Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.01.1960
  • Dflnyada Böyflk GOrflltfllere ve Hâdiselere Sebep Olan "Lady Chatterley'in Asığı,Romanının Yazarı D.H.lAWRENCE'nin En Güzel Eseri if İn «Mi 12,5 L OĞULLAR ve SEVGİLİLER HV.r* e Tı ŞAHESER ROMANLAR ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1960
  • üniversiteye polis çağırmadığını açıklayan rektör Sıddık Sami Onar.[Telefoto Milliyet:Asal Uçar Ankara İstanbul] REKTÖR 'POLİS çağırmadım,dedi Ankara'da bulunan Onar "Gerekli tahkikatı müteakip icabed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1960
  • sızcaya adapte etmiş olan piyes yazarı Paul Amold:«Hayatımda seyrettiğim Hamlet temsillerinin belki de en mükemmelini şehrinizde gördüm» demiştir.Uzak-Şark'dan dönüşte iki gün için şehrimize uğrayan F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1960
  • Ankara'da dört işçi zehirlenerek öldü ANKARA,HUSUSÎ Şan sokakta bir apartmanın kalorifer dairesinde yatan dört İşçi kalorifer ocağından sızan gazlarla zehirlenerek ölmüşlerdir.Ali Kınacı,Ömer İnce,Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1960
  • Seçim öne alınırsa propaganda 60 gün yapılacak ANKARA,HUSUSÎ Geçici Komisyon dün toplanarak seçmen kütükleri hakkındaki kanun tasarısı ile bu konudaki C.H.P.teklifini birleştirerek müzakere etmls.v« i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1960
  • Yedi ay evvel evlenen B.B.oğlan doğurdu PARtS.RADYO Meşhur film yıldızı Brlgitte Bardot dün bir erkek çocuk dünyaya getirmiştir.Bebeğe Nicolas adı verilmiştir.B.B.geçen Haziranda yani 7 ay önce—Jacque
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1960
  • SAİD-İ NURSÎ EMİRDAĞ'A BİTKİN DÖNDÜ ANKARA,HUSUSÎ Ankaraya gelirken birinci gube memurları tarafından yoldan çevrilen Sald-i Nursî Emlrdağına dönmüştür.Ankaradan son derece yorgun ve bitkin dönen Nurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1960
  • NURCU'LARIN IÇYUZU hkemede açıklandı Savcı'nın yurt için son derecede tehlikeli hareketlerde bulunduklarını söylediği üç Nurcu'nun ağır hapsi istendi «S ANKARA,HUSUSÎ AİDİ Nursî'nin Hayatı.Eserleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1960
  • Menderes ve İnönü'nün beyanatlarıyla Söz savaşı devam ediyor Başvekil,İnönü'nün "Ucuz tehditler savurduğunu,söyledi.Seçim mücadelesini açan CHP lideri ise dinin politikaya âlet edilmeyeceği yolunda te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1960
  • Otomobil ithalinde marka ve model tahdidi kaldırıldı ANKARA,A.A.3 üncü kotadan İthal edilecek otomobillerin ithal kayıtlarında değişiklikler yapılmıştır.Bu hususla ilgili bir beyanat veren Koordinasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1960
  • im?J fi y& i s Wm%*i?S,v:wffr iC"![İLHAN AKALIN] yağmur neticesi Trakya bölgesinde nehirler taşmış vb bölgenin büyük bir kısmı »ular altında kalmıştır.Resimde Babaeski civarı görülüyor.Trakya'nın Tunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVERI GAMALI HAÇLAR İSTANBUL'DA DA GÖRÜLDÜ Dünyanın muhtelif memleketlerinde musevl aleyhtarları tarafından ortaya atılan gamalı haçlar nihayet dün İstanbul'da meydana çıkmıştır.Gamalı haçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1960
  • OKULÇAĞINDAKİLERİN yüzde 28'i okuyamıyor Encümende,bâzı öğretmenlerin 70 yaşına kadar çalışabilmesi için tasarı hazırlandığı açıklandı ANKARA,HUSUSÎ* OKUL çağında bulunan 3 milyon 519.144 çocuğun yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1960
  • rayında,profesör Tarık Zafer Tunaya'nın başkanlığında yaptığı kongrede,polis geniş emniyet tedbirleri almış fakat hiçbir hadise olmamıştır.Talebeler,Cumartesi günkü sessiz yürüyüşe» polisin üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1960
  • Başvekil "Zorbalık Hevesine Kapılanların Başına âlem Yıkılır,dedi Menderes,D.P.yi mîllet iradesine karşı hareket etmekle ithama kimsenin haddi olmadığını,söyledi ğ ANKARA,HUSUSÎ BAŞVEKİL Adnan Mendere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • güSftiKJHM TIBBÎ BAHİSLER Güneşsiz kış günleri Dr.ERCÜMENT BAKTIR TT IŞIN kapalı havalar hf-r-İC keşi Mik.tr.Kış günlerinde üstüne bir uyuşukluk,isteksizlik gelir insanın.Ça-hşma gücümüz,teşebbüs kabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • IS l.l-l PATE.ST1I mu EN AĞIR VUKU EMNİYETLE TAŞIR OTONUZUN ARKASI ÇÖKMEZ Mr-rce Load Leveler" arabanızın sarsınt e 7 ve muvazeneli bir şekilde yol almaşım tem.n eder:her türlü yol ve yük şartlarına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haber bülteni 8.15 Şarkılardan bir demet 8.35 Müzikli sabah gezin* İSİ 9.00 Program ve kapanış.9.05 İkinci program 12 00 İkinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Tahammülünüzü asan bir tüçlük karsısında kalsanız da sabrediniz.Sonu iyi.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 ŞubatJ Bir vaziyeti düzeltmek lüzumunu duyacak ve buna muvaffak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • BULMACA SOLDAN S Ati A.ı Bir hayvan;Futbolda bir oyuncu.2 Resmî makamlar tarafından yazılan enıiı eski dil)Bir halk nazmı.3 Ustalık;Bir moyva.4 Emantit:Seciye.5 Halk dilinde beddua.6 Ülke;Güzellik esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • BU CUMA,CUMARTESİ,PAZAR GÜNLERİ MATİNE VE SUARE ATLAS'TA Günev Amerika Müziğinin 1 No.lu Ustadlan LOS PARAGUAYOS ORKESTRASI KONSERLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • TEŞEKKÜR Esim Seher Sırman'in uzun zanuındanberi çekmekte olduğu diş ağrılarından isabetli bir müdahale ile kurtaran değerli Diş tabibi ARİF ONURSA La tejekküıü bir borç bilirim.Eşi:Ziya Sırman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • TEŞEKKÜR Sevgili tc kıymetli zevcim SÜLEYMAN ZİHNÎ N A Y M A N ı n Vefatı münasebetiyle cenazesine iştirak etmek çelenk göndermek,bizzat eve gelmek,telgraf ve mektup göndermek suretiyle tâzlyette bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • TEŞEKKÜR Senelerden beri çekmekte olduğum iztiraph hastalık günlerimde hazık tedavileri dolayıslyle kıymetli alâkalarını gördüğüm dahiliye mütehassısı.Dr.İsmail Hakkı ARDA ve servis mütehassıslarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • BİR TAVZİH Ziraat Bankasından bur» alan iktisat fakültesi talebelerinin farklı muameleden çikâyetçi olduğuna dair çıkan haber üzerine gazetemize müracaat eden talebeler,haberin hakikate uymadığını bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • zDaka çfüzel daha dayanıklı SER MUŞAMBASI Alışverişinizde VINYÜX morkosına dikkat ediniz.Her muşamba VINYIEX degHdtrfABRIKfl ^4 Jtt«.p ı,Kona» Sî 40 İS.55 41 77 'Yt'nı Pottahöne C T»ni Valdc Hon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • Yeşilköy hava alanına giriş 50 kuruş olacak Böylece hava alanında geceleyenlerden ve yolcuları rahatsız edenlerden kurtulunmuş olunacağı sanılıyor Ulaştırma Vekâleti,Hava alanlarındaki terminallere gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • fsİN EMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)l Tanca Kaçakları Joan Fontaine Jack Palance Renkli Türkçe.2 Sangaıee Fernando Lamas Arlene Dahi Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Kanlı İhtiras Robert Taylor Jul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • TEŞEKKÜR Ani vefatı ile bizleri derin teessüre gark eden kardejlmiz Diş Tabibi TARIK BORAN^m cenazesine iştirak lütfunda bulunan,bizzat ziyarete gelen,çelenk gönderen,telgraf ve telefonla büyük acımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • YUNAN Kralının şehrimizde mlaafir bulunan yeğeni Prens Pler dün İtalyan Başkonsolosu ile birlikte Vali Ethem Yet k ineri ziyaret etmiştir.SANAT Mektepleri Mezunları Cemiyetinin kongresi 17 Ocak Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • Şehir Hatlarının kıymeti 100 milyon lira Şehir Hatlarının İstanbul Belediyesine devri 100 milyon lira karşılığında yapılacaktır Alınacak olan gemilerin bedeli ise 85 milyon lira civarındadır.Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • Sayın Doktorlara PROGYNON SCHERİNG Faible ve Forte draje ezanelere kâfi miktard8 arzedilmiştir.Birleşik Alman Uâç Fabrikalan T.L.S-Tevzi ve propaganda:Kimya ve Ecza Maddeleri Ltd.ŞtL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Çok müsait şartlarla Çiftçi ve Tüccarlara 1960 yılı kimyevî gübre satışlarına başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • I SES tÖNLARİ' E ÜNLÜK hayatta konulmalar siyasî konu-Ş xjflar üzerine döndüğü vakit,bâzı kimselerin meseleleri ve olayları,benimser veya red-I dederken kullandıkları basit bir taktik var;işle-İ rina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • Babasını döven kız Adliye'ye verildi Babasını dövmekten «anık Müşerref adında genç bir kuc dün Adliyeye verilmiştir.Hâdise Şehremininde cereyan etmiştir,üvey anasıyle geçinememesi yüzünden baba-ktz ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • Kahve ithâline devam edilecek Şehrimizde bulunan Gümrük ve Tekel Vekili Hadi Hüsman,ayda ortalama olarak 125-130 ton kahve «atıldığını belirterek eldeki kahve Mttikee ithalata devam edilecektir» demiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1960
  • MÜŞTERİ BEKLEYEN 18 KADIN YAKALANDI Feriköy'de de bir kumarhane basıldı.Muhabbet tellâlları hakkında soruşturma açılıyor Polis «kipleri evvelki gece Beyoğiu'nun muhtelif yerlerindeki içkili gazinolard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • MECLİS BİR idam kararını TASDİK Eni Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi de iki kaatili idama mahkûm etti ANKARA,HUSUSÎ Parasına tamaen adam öldürmekten sanık Lice'nin Fis köyünden Mehmet Salih Fidançiçek hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • Atom enerjisi konusunda Fransa ile işbirliği yapılacak Nükleer enerjinin endüstride kullanılması İçin Türkiye İle Fransa müştereken çalışacaklardır.Fransız Atom Enerjisi Yüksek Komiseri Prof.Perrin,Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • HİNDİSTAN İLE PAKİSTAN ANLAŞTI NEW YORK,RADYO Dün Yeni Delhi ve Rawalpindi'de aynı anda Hindistan ile Pakistanm hudut ihtilâflarını hallettikleri açıklanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • Ehliyetli ELEKTRİKÇİ olabilirsiniz 5 ayda mektupla yetiştirilir.İzahlı broşür isteyiniz.P.K.1257
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • Senenin ilk zengin çekilişi:^llilHiliil:III illi;i iiHliin^Hüiiiiiii t:î:1 TALİHLİYE 6 DAİRELİ APARTMANIN TAMAMI MSım.tiîİİIIİİİlİ;M.iillİHİ!3320 TALİHLİYE ÇEŞİTLİ VE i ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ ii;İi;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • ÇEKOSLOVAKYAMAMULATI KUNDURA İMALİNE MAHSUS MAKİNELERİ GELMİŞTİR DERHAL TESLİM EDİLİR.MÜHENDİS İHSAH KENT Tahir Han kat 5,Karamustafapaşa Cad.203 İstanbul Galata Telefon:44 99 03 1991
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • Hepsinden geçtim.UFA'yı seçtim!aradığım lezzet ve kokuyu yalnız,mis gibi Urfa yağı kokan İFA yemeklik margarininde buldum FA MUTBAK MARGARİNİ ^İSS^ yağını aratmaz REKLAM MORA*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI YCDÎbELa şimşek.«sTibî bîr Sol pencs SAVURüR.ABDÜkCAMBAZ.SÖ^LJER.AC.ISI VAKAUAMIS TIR-MEŞHUR SA bîn m»t e S7NE.OTUR-TURiZTipu\f ta.M BÛfcmEN YEDİ BE tAYA B*fc SOL ARKASINDAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • TAKVİMDE I Tarak ve yumurta k VVELKİ gün bir gazetede kocaman bir yumurta yumurt-p ı lamış anaç bir tavuk resmi vardı.Diğer bir gazetede de,E yumurta istihsalimizin arttırılamadığına ve ihracatın dü-ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • NAMIK KEMAL İLK OKULUNDAKİ NAKİLE İTİRAZ DEVAM EDİYOR İslâm Ensttiüsünün İmam Hatip Okulu binasından Tophanedeki Namık Kemal ilkokulna taşınması üzerine bu İlkokulda okuyan öğrencilerin velileri bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • Bir motor battı Gece yarısı şiddetlenen lodos fırtınası 14 tonluk «Cihan» motorunu Maltepe açıklarında batırmıştır.Motorun 5 kişilik mürettebatı «Bereket» motoru tarafından kurtarılmıştır.Kartal İle Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE LÂLELİ ve HASKOY'de DÜKKÂN YAZIHANE DEPO ve İŞ YERLERİ KİRALIKTIR.MÜRACAAT TELEFON 21 36 46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • YENİKÖY LOKALİNDE Dünyaca Tanınmış Şöhret ûfyıalfm7uaty pek yakında.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • ÇOCUĞUNU BOĞDU ANTALYA,HUSUSÎ Demre nahiyesinin Eynlhal köyünden 18 yaşında Zehra Tunç,gayri meşru olarak dünyaya getirdiği çocuğunu boğarak öldürmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • DENİZ ALTINDA ŞEHİR BULUNDU ANTALYA,HUSUSÎ Antalya sahillerinde balık avlıyan bir motor,avlanması sırasında bazı tarihî eserlerin ağlarına takılmış ve bunların Roma şehrine ait olduğu tesblt edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • Orman kaçakçılığı Mecliste görüşüldü Onat "Küçük orman kaçakçılarına müsaade etmek lâzımdır,dedi ANKARA,HUSUSÎ D.P.Antalya mebusu Burhanettin Onat dün B.M.M.de «Küçük Orman kaçakçılarına müsaade etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • Askerî heyetler bugün KIBRIS'A GİDİYORLAR Üçlü karargâh'in hazırlıkları ile meşgul olacak Türk heyeti 10 subay ve erden müteşekkil LEFKOŞA,RADYO K IBRIS'ta kurulacak olan 3 lü askerî karargâhm öncüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • Irak,iran'a sinir harbine son vermeği teklif etti TAHRAN,A.P.Bir Hariciye sözcüsü,Irak'ın İran'a Şattülarap ihtilâfı üzerinde yeni bir teklifte bulunduğunu açıklamıştır.1rannın Kasım'a karş.kampanyayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • Particilik yüzünden gözü çıkarıldı SAMSUN,HUSUSÎ Particilik yüzünden çıkan münakaşa sonunda bir şahsın gözü çıkarılmıştır.Fatsa'da sinemacılık yapan Turgay Altıntaş ile C.H.P.ilçe merkezinde odacılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • ist.Dz.Teknik Mlz.Sat.Al.Koms.Bşk.dan 1 Pazarlık suretiyle 12500 kilo 1 m/m lik saç satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 35000 lira olup kat'î teminatı 5250 liradır.3 Pazarlığı 20/OCAK/960 çarşamba gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • istanbul Belediyesinden:Haseki Hastahanesine 21.673,21 lira tahmin bedelli bir adet röntgen cihazı şartnamesi veçhile kapalı zarf eksiltmesi suretiyle satın alınacaktır.İlk teminatı 1625,49 liradır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • İRAN'DA TALEBELER POLİS İLE ÇARPIŞTI LEFKOŞA,RADYO İmtihanların zorlaşması üzerine protesto nümayişi yapan Tahran öğrencileri ile polis arasındaki çarpışmalarda bir talebe ölmüş,20 talebe de coplarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • SÜRPRiZ'in 40 günde 10 gün bedava satış ikramiye keşidesinin ikincisi İstanbul 6.ncı Noterinin huzurunda çekilmiştir.Aşağıda göste*rilen ikramiye kazanan günler kuponlarmı hamil müşterilerimizin lütfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1960
  • mam:KIRILACA K 8ETONT KISIM BETON DÖKÜLEREK İLÂVE EDİLEhl KISIM "T Dolmabahçc meydanında yapılması kararlaştırılan değişikliği gösteren kroki I Dolmabahçe'de değişiklik yapılıyor Dolmabahçe meydanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.01.1960
  • EyvAH L.ı BACAĞIMA BIS£-SEV SARILDI.ÖO(âuL.uyORUMlAADAAT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1960
  • OUK.OM OAtCÎKADıR.PEŞİtsiiZDEVİM.II jUf Tj BUTUN TRAPIK.«AİDE-UERINE-RİAVE.T ETTİNİZ.BfEAvO SEMENİN EN İVİ ŞOFÖ-RÜ SEÇİL.AAENÎZ.t£iN OV VEREC^^^ I gî vv.jzr^ r\Biz oe siı*.5 or.~xnSfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1960
  • CAĞALOĞL ŞUBEMİZ Nuruosmanive cadd.16 18 No da Sağlık Müdürlüğüne giderken)AÇILDI Süet ve Kuru temizleme boyama Fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1960
  • ©a Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1960
  • HİCRÎ SALI RUMÎ 1379 12 1375 Recep OCAK Aralık 13 19 6 0 30 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 7.25 225 öğle 12.22 7.21 İkindi 14.47 9.46 Akşarr 17.01 12.00 Yatsı 18.37 1.37 tmsâk 5.39 12.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN İş adresi Verginin ihbarname Adı ve Soyadı İşi Mahallesi Mollafenari Sokağı Kapı No.Mengenehan 7/65-66 Nev'i Senesi Tarihi No.su Fahrettin Çetin Levha 956 5/12/959 302/20 Halit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1960
  • mrn^ G rip.Baş.Diş,Lumbago.Siyatik ve Romatizma ağrılarında 2 ve to tabletlik kutularda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1960
  • Azız Atatürk un Büyük Eseri Efendiler,ben Istanbula döıımiyeceğinıi İstanbul hükümetine Erzurumdan bildirmiştim.Eğer çağıran ve çağırılan yer aynı olsaydı insanın âdeta,garip bir nazire yapılmakta old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1960
  • KARANLIKTA KAHKAHA Yazan:Vladim «Oh,demek mesele bu?Albinus,ubeni sokmaya hazırlanan bir yılan gibi» diye dükündü.Margot ona yaklaştı,kollarını erkeğin boynuna doladı.Yanağını onun boyunbağına bastıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1960
  • I Memleket serisinin altıncı grubu 15 Ocakla çıkıyor j EE T"\ÜYÜK rağbete maziıar olan Memleket şehirleri j EE r% serisinin altıncı gurubunu teşkil eden pullar EE JL^ 15 Ocak Cuma günü tedavüle arzedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.01.1960
  • mm Puro Fabrikasının 1960 Müjdesi K/l Puro Tuvalet Sabunlarının içinde Amerikada en son icat edilen yepyeni bir formül sayesinde Puro Tuvalet Sabununun kalitesi bir kat daha mükemmelleştirilmiş bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1960
  • KARACA TİYATROSU H\SALINCAKTA İKİ KİŞİ Son J^ hafta HER AKŞAM SAAT 21 DE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1960
  • TERAZİ SİSTEMİ I fitilsiz" sluksı "Dünyanm en basit' GAZ OCAĞI GAZ OCAĞI [SERAMİK TİC.LTD.Ş.BEYOĞLU,İSTİKLÂL C.346 UL 441915
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1960
  • TRAKYA'NIN BÜYÜK KISMINI SELLER BASTI t Baştarafı Birincide mistir.300 er hanelik Alpullu'nuıı 8ermafon mahallesi ile Büyük Mandıra köyünü sular istilâ Buralarda suların yüksekliği 80 santimi bulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1960
  • Başvekil "Zorbalık hevesine kapîlanların başına âlem yıkılır„dedi Baştarajı Birincide pek derll toplu,cevap verilecek neviden görünmüyor.Bu arada umumi efkarın ibret nazarına arzcdilmek ve dikkatle üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1960
  • SOZ SAVAŞI devam ediyor t Baştarafı Birincide inönü'nün ellerini öpmüştür.D.P.nin çok kuvvetli bulunduğu inegöl ve Yenişehir hazalarında C.H.P.İllerin dahi tahmin etmedikleri bir kalabalık İnönü'ne te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1960
  • REKTÖR "POLİS ÇAĞIRMADIM,DEDİ Ba3tara.f1 Birincid» Hâdiseyi henUs tetkik v* tahkik etmiş değilim.İstanbul* donduktan sonra gerekli tahkikatı müteakip icab eden şeyi yapacağım.Sessiz yürüyüşün haklamas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1960
  • Okul çağındakilerin yüzde 281 okuyamıyor Bağtaraft Birincide ren raportörler orta,mesleki ve teknik okullardaki öğretmenlerin 70 yadına kadar vazife görebilmeleri lcin kanun tasarısı hazırlandığını Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1960
  • Said i Nursi Emirdağ'a bitkin döndü t Baştaraft Birincide D.P.Genel Başkanı Menderes'in bir telgraf emri ile feshedilmiş olan D.P.Emirdafe ilçe idare heyeti yerine dün Nazmi Barlas tarafından müteşebb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1960
  • NURCULARIN İÇYÜZÜ mahkemede açıklandı t Baştaraft Birincide zalaıına mahkûm edilmelerini talep eüui&tır.ATATÜRK'E HAKARET Celse saat 11,30 da açıldığı sırada ortalığı ker-if bir gülyağı kokusu sarmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ im Li g fflgim TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK TEŞVİKIYEDt her işe elverişli satılık dükkânlar,48 47 29.DEVREN satılık telefonlu dükkan.36 41 61.BOŞ teslim salılık tv.Samatya,Etyemez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.01.1960
  • «MİLLİYET» Yıldız krallığında Kaya BJK)başta 1 Kaya Beşiktaş)49 yıldız 2 Necmi Beşiktaş)43 yıldız 3 Şenol Beşiktaş)42 yıldız 4 Birol Beşiktaş)İsmail Galatasaray)Basrl Fenerbahçe)41 er yıldız I Milliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1960
  • Amatör millî takım kadrosu genişletiliyor ANKARA,HUSUSÎ Roma Olimpiyatlarına hazırlanmakta olan ama'ör millî takımımız 17 Ocak pazar günü Konyada,Konya karması ile bir hazırlık maçı daha yapacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1960
  • REMONDİNİ İŞİNE DEVAM EDECEK Galatasaray idare heyeti Antrenör Remondini'nin vazifesine devam etmesine karar vermiştir.Hâlen Geng takım ve Mektep takımını çalıştırmakta olan Coşkun Özarı'nın antrenörl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1960
  • Iskoçya ile 8 Haziran'da istanbul'da karşılaşıyoruz FUTBOL Federasyonunun ısrarlı teşebbüsleri neticesinde Iskoçya millî takımının Türkiye'ye gelmesi kat'îlejmiştir.Futbol Federasyonu Reisi Faik Gökay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1960
  • İsmef Uluğ Fenerbahçe idarecilerini fenkid ediyor FENERBAHÇE'nin eski Umumî Kaptanı İsmet Uluğ,dünkü basın toplantısında,takımın son günlerde teknik cephelerden ziyade moral ve psikolojik sebeplerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1960
  • Bahçe'de Kavrakoğlu idareyi üzerine aldı Yetkilerin şahsına ait olduğunu bildiren 17.Haptan "Muvafakatim dışında takım sahayaçıkama&„diyor Fenerbahçe,Real-Madrid'in eski antrenörüne talip DÜN İzmir'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1960
  • Genç takımlar liginin ikinci devresi başlıyor Şehrimiz genç takımlar lig maçlarının ikinci devresine bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak maçlarla başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1960
  • NACİ CEZA HEYETİNDE Pazar günkü maçın hakemi Cezmi Başar,raporunda Fenerbahçe kaptanı Naci'nin tecziyesini istedi IZMİR'deki hâdiseli Fenerbahçe Göztepe maçının hakemi Cezmi Başar,Fenerbahçe takım kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor