Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • rotesto Beynelmilel Sasın Enstitüsü bir beyanname yayınladı Beyanname Batı Radyoları tarafından neşredildi MİLLİYET,RADYO Beynelmilel Basın Enstitüsü dün Türkiye'deki basın re jimi ile ilgili bir beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • henüz tebligat yapılmadı Pulliam'ın makalesini neşreden KİM ve KER-VAN dergilerinin ce-alan da kesinleşti.MAHKEME kararı İle 1 ay kapatılan Vatan gazetesinin 16 ay hapis cezasına mahkûm olan iki mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • mecliste yine gürültüler oldu Bâzı sözleri zabıttan çıkarılan C.H.P.Mebusu Suphi Baykam'a 12 celse toplantıya katılmama cezası verildi Bir C.H.P.li mebus üç ihtar aldı.Diğerinin de sözleri kesildi ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • wmm [ASAF UÇAR] RIP YA7Â DAHA Ankara banliyösünde Ankara plâkalı bir kamyon Dili İYMfcM UM nü Uet Adana plâkalı bir otobüsün çarpışması neticesinde,kamyon devrilmiş ve her iki vasıta ağır hasara uğram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • FAS BASINI 24 SAAT GREV YAPIYOR PARİS,RADYO Fas kralının emri ile El Tahrir gazetesinin kapatılmasına karar verilmesi üzerine,bütün Fas basını 24 saat grev yapmaya karar vermiştir.Bunun üzerine bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • SAKAL-I ŞERİFİN 3 TELİ ÇALINDI BEYRUT,HUSUSÎ Beyrut'ta Fransızca olarak yayınlanan Soir gazetesinin verdiği bir habere göre,Trablus'taki Mansuriye Camii Şerifinin kasasında altın bir kutu içinde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • m-f w ip F w lÜf İP1"' H İ^K 3£ totf.f^ Wf f_4 löSI rai L MEVLÂNÂ TÖRENİNDE [ASAF UÇAR] Mevlânâ ihtifalinin son cünü münasebetiyle,yapılan törende bir çok mebusla bazı vekiller de Konya'ya gitmiy ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • Zorlu,iktisadî görüşme yapıyor PARİS,A.A.Hariciye Vekilimiz Fatln Rüştü Zorlu Pariste muhtelif NATO memleketlerine mensup Nazırlarla Türkiyeyl alâkadar eden iktisadî mevzular üzerinde temaslar yapmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • g Jflraj 1 1 Ilr J!HOSTES İMTİHANI Bcbüude L«ılilıana girecek [İLHAN DCMIRELJ T.H.Y.na alınacak 8 hostes İçin açılan imtihan âtin yapılmıştır.8 lıos+esMk İçin S3 rtsn fazla frene hayan müracaatda bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • YABANCI YATIRIMLAR OFİSİ KURULUYOR ANKARA,HUSUSÎ Ticaret Vekâleti,bir «Yabancı Yatırımlar Ofisi» kurulması için kanun tasarısı hazırlayarak Meclise sunmuştur.Yabancı sermayeyi teşvik kanununda yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • C.H.P.Ii mebuslar dün bütçeyi ten kid elti Encümende Vekile sual sorulmaması kararlaştırıldı.Feyzioğlu köylünün sıkıntı içinde olduğunu söyledi ANKARA,HUSUSİ 1960 bütçesi,CJH.P.li mebuslar tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • incirlik üssünden mermi çalan 4 kişi tevkif edildi ADANA,HUSUSÎ İncirlik Hava Alanında vukua gelen mermi hırsızlığı hâdisesi ile ilgili olarak dört kişi tevkif edilip cezaevine gönderilmiştir.Birkaç,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • Yeşilköy ve Esenboğa hava alanları tevsi ediliyor ANKARA,HUSUSÎ Hükümet Yeşilköy ve Esenboğa hava alanlarını tevsle karar vermis ve bunun için gerekli plânları hazırlamıştır.Yeşilköy ve Esenboğa hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • 17 Aralık perşembe akşamı Ferah Dibâ'yı Tahranda'ki yabancı basın mensuplarına tanıtmak üzere yapılan basın toplantısında,Pazartesi akşamı kraliçelik tacını giyecek olan müstakbel tran kraliçesi Ferah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • KIBRIS'TA SEÇİM TARİHİNİN TESBİTİ İÇİN ÇALIŞILIYOR LEFKOŞA,RADYO Temsilciler ve Cemaatler Meclisi seçimlerinin tarihlerini tesbit etmek üzere dün toplanan müşterek konsey,bir karara varamamış ve seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • Kat Mülkiyeti Tasarısı Müzakere Ediliyor Tasarı kanunlaşırsa,daire ve kat alanlara tapu verilecek ANKARA,HUSUSÎ KAT mülkiyeti hakkındaki kanun tasarı ve teklifleri,Adliye Encümeninde müzakereye başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • 34 milletin 329 müsabıkı arasında Türkiyeyi dünya ikincisi yapan milli ekibimizi yetiştiren Daktilo Sekreter Kursları ÖĞRETİR İŞ BULUR Ücreti Taksitle Alır Merkez:Lâleli,Kemalpaşa Agayokuşu No.14 Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1959
  • Batılı Liderler bugün toplanıyor Yüksek kademe konferansında Kruşçev'le yapılacak görüşmeler üzerinde durulacak PARİS,RADYO AMERİKA,İngiltere,Fransa ve Batı Almanya liderleri,bugün Batı Doğu yüksek ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • HAFTANIN FİLMLERİ İDAM t SEHPASI «Ascenseur Pour L'Eclıafaudu J Rejisör Louis Maile idare-sinde çevrilmiş bir N'ouvelles Editions de Films Fransız)prodüksiyonu.Oynayanlar:Maurice Ronet,Jeanne Moreau,G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASİ T.A.0.BEYAZIT ŞUBESİ 21 Aralık 1959 Pazartesi günü HİZMETİNİZE GİRİYOR 50.000 LİRALIK HUSUSİ KEŞİDE 1 kişiye 20.000 T.L.1 kişiye 10.000 T.L.5 kişiye 1.000 T.L.10 kişiye 500 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • saat 22.00 de İSTANBUL RADYOSUNDA 21 PUAN OKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI Programı Takdim Eden:ORHAN BORAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • İNŞAAT SAHİPLERİ DİKKAT Ucuz ve dayanıklı çatı örtüsü yapmak için ORALIT markalı Amyanttan mamul oluklu levhaları tercih ediniz.ORALİT Fabrikası Kartal Telefon:44 23 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • Yılbaşı TAKSİM GAZİNOSUNDA LOtfen yerlerinizi ayırtınız.Tel:48 74 92 48 29 04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • FENERBAHÇELİLER 3 Renkli Çok Güzel Takviminiz çıkmıştır.Bayilerden arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • Büyük FELSEFE LÜGATİ tamamlandı Üç büyük cild halinde satışa çıkarılan eserin beher cildi'nin Fiatı Kırk Liradır.Kanaat ve tnkılâp Kitapevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • Bugün iki semtte sular kesilecek Edirnekapı ile Cağaloğlu arasındaki semtlerde bugün su kesilecektir.Edirnekapıdaki Fevzi oasa caddesinde anaboruların yerleri bugün değiştirilecektir.Su,saat 10 dan lf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • VEFAT Abdülkerim Dilman Beyin ve Zehra Dilman Hanımefendinin oğlu,Emel Dilman'ın Eşi,Dr İlhan Dilman'ın babası,Haydar Beyin,Pakize ve Hüsnüye Hanımefendilerin kardeşleri,Avukat Talât Gönensay'ın damad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • VEFAT Şirketimiz Kurucularından ve İdare Kurulumuz âzasından KÂZIN OILMAN Hayatının en verimli çağında âni bir kriz neticesi 18 Aralık 1959 gecesi vefat etmiştir Cenazesi 19 Aralık L959 bugünkü Cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • ACI BİR KAYIP Şirkettiniz kurucularından ve İdare Meclisimiz Reis Vekili KAZIM DİLMAN Hayatının en verimli çağında âni bir kriz neticesi vefat etmiştir.Cenazesi 19 Aralık 1959 bugünkü Cumartesi günü ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • 1 2 3 I 2 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 JL i K 7 8 V 1 9 ¦F BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Peygamberimizin soyundan olanlara verilen bir unvan;Araplarda bir lider.2 Dişi mabut;Eskiden mevlevî dervişlerinin dönerek yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • VEFAT Seniha Sönmez'in eşi,Nihal Kızıldemir ve Nejat Sönmez'in babaları,Reha Sönmez ve Mazhar Kızıldemirin kayınpederi.Operatör Dr.KEMAL SÖNMEZ 18/12/959 günü vefat etmiştir.Cenazesi bugün öğle namazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • r Çiçekçi Raf Vallone SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Zorlu Gelin Robert Taylor Eleanor Parker Renkli Türkçe.2 Lorel Hardi Hokkabaz Türkçe.ATLAS Tel:440835)Aşka Susayanlar Mylene Demongeot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • Yeni Londra Asfaltında RESTORAN ve PAVYONUNDA MUVAFFAKİYETLE DEVAM ETMEKTEDİR HER CUMARTESİ PAZAR MATİNE YERLERİNİZİ AYIRTINIZ TEL.7!68 18 YİLBAŞİ GECESİ.İÇİN PEK AZ YER KALMIŞTIR DÖNÜŞ İÇİN DAİMA VAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • MEVLİD Kıymetli aile büyüğümüz,ESMA MAKTAV Hanımefendi'nin aziz ruhuna ithafen,vefatının 40 inci gününe rastlayan 21 Aralık 1959 Pazartesi günü öğle namazını müteakip Beşiktaş Kaptan İbrahim Ağa camii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • Tedavüldeki para 48,5 milyon azaldı Hu haftam tedavüldeki para miktafıgeçen haftaya nazaran 48 milyon 586 bin 972 lira'azalmıştın Bu hafta tedavülde 1 milyon 398 bin 2GO lirası bozuk para olmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • Balıkhane Müdürüne mecburî izin verildi Bu karara,Belediye Reisinin teftişi sırasında Müdürün yerinde bulunmayışı sebep oldu Balıkhane Müdürü Şemsettin Altuğ'a mecburî izin verilmiştir.Yerine kimin ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • Bir talebe PTT den tazminat istiyor Dâvaya,Adana'ya giden üniversiteliye çekilen telgrafta "Geçtin,kelimesinin "Geçtim,şeklini alması sebep oldu Teknik Üniversite Makine bölümünde okuyan Selâhaddin So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • I M I II ti IIJ II I I 111 II M I 1 I I M I I I I I I I M I I 111 II I I Mill III İtil I II 1 I I 1 I III M I M I I I I 1 I II I 1 I 1 1 II Ml 11 HUM II t/HÜMîYETÎN İLÂNI s STANBUL Üniversitesi Esas T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • 111213 OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Biraz heyecanlı fakat iyi bir gün geçireceksiniz.YENGEÇ BURCU [22 Haziran 23 Temmuz] Ly,t^ İs hayatınızda bir iyilik başlayacak.Daha rahat il çalışacaksınız.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1959
  • r' 1.U llltllKIII I II I III II IIII II 1 tl III.II I I III.I llll I I II K'l IHI I I IİIMI.HI.1111 11 M 11.1111 111 1111 I 111.Ill I II I 11 M II11111 11 111 11 I 1111 I I I I I I 11 I 11 11 11 I 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.12.1959
  • EMIRGÂNDA ŞULE Halim Restoran)Nezih,kibar,lüks salon,nefis ve leziz menû.Mükemmel öğle akşam servisi.Yılbaşında muazzam program.Masalarınızı lütfen ayırtın.Emirgân Koru Yolu Tel:63 63 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1959
  • YENİ YILIM İLK ÇEKİLİŞİNDE 280.000 Lirahk ikramiye 16 Ocak 1960 Akşamına kadar BÜTÜN TASARRUFLARINIZI TÜRK TİCARET BANKASI' nda Toplayınız 3 Apartman Dairesi Beheri 40.000 Lira Değerinde)O ARSA m 110.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1959
  • FENERBAHÇELİLER 3 Renkli Çok Güzel Takviminiz çıkmıştır.Bayilerden arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1959
  • Ehliyet BırıntiıiyU Yetiştirilir.Ücr*t 300 Lira GÜVEN OTO KURSU Beyoğlu,Aflacımil yını Ut.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1959
  • SATILIK İsviçre menşeli harika yatak odası,Elna Portatif motorlu dikiş makinası kullanılmamış kanape 3 koltuk,portmanto,stüdlo,Divan yatak yazı masası,sandalya,etajer.Havagazı ocakları,Teşvikiye,Topâğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1959
  • Misafirlerinizi nasıl ağırlarsınız?AŞAĞIDAKİ SORULARA VERECEĞİNİZ CEVAPLAR BUNU GÖSTERECEKTİR 1 Evinize gelen misafiri A)sev-diğiniz pufla koltuğa oturmağa A I mı mecbur edersiniz,yoksa B)istediği köş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1959
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI YEPJ BELA REcCBÎ ökü/ucULA.RiMi"2ATAurny0puz:BöV Z.iO OKKA IkO ON"UN MACERALAR» SAYMAKLA TÜKEM fAEZ.ÖÎZ.BÎRÎKÎ TANESÎNt £.N BAHS d AN I SIKiLDJ&ı QÎR £UNt E HAVAGAZI FENERİ D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1959
  • SAYIN DOKTORLARA VERAMON-SCHERING 10 tabletlik tüplerde Eczanelere kâfi miktarda arzedilmiştir.Birleşik Alman İlâç Fabrikaları T.L.S.Tevzi ve propaganda:Kimya ve Ecza Maddeleri Ltd.Şti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1959
  • Bir koy halkı Syü terketti [enin Çınar köyü,geçen halta çıkan siipk kavgadan sonra derin bir sessizliğe gömüldü Köy delikanlılarından biri yatağını sırtına yüklemiş gidiyor.O da gerideki duvarın arkas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1959
  • LUDAG BÜYÜK LL OTEL ve Tesisleri Kış ve yaz tatillerinizi bütün ailenizle ancak Avrupa'nın mâruf otellerinde bulabileceğiniz bir konfor içinde geçirebileceğiniz yegâne yerdir NOT 1 Hususî otomobilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1959
  • f 'Ü1 İBû tHT5 BoSk 42l;igs "•""aJT m% I;x 1 J-L,'*»*1 {MİLLİYET] Trafik haftasında halka trafik kazalarından korunma yolunda öğütler jE taşıyan kervana Ordu mensupları,bilhassa erler de katılmışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1959
  • NATO Türkiyede yeni üs kuracak General Suarez,Amerika'dan takviye için hava birlikleri gelirse teşkilâtın genişletileceğini söyledi B İZMİR,HUSUSÎ tiyacımız vardır.bulunduğu 6 ay içinde anlaşabilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1959
  • 3 YUNANLI BALIKÇININ DURUŞMASI BAŞLADI İZMİR,HUSUSÎ Bir müddet evvel karasularımızda balık avlarken yakalanan Evangelos Isaris,Pandolis İsaris ve Pandolis Polltis adlarındaki üç Yunanlı balıkçının dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1959
  • Adana vapurunda kaçak giyim eşyası bulundu Evvelki gün Marsilya'dan dönen «Adana» vapurunda kaçak iyim eşyası ele geçirilmiştir.Kaçak eşya arasında erkek paltosu ve elbiseler bulunmaktadır.Yolcu salon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1959
  • 3 ay evvel bıçaklanan Yedek Subay öldü Üç ay kadar evvel Sivasta sevgilisi tarafından kıskançlık yüzünden bıçakla yaralanan Önder İçten isimli yedek subay dün şehrimizde tedavi edildiği hastahanede öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.12.1959
  • If M p\2*3 W^ı Si i* M J t 3TT ^ X*r^ ^V-c^V^ M-5 r^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1959
  • KENDİSİ.Mİ GÖRDÜK.KİW_OlDuĞunu SÖVı_E.NIKOUAS M-ÛRZ.Bu Vtedi SuftATi-i HERİF"ıN BİR-ADı OA DEMİC PE HERlP HASlAM-A.RININ4 KAEŞlSlNDA DEMİR PERDE GİBİ KASKATI DURUR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1959
  • BAŞKA KlAASEDEN BORÇ PARA.ı'STE.J AAEDlN DEĞİL Mİ?zr fTT* ı P BmİL HI/J f M Bap BTT.BWFrvii™ İ0SE SALINAS,ROD ftEEB PEKrı Su KAVA OTUR.ve B/KAZ.BEKCOE.HOŞl_ANMADıdlM IK1 KIŞ GELECEK SİLÂHIN HAZIR.OLSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1959
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MOTORLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 21,12 1959 günü açılacak Motor ve Motorlu taşıtlar gece kursu kontenjanı müracaat fazlalıığndan 30)kişi arttırılmıştır.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1959
  • M.M.V.1st.2 No.Iı Satmalına Kom.Bşk.lığından 1 Zonguldak kömüı havzasından İstanbul Kuruçeşme depolarına 8000 ton maden kömürü taşıttınlacaktır.Taşıtılacak maden kömürünün beheı tonuna 16 lira fiat ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1959
  • HOŞDERE ASKERİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN Askerî birlikler ihtiyacı için 261 ton sığır eti kapalı zarfla satın alınarak mukaveleye bağlanacaktır.Tahmin bedeli 1.305.000 lira olup geçici tenv.na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1959
  • »"'«il ı L t O tf •M"1-o O o EN UCUZ EN TESİRLİ ÇAMAŞIR TOZU Pi» TSİ.ltd.tl.Mana Ial.15O0 islantul M441084-Mara Tel.1493b 00104?18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1959
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Abide tamirleri için askerliğini yapmış Y.Mimar ve Sürveyan alınacaktır.İsteklilerin 30/12/1959 akşamına kadar 4 üncü Vakıf han 2 nci katta Vakıflar Başmüdürlüğüne b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1959
  • ŞOFÖR ALINACAKTIR Şirkete ait binek otomobili için şoför alınacaktır.Yeşilköy ve civarında oturanlar tercih edilir.Müracaat:Müdür,Gramofon Limited Şirketi,Halkalı caddesi 85.Yeşilköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1959
  • Milliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1959
  • 1379 I 19 1375 |j C«,lir!ARALIK Kevvel is 1 9 5 9 e VAKIT VASATI EZANI Güneş 7.10 2.37 Ogle 12.11 7.29 İkindi 14.30 9.48 Akşam 16.42 12.00 Yatsı 18.21 1.39 İmsak 5.20 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1959
  • llll!I Jeanne Marie Darre j I BÜLENT TARCAN 1 MltlMllimillMIMIMItll r=Bu üUra-virtüoz için hence uygun düşen cümle E E meşhur bir atasözüdür:Gülü tarife ne hacet!Onu E onbir senedenberi hazan senede h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1959
  • KARANLIKTA KAHKAHA Yazan:Vladimir NABOKOV Türkçesi:Oğuz HALÛK 31 «Lütfen kabul edin» dedi.Otto omuzlarım silkti.«Başkalarım düşünmiyen bir zenginin sadakasını kabul etmem.Fakir bir adamın da gururu va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1959
  • Aziz Atatürk'ün UllTI 1/Büyük Eseri riUlUIV «Milli Kuvvetlerin ve Temsil Heyetinin varlığını muhafaza etmesine Milli Meclis taraftar olmazsa.Kongrelerin kararları gereğince,tam güvenliğine ve teşrii m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • MECLIS'TE YİNE gürültüler oldu t Bağtarafı Birincide zamanında gündeme alınmamasından şikâyet eden Baykam,bu vaziyeti riyasetin vahim bir tasarrufu olarak vasıflandırmıştır.İddiasını isbat etmek İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • Dîbâ gazetecilerin karşısına çıktı fakat konuşmadı.t Baştarafı Birincide lâyık bir izdivaç yapacak ve İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevî ile evlenecektir.Bu kız,aylardan beri ismi dünya matbuatının en mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • Vatan mesellerine henüz tebligat yapılmadı t Bağtarajı Birincide GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETLERİ C.H.P.nin ki Genel Sekreteri Gülek.C.K.M.P.Genel Başkan Vekili Sadık Aldoğan ve sabık Hatay Cumhurbaşkanı Tayf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • BATILI LİDERLER BUGÜN TOPLANIYOR t Baştarajı Birincide Tunus'tan Fransa'nın askerî limanı Toulon'a Des Moines kruvazörü ile geçen Eisenhower de Fransız Reisicu ıhuru de Gaulle'ün özel vagonu ile Paris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • C.H.P.li Mebuslar dün bütçeyi tenkid etti t Baştarafı Birincide Yıllık ithalât ile dış borçların faiz ve taksitlerinin İhracat tarafından karşılanmadığı için her yıl yeni borç altına girildiğini söyli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • TERİN ISLATTIĞI ELBİSE BİLHASSA KOLTUK ALTLARINDAKİ KISIM)Harab olmağa Mahkûmdur Sü'DORONO PERTEV TERİ KESMEZ.SADECE MECRASINI DEĞİŞTİRİR VE KOLAY BİR SURETTE BAŞKA KANALLARDAN ÇIKMASINI TEMİN EDER.SÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • HALTER FEDERASYONU KURULUYOR Yeni Halter Federasyonu önümüzdeki günlerde kurulacaktır.Uzun zamandan beri Güreş ve Halter Federasyonlarının ayrı ayrı çalışması hususunda yapılan hazırlıklar Beden Terbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • Cenevre'de dondurucu bir soğuk var!t Baştarafı Altıncıda maçında stadyom mahşerî kalabalık olduğu halde seyirci sayısı ancak 23 bini bulmuş.Esasen İsviçre'de 15 bin 20 bin kişi toplanınca,«Stad çok ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • G.SARAY'DA,GİZ'I REİSLİĞE İSTEYENLER EKSERİYETTE t Baştarafı Altıncıda şehrimize gelecek olan Gizin görüşünü basına açıklayacağı tahmin edilmektedir.Galatasaraylılar Cemiyetinde ise dün bir toplantı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • BASKETBOL LİG'İNDE "KRİTİK MAÇ,Baştarajı Altıncıda leri ile neticeye gitmişlerdir.Bilhassa Darüşşafaka sezonu en erken açtığı ve koçları Yalçın Granitin nezareti altında çok sıkı çalıştığı halde istet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK ALTI koltuklu kadın berber salonu,her konfora haiz,nakil dolayısiyle acele satılıktır.63 60 66.KONFORLU apartıman katları,Şişli,Nişantaş civarında,48 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • F.Bahçe bugün gidiyor t Baştarajı Altıncıda rün oynatmak arzusuna rağmen mikro Mustafaya şaıu tanınmıyacağı söylenmektedir.İdareciler sağ hafda da Gürcanı oynatmak arzusunda olduklarını açıklamışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden Amerikadan Buğday Naklettîrüecektir Bir kısmı Türk gemileriyle nakledilmek üzere Amerikadan memleketimize buğday ithal edilecektir.İşbu nakil işine ait mukav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • Yeni kışlık modellerini görülmemiş tenzilatla satışa çıkarmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • istanbul Dokuzuncu icra Memurluğundan 959/421 Bir borçtan dolayı ipotekli Beyoğlu Camükebir mahallesinin Cezayirli Mektep sokağmda EE.eski 17,yeni 19 kapı,1068 ada,5 parsel sayılı 48 M2 miktarında üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • Şen ve şirin bir yuvanın çeşitli ve CAZİP EŞYA MÜZAYEDESİ 20 Aralık 1959 Pazar günü saat 10 da K A D I K Ö Y Yelde^irmeni Uzunhafız Sokak No.43 Vapur iskelesinin solundaki rıhtımdan gidilir)Derin oyma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • istanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan 959/461 Bir borçtan dolayı mahcuz Eminönü Yalı mahallesi eski Orta,yeni Çorbaşıbaşı sokağında eski 16 Mü.yeni 23 kapı,831 ada,26 parsel sayılı 63 M2.ahşap evin 2/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • FABRİKA BİNASI Topkapı sınai mıntakasmda Florya asfaltı üzerinde beher katı 40x10 400 M2 3 katlı betonarme karkas yeni fabrika binası satılıktır.Müracaat:Telefon:44 20 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • TELEFON ARANIYOR Ecnebi bir firma 21 le başlayan iki telefon arıyor.P.K.172 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • 1960 DOĞAN GÜNEŞ MUHTIRALARI MUHTIRALARIN GÜNEŞİDİR Cemal Nadir sok.20 istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1959
  • FENERBAHÇELİLER 3 Renkli Ç k Güzel Takviminiz çıkmıştır.Bayilerden arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.12.1959
  • DARÜŞŞAFAKA BAKIRKÖY BUGÜN KARŞILAŞIYOR Voleybol lig maçlarının altıncı hafta karşılaşmalarına bugün Î.T.üsalonunda başlanacaktır.Haftanın en mühim müsabakasını geçen yılın Türkiye birincisi Darüşşafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1959
  • Kararda İsrar G.SARAY'DA GİZ'İ REİSLİĞE İSTEYENLER EKSERİYETTE Sâdık Giz vazife kabul etmeyeceğini tekrarladı.Galatasaraylılar Cemiyeti de Giz'i destekliyor ARALIKTA ekseriyet olmadığı takdirde 2 Ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1959
  • IA.P.J Dünya Ağır sıklet şampiyonu İsveçli ingemar Johansson,İngiltere şampiyonu Henry Cooper ile bir maç yapmak İmkânlarını araştırmak için İngiltereye gelmiştir.Resimde şampiyon ziyaret ettiği Wembl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1959
  • Mahallî Ligde bugünkü maçlar Mahalli lig maçlarının ondördüncii haftası,bugün Şeref Stadında yapılacak iki karşılaşma ile başlayacaktır.Günün ilk müsabakası saat 12.15 de Süleymaniye ile Emniyet takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1959
  • MİLLÎ TAKİMİN İSKELETİ BELLİ OLDU 15-27 Ocak 1960 tarihleri arasında Pakistan'da beş maç yapacak olan B millî takımımızın 18 kişilik nihai kadrosu üzerinde teknik komite hazırlıklarını tamamlamak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1959
  • SON HAFTALARIN FORMDA TAKIMI Feriköy,Göztepe ile oynuyor Bu maçtan sonra da Mithatpaşa'da saat 14'de îstanbulspor Altınordu ile karşıkarşıya gelecek M İLLÎ lig maçlarına bugün Mithatpaşa stadında Feri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1959
  • Beşiktaş "Doğan Bizimdir,Diyor Beşiktaş İdare Heyeti Altay'm protestosuna sert bir cevap verdi ALTAYLI Doğan'ın Beşiktaş'a transferi dolayısiyle Siyah Beyazlıların,bu hafta İzmir'de yapmaları icab ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1959
  • F BAHÇE BUGÜN GİDİ YOR 23 Aralık9ta Cenevre9de Nice ile oynayacağı eleme maçına S arı-lacivertliler hücum taktiği ve değişik bir tertiple çıkacaklar Bern Büyük Elçimiz F.Kerim Gökay havanın soğuk olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1959
  • l MİLLİYETİ Fenerbahçenin Nice ile Cenevrede oynayacağı Charmilles stadı aydınlatması modern olan infranor sistemi ile yapılmaktadır.Yukarıdaki resimde stadyomun aydınlatılmış hali görülmektedir.Cenev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1959
  • Bugün Fenerbahçe ile basketbol liginin en çetin bir maçını yapacak olan Darüşşafaka takımının son kadrolarından birisi görülüyor.Ayaktakiler soldan,Nedret,Erdoğan,Çetin,Haşini.Oturanlar,soldan:Şevket,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor