Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.01.1960
  • Mfli-ve;r-^eor*-*^MeaeH^»?i'ff* ¦wiiwi'y^'T tcm [İLHAN DEMİRELİ Tepcbaşında şarkı söylediği gazinoda müşteriler arasında büyük bir kavga çıkmasına sebeb olan artist Sevim Çağlıyan kocasiyle beraber.Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1960
  • Ankara'da 6 ayda)110 kız kayboldu)ANKARA,HUSUSÎ 1 S ^1 ON altı ay içinde şehri-5 mizde on genç kız kay-s j=J bölmüştür.Bu genç kız-S j=ların beyaz kadın tlcare-EE EE ti yapan bir şebekenin eline geç-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1960
  • C.H.P.KONGRESİNE MÜDAHALE EDEN DP'li TEVKİF EDİLDİ İZMİR,HUSUSÎ Bayındır İlçesinin dere köyünde bir kahvehanede yapılan CHP.kongresine gelerek konuşan hatiplere müdahale eden İbrahim Alaca adındaki D.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1960
  • Bir İngiliz ajansı "Serbest seçimde D.P.yenilir,diyor LONDRA,HUSUSÎ LONDRA'DAKİ FORUM SERVİCE adlı ciddî makale servisi,son bülteninde Türkiye mütehassısı Andrew Mango'nıın «Türkiyede Parti Politikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1960
  • Belediye Reisini halkın seçmesi isteniliyor Dahiliye Vekâletinin tasarısına göre reisler bin liraya kadar ceza verebilecek ANKARA,ORHAN TOKATLI bildiriyor BELEDİYE Reisleri tek dereceli seçimle doğrud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1960
  • asıaaMSs!vammam TAŞASLN,BELEDİYE İKİ KATU OTOBÜSLER GETİRTİYORMUŞ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1960
  • Radyo Basın Enstitüsüne ve Yalman'a hücum etti Radyo gazetesi Beynelmilel Enstitünün hukuki manâda temsil sıfatına sahip olmadığını iddia etti.RADYO Gazetesi dün akşamki yayınında Milletlerarası Basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1960
  • Zimmetine 5 bin lira geçirdiği iddia edilen Müftü yargılanıyor İZMİR,HUSUSÎ Eski Bergama Müftüsü Mehmet Ergin,gayri kanuni menfaat sağladığı ve bos olan hayrat hademesi kadrolarını dolu gösterip 5000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1960
  • İL MECLİSİ ÜYESİ MAZLUM SAYLAN SOBADAN YANDI ÇATALCA,HUSUSÎ Sobaya dökülen gazın parlaması yüzünden İstanbul il genel meclis âzası Mazlum Saylan koma halinde yaralanmıştır.Mazlum Saylanın oğlu özcan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1960
  • Fransa'da Sağcılar Tevkif Ediliyor Mevkuflar arasında emekli subaylarla 2 mebus da var.Cezayirli bâzı m usluma nlar âsilere katıldı DIŞ HABERLER SERVİSİ CEZAYİR'DE durumun yumuşamasına rağmen,Fransa'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1960
  • ALMAN FRANSIZ AMERİKAN MECMUA ve GAZETELERÎLE 3-6-12 Aylık Abone olmağa sizleri davet ederiz.Broşür için müracaat İnt.Forum tnstitute Dept.7 P.K.1237 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1960
  • [MİLLİYET] DİD PA7CTCOİ İtAUA IUADCE rİDİVOD Pulllam'zedo.gazetecilerden biri olan Vatan Yazı İsleri Mü-Dllt UAI1A Ulltl I Un dürtt Selâml Akpınar da dün Toptası cezaevine,16 aylık cezasını çekmek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1960
  • [ÖZDEMİR GÜRSOYJ Kurtulu$da Şahin Sokakta Hasan özgcn'e ait 17 numaarh evin kanalizasyon çukurunu açmakta olan Mustafa Erdem ve Osman isimli iki amele toprak kayması neticesinde açılan 2,5 metre derin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1960
  • KARA ve DENİZ HARP OKULLARI 4 YILA ÇIKIYOR ANKARA,HUSUSÎ Karı ve Deniz harp okulları 4 seneye hava harp okulu da 3 seneye çıkarılmıştır.Bu konudaki harp okulları kanun tasarısı dün maarif encümeninde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1960
  • IILHAN DEMİREL] Dün geca evine girerken İki meçhul gahsın tecavüzüne uğrayan Safa Kıhçlıoğlu tıun burnundan kan akarken.Safa Kılıçlı oğlu tecavüze uğradı Dün gece evine girerken 2 kişinin hücumuna uğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1960
  • neticesiz sona er İngiltere' ye verilecek üsler işi komiteye havale edildi KÜÇÜK VE MAKARİOS DÖNÜYOR LONDRA,RADYO KIBRIS müzakereleri dün bir anlaşmaya yarılamadan sona ermiştir.Askıda kalan meseleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • İHRACATÇILARIMIZIN NAZARI DİKKATİNE Bilûmum ihracat işleriniz için Bankamızın «ağlamakta olduğu nakdî kredi kolaylıkları dfvam etmektedir.İSTİFADE EDEBİLİRSİNİZ.Malûmat için Bankamız Dış İşleri Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • HER AKŞAM TURKUAZ GAZİNOSU'nda Zengin programa ilâveten Ankara Radyosunun şahane kadın ses yıldızı Rakipsiz billur sesini bullulara mikrofonsuz sayın İstan dinletmektedir.NOT:Aynı Program EYFEL PAVİYO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • Mtiheccel öge)Hırlan İle Y.Müh.Semih HIZLAN Evlendiler Beyoğlu M/l/980
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • 3911 KtSİYE 64 BİN LÎRiY YARDIM EDİLDİ Kızılay Eminönü Şubesi,1959 sentti içinde 3911 kişiye ceman 64 bin 786 lira yardım yapmıştır.811 kimiye 1684 parça giyim eşyan dağıtılmış,12 kişiye de yürüme cih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • «TASLITARLA» BAĞIMSIZ NAHİYE HALİNE GELECEK Taşlılarla müstakil bir nahiye halin» getirilecektir.Vilâyet İdare Heyet!tarafından bu hususta yapılan teklif,dün Mülkiy» Komisyonuna havale edilmiştir.Korc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • UNKAPANI TÜCCARLARI BELEDİYEDEN YER İSTEDİ îstanbul Balık Pazarı Toptancı Tüccarlar Birliğinin dünkü,toplantısında âzâlar,gıda maddelerini bütün iktisadî devlet tevekküllerinden daha ucuza sattıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • TÜCCAR GÜMRÜKTEN MALINI ÇEKEMİYOR Ankara Temdit Bürosundan,İstanbul ve İzmir'de kurulan temdit bürolarına İade edilen temdit talebi mektupları,diğer evrakla karışarak geç kalmakta ve kaybolmaktadır.Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • HAFTANIN j FİLMLERİ HAYAT CİLVELERİ «Ten North Frcderick» Plıi-Jıp fJıınne'ııı rejisörlüğünde çevrilmiş bir 2( th Century Yn\Amerikan)filmi.Oynayanlar:Gary Cooper,Geraldine Fitzgerald,Diane Versi,Suzy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • MODA CİNAYETİNDE 3' üncü cesed aranıyor Moda clnayeıinin faili halen meçhuldür.Polis'in,karısı Feride ile oğlu Cavit'i boğmakla İtham ettiği Mustafa Uğuz'un kaatll olduğu kati olarak tesblt «dilememis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • VİLÂYETİN J960 senesi bütçesi,34 milyon 955 bin lira olarak tesbit edilmiştir.KEMAL Akın adında 13 yaşında bir çocuk «ırza tecavüz» suçundan Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde 3.5 sene hapis cezasına çarp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • JLY® İh S Apartman Daireleri 500 Liraya kadar Aylık Gelir Dolgun Para öğrencilere Tahsil I k ra m iy ele ri EMNİYET SANDIQI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • abfcMtfe Aksaray Küçük Opera Tiyatrosu MEBUS OLACAĞIM Son Hafta 8/Şubat/1960 Pazartesi aksamından itibaren VATAN CEPHESİ Politik Oyun 3 Perde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • AKIL HASTASI BİR KATİL İNTİHAR ETTİ Geçen yıl ödemişte kocası ile kaynanasını öldüren ve bir müddet evvel şehrimize getirilerek Bakırköy Akıl hastahanesinde nüisahade altına alman Dudu Türk dün burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • Heray onbin şişeden fazla viski içiliyor 85 kuruşluk 3.sigarası geçen sene 305 milyon paket satışla sigara satışı rekorunu kırmıştır.Bunu 50 kuruşluk İkinci 275 milyon)Bafra 149 milyon)Yenice 60 milyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • M.T.T.B.YE YARDIM KAMPANYASI AÇILDI Hukuk Fakültesi,Talebe Cemiyeti,M.T.T.B.ye yardım maksadiyle öğrenciler arasında bir yardım kampanyası açmıştır.Cemiyet İdare hey'etinin bu konuda aldığı kararda «B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • FDEBtYAT FAKÜLTESİNE ÖĞRENCİ ALINIYOR İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesinin «Coğrafya,İngiliz ve Fransız Filolojisi» bölümleri hariç,diğer bütün bölümlerine Şubat döneminde öğrenci alınacaktır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • MAARİF NİHAYET BÜTÜN OKULLARA HOCA BULDU Şehrimi* m-ta öğretim müesseselerinin öğretmen kadroları 6 yıldanberi d(m İlk defa karsılanabllmlstir.Maarif Müdürlüğü,bir hafta «vvelin» kadar boş Keçen 100 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • BAYAN ARANIYOR DAKTİLO Ye HESAP btr bay» mtmur ılmteaktır.MOracaat:Sanayii Ticaret T.A.8.FarmenaclU» M Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • SATILIK TENEKE KUTU FABRİKASI Çeçitli kalıplarlle tam teşkilâtlı halen çalışmakta olup ortaklığın feshi sebebll» aatılıktır.İsteyenler» de Kiralık devir edilir.4645)ADItES:Topkapı Maltepesl Gllmllsany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Teli 44 25 62)1 Kara Şövalye Robert Taylor Türkçe.2 Demir Pençeli Adam Glenn Ford Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Hayat Cilveleri Gary Cooper İng.EMEK Tel:44 84 39)Çöl Melikes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • TÜRK EKSPRES BANKA.S.BU YİLİN ÇEKİLİŞİ:2 Nisanda 2 Şubata kadar hesap açtırınız işde emniyet ve sür'at'¦'.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • ı IMtNinit!tlll!lllt1lllll!l!ALLAH SELAMET VERSİN HEPSİNE.PARTİ lâfından millete artık gına geldi ama,altı tabak yağsız bulgur pilâvı üzerine sade suya balkabağı haşlaması yer gibi,affıııı/a güvenerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • BEŞ BİN ÇAKIL TAŞI MERMİ DİYE SATILDI Bir teneke kutıı içindeki çakıl taşlarını mermi diye satan Süreyya ve Muı tafa adlarında iki kişi dün Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde tevkif edilmişlerdir.Sanıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • ı 1 m t *i jBj f H* 1 H I M 1 1 ırda başı çakal vücudu an biçimi ölüler tanrısı;E ma.3 Tersi çok sarı mânasına;İrilik ltibale şaşılacak dereced» n.4 Hatırına gelmek.5 Tersi vilâyet;Dinasihatlar veren.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün yapacağınız teşebbüs muvaffak olabilir.KOVA BURCU it [21 Ocak 19 Şubat] Değerlerinizi tanıtamıyorsunuz.Her şeyden evvel bunun üzerinde durunuz.7* BALIK BURCU [20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • ıııııııııiıtııtnı ınınııııınıııııı İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haber bülteni 8.15 Şarkılardan bir demet 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9 00 Program ve kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • TÜRKİYE SELÜLOZ ve KÂĞIT FABRİKALARI İŞLETMESİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÎZMİT Teşekkülümüzde mevcut 3 adet GANZ ve 1 adet DEUTZ marka motor 9.2.1960 tarihinde saat 15 de açık arttırma suretile »atışa arzedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • 22 KtştYE DÜN PESÎN PARA CEZASI KESİLDİ Belediye Zabıta ekipleri tarafından,dün sinema v» vapurlarda slpara ten 22 peşin para curası verilmist.tr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1960
  • BİR YÜZÜCÜ ÖNCE «ÖLÜ» BİLAHARE «DİRİ» OLMU$ Kız yüzücülerden Selma Hassan'ı ti Moda Spor Kulübünden Galatasaray'* trasferiyle İlgili olarak İki nüfûs memuru ile bir muhtar hakkında İkinci Ağır Ceza Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • HALİÇ'TE İKİ YENİ KÖPRÜ inşa edilecek Karaköy'de inşa edilecek köprü Belediye,Ayvansaray Halıcıoğlu arasındaki köprü de Karayolları tarafından yaptırılacak Oduz ONGEN HALİÇTE kurulacak iki yeni köprün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • KALİTE BAKİMİNDAN TURKÎYENÎN BİR NUMARALI TUVALET SABUNU SİZLERE O o o O' O o KAĞIT 1000 liralıklar 500 liralıklar 100 liralıklar 50 liralıklar 10 liralıklar 5 liralıklar o MADENİ O 1 liralıklar PARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • MV ifm 1 [A.P.1 Londra'da geçen hafta tertiplenen bir defilede 19G0 ilkbahar ve yaz modeleri teshir çeken modellerden biri de resimde görülen geniş kenarlı beyaz şapka olmuştur.Şapkanın kenarları bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • Ege'de her gece deprem oluyor Onbeş gündür devam eden sarsıntı son 3 günde şiddetlendi İZMİR,HUSUSÎ Güney Batı Anadolu bölgesini üç günden beri her gece 25-30 defa sarsan zelzele,Köyceğiz'e bağlı dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • İSMET SİRAL ORKESTRASI YEŞİL HOROZ'da Büyük Parmakkapı Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • MADENCİLİK TÜRK LTD.ŞTİ.Çimento,tuğla,kömür Satışlarına haşladı Tel:4i 11 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • Çok kısa bir müddet için tenzilât değil DAMPİNG SÜRPRİZ GÖMLEKLERİ Şimdiye kadar görülmemiş ucuzlukta satışa başlamıştır.Pazen pijama TL.19.50 Düvetin ve ekose gömlek 12.75 Emprime poplin gömlek 14.75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • KİNİNLİ DERMAN GRİR NEZLE,ROMATİZMA ye bütün ağrılara karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • MilBiuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • HİCRÎ CUMA RUMÎ 1379 29 1375 Şaban OCAK K.snni 1 19 6 0 16 VAKİ T VASATİ EZANI Güneş 7.15 1.55 Öğle 12.27 7.0(5 İkindi 15.04 9.44 Aksan l 17.20 12.00 Yatsı 18.54 1.35 İmsak 5.32 12.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİNDEN 30/Ocak/1960 cumartesi günü İskenderun aralık postası yapılmayacaktır 13/Şubat/1960 Cumartesi günü iskenderun aralık postasına €ERZURUM» vapuru gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • KİSA HABERLE,AKŞEHİR Şehrimiz ve civarı pancar müstahsili,5 ay önce pancarlarını şirkete teslim etmelerine rağmen pancar bedellerini alamamışlardır.ANKARA Toleyis,dün yayınladığı tamimde,grev hakkı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • AKHİSAR'U BİR İŞÇİ ONASİS'İ DÂVA EDİYOR AKHİSAR,HUSUSÎ Milyarder armatör Onassis bir igçl tarafından mahkemeye verilecektir.Onassis'in babası Konyalidisin 1921 yılında Akhisar'daki çiftliğinde kâhyalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • İzmir Borsa sına tüccar giremiyecek Borsa binasına müstahsil ve tüccarın girişinin borsanın seyrine tesir ettiği ileri sürülüyor HUSUSÎ Türkiye Borsalarında tüccarın değil,bundan böyle sadece ajanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • Aydın'da bir haftada yirmi kız kaçırıldı AYDIN,HUSUSÎ Son bir hafta zarfında şehrimizde 20 kız kaçırma hâdisesi olmuştur.Kuyucak kazasına bağlı Gereniz köyünre de sevdiği kızı kaçıran Burhan Özpınar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • RUSYA,JAPONYA'YA ŞANTAJ YAPIYOR TOKYO,AJANSLAR Rusya,Japonyaya verdiği «ert bir notada,Japonya Amerika ile son olarak imzaladığı güvenlik anlaşmasını feshetmediği takdirde Sovyetler Birliğinin iki Jap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • D.P.Gençlik bürosu fakir talebeye yardım edecek İZMİR,HUSUSÎ Bütün Üniversite muhitlerinde geniş şekilde teşkilâtlanmağa başlayan D.P.Gençlik Bürosu,fakir Üniversite talebelerine yardımda bulunmağı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • İki Rus genci 18 yıl sonra anne babasına kavuşuyor KOPENHAG,A.P.1942 senesinde Amerikaya hicret eden anne-babalarını o tarihtenberi görmemiş olan İki genç,Reglna ve Torna» Leovanlcus,Rusya'dan çıkış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • Manisada kahvede kâğıt oynanması yasak edildi MANİSA,HUSUSÎ' Şehrimiz Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı bir karar üzerine kahvehanelerde kâğıt oynanması yasak edilmiştir.Bu karar kahveciler tarafından üzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • İTALYA'DAN M O dTa İtalya'nın tanınmış moda evlerinden Lca Livoli müessesesi siyah yünlüden yapılmış bir sürter ve pantalondan müteşekkil bir ansambl ile pamuklu kumaştan yapılmış gömleği geçen hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • Yurtta dün iki cinayet işlendi 4 kişi intihar etti Dün yurdun muhtelif bölgelerinde 2 cinayet İşlenmiş,4 kişi de İntihar etmiştir.HAKKAKİ Nusret Akpınar İsminde bir esnaf dün sabah dükkânında boğulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • İngiltere muazzam bir nükleer istasyon kuruyor LONDRA,A.P.İngiltere Enerji Bakanlığı,dünyanın en büyük nükleer İstasyonunun inşası İle ilgili plânları tasvip etmiştir.Bu nükleer istasyon,Güney İngilte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • Hayvan hırsızı kadın kılığı ile kaçmak istedi KONYA,HUSUSİ Cihanbeylinin Çeşmeli Zebll köyünden 18 koyun,7 keçi çalan Mehmet Şahin adında biri,kadın elbisesi giyerek kaçmak isterken jandarma tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • Avrupa9 da grip gittikçe yayılıyor PARİS,RADYO Fransa'da bir hafta içinde 150.000 kişinin gribe tutulduğu açıklanmıştır.Sağlık Vekâleti salgının öldürücü olmadığını bildirmektedir.Almanya ve İsviçre'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • HASAN EKİN idaresinde HORMANDIYA RESTORAN PAVYONU Orijinal ve Sihirli Dekorlar içinde zengin programları ile yarınki Cumartesiden itibaren her akşam sayın müşterilerinin emrinde olacaktır.Tel:44 44 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • Rusya Amerikaya harp borçlarını vermiyor WASHİNGTON,RADYO Amerikan Rus ödünç verme ve kiralama müzakereleri inkıtaa uğramıştır.Bir Amerikan sözcüsü Washington'daki müzakerelerde Rus heyetinin karşılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • Amerikada Cumhuriyetçiler seçim kampanyasını açtı Eisenhovver ve Nixon televizyon konuşmalarında ithamları reddederek idarelerini övdüler NEAV-YORK,RADYO Gelecek Cumhurbaşkanı seçimleri için Cumhuriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1960
  • mmmmSi itil a Zîlâ da zıiâ,fişka da pînâ!FIKRAMA koyduğum bu acaip başlık «Karagözün deliliği» oyunundaki cinnet tekerlemesidir.Bununla insanların küllühüm terelelli olduklarını anlatmak istedim.Hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.01.1960
  • AAUMAKKAK Kf AAÜK€£V\M£l_Bİ şey oi-ufz.Ou Aaaa HÇRH4LD?RüyAoA ÛLuRDu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1960
  • EHi-tVETui BİR.PİLOTUM BE'N Sı'MOÎ U ^AĞI ÖTOAAATi'k KON-TROi-A BAĞw4 VE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1960
  • Şu HAKİKİ HA-KİMİM OUtZUMU NASIL.Bf'/Z OE GİDİP* ONA &A-KA'y/M.VAKAL^DlM-vS^^GÛlM i Vs,r «r^l |2-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1960
  • L.'SANlNıZt KONUŞAAuŞuM oa NE" OU.MuŞl.DAMA ÇOK KORKUNÇ Bie şev.DESENİZE "ASKE-Rt-İK oyu.NU" OyNlVACA-GlZİ.EĞLENCE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1960
  • I SADEDDİN HEPER Musikimizde mevcut olan dlnt ve gayri dinî eser-i EE ferin-icm noktasından her birinin kendine mahsus bir ES üslup ile irra edilmesi haslı başına bir mevzu teşkil ES eder.Saz eserleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1960
  • KARANI Yazan:Vladimir Fakat henüz gere.Atılı.vamıynrıınv Saati az önce yokladım.Biri gösteriyordu.«Saçma konulma Alhert.Saat altı ve çok güzel bir »abalı.Odandan çıkmak için hu tehlikeli yolu seçmen d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1960
  • Büyük Eseri YARDIMA MUHTAÇ ARKADAŞA SEYİRCİ KALAN KUMANDANLAR.Refet Paşa,Paşayla görüşmek tlzcre Kütahyaya gitti,tz/eddin Pasa atlı fırkaların,Kütahya Güneyinden.Yellice dağı Batısından,tümü atlı plan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • EHEMDE 111 KABİLE Reisinin kafası kesildi Kabile reisleri,imam aleyhine kabileleri ayaklanmaya teşvik ettikleri iddia olunuyor TAtZ.AA.Yemen İmamlığı tarafından yayınlanan bir tebliğde Yemenin kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • Radyo,Yeni Sabah'ın ilânını kabul etmedi Yeni Sabah Gazetesinin spor mevzuunda Radyoya vermek istediği İlan,lebcp gösterilmeden reddedilmiştir.Rdyo İdarecileri,kendilerine sebep sorulduğunda »sebep gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • BİR TÜRK GEMİSİ DAHA KARA LİSTE'DE LONDRA,FADYO Ssm radyolunun bildirdiğine Rorr,Marmara adlı Tıirk gemlâi araplann kara Üstesine alınmıştır.Arapların İsrail hakkındaki sarılarına uymıyan Türk Rcmlsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • Selâmi Akpınar cezaevine girdi ğ Baştarafı Birincide mistir.Vatan'ın sahip ve başmuharriri Ahmet Emin Yalman,eşi Rezzan Yalman İle Kabataşta kafileye katılmış ve 21 gun sonra «İstanbul Park Otel» de b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • SEVİM ÇAĞLAYANIN OKUDUĞU GAZİNO Valilikçe kapatıldı BaştaraU Birincide arkadaşları İse gazino garsonları tarafından bir hayli hırpalanmıştır.ÇAĞLAYAN İTHAM EDİYOR Hâdiseye bizzat Emniyet Mudur Muavini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • Belediye Reisleri halk tarafından seçilecek ğ Baştarafı Birincide ini Beis,Belediye Meclislerince alı-nacak kararları icra ile yetkili ve mükelleftir.TTl Reisle Belediye Meclisi arasında çıkacak ihtil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • BİR İNGİLİZ AJANSI "SERBEST SECİMDE D.P.YENİLİR,DİYOR t Baytara i ürri nenle Yeni tktisadf yardımlar onun tekrar memleket çarlında harekete geçmesine yol arabilir.Serim kanunu yeniden Demokrat Partini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • GLİSERİN İngiliz Piramit Marka Peşin Kg.9.55 tthalatçı Vadeli ı 10.47 Toptancı Telefon:Zl 14 29-22 33 7»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • PARİS'TE SAĞCILAR TEVKİF EDİLİYOR t BaşlaraU Birincide Tevkif edilen veya haklarında tevkif kararı verilen kimseler arasında emekli subaylar ve İki mebus bulunmaktadır.Polis tarafından evi «ramları em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • C.K.M.P.de SEÇİMLERE HAZIRLANIYOR ANKARA,HUSUSÎ C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölukbaşı teşkilâtına yaptığı bir tamimle seçimlere hazır olunmasını İstemiştir.¦Edindiğimiz yeni İnicilere core.iktidar may
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • Ankara'da bir resim öğretmeni kazada öldü ANKARA,HUSUSÎ Necmettin Selen adında bir resim öğretmeni kullandığı otomobille,Onur Şengül idaresindeki taksiye çarpmıştır.Kazada resim hocası Necmettin Selen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • ydında silâh kaçıran bir şebeke yakalan uç kaçakçı iuiuldu ve külliyetli miklarda silâh ele geçii.Şebekenin memleket dışı ile ilgisi olduğu sanılıyor AVDIN,HUSUSÎ Batı Anadolu vilâyetlerinde geniş çap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • KIZILIRMAK BUZ TUTTU ŞARKIŞLA,HUSUSÎ Kazamız civarında şiddetli soğuklar h'ikum sürmektedir.Sühunet sıfırın altında 21 dereceye duşmuş Kızılırmak buz tutmuştu*.Yıldızeli Kazasında İse Karın kalınlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • 20 Ocak 1960 tarihinde yapılan BAHÇELİ 3 EV Keşidemizin Talihlileri MERKEZ ŞUBEMİZDE K.624 numaralı hesap sahibi savın Bay YASEF BİLBEN BEYOĞLU ŞUBEMİZDE 23379,numaralı hesap sahibi sayın Bayan RAŞEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • y ıu PAKSOY TİCARET ve SANAYİ İŞLETMELERİ Ltd.ğti.Rıhtım Cad.155/1 Galata Tel.447906-441084 P.K.984 Fabrika:Adana Telefon:1500 P.K.144
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • MEMUR ALİNACAKTİR Aşağıdaki şartlara haiz memur alınacaktır.1 Senet mevzuuna bihakkın vakıf,Bankalarda en aı 8 ı«ne çalışmış.Askerlikle ilişiği olmayan Bay veya Bayan,2 Depo memurluğu yapmış seri fatu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • TEKLİF İSTEME İLANI Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesindeki ambalajlı Siemens marka röntgen cihazmın montajı ile halen çalışır durumdaki General Elektrik marka röntgen cihazının demontajı ve Belediy» b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • Selimiye Askeri Orta Okul Kumandanlığından 1.Yeni açılacak olan Halıcı oğlu Assubay hazırlama Orta Okulu için aşağıda ücret ve miktarı gösterilen sanatkâra ivedi ihtiyaç vardır.2.Alman personele ayrıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • Mimarlar Odası İstanbul Şubesinden TEBLİĞ OLUNMUŞTUR:Proje Müsabakaları serisinden Moda Koleji proje müsabakası kitabı 29 Ocak 19B0 Cuma gününden itibaren Şubemizden temin edilebilir.Azalarımızın bilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • TAKIMLARIN MİLLİ LİG ÇALIŞMALARI.t Baştarafı Altıncıda dlıde kabul edilen kademeli prim etasınca futbolculara %50 İlâve ile 375 şer lira ödenecektir.Menecer Sadrl Usuuglu bunun bir teşvik ve gayret ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • Bölge futbol hakem komitesine tâyinler yapıldı Bölge Futbol Hakem Komitesinden İstifa eden Remzi Tosyalı ve Ziya Kııyumludan boşalan âznlıklara yedek üyelerden Nejat Erimtan iie Sefer Eıtul tayin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN On sene ve daha fazla müddettenberi sahipleri tarafından aranılrrıaması sebebiyle bankalar kanununun 31 inci maddesi mucibüıce,muhtelif banka ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 M 10 SATILIK EMLAK 200.000 kat.Valikonağı caddesinde,kaloriferli,22 43 70-48.280.000 kat.Nişantaş.tramvay caddesinde.'2 43 70-48.TAŞLIKTA denize nazır arsa,22 43 70-48.A L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.01.1960
  • ROMA G.Sarayla Oynamak İSTİYOR İtalyan takımı martta şehrimizde yapacağı üç maç karşılığı 20 bin dolar istedi.TA LYAN Roma takımı mart jıyı içinde İstanbulda üç maç yapmak istediğini dün Galatasaray k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1960
  • MEDENÎ BERK F.Bahçe reis namzedi MUHALİFLERİN RAKİPSİZ REİS NAMZEDİ MEDENÎ BERK İdare heyetine geçmek isteyenler bir Seleksiyon komitesi tarafından t e s b i t edilecek.6 Martta yapılacak fevkalâde ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1960
  • SEYFİ ÖZEL ALMAN MİLLÎ TAKIMINI ÇALIŞTIRDI Eski milli güreşçilerimizden Seyfl Özel Alman Serbest Güre?Mili!takımını çalıştırmıştır.Bir müddet evvel Almanyanın Kollerbach güreş takımına antrenör olan S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1960
  • Türkiye-Fransa voleybol takımları karşılaşıyor PARİS,A.A.Türkiye Fransa voleybol milli takımları 30 ocak cumartesi günü 21.30 da Paris'de karşılacaktır.İki takımın kadrolarında şu oyuncular vardır:TÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1960
  • Numaralı bilet fiatında indirme isteniyor İstanbul kulüplerine mensup bazı temsilciler millî lig maçlarının az hâsılat getirdiğini ileri sürerek numaralı bilet fiatlarında bir miktar İndirme yapılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1960
  • Kızılyıldız Hacettepe İle oynayacak ANKARA,HUSUSÎ Bu hafta Cumartesi günü Hacettepe ila karşılaşacak olan Yugoslav şampiyonu Kızılyıldız futbol takımı dün 19 Mayıs stadında antrenörlerinin nezaretinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1960
  • Ea^-gföm?[HADÎ IPEKYÜN] Vefa galibi Adalet'in Modadaki kampı devam etmektedir.Resimde Kıramı-Beyazh be» futbolca otelin salonunda hafif bir «alışma sırasında görülmektedirler.Adalet bu hafta lstaabula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1960
  • VEFATI İSMET ÇALIŞTIRACAK Vefa İdare heyeti bugün yapacağı toplantıda Necdet Erdem'in İstifasıyla açılan antrenörlüğe muhtemelen takım kaptanı İsmet Yamanoğlu'nu getirecektir.Antrenörlük için isminden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1960
  • BAHSİ-MÜSTEREK TALİMATNAMESİ BAŞVEKÂLETE VERİLDİ ANKARA,HUSUSİ Bahsi Müşterek Talimatnamesi Danıştay Reisliğinin marbatasiyle birlikte dün Başvekâlet Kanunlar_dalresine verilmiştir.Talimatname önümüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1960
  • CİHAT ARMAN GENÇ MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ OLUYOR Cihat Arman'ın Futbol Federasyonunca genç millî takım antrenörlüğüne getirilmesi beklenmektedir.Futbol Federasyonu İstanbul Bürosu vasıtasiyle dün Cihat A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1960
  • milli ligte terfi sistemi değiştiriliy Takımlar Avrupa Şampiyon Klüpler statüsüne göre terfi edecek,federasyon bugün toplanıyor BU gün Ankara'da toplana-cak olan Futbol Federasyonu Millî Lig'üı terfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1960
  • iııiH»Mi»»M*ıım.uiwiiiww«w«wwwmi*.n«ıfciıııİMin«»ıctt [HADÎ İPEKYÜN] Cumartesi günü millî ligin ikinci devresinde ilk maçı Vefa İle oynıyacak olan lider Beşiktaş takımı dün Şeref stadında sıkı bir ant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1960
  • ISTANBULSPOR KADROSUNU GENÇLEŞTİRİYOR.Istanbulspor profesyonel futbol kadrosu bugün Şeref Stadında antrenman yapaoak ve Umumî Kaptan Saim Kaur bu İdmandan sonra millî ligin ikinci devresi için yeni bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1960
  • Ordu Takımı kampa alınıyor KADRODA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İHTİMALİ ZAYIF.İRAN ŞAMPİYONADAN ÇEKİLİYOR ANKARA,HUSUSÎ TÜRKİYE BA.C.ve İran ordu takınılan arasında yapılmakta olan Dünya Ordular arası gurup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1960
  • AKADEMİK BUGÜN GELİYOR Yarın akşam Spor Sarayında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Basketbol müsabakalarının 8/1 final müsabakası için Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bulgaristan şampiyonu Akademik ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1960
  • I-'ADÎ İPEKYÜN] Paıar günü Feriköy İle karşılaşacak olan Fenerbahçe dün tem kadro halinde haftanın son çalışmasını yapmıştır.Resimde küçük Ergun,Lefter,Hüseyin vo Gürcan dünkü çalışmalar sırasında İp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1960
  • Bülent ve Günay birer ay cezalı Merkez Ceza Heyeti Antalya ve Balıkesirli iki futbolcuya müebbed hak mahrumiyeti cezası verdi ANKARA,HUSUSÎ BEDEN Terbiyesi Umum Mü dürlüğü Ceza Hey'eti dün Mithat Artu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1960
  • [HADİ İPEKYÜNJ Fenerbahçe kulübü yeni antrenör Szekelly Ue bir kaç güne kadar mukavele imzahyacaktır.Besimde Szekelly Niyazi Sel Ue beraber görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor