Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.12.1959
  • ŞHIIIIIIIIIIIimillllllllll ^r lll(lll!Yalmanl Adliyeye ielgrafl gönderdi)Akpınar ve Tirali haklarındaki infa-1 zın geri bırakıl-1 masını isteyecek.PULLİAM dâvası yüzün-şğ den 15 ay 16 gün hapse ğj mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1959
  • ENCÜMENDE BAŞVEKİLİN ÇALIŞMA ŞEKLİ GÖRÜŞÜLDÜ Muhalefetin,tenkidlerine cevap veren sözcü «Başvekilimiz,istirahatiııi ve yemeğini feda ederek çalışıyor» dedi.ANKARA,HUSUSÎ BÜTÇE Encümeni dün Başvekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1959
  • Amerika'dan 300 bin ton buğday,25 bin ton mısır alınıyor ANKARA,HUSUSÎ Amerika'dan 32 milyon dolarlık 320milyon lira)zirai mahsul fazlası ithal edilecektir.Bu husustaki anlağına dün Ankarada jJmzalanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1959
  • CHP,Basın rejimini protesto ediyor Fevkalâde toplantısı sonunda bir tebliğ neşreden CHP Meclis Grubu,Meclise teklif getirmek üzere komite kurdu ANKARA,HUSUSÎ P Meclis grubu dün bir tebliğ neşrederek T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1959
  • in.mu.'i [ÎLHAN DEM1RELJ f1EIIİ7E IIOTII Sof*r Sadlk lnwirlloglu idaresindeki 50211 plaka sayılı taksi dün sabah bos bir halde Büyükde-Uy I U re'den Sarıyer© gitmekteyken fazla silrat yüzünden bir ağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1959
  • D.P.TEŞKİLÂTI SEÇİM İSTİYOR İzmir İl Başkam bu hususta hükümete müracaatta bulunulduğu* nu açıkladı.IZMtR,HUSUSÎ DP.İzmir 11 teşkilâtının,genel seçimlerin 1960 yılında yapılmasını istediği ve bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1959
  • Seçim tasarısının tümü kabul edildi T.FeyzioğlıTSeçim mevzuatı o hâle getirilmelidir ki mağlûp olan,galibi tebrik etsin,dedi ANKARA,HUSUSİ SEÇMEN kütüklerinin tanzi-#niyle ilgili hükümet tasarısı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1959
  • y-i i ş j 'Tl 1 m y [İLHAN DEMİREL] YİVII Af'Alf cllP-nin Sııltanahmetteki 11 merkezi yakında İstimlâk T IIVILHvAIV olunacaktır.Evvelki nün binada kesifte bulunan bir heyet,ev sahibesine durumu bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1959
  • Neşri men Edilen Tebliğe Cevap Verildi Adliye ve Basın Yayın Vekillerinin müştereken verdikleri beyanat radyo ile yayınlandı.ANKARA,HUSUSİ Hükümet,neşri yasak edilrnij olan Beynelmilel Basın Enstitüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1959
  • SAH'IN Düğün maıasutAan bir gSriinus.Şah'la Kraliçenin aaiinda re «elanda Saray mensupları fflrolmeVtedirsonukfu Düğünden erken ayrılan Şah,sabah da erken kalkarak Irak ihtilâfı ile meşgul oldu S Nikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1959
  • YILIN EN GÜZEL KİTABI ANADOLU EVLİYALAR!50 büyük Türk Evliyasının hayat,felsefe ve şiirlerini bütün güzelliği ile anlatan kitap 5 renkli,resimli kuvertür,tamamen bez kaplı,hususî cilt,16 tane renkli t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1959
  • EUGENE C.Pulliam,Amerika'nın en taiınmış gazetecilerinden biridir.Kansas'ta dünyaya gelen ve küçük yaştan gazeteciliğe atılan Pulliam halefi 8 gazete ve 2 radyo istasyonuna sahiptir.Dört tanınmış gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan:Or.Halûk CILLOV 'i ihracat azlığının DIŞ ticaretimizin yıllık İstikametini aşağı yukarı belirten on aylık istatistikler yayınlanmış bulunuyor.Bu İstatistiklere göre.Ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • AKJS^AKîSMKîS C.H.P.de OTOMOBİL SKANDALİ 1 AKİS'tN 282 NCt SAYISI BUGÜN ÇİKİYOR AKîS*AKîS»AKiS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • TEKNİSYENLER İÇİN MÜHTIRALI CEP TAKVİMİ I960 yılına alt bu takvimde bir aahifeda 3 günlük muhtıradan başka 100 tahlfe pratik tahvil cetvelleri,formüller,radyo,elektrik,elektroteknik bilgiler,mora alfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • ÇIKTI Halkımızın itimat ve teveccühünü kazanmakta rekor kırmış olan,Yuvanızın uğuru sayılau;SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ Layıic t e Tevzî Edildi.Taklitlerinden sakınınız!st«nbul Maarif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • m Yeni kışlık modellerini görülmemiş' tenzilatla satışa çıkarmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • Bir sanık yılbaşında tahliyesini isledi Kaçakçılıktan sanık Alman tab'alı Hans Fiedler yargılanırken "NOEL,için böyle bir hediye istedi DUn Besinci Aally« Ceza Malıkemesinde,kaçakçılıktan tanık Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • AVUNDUK AİLESİNİN BÜYÜK KAYBI Merhum üzeyir Avunduk İle Emine Avunduk'un oğlu Hadlye Avunduk'un egl ve Halûk Avunduk'un babası,Nail,Akil Avunduk İle Muallâ Üzgenln ağabeyleri,Merhum Hamdl Avunduk,Remz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • Opera için 35 kişi müracaat etti Istanbulda Şehir Tiyatrolarına bağlı bir Opera bölümünde çalışmak için 35 kişi müracaat etmiştir.Bunlar kojıservatuvar mezunu ve dıs memleketlerde de tahsil görmüşlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • Otelde kalan bir genç intihar etti Sirkecide bir otelde misnfireten bulunan ve aslen Edirneli olan Nihat öğüç isimli,33 yaşındaki şahıs dün sabah ikinci kattaki odasından sokağa atlamak suretiyle inti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • ACI BİR ÖLÜM Op.Dr.Ferit Eğilmez'in eşi,Sabiha Tuncalı'nın kızkardeşl,Güner Aker ve Ertem Eğilmez'in anneleri,nisaiye mütehassısı Dr,Halûk Aker ve Ümran Eğilmez'in kayın valideleri SAİME EĞİLMEZ Hanım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • ÖLÜM Zmekll Hariciyecilerden FAİK YÜCE 22 Aralık Sah günü,Kadıköy Elmalıçeşme'dekl evinde Hakkın rahmetin* kavuşmuştur.Merhumun cenazesi,23 Aralık Çarşamba günü,Kadıköy Osman Ağa Camiindeki öğle namaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • OĞLAK BURCU ki [22 Aralık SO Ocak] Tatlı bir heyecan geçireceksiniz.Fakat akşam ijtediğirüz olmayacak.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Yakınlarınızdan biri hâdiseleri ciddiye almadığı İçin sizi de yanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • SOLDAN SAĞA:1 Farsça divanının mukaddemesinde soyunun Türk ve asil dilinin Türkçe olduğunu söyleyen divan edebiyatımızın en büyük üstadı;Aziz Rumcada)2 Şarkı söylemek ¦övüp saymak Argoda)Ma-3 tem.3 Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • İlintin.um.Istanbul İ 1X1 Açılış y program 7.30 Günaydın savgüi dinleyiciler 8.00 E Haberler ve hava raporu 8.15 İ Sabah İstekleri 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve E kapanış.İKİNCİ PROGRAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • Wemen ü—alaylirsmiH.EMNİYET SANDIĞI'nda Aylık Gelirli Küçük Tasarruf Hesabı olanlar yaşları ne olursa olsun yirmi yıl boyunca 500 Liraya kadar Aylık Gelir ikramiyelerini üç yıl beş yıl beklemeden kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • HERKESİN ZEVKLE KULLANACAĞI YEGÂNE İKRAMİYELİ CEP TAKVİMLERİ Doğan güneş cep muhtıralarıdır.Markaya dikkat ediniz.Kitap ve kırtasiyecilerde ısrarla arayınız.Fiatı 2,5 4,5 5 liradır.DOĞAN GÜNEŞ KOLLEKT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • mmmmmammmmmmmmmmmmmmmma^maaaKWA TEŞEKKÜR 20.12.1959 günü ebediyete İntikali dolayıslyle bizleri sonsuz teessüre garkeden sevgili babamız Acıpayamlı Emekli öğretmen Ali Vehbi HOCA'mn gerek cenazesine i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • ACI BİR KAYIP ŞİRKETİMİZ KURUCULARINDAN VE İDARE MECLİSİ REİSİMİZ ÂDİL AVUNDUK Hayatının en verimli çağında Londra'da ameliyatı müteakip vefat etmiştir.Cenazesi 23/12/1959 günü uçakla getirilerek 24/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • N,ımnııını luıı.ı ninnininim minimi n i m ı imin mı ı mi mı Mil KAŞ YAPMAK "VjT AŞ yapmak ama göz çıkarmadan kaş yap-İ J^ mak bu.Geçen akşam misafirliğe gittiğim bir dost evinde öğrendim.Genç hanımlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • 3 katlı apartmanın bekçi ücreti:1200 lira Büyükada'da bâzı evlerin senelik bekçi ücretinin 1300 lira olduğu iddiası Vilâyete aksettirildi Adalarda 3-4 katlı bir apartmana bekçi ücreti olarak 1200 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • Dolmabahçedeki teknik tanzim elemanı değişti Dolmabahçe Meydanının tanzimi İle vazifeli olan teknik eleman Belediye Reis Muavini tarafından değiştirilmiştir.Tanzim işine nezaret eden Fen îşlerl Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • Sinemacılara!SİNEMASKOP OBJEKTİF T» Vcua fiatla satıp devam «dan ARK KÖMÜRÜ Optik Ticaret Galatasaray Yeniçarsı Darfilm han No,40 1«lt4tl!0*-4412f7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • KISA HABERLER VETERİNER Hekimliği mesleğinin kuruluğunun 124.yıldönümü bugün Şark gazinosunda yapılacak bir toplantıyla kutlanacaktır.M.T.T.B.Turizm Müdürlüğü tarafından da Amatör Talebe rehber Kursla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • M.T.T.B.«borç için fon» fesisi istiyor M.T.T.B.Genel başkanı Yaşar özdemir «Yüksek tahsil öğrencilerine borç verecek bir fon tesisi» teklifinde bulunmuş ve şunları söylemiştir:ri diri yanarak ölmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1959
  • r SİNEMALAR ¦Y BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 İntikam Yolu Burt Lancaster Joanne Dru Renkli Türkçe,t Cinayet İzi Richard Denning Türkçe,ATLAS Tel:440835)Aşka Susayanlar Mylene Demongeot Henrl Vldal Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • SEÇİMDEN SONRA KIBRIS'TA DURUM Kıbrıs kızılların tehdidi altında Tahriklerinhâlâdevametmesi ve halkın huzura kavuşmasına i.SENE 1570.Tatlı bir sonbahar günü.Takvimin yaprakları 9 Eylülü gösteriyor.Kıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • Gıda MARGARİN YAĞI FABRİKALARININ tertiplediği BU NEDİR BİLİN PROGRAMINI BU AKŞAM SAAT 22,05 de İSTANBUL RADYOSUNDAN DİNLEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • GRAN-DÜŞE çoraplardaima iejcih edeceğinim çoraplardır!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • SABIRSIZLIKLA BEKLEDİĞİNİZ Marmara Sineması Bir çok yeniliklerle pek yakında açılıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • REKLAM İÇİN ARSA—Ankarada belediye hudutları dahilinde Ulus'a 15 dakika Samsun asvaltı üzerinde keresteciler ve marangozlar çarşısı yanında bir arsaya sahip olmak istiyenlerln adresleriyle birlikte bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • En güzel Yılbaşı hediyesi SÜRPRİZ Gömleğidir DÖRTTE BİR ŞANS İthal malı ve yerli zengin çeşitlerimizi mutlaka görünüz.Satış Yerleri:Amirali,MJOL,Dilberler,Cevat mağazaları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • ÜSSÜ w y T 2 ve 10 adetlik ambalajlarda r K İİRATİN TABLETLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • ANT.'iLVA Kumluca kazasının Toptkş köyünden Mehmet Atej'in kızı Seher evle birlikte yanmıştır.AFYON Emlrdağının Gömü köyünden Muharrem Doğan,tabancası İle oynarken komşu çocuğu Hallt Çıkıltaş'ı öldürm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • 40 ar kişilik 10 uçak alıyoruz 460 Kim.sür'atinde ve kısa pistlere inen uçaklar geldikten sonra 19 Dakota uçağı satılacak TÜRK Hava Yolları,Hollanda ve Amerikaya F.27 tipi 10 adet 40 kişilik yolcu uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • Mahkûm bir kadın çocuğunu doğurması için serbest bırakıldı ANTALYA,HUSUSÎ Bir mahkûm kadın,doğum yapması İçin serbest bırakılmıştır.54 yaşındaki anasını boğarak öldüren Neriman Suzan doğumu yaklaştığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • "Matbuat Kulübü Basını temsil edemez,Türkiye Gazeteciler Sendikaları Genel Sekreteri Necmi Onur,Ankarada kurulan «Matbuat Kulübü» için «Yeni kurulan bu kulübün Türk gazetecilerlnce hiç bir değeri olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • j,Kas'a,muamele,vade takip defteri e Ev kadınının bütçe ve not defteri En ucuz j ye Arşa ikramiyeli TELEFOnT*22 38 72,YEC^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • İSTANBUL HİLTON ÇOCUK BALOSU 27 Aralık 1959 SAAT 15 DE 15 TL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • Eisenhower Amerika'ya Dönüyor İke dün,Franko ve Fas Kralı ile görüştü NEW YORK,RADYO 11 memlekete yaptığı iyi niyet seyahatini dün sona erdiren Başkan Elsenhower,Washlngton'a gitmek üzere Faştan ayrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • JAPONYA'DAN 7 GEMİ ALIYORUZ TOKYO,RADYO «Uraga» adlı Japon gemi inşaat firması,Denizcilik Bankasiyle Türkiyeye 7 geminin satılması hususunda anlaşmaya vardığını bildirmiştir.12,750,00ü dolarlık meblâğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • İHTİYAR HEY'ETİ BİR ÖĞRETMENİ DÖVDÜ KONYA,HUSUSÎ Meydan köyünde bir ilkokul öğretmeni köy ihtiyar heyeti tarafından dövülmüştür.Hâdise,eski bir husumetten İleri gelmiş,öğrenciler de öğretmen Mehmet Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • 83 KİŞİ NEZARET ALTINA ALINDI ŞARKIŞLA,HUSUSÎ Küçük köyünde balta,kazma,kürek,taş ve sopalarla büyük bir meydan kavgası çıkararak köy birliğini bozan 83 kişi yakalanmış ve nezaret altına alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • Berlin Belediye Reisi öldürülmek istendi LONDRA,RADYO Batı Almanya polisi,Berlin Belediye Reisi Herr Brand'ın evine gizlice girmeye teşebbüs eden İki şahıs üzerine ateş açmıştır.Civardaki ormanlara sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • AFGANİSTAN'DA KARIŞIKLIK ÇIKTI KABASI,A.P.Afganistanın Kandhar şehrinde vukua gelen karışıklıklar sırasında polis ve askeri kuvvetler ateş açmış ve 3 nümayişçi ölmüş sekizi yaralanmıştır.Kabil radyosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • BUYUK YILDIZ ZEKİ MÜREN'in Son şaheseri KIRIK PLAK Bugün Aksaray BULVAR Ç^S&aP1 Şehzadebaşı CCDAU Sinemalarında başladı Aynı zamanda Beyoğlu SAN ve Pangaltı İNQ| sinemalarında da 2.nci zafer haftasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • SİTE SİNEMASINDA 31.12.1959 perşembe günü suareden itibaren OîTC Yeni yılın kahkaha tufanı.^S NEMASI BAZILARI SICAK SEVER Orijinal)Some Like it hot)MARILYN MONROE TONY CURTIS JACK LEMMON GEORGE RAFT N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • KÜÇÜK EMEK Sinemasında Baştanbaşa Güney Amerika müziği ve Kalipso dansları ile süslü müzikal film KALİPSO ADASI island Women)MARIE WINDSOR VİNCE EDWARD İlâveten dünya havadisleri NOT:Pazar sabahı yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • E3İEK SİNEMASINDA Fransanın en büyük film mükâfatını kazanan İDAM SEHPASI Ascenseur pour L'âchafand)JEANNE MOREAU MAURİCE RONET Fransızca Gördüğü büyük rağbet üzerine bir hafta daha gösterilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • MES'ÜL ECZACI ARANIYOR Istanbulda bir müessesenin mesul eczacılığını yapabilecek bir eczacı aranmaktadır.Taliplerin 44 75 54 numaralı telefona müracaatları rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1959
  • 11111111111 İlli İlli lllillililllilillililllililllliil II III III TAKVİMDEN BİR YAPRAK Him demagojiye gelmez î RAN devlet-i-fahimesi Başkonsolosu cenahları,Mevlânâ E Celâleddin-i-Rumi'nin Tahran Üniv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.12.1959
  • y3*H:SEMİMLE At AV E-PfVOi MUHAKKAK KON-res oIawav» kTiKACA&A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1959
  • KENDİNİZ,SOR,UN.Itcf.VUZ PE MÜ-KEMMEL BiuiyoRuz.Vl HAZlKt-ANDIK.HER.seyDE iDorAuiyiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1959
  • İÖSE SAUNAS,RO0 EVET AMA AK-X ıBu NUMARA-I l-CANlZpAKl ADAM I LARtM MODASI SiZıN KA«|NIZ.ÇOKTAN s\l_lfc.1-5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1959
  • MOEL.EtSLEHCESr BiTrİKrrBN iSOfrRA BlZıteKİL.EfZ SEÇj'M.A\uCADEL.BSlNE BASLİKLAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1959
  • ANNEME NEİ VSMSaX V SOVL-EDiN DE ^JdiLj.J^ J LJ 1 L 1 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1959
  • Milliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1959
  • r HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1379 23 1375 C.âhir ARALIK K.evvel 22 19 5 9 10 VAKİ T VASATİ EZ ANÎ Güneş 7.21 2.37 Öğle 12.13 7.29 İkindi 14.32 9.48 Akşaır 16.44 12.00 ı Yatsı 18.23 1.39 İmsak 5.31 13.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1959
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İSTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN Mehmet Cihat Sabuncular Sandığımızdan istikraz ettiği paraya mukabil;Kadıköy,Acıbadem mahallesi Sarayarkası sokağında eski:11,yeni ve taj:33,35 kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1959
  • Oüzelliğinizin istikbali1 hu kutularda saklıdır.İste *iı» yeni.anbalaja.bürünmüs harika POND'S'Kremler*I Gidinizi makyajlardan;temizleyecek onu besleyecek vo yumuşatacak COLD Cleansing)kremi ve ^Sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1959
  • T.C.Devlet Demiryolları işletmesi Merkez Alım Ve Satım Komisyonu Reisliğinden FENOL FİBER LEVHA ALINACAK 1 On iki kalem muhtelif eb'atta Fenolv Fiber Levha kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1959
  • 1 MALTA PALAMUT!İ İ SITKI ÜNER ğ Malta palamutu,orta boy lüfer cesametinde bir EE rj balıktır.40-50 santim boyunda olanları vardır.Vücut S EE yapılışı;yan taraflarından hafifçe yassı,uzun beyzî EŞ EE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1959
  • Yazan:Vladimir Tabiî bu arada birkaç tane de ilim adamı vardı.Eskisi gibi onu ziyarete devam ediyorlar fakat asla eşleriyle beraber geliniyorlardı.Mazeretlerine bakılırsa,bütün tanıdıklarının karıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1959
  • Aziz Atatürk'ün ki 11 T 11 If Büyük Eseri W U U IV Bu yanlış prensibi düzeltmek için,ötcdenberi düşündüklerimizi 3 Şubat 1:53li da bir defa daha Cafer Tayyar Paşaya ve istanbulda Rauf Beye tekrar etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • VEFAT Merhum Dr.Nazif yiğiterin eşi,Merhum İstanbul Belediyesi hesap işleri müdürü Cemalbeyin kardeşi,Zehra Kaylav,Sabiha Berkay ve Salih Ekrem Pekinel'ln ablaları,Duriye Güzaltan,Aydın Halk bankası m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • E.C.PULLİAM'IN MİLLİYET'E BEYANATI t Baştarafı Birincide kiyedcki meslekdaşlarımız hapsedilmiştir.Amerikada böyle birşey asla olamaz.Şayet Menderes Anıerikada bir müddet kalıp,hür basının bu memlekete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • CHP,BASIN REJİMİNİ PROTESTO EDİYOR t Baştaraf\Birincide •Türkiye'de halen basın rejiminin,basın hürriyetini baltaladığı,tatbikatın basını ağır baskılar altında bulundurduğu,üzerinde ittifak ve durum ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • Neşri men edilen tebliğe cevap verildi t Baştaraft Birincide rümünii kolaylaştırmak yolunda olanlara ihtar etmek isteriz ki:MÜDAHALE HAREKETLERİ Hükümet olarak,Türk milletine,milletin yegâne ve hakikî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • D.P.TEŞKİLÂTI SEÇİM İSTİYOR Baştarafı Birincide dini.Şuna inanıyoruz ki bu seçimlerde alacağımız netice,evvelki seçimlerden daha büyiik bir zafer olacak ve muhalefet şimdikinden de az mebus çıkartabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • SEÇİM TASARISININ TÜMÜ KABUL EDİLDİ Baştarajt Birincide su Mehmet Hazer ise,seçim sistemi esasına göre hazırlanmış bulunan Fethi Çelikbaş ve arkadaşlarının tekliflerinin seçimlerle İlgili olduğunu,bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • YALMAN,ADLİYEYE TELGRAF GÖNDERDİ t Baştarajt Birincide Tek yıldız İmzalı makalede,Vatan gazetesinin kapatılması,mesullerinin mahkûm olması ve Beynelmilel Basın Enstitüsünün bu durum karşısındaki tutum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • 98 kişi Dîbâ'yı,2 kişi Kubilây'ı tanıyor Mustafa Kemal Derneği Başkanı,Antalya'da yapılan bir anket neticesinde talebelerin yüzde 98'lnin Farah Dîbâ'yı tanmasma mukabil Kubllayı tanıyanların ancak yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • Zorlu,endişesini izah etti DIŞ HABERLER SERVİSİ Hariciye Vekili Zorlu,NATO Hariciye Vekilleri toplantısının dünkü kapanış celsesinde bir konuşma yaparak,4 büyükler arasında yapılacak olan zirve toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • ft A B I til vil II II III gll Sao in dugunu sonuktu t Baştarajı Birincide niş olan elli kilo havyar masanın üzerine bol şekilde yayılmıştı.Muhtelif deniz mahlûkatı.tavuk,hindi ve etlerden müteşekkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • Prof.ERİM,KİBRİS ELÇİSİ OLUYOR ANKARA,HUSUSÎ Prof.Nihat Erim,Kıbrıs Büyükelçiliğine tâyin edilecektir.Hâlen Kıbrıs Anayasasının hazırlama komisyonundaki Türk başdelegesi olan Erim'ln tâyini Kıbrıs Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • Encümende,Başvekilin çalışma şekli görüşüldü l Baştarafı Birincide leketin alâkadar olduğu bir mevzudur.Bu kadar mühim bir meseleyle Başvekil meşgul olacaktır.Başvekil her an vazife başındadır.demişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • CANİN DURUMU HERKESİ ÜZÜYOR Bastarajı Altıncıda türecek,orada hususî bir röportaj yapacaktı.Can,önce gitmek İstemedi.Sonra Basri onu İkna etti,«git,diyordu,kuğuları* seyreder,göle bakar,canının sıkınt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • BEŞİKTAŞ DÜN ANKARA'YA GİTTİ t Baştarafı Altıncıda FERİKÖY VE İSTANBULSPOR ÇALIŞTI Cumartesi günü Karagümrük ile millî lig İçin karşılaşacak olan Feriköy dün kendi sahasında antrenör Gündüz Kılıç'ın n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • NİCE'LİLER MAÇTAN ÇOK ÜMİTLİ.Bastarajı Altıncıda LUCİANO'NUN BEYANATI Antrenör Luciano Nurenberg'in durumunu kesin olarak anladıktan sonra takımı tespit edeceğini söylüyor ve şöyle diyordu:Havanın açm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • F.Bahçe-Nice Baştarajı Altıncıda tır.Keza İdareciler ve Macar hoca sağ hafta Akgün'le Gürcan arasında da bir tercih yapamamaktadır.Sakatlığının,korkusu ile Can da «hiç bir mesuliyet kabul etmediğini»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • I ÇAN'I,NAZMİ İ I TAKİP EDİYOR HER yıl olduğu gibi bu ğ yıl da gazetemiz tara-fmdan tertiplenen «Yi-f İm Sporcusu» anketimiz mem e leket çapında bir alâka top-ğş lamış bulunmaktadırğ Dün yurdun muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • İnhisarlar İstanbul Bira Fabrikası Müdürlüğünden Tahmini Muvakkat PAZARLIK Cinsi Miktar teminat Tarihi Günü Saati Malt Filizi 160 Ton 960.75 TL.31/12/1959 Perşembe 10 1 Yukarıda müfredatı yazılı imalâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • GAİBE İHTAR SUÇ Saklı Kalmak MAZNUN Mehmet GüL Cemal oğlu 1935 doğumlu Diyarıbakır Çermik kazası Kalecik köyünde nüfusa mukayyet 129.Top.Tb.terhisli erlerinden.Yukarıda hüviyeti ve kendisine isnat edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • DENİZCİLERİN YILDIZI u^\*^m&0mm PENTA »ENİZ MOTORLARI MD47 40-80)beygir takatinde 6 silindirli 4 zamanlı tam DizeL 1:2 veya 1:3 Redüksiyonlu MD4 19-30)beygir takatinde,4 silindirli 4 zamanlı tam Dizel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • SEKRETER ALINACAK ingilizce bilmek şarttır.Stenografi ve Fransızca bilenler tercih olunur.DOLGUN MAAŞ VERİLİR.GENEL SİGORTA Yeni Postahane karşısı istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK P-SELİMİYE Hârem iskelesi üzerinde Boğaz ve Marmaraya hâkim iskeleye 1 dakika tam konfor köşe başı,14ü M2 katlar 40 80.000 lira,tediyatta kolaylık.Mür:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.12.1959
  • CENEVRE'DE OYNANACAK KADER MAÇI NİCE Maç,Türkiye saatiyle 21.15'de başlıyacak.Çan'ın durumu bu sabah belli olacak BİZ NE YAPTIK Naci,Can ve arkadaşımız Fikret Kırcan otelden çıkar çıkmaz yere düşürdük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1959
  • CANIN DURUMU HERKESİ UZUYOR Arkadaşları,Canın moralini yükseltmeye çalışıyor.Netice için "Allah büyük,diyorlar Can ve Lefter dün Leman gölil civarında gezinti yapmışlar ve Lefter arkadaşının moralini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1959
  • BEŞİKTAŞ DÜN ANKARA'YA GİTTİ CUMARTESİ Gcnçlerbirliği,pazar günü de Hacettepe ile milli lig deplasman maçlarım yapacak olan Beşiktaş takımı bu maçlara hazırlanmak üzere dün akşam uçakla Ankaraya harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1959
  • G.Saray'da kongre hazırlıkları devam ediyor Pazar günü yapılacak olan Galatasaray kongresinin hazırlık ve kulis faaliyetlerine devam edilmektedir.Kongre için en büyük faaliyeti gösteren Galatasaraylıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1959
  • 'liter maçtan cok ümitli.8 oyuncu ve antrenör kazanacaklarını,4' ü berabere kalacaklarını,Faivre mağlûp olacaklarını söyledi NİCE solaçığı ve kaptanı Nurenberg'in sakatlığı,antre,nör Luciano'ya nihaî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1959
  • mumt On sekiz yılın aşkı I cSırma saçlı yarimin* can bahşeder İşvesi.Letter,dün sabahtan aksama kadar,son günlerin modası olan bu şarkıyı ağzından düşürmedi.Sırma saçlı yar,şarkıda ısrar ve devamlı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1959
  • JHI W* f^ap" [SAMİ ÖNEMLİ] Fenerbahçeliler Cenevrede gezinti yapıyorlar.Soldan »ağa Can,Letter,özcan,Basrl,Fikret Kırcan,arkadaşımız Necml Tanyolac ve Naci görülüyorlar.Sarı-Lâcivertli futbolcular ant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1959
  • MAÇI RADYO VERİYOR Bu akşam Cenevrede Fenerbahçe İle Nice arasında yapılacak olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası üçüncü eleme maçını istanbul ve Ankara Radyoları saat 21.15 den itibaren naklen yayınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1959
  • KÖŞEDEN ¦V'UR VS KARDEŞLERİM Telâş Etmeyin FİKRET K1RCAN CENEVRE' DEN BİLDİRİYOR N 1HAYET maç günü geldi çat-i ti.Fenerbahçe bugün tarihi-i nin en zorlu müsabakalarından birine çıkıyor.Cenevre,tarafsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1959
  • Otoriteler Konuşuyor M AÇIN gece oynanmasını,şöhretli Fransız futbol otoriteleri.Nice takımı hesabına büyük bir avantaj olarak kabul etmektedirler.Nitekim,maçı takip için buraya gelen ve kendileriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor