Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • YENİ ÇIKTI ÇÖZÜMLÜ MATAMATİK ALIŞTIRMA ve PROBLEMLERİ E.Lise matamatik öğretmeni Kemâl Zülfü Taner'inin hazırladığı bu eser Maarif Vekâleti tarafından ortaokul son sınıflar için yardımcı ders kitabı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • Güvenlik Konseyi üyelik yarışı NEW-YORK,RADYO Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,Güvenlik Konseyine Japonya'dan bocalan "^lîy'ellk için Türkiye veya Polonya'dan birini seçmek üzere dün sabah iki defa oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • 8 İL VE 402 İLÇEDE İTFAİYE YOK ANKARA,HUSUS!Türkiyede 8 il ve 402 ilçede itfaiye teşkilâtı olmadığı açıklanmıştır.Durum,Tunceli C.H.P.Mebusu Fethi Ülkü'nün sorduğu suale Dahiliye Vekilinin verdiği cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • Dördüncü kotaya ev eşyası konuyor Yılbaşında ilân edilecek kotaya buz dolabı,çamaşır makinesi,elektrik süpürgesi ve av tüfeğinin ithâl edileceği bildiriliyor ANKARA,HUSUSÎ DÖRDÜNCÜ Global İthal Kotas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • MEVLÂNÂ İHTİFALİNDE ZİRAAT VEKİLİNİN ŞİİRİ OKUNDU KONYA,HUSUSÎ Büyük Türk Mütefekkiri Mevlâna Celâleddin-1 Rumi'nin 68G.ölüm yıldönümü münasebetiyle tertiplenen ihtifal dün başlamış ve konuşmalardan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • [KEYSTONE] Deniz şapkaları Londrada tertiplenen defilelerde 1960 modası deniz şapkaları teshir edilmiştir.Moda ressamı Kleinerts tarafından çizilen bu seneye ait tic şapkayı yukarda görüyorsunıu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • ADAMCA-DAN İLHAM:BİR pencere gündüz BİR EV GECE Celâl Sılay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • Aksal Muhalefet Cephesi Teşkilini İsledi C.H.P.Genel Sekreteri,partiler arasındaki huzursuzluğun tek sebebinin murakabesizlik olduğunu söyledi ORDU,Hususî surette giden RAFET GENÇ'ten P GENEL Sekreter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • İKE,DÜNYAYI AÇLIKLA SAVAŞA DAVET ETTİ YENt DEM»,AJANSLAR Başkan Eisenhower dün bütün dünya milletlerini açlıkla mücadeleye davet etmiştir.Yeni Delhi'de,Milletlerarası Ziraat Fuarının açılışında konu-ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • m [MİLLİYET] I Seçimleri takip etmek üzere Kıbrıs'a gitmiş olan arkadaşımız Fanık i Demirtas sağda)Kıbrıs Cumhuriyeti Reisicumhur Muavini F.Küçük'le KIBRIS'TA Başkan seçimi yarın yapılıyor Propaganda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • NEDE YENİ LAT LDI m m Uç vekil yer değiştirdi ve Başvekil yardımcılığı tekrar ihdas edildi MEDENİ BERK Baçrekll Yardımcısı SEBATİ ATAMAN Sanayi Vekili HAYRETTİN ERKMEN İmar Vekâleti Vekili [MİLLİYET]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • I İLHAN DEMİREL] fj Trafik müdilrlUğU tarafından da-j ğıtılan pankartlardan birini bir arabacı atının boynuna asarak ÎE «Trafik haftası» na katılmıştır.j 1 Trafik haftasının I ikinci gününde)liKi kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • J:Hill 1 ı.ıfffi»i»,1 IRUÇHAN ÜNVER] Evvelce kaldırılmasına karar verilen Dolmabahçe Arnavutköy tramvay seferlerinin devamı uygun görülmüştür.Belediye Reisi Kemal Aygün,tramvay seferlerinin pazar günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • nCnİ Ifnniil İl İ snadl "akikata aykırıdır Milliyet gazetesi yazı işleri müdürlüğüne.Gazetenizin UElfl IVUUULU I u aralık 959 tarih ve 3444 sayılı nüshasının birinci sahifesinin ikinci sütununda Dedik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • TAHRAN'DAKİ DÜĞÜN TEHİR EDİLİYOR TAHRAN,Hususi surette giden ÜMİT DENiZ'den Şah Farah Diba evlenmesinin bir hafta tehir edildiği bildirilmektedir.Saray çevreleri bu hususta malûmat vermekten kaçınmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • ir kabank ilgililere göre fazla tahminler zamla karşılanacak.İl olacak kazalar hakkında bütçede tahsisat yok ANKARA,HUSUSÎ 1960 yılı Bütçe Kanunu lâyihası ve gerekçesini havi 915 sayfalık iki cilt dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • [A.P.GEMİSİ BATTI *skoçja MMHerinde karaya oturan Fin bandıralı An-UklıllOI DM III na'nın kaptanı John Vuoria,gemisini batmasından pek az Anca terkederek karaya çıkmıştır.Kaptan,gemi mürettebatı gemiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • NATO'da YENİ BİR mesele ortaya çıktı Bâzı memleketlerin ve Fransa'nın,taahhütlerini yerine getirmemesinin zaafa yol açacağı belirtildi PARİS,A.P.NATO askerî liderlerinin dün Paris'te sona eren toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1959
  • Millî Korunmayı kaldıran tasan Meclise veriliyor Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen imzasıyle İstanbul Esnaf Dernekleri Birliğine gelen bir yazıda Milli Korunma Kanununu ilga eden tasarının yakında B.M.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • Siyah bir köpek,önüne geleni ısırıyor Bir küpek Hilton oteli bahçesi ve civarında evvelki sabah saat 4 de 8 kişiyi ısırmış ve yaralılar tik Yardım Hastahanesine kaldırılmışlardır.Polis ve bekçilerin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • Aygün,istimlâk borçlarının 1960'da ödeneceğini söyledi KAÇAK İNŞAATIN KONTROLÜ İÇİN DAHA MÜESSİR TEDBİRLER ALINACAK Belediye Reisi Kemal Aygün 1960 malî yılı içinde,halen devam etmekte olan islerin bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • ABAND OTELİ MÜZİKLİ 4S.A DANSLI Yılbaşına münhasır olarak 3Ü.12.1959 dan itibaren 4 gün zamsız,yaz tarifesile hizmetinizdedir.MÜOÜRİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • Nilliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı i ıf 1 e r 1 n 1 fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • HİCRÎ Cumartesi RUMÎ 1379 12 1375 C.ahir ARAUK T.sani 11 19 5 9 29 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 7.14 2.34 Öğle 12.07 7.27 İkindi 14.28 9.4H Aksan 16.40 12.00 Yatsı 18.19 1.39 İmsak 5.23 12.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • ^Rmçmm&U pMmtâ OĞLAK BURCU u [22 Aralık 20 Ocak] Hayatınızın müstesna bir gününü yaşıyorsunuz.Faydalanmazsanız güzel fırsatlar kaçabilir.KOVA BURCU [21 Ocak 29 Şubat] Herkesin ne dediğine bakmayınız.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • İffl!İ!«İ:İI:«il 8 9)0 SOLDAN SAĞA:1 Vukuu ile büyük ziyan ve üzüntülere sebep olan hâdise;Tersi su.2 Güvenilir;Güce gidecek muameleden yarı şaka şikâyet.3 Dev-2 let adamlarının kurduğu meclis E3kiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • Mimimin nun ı mimini mıı ııı mMimııınıılMlMtımımmmıiMii#lılMiı»ıt'MM ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8-15 Sabah istekleri 8.35 Müzikli s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • f SİNEMALAR I BEYOĞLU AI.KA/AK Tel 44 25 62)Sonbahar Pervin Par Mahir özerdem Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Hayat Ağacı Elizabeth Taylor Montgomery Clift Renkli îng.EMEK Tel:44 84 39)öğleden Sonra Aşk A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • ClBA İLÂÇ FABRİKASININ vIoALIÜINEj 12 Komprime İsimli müstahzarı İstanbul'da Perakende 200 kuruş fiatia Piyasaya arzedilmiştir.DOĞAN SAĞLIK ve SİGORTALARI A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • m FRANSIZ Kültür Merkezi tarafından dün akşam Teknik üniversite'de bir «Teknik Kitap Sergisi» açılmıştır.2 bini mütecaviz teknik kitabın teshir edildiği sergi,24/Arahk gününe kadar açık kalacak ve kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • OPERA İÇİN EK BÜTÇE İSTENECEK BELEDİYE MECLİSİ TAHSİSATI KABUL EDERSE,HAFTADA İKİ TEMSİL VERİLECEK Belediye Meclisinin fevkalâde toplantısında,istanbul operası için hazırlık yapılabilmesi gayesiyle ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • Dame De Sion öğretmenleri hususî ders veriyormuş Dome de Sion Fransız Kız Lisesinde vazifeli bazı öğretmenler hakkında tahkikat açılmıştır.Sayılan ve isimleri hâlen gizli tutulan öğretmenlerin,kendi ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • 0ı ı i ııınmıı.mı m ıı ininin nun IIII1IIUIIIIIIIIII n mııı i Mim konacak bir nokta TTİÇBİR neticeye varmadan önce,küçük 1 küçük müşahedeler üzerinde duralım.İnsanlar çokcası,tatbikatta değeri belli o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • SÜNERBANK YÜNLÜ SANAYİİ MÜESSESESİNDEN Beyoğlu Sümerhan II.binasını elektrik tesisatı tadilâtı işi yapıırılacaktır.Alâkalıların şartnameyi ve tadilât şemasmı görmek ve tekliflerini vermek üzere en geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • Yılbaşı için en makbul HEDİYE FORVIL PARİS-FRANCE PUDRA LOSYON BRİYANTİN ve PARFÜMLERİ Tajujr depolara dagıtnmştu bütuo parfümeri ve czanelerde arayınız.Tel.44 4259
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • Rakipsiz garantili gömlek ve pijamalarımızın tenzilâtlı Hatlarından bazıları Pazen çocuk gömleği 9.75 Emprime çizgili gömlek 10.95 Divitin pazen gömlek 1Î.75 Düz renkli poplin gömlek 15.00 Beyaz popli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • HAFTANIN j FİLMLERİ lU4İ,&XtC Ö/O GECE «CeMe Nuit-La» Rejisör Maurice Cazeneuve idaresinde çevrilmiş bir Sopro Film Fransız)prodüksiyonu.Oynayanlar:Mylene Denıongeot,Maurice Ronct,Jean Sorvais,Hubert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1959
  • ULUDAĞ BÜYÜK OTEL ve Tesisleri Tamamen yepyeni bir şekilde 24-12-1959 tarihinden itibaren hizmetinize giriyor:¦Her havada;hususî surette getirtilen traktör ve kar makineleri ile açık bulundurulacak yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • Şehir Tiyatrosu sanatkârlarına zam yapılıyor Baş Rejisör,kendi maaşına zam istemedi Şehir Tiyatroları sanatkârlarının maaşlarına zam yapılacaktır.Zam mikdaıı 450 ilâ 750 lira arasında değişmektedir.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • ÇANAKKALE'DE ÇOCUK FELCİ VE KABAKULAK GÖRÜLDÜ ÇANAKKALE,HUSUSÎ Vilâyetimiz hudutları İçinde bilhassa İlkokul talebeleri arasında kabakulak ve çocuk felci hastalıkları görülmüştür.Vilâyet Hıfzıssıhha E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • SİNEMADA KADINLAR BİRBİRİNE GİRDİ SALİHLİ,HUSUSÎ Şehrimiz Mera.n sinemasında gündüz seansında film gösterilirken kadınlar arasında yer meselesinden kavga çıkmıştır.Kavrfa kısa zamanda arbede halini al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • MERSİN'E SEYYAR BİR OTEL GETİRİLİYOR MERSİN,HUSUSÎ Şehrimizde kurulacak olan Rafineri tesislerinde çalışacak eleman ve personeli barındıracak yer bulunamadığından şirketin selâhiyetli şahısları konfor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • Batı Almanya'da 55 komünist tevkif edildi BONN,RADYO Batı Almanyada komünizm propagandası yapmaktan sanık 55 kişi tevkif edilmiş,bunlardan 6'sı sonradan serbest bırakılmıştır.Külliyetli miktarda komün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • 3 BÎR ADET SİZİ ^7f%^ huzura'Iu KAVUŞTURUR FAAL o 93 OPON,asabı oaş ağnla» rina ve uykusuzluğa karşı faydalıdır OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını teskin eder.OPON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • Hususî Muhasebe Üsküdar Gelir Şefliğinden Mahalle Sokak Kapı Cinsi İhbarname No.İtibar yılı Sahibi adresi Murat reis Külhan Murat reis Çinili mescit Murat reis Çavuş dere Pazarbaşı Miroğlu Selâmi ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • Y em m kışlık modellerini görülmemiş tenzilatla satışa çıkarmıştır SATIS YERLERİ A »6 kv\Ok Fabrkiası:Elmadağ.Taksın.Beyoğlu,İstiklâl Cad.No.179.Saray sineması karşısı)V.Kâhya:Kadıköy.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • PENDİK'TE:Temenye Gazino ve Piâjı yanında 417 ve 356 M2.bitişik arsalar tek tek veya birlikte acele satılıktır.Mür:Medih Varol,Pendik Gazipaşa Cad.No.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • I İLHAN DEM1REL] YENİ BİLETCİLER E-T-T.İdaresinin kadın biletçi almak hususunda verdiği karar üzerine mii-1 ttll racaat eden 8 namzetten testleri kazanan üçü kursa başlamıştır.Resimde biletçi namzetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • PAA have opening in the passenger service Dept.at the Yeşilköy Airport.Ability to speak and read English required.Interviews will be conducted at the Yeşilköy Airport only in the afternoon.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • Dikkat Yeni CİS Sigaranın zehirlni alır,öksürtmez,ağızda acılık yapmaz.Tütüncülerde.Tel:22 58 93
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • TEDAVÜLDEKİ PARA 121 MİLYON ARTTI Tedavüldeki para mikdarı geçen haftaya nlsbetle 121.322.987 lira artmıştır.Bu artışla tedavüldeki para 3.936.617.517 liraya baliğ olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • 13 SURİYELİ İDAMA MAHKÛM EDİLDİ LONDRA,RADYO Bir Suriye asker!mahkemesi 13 Suriyeliyi İsrail hesabına casusluk yaptıklarından ölüm cezasına çarptırmıştır.8 klsi hakkındaki karar gıyaben verilmiştir.Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • REKLÂM İÇİN BEDAVA ARSA Ankara'da.kurulmakta bulunan İlim ve irfan yuvası,ORTA-DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ile MODERN AMERİKAN VE NATO Siteleri arasında mevcut arsalarımızı değerlendirmek bakımından arzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • MUHASEBECİ ARANIYOR Kula Mensucat Fabrikası A.Şirketinden Bir muhasebeci ve daktilo bilen Bayana acele ihtiyaç vardır.Müracaat:Rızapaşa Yokuşu Geçit Han No:23 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • KONGRE Evvelce 6.Aralık.l959 Pazar günü yapılacağı ilân edilen Fevziyeliler ve Işıklılar Yardımlaşma Derneği fevkalâde Kongresinin İkinci ve nihai toplantısı 13.Arahk.1959 Pazar günü saat 10 da Işık L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • DYO Fabrikalarının diğer çeşitleri:SADOLUX sentetik oto boyası)KiNOX dahili boya)DYOLUX sınai fırın boyası)D YOM AT mat dahili boya)VERNİKLER No.1-24-26)DİKKAT DİKKAT Boya alırken işinizin mahiyetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • ZEyTİNyAGUM v' Yağ lılcetrU Yoğutlç» Soi.3 T«l:2276 10 Tlg 2AFES Ut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • Çamaşır Makinesi Lâstik silindirli garantili yenilenir.Telefon:21 49 02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • Kâğıthane Kuştepe ihtilâfı devam ediyor Kâğıthane ve Kuştepe köyleri arasında çıkan toprak ihtilâfı henüz halledilememiştir.İki köy arasındaki arazinin kime alt olacağı hakkındaki İhtilâfın halli için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • Baro Umumî Hevefi busun fotılamvor Baro umumî heyet toplantısı bugün öğleden sonra yapılacaktır.Toplantıda,idare heyetinde boşalan 5 asil,1 yedek üye seçimi yapılacaktır.Seçimde gençlerin desteklenece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • i Okuyucularımdan rica İ |ky| ESLEĞİME intisab tarihi olan 1909 a 1959 dan çıkarınca J J 50 sene kalır.Demek oluyor ki bu nâçiz muharrir yarım asırdanberi hizmetinizdedir.Ben,mecburî durumlar hariç İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • Yedek Subayların işleri ile ilişiği kesilecek Terhisten sona arzu edenler tercihan başka bir memuriyete tâyin edilecek ANKARA,HUSUSİ Memurken yedek subay olanların eski vazifeleri İle ilişikleri kesil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • IRUÇHAN UNVERİ İngiltere'nin Leicester eyaleti Maarif Müdürü Mr.S.C.Mason dünkü basın toplantısında konuşurkeningiliz Maarifti çifte tedrisattan hayrete düştü Şehrimizde bulunan İngiltere'nin Leiceste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • Kızıl Çin askerleri bir Hintliye işkence yaptı YENİ-DELHİ,RADYO Başvekil Nehru dün Mecliste,bir Hintli polisin Kızıl Çin askerleri tarafından işkenceye tâbi tutulduğunu resmen açıklamıştır.Bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • İlkokul öğrencilerine 400 bin liralık yardım ediliyor Maarif Vekâleti,ilk okul öğrencilerine ilâve gıda yardımı yapılması maksadiyle 400 bin liralık bir tahsisat göndermiştir.1959 malî yılı sonuna kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • Sekiz yaşında bir ocuk boğazlandı Dükkânda işlenen cinayetin sebebi meçhul.Diyarbakır'da da üç kişi öldürüldü KARS,HUSUSÎ 8 YAŞINDA bir çocuk,boğazlanmak suretiyle öHürülmüştür.Cinayet,Kars'ın en işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • HAVUCU OLuta."İNŞALLAH r *5 VAİlYET BOVUE iciM.R'lCAM Bü KVZ-l1 Çı K VAK.ıt4ıAR|NOAN ÖlClNİ RİCAN BENİ M ^ÎNENUPtSAN.Uft.FAKAT MAHMUT SA&.RE.TTÎN F»AŞA Gıgı 8ÎP-ADAM DAN.LNN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1959
  • M.M.V.istanbul 1.No.lu Satın Alma Kom.Bşk.dan:Pazarlıkla aşağıdaki yazılı yiyecekler satın alınacaktır.Şartnameleri komisyonda görülür.Tutarı K.Teminatı Cinsi Miktarı Lira Kur.LiraKr.ihale günü Saati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.12.1959
  • siilliiiı^iiiil m^BflOufltiflanni BENi ÇAPKIN*Bık?fN.T Bcrrue't ŞAN OLARAK TANIDAN DUŞÜN-UJAA OLDUĞUNU OGRE.LAz.aa MİRSE ŞÖHRETİ/bSa!MAHVOLUR S^l^BACoKMg MAYATlAAr MAHVETMENE t KAT' İyEN GÖZ U/V\A/V\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1959
  • S3Zâ SU ÖRDEK CANIMI SIKMA HİÇ VÜZ VERMEĞE DE GEL-MİyOR!^gj VAK.VAK.VAtC VAAK.^n *r »t *T S «At* te» Stfwaf lO-IĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1959
  • SeçÎm BîTTi VINCENT DElSO RAKİPSİZ OLA.RAK BRAKOVA REİSİr üMHUR U seç i ı-ot.MEMı-EHET.İCURTÜL 5ST NEE SENÎ Mİ İSTİVOJİ.Lig I?SENİ HA.EVET BABA»!Bu HALKiN,ARZüSuiPUR-HALK Öyi_E tST.ynOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1959
  • KUÇUK.KlZ PÛUE-EEİ Suya Duştu GaUba boguumadan yETf ŞEY/M.t KIZ BOÖU.LACAK. 5ARJDIM sor-PİM J*v İN.fi UZUL/WEVlfS.SEM ŞİfvVDİ VE'.TİŞİRİM-İŞTE.AMA 3AY/LJAIŞ GAUİBA L rTl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1959
  • fltw wf$ T*Tbİ%j l qffi AMA BUNU?VARAMAZ.SIN ÇÜNKÜ» DİABt-0'yıJ 1/u AZİSONİZA.SEN İSTERSEN,KEN-DİNE.VENI BlR.ARKA DAS BUI-«BEN BİE DOLANDIRICI 'İLE ÇAUıŞACAC5l/V\~y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1959
  • İLAN Fenerbahçe Nice Maçı İçin Cenevreye gitmek isteyenlerin Kolaylık Turistik scyyahat bürosuna müracaatları Telefon:22 17 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1959
  • Fotoğraf makineleri BRHun Foto flaşları VREDE BOK Kutu makineleri için i 7.07 tarifeden tahsis alanlara acele fatura temin edilir.Müracaat:Türkiye Umumî Vekili:MEHMED İPEKÇİ Alyanak Han 13 Telefon:22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1959
  • TESVİYECİ MONTÖR aranmaktadır Müracaat:Birfabtas T.A.Ş.Yeni Kozluca Han Kantarcılar Pazartesi Çarşamba Cuma Müracaat Edilmesi Tel:22 46 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1959
  • Yeni Karamürse YENİDEN SATIŞA ARZEDİLEN Memleketimizin tanınmış fabrikalarının kumaşları,fabrika maliyet fiatından çok aşağıya satılmaktadır.KADIN KUMAŞLARI ERKEK KUMAŞLARI 100 yün 55 liralık Jarseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1959
  • ZARİF MOBİLYA MERAKLILARINA MÜJDE REZAI TARAFEYN İLE SATIŞ Bugünkü Cumartesi günü ve yarınki pazar günü saat 9 ile 20 arası TEŞVİKİYE TOPAGACI,Ihlamur yolu HATAY Apt.No.41/10 Teşvikiye durağından,Teşv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1959
  • I POPÜLER ESERLER 1 BÜLENT TARCAN 1 İstanbul radyosunda onbeş günlük aralarla Mü-EŞ EE zik mecmuası)ismi altında konuşmalar yaparım.Bu müzikli musahabelerde gayem dinleyicilerime büyük EE kompozitörle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1959
  • KARANI Yazan:Vladimir İçini çekti,banyo küvetinin içindeki ezik,yamru yumru bir süngeri iki parmağı ile kaldırdı ve ihtiyatla bıraktı.Kaygan,pembe sabunu gözden geçirdi.Bütün bunlar,bazı temizlik kaid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1959
  • Aziz Atatürk'ün Büyük Eseri Çünkü efendiler,bu grııpu Kurmayı vicdan borcu,millet borcu bilmek durumunda ve kabiliyetinde bulunan efendiler,imansızdır.Korkaktılar.Cahildiler.imansızdılar,çünkü millî e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1959
  • Sabun yerine DETERJAN ğBMk Temizleme hassası sabundan kat kuvvetlidir:çamaşırı daha iyi temizler ve ot.r.Yünlü,ipekjior nylon larınızı Ajf/e yıkayınız.MAMULAtlDIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.12.1959
  • Türkiye Avrupa grubuna alındı Baştarajı Altıncıda tiplediği organizasyonların büyüdüğü,binaenaleyh JEFA'nm müstakil çalışması lâznrı geldiği ve bu maksatla tarafsız bir memleket olan ve ayni zamanda F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1959
  • inmillllil(lllHlllfiiUI| ÖSTERREİCHER'İN İKAZIİ Çiaştarafı Altıncıda REAL MADRİD MENECERİ OTELE GELİYOR Toplantı biterken,kapıdan uzun boylu,kabarık kıvırcık saçlı,kibar bir adara giriyor ve herkes ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1959
  • EN UCUZ EN TESİRLİ ÇAMAŞIR TOZU PAKSOY T.SI.lid.Şİİ.Mana lei.1500 Istanbul Tel.441084-Ankara Tel.14995
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1959
  • ZONGULDAK VALİLİĞİNDEN:Vilâyetimizin lifıâni kazasında yapılacak Hükümet Konağı onarım inşaatı kapaL zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.İşin keşif bedeli 143539.15 lira olup muvakkat ieminatı 8676.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1959
  • 3 ŞEHİRDE 6 ÇETİN MAÇ VAR t Baştarafı Altıncıda takımlar muhtemelen 5u tertiplerle çıkacaklardır:Galatasaray:Yüksel S aim,İsmail Candenıir,Ergim,Ahmet Mustafa,Krol,Saat,B.Ahmet,Krtan.İzmirspor:Seyfi Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1959
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN:1 İstinye rıhtımı ikmâli inşaatı 1960 mali yılına sari taahhütlü olarak 782.642,46 liralık keşfi dahilinde yaptırılacaktır.İlk teminatı 35.055,70 liradır.Fen işleri Md.19.57 TL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1959
  • M.M.V.1 No.Iı Sat.Al.Kom.Bşk.lığından ANKARA Askerî birlikler ihtiyacı için 10 ton yağlı kaşar peyniri satın alınacaktır.Tahminî tutan 95000)lira olup geçici teminatı 6000)liradır.İhalesi 26/12/1959 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1959
  • Millî Takım 29 Aralık'ta açıklanıyor Baştarafı Altıncıda Aralıkta Mithatpaşa Stadında oynayacak,muhtemelen Ocak ayının ilk haftasında uçakla Pakistan'a hareket edecektir.Gündüz.Kılıç,Fikret Kırcan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1959
  • KABİNEDE YENİ TADİLÂT YAPILDI fr Baştarafı Birincide kiline Ziraat Vekili Nedim Ökmen,Zorluyla gidecek olan Millî Müdafaa Vekiline de Maliye Velcili Hasan Polatkan vekâlet edecektir.Mebuslara dağıtıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1959
  • YUGOSLAVYA TÜRKİYE İLE SIKI MÜNASEBET İSTİYOR BELGRAD.RADYO Belgrad'ta bir Yugoslav hükümet sözcüsü,hükümetinin Türkiye ile olan münasebetlerinin çok iyi durumda olmasını arzuladığını söylemiştir.Sözc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1959
  • Trafik haftasının ikinci gününde iki kişi öldü t Baştarajı Birincide plâka numaralı Şişli-Beyazıt otobüsü Tepebaşında Refik Saydam caddesinden geçerken,durakta bekleyen 75 yaşındaki üftade Kuranoğlu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1959
  • KIBRIS'ta BAŞKAN seçimi yarın yapılıyor t Bağtaraft Birincide tevkif edilen hiçbir Rum kalmamıştır.ADAYLAR NETİCEYİ BEKLİYOR Makarios,Pazar akşamına kadar kal» mak üzere dün öğleden sonra manastıra çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1959
  • NATO'DA YENİ BİR MESELE ORTAYA ÇIKTI t Baştarafı Birincide memleketler,atom silâhlarını kendi topraklarında bulundurmaya,taahhütlerine rağmen yanasmamakta ve hava kuvvetlerini Avrupa'nın müdafaası içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK TAKSİTLE Maltepedc şahane arsa lar.22 50 02.KARTAL,Pendik,Tuzlada deniz kenarı sat.fabrika arsaları,36 19 78.GÖZTEPE,Suadlye,Erenköydft s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1959
  • •55^* Komşuda Riyale Pişiyor MAKARNACILIK ve TİCARET T.A.Ş.ŞUBE TELEFONLARI ANTALYA 1336 İSTANBUL 271198,İSKENDERUN 1494 İZMİR/23431_ lZONGULDAK 2037
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.12.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Teknik Komite dün toplanarak B milli takımı ile ilgili Sülüyorîa'r Kırcan,Gündüz Kılıç,Necdet Erdem ve B takımı antrenörü Cihat Arman dün yapıla^ toplantı sırasında görülüyorlar MİLLİ TA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1959
  • Ordu Takımı Mısır ve İran ile aynı grupta ANKARA,HUSUSÎ ORDULAR ARASI Futbol Şampiyonası münasebetiyle bir toplantı yapan C İSİM.Ordu takımımızı,Mısır ve İran'la aynı gruba vermiş bulunmaktadır C.Î.S.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1959
  • Mahallî ligin 14 üncü haftası bugün başlıycf Mahalli ligin ondördüncü haftası,bugün Şeref stadında yapılacak Anadolu-Sarıyer ve Galata-Hasköy karşılaşmaları ile başlayacaktır.Günün ilk müsabakası saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1959
  • G.Saray'ın yeni İdare Heyeti listesi hazır Galatasaray'da kongre hazırlıkları dün de devam etmiş ve âzâlar gruplar halinde toplanarak fikir teatisinde bulunmuşlardır.Bu arada kulüp reisliği için ısrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1959
  • Gündüz "Arlık konuşmam,dedi Galatasaray kulübü İdare heyetinin İstifa etmesi üzerine Gündüz Kılıç'ın eski kulübünde tekrar vazife alacağı bildirilmiştir.Kılıç,bu hususta kendisine sorulan bir suale su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1959
  • Osterreicher9 in ikası Fenerbahçeliler içinde heyecanlı görünmeyen yahut da heyecanını gizlemeğe muvaffak olan ender futbolcuların basında Naci geliyordu.Belki de kaptan olmanın verdiği mes'uliyet,onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1959
  • Amatör Millîler Hevanşı Yarın Oynuyor Adana'da 7-1 mağlûp ettiğimiz Irak takımını yine açık farklı yenmemiz muhtemel BAGDAD,HUSUSÎ AMATÖR mili!takımımız,Roma Olimpiyatları eleme serisindeki ikinci kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1959
  • [SAMÎ ÖNEMLİ] Milli lig lideri Beşiktaş bundan evvelki maçlarından biriıe çıkıyor,önde kaptan Nazmi görülüyor.Onu kaleci Necmi,Şenol,Ahmet,Arif ve Kaya takip ediyorlar.Siyah-Beyazlılar bugün de Şekerh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1959
  • MODA 6.SARAY bugün oynuyor Günün *en mühim basket maçında Sarı Kırmızılılar rakiplerine nazaran favori Yüksek tahsil için tstanbula gelmiş bulunan Milliyetçi Çin basketbolcularmdan Tsorng Chyl Ruey Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1959
  • CENEVRE'DEKİ MAÇ GECE OYNANACAK Gazetelerden)1 L—FENERİN ANTRENMANI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1959
  • U.E.F.A.'nm Meıkezi Paris'ten Bern'e naklediliyor KİYE AVRUPA GRUBUNA Fenerhahçenin 3 üncü maçı Zürich9 te gündü» oynamak için yaptığı teklifi UEF4 nın kabul etmesine ihtimal verilmiyor U.E.F.A.Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor