Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • Dünyada Büyük Gürültülere re Hâdiselere Sebep Olan g "Lady Chatterley'in âşığı,RomanınmYazanD.H.LAWRENCE'ninEn Güzel Eseri [Ş^y OĞULLAR ve SEVGİLİLER &Y,n c v i ŞAHESER ROMANLAR serisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • BEYMITCfiMiij f' I i JU-4 [ÎLHAN DEM1RELJ DEYA7!T MFYRANİ Beyazıt meydanı İçin halen elde iki plâu mevcuttur.Biri İller bankası diğeri ise Be-I Mfcl I İlik E UMllI h-diye plânlama dairesi tarafından h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • İL GAZETECİLER TİNİ ZİYARET ETTİ Dört saat süren görüşmeden sonra Cemiyei Başkanı Burhan Felek Basın mes eklerini müsavi şartlarla münakaşa ettik,dedi B [RÜÇIIAN ÜNVER] Başvekil Adnan Menderes dün Gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • Saidi Nursî'ye ail 5050 KİTAP DÜN TOPLATTIRILDI Bursa'da yakalanan Kurcular ile ilgili tahkikat genişletiliyor.Hilâfet istediği iddia edilen gencin duruşması Manisa'da başladı ANKARA,HUSUSÎv SAİDİ Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • MEMURLAR BUGÜN MAAŞ ALIYORLAR Memur ve ücretlilerin maaşları bugün verilecektir.Daireler 4 Ocak'a kadar kapalı olduğu için maaşların yılbaşından evvel verilmesi hususundaki karar dün Maliye Vekâleti k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • BATİ ALMANYA İÇİN [ASAF UÇARI Batı Almanya ile NATO antantı çerçevesi dahilinde varılan bir anlaşma mucibince Makina Kimya Endüstrisi Uçak fabrikasında Batı Almanya için barut kovanı imalâtına başlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • [MİLLİYET] REKORTMEN Sovyet havanları 14 Temmuz 195£ da T 431 uçağı ile 28,667 metre yükseğe çıkarak dünya irtifa rekorunu kırmışlardı.Bir müddet sonra Amerikan bahriyesi F-IH Fighter uçağı ile 29,866
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • ilk defa olarak bir ilçı Başkanı itimat reyi aid D.P.Fatih İlçe başkanı Dr.Farı.Sargut,76 ocak idare heyetinin İştir:kiyle yaptığı toplantıda,71 ocak heyt tinden «itimat oyu» almıştır.Bu çekik itimat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • Hazineden alacakl olanlar Dernek kuruyo ANKARA,HUŞU!Hazineden alacağı olup da tah=edemeyen vatandaşlar «Hazineden alt caklılar» adı altında bir dernek kur;cak Lirdir.1959 bütçesinin hazine borçları fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • p v*;pi pu* X J»P S.9 W 3 99e jjH *iM^'?^i M4 I i*ltv '^Mfli |feC n Sgl •fi illllf" [A.P.I UfipTI AYAM NA7İI İfcf Koll,11 u'«Ia ir yahudi sinagogunun duvarına gamalı haçlar çizilmiş ve «yahudi-I MU I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • Türk ve Yunan gazetecileri toplanacak ZÜRİH,HUSUSÎ Milletlerarası Basın Enstitüsü Türk ve Yunan gazetecilerini bir araya getirme teşebbüsünde muvaffak olmuştur.Enstitü 18 Ocakta Türk ve Yunan gazeteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • Uludağ' da kar 2 metreyi buldu BURSA,HUSUSİ Şehirde lodos fırtınası hüküm sürerken Uludağ'a kar yağmaktadır.Saatte 80 kilometre süratle esen lodos,hasara sebep o.'muştur.Caddelerdeki elektrik lâmbalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • BÜTÇE ENCÜMENİ TATİLE GİRDİ ANKARA,HUSUSÎ Büt-^e Encümeni yılbaşı dolayısiyle 4 Ocak tarihine kadar tatile girmiştir.Encümende devlet hesabına yurt dışında ve dahilinde okuyanların mecburi hizmet müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • Yedek Subayların şevki durduruldu Adaylar 4 Ocakta şubelerine müracaat ederek açılış tarihini öğrenecekler DÖNEM Yedek Subay Okullarına sevkiyat tekrar durdurulmuştur.Vekâlet dün askerlik şubelerine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • imdi in,[ÎLHAN DEM1REL] DACVIUI Dün sabah yağan yağmur bâzı mın-OU DHOEVtllI takalarda su baskınlarına sebeb olmuştur.Sultanhamam gibi semtlerde de birçok hanları sular basmıştır.Resim su istilâsına u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • Yalman mektup B.B.C.Radyosunun mektupta Yalman Times'a gönderdi Times'den naklettiği Döneceğim diyor Yalman'ın bugün İran'dan yurda dönmesi bekleniyor LONDRA Radyosu,dün akşam saat 17.45 teki Türkçe n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • Mezardan çıkan eserler [RÜÇHAN ÜNVER] Çanakkaledc 3000 senelik bir mezardan çıkarılan 300 parça kıymetli eşya tetkik edilmek üzere lstanbula getirilmiştir.Tarihi değerdeki eşyanın bulunduğu mezar yera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1959
  • oto getiren protesto etti Gönderilen telgraf ve mektuplar Genel Merkezi telâşa düşürdü.Bugün yapılacak toplantıda karar verilecek Otoların kayıtsız şartsız parti emrine verilmesinin isteneceği anlaşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • f Hazırlayan:Or.Halûk C1LLOV ikinci ağır sanayii kuruluyor TA Osmanlı İmparatorluğu devrindenberl memleketimizde az miktarda demir cevheri istihraç edilmektedir.Nitekim,1911 yılında İmparatorluğun dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • BUGÜN NEFİS BİR SAYI TAKDİM EDİYOR 4-tfa6w C.H.P.DE TOPALOĞLU MESELESİNİN İÇYÜZÜ AKİS KIBRIS'I DOLAŞTI 4* ŞİKAYETSİZ SEÇİM OLACAK MI?1 Kapakt/tâl&L BÜTÇE KOMİSYONU İŞTE BÖYLE ÇALIŞIYOR!AKİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • İKRAMİYE KEŞİDESİNE DAVET Bankamızın sene sonu ikramiye Keşidesi 30 Aralık 1959 Çarşamba günü saat 16 da Beyoğlu İstiklâl caddesi 309 numaralı Mısırlı Apartmanın ikinci katmda Umum Müdürlüğümüz daires
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • OĞLAK BURCU K [22 Aralık 20 Ocak] Neşeli bir gün başladı.Değer verdiğiniz İnsanla her mevzuda anlaşabilecek bir bava İçindesiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] üzüldüğünüz bir hâdise varsa yavaş yavaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • I.tını.i.Beraber ve solo şarkılar 13.00 Haber bülteni 13.15 Meteorolojiden haber 13.17 Hafif şarkılar ğ 13.30 Şarkılar 14.00 Neş'ell mü-f zik 14.30 Türküler 14.45 Dağ havaları 15.00 Akşam program-1 la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • BULMACA 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Meşhur bir Türk dilcisi ve tarihçisi Arapçadan «Kamus» u Farsçadan «Burhanı Katı» yi çevirmiştir)2 Uzunca yüksek sesle bağırma;Altından mamul eşyada kıymet derecesi.3 Bilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • [SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAB Tel:44 25 62)1 ölüm Korkusu Glenn Ford Gloria Grahame Türkçe.2 Vahşiler Tuzağı John Derek John Hodiak Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Ömer Havyam Cornel Wilde Debra Paget R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • VEFAT Bay ve Bayan Gabriel Gavrlyeloğlu ve ailesi,bay ve bayan Harun Heriş,Bay ve Bayan Albert Gavrleloğlu ve ailesi,Bay ve Bayan Jozef Ovadya,Bay ve Bayan Musa Gavrleloğlu ve ailesi,Bay ve bayan Sala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • KISA HABERLER İSTİN YE rıhtımı inşaatı 743.510 liraya İhale edilmiştirdün HAL'DE meyva ve sebze nakil için otokarlara takılacak 200 akümülâtör satın alınmıştır.Akümülâtörler için 41.800 lira »denmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • TEŞEKKÜR Halk Film Stüdyosunda seslendirdiğim POYRAZ OSMAN)Filminin mükemmel «eslerinden dolayı teşekkürü borç bilirim.YILMAZ FİLM S.Suudi Yılmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • 11 ayda 733 bin fon mal seldi 1959 yılının 11 ayında İstanbul limanına 733.562 ton mal getirilmiştir.Bunun 608.393 tonu İthal malıdır.Geriye kalan 124.169 tonu ise memleket limanlarından getirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • Bir kaatil,12 yıl hapse mahkûm oldu 958 senesinin ağustos ayında Çemberlltaşta arkadaşı Sadi Kolcu'yu kabadayılık yüzünden falcatayla yaralayıp öldüren Sıtk' Ötünç,dün Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • Bîr hırsız kendisini yakalayan bekçiyi ısırdı Kızıltoprak'ta bir apartman bahçesinde yakalanan hırsızda bir de bıçak bulundu Kendisini yakalayan bekçinin elini ısıran sabıkalı bir hırsız hakkında taki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • Sandık cinayeti haatili intihar etmek istemiş Dünkü duruşmada sanık Turhan'ın cezaî ehliyetinin tam olduğu açıklandı Sevgilisi Hatice Çiğdem'i Levent'teki evinde öldürüp ceıedinl Burdur'a postalamakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • RECEP YÜCEL Bobin Teli İmalât ve Satış Yeri Bütün Dost ve Müşterilerimin yeni yıllarını tebrik ederim,hayırlı işler dilerim.Yanıkkapı Sok.No.2 Galata İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • Zualıa güzel daha dayanıklı GENİŞLİK 1.75 M-1.95 M DIR DAR EN İMALÂTIMIZ YOKTUR KALINLIK 2 mm OIR SİPARİŞ ÜZERİNE 2,5-3 mm.OLARAK İMÂL EDİLİR.JJJEX Ve# MUŞAMBASI Alışverişinizde ViNYlEX markasına dikk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • HULKI SANER takdim eder.AŞK RÜYASI MUZAFFER TEMA Holivut dönüşü ilk filmi)AHMET T.TEKÇE Suphi KANER Nilüfer SEZER ve MUHTEREM NUR ANKARA:Büyük,Cebeci,Nur ve Seyran sinemalarında muvaffakiyetle devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • Marifetli Deniz Mahlûkları Kendi lisaniyle konuşan balık YAŞAR FOKOĞLTJ Alkışla havaya kalkan balık LEYLÂ FOKOGLU İnsanla öpüşen balık İNCİ FOKOGLU Diğerlerini sırtına çıkaran balık NAZLI FOKOGLU ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • 'm am VATAN YAKINDA ÇIKIYOR X 1959 yılının en önemli ig ve dış olayları X 100 den fazla tanınmif imzanın en leçme yazıları X Makale Fıkra Hikâye Karikatür Spor Bilmece Fal Şiir Sinema Edebiyat Müzik R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1959
  • v,I Sen de mi ey C.H.P.T^ AZAN mikroskop altına konan bir damla-Jjcık kan,bütün bünyedeki hastalığı derhal I teşhis ettirir.Son yıllarda Halk Partisi milletvekillerinin üç hareketi oldu ki,görünüşte f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.12.1959
  • "i.n».üü İtitfl mm^ m "îîj^—j»1»* iv;ç;ş.y mm.1*1 Tr ı in *€T5V':[İLHAN DEMÎRELJ Sıtma mücadelesinde hastayı bulup,hastalığı kazımak İçin Sıtma Savaş Derneği UNlCEF'in Jeeplerinden fay» dalanacaktir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1959
  • TURK TİCARET BANKASI A.S.nifi V,28.12.1959 tarihinde'İstanbul İkinci ^Noterliği huzurunda yapılan Yılsonu keşidesinde 150.000 TL.yi BEŞİKTAŞ ŞUBESÎnden Bayan G.BABACA ve ömür Boyunca Aylık İrat İkrami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1959
  • Gorteûert ŞİMENDİFERÜ ve ATOMİK,NIVADA,PIERCE kadın ve erkek için kaplama ve krom zengin çeşitli cep ve kol saatlerimiz gelmiştir Aynca tel maşa saatlerimiz mevcuttur.Her zamanki adresimizde kıymetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1959
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI 6EN NE-T İY£ MÜDAHALE EDERSİM TSE.A£AM i BEN YANINDAKİ Ç.AVU&A HAKARET ETTİM.ONUN 6ESİ MÎYE KE*_SİIMİS.BELÜ KÎ KOR-KüyoR MEYHANEDEKİ LE18.KOR-KüYlA BÎR KÖ%EYE TOPLA-NlfUAR,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1959
  • iki yüzü düz Delikli Kordonlu Kareli Sun'i tahta LEVHALARI idare ve Satış Merkezi:Garanti Han.Bahçe kapı İstanbul İNŞAATTA MOBİLYADA AMBALAJDA DEKORASYONDA Eb"ad 122 X 244 cm Kaünlık:3-4-6-8 mm.Tel:22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1959
  • 24.000-Bugün akşama kadar v EMNİYET SANDIĞI' nda Aylık Gelirli Küçük Tasarruf Hesabı açtırarak bir yıl ayda en az 25 lira biriktirirseniz 192.000 lira tutarındaki 500 Liraya kadar Aylık Gelir ikramiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1959
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN L İstanbul Askerlik Dairesine bağlı askerlik şubelerinin kaynaklarında mevcut 1939 doğumlu ve daha yaşlı erat ile Ocak 1960 celbinde sevkiyat yapacak Beyazıt,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1959
  • Dört silâhlı haydut iki kamyonu soydu Afyon Antalya yolu üzerinde vasıtaları durdurup kaçan soyguncuları Afyon Valisi de takip ediyor AFYON,HUSUSÎ Afyon Antalya şosesi üzerinde yeni bir soygunculuk hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1959
  • BUGÜN BUGÜN BUGÜN YENİ YILA GİRERKEN!Yusuf Ziya Ortaç SANA BİR İŞ BULAYIM!A 7 ı z Nesin EN MEŞHUR İMZALAR AKBABA'DA!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1959
  • ŞAH VE FERAH BALAYINA ÇIKTI NEW-YORK,RADYO İran Şah'ı Muhammed Rıza Pehlevl ve Melike Ferah,bir haftalık bir gecikmeden sonra halayına dün çıkmışlardır.Şah ve eşi Hazer denizi kıyılarındaki bir sayfiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1959
  • HOCASININ NOT DEFTERİNİ ÇALDI AYDIN,HUSUSÎ Söke kazası Akburgazı köyünden Mustafa Karaman adındaki öğrenci,hocasının kırık not vermesine kızarak geceyarısı camı kırıp mektebe girmiştir.Öğretmenin not
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1959
  • EGE'DE YAĞMUR İZMİR,HUSUSÎ Ege bölgesinde şiddetli yağmur zarar yapmıştır.İzmir'de muftelif semtlerde evleri su basmış 14 uçağı Istanbula hareke edememiştir.Akhisar'da da ekili arazi sular altında kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1959
  • Konferans 16 Mayıs ta MOSKOVA,RADYO Batılılar,dün Rusyaya Zirve Konferansının 16 Mayısta Pariste yapılmasını teklif etmişlerdir.Bu husustaki nota Amerikan,İngiliz ve Fransız Elçileri tarafından Harici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1959
  • 20.000 TL.sı peşin,bakiyesi otomobil teslim tarihinden itibaren başlamak üzere 12 ay taksitle tamamı 45.000.TL.sma 1956 Model Chevrolet Veya Pley mouth Markalı 4 kapılı radyo ve kaloriferli otomobil 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1959
  • PALANGA SATIN ALINACAKTIR 1500 kiloluk,elektrikle işler,müteharrik ve 18 lik potrel üzerinde çalışabilen hazır palangası olanların veya 84,22 gümrük pozisyonundan lisans sahiplerinin EMAYETAŞ Bakırköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1959
  • iki kadın Cezaevi duvarını delip kaçtı ANTALYA,HUSUSÎ Korkuteli cezaevinde hırsızlık suçundan üçer sene hapse mahkûm iki kadın,kadınlar koğuşu duvarını delerek firar etmişlerdir ve henüz ele geçmemişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1959
  • ı0,1111111111111111111,TAKVİMDEN BİR YAPRAK II VSB i ı ıinrın 1 SEVENLER,SEVMEYENLER,I BİLMEYENLER I TX YIN on yedisinde Konya'da yapılan Mevlânâ ihtifali do.I jfxlayısiyle muhtelif konuşmaları,bu mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.12.1959
  • atZuEEt Bu £AVA ÇA SlRA\A.AAIN SEBEBİ BOlTTA MEVPAN Otcu MUZ uı SÖVÜŞMEK E 5EC REDDEDERSE 1 V Ui SAMPİVON İL-ÂN U-E'Dİl_ECE TİK.TEKÜP"i/VAlZt RED-DEDECEK KAOAIÇ.KO^KAK„^DE 3İL.DÎei zannederim SENİ KOK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1959
  • CISCO Kİ D İÖSE SAUNAS,«Ot ÜEED So«ftJLU)f 9*1*1*9 M-12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1959
  • Bu Akşamdan itibaren SARAY SİNEMASINDA Asrın en feci hikayesi UNUTULMAZ GECE Oynayanlar KENNETH MORE ve JANE DOWNS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1959
  • PEŞİN FİATINA TAKSİTLE SATİŞ Avusturya menşeli PUCH motosikletleri Alman malı Tirumphator hesap makinaları Radyo altı pikaph mobilya Kolaro ve Supraphon 4 devirli.10 plâklık pikapları Record tek plâkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1959
  • M.M.V.Ankara 2 No.lu Sat.Al.Kom.Bsk.dan:Kapalı zarf suretiyle evsaf,şartname ve resimleri dahilinde 3 kalem sıra satırı alınacaktır.Muhammen bedeli 33707 lira olup muvakkat teminatı 2529 liradır.İhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1959
  • I ITRİYAT MÜESSESESİ I IV S Ü E R Yeni yılınızın hayırlı ve başarılı EE!olmasını diler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1959
  • o GONUL KİME SEVERS Yeniden ve baştanbaşa tezyin edilen ve Yılbaşından itibaren senenin en kuvvetli filmlerini takdime karar veren TAKSİM SİNEMASI Bu geceden itibaren İlk büyük filmini Yılbaşı hediyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1959
  • KARAN Yazan:Vladimi Kcx bir hayli konuştu.Anlattığı eğlenceli hikâyeler arasında,Lohengrin rolüne çıkmış bir sarhoşun,sahneye çıkan kuğuya zamanında bincnıeyip,ümitle bir ikinci kuğuyu bekleyişi de va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1959
  • İ DENİZ AYGIRI SITKI ÜNER Deniz aygırı,hayvanların sınıflandırılmasında,EE balık zümresinden olduğu halde,şekil itibariyle ba-lığa benzemez,ismi;irilik ve ihtişam ifade ederse de,cüsse bakımından pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1959
  • Aziz Atatürk' ün Büyük Eseri Her gece toplamyorlarmış.îleri ^e-Jenleri.Niğde Fırka Kumandanının emriyle tevkif edilmiş.Efendiler,bu çeşit olaylara bundan sonra sık sık Taslayacağız.Büyük Millet Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • CHP teşkilatı oto getiren mebusları protesto etti Baştarajı Birincide 22 de evine dönmüş ve derhal yatmıştır.Bugün saat 11 de toplanacak olan müşterek heyetler bedelsiz ithal yolu ile otomobil getirte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • Başvekil Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti Baştarajı Birincide bu temas ve münakaşların devamını arzu ettiğini memnuniyetle gördük.Bugün için size arzedebilcccğim şey,bu temasımızın aynı anlayış hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • Rus san'atkârları İnönü'nün elini öptü ANKARA,HUSUSÎ Bolşoy Tiyatrosu sanatkârları dün gece Rus sefaretinde şereflerine verilen koktelyde İnönü'nün elini öpmüşlerdir.Kokteylde eski hariciye vekllerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • BORULU VE SORUŞUZ:YANAN SAATTE-250 GRAM GAZ YAKAN *o Mfc m* SERAMİK TİC.LTD.Ş.İSTİKLÂL C.346 Tel.441915
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • Çamaşırlarınızı ipekli,nylon ve yünlülerinizi yıkamak için yıkama tozudur PAKSOY T.S.i.ltd.Şti.Adana Tel.1500 istanbul Tel.441064-Ankara M14995
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • FRANSIZ u Müessesemizde:50 60 70 TL İmalâtçı sıfaiila Toptan va P«/slc«nda salı} SİRKECİ HAMlOlYE £AD.OSMANİYE HAH UT 1 No,1 İSTANBUL-Tel.2712 31 İstiklâl Cad.Santral Han Kat 1 No.2 Atlas sineması bit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • İZMİR'DE BÜYÜK BİR YANGIN OLDU İZMİR,HUSUSÎ Anafartalar caddesinde Kuyumcular Çarşısı ve civarını tehdit eden tehlikeli bir yangın olmuştur.Evvelki gece saat 00.1 de İki katlı Ömer Ağa Hanında başlaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • Said!Nursî'ye ait 5050 kitap dün toplattırıldı t Baştarafı Birincide Hatib Okulu Arapça hocası Abdülneclp Kur,ağabeysinin Konyada yerleşeceği haberini başkasından işittiğini 45 seneden beri dargın ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • BİR GÜN KALDI t Baştarafı Altıncıda edilmeyecektir.Bu münasebetle |j okuyucularımızın reylerini bu ta-i rihe kadar matbaamızda buluna-W cak şekilde göndermeleri icap if etmektedir.İLK 10 SIKA Dün tasn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • K.Gümrük,Beykoz'la oynuyor Baştaraft Altıncıda Karagümrük'ün kendisinden beklenileni gösterememesi va Sarı-Slyahlıların süratli bir oyun tutturarak başarıya ulaşması da muhtemeldir.Kısacası maçın neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • MİLLÎ TAKIMI Baştarafı Altıncıda cumlarına mâruz kalan namzetler,müdafaa elemanlarının ve bilhassa Ergun,Avnl ve Ahmet'in sıkı markajları vasıtasiyle gol yemekten kurtulmuşlardır.Bu suretle mac namzet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • Kıymetli orijinal faydalı bir yılbaşı hediyesi OTOMATİK TELEFON KUMBARALARI Telefon mütahassısı Ali Said Öner Fabriko Feridiye Cad.Fırın Sokak 19/1 Taksim Tel.44 25 25 EMİL KASAR S Tel.22 78 50 1 Snop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • Kurşun Boru ve Külçe Kurşun Alınacaktır İSTANBUL SULAR İDARESİNDEN idaremiz ihtiyacı için 25 ton 15 m/m lik kurşun boru ile 20 ton külço kurşun satın alınması işi kapalı teklif alınmak suretiyle v« 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • Grip Baş.Oiş.Lumbago.Siyatik ve Romatizma ağrılarında Ku KÜT m 2 ve 10 TABLETLİK KUTULARDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:1 Müessesemizin 1960 yılı sonuna kadar yaş sebze ve ıneyva ihtiyacı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.2 Eksiltmenin yapılacağı 5 Ocak 1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • Yününden Örgü Yünü KARTOPU MAĞAZASI TOPTAN ve PERAKENDE Ingiliı,Sefareti karşısr-Galalosaıoj Dostlarının ve Müşterilerin yeni yılım kutlular verimli ve hayırlı olmasını diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • Okulda veya oyunda çocuklarınız daima kuvvet,enerji sarfederler.Bunları telâfi etmek için,onlara,gelişmelerine elzem olan besleyici unsurlar» vermek lâzımdır.Sabah,akşam kahvaltılarında çok lezzet' lı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • 1919 1959 Kırk yıllık tecrübeli bir,mazisi olan V.LâflEİİOSLU ve Ssi.Şarap evinin garantili mamulleri ERDEK BOZCAADA VİTAMİN 16 derece 12 ve 14 derece 12 derece Tabiî şarapları ile Yılbaşı masanızı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • VAf Mil A ol Aa Mtâk m&Ilı MEKTUP t Baştarafı Altıncıda kalmayı tercih edeceği fikrini cerhetmektedir.Vatan başyazarı Times'a gönderdiği mektubunda şöyle demektedir:«Mahkûmiyet haberini alır almaz Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • ÜNİVERSİTE İLE İLGİLİ TASARI İYİ KARŞILANMADI D.P.Trabzon Mebusu Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun «üniversite Rektörlerini,Maarif Vekilinin seçmesini» derpiş eden kanun teklifi,Üniversite çevrelerinde ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 KADIKÖY iskeleye beş dakika satılık kat,3 oda,geniş hol,yeni bina,boş,sahibi eliyle 43000.Tel:36 47 53.0 SATILIK arsa,Soğuksuda 300 M2 tediyede kola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • Kasa,muamele,vâde Ukip deften Ev kadınıma,bOti^e hot defteri En ucuz ve':Arşa ikramıy^lı TELEFOhT"22 38 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • 36 İLE BAŞLAYAN Devren satılık telefon aranıyor.27 34 5ü No.ya müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • Hfilliııef S a h\b i:ERCÜMENT KARACAN Yazı i 5 1« r i n 1 fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAEB Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1959
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1379 30 1375 C.fthir ARALIK K.evvel 29 19 5 9 17 VAKİT VASATI EZANİ Güne» 7.23 2.35 öğle 12.16 7.28 İkindi 14.36 9.48 Akşam 16.49 12.00 YaUı 18.27 1.38 i lm*âk 5.S4 12.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.12.1959
  • Giz adaylığı dün kabul etti u'nun başkanlığındaki faaliyetini kesifieşfirdi SADIK Giz dün arkadaşları ile sou defa bir görüşme yaparak 2 Ocaktaki Galatasaray kongresinde reisliğe namzetliğim koymaya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1959
  • K.GÜMRÜK BEYKOZ'LA Bu maçtan önce Mithaipaşa Stadında saat 12.15 de Kasımpaşa,Adalet ile karşılaşacak MİLLÎ lig maçlarına bugün Mithaipaşa stadında yapılacak Adalet Kasımpaşa ve Karagümrük Beykoz karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1959
  • kinci fikstiir değiniyor Futbol Federasyonu 3 büyüklerle «deplasman yapan kulüpleri yeniden tâyin edecek ANKARA,HUSUSÎ FUTBOL Federasyonu,millî ligin ikinci devre fikstüründe değişiklik yapmayı düşünm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1959
  • iranlılar Güreş Millî Maçı için 10-15 Nisan'ı teklif ettiler İran Güreş Federasyonu Federasyonumuza dün gönderdiği bir telgrafta millî serbest karşılaşması için 10 13 nisan tarihlerini teklif etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1959
  • Göztepe ve Altınordu kampa giriyor İZMİR,HUSUSÎ Ankaragücil ve Şeker Hilâl'le bu hafta İzmir'de oynanaoak millî lig maçları İçin Göztepe ve Altınordu takımları yarın kampa alınacaklardır.Altınordu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1959
  • İtalya liginde' Juventus lider ROMA,T.H.A.İtalya liginde Romayı 4-0 yenen Juventus,20 puanla liderliği muhafaza etmektedir.Juventüs'ü takiben 18 puanla İnternatloanele ve 16 şar puanla da Fiorentina,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1959
  • Barcelona,yine yenildi MADRtT,THA.İspanya liginde Saragosa geçen senenin şampiyonu Barcelona'yı 2-0 yenince,bu meşhur takım yine üçüncülüğe düşmüştür.Las Palmas'i 2-0 yenen Real Madrit,23 puınla birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1959
  • Kış yüzme müsabakası İstanbul Yüzme İhtisas Kulübünün her yıl tertiplemekte olduğu kış yüzme müsabakası hava şartları ne olursa olsun yarın saat 14 de Ortaköydekl kulüp lokali önünde yapılacaktır.Müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1959
  • Mahallî lig maçlarının saatleri değiştirildi Mahallî Lig Tertip Komitesi dün yapmış olduğu toplantıda bu haftaya mahsus olmak üzere cumartesi günü yapılacak 'nahallî lig meçlarının saatlerinde bir değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1959
  • Vefalılar maç yerine antrenman yaptılar Dün amatör kümeden Yavuz Sultan Selim İle bir hazırlık maçı yapacak olan Vefa,havanın bozuk olması münasebeti ile bu maçtan vazgeçmiştir.Yeşil-Beyazlılar tam ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1959
  • I.55 takım B.Sporu 3-0 yendi PAKİSTAN ve İran millî maçları içm hazırlanan millî takım namzetleri ilk antrenman maçını dün Mithatpaşa stadında Beyoğluspor'la yapmış,ve müsabakayı 3-0 kazanmıştır.Yarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1959
  • ateş püskürüyor Doğan Akı konusunda her türlü mes'ûüyetin Federasyona ait olduğunu bildirdiler İZMİR,HUSUSÎ ALTAY Kulübü,Futbol Federasyonu Reisinin,Doğan mevzuunda son sözü söylemesi üzerine dün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1959
  • BÎMGÜN KALDI Yılın Sporcusu anketimizde N a z m i 59.753 reyle başta 1 gidiyor ARIN sona erecek I olan YILIN SPOR-CUSU» anketimize dün 1 de binlerce rey gel-1 İ iniştir.Yurdun muhtelif yer-1 I 1 erinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1959
  • Sarı Lacivertlilerin ve Siyah Beyazlıların dünkü antrenmanları sönük geçti.Millî takıma çağırılan elemanlar çalışmaya katılmadılar [HADİ ÎPEKYÜNJ S:u i-Lacivertlilerin antrenmanı neşe içinde başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1959
  • ORDU TAKIMI HAZIRLANIYOR ANKARA,HUSUSÎ 17 Ocakta Birleşik Arap Cumhuriyetleri ile karşılaşacak olan Ordu takımımızın çalışmalarına hız verilmiştir.Ordu takımı namzet kadrosunda,vatani vazifelerini yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor