Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.01.1960
  • ¦MI [RÜÇHAN ÜNVERJ nİİCEİI III*II1/Toroslarda düşen uçağın enkazı,köylülerin de yardımı ile bir araya toplanmaya çalışılıyor.Ekipler,enkazın arasın-TUROSLARA UUotN UyAlv dan cesetleri çıkartmaya «alış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1960
  • Moda cinayetinde "Üçüncü bir şahıs,aranıyor Adlî tıp raporu ile Moda cinayetinde «üçüncü bir şahsın» parmağının bulunduğu tesblt edilmiştir.Feride Uğuz İle oğlu Cavit Uğuz'un boğularak öldürüldükleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1960
  • j!lilllil!ll!ll!1 Milliyet Gazete-1 I si Yazı İşleri M.I İstanbul Gaze-1 TENİZİN 17/Ocak/1960 ğ tarih ve 3481 sayılı ş nüslıasmın birinci sa-hife ve birinci sütununda I 'Mahkemeye verilecek ve-İ sika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1960
  • TECÂVÜZ HÂDİSESİ [MİLLİYET] Basından yaralanan Safa Kılıçlıoğlu bu sabahki pansımandan sonra.Kılıçlıoğlu,tecavüzün ücretli adamlar tarafından yapıldığını söylüyor BİR gece evvel Nişantaşrndaki evine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1960
  • Gazete Sahipleri Sendikasının tebliği Gündelik Siyasi Gazete Sahipleri Sendikası da bu konu İle ilgili olarak şu tebliği yayınlamıştır:«Gazeteci arkadaşımız Safa Kılıclıoğlu,evvelki gece iki meçhul ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1960
  • mm DİNAMO YANMASINI ÖNLEYECEK [MİLLİYETİ Fahrettin Çak adında bir vatandaş otolarda dinamo yanmasını önleyecek bir âlet keşfetmiştir.Çak adı verilen âlet,burç sürtünmesini Bnieyerek dinamonun ömrünü u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1960
  • bir ocak çöktü 12 kişi öldü ia%â)köylüler boş madenden gece kömür çıkarırken oldu 'Göçüğün açılması imkânsız görülüyor 2 kişi de ağır yaralı B AFYON,Hususî muhabirimiz Muzaffer Görktan'dan İR linyit o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1960
  • DeGaulleC kararından ezayir için dönmüyor Fransız Reisicumhuru âsilerin cezalandırılacaklarını söyledi DIŞ HABERLER SERVİSİ GENERAL de Gaulle,Cezayir hakkında son sözü söylemiş ve Cezayir'in kendi muk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1960
  • DP Mebusları greve taraftar değil ANKARA.HUSUSÎ Bütçe Encümeninde dün C.H.P.mebusları işçiye grev hakkı verilmesi,D.P.mebusları da verilmemesi tezini sa vunmuşlard ı r.Çalışma Vekâleti bütçesinin müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1960
  • Küçük,"Cumhuriyet gecikebilir,diyor Londra'dan dönen Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı,BaşvekıTe izahat verecek [METİN DOĞANALP] LONDRA müzakerelerinin neticesiz dağılması üzerine Dr.Fâzıl Küçük dün gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1960
  • Yemiş paketleri içinden irticaî beyanname çıktı D.P.mebusu Fahri Ağaoğlu,Ceza Kanununa göre Nurculuğun suç olmadığını söyleHi ANKARA,HUSUSÎ Gerici hareketleri destekllyen beyannamelerin dağıtıldığı dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1960
  • GÜVEN OTO KURSU EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYIDA Motor Trafik Direksiyon Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar Ücret 350 Lira Kayıtlar Taksitledir Adres:Beyoğlu,Ağacamii yanında No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1960
  • yeni gun müdürü de hapse girdi BİR TANE DAHA Cemalettin ve tekzibi 42 gün Ünlü,neşir yasağına muhalefet yerinde neşretmemek suçundan Cezaevinde kalacak ANKARA,HUSUSİ YENİGÜN gazetesi Yazı İşleri Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • HAFTANIN j FİLMLERİ iuu,ecuc Okjaui.ATEŞTEN DAMLA* DAN BİR SAHNE ATEŞTEN I DAMLA irk)Rejisör Memduh l'n idaresin-de çevrilmiş bir Dunı Film l'ğıır Film müşterek prodüksiyonu.Oynayanlar:Muhte-rem Nur,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • BU AKŞAM 1 m ¦i İs h saat 22.00 de İSTANBUL RADYOSUNDA t 21 PUAN OKULLAR ARASI BiLGi YARIŞMASI ProC'imı Takdim Eden:ORHAN BORAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • BÜYÜK PETROL ŞİRKETİ muvakkaten istanbul'da,İleride daimi olarak Cenup Vilayetlerinin birinde istihdam edilmek üzere A.Sınai muhasabe İdaresinde genls tecrübe sahibi.Kambiyo,Gümrük,Maliye ve sair alak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • «w m ikramiyesi dört çekilişte 750.000 llfd birinci a son t|atınm u şubat m m dairem buğday bankası 375*000 ^ra Para ikramiyesi ve 375,000 değerinde Apartman dairesi îlk çekiliş:7 Nisan 1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • OĞLAK BURCU ki [22 Aralık 20 Ocak] Hatırınızı kıran biri sizden af isteyecek.Memnun ve rahatsınız.KOVA BURCU i* [21 Ocak 19 Şubat] bilmediğiniz bir muhitte,sizden hayranlık ve takdirle bahsedilecek.BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • ¦¦¦İl SOLDAN SAĞA:1 E3kl Romalılarda baş şehirde veya öteki şehirlerde umumun cemiyetin İşlerini konuşmak için halkın toplandığı meydan;Fiat.2 Komşu bir 2 devlet;Geçmişteki hâdiseleri anlatan ilim.3 Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • ı II IJmiUHI İli ııı,ı.Hu,hi.ıır.f.ı ılın il M ı III.Il.ıltll Ilımın.İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgil^ dinleyiciler 8.00 Haber bülteni 8.15 Sabah istekleri 8.35 Müzikli sabah gezin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • Sevim Tonguc)ile İlhan Mehmet Metin İlhan Evieii.hici Beyoğlu 27/1/191.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • BELEDİYE Meclisi pazartesi günü yapacağı toplantı İle Şubat devresi çalışmalarına başlayacaktır.KAÇAK veya ruhsata aykırı olduğu tesbit edilen 15 İnşaatın yıktırılmasına dün Belediye Encümeninde karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • 11(111.M ıtiHiıimııııtımıuımiiiııii İl.IHI lilütlf İlli Radyo Gazetesi neler söylüyor?HAYDİ diyelim ki politika her türlü insaf,mantık ve gerçek ölçüler dışı bir lâf zanaatıdır ve kuvvetini safsatadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • eyazıt Meydanına LÂN„ BULUNDU Beyazıt meydanı üç kademe olarak tanzim edilecektir.Baklava seklinde inşa edilecek havuz camiin önünde bulunacaktır.Derinliği az olacak bu havuza,renkli su oyunlarına İmk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • MAC YÜZÜNDEN BİB TAŞRALI HIRSIZ OLDU Galatasaray Beykoz maçını seyretmek İçin cehrimize gelen Nurettin Cahit adında bir şahıs dün hırsızlık suçu ile tevkif edilmiştir.Koyu Galatasaray taraftarı olan N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • BATIK YÜZER HAVUZUN SUÇLULARI BULUNAMADI 7 Temmuz 1959 tarihinde batan ve bundan İki ay sonra tarnlr edilerek tekrar hizmete giren îstlnyedekl yüzer havuzun batmasına sebep olanlar aradan 7 ay geçtiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • BELEDİYE,TUSLOG'A BİR ARAZİ VERİYOR Belediye alacağı maklnalara karşılık Amerikan Tuslog teşkilâtına kiralayacağı yerlerden birini tesbit etmiştir.Bu 4 üncü Leventin karşı sırasında Millî Emlâka ait 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • «KAMYON FARESİ» YİNE CEZA YEDİ Firar rekortmeni «Kamyon Faresi» namlyle mâruf Sahabettin Fırat,dün üçüncü Asliye Ceza Mahkemesinde yaralamak suçundan bir buçuk ay hapis eezasma mahkûm olmuştur.Sahabet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • Bu hafta 12 Resimli ROMAN 5 Hikâye Bir Daha Yapmam Onunla Evlen İzdivaç Teklifi Batılı Adam Film Hikâyesi)Başımın Basma Gelenler Fantazi)En güzel Sinema Tiyatro Müzik yazılan PAZAR,Her Hitap E AR Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • DİREKSİYONDA FENALA-ŞAN BİR ŞOFÖR ÖLDÜ Direksiyon başında fenalık geçiren bir şoför hastahaneye kaldırılırken Ölmüştür.55106 plâka numaralı taksi İle Ortaköyden geçmekte olan şoför Süren Keçlyan direk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli eşirn ve sevgili babamız M.Zi vaattin Görgü'nün Büyük kaybı dolayıalyle cenaze merasiminde bulunan ve eve kadar gelerek tazlyetlerinl bildiren,acımız* İştirak eden» çelenk gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • i ıı ııriTiliMMMBiHI—MM1 T EŞ K K U R Çok sevgili babamız,Zeki Yürükoğlu'nun büyük kaybı dolayısiyle cenaze merasimine İştirak eden ve çelenk göndermek nezaketini gösteren yakın dostlarımız ile Denizy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • 3.cü Kotadan bildiri mektubu almış bulunan ithalâtçıların nazarı dikkatine,JRIGINAL-OHNER ÜZZJT» CHP Dikiş Makinesi Elektrik Motoru için PROFORMA FATURA temin edihr.Müracaat:OKLAR İthalât ve Ticaret L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • RECEP TURGAY Eminönü Vergi Dairesi Müdürü Geiir Vergisi Kanunu ve Tatbikatı İlavelt İkinci bası Muaddel şekliyle kanunun şerh v* izahı,tebliğ,tamim ve 1450 adet en yeni ernsâl içtihat kararları,beyann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • ŞÜKRAN ÖZER lle/CENGİZ ÖZER Bir kaz evlâtlarının dünyaya geldiğini dost ve akrabalarına müjdelerler.Zonguldak 29/1/9G0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • Resimli Sağlık Ansiklopedisi)Türklyede ilk defa,en selâhlyetll profesör ve doktorların hazırladığı her ev İçin lüzumlu,aylık ansiklopedik dergi.İçinde Renkli tablo bulunan 8 itici sayısı çıktı!Say'ısM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • İCocamustafapaşa'tıın 26 mahallesi alaca Fatih kazasından ayrılan Kocamustafapaşa 8 mahalleli Samatya Merkez nahiyesi,10 mahalle ile Şehremini nahiyesi ve Yenikapıdan alınan 8 mahalle İle teşekkül etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • n SİNEMALAR KEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Kara Şövalye Robert Taylor Türkçe.2 Demir Pençeli Adam Glenn Ford Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Hayat Cilveleri Gary Coopeı ing.EMEK Tel:44 84 30)Çöl Melike
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1960
  • «VİLAYET» GAZETESİNİN ÇIKARTILMASI İSTENİYOR Vilâyet Meclisinin dünkü toplantısında,İstanbul Vilayetinin bir gazete çıkartarak,Vilâyete ait resmî İlânların bu gazetede neşri istenmiştir.Hükümetin resm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • [ÖZDEMIR GÜRSOY] Evvelki gece komiser Mehmet Oğuz idaresindeki ekipler Lüleci Hendek'te Osman isimli bir sahsa ait kumarhaneyi basmışlar ve barbut oynayan 8 kişiyi kumar aletleriyle beraber suç üstünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • Çırak ve kalfalık için sil şarl koşuluyor Meclise verilen Küçük Sanatlar kanun tasarısına göre ehliyeti olmayanlar dükkân açamıyacak.İlkokul diploması mecburi ANKARA,HUSUSİ Küçük sanatlar kanun tasarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • TELEFON ARANIYOR 44 ile başiıyan ve 337-A numaralı kutuya nakledilebilen telefon aranmaktadır.Müracaat:44 73 70 44 14 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • Senenin ilk zengin çekilişi İiiijljijjijjliljüjji:3320 rİ:TALİHLİYE ÇEŞİTLİ VE ZENGİN PARA ¦İlli ikramiyeleri Ji TÜRKİYE BANKASİ paranızın.istikbalinizin emniyeti FAAL d filî NOT:6 daireli apartmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • Mideyi ve karaciğeri yormadan hemen kana karışır.Adayar Glikozu ile hazırlanan bütün tatlılar besleyici olur,vücuda kuvvet ve kudret verir enerjinizi arttırır.Unutmayınki:Ağızdan gıda alamayan hastala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • Bir idam kararı baba adı yüzünden bozuldu ANKARA,HUSUSÎ Adana canavarlarından Bilâl Kutlucan hakkında verilen İdam hükmü,Temyiz tarafından «babasının adı yanlış yazıldığı» esbabı mucibesiyle bozulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • 3 defa evlenen bir kadın bakire çıktı GAZİANTEP,HUSUSÎ Üçüncü defa evlenen 52 yağında bir kadın bakire çıkmıştır.Sadiye adındaki kadın doktora çocuğunun olması için müracaatta bulununca durum anlaşılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • Bulaşık yıkanten sıcak,sabunlu,sodalı suları»,içinde elleriniz iahrip olur,kırmızılaşır,serileşir ve zarafetini kaybeder.EL LOSYONU Cild tahribatını önler çatlak* lan geçirir,nasırları yok eder.Size p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY1 ÜNAYDIN'IN VASİYETİ YERİNE GETİRİLİYOR Değerli fikir adamı ve diplomat merhum Ruşen Eşref ünaydın'ın kütüphanesi vasiyeti gereğine» İstanbul Üniversitesine devredilmektedir.7000 e yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • imar için istanbul'a 50 milyon lira veriliyor C.H.P.li Mebusların itirazına rağmen teklif Bütçe Encümeninde kabul edildi ANKARA,HUSUSÎ İmâr faaliyetlerine sarfedilmek üzere İstanbul Belediyesin* yenid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • Avukatlar,Müftünün müdafaasını almadılar İZMtR,HUSUSÎ Eski Bergr.ma Müftüsü Mehmet Ergin hakkında vazifesini kötüye kullandığı ve gayri meşru şekilde 5000 liraya yakın maddî kazanç temin ettiği iddias
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • İnönü,Alman ve Libya Büyükelçileri ile görüştü ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İnönü dün Alman Büyükelçiliğine gitmiş,ve «İadei ziyaret» te bulunmuştur.Yeni Alman Büyükelçisinin geçen hafta kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • Eski savcıya ihtar verildiği açıklandı Adliye Vekili Hicabi Dinç'in Dünya gazetesini "ikaz,etmesinin Vekâletçe tasvip edilmediğini söyledi ANKABA,HUSUSÎ Eski İstanbul Savcısı Hlcabl Dlnç'e Savcılığı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • YÜZBAŞI KIRBAÇ Yazan:BESİM ÖZGEN Her satırında Türklüğü ile öğünecek olan okuyucu,kar,bora ve fırtınaların kasıp kavurduğu hudut boylarında nöbet bekleyen ve ölüme meydan okuyan,kahraman Türk Subay ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • Sayın Zevk Sahibi Müşterilerime Şişli ile Osmanbey arasmda bir daire almak ister misiniz?O halde Cemil Eriş Emlâk Müessesesinin satışa arzettiği kaloriferli,asansörlü,parkeli geniş cepheli bir apartma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • İSMET SİRAL ORKESTRASI YEŞİL HOROZ 'da Büyük Parmakkapı Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • Türkiye'nin tek gülü MİLYONLARIN sevgilisi OZCA TEKG Pazartesi Akşamından İtibaren Ankara Konak Gazinosunda Yalnız 15 Gün için Ateş Dansında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1960
  • İlli II III ~ü Bir idam münasebetiyle p ARASINA tamaen arkadaşının kafasını taşla ezerek öldüren kaatilin Bursa'da idamı bir mesele oldu.Cellâdın beceriksizliğinden dolayı mahkûmun yere yuvarlanmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.01.1960
  • &ASLAD».boVlece eoroM miras yvr^u/A.'SAKAvA •'tOKılflıC1.BANA k^ugijA/MA SÇtfNEMîVORUMi^JSuı CttCAİfi3 8İ^SÎ BüNLA-A YOLA V^AKV^/^N AMA HAt^iSÎ*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1960
  • BİR" APAIW iBASOAt* vı» JCARMAlC [ÇİN OE&il» MlT.AMA &UÇZAVA ©AtC.BAŞDAtM ÇttCAgMAH;CRKEK.liri M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1960
  • Oı-uyoRuz^ S.AK1N ATEŞ ET-ME CANBO yu MÜ?O BENIM kK_KAOAŞlMPIR.KAÇlKMADIM ONUj.MERHALOE SAB0120 y^PAAAK İÇİN GEL-MİŞTİK».eeı-Ki BiK CASUSTUK.VEKÜL-ETE HABER.VEREuİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1960
  • ALtAHLIK ALJ fcET J SOMDUR iŞlSi OA VAT ASTTIK.L &UhKg 6uZEU OUMAMl iSTıVofc.OUN.BU KKEVKE 40 CİKA VEJZDÎA\UÇ HAFTA.SONRA AE ı İST 3lBı" GÜZEL.OLACûâiMl 1 I ı il l.v.r*f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1960
  • Milliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1960
  • 1 HİCRÎ Cumartesi RUMÎ ı:9 30 1375 Şaban OCAK K.saıti 2 19 6 0 17 VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneş 7.14 1.53 öğle 12.27 7.05 İkindi 15.05 9.44 Aksarr ı 17.22 12.00 Yatsı 18.55 1.34 îmsftk 5.31 12.10 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1960
  • dimiye Askerî Orta Okul Kumandanlığından 1.Selimiye Askerî Orta Okulu Kumandanlığı için aşağıda aslî maaş,ücret ve miktarı gösterilen memur ve sanatkâra ihtiyaç vardır.2.Alman personele ayrıca ayda 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1960
  • İstanbul Üsküdar Midhatpaşa Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 1 3191.00 lira keşif bedelli Mithatpaşa Kız Enstitüsü Elektrik onarımı 2/2/1960 salı günü saat 11 de İstanbul Okullar Muhasebeciliği binasında a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1960
  • PAN AMERICAN HAS OPENİNG FOR ME-CHANİC AND STOREKEEPER FOR WORK AT ESENBOGA.ÎNTERVİEWS WİLL BE HELD AT YEŞİLKÖY HANGAR EVERYDAY FROM 9.30 to 14 o'clock.ENGLİSH İS ES-SENTİAL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1960
  • KARANLIKTA KAHKAHA Yazan:Vladiınir NABOKOV Türkçesi:Oğuz HALÛK Bir aksanı eve döndüğü zaman,Fllsabeth'i hir valizi hazırlarken buldu ve sordu:«¦Ne o,bir yere mi gidiyorsun?Kadın gayet sakin hir tavırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1960
  • F^RreS WXW%fiK Büyük Eseri »izzet ve Salih Pahalar müşterek maksadımızın kesin icabı olarak Ankarada kalmışlardır.dedim.Kendilerinin İstanbulda hâkim durumda kalmalarında beis yoksa da,düşmeden önce h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1960
  • musiki I Bugünkü Kompozitörün çilesi 1 BÜLENT TARCAN Geçenlerde,bana pek çok şeyler öğretmiş ve güs-E ı ı im olan büyük bir kompozitörümüzle bir sürü E yeni eserler dinledikten sonra hararetli bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1960
  • o.KUÇUK CMCİİ BÜYÜK f Saba evinin sıcak muhitinde duyulan rahatlık,bir yuvaya sahip olma emelini küçük yaşlarda uyandırır.YAPI TASARRUFU bugün eki «a yarm yavratertotsı tendi evlerinden müsait şartlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1960
  • PTT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN;imtihanla Müfettiş Muavini Alınacaktırimtihana girebilmek için memurin kanunundaki şartlan haiz olmakla beraber askerliğini yapmış,30 yaşını bitirmemiş,Hukuk,İktisat,Siyasal Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • Tecavüz hâdisesi Meclise aksetti ğ Baçtarajı Birincide Emniyet Müdürü gazetecilerin yazılı ıu,v sordukları şu dört suali de cevaplamlmuaınıştır:OVeııi sabah İdare Meclisi Reisi Safa Kılıçlıoğlunıın du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • MODA CİNAYETİNDE "ÜÇÜNCÜ BiR ŞAHIS,ARANIYOR t Baştarafı Birincide Cinayet masası memurları hâlen Arıadplu yakasındaki bütün doktor,hastahane ve eczahaneleri dolaşarak cinayetin işlendiği 24 Ocak Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • HATAY'DA BUĞDAYLAR BAŞAK VERDİ Yurdun bazı bölgelerinde kış.bazı yerlerde de bahar hüküm sürmektedir.Kayseri ve civarında sürekli kar yağmaktadır.Yollar kardan kapanmış,şehrin civar kaza ve köylerle İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • ZONGULDAK'TAKİ KAZA ZONGULDAK.HUSUSÎ Kilimli bölgesindeki kömür ocaklarında çöküntü olmuştur.Kaza sonunda İki İşçi hafifçe yaralanmış,taş ve kömür altında kalan Selâhattüı Durmuş ise Ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • HASAN EKİN idaresinde RESTORAN PAVYONU Orijinal ve Sihirli Dekorlar içinde zengin program lan ile bugünden itibaren her akşam sayın müşterilerinin emrinde olacaktır.Tel:44 44 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • M.M.V.ist.2 No.Sat AL Kom.Bşk.dan:1 Ciheti Askeriye ihtiyacı için 10.000 hra dahilinde alınarak linyit kömürü yakacak soba satın alınacaktır.Sobalar 1/3 küçük,1/3 orta,1/3 büyük boy olacaktır.Tahmini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • Mimarlar Odası istanbul Şubesinden TEBLİĞ OLUNMUŞTUR:Proje Müsabakaları serisinden Moda Koleji proje müsabakası kitab* 2$ Ocak 1960 Cuma gününden İtibaren Şubemizden temin edilebilir.Azalarımızın bilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • Mühim fabrikaları temsil eden tanınmış bir firma derhal başlamak üzere dolgun ücretle 1 Alınanca muhaberat için kuvvetli STENO DAKTİLO BAYAN 2 Arşiv işleri için Almancava vâkıf BÜRO MEMURU Aranmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • BİRİNCİ KALİTE GALALİT POLİSTİREN SELULOİD SENTETİK REÇİNA BALTOL C G 7 REÇİNA blok halinde REZOLAN.AKSELERATÖR Bakalitte mücehhez maddele.Rezotext ve Rezokart)Muhtelif renkte Ureik ve Melâminik Kalıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • FABRİKA VE SANAYİCİLERE Büyük Bulur kazanı komple yatık konsülesyon çatı plânı var.47 çapında namlı çakılı top malzemesi ve 5-7,5 tonluk ceraskal Bülbül Koli.Ştl.Topkapı Maltep» kışla cad.No.10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • Kızlara sarkıntılık edenlerin saçı kesilecek ANKARA,HUSUSÎ Kız öğret.ellere sarkıntılık edenlerin sacları kesilecektir.Buna sebep,son «ünlerde kız okulları önünde ve caddelerde birçok gencin gruplar h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • AFYON'DA BİR OCAK ÇÖKTÜ 12 KİŞİ ÖLDÜ t Baştarajı Birincide Balkan Harbi sıvasında bulunan kömür,muhtelif kimseler tarafından İsletilmiş,son olarak ruhsat,Ömer.Bekir ve Mehmet tntepe kardeşlere devredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • I Milliyet Gazetesi Yazı işleri M.İstanbul Gazejğ Baştarafı Birincide |j EE Zira kazamız DP.başkanı İle EE E aramızda cereyan etmiş her han-EŞ E gl kavga ve münakaşa bulunma-S ES dığı gibi bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • YEMİŞ PAKETLERİ İÇİNDEN İRTİCAÎ BEYANNAME ÇIKTI t Bastarafı Birincide ler kâfirdir,dinsizlerle savaşın.Büyüğümüzün yazdığı kitaplara sâdık kalın.O her yerde hâzır ve nazardır.denilmektedir.AĞAOĞLU.NUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • De Gaulle Cezayir için kararından dönmüyor t Baştarafı Birincide nının kanlı hâdiselere sebebiyet vermekten başlangıçta kaçındıklarını belirterek.İsyana ve âsilere asla müsamaha edilmeyeceğini sözleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • D.P.MEBUSLARI GREVE TARAFTAR DEĞİL t Başlarafı Birincide D.P.Siirt Mebusu Mehmet Daim Sualp,işçilerin bugünkü hallerinden memnun olduklarını,grev İstemediklerini İfade İşsizlik meselesinin de görüşüld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • TOPTAŞI CEZAEVİ MÜDÜRÜ DEĞİŞTİRİLDİ Gazeteci Şahap Balcıoğlu ve Selârni Akpınar'ın mahkûm bulunduğu Toptaşı Cezaevinin Müdürü Yusuf Pekel,Antalya Cezaevi Müdürlüğüne tâyin edilmiştir.Sekiz senedenberl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • Dünyaya nam veren Türk ticarethanesi ALİ MUHİDDIN HACI BEKİR BAHÇEKAPIDA,BEYOĞLUNDA,KADIKÖYDE ve MISIR ELKAHİRE'de Mevcut mağazalarına ilâve olarak BAHÇEKAPIDAKI MAĞAZASININ SIRASINDA Zahire Borsasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • Bu emsalsiz TRAŞ KREMi'nin Cüz'i bir miktarı bol ve kafiyen kurumayan ince köpük verir.Sakalınızı yumuşatır,fraktan sonra hafif bir koku bırakır.Muhakkak arayınız Bienaax TRAŞ KREMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • ENFAATİNÎZÎ Koruyan Zarurî Bir Açıklama Damping değil,tam %55 tenzilât İNÇER GARANTİLİ GÖMLEK VE PİJAMALARININ ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLMEMİŞ RAKİPSİZ FİYATLARINDAN BAZILARI Hakikî çizgili King poplin gömle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • f j mı n-1-Mahdut Mesuliyetli istanbul Eminönü Tüccarları Çarşı Kurma Kooperatif Şirketinden ORTAKLARIMIZA Mukavele mucibince,şirketimiz senelik alelade Umumî Heyet toplantısı 19 Şubat 19G0 Cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • ti iı ijımijı^xziJUimLmM] İST.9.İCRA MEMURLUĞUNDAN Gayrimenkul Satış İlânıdır 959/613 İzalei şuyûu suretiyle satıışna karar verilen Beyoğlu Çukur mahallesinin Karakurum sokağında eski 57 Mü.yeni ve ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • İDEAL TRAŞ KREMİ LANOLİNLİ Williams LUXURY SHAVING CREAM)PİYASAYA ARZEDİLDİ Vv'illiam» IYaş Kremi en sert sakallan dahi yumuşatıl Hususi formülü ve yüksek vasıftaki terkibi sayesinde Williams Traş Kre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • ¦üs L Ra6ijo sanaıjün&e tairna Ö7i6erliği muhafaza e&en Pek.¦yakınca:Cep pılı ile çalışan 1960 Tno6ell I Tak6ime(i)eeektir ¥W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 UZ 10 SATILIK EMLAK PANGALTLDA köşebaşı,altında mağazaları mevcut kıymetli mülk,44 87 49.ORTAKÖYDE denize hâkim,fevkalâde manzaralı 16 daireli,kaloriferli ve parkeli apart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.01.1960
  • YILIN SPORCUSU İKİNCİ TUR!T»,l.l» llllili.İMM İL.II»».i ı'n mwıirıfıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1960
  • Fenerbahçe,Akademik bu akşam oynuyor Avrupa Şampiyon Kulüpler Basketbol Turnuasu eleme macunda şöhretli Bulgar takımı favori F.Bahçe'nin maçta söz sahibi olması için rakibinin ribaunt ve fast break'le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1960
  • G.Saray'da bu ay primler 1150 lira Sarı-Kırmızılılar şimdiden transfer faaliyetine girişti.Genç takım Karabük'e davet edildi GALATASARAYLI futbolcular bu ay 1150 şer lira prim alacaklardır.Dün toplana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1960
  • [HADİ 1PEKYÜN1 Yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Istanbulsporlular dün Şeref stadında antrenör Ziya Taner'in nezaretinde çalışmışlardır.Besimde Ay-1U»İ» j« fcö V M HMtUUK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1960
  • Uğur,10 gün futbol oynayamayacak Beykoz maçında sakatlanan Galatasaray sol açığı Uğur 10 gün futbol oynıyamıyacaktır.Dün röntgeni alınan futbolcunun sol ayak bileğinde bir çatlaklık görülmüştür.Sarı-K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1960
  • İsmet,Vefa Antrenörü Dün toplanan Vefa idare heyeti Necdet Erdem'den boşalan antrenörlüğe takım kaptanı İsmet Yamanoğlunu getirmiştir.Diğer taraftan idare heyeti futbol İşlerini tedvir için Vahit Hürc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1960
  • Cihat Arman Pazartesi günü Konya'ya gidiyor 3 Şubat Çarşamba günü Konyada başlayacak olan Türkiye Genç Takımlar Şampiyonasını takip etmek üzere Futbol Federasyonu tarafından müşahit tâyin edilen Cihat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1960
  • Mahallî ligin ikinci devresi bugün başlıyor Bir aylık dinlenme devresini müteakip mahalli lig maçlarının ikinci devresine bugün saat 12,30 da Yeşlldirek Süleymaniye maçı İle başlanılacaktır.Günün ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1960
  • a m.m ı i.j [MÎLLtYETJ Voleybol millî takımımız bugün Pariste Fransa milli takımı ile karşılaşacaktır.Bir Avrupa turnesine çıkmış bulunan takımımız birkaç gundenberi Fransadadır.Resimde voleybol milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1960
  • Rusya ile güreş millî teması yapacağız Serbest Güreş millî takımımız Olimpiyat dönüşü Rusya ile millî karşılaşma yapacaktır.Birkaç hafta evvel Rus Güreş Federasyonundan yapılan teklif,Federasyonumuz t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1960
  • SPOR TOTO'ya yüzde yüz zam 20 haneden 10 haneye indirilen kolonların fiatı 2 liraya çıkartıldı.Alman mütehassıs geleceğini bildirdi 5UBAT ayının ikinci haftasından itibaren tatbikine başlanması beklen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1960
  • RÜŞTÜ GÜNERİ Sporda af teklifi yapacak Ceza alan Sporcuların Affı ile alâkalı Bir takrir Af tasarısını Meclise verecek olan İstanbul mebusu Rüştü Güneri Salı günü muhtelif cezalara çarptırılan sporcul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1960
  • Nazmi bugün.Kupasını alıyor YILIN SPORCUSU anketimize katılan okuyucuları* mızuı 91.510 reyle «Yılın Sporcusu» seçtikleri Beşiktag tak un ı kaptanı Nazmi Bilge bugün oynanacak olan Beşiktaş Vefa maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1960
  • MİLLİ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar;O G B M A Y P Kp.Besikta?19 16 G.Saray 20 11 F.Bahçe 19 13 D.Spor 19 8 G Birliği 19 9 t.Spor 19 7 İz.Spor 19 7 Feriköy 19 9 G.Tepe 19 6 Vefa 20 7 K.Güm.19 6 K.Pasa 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1960
  • 2.devreye 6 puan faikla giıen Millî Lig Lideri Beşiktaş bugün Vefa harsısında Günün ilk maçını saat 12.30 da Adalei Karagümrük yapıyor.İzmir'de iki,Ankara'da bir maç var MİLLÎ lige bugün İstanbul'da A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor