Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • AVUNUYOR Su"yy«.İsviçre'de St.Moritz dağında kayak ka-WIW" y«ak teselli bulmaya çalışmaktadır.Besimde,Alfred Bchimldhanser adlı kayak öğretmeni,SUreyyanın kayaklarını takarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • TABİBLERİN TÂYİN İŞİ YENİ ESASA BAĞLANDI Türkiye dört bölgeye ayrıldı.Mahrumiyet bölgelerinde asgarî hizmet müddeti üç yıl olarak tesbit edildi ANKARA,HUSUSÎ' SAĞLIK Vekâleti kadrolarında çalışan pers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • l;YEMİN ETTİLER [MİLLİYET] Beyazıttakl Askeri Tıbbiyede dün yeni öğrenciler yemin etmişlerdir.Bu yılkl yemiı töreninin başlıca hususiyeti kız öğrencilerin geçen yıllara nisbetle hayli fazla oluğudur.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • SİGARA KÂĞIDI OLAM rf\7CTC Şehrimize hergün in-glltere'den 700 London Times,1500 Daily Telegraph,Fran-Mdan da 500 France-Soir gazetelerinin ince kâğıtlı nüshaları gelir.Fakat bunları kütüphanelerde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • İKİ KADIN BİR KİZİ KAZIĞA OTURTTU İZMİR,HUSUSUÎ Evli iki kadın,14 yaşındaki raklbelerindeıı zabta tarihimizde şimdiye kadar görülmemiş fecî bir usulle intikam almışlardır.Hâdise şehrin İkiceşmelik sem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • Binbaşı Ali Kurma Uşak Valisinin ithamını reddetti ANKARA,HUSUSÎ Uşak Valisi tarafından yalan ifade vermekle itham edilen Binbaşı AH Kurma,Valiyi mahkeme huzurunda «Hesaplaşmaya» davet etmiştir.Uşak h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • içine asma Köprü kurulacak inşaata başlanmak üzere proje ilkbaharda ihaleye çıkarılacak.Alman teklifi reddedildi ANADOLU ve Rumeli yakalarını birleştirmek için Boğazda «asma köprü» kurulması kararlaşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • PTT ALEYHİNE YENİ DÂVALAR AÇILIYOR Bütün telefon aboneleri mahkemeye başvurduğu takdirde,İdarenin ödeyeceği paranın 64 milyonu bulacağı sanılıyor TELEFON İdaresi aleyhine,alınan sabit tesisler kira üc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • [İLHAN DEMİRELİ Nri C I Hrtettyanhk alemi dün Noel'i İyi dilek temennllerlyle kutlamışlardır.Valikanda Papa dün gec« U t L enı bin kiglyl takdis etmiştir.İstanbul'da da vatandaşlarımı* kiliseye gidere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • I "KİM,sahibi)I A.İhsan Gögüş ifade verdi] İ jr MERtKALI yazar «Pul-ğ liam» in bir makalesini JL JU yayınladığı için 1 ay g mahkeme karariyle kapa-ti lan K1M» dergisi imtiyaz sahi-j bi ve mesul müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • Times,Türk basın rejimini tenhid ediyor İngiltere'nin en ciddî gazetesi,Türkiye'de gazetecilerin hapse girmesinin "Mesleki kaza,haline geldiğini yazıyor Z NGİLTEREnin en ciddî gazetesi olan «London Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • Arabulucu bir heyet Tahran'da bir sözcü gerekirse Türkiye'nin müdahalede bulunacağını söyledi ANKARA,HUSUSİ ¦RAN-Irak hudut ih-I tilâfına h â I çaresi bulmak için bir CEN-TO arabulucular heyeti dön hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • «ı [ÎLHAN DEM1REL] Sanıklar dezenfekte edildi ne olmuştur.Bu,sanıkların D.D.T.ile dezenfekte edilmesidir.Muhtelif semtlerde,bir takım hırsızlık hâdiselerinin sanığı olarak yakalananlar nezarethaneye h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • BİR ORDU MEBUSU CHP den ihraç edildi Atıf Topaloglu ihraç edileceğini anlayınca istifasını verdi ANKARA,HUSUSÎ ÖRDÜ Mebusu Atıf Topaloglu dün CHP.den ihraç edilmiştir.Ancak Topaloglu ihraç edileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • Bir C.H.P.Mebusu Encümenden çıkarıldı Hâdiseye «jurnalcilik» sözü yüzünden çıkan münakaşa sebep oldu ANKARA.HUSUSÎ Bütçe Encümeninde ilk hadis* dün patlak vermiştir.«Jurnalcilik» İthamından çıkan müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • NEŞİR YASAĞINDA İMZA YANLIŞLIĞI Beynelmilel Basın Enstitüsünün bir haberi hakkındaki neşriyatı meneden 18/12/959 tarihli mahkeme kararı altındaki «F.Emet» imzasının yanlışlıkla yazıldığı tesbit edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • «m Mm M'-[İLHAN DEM1REL1 DÖRT TONLUK KÖPEK BALIĞI S£VS?SSiS köpekbalığı yakalamışlardır.5 sandal tarafından,çelik olta kullanmak «uretiyle yakalanan «camgöz» cinsi canavar balık,sandallar tarafından s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1959
  • 84 829 müsabıkı arasında Türklyeyi dünya İkincisi yapan Milli ekibimizi yetiştiren Daktilo Sekreter Kursları ÖĞRETİR İŞ BULUR ÜCRETİ TAKSİTLE ALIR Merkez Lâleli,Kemalpaşa,Ağa Yokuşu No.14 Tel:22 21 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • HHHH TİdcA AAA AAwwl SİNEMA luitecuc Okjxn,eni yılda yabancı film emredebilecek miyiz?SİNEMA piyasasının son birkaç aylık durumunu yakından takip edenler,film ithalatındaki krizin Un geçtikçe daha şid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • EMNİYET SANDİĞİ 24 Aralık Keşidesinde Erenköy'deki 60.000 lira değerindeki APARTMAN DAİRESİ'ni Fatih Şubemizden vadesiz 10627 sayılı hesap sahibi Bn.Kemaliye Bahçelievlerdeki 25.000 lira değerindeki A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak)Sizi İhmal ettiğini zannettiğiniz insandan alâka göreceksiniz.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Sözünüzden dönmeyiniz.Çok *fena bir tesir bırakacak.Bir fedakârlık da ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • miiiiitmmmummimmuimiiHMm m mmtummıı nun Istanbul I 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 I Haberler ve hava raporiı 8.15 Sabah istekleri 8.35 Müzikli sa-E bah gezintisi 9.00 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • 8 9 10 SOLDAN SAGA:1 Çalışan,bakılan,işletilen bir şeyin verdiği netice;Cefa.2 Sinir;Boşanma.3 Aşağı derece;Eski bir Türk devleti.4 Caka;Oturmak.5 Bir hayvan;Güzellik Eski dil)6 Parlak beyaz ışıkla ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • MAKSİM'de Sabaha kadar devam edecek zengin programlı YILBAŞI Masalarınızı ayırtınız.Tel:44 31 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • VEFAT Merhum Süvari Miralayı Nuri Bey ve Fatma Hanımın oğulları,merhume Hatice Hakkı Işıl'm eşi,Erhan Iğıl ve Tuncer Işıl'in babaları,Nigâr ve Semranın kain babaları,Ahmet ve Mehmet Işıl'ın dedeleri,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • «Sahte hâkim» de üç hüviyet bulundu Sahte belgelerle Kabataş Lisesinde ambar memurluğu yapmaktan sanık «Sahte hâkim» namiyle mâruf Kaya Alpgürel'in Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılmakta olan duruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU AL KAZ AR Tel:14 25 62)1 İntikam Yolu Burt Lancaster Joanne Dru Renkli Türkçe.2 Cinayet İzi Richard Denning Türkçe.ATLAS Tel:440835)Aşka Susayanlar Mylene Demongeot Henri Vidal F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • Şeref Görkey,para cezasına mahkûm oldu Bir Üniversite öğrencisini tokatlamaktan sanık olarak İkinci Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanan amatör millî takım antrenörü Şeref Görkey,dün 166 lira para cezası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • «Abra Kadabra» komünistlikten sanık «Abra Kadabra namiyle mâruf Lütfü Demirtok hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde komünizm propagandasından dâva açılmıştır.Dâvaya önümüzdeki günlerde başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • Bir taşralı daha Boğaz'da soyuldu Son günlerde Boğaz otellerinde soyulan taşralıların arttığı görülmektedir.Şehrimize İş aramak İçin gelen Mustafa Yıldırım evvelki gece ismini bilmediği bir kadınla Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • gf Kimdir bu adam?"TTİRMINCİ yüzyılın ikinci yarısını on yü feride bıraktığımız şu sıralarda bir adam ortaya çıkıyor.Adı Saidi Nursî reya Saidi I Kürdî.Kimdir bu adam?31 Martta İstanbul'u kana boyayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • İ.E.T.T.İŞÇİLERİN yüzde 30 zam Yılbaşında başlayacak ve 10 bin işçiye yapılan zam 13 milyon lira ile karşılanıyor t.E.T.T.İdaresi işçilerine yüzde 30 nisbetinde zam yapılmıştır.10.111 işçinin intibakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • haberi olmadan kocasından ayrıldı Hileli yollarla vekâletnamesi alınan Münevver iadei muhakeme dâvası açtı Hileli yolla alınan bir vekâletnameyle,Seyit Sultan adında 31 yaşında bir şahıs,10 senelik ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • Edebiyat Fakültesinde yeni bîr kürsü kuruldu Edebiyat Fakültesinde «Sosyal Antropoloü» adı altında yeni bir kürsü ihdas edilmiştir.Kürsüye Prof.Hart getirilmiştir.Kürsünün henüz hazırlanmamış olan öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • Sayın Doktorlara TESTO VIRON-scherîng 5 10 25 mg.ük tabletler eczanelere kâfi miktarda arzedilmişti/Birleşik Alman ilâç Fabrikaları T.L.Ş.Tevzi ve propag'anda:Kimya ve Ecza Maddeleri Ltd.ŞtL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • Aziz NESİN Ö.ASAF Karikatürist Altan ve Oğuz Bu akşam PENDİK TURİSTİK SAHİL SİTESİ YOSUN PAVYON'un Şeref Misafirleridir.Telf:53 48 00/89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • M e v I i d Kıymetli oğlum Fen Fakültesi Jeofizik Jeoloji 5-6 sömestre talebelerinden,Nurettin Göker'in Nuri)llümünün 2 nci senesi,eşim AH-MET GÖKERin vefatının 1 mel senesine tesadüf eden 27/12/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • Bu akşam saat 22.15 te İSTANBUL RADYOSUNDA PAPAĞANIN DOLMUŞUNDA adlı Skeci dinleyiniz Oynayanlar:Hailde PİŞKİN,Kesit BAKAN,Gazanfer ÖZCAN ve Mehmet KAKACA 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • KISA HABERLER ESRAR satmak veya kullanmak suçlarından Üsküdar adliyesinde yargılanan Muhittin Ürer isimli 60 yaşlarındaki bir sabıkalı dünkü duruşmasının sonunda cezaevi arabasına bindirilirken ölmügt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1959
  • ucuz TAKVİM Reklâmlarınız için Muhtelif renklerde basılmış Aylık Blok Takvimler yalnız Cağaloğlu Yok.Kemaliye han No.12 satılmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • Seçimden sonra Kıbrıs'ta durum Kıbrıs Türklerinin S d 9 S h Türklerin iktisadî savaşı kazanma yolundaki hareketleri henüz kıpırdanma halinde Faruk DEMIRTAŞ «Kİ 'IBRIS Türkleri asıl mücadelenin şimdi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • 1 MİLYON YOLCU YEŞİLKÖY'DEN TRANSİT GEÇTİ Transit yolcuların bıraktığı döviz yarım milyonu geçiyor.Yeşilköy hava alam jet uçaklarının iniş kalkışma göre tâdil edilecek Yeşilköy Hava alanına,bu yıl 38.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • 1960 da nüfus ve ziraat sayımı yapılacak ANKARA,HUSUSÎ 1960 yılında memleketimizde nüfus ve ziraat sayımları,1961 yılı başında da sanayi ve işyerleri sayımları ile 20 şehrimizde mesken anketi yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • Belediye Sarayı,Mart ayında açılıyor Belediye Sarayının tefrişi tamamlanmak üzeredir.Riyaset makamının bulunduğu blok muhtemelen Mart ayı içinde açılacaktır.Belediye ilgilileri.Belediye Sarayı binasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • TAKVİM BİR YAPRAK Sualler ve Cevaplar i OKTANBERİ okuyucularımın suallerine cevap veremedim.^^Bu vazifeyi ancak bugün yapabildim.Gecikmeden dolayı I af taleb ederim.Lüleburgaz'dan bir okuyucum soruyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • TEKNİSYENLER İÇİN MUHTİRALİ CEP TAKVİMİ I960 yılına ait bu takvimde bir sahifede 3 günlük muhtıradan başka 100 sahife pratik tahvil cetvelleri,formüller,radyo,elektrik,elektroteknik bilgiler,mors alfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • GAİBE İHTAR SUÇ Saklı Kalmak MAZNUN Mehmet Gül.Cemal oğlu 1935 doğumlu Diyarıbakır Çermik kazası Kalecik köyünde nüfusa mukayyet 129.Top.Tb.terhisli erlerinden.Yukarıda hüviyeti ve kendisine isnat edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • o w a,Yeni kışlık modellerini görülmemiş tenzilatla satışa çıkarmıştır y* M°*rofc,Voh.if„k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • Kremleri Soyeslnde gayenize ulaşabilirsiniz.Kıso bir zaman içinde cildiniz berrak taze ve kadife gibi yumuşak olduğunu hayretle göreceksiniz.NESLON Kremle" Alman Kimyager D» formülü üzerinde hazırlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • ULUDAĞ OTEL ve Uzun senelerdenberi Uludağ'da görmek istediğiniz her türlü konforu hâvi olarak açılmıştır Rezervasyon için müracaat ANKARA:1)Yenişehir Uçar Sok.25/11 2)Jet Havacılık ve Turizm Ltd.Ş.Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • ŞOFÖR ALINACAKTIR Alâkadar olanların,resim,referans ve tercümei halleriyle P.K.293 Beyoğlu adresine müracaatian rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • KECE'YE 3 İhtiyacı olanların nazarı dikkatine Yıldız Keçe Fabrikasında Alman norm ve standartlarma uygun her cins ve her ebatta KEÇE ve KEÇE MAMULLERİ imâl edilmektedir Fabrika:Kâğıthane köyü Şişli As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • BURS KAZANAN 10 ÖĞRENCİ 25 Aralık 1959 günü Umum Müdürlük binasmda Beyoğlu Birinci Noteri huzurunda yapılan bankamız «OGRENCI TASAR-RUF HESABI» keşidesinde kazananların kur'a,hesap numaraları ile aylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • RİVİERA GÜL FİDANLIĞI Yediveren en müstesna son Avrupa gül çeşitlerini takdim eder.Şimdi dikim zamanıdır.Pazar günlerinde dahi bamçemizi ziyaret edebilirsiniz.Ücretsiz broşür isteyiniz.Adres:Riviera G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • BEYAZ GİTARLAR ^ORKESTRASI f İHER AKŞAM 1 1 s w* W İL İğ İLRESTORAN PÂVYO 7 CUMARTESİJPAMB^ LÜT FENERLE R'foİZÎ AYIRTINIZ TEl.Tl 18 II' YILBAŞI İÇİN FEVKALAOC PR0BHAW 'DÖNÜŞ İÇİM YAŞITA TtMİN rûILMIJT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • Nebioğlu Yayınevi'nin Yılbaşı Tenzilâtı Fiatı Şimdi x Türkçe Kur'anı Kerim 2000 1500 0 Hazreti Muhammed 2000 1500 0 Kur'an Tarihi 2000 1500 0 Filozoflar Ansiklopedisi C.l 3500 3000 0 Filozoflar Ansikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • Senesonuna kadar SENENİN ÇOK ZENGİN İLK ÇEKİLİŞİNDE ÇÜNKÜ «a tasarruflarınızı BANKASINDA toplayınız talihli d Omrcli Bir Apartmatm yefcr/kazanacaklardır.her 150 liraya 1 kur'a numarasQ I İKRAMİYELER T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1959
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI i&ii AKSI T£SADuF YEDtBELAbA o y& STAVftONUM M£y^4 HAUESlN fe£beMLeNİV0R5u.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.12.1959
  • W5ECIJ0 BıRAZ.BEKL.E.MOTOSİtCl-ETUf I Km M' I ADAMLARINI SEy fl| fir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1959
  • f—O KAVA ts»ASll_ÇIKTIM ŞİMDİ OE NASIL.ÎNECE.GÎAAl OÜŞÜNÜVORUM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1959
  • BOM-E ŞEVL-EJS.VEMENİ MENETMıŞTİM.ODANA DÖN-SANA EhcMEKl» PEVTSİK.MEWE GÖNDERİRİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1959
  • ^*4£^XQ CİSKO BİR.HAVDUT MA CANIM CtSKO FENA BİK.ŞEy VAPMAOI X SlNBAD'iN FE.DAlSf ^Oi-MASI ^V^^KAFı" i u f^i^Jjf vfî&lir'jdSS^&v s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1959
  • KÜBA'NIN PVUY ARTl!ÇO-LAVRASI BİZE I CUKLAR.Bi-ÇOıc ŞEy KAY.ZE REV VER.ETTıRDl.y MEK ÎSTEMÜ VECEKİ-ERDÎK-Bu CEZAyı Bı-2_İM VçZDİR-DÎ-GİMlZ' ZAN-NEDİYOR LAK.r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1959
  • j2advo vine *çai_işamvoc;WUBnJEXtitii AL.OA ŞUNU TA-ALETE uuZuM VOK-SİMDı* ^ALJ£fR.0-"A/12E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1959
  • M.M.V.Ankara 2 No.lu Sat.Al.Kom.Bsk.dan:Kapalı zarf suretiyle evsaf,şartname ve resimleri dahilinde 3 kalem sıra satın alınacaktır.Muhammen bedeli 33707 lira olup muvakkat teminatı 2529 liradır.İhales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1959
  • SİVAS ASKERÎ SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN Sivas Garnizonu birlikleri ihtiyacı için 20 ton limon kapalı zarf usuliyle 11/1/1960 pazartesi günü saat 16 da As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığında ihalesi yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1959
  • Kırıkkale Belediye Reisliğinden 1 Belediyemize ait bir adet 946 model Fort kamyon ile bir clet 950 model Doç pikap faal vaziyette satışa çıkarılmıştır.2 ihale açık arttırma usulüyle 5/1/1960 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1959
  • Ağır İşitenlere Müjde Kadın ve erkekler için muhtelif tiple TRANSlSTOR'lu işitme cihazla,rımız,pil doldurma makineleriyle birlikte satıga arzedilmiştir.EVLİYAZADE MÜESSESESİ Mimar Vedat Cad.28 Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1959
  • I960 ^dlvnuv^ 10MartiQ60 Liralık ikramiyl Son para kabul tarihi 8 Ocak 1960 IFVFNT'IIF 6 Odalı Hollü 200 M.2lik kaloriferli garajlı ILm ÜL APARTMAN DAİRESİ 150.000 Lira kıymetinde 3 Odalı konforlu BAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1959
  • ^Il!illllllllllllllllillillllii!|||liu I BÜjUBOT(TABGAN ğ Ne yazık ki musiki sevenler için Andre Maıırois'-EE EJ tun yaşama san'atı veya sevme san'atı kabilinden bir EŞ eser yâni dinleme san'atı gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1959
  • KARANI Yazan:Vladimir Doriaıına,bir şey söylemek lüzıınıunu lıisscderek:«•Bu yogiler fevkalâde şeyler yapıyorlar» dedi.«öyle şartlarda rahatça nefes alabiliyorlar ki.Baıım coşmuştu,sözlerine devanı et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1959
  • Aziz Atatürk*ün Büyük Eseri Yanlış hareketlere ve doğru olan hallere aykırı heyecanlar belirmesine meydan bırakılmaması için bu gibi söylenti ve yayınlara önem verilmemesi lâzımdır.Hakikî durumu takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • ARPACIK KUMRUSU GİBİ DUŞUN KRYILBAŞİ BİLETİ AL.F 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • ftfilliuefl Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Bastldığt Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • hicrî 1379 CAhir 25 Cumartesi 26 ARALIK 19 5 9 RUMİ 1375 K.evvel İS VAKİT VASATİ EZANÎ Günej 7.22 öğle 12.14 ikindi 14.33 Akşam 16.46 Yatsı 18.25 İmsak 5.33 2.37 7.29 9.48 12.00 1.39 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • BORULU VE BORUSUZ YANAN SAATTE 250 GRAM GAZ YAKAN H* SERAMİK TİC LTD.Ş.İSTİKLÂL C.346 Tef.33 19 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • Feriköy Karagümrük t Baştarafı Altıncıda gerek ferden gerekse takım halinde rakiplerinden herşeye rağmen daha üstün durumda bulunmaktadırlar.Son dakikada bir değişiklik olmadığı takdirde taraflar saha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • FOTOKOPİ HARİKASI İş hayatınızın dakikalarını «MENTEŞ» saniyelerde kıymetlendiriyor.Bilûmum FOTOKOPİ işleriniz 6 saniyede emrinizdedir.Bahçekapı,Mühurdarzade Hanı Kat 4,No.432 Tel:22 43 35 den 60,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • SADIK GİZ "BAŞKAN OLMAYACAĞIM,DEDİ t Baştarafı Altıncıda Cemiyetçilerin İfâdeleri hilâfına Galatasaray kongresinde tekrar grupların çarpışacağını göstermektedir-Ancak kulübde itidal unsuru olarak tanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • MİLLÎ LİGİN AĞIRLIK MERKEZİ ANKARA'DA t Baştarafı Altıncıda lardır.Kulüp Reisi Nuri Togay,Gençlerbirliğini açık farklı mağlûp edeceklerini iddia ederken,hâlen Gençlerbirliği takımının teknik mesuliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • "KİM,sahibi A.ÜısanJ Göğüs ifade verdi Baştarafı Birincide pazartesi günü infazın tehiri için Eğ «esbabı mûcibeli» dilekçe ile Sav-cılığa müracaat edeceklerdir.Pa-klstan seçimlerini takibe giden Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • BİNBAŞI ALİ KURMA UŞAK VALİSİNİN İTHAMINI REDDETTİ Baştarafı Birincide etmişsiniz.Şerefli ordumuzun mensubuyum.Elimde bir çok vesikalarınız var,cesaretiniz varsa adalet huzurunda tekrar hesaplaşabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • HOLLANDA'YA ARABA İLE LÂLE SOĞANI GÖNDERİLECEK ANKARA,HUSÛSİ Lâle soğanının memleketimizden Hollandaya götürülmesinin 400 üncü yıldönümü dolayısiyle yapılacak törende bir at arabası ile İstanbul'dan H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • ram IMN-IRAK İHTİLÂFINA KARIŞTI Baştarajt Birincide Yabancı müşahitlerden müteşekkil CENTO arabulucular heyeti İrakta General Kasım'la görüşecek ve gerektiği takdirde Tahran'a geçerek orada da müzaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • F.BAHÇE BUGÜN uçakla dönüyor t Baştarajı Altıncıda almak içi» futbolcuların morallerini yüksek tutması icab etmektedir* demiştir.Kulüp Reisi Erozan ise Şunları söylemiştir:«takımımızın aldığı son neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • ATATÜRK KOŞUSU YARIN YAPILIYOR ANKARA,HUSUSÎ Atatürk'ün Ankara'ya i!k defa ayak bastığı günün hâtırası için her yıl 27 aralıkta tertiplenmekte olan Büyük Atatürk koşusunun 24 üncüsü yurdun muhtelif vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • MAHALLÎ LİGDE BUGÜNKÜ MAÇLAR Mahalli lig maçlarına bugün Şeref Stadında devam edilecektir.Günün ilk maçı saat 12.15 de Taksim ile Süleymaniye arasında yapılacaktır.Müsabakayı Taksim'in kazanması norma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • NİCE MAÇLARINDAN ALINACAK DERSLER.t Baştarafı Altıncıda yetkilileri ve teknik adamları,bu maçları takip etmek imkânını düşünmedi,kullanmadılar.Koca Real Madrid'in menecerl en küçük maçları bile «her t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • Tedavüldeki para 1 yılda 374 milyon arttı Tedavüldeki para miktarı bir senede 374 milyon liraya yakın bir artı?göstermiştir.1958 senesi Ocak ayında tedavülde 3 milyar 199 milyon 721 bin 680 lira varke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • BOĞAZİCİNE ASMA KÖPRÜ KURULACAK t Baştarafı Birincide yüksekliği ise 55 metredir.Vasıtalara 14 metre,yayalara da 6 metrelik bir şerit ayrılmıştır.Çeşitli Türk ve yabancı mühendisler,Boğaza köprü yerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • TABİPLERİN TÂYİN İŞİ YENİ ESASA BAĞLANDI t Baştarafı Birincide derilecektlr.FEVKALÂDE YERLER «Fevkalâde Yerler» listesindeki vilâyet merkezleri ile büyük kazalara ise ancak diğer yerlerde çalışıldıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • VEFAT Yüksek Mühendis Ertugrul Barla'nın babası,Ali Boylu ile Mahmut H o 11 n i n enişteleri Emekli Maliye Müfettişi FEHMİ BARLA Allahın Rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 26/12/959 Cumartesi günü öğle na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • Bir C.H.P.Mebusu t Baştaraf* Birincide mugayir» sözler sarfettiğini kaydetmiştir.Başkan Nuri Özsan,Yaycıoğlu*nun •turumdan çıkarılmasını oya koymuş v* kabul edilmiştir.Durum Meclis Başkanlığına da bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • PTT ALEYHİNE YENİ DÂVALAR AÇILIYOR t Baştarajı Birincide geliri 64 milyon lirayı geçmektedir.Bazı abonelerin mahkeme kararıyla verdikleri paraları geri almaları üzerine,şehrimiz aboneleri de harekete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • Bir Ordu Mebusu C.H.P.den ihraç edildi t Baştarajı Birincide man maaşların arttırılması lehinde bulunduğu için haysiyet divanına verilmesi ve partiden ihracı bahis konusu olmuştu.Zaman zaman D.P.ye ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • İKİ MİLYON LİRALIK YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDEN SONRA lO MARTTA BİR BUCUK MİLYON LİRA İKRAMİYE 1 ADET 500.000 LİRA S ADET 40.000 LİRA 4 ADET 2S.OOO LİRA AO ADET S.OOO LİRA Ayrıca 5.200 Kişiye Yanın Milyon Lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kadıköy Şubesinden:Üsküdar İlçesinin eski Altunizade yeni Osmaniye mahallesinin mütevelli çeşmesi sokağmda eski 7 Mü,yeni 17/6 Nolu ve 600 M2 mesahalı arsanm yan hissesi aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • iltfflfi ÇIKTI Halkımızın itimat ve teveccühünü kazanmakta rekor kırmış olan,Yuvanızın uğuru sayılan:SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ Bayilere Tevzi Edildi.Taklitlerinden sakınınız!^nbuf Maarif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • Makbul bir hediye ve mübrem ihtiyacmız için dünyanın itimadına mazhar olmuş TEFAY TİCARET Eski Tevfik Aydın Firması)Bütün çeşitleriyle emrinizdedir.Eminönü Yenicami yeni dükkânlar No.2-12 Tel:22 52 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • BAYANLAR w-İpekli Fiatlarında Yalnız 1.inci aya mahsus büyük tenzilâtlı SATIŞ Düz tafta 6.50,Astarlık sof 4.50,Astarlık saten 6.00,düz halis Naylon 17.00)Yorganlık sire 7.00,Yorganlık ağır sire 14.00,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK TAKSİTLE Maltepede sahan» Arsalar,22 50 02.DEVREN satılık kitap ra kırtasiye dükkânı.44 02 60.TEŞVİKİYEDE postahar.enln bulunduğu Göksu pasajının cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.12.1959
  • Sadık Giz "Başkan olmayacağım dedi Galatasaray'da idealistler gurubu dünden itibaren 2 Ocak'ta yapılacak kongre faaliyetine girişti GALATASARAY Kulübü Reisliğinden istifa eden Sadık Giz,dün gazetemize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.12.1959
  • 0 h II-r [MİLLİYET] Balkan şampiyonu ve Akdeniz Olimpiyatlarında altın madalyayı kazanan 400 engelli rekortmenimiz Fahir özgüden,çivileri Avrupa pistlerinde iz bırakan nadir kıymetlerimizdendir.Resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.12.1959
  • TÜRKİYE BOKS ŞAMPİYONASI DÜN BAŞLADI Türkiye Boks şampiyonası dün akşam Spor Sarayında oldukça kalabalık bir seyirci önünde başlamıştır.Günür galipleri şunlardır:51 kilo:Halim Çalışkan Ank.Ali Kılıç K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.12.1959
  • Allay,Federasyon ve U.Müdürlüğü ilham ediyor Doğan'm transferi meselesi Beşiktaş ile Attay arasında büyük bir ihtilâfa yol açıyor ANKARA,HUSUSÎ MAARİF Vekâleti Hukuk Müşavirliğinin tefsir karan ürerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.12.1959
  • SON PUAN Takımlar O G Feriköy 18 9 K.Güm.17 5 DURUMU B MA Y P Kp 2 7 20 21 20 16 4 8 20 24 14 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.12.1959
  • Feriköy Karagümrük BUGÜN Mithatpaşa Stadında yegâne millî lig maçını ıaat 14 de Feriköy Karagümrük oynıyacaktır.Kırmızı-Beyazlılar milli lige yeni iltihak etmelerine rağmen İdeal,takımların ulaşamıyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.12.1959
  • i v. ı.'xi Bugün Ankarada ile milli ligin en mühim maçlarından birini yapacak olan lider Beşiktaş'ın başarılı forveti görülüyor.Soldan sağa Arif,Nazmi,Şenol,Biroi ve K.Ahmet Forvet bugün de aynı terti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.12.1959
  • F.Bahçe BUGÜN UÇAKLA dönüyor Agâh Erozan:«Uğradığımız mağlûbiyetten m ü t e n e*b b i h olacağız» dedi aaızBESE Z U R t C H' den bildiriyor AVRUPA Şampiyon Kulüp-i ler Turnuasınm ikinci tur eleme maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.12.1959
  • istanbul'da tatlı başlayıp Cenevre'de acı biten F.Bahçe Nice maçlarında işlenen hatâlar,ilerisi için birer ibret olmalıdır 10 AHU Fenerbahçeliler Nice maçına çıkmadan evvel soyunma odasında son hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor