Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • HİLMİ YÜCEBAŞ'ın yeni çıkan iki eseri:7 ŞAİRDEN HÂTIRALAR Abdullah Cevdet,Sâmih Rifat,Celâl Sâhir,İhsan Hamamî Halil Nihad,İbrahim Alâeddin,Enis Behiç)in hayatları,hususiyetleri,eserlerinin tahlili,nü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • m 3lu *sfk#*ii?'İL' w [A.P.m me\1/İCİnCİI İl M İT VCCİI IIİ Perşembe günü çökme sonunda Güney Afrika'da Coalburg'da bir ma-44U MçlULN Umll EVLOiLUl dcn ocağında masur kalan 440 isçiden ümit kesilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • Kıbrıs Meselesi Tekrar Güç bir Yola girdi Lefkoşa hava alanının kullanılması konusunda ihtilâf çıktı LEFKOŞA,RADYO LONDRA'da İngiltere Hariciye Vekili Sehvyn Lloyd,Dr.Fâzıl Küçük ve Makarios arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • Çanakkale'de ağaçlar cicek açtı ÇANAKKALE,HUSUSÎ ŞEHRİMİZ ve civarında badem ve erik ağaçları çiçek açmıştır.Sürekli yağışların dinmesi ve havanın açması üzerine bütün bölgede bir bahar havası hüküm s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • SUBAYLARA HUSUSİ MAĞAZA KURULACAK Doğuda tetkikler yapan Ethem Menderes,mahrumiyet bölgesi hizmet süresinin azaltılacağını söyledi ANKARA,AA.MİLLÎ Müdafaa Vekili Ethem Menderes,subay ve assubayların m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • ADANA CANAVARI SABAHA KARŞI ASILACAK ANKARA,HUSUSÎ Adana canavarı adiyle mâruf Ramazan Başıbüyük bu sabah saat 4 de Samanpazarında asılmış olacaktır.Ramazan Başıbüyük hücrede tutulmaktadır.Sabaha karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • Mı* Ji YAPIŞTIRILAN BACAK [KEYSTONEJ Moskova'daki ilmi Araştırmalar Enstitüsünde bir köpeğe arka bacak yapıştırılmıştır.Enstitüde yeni bir aletle etler,sinirler ve adcleler yaptırılabilmektedir.Köpeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • Amerikan uçağı 15 metre toprağa gömülmüş Soğuk yüzünden ceset toplama işi ağır ilerliyor.Dün de ancak dört ceset çıkarılabildi B ADANA,HUSUSÎ İR kaç gün evvel Karanfil dağına çarparak parçalanan Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • Caravelle'de ölen 8 kişinin cesedi memleketine gönderildi ANKARA,HUSUSÎ Caravelle kazazedelerinden sekizinin cesetleri dün memleketlerine gönderilmiştir.Hususî bir SAS uçağının aldığı cesetlerden dörd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • il w [A.P.1 OtrmhTirbfl;kanlı$ı için adaylığını koymuj bulunan Demokrat Senatör John Kennedy» 5 Nisan'da V.'isconsin eyaletinde yapılacak ihzari seçimlere İştirak edecektir.Resimde Demok-»t partinin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • MÜŞTEREK PAZAR HARİCİYE VEKİLLERİ BUGÜN TOPLANIYOR PARK,RADYO Avrupa Müşterek Pazarına dahil 6 memleketin Hariciye Vekilleri bugün Romada toplanacaklardır.Konferansta Türkiye ve Yunanistan'ın Müşterek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • Filipinlerde okula düşen kayalar 40 talebeyi ezdi NEW YORK,RADYO Piliplnlerde bir dağdan kopan kayaların bir okula düşmesi sonunda 40 talebe kayalar altında kalmıştır.Askeri Kuvvetler enkazı kaldırmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • [ÖZDEMÎR GÜRSOY1 Çorlu Silivri arasında Seymen bağları mevkiinde gece silâhla Turgay Koçak adında bir tacirin otomobiline ateş etmekten sanık Germiyan köyü öğretmeni Kemal Balçık solda)çiftçi tsmail B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • ZAYIR'DE ÖRFÎ dare ilân edildi Massu'nun azlini protesto eden halk de Gaulle darağacına,diye bağırdı Polis'in halka müdahalesi ortalığı karıştırdı LONDRA,RADYO FRANSIZ hükümeti aleyhinde tertip edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • JL [ÖZDEMİR GÜRSOY] Genel Merkez tahkik heyeti dün şikâyetçi İlçe İdare Heyeti mensuplarını dinlemiştir.C.H.P.11 mebusların hizipler arasındaki Uıtilâfa çâre bulması beklenmektedir.Resimde soldan sağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • Şaman Basın Hürriyeti Tamdır,Diyor Basın Yayın Vekâleti Vekili,kendilerine basın mücahidi adını takanların,sahte mağdurlar olduğunu söyledi ANKARA,AA.ÇALIŞMA Vekili ve Basın Yayın Vekâleti Vekili Halû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • Resmî ilânlar bir ilân gazetesinde neşredilecek Anadolu Ajansı,dün İnanılır kaynaklara atfen şu haberi yayınlamıştır:Resmî ilânlar.Hükümet tarafından çıkartılacak «Resmî İlânlar Gazetesinde» neşredile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • BOYKOTÇULARA VERİLEN CEZA BUGÜN BİTİYOR İstanbul İktisadî ve Ticari İlimler Akademisinin «Boykot» yaptığı İçin kapatılan ikinci sınıfına verilen 4 günlük ceza bugün sona ermektedir.Akademi Reis Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • WILLIAM HOLDEN ŞEHRİMİZDEN GEÇTİ Meşhur Amerikalı film artisti William Holden dün sabah saat 10.45 de Şehrimizden geçmiştir.Hong Kong'ta film çevirmekten dönen Amerikalı artist.Yeşilkoyde,«Güzel memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1960
  • VATİKAN'A BÜYÜK ELÇİ GÖNDERİLİYOR ANKARA,HUSUSÎ Hariciye Vekâleti Vatikan ile Türkiye arasında diplomatik münasebetler kurulacağını açıklamıştır.Papalıftıo merkezine büyükelçi gönderilecektir.Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • mektup Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Bir sevahatin,hele uzunca süren bir seyahatin en güzel tarafı memlekete avdettir.Dört aydır çeşitli diyarlar üc/dik.Birçok dostlar edindik.Çok şey gördük,çok şey öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • Şark Sigorta Türk Anonim Şirketinden İstanbul Belediyesi Elektrik Tramvay Tünel İşletmesi Umura Müdürlüğü hesabına yüklediği kömür hamulçsiyle 16.1.1960 saat 23.30 da Karadeniz'de Delikli Kaya Burnu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • 3.cü İTHAL KOTASINDAN REMİNGTON TRAŞ MAKİNESİ İTHAL ETMEK İSTEYENLERE 3.cü' kotadan tahsis alan ve REMİNGTON Traş Makineleri ithâl etmek isteyenlere Birledik Amerika,İngiltere,Fransa,Batı Almanya ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • 238 kotaya dahil 85,07 Gümrük tarife ve pozisyonlu bildiri mektuplarım haiz ithalâtçıların,İsvicrenin en zarif,sağlam ve dakik W MW JU JU M% Makinelerinin İthali hususunda fiat,katalog ve fatura almak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • Her yerde arayınız.OZGUN ELEKTRİK ÜTÜLERİ Çabuk ısınır Sariiyatı az Mika Rt-zistaıiah Şahit Kauçuk muhata?ah kordon Garantili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • Parker Dolma ve Kurşun Kalemlerile Tükenmez kalemleri ithâl etmek isteyen 285 kota numar tahsis sahiplerinin firmamızla temasa geçmeleri rica olunur.ELİ BURLA ve ORT.KÛM.ŞTJ.Voyvoda Cad.52,Tel;«S İT M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • OĞLAK BURÇ l YENGEÇ BURÇ» tt [22 Aralık 2ü Ocak] Yakınlarınızda bâzı rahatsızlıklar olacak.Siz rahat bir gün geçireceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak iy Şubat] Şansınız gülüyor ama buna siz kendiniz gayreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • Bulaşık yıkarken sıcak,sabunlu,sodalı suların içinde elleriniz fahrip olur,kırmızılaşır,sertleşir ve zarafeiini kaybeder.EL LOSYONU Cild tahribatını önler çatlakları geçirir,nasırları yok eder.Size pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • BULMACA SOLDAN S ACİ A;i Çrağan vak'asında Ali Suaviyi sopa ile öldüren ümnıl bir paşa Lâkabı yedi sekiz)2 Eskiden alınan bir vergi;Gelenek.3 Eski bir Türk sporu.4 Anormal büyüklükte;Belirti.5 Tersi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • MEVLİD-I NEBİ 2.r)Ocak/l960 Pazartesi gününe tesadüf eden mübarek Miraç gecesi Beyazıt Cami-i şerhinde yatsı namazından sonra,ftlem-i insaniyete sırr-l Mi'rac'ın feyz-i ma'nevisi niyaz edilmek ve âhir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğünden Kurumumuz Kıymetli İdare Meclisi azalarından 10 uncu dönem İstanbul mebusu.Yüksek Orman Mühendisi SEYFİ GOĞEN müessif bir trafik kazası neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • unun n 11 ımıı ı ııı.İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haber bülteni 8.15 Her telden 8.35 Müzikli sabah gezini isi 9.00 Program ve kapanış.9.05 İkinci program 12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • f SİNEMALAR ^1 J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Esrarlı Define Charlton Heston Renkli Türkçe.2 Çöl Fedaileri Richard Bıırton Türkçe.ATLAS Tel:440835 Taş Bebek Gönül Yazar Türk filmi.SU-ARK:Hayat Cilve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • Taksiler de dolmuş yapmaya mecbur Taksi şoförleri,trafik memurlarının gösterecekleri İstikamete dolmuş yapmak mecburiyetinde olacaktır.Trafik Memurlarına bu hak fevkalâde hallerde tanınmıştır.Spor müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • A t arabalarında süpürge bulunacak At arabası sürücüleri ve atlı seyyar sebzecilere süpürge-faraş taşıttırılması hakkında bir teklif hazırlanmıştır.Belediye Meclisine sevkedilecek teklif,sokakların te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • KISA HABERLER KADIKÖY'de Koşuyolunda bir gecekonduda oturan 35 yaşında Şaban Naldar,kömür yüklü küfe ile Seyilahmet deresinden geverken Saffet Lütfi Kazanlar'a ait bostan kuyusuna düşmüş ve boğulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • TÜRK EKSPRES BANKA.S.BU YILIN ÇEKİLİŞİ:2 Nisanda 2 Şubata kadar hesap açtırınız işde emniyet ve sürat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • ^t miminin İnsanca zevkler P^ İK adam çıkar,iki de arkadaş bulur,ba-E Jj lonla okyanusu geçmiye kalkar.Bir baş-E ka adam,sandalla dünya turuna girişir.E Bir başkası yaya Hindistan yollarına düşer.E Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • Şoförler yolcuları yarı yolda bırakamıyacak tçinde müşteri bulunan otomobilin şoförü,vasıta bir arıza yaparsa müşteriyi gideceği yere kadar götürecek başka bir vasıta bulmaya ve bunun üceretinl ödemey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • Apartmanlarda su depo edilecek Yeni yapılan apartmanlarda bina sahibinin,apartmanda oturanların en az 24 saatlik su ihtiyacını karşılayacak kapasitede bir depo koyması gerekmektedir.Bu hususta hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • BİLGAN EKSÖZ ile RESUHİ ERKAN Nişanlandılar 24.1.1960 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • Beşten fazla daireli apartmanda kapıcı olacak Begden fazla daireli apartmanların sahipleri,apartmanları için kapıcı tutmak mecburiyetinde olacaktır.Bu karar,kapıcı meselesini halletmek için alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • jHL LÖB-a.Türkiyede ilk defa olarak 27 28 29 30 31 Ocak Geceleri Yalnız 5 Gala için Dünvanın 1 numaralı süper yıldızı MARİNO HARINI ed il suo quartetto'yu takdim etmekle şeref duyar.Lütfen masa ayırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • Aksaray Küçük Opera Tiyatrosu Müdürlüğünden Tiyatromuzda oynamakta olan MEBUS ALACAĞIM Temsilinde rol alan sanat'kârlardan yalnız Tevhld Bilge ayrılmıştır.Necabettin Yal,Mehmet özeklt Sıtkı Akçatepa.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • MEVSİM SONU MÜNASEBETİYLE TOGO Mağazasında Tenzilâtlı ve Kârsız Satış Kundura,Çanta,Yünlü Tuhafiye ve Erkek Konfeksiyonu Bu Ender Fırsatı Kaçırmayınız TOGO Mağazası İstiklâl cad.No.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • HER BOY KOK LEVHA TENEKE ve KALAY Satışı yapılmaktadır.Müracaat ŞÜKRÜ KAHVECİOGLU Eminönü Hasırcılar Cömert Türk sokak No.17 Tel:27 12 67 22 10 64,Telgraf:Şükahveci İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • Arkadaşını çakı ile yaraladı Beyoğlunda bir sinemada çalışan Nihat Akgün ile İsmail Erman,Hava sokağında bir kaJıvede ka£ıt oyunu yü-Eünden kavga etmişlerdir.Nihat Ismaili çakı ile böğründen yaralamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1960
  • BELEDİYE İKİ KATLI Otobüs getirtiyor t.E.T.T.İdaresi,iki katlı otobüsler getirtmeyi düşünmektedir.Bu otobüslerin düz yollarda çalıştırılabileceği söylenmektedir.İdare,Türk italyan kredi anlaşmasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • SEVİMLİ SES YILDIZI NUALLA MUKADDERİ» 1960 senesinin ilk okuduğu eser V OfiOÛ ARTIK GELECEK SANMA MA CUOS YENİLENDİ DERDİM DİKKAT pf fkl"da çıkacak olan SESİNDE ŞARKISI BİR GÜN GELECEK SEN DF BENİ ANL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • EVLENİYOR MUSUNUZ?Öyle ise davetiyeleri yazarken Foto HIKMET'i unutmayın.Çünkü,sizlere en güzel estantaneleri ancak o çekebilir.FOTO HİKMET İFA Beyoğlu,İstiklâl cad.156 Tel:44 54 03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • Beyaz perdenin en çok sevilen Komediyeni FERİDUN KARAKAYA CİLÂLI İBO TOPHANE GÜLÜ filminde Bu Akşam m I ^j Sinemasmda KEMAL FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • 17 azla güzel ve dolayısiyle herkesin nazarlarını üzerine celbediyor diye kocası ona sitem ediyor.Fakat hakikatte o karısı ile iftihar ediyor.Nice kadınların sükselerini borçlu oldukları bir güzellik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • IÖZDEMİR GÜRSOY] YIKIM İLERLİYOR SIrkeci Florya sahil yolu çalışmaları devam etmektedir.Yol istimlâk edilerek açılan I IHIIII I Un mahalden,sahilden Eminönüne bağlanacaktır.Eski paket postahanesinin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • algınlığına karşı ay bir tedavi şe i Çocuğunuzun soğuk algınlığından *Cv mütevellit ıstıraplarını gidermek için Vicks VapoRub'ı,bu hoş merhemi çocuğunuzun yatma zamanında göğüs ve sırtına sürünüz.Soğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • ORlGiNAL urar Lisans sâ hipleri Lâmba ve Camlarının siparişleri için MAKS SİNGER'e Müracaat ediniz.Galata Perşembe Pazarı Naci Slnasl Han 11/1-2 Tel:44 34 00 Mektup P.K.418 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • KİNİNLİ PERMAM GRİR NEZLE Û ROMATİZMA ve bütün aqrılara karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • Yeniden film seanslarına başlayan SARAY SİNEMASI Bugün Matinelerden itibaren TONY DOMİNİQUE WİLMS ve DANY DAUBERSON tarafından temsil edilen YOSMANIN TUZAĞI mmmm—Fransızca sözlü film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • ALİ MUHİDDİJV HAGI BEKİR KARAKÖY ŞUBESİNİ Karaköy meydanı SERMET Han No.23 de BUGÜN AÇTIĞINI Muhterem Müşterilerine arzeder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • MİMİM ZEYTİNYAĞI VE SABUNLARI Ayvalık:80 İstanbul:220012 İzmir:25526 Ankara:16286
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • t 11 mı 11 ınıı ı mininin im mı ııu minimini.ınıı aminimi mı m m 11111,7 "Hi'râc„ Kandili T^ U GECE dinî günlerimizin en ulvîlerinden biri olan «Mi'-|j râoı-Nebevî» nin vukubulduğu mübarek bir gecedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • MEMUR ARANIYOR Kamyon lâstik ve Dizel motorları ithali ile iştigal eden bir Şirket İstanbul merkezinde ve Ankara Şubesinde çalıştırılmak üzere İYİ İNGİLİZCE bilen iki eleman aranmaktadır.Kamyon,lâstik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • mu HUNı ANKARA MAKARNASI ATAN KAZANIYOR,TARAFTARLAR ARASI POR BİLGİ YARIŞI AKSAM saat 1330 da İldi İstanbul dyosunda FENERBAHÇE BEYKOZ BEŞİKTAŞ-VEFA Programı tertipleyen:T^u^^Mam.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • Okul inşası için ekmek 50 gr.az a 1111 d ı ALAŞEHİR,HUSUSÎ Şehrimiz belediyesi ekmeğin gramajını tekrar 50 gram düşürmüştüı.Bu suretle temin edilen para,Alaşehir'i güzelleştirme kurumu tarafından Saka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • DAKTİLO Bayan Aranıyor Türkçe,Fransızcaya vâkıf olmalı,ingilizce bilenler tercih edilir.Müracaat:Tel:22 04 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • FRANSA'DA GRİP MOSKOVA'DA ÇİÇEK SALGINI PARİS.RADYO Moskova'da görülen çiçek salgınının önü henüz alınamamıştır.Doktorlar 71.000 vak'a kaydedildiğini bildirmektedir.Fransa'da da grip salgını başlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • M.T.T.B.HALKTAN YARDIM İSTEDİ ANKARA,HUSUSÎ Millî Türk talebe birliği,resmî mercilerin yardımı kesmeleri üzerine,dün bir beyanname yayınlayarak halktan yardım talebinde bulunmuştur.Birliğin beyannames
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • Bir uçak 19 bin metre yüksekliğe çıktı NEW-YORK,RADYO Amerika'nın feza seyahatleri için hazırlamakta olduğu X-15 Roket uçağı dün California'da muvaffak bir uçuş daha yapmıştır.Bu 4 üncü tecrübe uçuğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • Ruhsatsız hizmetçi çalıştırılmıyacak Ücretler Belediye tarafından tesbit edilecek ve hizmetçiler imtihana sokulacak OĞUZ ONGEN Aileler yanında çalışan aşçı,hizmetçi,uşak,çamaşırcı,bahçıvan ve hattâ sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • Bir kamyon Şoförü ile Kaçırıldı Kamyon sahibini tabanca tehdidi ile indiren haydutlar,kömür yüklü vasıta ile uzaklaştılar ADANA,HUSUSÎ Bi:kamyon şoförü ile birlikte kaçırılnıştır.Hâdise,Hatay 70368 pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • IN DÖNÜMLÜK ÇORAK IRAZİ VERİMLİ A L E GETİRİLİYOR İZMİR,HUSUSÎ Memleketimizde Binlerce dönüm Çoak araziyi verimli hale getirecek olan 'r üroğram hazırlanmıştır.Ege böl-~^*Sulu ziraat araştırma Enstitü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • Irman Bakım Memuru aş yağmuruna tutuldu AFYON,HUSUSÎ Sultandağı Kazası Şimşek köyünde açak kereste aramak isteyen Orman akım Memuru Mustafa Kara ve köy luhtan,bazı köylüler tarafından taş ağmuruna tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • Yahudi aleyhdarhğını W.A.Y.protesto etti Dünya Gençlik Teşkilâtı W.A.Y.rafından,son günlerde Almanya'da diğer bazı memleketlerde görülen ahudl aleyhtarı hareketler protesto lilmektedir.Teşkilâttan T.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1960
  • LORYA TESİSLERİNİ ELEDİYE GERİ ALIYOR Floryadakl Turizm Bankasının teslsri Belediye tarafından satın alınacakr.Teşkil edilen komisyon satış bedeli ve satış şeklini tesbit etmektedir.yılının 12 Martınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.01.1960
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı i s İ£ r ini fiiipıı idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1960
  • CRÎ I Pazartesi I RUMÎ 1379 25 137;Recep I OCAK I K.san 26 1 9 fi 0 12 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş öğle îkind)Aksam Yatsı İmsak 7.18 12.26 15.01 17.16 1J.50 5.35 2.03 7.11 9.45 12.00 1.35 12.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1960
  • SATILIK Ford Taunu» 1952 model iyi vaziyette.Renk alüminyum koyu gri ve kırmızı,arka çamurluk yarım kayağı,siyah ve kırmızı dö-şemeli,5 adet yeni lâstik.Müracaat:Tel:53 41 19 53 42 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1960
  • DSİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü larafmdan Adana vilâyetinin takriben 8 Km.kuzeyinde Seyhan Nehri üzerinde inşa edilmiş bulunan Seyhan Barajı Hidroelektrik Santralına aşağıda bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1960
  • AGELE SATILIK Mercury 1954 model beyaz renk,ve alüminyum yeşil,198 HP orijinal motor.Aksesuvar radyo,kalorifer defroster,otomatik antenli,cam yıkama tertibatlı,orijinal 5 beyaz lâstik,orijinal süt-kah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1960
  • |i\SANAT;I "Çöl Faresi» Başlıyor ALTANİLKİN j| KAKACA TtYATRO'da bu geceden itibaren La-dislav Fodor'un ÇÖL FARESİ piyesinin temsiline baş-l lanacaktır.Eseri dilimize Seniha B.Göknil kazandır-iniştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1960
  • Azız Atatürk un Büyük Eseri Recep ıılıtıı bey,Abbasi üç arkadaşıyle yakaladıktan sonra önemli hir hücumla karşılaşacağını kuvvetle tahmin ettiğinden,tevkif edilenleri,yolunu değiştirerek Polatlı üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1960
  • Yazan:Vladimir 35.I Albinus,devamlı bir gecenin içinde,kendisini Zürilı seyahatine alıştırmak,orada hastahanenin çakıl döşeli yolunda küçük gezintiler yapabileceğini tasarlamakla avunuyordu.Tren istas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1960
  • SÜMERBANK DERİ VE KUNDURA SANAYİJ MÜESSESESİNDEN Beykoz'daki merkezimiz ile Sirkeci S inci Vakıf han altındaki büromuzdan temin edilecek şartnameler dahilinde aşağıda cins ve miktarları ile teklif ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1960
  • istanbul Üsküdar Midhatpaşa Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 1 3191.00 lira keşif bedelli Mithatpaşa Kız Enstitüsü Elektrik onarımı 2/2/1960 salı günü saat 11 de İstanbul Okullar Muhasebeciliği binasında a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1960
  • TELEFON ARANIYOR 1 YENİKÖY POLİS KARAKOLU CİVARINA ve 2 4.ncü LEVENT'e NAKLİ MÜMKÜN İKİ TELEFON ARANIYOR DEVRETMEK İSTEYENLERİN 49 16 76 49 16 59 Numaralara iş saatlerinde müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1960
  • Hm clSe,OGlAH\SONI24 TEMİZLEDİM!F/UCÂin^ SU vOZA 6îfiŞ&Y VAfiAMAOlM».js^^İ^-^C ramaTes;e-f iır3\v\A r/VZ?evvaah!"S ÖLMÜŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1960
  • Burada bovle 'Şı BECEK-N.ŞEV KOMUŞl-Ol*K.PA'ZAVı MAZ.VETR.H**Dİ.AMİ SO SAUlp,4 O HAV DUT HAK l M KIVA-f^TİNE «SİKMİŞ—BENÎ/V\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1960
  • lAO\ÇOCUKL.4^.MAKIKI âS lMO EVİ SEVRı' "25" Kt,Kü$.4SZKADAŞl_AKX3AN RARA İSTEAAEM ÇOK.AVlP VEl_î h/IDI SEVK.I* BEDAVA 25 KuEuŞ BELEDİVE VE KG İSİ VAİZ.m^mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1960
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden 1 Sümerbank Gemlik Müessesesi için 10 ton külçe çinko alınacaktır.Evsaf ve şartlar,Müessesemiz Alım Uzmanlığında görülebilir.2 Kapalı teklif zarfına Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.01.1960
  • AMERİKAN UÇAĞI 15 METRE TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ Bağtarajı Birincide ceset çıkarma içini güçleştirmektedir.Cesedlerin hemen hepsi yanmış ve donıtıııs bir durumdadır.ARAŞTIRMA.SOĞUKTAN GÜÇ İLERLİYOR Havanın so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1960
  • Caravelle'de ölen J kişinin cesedi Tnemleketine gönderildi Baştaraft Birincide da havalanmıştır.Morgda cesedlerin teşhisine çalışılırken hangarda di uçağın bütün parçaları biriktirilmektedir.SAS heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1960
  • Silivri'de bir tacirin otomobiline ateş edileli t Baştarnfı Birincide ye doğru ilerliyordum.Yolun sağında üç kisj arkaları dönük yürüyorlar.İkisi silâhlı idi.Ueıı canlarından gcçerken sağ bastaki tüfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1960
  • Şaman "Basın hürriyeti tamdır,d i y o r t Bfl.jf.nrnf t Birincide biyesi ile asla telif cdileıniyecek olan yarılan yazmış ve hiçbir hak tanımadan şeref ve haysiyetlere tecaviız,tahkir ve tezyif gibi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1960
  • C.H.P.RADYODAN DÜN DE ŞİKÂYET ETTİ k Baştarajı Birincide nü-Menderes düellosuna temas ederek «muarızlarımızın si,asi seviyesine tenezzül etmeyiz» demiştir.Radyonun durumu üzerinde uzun bir konuşma yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1960
  • CEZAYİR'DE ÖRFÎ İDARE İLÂN EDİLDİ t Baştnrnfı Bivincide dirler.Nümayişi tertip eden liderler halkı bütün gun Kiev yapmaya davet etmiştir.Cezayir'in diğer şehirlerinde bu arada Oran ve Constanline'de d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1960
  • SUBAYLARA HUSUSÎ MAĞAZA KURULACAK Baştarajı Birincide sosyal sigorta kanunu tasarısı kabul edildiği takdirde bu sigorta geniş sermayeli bir banka İmlinde her türlü ilitlyaca cevap verecek ordu pazarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1960
  • KALİTE BAKİMİNDAN TURKİYENİN BİR NUMARALI TUVALET SABUNU O O O o o r L o KAĞIT 1000 liralıklar 500 liralıklar 100 liralıklar 50 liralıklar 10 liralıklar 5 liralıklar 2,5 liralıklar MADENİ 1 liralıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1960
  • 1960 model SINKA radyosunu gördünüz mu?y I Radyoya ihtiyacınız varsa:Taman^en Alman normuna göre imal edilmiş Hl—F1„ SİNKA radyosunu mutlaka görmeniz Jazım.Kararınız kat'ı olacaktır.Son sistem ve hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON İ7 *2 10 SATILIK EMLÂK KADİKÖY Mühürdarda sekiz daireli,üçer,dörder odalı apartıman 325.000 Ferşat,36 36 03.KADIKÖY Müdürdarda dört oda hollü,parkeli daire 70.000 Ferşat,3636
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1960
  • MEMNUNUM î:'fc Baştarafı Altıncıda M ğ Memnunum,çünkü Ankara se-İ yircilerl takımımızı coçkun,görülmemiş iltifatlariyle kucak-ladılar.En nihayet memnunum,çünkü M Istanbulcja mecburen yalnız bı-raktığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1960
  • İST.SPOR B.SPOR Baştarajı Altıncıda tıfade ederek Avedis'ln ayağından bir gol kazanmışlardı.Beklenmedik gol Istanbulsporu şaşkına çevirmiş gibiydi.Ancak bu dağınıklık 15 dakika kadar devam edecek ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1960
  • Feriköy K.Gümrük t Baştarafı Altıncıda ve Feriköy'ün golcü forveti sayı pelinde koşmağa başlamıştı.61 inci dakikada Münacettinden derinleme bir pas alan Bahri bariz ofsayttan takımına birinci Rolü kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1960
  • istanbul Hafız-ı Kur'ân ve Mevlidhanlar Cemiyetinin tertip ettiği Büyük Mevlidi Seri Bundan 1300 küsur sene evvel böyle bir mübarek gecede zâtı ecelle elâ hazretlerinin Cibrili emin namusu ekberi vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1960
  • PTT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:İmtihanla Müfettiş Muavini Alınacaktır.İmtihana girebilmek için memurin kanunundaki şartları haiz olmakla beraber askerliğini yapmış,30 yaşını bitirmemiş,Hukuk,İktisat,Siyasal B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1960
  • DSİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Devlet Su İşleri Urnurn Müdürlüğü tarafmdan Adana vilâyetinin takriben 8 Km.kuzeyinde Seyhan Nehri üzerinde inşa edilmiş bulunan Seyhan Barajı Hidroelektrik Santralına aşağıda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1960
  • alatasaray:2 Fenerbahçe:ğ Bağiarajı Altıncıda Bunun için Galatasaraylılar endişeli idi.Fakat inatla,hırsla,azimle,futbolle ve genç Ugur'un golleri ile galibiyeti hakeden dunku Galatasaray,taraftarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.01.1960
  • Uğur'un golleri Sarı Kırmızılı takıma Başşehir'de uğur getirdi G.Saray:2 F.Bahçe:1 Sarı Kırmızılılar penaltıdan gol yemelerine ve Metinin sakatlanıp çıkmasına rağmen üstün oyunla galibiyeti hakettiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1960
  • SAMİ ÖNEMLİ I Maçtan sonra Galatasaraylılara görülmemiş tezahürat yapıldı ve futbolcular 15 dakika omuzlarda dolaştırıldı.Jşte Isfendiyar taraftarlarının omuzunda.HAÇTAN SONRA KILIÇ İLE GİZ BARIŞTILAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1960
  • 'il i 'T II IJI«B.l«f Maçın 26 futbolcusu GALATASARAY TURGAY:Eski günlerin Turgayı idi.Her hareketi İle «büyük kaleci» olduğunu ispat ediyordu.İlk devrede yakın mesafelerden Lefter'in ve Çan'ın attığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1960
  • Gündüz KILIÇ ANKARA'dan yazıyor MEMNUNUM Bilmem,son derece mem-nun olduğumu söylemeğe lü-I zum var mı?Yalnız bu mem-nuniyetimin hacmini anlata-I bilmek için sebeplerini say-I maya mecburum galiba.Memn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1960
  • Kızılyıldız ikinci maçı zor kazandı Yugoslav Şampiyonu,Izmirsporu 48dakikada attığı tek golle yenebildi KIZILYILDIZ kaç gol atacak?diye stada gidenler Izmirspor'un canlı,süratli ve bilgili oyununu alk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1960
  • İST.SPOR:2 B.SPOR:1 SEYİRCİ:3335 HASILAT:7.631 TL.HAKEMLER:Rifat Atakanı Cahit Aybek Sadettin Gün STANBULSPOR:Özkay Garbis Yüksel [Merih Kenan Güngör Güngör Ahmet •kif')Kasapoğhı Nâzım [Yüksel Bilge E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1960
  • DÖRTLÜ TURNUÂİN GALİBİ:FERİKÖY Kırmızı Beyazlılar dün de Karagümrüğü 2-0 yendi.İst.Spor,B.Spor'a 2-1 galip DÖRTLÜ turnuanın son maçında dün Karagümrük'ü 2-0 mağlûp eden Feriköy,iki gündenberi devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor