rağmen kaleyi buldurduğu sert frikiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1960
  • Voleybol Millî maçında Fransa'ya 3-1 mağlûp olduk PARİS,HUSUSÎ Türkiye Fransa millî voleybol müsabakası dün gece burada Coubertin salonunda çok kalabalık bir seyirci önünde yapılmış ve takımımıf ilk s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1960
  • [HADÎ İPEKYÜN] Yll III ÇDflRPIKII sf IIP A Çili I Al lYfiR VTİIIİ 'et okuyucularının büyük bir ekseriyetle 1959 yılı-I İkili OrUnUUOÜ AVrMOlllI nın sporcusu olarak seçtikleri Beşiktaş takımı kaptanı N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1960
  • KIZIL YILDIZ HACETTEPE'Yİ ÇÖZDÜ:7-0 ANKARA,HUSUSÎ YUGOSLAV futbolunun kuv vetli temsilcisi Kmlyıldız lakımı dün Ankara'da oynadığı ilk maçta Toprakspor'lu oyuncularla takviyeli Hacettepe'yi 7-0 mağlûp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1960
  • Demirspor'u yenen G.Birliği dördüncü Kırmızı Siyahlılar şahane bir oyundan sonra rakiplerini 3-0 mağlûp etti STAD:19 Mayıs.SEYİRCİ:6461 HÂSILAT:25.592 TL.HAKEMLER:Sulhi Garan Burhan Trak İ.H.Yenal GEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1960
  • Büyük Maçın F İ L N t NurtuMi AYDIM İlk besler:AKADEMİK:Lazarov,G.Pa-ŞŞ nov,Atanasov,L.Panov,İlov.E FENERBAHÇE:Baturalp,Ömer 5 ŞŞ Tuncer,B.Giiner,Tuğrul.j Atanasov 2-0)Ömer 2-2)L.EŞ Panov 4-2)Batur 4-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1960
  • KAZANABİLECEĞİ MAÇI FENERBAHÇE KAYBETTİ Sarı Lacivertliler başarılı oyunlarına rağmen fırsatları kullanamıyarak 69 61 mağlûp oldular I DEMİR GÜRSOYI Fenerbahçe basketbol takımı dün aksam Spor ve Sergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1960
  • K.GÜMRÜK:O ADALET:0 SEYİRCİ:17447 HASILAT:80.«54 TLi HAKEMLER:Hakkı Gürüz Nurettin Kibarer Muhittin Soner KARAGÜMRÜK:Tamer Gökçen Nihat Orhan Kadri Ünal Tarık Zevûi Turan Kadri Aydın D ALET:Ömer Çetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1960
  • VEFA,MİLLÎ LİG liderini zorla Dağınık Beşiktaş,Yeşil Beyazlıları Birol'un Biri penaltıdan)attığı iki golle mağlûp etti:2-1 Bejiktaş oyunun İlk golüuü 34.dakikada penaltıdan kazanmıştır.Resimde BI rol'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1960
  • Ş.HİLÂL İZ.SPORU YİNE YENDİ STAU:Alsancak SEYİRCİ:1SG7 kişi HASILAT.9822 TL.HAKEMLER:Doğan Babacan Sabahattin Gökay Cenah Özkan S.HİLÂL:Sefer Bekir Burhan Ülkf» İlhan Bülent Yalçın Ergun Altan Hatay F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1960
  • K.YAKA:1 A.GÜCÜ:1 STAD:Alsancak SEYİRCİ:1867 kişi HASILAT:9X22 TL.HAKEMLER;Semih Zoıoglu Muzaffer Savratı Celâl Çorlu KARŞIYAKA:Muhip Necati Nevzat Sümer Sabahattin B.Erol Argun Zeki Ogün Bulut Özcan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor