Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.12.1959
  • M« mmmm mmumt RADYO GAZETESİNİN YANLIŞ İSTİHBARATA DAYANAN YORUMU RADYO Gazetesi,17 Aralık Perşembe geceki yayınında ftmları söylemiştir:«Basa gazeteler Başpiskopos'un,Adanın 800 »ene lonra Yunanistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1959
  • Vatan mesullerine dün tebligat yapıldı Yurt dışında bulunan Yalman hakkındaki tebligat muhtara teslim edildi.Kim'in mahkûmiyeti de Savcılığa bildirildi I TTT.T.İAM dâvası neticesinde 16 şar ay hapis c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1959
  • 11 Meclisi Âzası A.Kemal Sillvrlli m ııu j v 4 Meclisi üyesi Toplantıda öldü Belediye Meclîsi âzası Ziya Şakir de dün vefat etti Vilâyet Meclisi azalarından Ahmet Kemal Silivrill Meclis toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1959
  • CHESSMAN 19 ŞUBAT GÜNÜ İDAM EDİLECEK LOS ANGELES,A.P.Chessman'ın 19 Şubat günü İdam edilmesine karar verilmiştir.11,5 senedenberl İdamın İnfazını,kanundaki bokluklardan İstifada ederek geciktirmeye mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1959
  • Zorlu,Adenauer m 9 ile goruştu PARİS,A.A.Türkiye Haricîye Vekili Fatln Rüştü Zorlu dün Şansölye Adenauer İle bir saat kadar süren bir görüşme yapmıştır,bu görüşmede Alman Hariciye nâzın Von Brentano d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1959
  • İZMİR'DE BİR MİLYONER TEVKİF EDİLDİ ÎZMffi,HUSUSÎ Muayyen bir ikametgâhı olmadığı muclb sebebiyle dün bir milyoner tevkif edilmiştir.«Hafız* ismiyle anılan İsmail Hakkı Bayraktar 2500 lira borç verdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1959
  • TELEFON "1/4110 il ITLı 1» SAVI:3151 25 KURUŞ a YI 4?BASIM fc m HÜfcRlVETI il mecliste yine gürültüler oldu Bâzı sözleri zabıiîan çıkarılan C.H.P.Mebusu Suphi Baykam'a 12 celse ioplaniıya kaiıimama ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1959
  • Margaret'in eski sevgilisi Albay Townsend evlendi BRÜKSEL,A.P.Bir zamanlar Prenses Margaret'e talip eski havacı Peter Townsend dün bir Anvcrsli tütün Kralının kızı Marle-Luce Jamagne İle evlenmiştir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1959
  • SÜREYYA TEK BAŞINA İDÎ.SAİNT MORİTZ,A.P.ESKİ kocası Iran Şahı dün S üncü defa evlenirken Prenses Süreyya,lüks otelinin berber salonunda 2 saat 15 dakika kalarak saçını yapbrtmıştır.Yeşil gözlü güzel S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1959
  • Amerikan Hariciye teklifi Senatör Fu na yapılan açıkladı Amerikanın Avrupadaki hava kuvvetlerini artırması da tavsiye olundu N İZMİR,HUSUSÎ ATO nun,merkezî Avrupa cephesini kuvvetlendirmek üzere bu bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1959
  • Nikah merasimini müteakip Şah Mulıammed Rıaa Pehlevl ve Inıparatoriçe Ferah Pehlevl,kendilerini davetlilerin beklediği salona seçmişlerdir.Resimde yeni evli hükümdarlar,tebrikleri kabul etmek üzere Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1959
  • GÜVEN OTO KURSU EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYIDA Motor Trafik Direksiyon Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar ÜCRET 300 LİRA KAYITLAR TAKSİTLEDİR Adres:Beyoğlu Ağacamii yanında No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • TIBBÎ BAHİSLER KIŞ SEBZELERİ:1 PIRASA'YA METHİYE Dr.ERCÜMENT BAKTIR KIŞ geldi çattı.Yazın güzelim sebzelerini şimdi mumla arasanız bulamazsınız.Gerçi bazılarına eşantiyon kabilinden hâlâ sebze dükkânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • BİRİMCİ SAYISI BUGÜN ÇIKTI ^T "MiM"i kim Çıkarıyor?Diye DÜŞÜNMEYİN!14 MI M" i "MiMCİLER" Çıkarıyor!HAFTANIN HİKÂYESİNİ BÜTÜN AÇIKLIĞI İLE,BUGÜN ÇIKAN.MtM'de bulacaksınız "MİM" de kimi ararsanız,bulaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • OĞLAK BURCU ki 122 Aralık 20 Ocak] Bir hâdise kendinize güveninizi arttıracak.O sayede yeni bir başarı kazanacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hayatı yeni bir gözle görmeye başhyacaksınız.Bu,mane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • 7^W-Tv I 2 3 4 5 6 7 8 9 Î0 SOLDAN SAĞA:1 Bir devletin belli başlı prensipleri cihetinden idare yolu;Çamaşırı birbirine sürterek 1 yıkama.2 Hatırı sayılır olma;Lezzet.3 Soy sop;O Vilâyet.4 Kötü işte y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • İTERAZİ SİSTEMİ NEDİR?SERAMİK Bozulacak parça Tıkanacak musluk,Yanacak fitil.ve Tek bir vidası bile olmayan Dünyanın en basit sistemidir!Aytır kofu a^Münc» goı depoda» fakrcıya altar t* ocak yanar.Kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • Beykoz fidanlığı yol ağaçlandırmaya devam ediyor Beykoz Ağaçlama Fidanlığı tarafından Ayazağa yolu ile Vatan Caddesinin ağaçlandırılmasına devam edilmektedir.Fidanlık,Mart basma kadar halka yaptığı ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • f SİNER 1ALAR v J BEYOĞLU ALKAZAR Tel;44 25 62)1 Zorlu Gelin Robert Taylor Eleanor Parker Renkli Türkçe.2 Lorel Hardi Hokkabaz Türkçe.ATLAS Tel;440835)Aşka Susayanlar Mylene Demongeot Henri Vidal Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • Gümüşsüyü Yurdundaki hâdise tahkik adilifor Yurt Müdürü ile öğrenciler birbirlerini karşılıklı itham ediyorlar.Müfettişler öğrencilerle konuştu Gümüşsüyü ö&rencl yurdundaki hâdise hakkında tahkikat aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • BELEDİYE Reisi Kemal Aygün dün Ankaraya gitmiştir.Aygün şehri alâkadar eden mevzularda Vekâlet ve Umura Müdürlüklerle temas edecektir.32 gecekondu ve 17 kaçak İnşaatın yıktırılmasına dün karar verilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • LÂF OLA BEHİ SELE GAZETELER muhalefet yaparlarmış,bunun da sebebi satışlarını arttırıp para kazanmakmış.Yoksa öyle memlekete ait sa-mimi bir düşünceleri,belirli bir fikirleri,içten E bir sevgileri yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • Sayın Doktorlara TESTO VIRON-scherîng 5 10-25 mg.Iık tabletler eczanelere.kâfi «miktarda arzedilmıştır Birleşik Alman ilâç Fabrikaları T.L.Ş.Tevzi ve propaganda:Kimya ve Ecza Maddeleri Ltd.Şti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • MÜHİM RİCA Bu akşam ve her Sah akşamı 22.15 de İstanbul Radyosundaki Uivll 16 i52ŞD3Şa programı için,dinleyicilerimizden her gün yüzlerce telefon almaktayız.Muhterem dinleyicilerimize bu derin ve sıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • BORU SANAYİİ Anonim Şirketinden:1/2 «ve 3/4» galvanizli ve siyah boru için sipariş kayıt edilmektedir.Teslimat 2 Ocaktan itibaren sipariş sırasına göre yapılır.Galata,Abit Han Tel:44 74 27 44 36 39 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • HER EVİN ANSİKLOPEDİK SAĞLIK REHBERİ 7 NCİ SAYI ÇIKTI ir Siyatik Ağrısı ir Romatizma ve Kalb ir Raşitizm ir Hastaların Uçakla seyahati ie Gebelerde Röntgen Zararlı mı?k Eisenhower Hastalısını Nasıl Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • 'ma ıı ı mar jm* mm ajr pa m m n^ Umum Müdür,bütün personele yarım maaş tutarında ikramiye dağıtılacağını söyledi Denizcilik Bankası Umum Müdürü Sami Şehbenderler dün «Bankanın 1959 yılı içinde 50 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • Lüks Nermin'in evindeki eşyalar kaçak değilmiş «Döviz kaçakçılığı» ndan Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Lüks Nermin'ln duruşmasına dün de devam edilmiş ve mahkeme sanığın evinde bulunan eşyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • I MEVLİD Annemiz ve Kayınvalidemiz' KAMİLE ERİMUn Vefatının senesine tesadüf eden 23/12/959 Çarşamba günü ikindi namazını müteakip Teşvikiye Camii Şerifinde mevlidi şerif kıraat edileceğinden arzu buy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • YAZARINI,İNTİHARA SÜRÜKLEYEN KİTAPLAR EVET,YAZAR DİYOR Kİ:«Bu kitapları yazarken beynime bir kursun sıkmadrmsa,gene bunn,icat ettiği hürriyetler içinde yalnız ve yalnız,kendi zaaflarının kölesi olan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • nun in mı mı İSTANBUL 1.21 Açılış ve program 7.30 i Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 I Haberler ve hava raporu 8.15 Şarkılardan bir demet 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Prog-ram ve kapanıştKINCt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1959
  • 'I W VEFAT Meliha Silivrili'nin ejl.Şark Sigorta Şirketi Trakya Umumi Acentası,Zihni Silivrill,tüccar ve Demokrat Parti Silivri Başkanı Mehmet Silivrill,Akgün Silivrill ve Melâhat Canal'm babaları,tüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • Kandemir'in üç defa birden idamı istendi Salacak cinayeti faili,Savcının iddianamesini büyük bir soğukkanlılıkla dinledi Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı ^Cemal Dirik,dün,Salacak'tan sandalına müşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • Kruşçev'e seri halende konferans teklif edildi PARİS,AJANSLAR Başkan Eisenhower,General de Gaulle ve Başvekil Macmlllan dün Sovyet lideri Nikita Kruşçev'i 27 Nisanda Pariste ilk Zirve Konferansına dav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • ÇİVİ YUTAN BİR ÇOCUK ÖLDÜ DENİZLİ,HUSUSÎ İstiklâl mahallesinden Suat adında 15 aylık bir çocuk,odasında oynarken yerden bulduğu bir maddeyi yuttuğu görülmüş ve Devlet Hastahanesinde yapılan ameliyat n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • M.M.Vekili tâyinlerde daha çok dikkat istedi ANKARA,HUSUSÎ Millî Müdafaa Vekili,birlik kumandanlarının terfi,nakil ve personele ait diğer muamelelerde daha dikkatli ve titiz davranmalarını istemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • MİLLİ piyango İKRAMİYE İKRAMİYE MİKTARI İKRAMİYE TUTARI ADEDİ LİRA LİRA 1000000 i 500000 4 300000 200.000:100O00 25 80.000 OO.ÖOO WQO 2QOOO 200 4 0.000 IOOO 5DOO 2.000 2.000 5.000 aooö H.OOO 2000 5.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • GÜNAHKÂRLAR SOKAĞI Tattered Dress)«sSITE SİNEMASI Jeff Chandler Jack Carson Gail Russell Seanslar:Site 11.15 14.15 16.30 18.4s 21.15 Yalnız Pazar günü 11.15 seansı 1130 dadır.YENİ AR:Adi sünler 12 141
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • ÇANAKKALE KUMKALE İNEKHANESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN:ODUN SATILACAKTIR.1 Palamut,karaağaç ve çınardan müteşekkil,gövde ve dal halinde,kısmen sanayie elverişli,tahminen 500)ton Odun açık arttırma ve pazarlık sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • Soğuk algınlığına karşı kolay bir tedavi şekli Çocuğunuzun soğuk algınlığından mütevellit ıstıraplarını gidermek için Vicks Jv VapoRub'ı,bu hoş merhemi çocuğunuzun 5\yatma zamanında göğüs ve sırtına t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • MUAYENEHANE NAKLİ OPERATÖR Dr.Erdoğan Sadi Konuk Zeynep Kâmil Hastahanesl Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Mütehassısı Muayenehanesini,Ayazpasa Park Otel karşısı Kunt Palas Kat:l'e nakletmiştir.Hastalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • «feüK îevhid II Bilge Mebus Olacağım 1 jf fQ ÜNCÜ TEMSİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • DETERJANI Çamaşırlarınıza daha beyaz bir parlaklık temin eder.Yünlü,ipekli,nylon orlon,renkli ve nazik çamaşırları-'i Affa için harika bir temizleyicidirmamulitıdır abrika Tel.21 23 56 8Uro:22 05 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • 3 üncü kotadan KARPİT İthal edecek lisanslı tüccarların menfaatleri icâbı müracaatları.Telefon:44 08 93
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • Avukatlar,duruşma sırasındaki sözlerinden tevkif edilmeyecek ANKARA,HUSUSÎ Hâkimlerin duruşma sırasında sarfettikleri sözlerden dolayı avukatları tevkif etme selâhiyetinln kaldırılmasına dair teklif A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • YENİ ÇIKTI Zarif bir yılbaşı hediyesi Dünyanın En Güzel Ask Şiirleri Fiatı:250 kuruş Hür Yayınevi,Ankara caddesi 54 İstanbul 70278)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • İKİ İDAM KARARI TASDİK EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında iki idam kararı tasdik edilmiştir.İdam edilecekler Of ilçesinin Keler köyünden Mehmet Özkaya ile Manlsanın Sarıh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • İ.E.T.T.NİN 200 MİLYON LİRA KREDİYE İHTİYACI VAR OĞUZ ONGEN Belediye Meclisinin bugünkü toplantısında Î.E.T.T.ve Sular idaresi Müdürlüklerinin bütçelerinin müzakeresine başlanacaktır.Î.E.T.T.idaresini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • l)j IÖZDEMİR GÜRSOY] pilC CAN ATIf ARLARI Turk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu yararına İstanbul ve Ankara'da 2 konser rill «3 O M H M I İV M il UM Sil vermek üzere Rus Bolşoy Tiyatrosu opera bölümün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Yine Koyunoğlu Müzesi BU SENE Konya'ya gittiğim zaman İzzet Koyunoğlu beni j karşılamağa gelmişti.Bu İzzet Koyunoğlu kimdir?İzzet Koyunoğlu,senelerdenberi varını yoğunu hattâ haya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • "jw«-w*w^w^traıyMVMM A&J ULCAMBA2 BCy^uyDUNUZ MUBWiCM VEPÎBElÂRECCP^AMiN&ABİiO ŞüRDA B.UB.&A AL£VHIMÎZJ»E:KONUğUY0R-Mli$ BU SEMT» T^RK/ETMEZ—seH»*Z.PAPAlAyAcAViM»S S»Zİ p-f KONUŞASIUR.KiM&ENıN A6 -2iM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • İSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 24/Aralık/1959 Perşembe günü saat 9 da Gümrük Komisyonculuğu ve 25/Aralık/1959 Cuma günü saat 9 da Komisyoncu Yardımcılığı için Gümrük Baş Müdürlüğü binasında im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI istanbul Emniyet Sandığından Karabet Markaroğlu ticarî senet mukabilinde kullanılmak üzere Sandığımızdan istikraz ettiği paraya mukabil;işbu borcun teminatı olmak üzere Leon Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • KONAK SİNEMASI Senenin kahkaha kasırgasını takdim eder.Bu akşam suareden itibaren Merry Andrew)AŞK CAMBAZHANESİ Renkli Sinemaskop DANNY KAYE PİER ANGELİ Seanslar:12.30 2.45 5.7.15 Gece 9.30 Tel:48 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1959
  • UYUYAN OTO MA YUVARLANDI 16 takla atan ve benzin deposu infilâk eden vasıtanın şoförü ile yolculardan biri öldü ANKARA,HUSUSÎ SAMSUN yolunda bir yolcu otobüsü,şoförün uyuması yüzünden uçurumdan yuvarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.12.1959
  • Kırıkkale Belediye Reisliğinden 1 Belediyemize ait bir adet 946 model Fort kamyon ile bir adet 950 model Doç pikap faal vaziyette satışa çıkarılmıştır.2 İhale açık arttırma usulüyle 5/1/1960 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1959
  • PEPO PARFÜMERİ SİTE Sineması holü.No!10 Bomonti Şişli Yılbaşı için nadide çeşitlerini takdim eder CHANEL Parfüm ve Losyonu CHANEL PARİS Soir de Paris parfüm ve losyonu BOURJOIS PARİS Sortilege Parfüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1959
  • Toprak Mahsulleri Otisi Umum Müdürlüğünden Amerikadan Buğday Naklettirilecektir Bir kısmı Türk gemileriyle nakledilmek üzere Amerikadan memleketimize buğday ithal edilecektir.İşbu nakil işine ait muka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1959
  • KARANI Yazan:Vladimir IVIargot,biraz da öfkeli:¦Acaba beni hakikaten bir budala mı sanıyor?diye düşünmekteydi.Yüksek sesle:«Albert» dedi.«Görüyorum ki anlamıyorsun.Benden utanıyorsun.Derin derin içini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1959
  • Aziz Atatürk'ün M 11 T I İl/Büyük EserinUIUA Osmanlı Devletinin ömrünü tamamladığına ise çoktan inanmıştım.Osmanlı Devletinin Sadrıâzamlık makamına oturmak gibi zayıf ve mânâsız bir fikrin benim dimağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1959
  • l!llll!l!7 1 BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ REFİK ERDURAN IIIMIIIItlIlflıllll EE Aiskilos'un Eumenides piyesi ilk defa temsil edil-S diği zaman kahramanı kovalayan şeytanların maske-EE leri o kadar korkunçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1959
  • SÜMERBANK DERİ VE KUNDURA SANAYİİ MÜESSESESİNDEN 1.Müessesemiz ambarlarında mevcut bulunan ve tahminen:1600.000 Kgr.Falçalık kösele parçası 110.000 Muskalı kösele parçası 50.000 Şpalt Yarma)kösele par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1959
  • HOŞDERE ASKERÎ SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN Askerî birlikler ihtiyacı için iki kalem meyva kapalı zarfla satın almanak mukaveleye bağlanacaktır,ihalesi 6/Ocak/960 günü saat 11.30 da komisyonumuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1959
  • ftiiili*ıef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER BastZdığt Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1959
  • HİCRÎ SALI RUMÎ 1379 22 137S C.âhır ARALIK K.evvel 21 19 5 9 9 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 7.20 2.37 öğle 12.ir 7.29 İkindi 14.31 9.48 Aksam 16.44 12.00 Yatsı 18.28 1.39 l İmsak 5.30 İ2J47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • Fenerbahçe Cenevre'de fa Baştarafı Altıncıda getürmedi.Hemen hepsi altı saatlik hava yolunun bir an evvel sona ermesi temennisinde idi.«Alı,&u ayaklarımız bir kere yere deyse.diyorlardı.Lefter Yeşilkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • Çan'ın durumo kritik Bağtarafı Altıncıda lışacağım.Yeni bir arıza bu.Belinde e/iklik tesbit ettim,maça kadar tedaviye devaın edeceğim,ümitliyim,Çan'ın oynamasını ben de «izin kadar istiyorum.Prof.Kunz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • GİZ,S.NAMIK'A CEVAP VERDİ t Baştarafı Altıncıda mevzuda Iıcrhangl bir s8.yliycccğim kalmamıştır» demiştir.Ancak Güre,durumun divan heyetine aksettirecek tahkikat açılmasını talep etmiş bulunmaktadır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • Nice,kültür fizik yaptı t Baştarafı Altıncıda YAN HAKEMLER DE BELLİ OLDU Yarınki Fenerbahçe Nice maçının hakemliğini İsviçreli Paul Wyssling'in idare edeceği açıklanmıştır.Dün de yan hakemlerin ismi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • Bir Vilâyet Meclisi Üyesi toplantıda öldü Baştarafı Birincide yapıldığını görelim.Konuşmasını tamamladıktan sonra yerine oturan Silivrili âni olarak fenalaşmıştır.Meclis âzası doktorlar Kilivriliye su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • Vatan mesullerine dün tebligat yakıldı t Baştarafı Birincide Türkiye Gazeteciler Sendikaları Federasyonu idare heyeti dün yeni Federasyon Başkanı Agâh Bartu'nun riyasetinde Vatan gazetesini ziyaret et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • at muiRiyetmoe arsa esas kabul edilecek Bugün görüşülecek tasarıya göre katlarda sağlık müesseseleri kurulamıyacak ANKARA,HUSUSÎ Medenî Kanuna menkûl ve gayrimenkul mülkiyetinden başka bir de «Kat Mül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • Cumhurbaşkanlığı ve Divânı Muhasebat bütçeleri kabul edildi ANKARA,HUSUSÎ Bütçe Encümeninin dünkü toplantısında Cumhurbaşkanlığı ve Divânı Muhasebat bütçeleri kabul edilmiştir.Encümen bugün Başvekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • Sanayiciler Sek vergi ödeyecek ANKARA,HUSUSÎ Türk iyenin müşterek pazara fiilen girmesinden sonra yeril sanayiimizin zarar görmemesi İçin Hükümet yeni bir vergi «istemi İhdas edecektir.Sanayicilerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • Şehrimizde buzdolabı fabrikası kurulacak ANKARA,HUSUSÎ Hususi bir şirket Istanbulda buzdolabı fabrikası kuracaktır.Fabrika yılda 6000 adet buzdolabı imâl edecek ve bir buzdolabı 3000 liraya satılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • FARAH DÎBÂ İRAN KRALİÇESİ OLDU Bastarafı Birincide lerl vakit salonda nikahı kıyacak olan Eaş İmam Said Hasan imamî ile 30 kadar davetli bulunuyordu.NİKÂH TÖRENİ Nikâh akdi,üzerinde okunmuş bir teşbih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • Benderlioğlu,Atatürk üniversitesi hakkında izahat aldı ANKARA,HUSUSÎ Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu dün Dil ve tarih coğrafya fakültesi ile hukuk fakültesini ziyaret ederek dekan ve profesoörlerle ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • Tekke kuran kan-koca ziyaretçilerden 2,5 lira almış İZMİR,HUSUSÎ «Garip İbrahim dede» tekkesinin kurucuları dün Hâkim huzuruna çıkarılmışlardır.Köy Muhtarı,«Köyümüz kurulalı 5 sene oldu.Burada evliya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • Bedelsiz ithâl,yolu ile araba getireceklere sual sorulacak ANKARA,HUSUSÎ Hükümetin aldığı yeni kararla bedelsiz binek otomobili getireceklerden dövizi nereden temin ettikleri sorulacaktır.Ticaret Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN:1 1725 plâka sayılı Desoto marka hizmet otomobili için 3,4/1 komple motor 6200.liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır.İlk teminatı 465.liradır.Makine,Elektrik ve San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • Askeri birlikler ihtiyacı için 261 ton sığır eti kapalı zarfla satın alınarak mukaveleye bağlanacaktır.Tahmin bedeli 1.305.000 lira olup geçici tenrnatı 52900 liradır.261 ton sığır eti bir istekliye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 «2 10 SATILIK EMLÂK A ŞİŞLİDE tramvay caddesinde tam konforlu,asansörlü,5 oda 150.000 lira,boş;teslim,47 18 52.ŞİŞLİDE 20 30 45 55 65.000 katlar tedlyatU kolaylık 4718 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1959
  • ARSACIMKTA BÜYÜK İNKILAP ENEBAŞI DOLAYBSİLE 5000 LİRALIK ARSALAR PEŞİNATSIZ YALNIZ AYDA 10 URA TAKSİTLE 2500 LİRADIR A ARSALAR,MARMARAYA TAMAMEN NAZIR,TUZLA İLE GEBZE ARASI YENİ İSTANBUL ANKARA ASFALT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.12.1959
  • HAFTANİN PROGRAMİ MİLLÎ LİG)26 Aralık Cumartesi:İSTANBUL'da:Karagümrük Feriköy ANKARA'da:Kasımpaşa Hacettepe,Beşiktaş Gençlcrbiılıp.1 27 Aralık Pazar:JSTAJVBUL'da:Galatasaray Istanbulspor.ANKARA'da:Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1959
  • ÇAN'IN Profesör Kunz "Belinde ezik var,fakat maç gününe yetişeceğini ümid ediyorum„ dedi F.Bahçenin dünkü anirenmanını Real-Madrid Meneceri fâkip etti ve Çan'la alâkalandı Lefter Fransız gazetelerine,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1959
  • YAPTİ Nurenberg'in oynaması şüpheli.Yağmur yüzünden saha ağırlaşiı HÂUT KIVANÇ CENEVRE' d en BİLDİRİYOR EVVELKİ gece Cenevre'ye gelen Nice takımı şehrin 8 kilometre dışında küçük bir otelde istirahate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1959
  • 1 can yine i [başta] S Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 S MİLLİYET okuyucuları «YILLN S ŞE SPORCUSU» nu seçmek üzere ge-E rek mektupla gerekse bizzat mat-S baamıza gelerek reylerini kullan-S mağa başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1959
  • Yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Nice'lller dün tadece kültür fizik yapmışlar to müteakiben İsitrahat etmişlerdir.Besimde aralarında Lamla,ve antrenör Lncıano'nun bulunduğa Fransa gampiyonu otel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1959
  • Müsta'fî İdare Hey'eti Âzası Ahmet Güre de hâdiseyi Divân Hey'etine aksettirdi GALATASARAY Kulübü Reisi Sâdık Giz,Şehrî Nâmık'ın geçenlerde bir basın toplantısı yaparak Ahmet Güre'yi itham etmesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor