Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.12.1959
  • Akça!"Memlekette irtica yok,diyor ANKARA,HUSUSÎ Devlet Vekili İzzet Akçal,memlekette irtica olduğu yolundaki İddiaların vârlt olmadığını söylemiştir.Bütçe Encümeninde,Diyanet İsleri bütçesinin müzaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1959
  • r-1 ^tt'1!Tf.Itlf*^* mi* nnti k» utokV» v r.H» »~iij« K-v.mmb« «miV» t,u.r.Millettin».VcS,1« ti^tM t* I» 'W W 4» w'-»4A» 4* i r-t,Ti» M» t^iir nw^ t ye.Wy.Hn'UI 111»!m v.•j-i.t,«1i M,'I»W«MI»II in»»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1959
  • TOWSEND VE KARISI İsmi İngiltere prensesi Margarcth ile ilgili aşk maceralarına karışan albay Peter Tovvsend,Şah ile Ferah'ın evlendikleri Pazartesi günü Brüksel'de hayatlarını birleştirmişlerdir.Tows
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1959
  • IA.P.J Till FVİ7YnNLII ÇİL AH Amerikan silâhlı kuvvetleri için İmâl edilen «Kobra» isimli tank savar roketi,im I VflfcU Dir televizyon ekranının yardımı ile kullanılabilmektedir.Elektronik cihazlar he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1959
  • [İLHAN DEMİRE!1 Vatan mesullerinden Tirali ve Akpınar dilekçelerini götürürken ve T.II.A.sahibi İfade vermek üzere Savcılığa girerken Vatan'cılar karar tashihi ve infazın tehirini istedi Kapatılan Kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1959
  • 60 P 60 6C fcC €o bo;6o' ¦tj ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1959
  • HAVA ALANININ TELEFONU KESİLDİ Yeşilköy hava alanının 73 82 40 numaralı telefonu Hava Yolları Telefon İdaresine borcunu ödemediği İçin idare tarafından kesilmiştir.73 82 40 n «maralı telefona 4 hat ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1959
  • O.E.C.E.YARDIMI İLE İLGİLİ TAVZİH ANKARA.AA.Dün bazı gazetelerde Türkiyenin Avrupa iktisadi işbirliği Teşkilâtı O.E.C.E.den 90 milyon dolarlık bir yardım talebinde bulunduğu ve bu talebin adı geçen te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1959
  • Bir karar alınmazsa memur maaşları 4 Ocak'ta veriliyor Memur maaşları,Hükümet vaktinden evel ödenmesi hakkında bir karar almazsa 4 Ocak pazartesi günü verilecektir.Yılbaşı cuma gününe rastladığı İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1959
  • Kongrene Büyük grup taraftarları kongre divanı İçin ademi itimat beyan eden reylerini ellerini kaldırmak suretiyle kullanıyorlar.Polis şimdilik seyirci kalıyor.Akademililerin elde ettikleri neticenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1959
  • [KEYSTONE] CIİİ FN If RAİ İPF ı:ın la,kl vc"' kraliçeleri Ferah Pehlevi'ye «gull ULLH rvFlALIyC |en kraliçe» adını takmıştır.Dalma mütebessim olmayı bilen bu genç kadının İran tahtının vârisini de dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1959
  • Dünyada Büyük Gürültülere ve Hâdiselere Sebep Olan Ç "Lady Chatterley'in Asığı,Romanının Yararı D.H.IftWRENCE'nin En Güze!Eseri cJönsâma ciltli 12,5 L OĞULLAR ve m SEVGİLİLER &Y,e vi ŞAHESER ROMANLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1959
  • oto ı goruştu Grup tebliğinde ise basınla ilgili kararlar açıklandı Bâzı C.H.Pmebuslarının istifa etmesi muhtemel ANKARA,HUSUSİ CH.P.meclis ı grupu dün 3,5 saat bâzt mebusların bedelsiz ithalât yoluyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1959
  • İRAN CENTO'ya Müracaat EDİYOR Başvekil Irakla olan ihtilâfı Lahey Adalet Divanı halletmezse CENTO'ya baş vuracaklarını açıkladı.Şah,Irak ihtilâfı dolayısiyle tehir ettiği halayı seyahatine yarın çıkıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • HAFTANIN j FİLMLERİ u^AW Ç)k.out,AŞK CAMBAZHANESİ «Merry Andrew» Michael Kidd'in rejisörlüğünde renkli Technicolor)ve Sinemaskop sistemiyle çevrilmiş bir Metro Goldwyn Mayer Amerikan)filmi.Oynayanlar:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • 3 ARALIK i 9 5 O ISTANBUL HILTON YILBAŞI PROGRAMINI I A R D I M EDER KANADALI ŞAN T O 7 MAE SAĞAN V f gkorcie smith SANTA ANITA CONCIIITA LIRIO LEE N O R R I S JEANNY CALLENDER KONYALILAR S E M I R A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • İpek sesli sanatkâr Adnan Pekak'ın SOKAK ŞARKICISI fillminde okuduğu en ion fark ılar AX2690 SOKAK ŞARKICISI Söz v» müzik A.PEKAK)BÜLBÜL Beste K.GÜRSES)AX2676 İFTİRA söz ve müzik A.PEKAK)SENDEKİ KAŞLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • GALATASARAY SPOR KULÜBÜ KULÜP DİVANINDA Hey'eti Ümumiyeye verilecek faaliyet raporu ve kulübün Umumî durumu hakkında müzakerede bulunmak üzere Diva» nunız 29/Aralık 1959 Salı günü saat 17.30 da içtima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • B U LM A C I 1 1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 2 I* A T bT SOLDAN SAĞA:1 Seçkin;Kal* duvarı.2 Tahlil;Ced.3 Alaturka musikide bir makam.4 Çalım;Ek.5 Küçük nebat;Uğrunda en kıymetli şeyini verme.6 Yapılan nahoş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • r v.SİNEMALAR V J Türk filmi.Aşk Pier BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 İntikam Yolu Burt Lancaster Joanne Dru Renkli Türkçe.2 Cinayet İzi Richard Denning Türkçe.ATLAS Tel:440835)Aşka Susayanlar Mylene D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • AÇIK TEŞEKKÜR 18 Aralık Cuma günü ebediyete intikali İle bizleri tonsuz kedere garketmls bulunan pek kıymetli Aile büyüğümüz KAZIM DİLMAN'ın gerek cenazesine İştirak etmek ve çelenk göndermek.gerekse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • BİR TAVZİH Dünkü gazetemizde bu sütunda ikan Be tül Erenyol ile Ali Koyuncunun nişanlandıklarına dair ilan yanlışlıkla neşredilnüftlr.Aalı yoktur,düzeltiri».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • Üsküdar Beykoz Yolunun plânı değişti Üsküdar Beykoz yolunun 30 metre genişliğinde İnşasını teklif eden plân,yalılardan bir çoğunun yıkılmalını icabettlreceğinden değiştirilmiştir.Yolun trafik lzl 10.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • KISA HABERLER NECLA Soysal isimli ikttraçuk yaşında bir kız çocuğu Fatihdekl evlerinde annesi çamaşır yıkarken içinde kaynar su bulunan leğene düşmüş ve muhtelif yerlerinden yanmıştır.Çocuk tedavi alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • m in n 11.1 ii i in minn i iimitiiiiiiiiiiiiinill ı mil Fransa'daki sağcılar T T AYSİYET,Şahsiyet,şeref ve vakar öylesine J[jL kavramlardır ki,bir tanesinin eksikliği ötekileri de külliyen yok eder.Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • ÇAPKIN HIRSIZIN duruşması başladı Sanık,13 suçtan 11 ini kabul,2 sini reddetti Davacılardan 3'a de Çapkından dâvalarından feragat ettiler Çapkın Hırsız Erdoğan Erdem,dün üçüncü Asliye Ceza Mahkemesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • Aygün "500 otobüs sıkıntıyı önler,diyor I.E.T.T.bütçesi görüşülürken Aygün,vâsıta sıkıntısına "Troleybüsün yetiştiğini,belirtti Belediye Reisi Kemal Aygün.Belediye Meclisinde «otoblls sayın 500'U bulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • ÖLÜM Merhum Y.Müh.Mehmet Galip İnel'ln eşi.Melek Çelebigü'ln annesi,Tülay Çelebigü'ln Anneannesi,Raslm Çelebigü'ln kayınvalidesi,ülfet Albayrak'ın kardeşi aallhatı nlsvandan FAHRİYE İNEL Allahın rahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • Bu Pazar Saat 19 da ve 21.15 te Şimdiye icadar görülmemiş muazzam ıkı konser CMROUSSEL DE PARİS REVÜSÜ VW Kadın kıyafetinde,kadından ayırdedemiyeceğiniz 8 erkek.Parisin en yeni model 50 elbisesi ile)L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • FENERBAHÇE NİS maçı dolayısiyl» 23/12/1959 akğanu yayınlanmıyan:MARGARİN YAĞI FABRİKALARININ İDİĞİ FENERBAHÇE NIS maçı dolayısiyU 23 will A BU nedir bilin PROGRAMINI BU AKŞAM SAAT 22,30 da İSTANBUL RA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • ACI BİR KAYIP Merhum Abdurrahman Nafiz Fa«a Kcrimeıl,Gülsen Sapmaz' in biricik aevgUl annesi.Oya,Erhan,Fatma,Hasan,Güney,GUnay,Coşkun ve Adnan'ın büyük anneleri,Adana eşrafından Ahmet Sapmaz ve Yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • TEŞEKKÜR Bizleri sonsuz acılara gark ederek aramızdan ebediyen ayrılan sevgili aile büyüğümüz HALİM KİPKURTun cenaze merasimine İştirak eden,çelenk göndermek lütfunda bulunan,bizzat,telefon ve mektupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • OĞLAK BURCU tt [22 Aralık tO Ocak] Yol veya yolcu ile İlgili iyi bir haber var.KOVA BURCU [21 Ocak 19 gubatJ Bir şeyi nasıl hal edeceğinizi kestlremlyecek,çok düşüneceksiniz.BALIK BURCU cfifc w [20 Şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • 4 111 111 11111 1111 i 1111 111 11111111111111 111111111 111 1111111.lit.i.liiniiiiili.niiliimniiili.liiiiliiliMiitii.iiiiiiiiiiiMliiiliKiiii.initi.Istanbul 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1959
  • Yapıştırıcı madde kullanan sanayicilerimizin nazarı dikkatine:Yüzde yüz nişasta İle ve Avrupa formüllerine gör« İmal ettiğimiz KOLA Yapıştırıcı)Satışlarımız başlamıştır.10 kiloluk tahta fıçılar ilende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • SEÇİMDEN SONRA KIBRIS'TA DURUM Kıbrıs'ta neden hâlâ huzursuzluk var?Liderlerin iyi niyeilerine rağmen sisler arkasına gizlenmiş sinsi faaliyet hâlâ devam ediyor YAZIMIZIN başında Kıbrıs'ın hâlâ tam bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • fff İzmir'le Istanbul Valisine Âteşle oynuyor» dendi Kandıraya bağlı 3 divanla 18 köyün İstanbul'a bağlanması İl Meclisinde müzakere edilirken sert tartışmalar oldu İZMİT,HUSUSÎ Kocaeli 11 Meclisi aza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • ORİJİNAL ENTERNASYONAL SERİSİNDEN Yılbaşı için en son çıkan dans plâkları 4535 4536 4537 4538 4539 Ayrıca PAUL ANKA'nın en son Şaheseri MCM(PUT YOUR HEAD ON MY SHOULDER 49411 DON'T EVER LEAVE ME COLUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • RADYOLiN ^e m Bu akşam saat 22.00 de İSTANBUL RADYOSUNDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • AİLENİZE HEDİYE İstanbul' un en güze' sayfiye yeri MecidiyekÖy' ünde 16 ay içinde 3 gurupta 930 daireyi ikmal eden GÜVEN EVLER Blok Site İnşaat Koli.Şti.NİSANTAŞINDA,DENİZ GÖRÜR.MANZARALI MUTENA ARSAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • İki kilo sarımsak için keşif yapılacak Çalındığı iddia edilen iki kilo sarmısak için Çarşıkapıda bir keşif yapılacaktır.Çarşıkapıda bir seyyar satıcıdan sarmısak çaldığı İddia edilen Göçmez Erkuşen,İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • [ÎLHAN DEMtRELJ KÜÇÜKYALI FACİASININ DURUŞMASI 25&«"g:çükyalı faciasının duruşmasına Rıza Ural adında 24 yasında bir genç de nüdahll olarak iştirak etmij ve hâdisede kolunun iş görmez hale geldiğini İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • KIZILAY 10 BIN FELCl I FASLI'YA YARDIM EDİYOR ANKARA,HUSUSÎ Kızılay Cemiyeti,Fas'dakl 10,000 felçliye yardım maksadlyle bir sağlık ekibi hazırlamıştır.Yakında Fas'a hareket edecek olan ekipte dört dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • Kıbrıs Anayasasının 126 maddesi hazır Nihat Erim'in Kıbrıs Büyük Elçiliğine tâyin edileceği haberi iyi karşılandı ANKARA,HUSUSÎ 130 maddelik;Kıbrıs Anayasasının 126 maddesi tamamlanmıştır.Bu husus,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • VAPURA YÜKLENEN 9500 mermi tesadüf NETİCESİ ELE GEÇTİ BİZE,HUSUSÎ İstanbul'a 16 teneke İçinde gönderilen 9500 mermi bir tesadüf neticesi ele geçirilmiştir.Bir ambardan V.A.rumuzu İle Girenin vapuruna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • Dondurulmuş hindi ve tavuk stoku bitiyor Et ve Balık Kurumunun elinde bulunan dondurulmuş hindi ve tavuk stoku yılbaşından sonra bitmiş olacaktır.Kurum,piyasaya elinde kalan son parti malları da sürmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • Bu Akşamdan itibaren ŞEN SES Tiyatrosunda Türk Bale topluluğu ve Beynelmilel Şantöz HENNY ve Elektiwitariz VASİLAKİ'nin İştirakiyle BANYODAKİ KADIN Operet:3 perde ve 7 Tablo Sahneye koyan Müzik Dansla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • İthâl Malı TENİS TOPLARI ve RAKETLERİ Toptan Perakende Satış MARİO GABAY ve ORTAĞI Bahçekapı İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • İSTANBUL UMUM AĞAÇ İSLERİ SANATKÂRLARI DERNEĞİNDEN:Plâstik levhalar gümrüğe gelmiştir.Derneğimiz emrinde olan bu levhalara ihtiyacı olanların mallarını ayırtmak üzere Derneğimize müracaatları.Adres:Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • DAKTİLO alınacaktır Türkçesi kuvvetli,mumlu kâğıda süratli yazabilen taliplerin hergün 9-12 arası Karaköy,bankalar Caddesi Minerva Han Birinci katta Osman Yücesan'a şahsen müracaatları 70878)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • AMI DOT «NEZLE i •GRİP,01$ AĞRISI ADALE ROMATİtMASI YANIKLAR GÜNEŞ.YANICI 4ARLPÖCEK SOKMASI i •KESİK YARALAR *PİŞİK j KA$INTI EKZ.EMA •ERGENLİK •DONUK DERİ ÇATLAKLARIMDA VB.TRASTAH SONRA KULLANILIR^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • Bir kadından 7 kilo 350 gram ur çıktı ANTALYA,HUSUSÎ Doğum sancısı İçinde kıvranarak tedavi altına alınan Hasibe Tutum adında 67 yaşındaki bir kadından 7 kilo 350 gram ağırlığında bir ur çıkarılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • TURK-SURIYE HUDUT meseleleri görüşülecek Kaçakçılık ve hudut geçme işlerinin ele alınacağı toplantı,Nisan'da Ankara'da yapılacak LONDRA,RADYO Önümüzdeki Nisan ayının başında Türkiye ile Suriye arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • v,TAKVİMDEN BİR YAPRAK ^Mi MERSİYE İT H Fenerbahçe!Ne yaptın?Marmara çırası gibi bizi yak-i E tın,kül kömür ettin.İstanbul dünkü bahar havasına rağmen bir zemheri hayatı yaşadı.Bütün suratlar asıktı.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • İSKENDERUN' DA BİR FAYTONA DİNAMİT ATILDI Dinamiti atan 13-14 yaşındaki çocuk kaçtı.İki kadınla atlar yaralandı.İSKENDERUN,Hususî Muhabirimiz AHMET PAKER'den İğinde iki kadın've bir erkek bulunan fayt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • BULGARİSTAN YUNANİSTANA ÇATIYOR SOFYA,A.P.Bulgar Komünist Partisi Başkanı Todor Zhivkov,komünistlerin teklif ettiği Balkan Zirve Toplantısını reddettiği için Yunanlstanı «gerginliği yoğunlaştırmak pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • İZMİR İL BAŞKANI "CHP SEÇİMLERE HAZIRDIR,DİYOR İZMtit,HUSUSÎ D.P.ti başkanından sonra dün de C.H.P.izmir 11 bagkanı Dr.Leblt Yurdoğlu,C.H.P.İzmir teşkilâtının genel seçime hazır olduğunu açıklamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • 76 Kaymakamın yeri değiştiriliyor ANKARA,HUSUSÎ 76 Kaymakamın yerleri değiştirilmiştir.Bu arada Sarıyar Kaymakamı Sadık Fahir Arkan da Bakırköy Kaymakamlığına tâyin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • Giresun sahillerinde hamsi karaya vurdu GİRESUN.HUSUSÎ Giresun şehri hamsi kokusundan geçilmemektedir.Binlere* ton hamsi karaya vurmuştur,Halk çeşmeden su alır gibi hamal toplamakta ve sabahı öğle,aks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • Fransız Başvekili itimad reyi aldı PARİS,A.P.Başvekil Debre 427-71 lik itimat oyu alarak.Küsenin idare ettiği okullara yapılan devlet yardımının artırılması planını Meclisten geçirmiştir.Debre'ye bu z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • 22 YAŞINDAKİ randevucu basıldı AYDIN,HUSUSÎ Nazilli'de 22 yasında A.D.adında bir kadının islettiği bir randevu evi polisler tarafından basılmış ve bir çift uygunsuz vaziyette yakalanmıştır.Evinin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • Şair Nedim İlkokulu yıkılma tehlikesinde Beşiktaştakl aŞir Nedim İlkokulu her an yıkılma tehlikesine mâruz bulunmaktadır.Maarif Müdürlüğü 500 den fazla talebenin bulunduğu bu okul yerine yeni bir okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1959
  • Aydın'da 8 teneke altın aranacak AYDIN,HUSUSÎ 9 kişilik bir define arama ekibi,Balta köy'de,sekiz teneke altın aramak üzere faliyete geçmiştir.Define arayıcılarının bağı Enver Acır'ın söylediğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.12.1959
  • AMA MUHAFIZIM.Cl'ShTO İKİSİNİ OE KvSKIv^AKC yAvcAi^ADi.pe?M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1959
  • OdUSlNER'E ı Qu oyuNu SİZ YAPTİNİZ' HERHAL DE.NE.REDE C *"'IZ TOAABİtC'E pEVÎNl'ZI VERMEVÎNIZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1959
  • »İSABET Ki ARABA VARDIm K^Xi OOO.SEN ETÇhrENl SELMıŞS)N AL-iClÎM.¦ey o s\r ARTIK AEABAVl ALMAtç "TOK-DÖNMEK BİLMİyOP.SUN.KAPLUMSASA Gi Jgj SuggyoggUN AtÇAB-ûy?İST8 KAPLUMBAĞA 3lBJ DOLAŞMADIĞIMIN* IS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1959
  • Komşuda Piyale Pişiyor MAKARNACILIK,ve TİCARET T.A.^Ş.ŞUBE TELEFONLARI ANTALYA 1336 İSTANBUL.271198"-İSKENDERUNİ3M4H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1959
  • Azız Atatürk un Büyük Eseri ^fSk «Bütün Vali ve Mutasarrıflara «Sivasta K.3,Bandırmada K.14,Ankarada K.20,Erzurumda K.15,Konyadı K.12,Diyarbakırda K.13 kumandanlıklarına.«İzmir cephesinde Refet beyefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1959
  • Rex gözlerini kırpıştırarak hafifçe eğildi,bütün bu zaman zarfında ellerini birbirine sürtüp duruyordu.Fena kesilip dikilmiş Almanya mamulâtı smokinlerin dünyasında,çarpıcı,rahat bir elbise giymişti.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1959
  • Musikimizde esaslar 1 I ŞADEDDİN^HEPER j Bu yazımızda sözlü musiki eserlerimizden Ağır EE semaî,Yürük semaî ve şarkı şekillerini izaha çalı-EE ycağız.EE EE Ağır semaîler:Nakış ve bestelerde olduğu gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1959
  • MAKSİM'de Sabaha kadar devam edecek «engin programlı Masalarınızı ayırtınız.Tel:44 81 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1959
  • PE RE JA LİMON KOLONYASI Lüks gösterişi ile herzamn verilecek bir hediyedir.PEREJA yi alırken kapalı olarak almız.Birçok hediyeler kazanabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1959
  • ELEMAN ARANIYOR Gazete tevziatında tecrübeli eleman aranıyor Telefon 44 47 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.12.1959
  • Said-i-Nursînin acayip mektubu Baştarajı Birincide minine hizmet ettiğini» bildiren Said-i Nursî Ayasol'ya müzesini müzahrat'attan temizlenip,cami haline getirilmesinden sadece «Âlem-i İslâmı» değil,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1959
  • FENERBAHÇE NEDEN YENİLDİ t Baştarajı Altıncıda İşte bu,Fenerbahçe idarecilerine cazip bir fikir gibi görünmüştü.Maç başladıktan sonra yarıda tehir edilirse Fenerbahçe hasılattan hissesini alır ve onda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1959
  • MAĞLÛBİYETTEN İDARECİLER MES'UL t Baştarafı Altıncıda kildeki tabada oynamanın lehimize olduğunu söylediler ve oynamak istediklerini beyan ettiler.Antrenör Molnar da oynamamızın doğru olacağını,bava v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1959
  • MAÇ İÇİN YABANCILAR NE DİYOR?t Baştarafı Altıncıda nan ve Fenerbahçenln farklı mağlûbiyeti Ue neticelenen maçın tenkidini yapmakta ve Fransızların firik üstünlüğü ile Fenerbahçeyl kupadan elediğini ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1959
  • Yılın Sporcusu)t Baştaraft Altıncıda':tir.Ancak bilhassa Bursadan gön-E derllen reylerle Nazını Bilge,E Çan'a iyice yaklaşmıştır.Bunla-rın arkasından Fahir Özgüden gene üçüncülüğü muhafaza et-inektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1959
  • BU ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN DEĞERİ VE KALİTESİ HUSUSUNDA en sağlam garanti m a.r;k r.çünküıARÇELİK markasını taşıyan her mamul,kendi sahasında halen Ortaşark ve Balkanların en «nodem ve kalifiye fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1959
  • CHP Grupu bedelsiz Baştarafı Birincide mistir] Yarım saat kadar grupta görüşülen m|eslelerln basına intikal etmemesi çâreleri üzerinde durulmuştur.Daha sonra/basın mevzuatı İle ilgili hazırlıklar yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1959
  • VATANCILAR KARAR TASHİHİ VE İNFAZIN TEHİRİNİ İSTEDİ t Baştaraft Birincide KİM HAKKINDA YENİ BİR TAHKİKAT Bir aylık kapatma kararı evvelki gün İnfaz edilen Kim Dergisinin imtiyaz sahibi ve mesul müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 A2 10 SATILIK EMLAK 9 DİVAN oteli sırasında satılık lüks daire her konfora haiz,t oda,48 00 10.ÇİFTEU AV UZLAR Selâmiçeşmede boy teslim,deniz görür parkeli,gömme banyolu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1959
  • Gayrimenkul Satış İlânı Bakırköy 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Başkâtipliğinden Sahipleri gaip olduğundan satılmasına karar verilen aşağıda dosya numaraları İle mevkileri,ada ve parsel numaraları yazılı gayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1959
  • istanbul Belediye Reisliğinden:1959 1960 Yılbaşı gecesi;Lüks ve Birinci Sınıf Lokantalarla Pavyon ve Barların tatbik edecekleri tarife için Belediye Encünince ittihaz olunan 21/12/959 tarih ve 10906/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1959
  • MiBliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Y*zı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YÎLMAEE Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1959
  • HtCRÎ C U M A BU Mi İSI» 25 1371 C.âhlr ARALIK K.evvel 24 19 5 9 12 VAKİ T vasat!EZANİ Günej öğle İkindi Aksa ir Yatsı İmsak 7.22 12.14 14.33 l 1Ü.45 18.24 5.32 2.37 29 9 48 12.00 1.3» 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.12.1959
  • idareciler Erozan "Nice'in tehir teklifini idareci ve futbolcuların isteğile reddettiğini,söyledi Cenevre'ye giden Fenerbahçeli taraftarlar idarecilerle selamlaşmadan ayrıldılar Necmi TANYOLAÇ CENEVRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1959
  • MAÇ İÇİN Yabancılar NE DİYOR?EVVELKİ ak sam Ccncvrenin Charmille stadında oynanan ve Fenerbahçenin 5-1 mağlûbiyeti ile neticelenen Avrupa Şampiyon kulüpler turnuvasının ikinci tur eleme maçına İsviçre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1959
  • a—ur.Fransız Horozu Ben vakitsiz ötmedim,Üskiidarda sabah oldu.Siz farketmediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1959
  • FENERBAHÇE teselli turnuası İSTİYOR idareciler kardöfinalden elenecek 4 takımı beşli bir turnuvaya davet edecekler.CENEVRE,HUSUSÎ FENERBAHÇE kulübü,Avrupa Şampiyon Kulüpler kupasında kardüfinale kalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1959
  • YİLİNİ SPORCUSU 1 NAZMİ ÇAN'A J İYİCE YAKLAŞTI «YILIN SPORCUSU» seçiminin |j memleket spor efkârında nasıl büyük bir alâka ile karşılan-S dığını,yurdun her tarafından,s her gün binlerle ölçülen miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1959
  • ve G.Saray maça hazır K.Pasa bugün Ankara'ya gidiyor.JFerikby Karagümrük maçı için antrenman yaptı ANKARA,HUSUSÎ YARIN Gençlerbirliği,pazar günü do Hacettepe ile ilci çetin karşılaşma yapacak olan mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1959
  • ter Erozan,R.Madride randevu vermeğe gidiyoruz,demişti.EROZAN NEREDE KALDI BU MADRİTLİ YOSMA YAHU?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1959
  • FENERBAHC neden yeni Mağlûbiyetin sebebi,yürümenin bile imkânsız olduğu ve göllerle kaplı çamur sahada oynamaktı HAÜT KIVANÇ bolu bilmedikleri ya da sahayı görmedikleri sanılırdı.O halde?O haldenln ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor