Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.12.1959
  • Beş kişi,evli ve 3 çocuk annesi bir kadına tecavüz etli Kasımpaşa'dan Sarıyer Ormanlarına zorla kaçırılan kadın bitkin ve yaralı halde İlk Yardım hastanesine kaldırıldı EVLİ ve üç çocuk annesi bir kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1959
  • Amerika'da bir kızı iğfal eden öğretmen Vekâlet emrine alındı EKREM ALTIKAYNAK Şehrimiz liselerinden birinde vazifeli bir İngilizce öğretmeni,Amerika'da bir kızı iğfal ettiği lddiasıyle Vekâlet emrine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1959
  • C.H.P.ALTINCI GENSORU'SUNU MECLİSE VERDİ ANKARA,HUSUSÎ CHP.Meclis grubu,tahkikat önergelerine dün bir yenisini daha eklemiştir.Altıncı tahkikat talebi,40 milyon liralık bir yolsuzluk iddiasıdır.Doğrud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1959
  • IKE VE BURGİBA [Telcfoto A.P.Tunus'a dün 4 ınatlik bir ziyaret yaparak Tunus Cumhurbaşkanı Burgiba ile 2 saat görüşen Başkan Elsenhower,Des Moines krııva-Eörü ile Toulon limanına müteveccihen Tunus'ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1959
  • Üç profesör ve bir doçenl ifade verdi Prof.Özgü Erzurumda irticaî neşriyat yapan bir gazetenin öğrencilere tesir yaptığını söyledi ANKARA,HUSUSÎ ATATÜRK Üniversitesindeki hâdiseyle ilgili olarak,dün ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1959
  • İRAN ANA KRALİÇESİ düğünde inci serpecek Dîbâ,İran tahtına bir vâris dünyaya getirmediği takdirde,Şâh kendisinden ayrılmıyacak unit debit:i^k$ğ Tahran'daa bildiriyor J RAN ana kraliçesi Tacimülk I Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1959
  • NATO konseyi 1961 yılında Ankara'da toplanacak PARİS,RADYO NATO Vekilleı Konseyi yüksek kademe konferansında ele alınacak meseleleri tesbit ettikten sonra dün çalışmalarını bitirmiştir.Konferansta,sil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1959
  • [US1S1 AMERİKALI GENERAL Avrııpadaki Amerikan Hava Kuvvetleri Başkumandanı Orgeneral F.II.Smith Jr.dün İzmirden şehrimize gelmiş ve 1.ordu kumandanı Org!Fahri üzriilek ile Harh Akademileri kumandanı O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1959
  • [İLHAN DEMÎREL] TFMİ7I İftf VF YAN7İM Vttta" ve caddelerindeki refujlann 1 tİflitUllV W t IMR&İIH yeniden tanzimine başlanmıştır.Her iki asfaltta hummalı faaliyet gösterilerek refujlara çim ve çiçek d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1959
  • ZLİ BİR TEŞKİLÂT HAKKINDA NESİR YASAĞI KONULDU Ankara Ağır Ceza Mahkemesinin yasak kararı,gazetelere tebliğ edildi ANKARA Birinci Ağır Ceza' Mahkemesi gizli bir teşkilâtla ilgili her türlü neşriyatı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1959
  • [MÎLLÎ YET] L'şak hâdiseleri ile ilgili olarak 12 D.P.linin duruşmasına riüıı başlanmış fakat sanıklar mahkemeye gelmemiştir.Yukardaki resimlerde mahkeme koridorunu dolduran meraklılar ile hakim ve sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1959
  • BÜTÇE MÜZAKERESİ ncümende başlad Polatkan konuşmasında kambiyo primlerinin değişmeyeceğinihildirdi Polatkan,fiat artışının durduğunu ve paramızın kıymetinin artmış olduğunu söyledi ANKARA,HUSUSÎ 1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Dün,Galatasaray Fenerbahçe maçının oynandığı saatlerde,okullarından çıkan bâzı küçük talebeler,maçı seyredememcnin verdiği üzüntüyü nlt edebilmek için,Sultanahmet'te,Adliye sarayı önünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1959
  • Başvekil,Grupta izahat verdi ANKARA,HUSUSÎ D.P.Meclis Grubunun dün yaptığı top kınlıda Başvekil Adnan Mendere* bir kaç defa söz alarak izahatta bulnmustur.Yayınlanan tebliğde vekillerin de geniş ve ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1959
  • Türk Birlikleri Kıbrıs'a Gidiyor Kumanda hey'eti önümüzdeki günlerde Ada'ya giderek hazırlık yapacak.LEFKOŞA,Hususî surette giden Faruk Deroirtaş'tan TÜRK askerî birlikleri Kıbrıs'a en geç 10 Şubata k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1959
  • [ÖZDEMÎR GÜRSOY] VATAN» HA 7İYARFTPİI FR ^atan gazetesi dün sabahtan akşama kadar ziya-¥MI*4R' UM L\I Ant I yiL.Cn retçilerle dolup taşmıştır.Bunlar arasında bulunan C.II.P.il başkanı Şemsettin Günal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1959
  • Or«L Prof.Dr.Ekrcm Şerif Egeli:Klinikten Notlar 10.TL.Doç.Dr.Kemal önen:Klinikte Su ve Elektrik Metabolizması bozukluklarının esasları 10.TL.Doç.Dr.Safa Karalay:Odyolaziye Giriş 10.TL.Dr.Hulusi Dosdoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • ft HAFTANIN j FİLMLERİ luHScuc Dk,cx4v ÇİÇEKÇİ KIZ «La Violet«-ra Renkli bir İspanyol filmi.Oyna)anlar:Sari ta Montlel,Raf Vallone,Frank Villard.YENİ MELEK ve KONAK'ta.Son Berlin Film Festivalinden dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • VEFAT Trabzon eşrafından merhum Recep eftıiiîüln oğlu Saadet Egeli,Sabahat Güneyli,Nebahat Birsen ve Milliyet gazetesi mensuplarından Nejat Kipkurtun sevgili babaları Sümerbank rapertör mütercimlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • ÖLÜM Ünye eşrafından merhum kolağası Mehmet Ali Efendinin oğlu Fevkiye Şanal'ın eşi,Riiat Şanal'ın kardeşi,Müseyyen Kutur man,Safvet Sanal ve Fehim Canal'ın ağabeyleri,Ziya Canal,Perihan Kuturman'ın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • i Satan İhtiyâçlarınızı Karşılar j HANIMLAR İÇİN Yünlü,Perloa Jarse KUMAŞLAR Perlon TUVALETLlK TULLER HAZIR ve ISMARLAMA Yünlü ve Perlondan mamul ELBİSE.BLUZ.KAZAK,TVlSEDler.Perlondan mamul i GECELİK,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • CAMSA İlâç Şişeleri Her nevi Şişe Kolonya Şişeleri ve Züccaciye ihtiyaç ve Siparişleriniz için CAMSA Şişe ve Cam Sanaî Ldt.Ortaklığı Hizmetinizdedir Fabrika:Telefon:Büro:Kasap çeşme 22 59 18 4.Vakıf H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • •fJiıııııiMiııımıııiMMiııiHiıııııııııı.Ilımının.ı.S.17 Bugünün programının devamı 9.00 İkinci program.12.00 öğle yayını ve programları 12.05 Bale müzikleri 12.30 f Beraber ve solo şarkılar 13.00 Haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Yakın muhitinizde size bir sürpriz hazırlanabilir.Dostlarla beraber olursanız akşam hos geçecek.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Akşamüstü hesapta olmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • 8 9 10 SOLDAN SAGA:1 Anlayış;Tersi yemek.2 ölüm;Eski kıyafette fes üzerine veya din adamları-J nın başlıkları üzerine sardığı ince uzun tülbent.3—2 Kadınların gözlerine sürdüğü;Aksi şada.4 Hind 3 Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • Sirkecide sahil yolu için istimlâk başlıyor SİRKECİYİ EMINÖNÜNE BAĞLAYACAK YOL İÇİN YIKILACAK BİNALARA TAHLİYE EMRİ DÜN GÖNDERİLDİ Sirkeciyi Eminönüne bağlayacak olan sahil yolunun inşası İçin yıkılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • Öğretmenler nakil işinden şikâyetçi 300 den fazla orta öğrenim öğretmeni ders yılı başında nakil İçin müracaat etmiş,bunlardan ancak 30 unun talepleri kısmen yerine getirilmiştir.Hem nakil müddeti geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • Bir kadın av tüfeği ile intihara kalkıştı 20 yaşında Nuran Kırıcı isimli bir kadın dün av tüfeğiyle İntihara teşebbüs etmiştir.Hâdise Paşabahçe Salp Molla caddesi 33 numarada cereyan etmiş,burada otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • a TEŞEKKÜR Gelibolu tüccarlarından Nesim Benbanaste'nin Vefatı münasebetilye cenaze merasimine iştirak eden kabrini ziyarette bulunan çelenk gönderen telgraf ve telefonla büyük acımıza iştirak eden ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • FENERBAHÇELİLER 3 Renkli Çok Güzel Takviminiz çıkmıştır.Bayilerden arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • Yeni Kadıköy iskelesi Yılbaşına yetişmiyor İstlnye tersanesinde İnşa edilmekte olan yeni Kadıköy iskelesinin yılbaşına kadar yetiştlrllemeyeceği anlaşılmıştır.Dün İnşaatın son durumunu tetkik eden yet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • Vilayet bütçesi 34,5 milyon lira NAFIA İSLERİNE AYRILAN MİKTAR,GEÇEN YILA NİSBETLE 2 MİLYON LİRA DAHA AZ İstanbul Vilâyetinin 1960 yılı bütçesi 34 milyon 455 bin lira olarak tesbit edilmiştir.Bu mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • 1111 ıı 11 in 11 ıı.u 1111.il 11111111 11 il 111 ii 111 r 111 1 tl 11 11 I ÇİLEKEŞLER ZİNCİRİ AMERİKA Birleşik Devletleri hem dostumuz,hem müttefikimiz,hem de övündüğümüz kalkınmanın hazneci basışıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • NİMET TÜRKÖZ ile TACETTİN UMAR Nikahlandılar 17/12/959 İstanbul y.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • KISA O BELEDİYE Zabıtası eki;hamam sahibine ceza kesml I,dün şehirde hamamları kontrol etmişler 15 dlr.Şehir hattı vapurlarında sigara içen 22 vatandaş da cezalandırılmıştır.MOTORLU kara nakil vasıtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • M E V L I D Sevgili annemiz,ZEHRA INALOGLU'nun vefatının 40 ncı gününe tesadüf eden 20 Aralık Pazar günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinde aziz ruhu için Mevlid okunacağından,arzu edenlerin teşrif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • Vı MEVLİD Aile büyüğümüz Amasyalı SIRRI TUNCER'in vefatının kırkıncı gününe rastlayan 20.Aralik.1959 Pazar günü Teşvikiye camiinde ikindi namazını müteakip seçkin hafızlardan Zeki Altın.Ali Gülses,Azi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • T a n a r şilebinin kaptanı yurda döndü Selde ırmağı ağzında Rus şilebinin çarpması sonunda batan «Tanar» sllebl-•nln kaptanı Ethem Enderlman dün yurda dönmüştür.Kaptan kendisi İle görüşen gazeteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • Bakırköye yeni bir otobüs hattı kuruldu İ.E.T.T.İdaresi tarafından Sirkeci ila Bahçellevler arasında yeni bir otobüs servisi İhdas edilmiştir.97 hat numarası ile bu sabahtaı-itibaren servise girecek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:M 25 62)l Zorlu 'îelin Robert Tayloı Eleanor Parker Renkli Türkçe.2 Lorel Hard' Hokkabaz Türkçe.ATLAS Tel:440835)A.şka Susayanlar Mylene Demongeot Henri Vidal Fransızca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1959
  • İyi bir cilt kremini seçmekle cildinize en iyi ihtimamı gös termiş olursunuz* D vitaminli BLENDAX GÜZELLİK KREMİ Cildi parlatmaz,gece veya gündüz kremi olarak kullanılır.Cildi soğuk güneş,rüzgâr ve ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • Pan American 707 dev jetlerle ilk kıt'alar arası servis BİR SENEYİ AŞAN JET 707 TECRÜBESİ Pan American pilotları 707 Jet Clipper* uçaklarıyla bir seneden fazla bir zamandanberi uçmaktadırlar.Pan Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • [İLHAN DEMtRELl Kadıköye inşa olunacak yeni İskele resimde işaret edilen kısma yaptırılaı *»«na ıv^vııtv awBiMHHWB çaktır.Yeni iskele 5000 kişi alabilecek kapasitede olacak ve tahminen 10 milyon liray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • 7 KİŞİ BİR köylüyü öldürdü MALATYA,HUSUSÎ Pütürge kazası Habo köyünden Hasan,Rıza,Mustafa,Hüseyin,Yusuf,Hallt ve Ali eski bir husumetten aynı köyden Reşit Hışıl'ı mavzerle öldürmüşler ve karısını yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • SANA ile yemek pişirmek hakikî bir zevktir.onları yemek de tam bir saadet!Nadide yemekler veya kocasının sevdiğini pişirmek ve evvelinden her şeyin mükemmel olacağını bilmek bir ev kadını için hakikî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • FENERBAHÇELİLER 3 Renkli Çok Güzel Takviminiz çıkmıştır.Bayilerden arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • At ree-mN PA%A*JIV4 K0NA6tNbA 1 I ABDİİLCANGA-2 DG)j£N ADAMI MADARA CD&£KSİ it SENİ BUNUJh» Î^ÎN CA JS.IR.DIM V£NG£La" REcEP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • Millâııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAEK Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • HİCRİ CUMA RUMİ 1379 18 1375 C.âhir ARALIK K.evvel 17 19 5 9 5 VAKİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak T "VASATI EZANI 7.18 12.10 14.29 16.42 1821 r .28 2.37 7.29 9.48 12.00 1.39 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN İLAN 6G21 sayılı Ölçüler Kanununun 24.maddesi gereğince 1960 yılında muayeneye trbi bulunan bilûmum Resmî ve Hususî müesseselerin elleıindekı Ölçü 'e Tartı âletlerin muayeneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • İZMİR ASKERÎ SATINALMA KOMİSYONUNDAN Askerî ihtiyaç için Standart 10 numara 160.000 Kilo Kuru Üzüm Kapalı Zart usulü ile satın alınacaktır.İhalesi 24/Aralık/1959 Perşembe günü saat 11.00 de İzmir 2 nc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN:1 İstanbul Belediye hudutları dahilinde ve Belediyece gösterilecek yerlere lüzumlu beton yol inşaatı 613.305.liralık keşfi dahilinde yaptırılacaktır.İlk teminatı 29.002,20 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • AKBANKÎa Sena başında M kişiye MİLYON LİRA 9 Ocağa kadar hesap açanlara Ayrıca:300000 LIPALIK PARA İKRAMİYELERİ AKBANK Vadeli her 100 liraya,vadesiz her 200 liraya bir kur'o numarası verilir.Sa/'rn Af
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.HALİÇ TERSANESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Satılacak Takribi Malzeme Miktarı Teminatı Açık artırma gün ve saati_Hurda tahta 100 ton 1350.28.12.959 Pazartesi günü saat 14.30 da Yukarıda yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • FENERBAHÇELİLER 3 Renkli Çok Güzel Takviminiz çıkmıştır.Bayilerden arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • Rakipsiz garantili gömlek ve pijamalarımızın tenzilâtlı Hatlarından bâzıları Markiz çizgili gömlek 25.00 Hakikî King gömlek 33.60 İtalyan Kantonl gömlek 33.20 Düz renkli poplin gömlek 15.00 Beyaz popl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • Fitilsiz harika MUSLUKLU AYARLI GAZOCAKLARI Yemeğinizi pişirir,Evinizi ısıtır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • RIVIERA Gül Fidanlığı Yediveren en müstesna son Avrupa gül çeşitleri takdim eder.Şimdi dikim zamanıdır.Bahçeyi ziyaret ediniz.Ücretsiz broşür isteyiniz.Adres:Riviera Gül Fidanlığı Fernando Fedi,Yediku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • [İLHAN DEMİREL] C|7f C VAQAkr Köprünün Haydarpaşa iskelesine inen merdivenlerine DlfcUC resimde görüldüğü gibi bir «İNİLMEZ» tabelâsı konulmuştur.Aylardanberl merdiven başında bulunan bu tabelâya rağm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • CHESSMAN TEKRAR DAMA MAHKÛM Yüksek Mahkeme in red talebi üzerine pazartesi,idam tarihi tesbit edilecek.LOS ANGELES,AJANSLAR On bir senedenberi hakkındaki İdam hükmü bir türlü infaz edilemeyen Caryl Ch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • Gregory Peck,ilk filminin galası için Moskova'ya gitti MOSKOVA,AA.Tanınmış aktör Gregory Peck,Sovyet başşehrinde gösterilecek atom harbine dair cSahilde» adlı filminin galasında bulunmak üzere dün eşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • İKİ KADIN TOPRAK ALTINDA KALDI KONYA,HUSUSÎ Beyşehir ilçesine bağlı Burunsuz köyünde iki genç kadın,toprak altında ezilerek ölmüştür.30 yaşlarında özlen ile Arife Kıran toprak kazmaktalarken aniden çö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • AYDIN Karacasu kazasının Palamutçuk köyü muhtarı Musa Küpeli zimmetine 15530 lira geçirdiği idldası ile tevkif edilmiştir.6 AYDIN Çine kazasının Altınabak köyünden 75 yaşında ve âmâ evi İle birlikte y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • Mevlânâ ihtifalinde 200 mebus bulundu KONYA,HUSUSÎ Büyük Türk Mütefekkiri Mevlâna'nın 686 ncı ölüm yılı dolayısiyle tertiblenen İhtifallerin sonuncusu Şeb-1 Aruz dün gece yapılmıştır.İhtifalde 200 den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1959
  • İTİKAT MEBUSU,RIHTIMDA TEDBİR YERİNE TEDBİRSİZLİK OLDUĞUNU SÖYLEDİ 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilen «Rıhtım Dâvası» nda dün Tokat Milletvekili Daniş Yurdakul şahitlik yapmış ve «Hâdise gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.12.1959
  • Jt W v *4 ı ıı i lig r APT=ET-ALTTÎME-n5.E BOZu MUŞ CSAUİBA 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1959
  • İlillİİİİİİİİIllP LOTSuNtJZ.I» Bu FEVJCA LADE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1959
  • CISCO Kî D DEMEK SlN-BAD VAZM1Ş.MZ.SlMBAO ©A M KAM I21N PATROMUDuR j ONUM SÖZÜ JOSE SALINAS,ROD RgED BEN BuKADA SADECE *AAÜ.kJ OÜKÜM Et_İMDENt AZl_A BiR.nsev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1959
  • KABA N/N KÖTÜ İDARESİ M.DEN SİZİ KutZ.TARACAK VE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1959
  • KOHFEKSIYON Atölyesi için muhtelif Singer marka Sanayi makinaları ayrı ayrı veya komple olarak satılmaktadır.Müracaat:Posta Kutusu:567.İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1959
  • SATILIK MAKİNELER 18 roleli İngiliz "malı çalışır vaziyette 1 adet tüylendirme şardon)makinesi ile 1 fiksaj makinesi satılıktır.Müracaat:Tel:47 5G 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1959
  • l\SİGORTALARINIZI M M YAPTIRMADAN Jjg| İtiS jK» EVVEL gfffı rŞ3$îf b1 SEMİH «TUĞLUm* vıı jl^i lif mutlaka H m hatır laifinr 1 *w hatırlayınız mı I?ta 441897 44 6096
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1959
  • KİRALIK Depo atelye ve hususî garaja elverişli iki kat beton bina katlar 200 M2 olup trifaze cerreyanı telefonu ve suyu mevcut Tel:49 30 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1959
  • Uzak Şarktaki muazzam nüfusun ana gıdası Dini manışlar ve tradisyon,bu güne kadar prinç yerine buğday mamullerinin kullanıl-masına mani olmuştur.Princin kıt olduğu yıllarda,halkın açlıktan ölüm pahası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1959
  • musiki MUSİKİNİZİN ESASLARI SADEDDIN HEPER Bundan evvelki yazımızda musikimizin sözlü eserler kısmını teşkil eden Kârmâtık,Kâr ve Kârçeler hakkında malûmat vermiştik.Bu yazımızda da i Nakış ve Beste ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1959
  • KARAN Yazan:Vladimij Otto öksürdii.Bilhassa alçalttığı bir sesle:«Sizinle kızkardcşinı hakkında konuşmalıyım.Ben Margot'ııun ağabeyisiyim» dedi.«Peki niçin bilhassa benimle?Bunu sorabilir miyim?Otto,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1959
  • uyuk Eseri KAUF BEYE İKİNCİ CEVAP Şifre 21/2/1336 Harbiye Nazırlığı Başyaveri Salih beye Hauf beye C:20-2-1336 Hükümetin Milli Meclisteki grupa karşı tehdit eder bir tavır takınması,grııpun,amacına ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • 7* r 7C PARASIZLIK PARASIZLIK PARASIZLIK PARASIZLIK ¦D N r BORÇ BORÇ BORÇ BORÇ BORÇ İP N PARASIZLIK PARASIZLIK m BORÇ OD O 09 O r\BO!CD O v 09 O X9 03 O PARASIZLIK PARASIZLIK 03 O 00 O ORC BOW BORÇ BO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • GripJBaş.Diş.Lumbago.Siyatik ve Romatizma ağrılarında ATİN 2 m *0 TASKTUK KUTULARDA JM İH'"s.„*tf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • Bütçe müzakeresi Encümende başladı Baştarafı Birincide enekte ve kalkinmamızın mütalâalarına güre müddeti ve muhteviyatı tesbit edilecek bir rejim üzerinde durmaktadır.GAZETELERİN NEŞRİYATI Maliye Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • "2 VEFAT Serfice eşrafından müteveffa All Baba'nın gelini,müteveffa Mehmet Emin Efendinin zevcesi,Melek öner'in,Berber Hilmi öner'in,îş Bankası Galata Şubesi Şeflerinden Nazım öner'in anneleri,Mermerc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • TÜRK BİRLİKLERİ İ Baştarajı Birincide RADYO GAZETESİNİN AÇIKLAMASI Dün akşamki radyo gazetesi.Başpis-kopos Makarios'un Kıbrıs Reisicumhuru seçildikten sonra söylediği «Kıbrıs 8 asırlık esaretten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • NATO KONSEYİ t Baştarajı Birincide Dünkü toplantılarda müşterek müdafaa mevzuları üzerinde anlaşmaya varılmışsa da Fransa,hava kuvvetlerinin tek elden kumanda edilmesine kargı koymuştur.Almanya ve İta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • Beş kişi evli ve 3 çocuk annesi bir kadına tecavüz etti t Baştarajı Birincide BAYILTILAN KADIN KAÇIRILIYOR Ancak mütecavizler bu sırada kadının başına vurmak suretiyle bayıltmışlar ve kendisini bir ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • İRAN ANA KRALİÇESİ düğünde inci serpecek Baştarajt Birincide Nikâh esnasında Şahın şahitliğini İran Başvekili İkbal ile İran Meclisi Reisi Muhsin Sadlr yapacaklardır.Gülistan sarayının «Fildişi salonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • 3200 km.KATEDEN BİR FÜZE ÜSSÜNE İNDİ FLORIDA,A.A.Cape Canaveral deneme üssünden fırlatılan bir cSnark» füzesi,3200 kilometre katedip,Porto Riko'ya kadar gidip gelmiş ve paraşütle üssüne inmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • UÇ PROFESÖR VE BİR DOÇENT İFADE VERDİ t Baştaraft Birincide bulunup bulunmadığı sorulmuştur.İRTİCAÎ NEŞRİYAT Dün akşam üzeri Fakültedeki odasında görüştüğümüz Prof.Melâhat Özgü.Atatürk Üniversitesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • UŞAK DÂVASI DÜN DAŞLADI t Baştarajı Birincide dan sonra Binbaşı Ali Kurna ve onun âmiri vaziyetindekl Yarbay Ali Rıza bey,ben ve bir memur arkada;postahanc önünde toplandık.Arkadaşları caddenin üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • unu DÜNKÜ MAÇIN 22 OYUNCUSU t Baştarajı Altıncıda MUSTAFA:Fazla göze çarpmadı.CAN:13 üncü dakikada sakatlanması Fenerbahçe için talihsizlikti.Maç devamınca solaçıkta bir gölge adam gibi dolaştı durdu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • G.SARAY EZİLMEDİ!I Baştarafı Altıncıda Bermanın,Metenin ciddi bir müsabaka çıkartacak hüviyete sahip olmadıklarını hatırlatmak isteriz.Buna mukabil Galatasaray haf hattı,maçın bütün yükünü üzerinde ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • F.BAHÇE GALİP:1-0 4 Baştarajı Altıncıda ru yürüdüler.Üçü de sakin.Fakat gösteriş bu.Fenerbahçe Galatasaray maçı idare edecekler,horoz döğüşü değil.Kur'alar atıldı.Galatasaray kazandı.Gazhaneyi aldı sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • MAÇTAN SONRA İSMAİL HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLIYORDU Özdemir KALPAKÇİOGLU «Fenerbahçe,maçı daha farklı kazanabilirdi ancak ikinci devredeki oyunumuzla doğrusu mağlûbiyeti hak etmemiştik.San-lacivertlileri te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • Cenevre,F.Bahçe'yi bekliyor fr Baştarajı Altıncıda saha dün maça hazır hale getirilmiştir.Stad 40.000 seyirci alabilmektedir ve Fenerbahçe Nice maçına kadar burada hususi veya resmi bir müsabaka yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • SOYUNMA ODALARI t Baştarafı Altıncıda kaybetmiş» derken Lefter şöyle konuşuyordu:«Neticeden memnunum.Zira Galatasaray'dan çekiniyordum.Maç boyunca tanı yedi fırsat kaçırdık.Eğer hepsi gol olsaydı,oyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK HARBIYEDE 5 odalı gömme banlyolu katlar 52 66.000 Metin Emlâk,48 67 56.BEYLERBEYİNDE acele latılık ev.Tel:22 35 99.DEVREN satılık kahvehane,Sultanahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • Elhamrada İstanbul Tiyatrosu Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe günleri BULUNMAZ PANSİYON 100 ncü TEMSİL Cuma Cumartesi Pazar günleri İMAM GELDİ Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • SAYIN İSTANBUL HALKIMIZA Uzun müddettenberl sabırsızlıkla beklediğiniz »izlerin sineması MARMARA Orijinal Dekorasyon,en son sistem Teknik Teçhizatı,Sinemaskop Ekran bir çok yenilikleriyle pek yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • İTHAL NALI HALİS KETEH Yatak çarşafı ve masa örtüsü için 200 santim eninde muhtelif renklerde HALİS KETENLER satışa arzedilmiştir.ELİŞİ Mağazası,İstiklâl Caddesi 204 Tel:44 18 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1959
  • Satılık Silindir 8 Tonluk Silindir Tel:27 37 18 22 73 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.12.1959
  • wiWi »arı.»«wı,ı gg DUINKU IVIACIIN 22 OYUNClSli Fikret KIRCAN BASRt ŞÜKRÜ "Hatâ yapmadı.Esasen fazla yorulmadı.Havadan gelen toplara hâkim,çıkışlarında sakindi.OSMAN Sakatlanıncaya kadar açık vermedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1959
  • FENERBAHÇE'LİLER MEMNUN FAKAT.Hurhın AYDIN Fenerbahçe soyunma odası,galibi» yetle sona eren her büyük maçta olduğu gibi bayram yerine dönmüştü,idareciler ve taraftarların sevinci sonsuzdu.Fakat antren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1959
  • "CASRAU HASTALAR îçıhJ HASTMBNiN DAHİLÎ TAKSİMATINI GÖSTERıR W I' 15/aKa maçın başlamasına vakit var:kafalı tribünün ortalarından so\tarafa.rrıandaAiria.yaöıyor/Hmm/Fenerciler İngiliz diplomasisi tatb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1959
  • CENEVRE F.Bahçe'yi Bekliyor FENERBAHÇE ile Nice takımlarının Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci turunda üçüncü defa yapacakları karşılaşma Cenevre'de büyük bir alaka uyandırmamıştır.Maçla ilgili n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1959
  • Nice karşılaşması aıiiesinde yapılan maçta F.BAHÇE GALİP:1-0 Galatasaray müdafaa taktiği ile oynamasına rağmen ezelî rakibi karşısında başarılıydı Oyunun tek golünü Can şahane biı vole ile 77 inci dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor