Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.01.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVER] MODERN İŞÇİ HASTAHANESİ AÇILDI 560 yataklı «İstanbul Hastahanesl» dün hizmete açılmıştır.İşçi Sigortaları kurumu tarafından yaptırılan ve 25 milyon liraya çıkan hastahanenin açılısında,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1960
  • Büyük Sahraya ün kar yağdı Avrupa'da şiddetli soğuklardan 200 kişi öldü.Amerikada grip salgın halde.Mersin'de dün denize girildi A PARİS,RADYO.VRUPA'da bir haftadanberl devam eden şiddetli soğuklar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1960
  • Yeni Sabah'ın kesilen ilânları Meclise aksettirildi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt,Yenisabah gazetesinin resmî reklâm ve ilânının kesilmesi sebebini dün,Mecjise verdiği bir önerg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1960
  • ff NONU İNKILAPLAR SÛS DEĞİLDİR» DEDİ CHP Genel Başkanını Partide ziyarete giden Ankaralı üniversitelilerin sivil bir polis tarafından resimleri çekildi ANKARA,HUSUSÎ I" NÖNÜ,dün kendisini riyaret ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1960
  • Askerî Emekli,Dul ve Yetimlerle ilgili teklif ANKARA,HUSUSİ D.P.İçel mebusu Yakup Karabulut askeri,emekli,dul ve yetim aylıklarında eşitlik sağlayacak kanun teklifini dün Meclis Başkanlığına vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1960
  • Kıskanç bir âşık iki kadını makasla yaraladı Cerrahpaşa Hastahânesi hademelerinden Cemal lzcan Sevgilisiyle annesini yaralayıp intihara teşebbüs etti SAMATYA'da sevdiği kadınla bu kadının annesini mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1960
  • I Tabut taşımaya namzet ilk kız» ¦S ¦fi SALİHLİ,Aktuğ Emiroğlu'dan TABUTUNU 4 güzel kıza taşıtmak İsteyen Salihll'll zengin Mehmet Kayahan'a İlk müracaat Gölcükten yapılmıştır.Dcvamt Sa,5,Sü.I de*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1960
  • ERKEKLER KIZLARI YENDİ IÖZDEM1R GÜRSOY Haydarpaşa Erkek Lisesi müna-Kara ekibi,dün «Alkolik erkek cemiyete daha zararlıdır tezini müdafaa etmiş ve «Alkolik kadının cemiyete daha zararlı olduğu» tezini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1960
  • MODERN OPTİK ZEİSS GÖZLÜK DEPOSU FEVZİ TOKSOY TAHİR TUNCAY K.Ş.TÜRKİYEMİZIN VE SAYIN BÜYÜKLERİMİZİN BİRİCİK FENNÎ GÖZLÜKÇÜSÜ,SIHHAT VEKÂLETİNİN İLK GÖZLÜKÇÜLÜK KURSU ÖĞRETMENİ Bütün yeni çeşitleri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ UlinilDI ADI DIIöAVA VAllACAftAlf Rıhtım caddesine konulacak olan yeni Kadıköy iskelesinin yeri tesblt edilmiştir,tlgl-¦VAUlMJl VArUKLAKI DUKA I A fAllAŞAvAtV Hier mevcut rıhtımda İskel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1960
  • C.H.P.Adana İl kongresi bugün toplanıyor ADANA,HUSUSÎ C.H.P.Adana 11 kongresi bugün yapılacaktır.Kongreye fevkalâde alâka gösterileceği düşüncesiyle hazırlık yapılmıştır.Kongrede,Adanada milletvekille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1960
  • [FOTO BASIN] ğj Ş£ Duruşmadan sonra vuku bulan hâdiselerde polis heyecanlı bir E EŞ Batısı yatıstırmıya çalışıyor.E I Mahkemeye!1 verilecek 1 vesika kaçırıldı İZMİR,HUSUSÎ TV İT ENEMEN DP.Üçe ğ |V1 Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1960
  • Kıbrıs Londra1 da ransı Anlayış içinde geçen konferansta ihtilaflı meselelerin hâl tarzım bulabilmek için komiteler kuruldu DIŞ HABERLER SERVİSİ KIBRIS Cumhuriyetinin 19 Şubat'ta ilâniyle ilgili son m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1960
  • ÇÖP ÇATAN PİYES [MİLLİYETİ Adana Şehir Tiyatrosunda temsil edilmekte olan Melih Vassaf in «Sam Rüzgârları» piyesi sanatkârlarından Gülsevim Yıldız ve Ziya Akelli genel prova sırasında evlenmişlerdir.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1960
  • Menderes'in inönü'ne cevap verirken yaptığı açıklama e İl secimler yakla Başvekil,radyolarla yayınlanan beyanatında muhalefetin bu seçimlerde ortadan silinmekten korktuğunu söyledi ve "Millete zulmedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • ft« CEMİYET Btz şimdiye kadar prensliği başhbasma bir meslek,hiç değilse insanın bütün vaktini alan bir meşgale sanırdık.Zira bugüne kadar görüp konuştuğumuz prensler hep gece kulüplerine gitmekten ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • Bu akşamdan itibaren KERVANSARAY'da 4 MAC KAY Her Pazar Matin»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • 1 METRE KAR BOL GÜNEŞ TAM KONFOR ULUDAĞ BÜYÜK OTEL VE TESİSLERİ REZERVASYON:İstanbul:44 16 58 Ankara:27628 26241 21213 Buma:Uludağ 3 NOT;Hususi surette getirttiğimiz makineleri» yol daima açık bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • TABLETLERİ 6RİP BAŞ-DİŞ ROMATİZMA LUMBAGO-SİYATİK AĞRILARINA KARŞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • İHRACATÇILARINIZIN NAZARI DİKKATİNE BİLÛMUM İHRACAT İŞLERİNİZ İÇİN BANKAMIZIN SAĞLAMAKTA OLDUĞU NAKDÎ KREDİ KOLAYLIKLARI DEVAM ETMEKTEDİR.İSTİFADE EDEBİLİRSİNİZ.Malûmat için Bankamız Dış İsleri Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • JSs^ ^^SM OĞLAK BURCU T* [22 Aralık 20 Ocak] Bu gününüzü sevdiklerinizle alâkadar olarak geçirmeniz hakkınızdaki yanlış düşünceleri «İlecek.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Yakınlarınızla alâkanız iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • TEŞEKKÜR Allebüyüğümüz ve sevgili babamız eski Mardin Mebusu NECİP GÜVEN'in ¡afatı münasebetiyle cenaze mıraslmina İştirak eden,bizzat veya telgraf,telefon ve mektupla ta2İyetta bulunmakla derin iztlr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • TEŞEKKÜR Aile reisimiz,babamız,kardeşimiz,kayınpederimi» amcamız ve dedemiz,Divanı MnhaM-h.it Azâlıjından Emekli Abdülcelîl DİNÇER'in vefatı münasebetiyle telefon,telgraf va bizzat gelerek büyük acımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • Dr.TURAN ÖZALP'e TEŞEKKÜR Annemi,kendi annesi gibi yakın alâka ve ihtimam göstererek tedavi İçin İnsanüstü bir gayret harcayan,iyi doktor ve iyi insan olarak gece ve gündüz tıbbın ve kendisinin bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • Naciye ATAMANLAR İle P.Yarbay Hikmet ŞENER evlendiler Şişli 15 Ocak 1%0 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • BİR KAATİL 24 YIL hapse mahkûm oldu Sarhoşluk yüzünden arkadaşını öldüren Mustafa ayrıca maktulün yakınlarına 5 bin lira ödeyecek Xuştepe'da sarhoşluk yüzünden Gani Ovacı'yi öldüren Mustafa Kabak,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • Bursaya gitmek isterken Tarabyada tecavüze uğradı Otomobille Saadet'i Tarabya'ya götürenler kadının para mukabilinde geldiğini söylediler Evvelki gece Küçükpazaıda Bursaya gitmek için vasıta ariyan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • ÖLÜM İstanbul 6 ncı Asliye Hukuk Hâkimi Bahsettin Aydınol,Belkis Aydınol ve Nakşiye Atacan'ın sevgili anneleri,Şecaat Aydınol,Avni Alacan'ın kayınvalideleri,Güier,Perııur ve Merih'in kıymetli büyük an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • VEFAT Merhum İsparta eşrafından Haririzade İsmail Kâmil Beyin,Sıdıka ümmii Gülsüm'ün oğlu.Merhum Seniha Kutay'ın eşi.Merhum Abud efendinin damadı,Merhum Neşet Kutay'ın kardeşi,Sporel,Kutay,Eyison,Kayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • VEFAT İstanbul üniversiteli Arkeoloji Bölümü Doçentlerinden Dr.A?kidll Akarca,Yüksek Ziraat Mühendisi Faruk Akarca,Muğla me busu Turhan Akarca ve Milât Belediye Reisi Adnan Akarca'nın babaları;Seher A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • MAKSİM Salonlarında HER AKŞAM Ses ve Film Yıldızı GÖNÜL YAZAR MİLLİ OYUNLAR ÇİFTİ MELÂHAT GÜLER MUSTAFA EROĞLU iç Beklenen Orkestra ŞEVKET YÜCESAZ ~k En temiz servi* En ucuz tarife MÜESSESEMİZDE ÇİFT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • BU LMACA I 2 34 5 67 8 910 SOLDAN SAĞA:1 Bit fikir veya gidisi doğru bulup uygunluk göstermek.2 Nebattan çıkan veya çıkarılan su;Eski bir Mezopotamya devleti.3 Girme,gelip çatma Eski dil)Tarz,yol Meca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • mmııııııiMMiMiıııuıuıııımııımı İSTANBUL E 7.27 Açılış re program 7.30 t Günaydın «evgilt dinleyiciler 8.00 E Haberler ve hava raporu 8.15 E Saz eserleri 8.30 Müzikli pazar E «abanı gezintisi 8.55 Birk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • r Şahane Fred SİNEMALAR J BEYOĞLU AL KAZAR Tel:44 25 62)1 Gangsteı Kurşunu Robeıt Taylor Türkçe.2 Tehlikeli Haydut George Montgomery Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Red Nichols orkestrası konserleri.EM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • Kaza yapan motor kaptanı ehliyetsizmiş Evvelki gece Haydarpaşa açığında HeybeHada vapuruna çarparak Et ve Balık kurumunun yanına baştankara •den motorun kum yükü dün başka bir motora nakledilmiştir.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • Tavan tahtalarını söküp para çaldı Karagümrükte NesIIgah mahallesinde 23 numarada oturan Ayje Kalanter'in yatak odasının tavanının tahtalarını sökmek «uretiyle içeriye girip 1770 lira para çalan Kudre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • İlkokullarda talebe temsillerine önem verilecek Şehrimiz ilk okullarında talebe temsilleri ve bu husustaki çalışmalar üzerinde ehemmiyetle durulmaktadır.Son olarak inşası tamamlanan Kadıköy Reşat Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • MAKSİM Salonlarında HER AKŞAM Yunanistan Ses Kraliçesi ULLA BAMBA k Beklenen Şantöz NİL DEMİRHAN Yılın Dansözleri Papatya Kardeşler MÜESSESEMİZDE ÇİFT PORSİYON USULÜ YOKTUR EN UCUZ TARİFE TAM KADRO İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • KİSA HABERLER YUNAN Kralının yeğeni Prens Pierre ve esi dün sabah şehrimizden rılmışiaıdır.İran'a giden Prens orada BAHÇELER Müdürlüğü tarafın-dan 1959 senesinde 136 bin 620 metrekare yeş-il saha tanz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • Oyuncak tabancalı Amerikalı serbest bırakıldı Boğazda,Tokmakburnunda otomobil İçinde CA)İsimli bir kırla uygunauz vaziyette görülen Cook İsimli bir Amerikalı,kendisini kax edenleri tabanca ile tehdit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • Dolmabahçe,haftaya trafiğe açılıyor Dolmabahçe meydanı gelecek hafta sonunda trafiğe açılmış olacaktır.Meydanın tanzimi doiayıslyle güzergahları değişen vasıtalar normal yollarına döneceklerdir.Taşkış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1960
  • H!II!l!l!l!II111II11IIIIM 111M 11II11M111 II II!I!n I!I I BİR YUDUM,BİR I YUDUM DAHA.I TENASÜP ZAFER'DEKİ başyazılara dostumuz Belıadır Dülger'in imza atması çok kimseyi şaşırttı.Oysa şaşacak bir şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • TO arabulucu Hey'et mensupları temaslarının iyi netice verdiğini açıkladılar ANKARA,HUSUSÎ İran Irak hudut ihtilâfında arabuluculuk yapmak üzere 25 Aralıkta Bağdad'a giden CENTO heyeti dün hususî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • VI Salı akşamından itibaren tezyin ve tefriş edilmiş olan MAKSİM'de Mebus Olacağım)Birçok yeniliklerle 150 nci Temsili Tel:44 31 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • ŞARKIŞLADA100 KİŞİ DÖĞÜŞTÜ ŞARKIŞLA,Hususi Muhabirimi Mehmet Kalkanoğlu'ndan)İki aşiret arasında İskântopaç köyünde çıkan büyük bir meydan kavgasında I çocuk ölmüş,4ü ağır olmak üzere II kişi yaralanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • Türkiye Birleşmiş Milletlere 590 bin Dolar veriyor!NEW-YORK,A.P.Türkiye Birleşmiş Milletler özel Fonu ve Teknik Yardım Programı için 590.000 dolar vereceğini bildirmiştir.Bu rakkam,Türklyenin Ekim ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • Süreyya hatıralarını yazmağa hazırlanıyor KOLONYA,A.P.Prenses Süreyya,Elçi olan babasının evinde oturmaktan vazgeçmiş ve buradaki lüks bir otelde kat tutmuştur.Süreyya Bavarya'da muhtemelen Münih'te y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • NâdP VA DamCAC il birleşik Arap Cumhuriyeti balkanı naall WC ndmSeS II Abdünnâsır beraberinde Birleşik Arap Cumhuriyeti kabinesi mensupları olduğu halde geçen hafta,Mısır'ın meşhur firavunlarından Ram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • Sus vapuru 19 aydır tamir için bekliyor Sus vapuru 19 aydır tersanede tamir İçin sıra beklemektedir.24 Mayıs 1958 yılında tamire alınan gemi tersanede bekleme rekoru kırmıştır.Bundan önce de 15 ay bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • Çiftçiye 250 bin ton hububat dağıtılacak Tohumluk olarak kullanılacak hububatın bir misli artırılmasına rekoltenin düşük olması sebeb gösteriliyor ANKARA,HUSUSÎ Bu yıl hükümet çiftçiye geniş ölçüde to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • ABDULCAnBAZ B.OHÇAC» KA biMUA Ruh SARA HABER.YOLLAR.GÖK $UDABE*lWe.C6ÛİÎNI Mü HAK KAK KONUŞ MALARI İCAP errt&JNİ bîlm 3fP MBKTUP yAZAN OKUYUCULARIMA,sî-zlere ce VApyA2A8îU.MEM TçÎN AD-RESLeRlNİZ?DE yA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • Her akşam A m,AKSİM Salonlarında Eşsiz Sanatkâr MUALLA MUKADDER en ucuz tarife müessesemizde çift porsiyon usulü yoktur Her Pazar tam kadro ile aile matinesi Tel:44 31 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • Artık REZERVUARLARIN SU KAÇIRMA DERDİ KALMADI Dünyanın her tarafında kullanılan "THE BEST NYAGARA" Emaye ve Boyalı Rezervuarları,irk Demir Döküm Fabrikaları tarafınd piyasaya arzedilmiştir.TÜRK DEMİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • TALİHLİLER SERİSİNDEN Aralık ayı çekilişinde apartman dairesi kazanan talihlilerden bazıları:16 Alttaki resimlerde,6 Aralık 1959' da yapılan çekilişte birer apartman dairesi kazanan İO talihliden 7sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • Her akşam MUKSt Salonlarında Halk Türküleri San'atkân EN UCUZ TARİFE MÜESSESEMİZDE ÇİFT PORSİYON USULÜ YOKTUR Her Pazar tam kadro ile aile matinesi Tel:44 31 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • 1 PRINCESSE EL LOSYONU HARİCİ** YARATI* Bu losyonu kullananlardan sorunuz.Herkes onu hararetle tavsiye eder.PRINCESSE EL LOSYONU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • Mahkeme Kâtiplerine Tazminat Verilecek Bu husustaki tasarı Adliye Encümenine sevkedildi ANKARA,HUSUSÎ Mahkeme başkâtipleri ve İcra memurları ve kâtiplere brüt maaşlarının yüzde 15 ile yüzde 25'1 arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • Smk MÛSİKÎ,KAZ VE BÜLBÜL E T ZİZ dostum Mes'ut Cemil bu hafta radyodaki musiki mu-l i jE]^sahabesinde açıktan açığa değil de zımnen bana ufak bir f tarizde bulundu.Ben,merhum babası Tanburi Cemil be-İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • MAKSİM Salonlarında HER AKŞAM Yunanistan plaj güzeli MERİ DOLCî VERA ZELO Meşhur Akordeon çifti İç MeşhıV jtalyan şantözü AURORA MARIS İt Dünyaca tanınmış vantrolok MARİO MARIS MÜESSESEMİZDE ÇİFT PORS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • KISA HABERLER ANKARA Berber dükkânında bir kurşunla arkadaşı İsmail Küçük'ü vuran Ahmet Beklroğlu dün sabah yapılan ilk duruşması sonunda tevkif edilmiştir.Ahmet Bekiroğlu duruşmada çok sarhoş olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • Uçmak isteyen bir genç ayaklarını kırdı GAZİANTEP,HUSUSÎ Uçan adam olduğuna inanan Hüseyin Aydın adında 18 yaşında bir gencin bacakları kırılmıştır.Rüyasında ak saçlı bir dervişin «Sen uçan adam oldun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1960
  • &lâ&â S».AMSTERDAM SULAR ALTINDA [A.P.Hollanda'da Amsterdom civarında şiddetli yağmurlar binlerce kişinin evsiz kalmasına ve şehirde hayatın günlerce felce uğramasına yol açmıştır.Şehrin Doğu kesimind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.01.1960
  • tasdikli tabife Haber sadece iki gazetede çıkmıştı.Bu bakımdan akisleri büyük olmadı.Turgutluda 35 j aşında engin bir ziraatçının evlenmek için kilo ile kız satın alacağı bildiriliyordu.Durur muyum bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1960
  • ogi-Ed^n 5o*^a evoe All_EAAl_E 0"TU(L/P "AİL.E SAADETİNİ TAOAViM."JT?6 8AS ETBOi_MAçıVııZ.var ^^AJpiv HxiBA-j I OöLEOEN SONf^A TENİS MAÇINA âfDETCEĞİAA HOSCA KLAL.rf/iö^ Bugün BEVitSOt» ANTt;e,v\4NIMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1960
  • I UÇAK SERVİSİ A.Ş.nin LÜKS OTOBÜSLERİ 15/1/1960 tarihinden itibaren YEMEKLİ ANKARA İSTANBUL SEFERLERİNE BAŞLAMIŞTIR.BİLETLER İÇİN:İSTANBUL:1.Turist Seyyahat A.Ş.Cumhuriyet Caddesi Elmadağ Tel:48 72 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1960
  • Mı ıet S a h i o i ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdüı HASAN YIL M A F K Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1960
  • ı-UUUI ^J-1 J HİCRÎ PAZAR RUMÎ J378 17 1375 Recep OCAK K.gani 18 19 6 0 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 7.23 2.17 öğle 12.24 7.18 İkindi 0İ4.52 9.46 Ak$am 17.06 12.00 Yatsı 18.42 1.37 îmsAk 5.38 12.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1960
  • ERKEK FATMA Neriman Koksal Abdurrahman Palay Halide Pişkin Çarşamba suareden itibaren Beyoğlu Pangaltı LÜKS İNCİ Salı matinelerden itibaren İzmir Büyük,Saray,Köşk SİNEMALARINDA PESEN FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1960
  • KARAN Yazan:Vladimir AJbinus,ona doğru yaklaştı.Bir mimozanın hafifçe tüylü dalını yan tarafa itti.«Galiba yanlış dikilmiyorsun Udo?Otobüste olmayıyım kasten değildi.Köyün cinde bir tur yapacağını ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1960
  • Gidenler ve gelenler CUMHUR ALP Eisenho\ver'in «İyi Niyet» elçileri bir haftadır E memleketimizde turnelerine başlamış bulunuyorlar.E Şehrimizde dört gün devam eden konserlerinde RKD E NİCHOLS AND HİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1960
  • Aziz Atatü rk' ü n Büyük Eseri Millet Meclislerine kadar girmek yolunu bulabilen vatansızlara rastlamak ihtimali bulunduğuna tarihin bu husustaki örnekleriyle hükmetmek zaruridir.Bunun için millet.Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1960
  • ANKARA Göl Gazinosu ÖZLENEN BÜYÜK SANATKÂR M MÜZEYYEN 1 SENAR'I Her pazar ve her akşam büyük sanatkârın iştirakiyle aile matinesi naat 14-18 Tel:14331 NOT:Otolar gazino önüne kadar girebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1960
  • İNŞAAT MALZEMESİ A L W A t A îl IK 1.65000 adet Türk normuna uygun Marsilya tipi çatı kiremidi ve 1500 adet mahyası.2.Beheri 25 Kg.lık 250 top bitümlü karton 3.Çıralı lâmbalı ve rendeli 2 Cm.lik tahta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1960
  • TÜRK MOTİFİ ŞARK Kilimleri satış mağazası emrinizdedir.TEL:27 46 19 Yrni Postahane caddesi No.12 Sirkeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • mmmm Puro Fabrikasının 1960 Müjdesi ı i» Puro Tuvalet Sabunlarının içinde MADENİ 1 LİRALIKLAR Amerikada en son icat edilen yepyeni bir formül sayesinde Puro Tuvalet Sabununun kalitesi bir kat daha mük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • ucuz İnşaat Kerestesi TL.250 300 Müracaat:Abdülezel Paça Cad.180.Tel:21 32 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • KAR YAĞACAK Yakında kar yağışı baklandltbıden bilhaam mağazamla için İmâl edilen jahan» renk t* desenlerde adalet battaniyeleri üt ueuz v* tablam kumaşları Mısırçaraısı 47 numaradan almakta acele edin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • istanbul 9 cu tcra iemurlttöıından 959 231 Bir borçtan dolayı İpotekli Eminönü Saraç lehak mahallesi köşklü hamam sokağından eski 22,yeni 9.11 kapı,750 ada 63 parsel sayılı Mehmet paşa vakfından 147 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • CİMLER YAKLAŞTI Baştaraj* Birincide nl bir tarafa bırakalım,son 1957 cesimlerinin neticeleri bclil oldu-a andan itibaren 1960 veya 1962 de yapılacak olan seçimlerin kampanyasını açmamış mı idiniz?«vİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • Savcılık eliyle aldığımız tekziptir)Milliyet Gaıetesi Yazı içleri Müdürlüğün*,İstanbul 30-12-1959 tarihi)Milliyet gazetesinin 5 inci sahifesinin 2 nci sütununda Otomobil getirmek İçin teşebbüs» geçmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • MAHKEMEYE VERİLECEK VESİKA KAÇIRILDI Bağlaraft Birincide Rovaiamacaya sebep olan vesika,Belediye Reisinin avukatı Hami Kural tarafından duruşmadan onra da gazetecilere gösterilmiştir.Fakat bu sırada U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • C.H.P.Adana il kongresi bugün toplanıyor t Baştarajt Birincide güçlüklerinden ve hastalıklarından çıkmak için salim mtıbakemeli vatandaşların iradelerine muhtaçtır» demiştir.İnönü.Başvekilin konuşmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • BÜYÜK SAHRAYA DÜN KAR YAĞDI Bn/stcrrıij Birincide dedir.Birçok li yerleri kapatılmıştır Buna mukabii AvuftraJyada sıcak dalgan orman yangınların* tehebiyet vermektedir.Hararet dun gölgede 38 dereceyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • TABUT TAŞIMAYA NAMZET İLK KIZ 4 l Baştaraft Birincide M.A.mektubunda «Na-çiz vücudunuzu hâmil a-J butunuzu nalıif omuzlarını üzc-jf rinde büyük bir huşu ile ebedi iMirahatgâhına tevdi etmc i kcn-J d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • İNGİLİZ PLÂSTİK Kaynak Makineleri kısa zamanda teslim.T" Lef on:44 RS 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • KIBRIS KONFERANSI LONDRA'DA BAŞLADI Baştarajı Birincide nu en kısa zaman içinde kongreye mınacaktır.Kurulacak diğer tali bir komisyon da müstakbel cumhuriyetin İktisadi,mali ve ticari meselelerini müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • İNÖNÜ "İNKILAPLAR SÜS DEĞİLDİR,DEDİ Baştarajı Birincide insanlık tarihi iğin büyük bir hâdise olığunu ifade etmiştir.ISLAHATLAR VE ZAMAN tnönü yapılan İslâhatların bir kısmının kabul edildiklerini,fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • İLÂÇ VE KOLONYA FABRİKALARINA Bakalit slje kapağı vesalr bakalit eşya «lparls üzerine İmâl edilir SERATTAR T.A.Simalât Kısmı Galata,Okçu Musa 36 38 Serattar Hanı Telefon 44 45 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • TÜRKİYE B.A.C.KARŞI KARŞIYA Bağtarafı Altıncıda BERABERLİK HALİNDE FAZLA KORNER ATAN GALİP İLÂN EDİLECEK CİSM idarecilerinin aldığı yeni bir harara göre bundan sonra ordu takım* ları aı asında yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • F.Bahçeli muhaliflere toplantı izni verilmedi t Baştarajı Altıncıda narın göndermiş olduğu ve daha ziyade ozur diler mahiyetteki mektubunu müzakere etmişler ve Molnarın mukavelesinin feshinden de şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • Feriköy,Lucerne'i 2-0 yendi t Boştaraft Alttnctda bancı rakibi 2-0 yendi.Bu,hakikaten kıymetli bir neticedir.Ve bugünün Feriköylüleri,yarının Feriköylülerine,«İşte,biz yabancı temaslara galibiyetle ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1960
  • Beşikfaı ile bere t Baçtarofı Altıncıda «el'e geçirdiği topu bir and* *ert ve Necmi'nln kıpırdamasına imkân bulamadan ağlarda görüyoruz.Göztepe 1 Be^iktaj 0.Santra İle beraber Slyah-Beyazlılar hücuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.01.1960
  • Millî lig lideri,İzmir'in Sarı Kırmızılı takımı karşısında 80 inci dakikada beraberliğe ulaştı [ŞAHAP METE] Beşiktaş Göztepe karşısında mağlûbiyetten Nazminin golü ile kurtuldu.Resimde maçın 80.dakika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1960
  • Beşiktaş,Doğan'ı iadeye hazır.Fevzi Uman «Arzu edildiği takdirde Doğan'ı geri vermeğe hazırız» dedi BEŞİKTAŞ ve Altay kulübü idarecileri Doğan mevzuunda dün bir görüşme yapmışlardır.Beşiktaş Kulübü Um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1960
  • IHADİ İPEKYÜN] TfrPRAfıA VFRİI Dİ rvvc,ki lın Ankara'da takımı ile yaptığı an-Wı UMUM w un I fa MI trenmanda kalp kifayetsizliğinden vefat eden Şeker Hilâl Kulübü futbolcularından Fevzi Ozunoğlu'nun c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1960
  • Gençler'de Taksim Hasköy'ü 8 O yendi Gençler ligine dün Şeref Stadında devam edilmiş ve günün yegâne maçında Taksim HasköyU 8-0 yenmiştir.Karşılaşmalara bugün de.Adalet Istanbulspor,Fenerbahçe Beykoz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1960
  • 2-0 YENDİ Çok zayıf bir ekip manzarası gösteren İsviçre takımı karşısında Kırmızı Beyazlılar çok rahat salip geldiler l SAMİ ÖNEMLİ Feriköy'ün Uk golünü MUnacettin 13.dakikada Ertuğrul'un ortasından i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1960
  • Basri ve K.Ali iyileşti Bir müddettenberl anjinden muzJarlp bulunan Fenerbahçe solbekl Basri Dlrlmlili ve solaçık K.Ali iyileşmişlerdir.Basri ve K.Ali salı günü yapılacak antrenmana iştirak edeceklerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1960
  • Lucerne arayla İM ynuyor Sarı Kırmızılı takımda Metin ve tsfendiyar da yer alacak LUCERNE takımı,bugün saat 14 te Mithatpaşa stadında Galatasaray'la karşılaşacaktır.Dünkü inağın seyri,İkinci devreye h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1960
  • Dünya oıdulaıaıası iutbol şampiyonasının ilk eleme maçında Saat 14 de başlayacak maçta takımımız Şehmuz Tuncay,Süreyya,Mustafa Tarık,Turan Favori olduğumuz maçın revanşı 4 Mart'ta Kahire'de K oynuyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1960
  • toplantüzniveı İdare heyeti istifa etmedi Menejeriiğe Muhaliflerin toplantı yapabilmeleri tavassutta bulunacak-Molnar'ın muka1 [HADİ İPEKYÜNJ Fenerbahçe idare heyeti dün akşam bir toplantı yaparak bâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1960
  • Basketbol Lig'iniri 2.devresi başladı I S KİNCİ devre basketbol lig maçlarının ikinci devresine dün gece Spor ve Sergi Sarayında başlanılmıştır.Zaman zaman çekişmeli ve zevkli geçen müsabakalarda favo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1960
  • F.Bahçe G.Saray Ankara'da oynayacak ANKARA,HUSUSÎ Önümüzdeki hafta Hasan Polatkan Kupası nâmı altında şehrimizde 4 lı'i bir futbol turnuvası tertip edilmiştir.Turnuvaya Galatasaray,Fenerbahçe,Ordu tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor