Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.01.1960
  • [İLHAN DEMtRELl [İLHAN DEMÎRELİ Maktul Fcrlde'ııln cesedi sedye içinde evinden çıkarılıyor Mustafa Otfıu İki polla arasında oturulurken «Cinayeti bea islemedim.diye feryat ediyor.Hâmile bir kadın iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1960
  • İNÖNÜ 7 SUBAT'TA KONYA'YA GİDİYOR KONYA,HUSUSİ C.H.P.Konya 11 kongresi 7 Şubatta yapılacaktır.Kongrede Genel Başkan Jsmet İnönü,Genel Sekreter İsmail Rüştü Aksal ve Kasım Gülek de hatır bulunarak bire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1960
  • KADINLARIN EMEKLİLİK YASI 5 YIL.AZALTILIYOR Erkek memurlardan 25 hizmet yılını dolduranlar da istedikleri zaman emekliye ayrılabilecek ANKARA,HUSUSÎ Kadın memurların 55,erkeklerin de 60 yaşını doldurd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1960
  • Köylüden imâr vergisialınıyor Köylerin kalkındırılması için bir tasarı hazırlandı.Vergiye mukabil salma usulü kaldırılıyor K ANKARA,ERDOĞAN ÖRTÜLÜ BİLDİRİYOR ÖYLÜDEN imâr vergisi alınacaktır.Hükümetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1960
  • Boğaziçi Köprüsünün hazırlığı tamamlandı Nafia Vekili,Asma köprünün ihaleye çıkarıldığını bildirdi Demirköprü Barajı da 15 Mart'ta açılıyor fASAF UÇAR] Nalla Vekili Tevfik îlerl Boğaziçi köprüsü hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1960
  • ADANA CANAVARI ASILIRKEN İP KOPTU İpin kopuşundan sonra affedilmesi için Savcıya yalvaran Ramazan halk tarafından yuhalandı [ASAF UÇARI Dün Ankara'da idam edilen Artana canavarı Ramazan Başıbüyük biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1960
  • PEYGAMBERLER PEYGAMBERİ Hz.MUHAHIHIE» Yazan:NEZİHE ARAZ Hz.Muhaınım-din destan!hayatını en güzel lıikâye eden bu kitabın İkinci baskısı çıktı Aynı müellifin ANADOLU EVLİYA-LARI)adlı büyük eserine es o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1960
  • Kıbrıs'ta Seçimler Geri Bırakıldı Küçük ve Makarios,Londra'da boşu boşuna kalmak istemediklerinden yarın ayrılıyorlar LKFKOŞA,AA KIBRIS'ta Temsilciler ve Cemaatler Meclisi seçimleri belli olmayan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1960
  • İffliHt,i mi-r iıÜ [Radyofoto A.P.Cezayir Asileri barikatlar teşkil edilen mevzilerinin gerisinde beklerken,önde asilere müdahale etmeyen askerler.Cezayir'de asiler halâ direniyor de Gaulle,âsilerin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1960
  • Gedik,Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti DAHİLİYE Vekili Dr.Nâmık Gedik dün saat 16 da İstanbul Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etmiştir.Dr.Gedik bu ziyareti sırasında,Gazeteciler Cemiyeti İdare hey'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1960
  • TİRALİ ve AKPINAR YENİ MEHİL İSTEMİYOR Amerikalı gazeteci Pulliam'ın bir yatılım İktibas ettikleri İçin İG şar ay hapis cezasına mahkûm olan Vatan gazetesinin iki yazı İşleri müdürü Selânıi Akpınar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1960
  • MİRAÇ KANDİLİ Mübarek Miraç kandili dün idrâk edilmiştir.Kandil tnünaSobetiyle dün cehrin lıer yerinde kandil simitleri satılmıştır.Gece de camilerde Kuran tilavet edilmiştir.Birçok camilerde de mab^a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • S I S L 1' D E SATILIK ve KİRALIK MODERN DAİRELER 1 Çift kazardı vt motopomplu Kalorifer,aoguksu ayrıca şofben 2 Her taraf mejt park» ve Litolüks 3 Renkli ge-niı banyo vt Aspiratörlü mutfaklar 4—Hakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • PROPAGANDÎST VE SEKRETER ALINACAK C.H.BOEHRLVGER İlaç Fabrikaları İlmî bürosu İçin biri Ankara'da diğer üçü İstanbul'da olmak üzere dört PROPAGANDÎST ve Almanca muhaberat yapacak btr SEKRETER alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • Dünvaca tanınmış sanatkâr 27 Ocak Çarşambadan itibaren L0KAİJ\D£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • KLolt-Y Türktyede tik defa olarak Yarın akşam 28 29 3Ü 31 Ocak Geceleri YALNIZ 5 GALA İÇİN Dünyanın 1 numaralı süper yıldızı V Q U A R T E T T O MARİNO NARINI etmekle şeref duyar Lütfen masa ayırmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • PEREJA KOLONYALARI İŞÇİ KIZLAR ARIYOR Şi-jli.Fıruı sokak No.49 Tel:47 «iri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • TELEFON ARANIYOR 1 YENtKÖY POLİS KARAKOLU CİVARINA 2 4.ncü F.F.NAKLİ MÜMKÜN İKİ TELEFON ARANIYOR DEVRETMEK İSTEYENLERİN 49 16 76 49 16 59 Numaralara is saatlerinde müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • OĞLAK BURCU TC KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Eğer ticaretle ilgili İseniz çok müşteri gelecek,alaka gösterecek fakat mühim Llrjey almıyacaklar.BALIK BURCU [20 Şubat 20 Mart] Sizin burcunuzdakllerln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • ftaainll Sağlık Anxikloj edl»i)Türkiyede ilk defa,an selâhlyetll profesör ve doktorların hazırladığı her «v lçüa lüzumlu,aylık ansiklopedik dergi tçtad» Renkli tabla bulunaa 8 inci sayısı çıktı!Sayısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • üniversiteye girmek isteyen genç,hırsız oldu Kemal Sönmez adında ll»e mezunu bir genç hırsızlıktan sanık olarak dün Adliyeye verilmiş ve tevkii!edilmiştir.Bir yolculukta fotoğraf makinesi,tra?makinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • Denizcilik Bankasının kredi hacmi arttı Denizcilik Bankam fllep ve gemi mubayaasını mümkün kılabilecek kanun meclisten çıkıma ve dün bir nüshası Amerlkaya gönderilmiştir.Bankanın sermayesinden iazla k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • Fulyabaym cinayetinin kaalili ilhan değildir Mectdlyekoy'de Fulyabayırı'nda Mustafa Altay't bojmak ve basını ezmek auretlyle öldüren tlhan Kart'm duruşmasına dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde devanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • Polisin tuttuğu zaptın sahte olduğu İddia edildi Karabaş CHP.Ocağı kongresinde yaptığı konulmada D.P.nln manevi şahsiyetini tahkir ettiği lddiaslyle Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeyda Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • M E V L I D Sevgili annemiz EMİNE GÜLSÜM hanım ile Sevgili babamız HALİM KİPKURT'un ruhlarıma tthaf edilmek üzere »evglll babamızın vefatının kırkıncı gününe rastlayan 26 O ak 1960 Sah gtlnU bugün)İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • VEFAT Kurumumuz İdare Meclisi azalarından SEYFİ GÖĞEN Müessif bir kaza neticesinde vefat etmiştir.Cenazesi 26 Ocak 1960 Salı günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinden «lınarak Zincirlikuyu Asrî Meza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • TEŞEKKÜR Sevgili annemiz ve aile büvüğümüz İFFET EŞREF ARAL HANIMEFENDİNİN vefatı dolayısiyle cenaze merasimine iştirak etmek zahmetine katlanan ve gerek salisen gerek telefonla acımıza iştirak eden v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • TEŞEKKÜR Bütün aile efradımızı derin acılara garkederek "ful eden çok sevgili büyüğümüz,Hacı Safiye Çanakçılı'nın vefatı dolayıslyle gerek cenaze» ye «fim**,iumında bulunan,geivit evimize kadar taziye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • TEŞEKKÜR Müteveffa annemiz Hadasa PİNASİ'nin cenaze merasiminde hazır bulunan ve bizlere baş sağlığı tütün akraba ve dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.Davld va Şalom Plnasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • VEFAT 10 cu devre İstanbul Milletvekillerinden.Emekli Hakim Ahmet Uamdl Göğen ve merhum» Nimet Göğen'ln oğlu.E/nlr* Göğen' İn eşi,Faruk.Tarık ve Fügen Göğen'ln babaları,Denizyolları Dış Hatlar İşletme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • Dökülen saçlar Dr.ERCÜMENT BAKTIR SAÇLARIN niçin ve nasıl döküldüğünü anlamak,her halde güzelliğine ehemmiyet veren hanımlar kadar erkeklere de merak olan btr konudur.Hanımlar bacından birkaç tel düzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • Marakaz ve Uludağ vapurları çarpıştı Denizyollarının »Marakat» v« «Uludağ» vapurları dün sabah saat U 'iü su» larında Ahırkapı açıklarında çarpışmıştır.Bandırmaya giden Uludağ İla Mudanyaya giden Mara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • •lumtmmumuu.Illlılııııılılıll HIKI HİM İli.¦ıllıılı YA ÇARŞI.FAZLA bir incelemiye girişmeden,hepimizi ilgilendiren bir müşahede üzerinde biraz duralım.Türkiye'de büyük bir çoğunluğun sıkıntı»!kazandığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • EüîSSiD Bık hafta Sporcu okuyucularına güzel basılmış bir SPOR TAKVİMİ hediye edecektir.Bu bir sahifelik resimli takvimi masanızın camı altına koyar veya duvara asarsınız Ankara,İstanbul ve İzmir'deki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • Sömestr tatili Şubatta başlıyor Üniversiteler,Yüksek Okullarla diğer bütün dereceli okullar 1 Şubatta resmî aöme*tr tatiline gireceklerdir.Tatil,İstanbul Üniversitesinde Şubat sonuna kadar devam edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ şekli değiştiriliyor İstanbul Üniversitesine öğrenci alış Seklinde değişiklik yapılacaktır.Şimdiye kadar tatbik edilen sistemlerden hiç birinin İyi netice vermediği anlaşılmıştır.Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • t.E.T.T.İdaresinin münasebette bulunduğu firmalarla tema* etmek Uzera Avrupaya giden Umum Müdür Sedat Erkoğluna Umum^Müdür Muavitti Sait'e t Gürtav vekâlet edecektir.4 AN KABA vapurunun 1 ay müddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • f SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Esrarlı Define Charlton Hestoa Renkli Türkçe.2 Çöl Fedaileri Burton Türkçe.ATLAS Tel:440835 Hayat Cilveleri Gary Cooper îng.EMEK Tel-44W39)Çöl Melikesi Sophi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • bu mm Acı l 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Bir leyin balmumu alçı v.s.İle kalıbını almak:Çölde yeşil saha.2 Tersi alçak gönül-ı lülük;Keder.3 Katışıksız Fi karaya verilen para.4 O Yapma;Bir «ey yapılırken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1960
  • İSTANBUL 7.27 Açılı} ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler—8.00 Haber bülteni 8.15 Şarkılardan bir demet 8 35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve kapanı}.9.05 İkinci program 12.00 İkinci p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • Assubaylar Hakkında kanun Teklifi yapıldı Teklif,kıt'a çavuşlarının Assubaylar ile karıştırılmasını önlemek gayesini güdüyor.ANKARA,HUSUSÎ Dahilî hizmet kanununda erat olarak zikredilen assubayların,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • Tevkif edilen bir kadın kasap dükkânına kondu ANTALYA,HUSUSÎ Senlrkent kazası cezaevinin dar olması yüzünden bir kısım erkek mahkûmlar kadınlar koğuşuna yerleştirilmiştir.Kocasına İhanet suçundan tevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • KIŞI İSTİFAYA DAVET EDİLDİ ŞAM,RADYO Washington'da Japon Amerikan karşılıklı Güvenlik anlaşmasını imzalamış olan Japon Başvekili Kişi,kendi partisi tarafından istifaya davet edilmiştir.Kişi,dün verdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • FES ve KALPAK GİYEN 7 KİŞİ YAKALANDI SİVAS,HUSUSÎ Tokatta şapka kanununa muhalefet eden 7 kişi kalpak ve fes giydiklerinden yakalanarak adliyeye evrilmlştlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • Bir kaynana intihar etti MERStN,HUSUSÎ Tarsus'un KarakUtük köyünden 55 yalındaki Safiye Genç gelinine kızarak köydeki bir kuyuya kendisini atmak suretiyle intihar etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • CSM.Sinemasında hlN lMAu!Perşembe günü suareden itibaren MADAGASKAR MELİKESİ Renkli sinemaskop)«La bigorne Caporal De France» ROSSANA PODESTA FRANÇOİSE PERİER İLÂVE:A.D.S.HABERLERİ Tel:47 77 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • PLASTİK TOBBA Muhtelif ölçülerde torba yapmak için kilo ile film hortum,piyasaya arzedlldi.NOT:Ayrıca kesme ve yapıştırma makinalanmız mevcuttur.Müracaat yeri:Şişli Meydanı 199 Telefon:48 45 53 Fabrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • Tasarruf Sahipleri fjgu Bankasını neden tercih ediyor 49)Adı ve soyam:öuat Çakır Mesleği Ticaret Medeni Hali Evli,3 çocuğu var "Ankaranın en güzel yerlerinden Kavaklıderede,Bahçeli,konforlu bir Apartm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • KİM diyor ki.KİM diyor ki KİM diyor kî Bugünden itibaren yüzbinlerce kişi söze tekrar «KİM diyor ki.diye başlayacak!ZİRA,5 haftalık bir zoraki «tatil» den sonra BUGÜN ÇİKTİ!İSMET İNÖNÜ ve Özcan Ergüde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • DSİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından Adana vilâyetinin takriben 8 Km.kuzeyinde Seyhan Nehri üzerinde inşa edilmiş bulunan Seyhan Barajı Hidroelektrik Santralına aşağıda be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • III cü KOTA'DAN JAPONYA Üzerine lisansı olanların müracaatları rica olunur.Makaslar,Kalemler ve cazip çeşitler Tel:44 42 63
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • İTHALÂTÇILARIN DİKKATİNE Ellerinde TRAŞ BIÇAĞI lisansı olanların S O L İ N G E N Fabrikası Mamûlâtı 0,08 m/m ve 0,10 m/m ORTASI YARIK ve ÜÇ DELİKLİ FİAT:Bin adedi CİF İSTANBUL DOLAR 2.25 Teslimat:Derh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • İthalâtçıların nazarı dikkatine:Tereddüt etmeden siparişinizi UNIVERSAL TİGER ZENİTH Dolma kalem fabrikalarına verebilirsiniz.Döviz transferi beklemeden VESAİK MUKABİLİ dört haftada ve hattâ daha kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • İTHALÂTÇILARIN DİKKATİNE Bıçakçılık eşyası lisans sahiplerine Solingen Alman menşeli ATLAS saç makinası,DÜNYA marka Ustura,adı ve kalite makasları.Numune ve fiatlar için Mümessil TH.CORİNTHIO Çiçekpaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • İZMİR'DE KONAK MEYDANINA BİR KADIN SAHİP ÇIKTI İZMİR,HUSUSÎ Konak meydanına ve eski Sarıkışla sahasına dün de bir kadın sahip çıkmıştır.Asliye Hukuk mahkemesine başvuran Nazmiye Boyacılar,arsalara iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • MÜNAKAŞA YÜZÜNDEN SEÇİMLER YAPILAMADI ANKARA,HUSUSÎ Ankara Hukuk Fakültesi öğrenci derneği kongresinde bir talebe «ben palto hırsızlığını önleyecek gruba rey vereceğim» demiştir.Bu söz alkışlarla karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • IUS1SJ Formoza'nın başkenti Tnipel'de klâsik usulde çok güzel bir cami inşa edilmiştir.Kısa bir müddet evvel tamamlanan bu cami 3,000,000 dolara mal olmuş ve kısmen Forraoza'yı ziyaret eden Orta Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • Yedeksubaylık kıdem sayılacak Teklifin müzakeresi sırasında Trabzon D.P.Mebusu Mahmut Goloğlu ile Tekel Vekili Hadi Hüsman arasında münakaşa oldu ANKARA,HUSUSÎ Askerlik vazifesini yedek subay olarak y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • BİR KAMYON üc kadını ezdi Yaralananlardan biri öldü.Diğer trafik kazalarında da iki kişi öldü Antalya ve Sivas'ta vukua gelen 3 trafik kazasında 3 kişi ölmüf,5 İtişi de ağır yaralanmıştır.Sivas'tan,Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • ÇOCUĞUNU BOĞAN ANNENİN 20 YIL HAPSİ İSTENDİ İZMİR,HUSUSÎ Gayrimesru çocuğunu Göbekbağı ile boğup soba külleri arasında komşusunun bahçesine atan 21 yaşında Hediye Taş'ın dünkü duruşmasında Savcı,sanığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • AMERİKA BUGÜN BÜYÜK BİR BALON DENEMESİ YAPACAK ¦NEW YORK,RADYO Amerika bugün 10 katlı bir bina büyüklüğündeki bir balonu 35.000 metre irtlfaa çıkarmaya çalışacaktır.Fotoğraf âletleri İle teçhiz edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • 18 kişi çobanları döverek hayvan çaldı ANTALYA,HUSUSÎ Kuleönü mer'asında bulunan çadırlar,gece yarısı 18 kişi tarafından basılmış ve çobanlar dövülmek suretiyle 600 baş hayvan çalınmıştır.Jandarma hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • BİR NAHİYEYE SU KATIRLA TAŞINIYOR BİNGÖL,HUSUSÎ Tunceli'nin Muhundu nahiyesi halkı su ihtiyacını yirmibeş dakikalık mesafeden katırlarla getirtmektedir.Muhundu nahiyesinde aylardanberl Nahiye Müdürü o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • Orta Anadolu'da kış,Batı'da bahar havası hâkim Şiddetli yağmurlardan sonra Batı Anadoluda yer yer bahar havası hüküm sürmeğe başlamıştır.Orta Anadoluda ise gayet şiddetli bir kış vardır.Bandırma,Aydın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • Amerika'ya nargile ve değirmen satılacak tZMUt,HUSUSÎ Amerika,memleketimizden bol miktarda nargile ve kahve değirmenleri istemektedir.Bu hususta dün Ticaret odasına Amerika'dan bir yazı gelmiştir.Bilh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • BELEDİYE İMAR İÇİN 198 MİLYON AYIRDI 1960 malî yılı Belediye bütçesinde imar ve istimlâk isleri için 197.823.532 lira ayrılacaktır.Bütçe tasarısında çeşitli hizmetler faslına konan 248.878,062 Uranın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • Kabil ve Adisababa Elçileri değişiyor ANKARA,HUSUSÎ Büyükelçiler ve Elçiler arasında önümüzdeki günlerde büyük ölçüde değişiklikler yapılması beklenmektedir.Bu seriden olarak Kabil Büyükelçiliğine Tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • Yüzde yüz mısır nişastasından mamuldür.Tam safiyettedir.Mide ve kaı-aciğeri yormadan kana karışır,derhal enerjiye tahavvül eder.Yaşlılar,hastalar,çocuklar için en mükemmel gıdadır.Kuvvet ve kudret kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • BİR KÖY YANGININDA ÖLENLER 8 İ BULDU sivas,husus!Suşehri İlçesinin Araplı köyünde çıkan yangından yaralı olarak kurtulan iki kişi de hastahanede ölmüştür.Evvelce de altı kişi yandığından ölenlerin say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • DURBAN'DA 11 POLİS ÖLDÜRÜLDÜ PARİS,RADYO Güney Afrika Birliğinde Durban şehrinde Afrikalılar 11 polisi öldürmüşlerdir.Bir arama yapmakta olan polislerin başına üşüşen Afrikalılardan kaç kişi öldüğü bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • «Rıhtım» duruşması yene 3 dakika sürdü 18 sanıklı «Rıhtım» dâvasının dün 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilen duruşması üç dakika sürmüştür.18 sanıktan 8 inin hazır bulunduğu duruşma,C.H.P.mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • Macmillan aleyhinde nümayiş yapıldı LONDRA,RADYO İngiltere Başvekili Macmillan,dün Nyasaland'da aleyhte nümayişlerle karşılanmıştır.Hava alanında çok sıkı emniyet tedbirleri alınmıştı.Uçağa doğru koşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • Keçilerini kırptıran biri mahkemeye verildi KONYA,HUSUSÎ Cihanbeyli'nin Halikanlı köyünde Halil adında bir şahıs,35 keçisini Ocak ayında kırptığı İçin Hayvanları Koruma Cemiyeti tarafından adalete ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • Hava alanları tevsi ediliyor Caravelle'in uğradığı kazadan sonra pistlerin uzatılması işi ön plâna alındı ANKARA,HUSUSİ Esenboğa'dakl Caravelle kazasından sonra,Ankara ve İstanbul Hava meydanları pist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • Ücretli izin tasarısı Encümende görüşmem asgarî ücretleri de günün şartlarına göre ayarlamak için çalışmalar yapılıyor ANKARA,HUSUSÎ Çalışma Vekâleti İşçi lehine hazırlamakta olduğu bazı kanun tasarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1960
  • s,y i Kısasda Hayal vardır ADANA'da,yanında yanaşma olarak çalıştığı efendisini çe-kiçle,efendisinin hâmile karısını boğmak,küçücük çocukla-rmı ayaklarından tutup kafalarmı taş duvara çarpmak su-E ret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.01.1960
  • Bü ı^M KANSIZ VSÎZÎ $EHKE HAU-EDÎL AKSİNE İGÖTÜRMEK fl MEMNUM ZİFESIni ÜZE 6KeV,BOTON HAK-f KONTES PİANA-LAKIMDAN Çe^AGAT RUHU S£.mv.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1960
  • liiiilliiliiii TEI_EPOND.a Bu KAOA&.CİARıO LÜr ı-^R.Sö-yuE,O Isı.r ^NA$$:taafr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1960
  • mm İÖSÇ SÂUNA5,RO0 ftEBÖ PEAf.EK HAZ-DUT ME^N,UKANUt.BEN.f NLJ/V\AfZA " APa\A HAVDUT.ŞİAADi ANuAŞlUtR.I #T4«a HAYDUT* ATi'fC OAV/ZAST/Z YUMRUĞU ÇENESİNE YAPtŞTifZIfZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1960
  • Bugün TufZP AL.DIAA KÂMİİ-E.ÇOK SEviyORUAA.TA S i i i Ş*wAN W,PİLu« T" I I 1 I I I—p»ıMMW ı ıWJ_L KAMİLE TEVTE TURP V^VEMeoigı i'O'n İhTTOMC OfkVOCOUN X4.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1960
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden 3202 sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi ile,bunu değiştiren 5389 sayılı kanuna istinaden çıkardığımız %7 faizli Birinci Tertip 10 milyon lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1960
  • ERDOĞAN ÖZORAL tüCCAR TERZİ TAKSİTLE GARANTİLİ İTİNALI DİKİŞ Aşirefendl Cad.Ankara Konya Han.Kat 2,No.17 Tel:22 53 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1960
  • 238 kotaya dahil 85,07 Gümrük tarife ve pozisyonlu bildiri mektuplarını haiz ithalâtçıların,Tsviçrenin en zarif,sağlam ve dakik K Elektrikli Traş O «B Makinelerinin İthali hususunda fiat,katalog ve fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1960
  • DAYANIKLI UZUN OMU R L U ve akaryakıt bakun masraflarının azlığı İle bütün dünyada olduğu gibi memleketimizde de tanınmış bulunan DİZEL BENZİN,KAMYON ve OTOBÜSLERİ İÇİN 3 üncü kota talısisi çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1960
  • DSİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından Adana vilâyetinin takriben 8 Km.kuzeyinde Seyhan Nehri üzerinde inşa edümiş bulunan Seylıan Barajı Hidroelektrik Santralına aşağıda be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1960
  • Türk Amerikan üniversiteliler Derneği îş ve Meslek Grupları İçin Üç aylık yeni devre ingilizce kursla t j 1 Şubattan itibaren Pazartesi,Perşembe günleri 2 Şubattan İtibaren Salı,Cuma günleri Haftada İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1960
  • İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYONU REİSLİĞİNDEN 1 Tütün fabrikamız iğin bir adet elektrik tertibatlı ve transformatörlü hassas terazi açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.2 Eksiltmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1960
  • m Albinus'ıııı çıkmasına yanlını etti.Albimıs düşük omuzları ve siyah gözlüğüyle bir baykuşu andırıyordu.Otomobil geriye dündü,sık ağaçların gölgelediği bir dönemeçte gözden kayboldu.Margot zayıf düşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1960
  • PTT İdaremizin Kıbrıs İçin bir hâtıra pulu çıkar-EE ması ötedenberi arzulanıyordu.Biz de bu köşede IE EJE «Kıbrıs pulu» konusunda neşriyatta bulunmuştuk.EjE 3 öğrendiğimize göre,PTT İdaresi Kıbrıs Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1960
  • Aziz Atatürk'ün Büyük Eseri fn Gezgin Kuvvetler mensupları ı in aile-lerine bakmak Üzere bâzı yerlerde bulundurduğu irtibat subaylarının kimler olduklarını hükümet de bilecek ve bu İrtibat subaylarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • ADANA CANAVARI ASILIRKEN İP KOPTU fc Baştaraji Birincide Ankara Savcılığı tarafından güçlükle-temin edilen perişan durumdaki cellat,evvelden hazırlanmış itmeği Ramazanın boynuna getirmiştir.İpin gırtl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • bir kadm iki yaşındaki çocuğuyla boğularak öldürüldü t Bagtarafı Birincide pıyı açarak İçeriye girmiştir.Kendisi bundan sonraki kısmı söyle anlatmaktadır:«botVum elekrıiğlııi yakmak istedim yanmadı.Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • Boğaziçi köprüsünün hazırlığı tamamlandı t Baştarafı' Birincide İleri,yaptırılmasına karar verilen çelik asma köprünün orta ayakları arasındaki açıklığın 942,ayaklarla kıyılar arasındaki açıklıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • Kadınların emeklilik yaşı 5 yıl azaltılıyor p Baştarajı Birincide veya hastalık ve ölüm sebebiyle emek Üye sevkedilenlere,ernekll maaşlarının dışında,son maaşlarının 10 aylık tutarı nlsbetind* İkramiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • CEZAYİR'DE ÂSÎLER HÂLÂ DİRENİYOR Baştarajı Birincide Cezayirdeki hükümet kuvvetleri asiler karşısında hâlâ bir hareket göstermemişlerdir.Sıkı bir sansürün hâkim olduğu memlekette durumun asileri kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • BOAC Bütün dünyada size itina ile hizmet eder Bundan sonra ilk hava yolculuğunuzu BOAC ile yapmız.BOAC nin,her şeyi titiz bir itina ile baktığına emin olduğunuz* için,seyahatiniz l boyunca rahat edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • Bahsi Müşterek dün Danıştay'dan çıktı t Baştarafı Altıncıda Umun» Müdürlüce yapılacak olan teklifte her culüp muhitlerinin Spor Toto bayiliğinin kendilerine verilmesini istemektedir.MAHALLÎ LİG.SPOR T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • F.BAHÇE-AKADEMİK CUMARTESİ GÜNÜ OYNUYOR t Baştaıalı Altıncıda nu Perşembe günü şehrimize gelecektir.AKADEMİKTE 12 MİLLÎ VAB defa Bulgaristan şampiyonu ve İki defa Avrupa şampiyon kulüpler turnuası fin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • F.Bahçe'nin fevkalâde kongresi 14 Şubatta t Baştarafı Altıncıda tünde tutmak kaydıyla Çarşambaya kadar teklif gelmese dahi,idare heyeti olarak nizamname hükümlerine goıe fevkalâde kongreye gidiyoruz.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • Millî Lig'in 2.devre heyecanı başlıyor ğ Baştaraiı Altıncıda j KARAGÜMRÜKTE FUTBOLCULARA CEZA Karagümrük İdare heyeti,son dörtlü turnuada varlık gösteremeyen profesyonel kadroyu ağır şekilde cezalandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • İzmir CHP teşkilâtında hizipleşme arttı ANKARA.HUSUSÎ CHP.teşkilatında hizipleşmeler artmıştır.Izınir ve Denizli'ye de merkez idare kurulu üyeleri gönderileceği söylenmektedir.C.H.P.İzmir teşkilatında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • Toroslar' daki Türk kurtarma ekibi donma tehlikesi geçirdi ADANA,HUSUSÎ Karanfil dağına çarparak parçalanan Amerikan askeri uçağındaki cesetleri çıkarmakla görevli Türk ekibi dün donma tehlikesi atlat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • İL OLMASI GERİ KALAN BANDIRMA ÜZÜNTÜ İÇİNDE BANDIRMA,HUSUSÎ İlçelerin vilâyet haline getirilmesinin seçim sonuna bırakılması,şehrlmi7 ve civarında geniş üzüntü yaratmıştır.Bandırma,Karacabey.Gönen.Big
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • Köylüden imâr vergisi alınıyor Bağtarajl Birincide I nan yerlerin beher metre karesi için hışlan adına uzun vadeli krediler açılacakıır.KÖY GELİRLERİ Tasarıda köy gelirlerinin su yollardan temin uluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • ZİRAAT VEKİLİ İTHAMLARA UĞRADI ANKARA,HUSUSÎ Bütçe Encümeninin dünkü toplantısında Ziraat Vekâleti bütçesinin müzakeresine başlanmıştır.C.H.P.Van Mebusu Ferit Melen.Vekil hakkında bazı İthamlarda bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • AVRUPA MÜKÂFATI İSTANBUL'A VERİLDİ STRASBOURG AA.Her sene bir Avrupa şehrine verilen r.Avrupa ıntikâiittm bu sene İstanbul'a verilmiştir.Belediye Reisi Kemal Aygün Idare-rk heyeti,dün Avrupa Konseyi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK a SUADIYEDE ucuz daire,tedlyatta kolaylık,36 91 73 Kenan.ŞEHZADEBAŞI 182 112 arsa 960 İmar dururnlu 4.5 kata müaadell.27 45 74.SATILIK komple marangoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • SATILIK 20 metreden yukarı SITIRABEL KALORİFER KAZANLARI ufak toyları da vardır.Tel:49 40 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • ANTIDOT POMAT NEZLE •GRİP 01$ AĞRISI A0AL6 B0MATİ1MASI YANIKLAR •GUNEJ YANIĞI A» L.RÖCEK SOKMASI I •KISIK S YARALAR •PÎJİK KAŞIMTK ekiemâ;•'E'RCSNLİK •DOHUK DERİ ÇATLAKLARIMDA V£-TtAJTAH SOKRA KULLANI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini tülci» idare edf-n mesul müdür ABDİ İ P E K C İ BasıUltğı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • HtCRÎ SALI T ut ı(1379 26 u.Recep OCAK K.ui 27 19 6 0 13 VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneş 7.18 2 02 Öğle 12 2Ö 7.10 ikindi ISjU 945 Aksan 17 17 1200 ı Yut m 1851 135 tms ak ı 12.11J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • BUGÜN Mjftîi V JCil^HP SİNEMASINDA MATİNELERDEN İTİBAREN BİR ÇAPKININ MACERALARI RENKLİ SİNEMASKOP ORİJİNAL Rita Hayvvorth Frank Sinatra Kim Novak SEANSLAR:14.30 17 21 dö Yerlerimiz nunıaralıdır.Evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1960
  • Aşkınızın yaşamasında cild güzelliğinizin rolü büyüktür.NESlON Vitaminli Kremleri cildinizi be»* '1:ler,yumujohr ve £S-tertemiz muha-foza ettiriri Kremleriyle hergün cildinize ma^ saj yaparak cazibeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.01.1960
  • ŞEHİRDE BU HAFTA m UĞUR Koyu F.Bahçeli İdi.SPOR DÜNYASINDA gezintiler Hârika yüzücü Avustralyalı Jon Konrads kendisine ait olan 220 yarda 201.İG)dünya rekorunu 2.1.9 la kırmıştır.Eski rekor 2.2.2.Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1960
  • |BhRMHMHIHBBBHHHNn6sW-v ı ı imimi m [HADİ ÎPEKYÜN] Yarın Adalet ile yapacağı maç ile Milli ligin ikinci devresin» girecek olan Vefa dun kendi sahasında Necdet Erdem'in nezaretinde son çalışmayı yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1960
  • Bahsi Müşterek dün Danıştay'dan çıktı Spor Totonun Şubat'ın ikinci haftasında tatbik edilmesi muhtemel.22 Millî Lig kulübü,Beden Terbiyesinden bayilik istiyor DANIŞTAY da tetkik edilmekte olan Bahsi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1960
  • Millî Lig'in 2.devre heyecanı başlıyor 16 hafta devam edecek bu devrede İstanbul'da 89,Ankara'da 51,İzmir'de 50 olmak üzere 190 müsabaka yapılacak MİLLÎ ligin ikinci devre karşılaşmalarına yarın şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1960
  • Kızıl Yıldız bu hafta Ankara'da ANKARA,HUSUSÎ Geçen hafta İzmir'de iki karşılaşma yapan Yugoslav Şampiyonu Kızıl Yıldız takımı önümüzdeki hafta Ankara'ya gelerek iki karsılaşrm yapacaktır.Millî İlgin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1960
  • F.BAHÇE AKADEMİK CUMARTESİ GÜNÜ OYNUYOR Fenerbahçe,Avrupa Şampiyon Kulüpler Basketbol Kupasının eleme maçlarının ikincisini.Cumartesi günü Bulgaristan şampiyonu Akademik ila oynayacaktır.Her iki takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1960
  • GALATASARAY KAMPI İNŞAATINA BU HAFTA BAŞLANIYOR Galatasaray kulübünün AH Sami Yen stadının Tribünlerinin alt kısmına isabet eden kamp yerinin insaasına önümüzdeki günlerde başlanacaktır.Tahminen 40 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1960
  • BU HAFTA YAPILACAK BASKETBOL MAÇLARI Basketbol lig maçlarının 13 üncü lıafta karşılaşmalarına bu hafta Spor Sarayında devam edilecektir.Haftanın maçları şu şekilde tesblt edilmiştir:30 Ocak Cumartesi:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1960
  • 1960 da yapacağımız Millî Maçlar ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu 960 yılı içinde yapılacak olan millî maçların programını dün ilân etmiştir.960 senesinde yapacağımız maçlar şunlardır:Türkiye Bulgaris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1960
  • Agah Erozan F.Bahçe'nin Fevkalâde Kongresi 14 Subat'ia 3 Kulüp Reisi Agah Erozan «Muhalif âza* larla henüz görüşmedik.Fakat söz verdik kongreyi yapacağız» dedi FENERBAHÇE Kulübünün fevkalâde kongresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1960
  • Genç Takım Birincilikleri iki grupta yapılacak ANKARA,HUSUSÎ U.E.F.A.dan alınan bir yazıda Jünyörler birinciliğinin önümüzdeki yıldan itibaren iki ayrı grup halinde ve iki ayrı tarihte oynanması tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor