Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.01.1960
  • Mersinde karı-koca gazeteci 10ar aya mahkûm oldu Nevin ve Nevzat Şumnu cezaları tasdik edildiği takdirde hapse çocukları ile girecek 19G0 in ikinci basın malıkûmiyeti Mersin'de verilmiş,karı koca iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1960
  • Dünyada Büyük Gürültülere ve Hâdiselere Sebep Olan Ç "Lady Chatterley'in Âşığı,JCJ Romanının Yazarı 0.H.LAWRENCE'ninEn Güzel Eseri y OĞULLAR ve SEVGİLİLER vay.nbvi ŞAHESER ROMANLAR sensinde çıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1960
  • MAHKÛM^ ESNAF AFFEDİLECEK Bütçe Encümeninde Millî Korunma Kanununun kaldırılması hazırlıklarının tamamlandığı açıklandı.ANKARA,HUSUSÎ Millî Korunma Kanununun kaldırılması ve bu kanuna istinaden mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1960
  • Kaza tahkikatının ön sonucu:hatâsı Projektörünü yakmıyan uçağın karşısında beliren sırttan kurtulmak isterken takıldığı teshit edildi ANKARA,HUSUSİ CARAVELLE uçağının düşü?sebebi dün de tesbit edileme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1960
  • Ankara'da Caravelle'in parçalanmasından 5,5 saat evvel Bîr uçak da Toroslara İçinde 16 kişi bulunan Amerikan fesbit edildi.Dağcı ekipleri bugün Ankaradaki kazadan kurtulan 42 nci yolcu dün öldü.Kaza k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • Gayrimenkul Satış İlânı istanbul Emniyet Sandığından:Fatma Ferihan Akçay,Casiye Akçay ve Mehmet Hıza Akçay Sandığımızdan istikraz ettikleri paraya mukabil müşterek borçlu ve yekdiğerlerine müteselsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • Ozalid Plân Kopya Makinelerimiz 1 Hollanda menşeli Oce ıslak devolopmanh kombine tip 221 Model 2 Fransız menşeli Rotarex civa lâmbalı tip 7.A.3 B.Almanya menşeli Diplomat tipi amonyak dolaph MÜHENDİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • 111 MAZUT YAKMA TESİSLERİ OTOMATİK BRULORLER SICAK HAVA CİHAZLARI Bul yedek parçalarile gelmiştir.Bıx senelik çalışma garantisi verilir,ithalâtçılara proforma fatura temin edilir.»I I I I-I III ALARKO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • SİYASET DÜNYASINDA Tüfek yerine füze.PASIFIK'te yeni bir «süper fıizeu nin tecrübe edileceği haberinin ilânından tam 7 gün sonra.Rusya hafta sonunda,«tek taraflı silâhsızlanma» ya doğru gideceğini bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • giiiıııııımıiiiııtırıitıtfiı lıılıtrlMıııılıliı u.t.ı.t.IMIrlllllll.lltSTANBÜL 7.27 Ajçıh» ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 HV.berler ve hava raporu 8.15 Her telden 8,35 Müzikli saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU tt [22 Aralık 2ü Ocak] üç kişi arasındaki bir anlagnıa üçünüz* de iyi-Mc götirecfck.KOVA BURCU it [21 Ocak 19 Şubat J Her geyl İyi tarafından almaya meyliniz var.Bu «iyede tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • BU t M A C A 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Üzüntü;Bir nota.2 Alışkanlık;Çıplak.3 îkl yüzlü.4 Tersi birdenbire;1 Rakıcılıkta kullanılan brr nebatın kokulu tohumu.5 O Vakit;G.Amerika'da bir devlet.6 Kılıksız vo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • OPON bir çok fenalıkları önler ÖPON,baş,dişi adale,si* nir,lumbago ve romatizma ağrılarım teskin eder OPON,bayanların muayyen zamanlardaki ağrı ve sancılarında faydalıdır günde 6 tablet» kadar alınabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • ACI BİR ÖLÜM Merhum Fahrettin Sereri'in ve Makbule Seıen'ln kızı,Emekli Py.Albayı Ali Hıfzı Demlroğlu' nun eşi,merhum Doktor Cüneylt Demlroğlu İle Doktor Çetin Dernlroğlu'nun anneleri.Em.fcitk.Al.Celâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • AKSARAY KÜÇÜK OPERA TİYATROSU 15ü nci Temsil MEBUS OLACAĞIM Poletik oyun 3 perde Çarşamba,Cumartesi,Pazar matine ltt.15 de Suare 21.15 de Tel:21 57 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • İMIHZÂDİ ZEYTİNYAĞI VE SABUNLARI Ayvalık:80 İstanbul:220012 İzuütl.2$52G Ankara:1C288
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • Gece Liselerinin eğitimi değişiyor Gece Liseleri öğrencileri her dersten iki ayda bir yazılı imtihana tâbi tutulacak ve verilecek notlar,ders yılı sonunda alınacuk yazılı ve sözlü İmtihanların ortalam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • Âcaip kıyafetti bir adam yakalandı Mehmet Rit$til Çetlner adında bir farus,dün Galhtada acayip bir kıyafetle dolaşırken yakalanmıştır.Giyinişi kıyafet kanununa aykırı gürülen Mehmet Rüştü hakkında Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • sular memurlar i istimlâk dolayısîyle Şehir Hatları İşletmesinde sular kesildi ve memurlar çok müşkül duruma düştüler Denizyolları Şehir Hatları İşletmelerindeki memurlar btrkaç gtmdenbert İşlerine İb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • talebenin ifadesi alındı Talebeler ise durum değişmediği takdirde belge alacaklarını ifade ile Ticarî ilimler Akademisine ve Vekâlete müracaata hazırlanıyorlar İstanbul İktisadî ve Ticari İlimler Akad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • I SİNEMALAR J KEYüÖLU Ai.K.U.»i!Tel:44 25 62)1 Kararlı Define Charlton Heston Renkli Türkçe.2 Çöl Fedaileri Kiehard Burton Türkçe.ATLAS Tel:440835)Ta* Bebek Gönül Yarar Türk «İmi.EMEK Tel:44 84.3»)Çöl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • ı.Ânkara'daki kaza ve radyo GAZETECİLİK,Ajanscılık ve Radyoculuk usla ve asla iktidareılıkia bağdaşamıyor.İtlimin d» sebebi iktidar politikacısınla,kendini ayakta tutacak propaganda dışında,biç bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • îthal malı krome 4 Boy B A L L Y TEPSİLERİ ZUccaclyecl mağazalarım dağıtılmıştır.İVİ:jö 60 V6 22 89 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • VEFAT Atiye Uüker'ln muhterem «rai,ibrahim,Necdet,Kemal Abdurrahman ve tüccardan Osman Göker'ln sevgili babaları,Aliya Yaltı'nın kardeşi ibrahim Seval v« Ayşe Gunsell'nln ağabeyleri,Veclhe,Rezzan ve S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • Solmaz Sanabdulİahoğlu ila Sadi Çepeloğlu •vleftdilar tıtanbul Ocak.M0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • Bir kaatil tekrar adlî tıbba sevkediidî Yalovada karısıyle zina yaptığı lddlasıyle akrabası llyas Şahln'l öldüren Sami Şahin İkinci defa müşahede altına alınmıştır.İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde yargıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1960
  • KISA HABERLER BELEDİYE Reisi Kemal Aygün dün Belediye Bütçesi mevzuunda daire müdürleri İle Sular İdaresinde bir toplantı yapmıştır.0 VİLÂYET Meclisinin yarın yapacağı'^ toplantıda Vilâyet Bütçesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.01.1960
  • Ankara'daki hâdise,kaza yapmaz diye bilinen Caraveller bakımından da hayret uyandırdı "V:v m,m.3Kt I a»?|L KuzAya uğrayan Caravelle uçağını Kopenhag'dan İstanbul'a kadar getiren ve Yeşilköy'de vazifey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1960
  • 3 üncü KOTADAN 198 Kota numaralı Lüks,189 Kota numaralı Kaynak Lâmbaları bildiri mektubu almış olanların,bu malları tercihan Ojti^ markalı ithal «tmek istiyenlerin 22 89 28 numaralı telefona müracaatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1960
  • DİKKÂT DİKKAT Müessesemizin adı 6 harflidir.İpucu lökte parlayan cisimdir.Bilmecemizi doğru olarak bulanlara Ankara'nın Turistik ve eğlence yeri olan Gölbaşı civarında Ankara Asfaltı üzerinde Etrafı n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1960
  • İLÂN KAĞIT SATILACAKTIR Et Ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünden 1 Norveç menşeli kâğıtlardan aşağıda cins vb miktarları yazılı 2460 ton kâğıt,kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa çıkarılmıştır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1960
  • ŞARK GAZİNOSU Her Perşembe gecesi meşhur SULUKULE EKİBİ ve Caz Maçka Taşlık Tel:47 73 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1960
  • Hayat ta Bu hafta Orta tablo Büyük ressam Ingres'in şaheseri:«Banyodan sonra» Yılbaşında 300000 lira kazanan fakir delikanlının hikâyesi Bu ay doğanların karakterlerini biliyor musunuz?Halide Edib'i y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1960
  • SİSTEN BOĞAZA DÜN ÖĞLEYE KADAR VAPUR İŞLEMEDİ Dün gece yarığından aonra limanı kesif bir sis kaplamla ve vapur seferltll aksamıştır.Köprüler ayni sebepden açılamamıştır.Saat 9,30 a kadar Köprü ila Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1960
  • Bıçaklanan bir kadın çocuğunu düşürdü Hikmet Özba* adında bir gah ıs,üç gün evvel evini terkeden karısı Makbuleyl Cibalide Şarabçıbaşı sokağında bıçakla ağır surette yaralamıştır.Hamile bulunan Makbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1960
  • ADANA CANAVARININ İDAM KARARINI MECLİS TASDİK ETTİ ANKARA,HUSUSÎ B.M.M.dün Adana canavarı diye tanılan Ramazan Başıbüyük'e ait İdam kararını tasdik etmiştir.Ramazan,parafına tamaen Ablt adında bir çif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1960
  • DEVLET TİYATROSU U.MÜDÜRLÜĞÜNDE ARAMA YAPILDI ANKARA,HUSUSÎ Devlet Tiyatrosu Umum Müdürünün makamı ve hususi kalem müdürünün odası dün bir Hakimle İki bilirkişi ta» rafından aramaya t&bl tutulmuştur.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1960
  • Yüzde yüz mısır nişastasından mamuldür.Reçel ve tatlılarda şekerlenmeyi önler,lezzet verir,kalite üstünlüğü aağl ar.Yarı leker yan ADAYAR GLİKOZU karıştırılarak hazırlanan tat-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1960
  • TUNCA VE MERİÇ DÜN ALÇALMAYA BAŞLADI Sel felâketi şimdilik bertaraf edildi.Doğu Anadoluda da şiddetil bir kış hüküm sürüyor EDtRNE,HUSUSÎ Tunca ve Meriç nehirleri dün birer buçuk metre alçalarak 3,5 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1960
  • İstanbul Belediyesinden:1 Karaağaç Kurumu Müdürlüğü için lüzumlu benzinle işler beşer tonluk 4 adet kamyon beheri 69.818,93 lira hesabile tamamı 279.275,72 liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1960
  • ıı ı ıı ıı Aksaray Küçük Opera Tiyatrosunda Perde ve Sahnemizin biricik Komedyeni ÇETO ORHAN ERCİN Muvaffakiyetle MEBV8 OLACAĞIM temsilin» devam ediyor ı 'i l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1960
  • EN UCUZ EN TESİRLİ ÇAMAŞIR TOZU MlSİ» UL 114.Şİİ.Uuı 1*1.1500 İstanbul Iıt.441064-inkarı Tel.14995
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1960
  • llll.l.l.ltMI.I.III.II.I.M.IMIII.III.I.u,SUM I Ocak'dan yandık."T\ÜN sabah gazeteleri açar açmaz bir belâ heyulası karşıma J V dikildi:Kopenhag Kahire seferini yapan İskandinav Hava Yollarına ait Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.01.1960
  • AAAA ÖBuR.«EfÇiRİtvl DÖvlJŞaae Dâ MİÇ BİRSEL Biu/VNİVORXjZ.y MR.*C£İTM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1960
  • Bîu\aEw.BELKİ DE PİXİE SjAtCL-ADlĞI Ol'»CL.ET|"|S4İ VNAS/lfsıiNİ kl_TIMA KOyDl-JĞU\LJ2 VUKKOPONUN ÜZERİNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1960
  • Şu KANUNU GÖKEBİl-İR. ^ha.Bunu.imza-v~v lavan.valinin ÖLDÜĞÜNÜ KABUL.fc?EDİVOR WUİUN EVET.AAAA,YNE DEMEK,«STİVOR.Sun?İOSE SALtNAS» R0&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1960
  • ALO BURASI MA~ ^A V EKÂi-E Tf B St uOİN D4İRE ŞEHRE VAki_AŞi OR.ÖNı_E_""Nl LJÇ.ÛN OAlRE BİZİ At-ÂKADAfZ ETMEZ.KESİR.İ-er.eüeosı-j A TELEFON EDİNİZ.BıZı';V\YAPA.BİLECEĞİ AA İZ.Bı'RL ŞEV yOK.il_AAi" ARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1960
  • KORDON BLÖ'de 22/1/1960 Cuma gününden itibaren JUNE HARLOW Meşhur Amerikan Strip T«as« yıldızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1960
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN 1 İstanbul Askerlik dairesin» bağlı 27 askerlik şubesinin bu sene askerlik çağına yeni giren 1941 Doğumluların ilk yoklamaları As.Kanunun 14 üncü maddesin* gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1960
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 73.12.60 Gümrük tarife ve İstatistik pozisyonlu Sıcak haddelenmiş Çemberlikler» ile 73.07.10.gümrük tarife ve istatistik pozisyonlu «Blum ve Kütükler» otomatik tahsis listesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1960
  • ÜSKÜDAR SULH HUKUK HAKİMLİSİNDEN:96/3.İ.Ş.Lütfiye Erenüz vesairenin şayi hissedarı bulundukları Üsküdar,Beylerbeyi,Abdullahağa mahallesinin Fıstıklı Mescit sokağında eski 2,2 Mü,yeni 2,2 Mü.kapı 123 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1960
  • Yazan:ıw\mi:Vladimir NABOKOV 64 Türkçesi:Oğuz HALÛK «Olabilir.Ona,»il.sık bu şekilde sözler söylüyordum.Eğlenceli uluyordu.Fakat ileriye gitmiş değilim.Eğer seni rahatsız eden İhtimal bu İse.«Demek sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1960
  • WieşrMİ1 I Nahid Sırrı örik'in Eserleri TÜRKER ACAROĞLU ZT M.kll.Illtl.18 Ocak uu.ıı Pazartesi günü bir kalb krizi »o-nunda 66 yaşında İken ölen örikagasızade hukukçu Hasaıı Sırrı'nın oğlu Nahld Sim t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1960
  • Azız Atatürk un Büyük Eseri Gezgin Kuvvetler komandan vekili Tevfik bey tarafından İsmet Paşaya yazılan,kaçak ve casusların istiklal Mahkemesine verilmelerine itiraz eden ve Gezgin Kuvvetlerin sol kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • Kaza tahkikatının ön sonucu:Pilotaj hatâsı 4 Baştarafı Birincide matlarda herhangi bir aksama olmadığını göstermiştir.Ulaştırma Vekâleti Sivil Havacılık Dairesi Tahkikat Heyeti İhzari raporunu llgUlie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • Zorlu,dün sabah yurda döndü ANKARA,AA.Londra konferansından bu sabah saat 0230 da riönt'n Hariciye Vekili Fatln Rüştü Zorlu,i Kıbrıs'ta Cumhuriyetin ilânı, ii! maliUii!ikmal edilmemiş olması sebebiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • ÇOCUK KAÇIRAN BİR ALMAN YAKALANDI ANKARA,HUSUSÎ Almanyada çaldığı erkek çocuklarını İranda satan bir şebekenin elebagıs1 dün Kırıkkalede yakalanmıştır.14-15 yaşlarındaki çocukları kaçıran Jozef adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • Sosyalist Partisinin Ocak ve Bucak teşkilâtı olmayacak «Sosyalist Parti* si «Sûra Başkanı» Atıf Akgüç v-partinin Genel Sekrereteri Alâeddm Tlıidoğlu.dün basına tüzük ve program etrafında açıklamada bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • Saühli'li milyoner tabutunu kızlara taşıtmaktan vazgeçti SALİHLİ,HUSUSÎ İslâm âleminde İlk defa olarak öldüğü tamcjı tabutunun dürt güzel kız taralından taşınmasını vasiyet eden Salihli'n İlacı Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • NURCUBASI DÜN İSPARTA'YA GİTTİ AFYON,HUSUSÎ Hükümet tarafından Emirdağında istirahat etmesi tavsiye edilen Nuıcubaşı Baldl Nınsi dün Ispartaya gitmiştir.Nursî,hususî taksisi ile ve yanında İki müridi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • Mersin'de karı-koca gazeteci 10 ar aya mahkûm oldu Baştarafı Birincide lira para cezasına çarptırılmıştır.200 er lira da manevi tazminat ödeyeceklerdir.Şumnu'lar temyiz tasdik ettiği takdlvde,İki çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • i—l.M—II.i TnıraiMiımı—ELEMAN ARINIYOR Yüksek Mühendis veya Mühendisler ve Teknik ressam inşaat)aranmaktadır.Taliplerin:A Vasat derecede İngilizce bilmeleri B Askerlik görevlerini ifâ etmiş bulunmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • arker Dolma ve Kurşun Kaiemierile Tükenmez kalemleri ithâl etmek isteyen 235 kota numaralı taruis sahiplerinin firmamızla temasa geçmeleri rica olunur.ELİ BURLA ve ORT.KÛM.ŞTİ.Voyvoda Cad.52,Tel:49 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini «ilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMA ER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • HİCRÎ Perşembe ru iî 137!21 1375 Recep OCAK K.nazıi 22 19 6 0 i ı i VAKİ T VASATİ EZANÎ Güne» ügle îkindl Aksar Yatsı trnsâk 7 21 12.25 14.B ı 17 11 18 46 5 37 2.11 7.14 S.45 1200 1.36 12.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • LONG PLAY KLÂSİK PLÂKLAR Osmanbey,Halaskar Gazi Cad.202 Tel:47 59 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • Fenerbahçe G.Saray heyecanı Başkentte t Baştarajı Altıncıda müteakip basın mensuplarıyla ko-Dusan kulüp reisi Agâh Eroaan,Cihar Arman hakkındaki beyanatının yanlış anlaşıldığını,Clhat'ı Fenerbahçe kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • istanbul'dan Adana'ya 11 otobüs gönderildi İstanbul vasıta Sıkıntısı çekerken,l.E.T.T.İdaresinin Büssing marka 8 yeni otobüsü Adana Belediyesine,Skoda marka 3 otobüsü de Erzurum Belediyesine satılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • tthâl Malı H 0 PABLÖR En iyi cins İngiliz hoparlörlerimu gehru.'jtir.Fiat piyasadan ucuzdur.Teknik er Radyo Bankalar Yanıkkapı S.Giini Han 28 Tel:44 68 31/3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • c KINİJMJLİ ^^^NEZLEv ve öütün ağrılara karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • c a k d a broşlara düştü Baştarafı Birincide taıp olması yüzünden,güçlükle yol alan dsğetiiUUD bugün öğle vakti kaza mahalline uıaşrijâı beklenmektedir.Kaybolan uçaktaki personelin İsimleri,hüviyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • Fenerbahçe mühim kararlar arefessnde Bu^carajt Altı/ıcnin İtidal unsuru olarak bilinen uu vuhiSial' »Ulı^UItiUİ intihale!et cjrr belitti arasında koııgttUcıı ioilla Ut aula-maya iJiMiiui ve tekrar gru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • Damga Resmi ve Belediye Gelirleri Kanununa Göre:«LEVHA,LAN REKLÂM PUL,AFİŞ MEVZUATI» Adlı Eser çıktı!Hazırlıyan:ihsan HINÇER Bankaların,ilân ve reklâm yapan bütün müesseselerin beklediği kitap!224 büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK Uuö.üou kat.Şişli tramvay caddesinde 23 43 70-13.IBAD1 ÎTtlÜ mülk 8SUM8 ilıa.Sultanhamam Gurun han 4»u.laâ.uuü kaz.Valikonağı tramvay caddesinde,22 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • Puro Tuvaleı Sabunlarının içinde Kalite bakımından mükemmeliyetin şahikasına erişmiş bulunan Puro Tuvalet Sabununuzu kullanırken içinden para çıkması pek âla mümkündür.1960 yılında Puro Fabrikası sizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1960
  • Lisans sahipleri lâmba ve camlarının siparişleri için £*Zİ J*m* MÂKS SİN&ER'e Müracaat ediniz.Galata Perşembe Pazarı Nact Şina3İ Han 11/1-2 Tel:44 34 00 Mektup P.K.418 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.01.1960
  • Fenerbahçe mühim hararlar Muhalefet grubunun bugünkü içtimaında fevkalâde kongre istenmesi muhtemel ¦n I HADİ İPEKYÜN)Kulübün yeni menacerl Niyazi Sel antrenör Szekeliy'den dün sabahki antrenmanda İza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1960
  • FENERBAHÇE G.SARAY HEYECANI BAŞKENTTE GALATASARAY ve Fenerbahçe takımları pazar günü A nk arada oy ılıyacakları husus!karşılaşmanın hazırlıklarına dün de devam etmişlerdir.San Lacivertliler antrenör S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1960
  • Remondini Arrivederci Türkiye,dedi ve gitti Sâdece K.Dağ tarafından uğurlanan antrenör,ayrılırken Milliyete olgun bir mesaj bıraktı GALATASARAY'm mukavelesini feshettiği İtalyan antrenör Leandro Remon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1960
  • İst.Genç Karması:2 istanbulspor Genç:0 Konyada yapılacak Türkiye gençler arası şampiyonaya işltrâk edecek İstanbul genç karması dün 12 de Beşiktaş Lucerne maçından evvel İstanbulspor genç takımı ile k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1960
  • Kızılyıldız dörtlü turnuada Karagümrük kulübü tarafından tertiplenen dörtlü turnuaya Beşiktaş ve Taksim kulüpleri yerine Yugoslav Şampiyonu Kızılyıldız ve Feriköy takımları iştirak edeceklerdir.Kızıly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1960
  • İst.Spor Millî Lig'iıikinci devresi için kadro tesbit ediyor Millî ligin ikinci devresine hazırlanmakta olan İstanbulsporlular bu devre ivin yeni bir kadro tesbit edeceklerdir.Yarın saat 10 da Şeref S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1960
  • stonbulspor Molnar'a talip İdare heyeti,Umumî Kaptan Saim Kaur'un teklifi üzerine Macar Antrenörden şartlarını soracak j STANBULSPOR kulübü F«-I nerbalıçe kulübü tarafından mukavelesi feshedilen antre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1960
  • r—R ^lW SB*"^^waMİlMftniL ^ıj İB^H HB aB m 1 s ¦''Mrkfoi-Arfı-İn-yi [MİLLİYETİ Yüksek atlama rekortmenimiz Çetin Şahiner dün trenle Italyadakl antrenör kursuna gitmiştir.Resimde Şahiner in bir ınüsabn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1960
  • TAS DA ucer Dağınık bir düzen içinde oynayan Siyah Beyazlı takımın gollerini,güzel bir oyun çıkaran Birol ve Nazmı allılar SEYİRCİ:5682 HÂSILAT:16,505 HAKEMLER:Faruk Talû îhsan Geygel Cemal Sayın BEŞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor