Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.12.1959
  • 84 milletin 329 müsabıkı arasında Türkiyeyi dünya ikincisi yapan milli ekibimizi yetiştiren Daktilo Sekreter Kursları ÖĞRETİR tŞ BULUR Ücreti Taksitle Alır Merkez:Lâleli,Kemalpaşa Ağayokuşu No.14 Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1959
  • YEHİ DELHİ'DE İKİNCİ GÜN tSSS£SS23S& nımızın çartı oldujjunu söylemişti*.Hint başkentindeki İkinci ününe Gandl ftbldesini ziyaretle başlayan İke,bilâhare Başvekil Nenrn Ue 90 dakika Büren bir konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1959
  • Başvekil,DP Grubunda izahat verdi Altı saat süren toplantıda bâzı vekillerde izahatta bulundu.Grup Başkanlığı için seçim tehir edildi ANKARA,HUSUSÎ D.P.Meclis grubu dün 5 saat 50 dakika süren uzun bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1959
  • İ Londra'nın tanınmış moda yaratıcılarından Dawn sinema tarihinin en meşhur eserlerinden biri olan Ben-Hur filminin,sinema edebiyatına geçmiş araba yarışların* dan mülhem olarak hazırladığı bir elbise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1959
  • FIRTINADAN 6 günde 130 denizci BOĞULDU DIŞ HABERLER SERVİSİ 6 günden beri Atlantik'te ve Şimal denizinde devam eden şiddetli fırtına nispeten hafiflemiştir.Fakat şiddetli deniz küçük gemilerin açılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1959
  • GAZETECİLER İÇİN «SÜTÜBOZUK» DENDİ Eşme İlçe Başkanı Nevzat Alpay Ulubey ilçesinde,İnönünün millete müslümanlığı unutturduğunu ve katolik yapmaya çalıştığını söylemiş ve «Bu adam 45 e yakın gramofon p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1959
  • [ÖZDEMÎR GÜRSOY] DEDl-KODULU YIKIM en M* çarelerinden Sil&htarağada Aslan Tuğla Fabrikasının karşısında bir ı v-77.T,««»Met evvel İnşa olunan gecekonduların yıktınlması,o çevre halkı arasında parti-Ie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1959
  • B.M.RUSLARIN MACARİSTAN'I TERKİNİ İSTEDİ NEW YORK,RADYO Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dün Macaristan ve Kore meseleleri hakkında karar vermiştir.Genel Kurul,10 a karşı 53 reyle,Macaristandaki Rus a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1959
  • İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLANDI İnsan hakları beyannamesinin kabulünün 11.yıldönümü,dün Türkiye Milli Gençlik Teşkilâtının Beyoğlundakl lokalinde tertiplenen bir toplantıda kutlanmıştır.Söz alan Doçent Dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1959
  • Okullarda ders yılı süresi uzatılacak Eğitim Millî Komisyonu raporunun bâzı kısımlarının tatbiki için komisyon teşkil edildi E EKREM ALTINKAYNAK* ĞlTİM Millî Komisyonunun raporunda tavsiye edilen husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1959
  • [A.P.YENİ BİR ROKET Birleşik Amerika 6 Aralık günü,yakıtı mayi hidrojen olan yeni bir icra roketinin denemelerini başarı ile tamamladıktan sonra yukarıdaki resmi neşretmistir.Denemesi Florida'da yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1959
  • EZİNE'DE BÜYÜK BİR KÖY KAVGASI Kız kaçırma dedi-kodusundan çıkan kavgada iki kişi öldü,14 kişi de yaralandı.EZİNE,Hususi Muhabirimiz İSMAİL MÜŞTAK BİLİCf den Ezine'nin Çınar köyünde kız kaçırma yüzünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1959
  • YENİ KIRA KANUNU tasarısı hazırlandı Tasarıya göre kiralar,arsa ve bina kıymetinin yüzde onunu geçemiyecek ANKARA,HUSUSİ EV sahibi Kiracı münasebetlerini tanzim etmek gayesiyle yeni bir kira kanunu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1959
  • Bir trafik kervanı şehri dolaşıyor.Dahiliye Vekili bu mevzuda bir radyo konuşması yaptı.TRAFİK kazalarından korunma haftası dün bütün yurtta başlamıştır.İstanbul,Ankara ve İzmir radyolarında yapılan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1959
  • Satır,hesaplaşma için Menderes'i Meclis'e çağırdı Karadeniz gezisinde Genel Sekreter Aksal da iktidarı vaadlerini yerine getirmemekle itham etti ORDU,Hususî surette giden RAFET GENÇ bildiriyor)P ekibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1959
  • [T.H.A.Beyruttakl feci uçak kazasında ağır surette yaralanarak kurtulan tek Türk yolcu olan Bayan Kâmuran Ortaç,cehrimize getirilmiş ve bir hastahanede tedavi altına alınmıştır.K.Ortaç yakında hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1959
  • UŞAKLI ON D.P.li hakkında dâva açılıyor UŞAK,HUSUSÎ C.H.P.lideri İnönü'nün ziyareti sırasında vukubulan hâdiseler dolayısiyle Uşak'ta yeni bir dâva açılmıştır.CJH.P.Uşak Milletvekili Ali Rıza Akbıyıko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • ORİJİNAL FABRİKA MAMÛLÂTI VOLKSWAGEN Komple motörleri gümrüğe gelmiştir.Miktar az olduğundan sayın müşterilerimizin acele müracaatları menfaatleri icabıdır.Servis Ticaret Ltd.Şirketi Şişli,Dr.Şevket B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • Jehvet PAZARLARI Seri halinde neşre başladığımız bu romanlar,sizlere sönen saadetleri,yıkılan bayatları,aşk ve sevda alenilerinin iç yüzünü anlatacak ve hayattan alınmış olan İbret dolu bir çok hakika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • Snaz İLKOKUL MEZUNU KİZ ERKEK alınır Qece Q undur.WK3B^B!^JJJ/rajt ı 5 T A N B Ü L TEL5İZ-RADY0-ELEKTRİK JfS2i a&rae boytt/eu-uuı devanieau/or.*jqIik de j-B ayda uerflu v &aJıaJf*fu ıtifut ıııfileA ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • KIZILAY İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SÜTTOZU NAKLETTİRİLECEKTİR 15/12/859 talihinde açık eksiltme ile şartnamesine güre 414 tem süttozu nakleUirileoektir.Taliplerin Müdürlüğümüze müracaatları.Tel:22 0% 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • EKZEMA hastalıkJanru karşı PİŞİK YANİK ve YARALARA KARŞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • PENDİKTE SATILIK ARSALAR Pendik kaynarca istasyonuna 12,denize 15 dakika Ankara asfaltına 400 metre mesafede denize nazır 450-600 metre karelik arsalar parseli 0500 4000 lira Tapu ve Çap derhal verili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • VEFAT Ahmet Sıtkı Paşa İle Ayşe Zer-fidan hanımefendinin kızları Medine Müdafii General Fahrettin Türkkamn'ın eşi Suphiye Türkkan'm,»General Selim Türkkan'ın General Orhan Türkkan'ın ve merhum Yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • Bağırsak kaçakçılığı duruşması başladı Kolilerle yurd dışına bağırsak kaçırmaktan «anık 25 kişinin duruşmasına dün Toplu Mini Korunma Mahkemesinde başlanmıştır.Mahkemeye gelmiyen sanıkların ihzaren ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • *fl ^HAFTANIN İ!FİLMLERİ Tuttecuc CDkjou HAYAT AĞACI «Kaintrec Country» Rejisör Edward l» my try k idaresinde renkli ve Sinemaskop «5 sistemiyle çevrilmiş bir Metro Goldwyn Mayer Amerikan)filmi.Oynaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • LÂSTİK İS SENDİKA E İŞVERENLERİ İTHAM Başkan "Sezon tatili,diye işçinin istismar edildiğini belirtti Çalışma Umum Müdürü istifaya davet edildi SÜOO meslekdaşı açıkta kalan Türkiye Lâstik,Kauçuk ve Plâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • Agabeysinî öldüren genç "Kaza oldu,diyor SANİK,TORNAVİDANIN MÜNAKAŞA ESNASINDA MAKTULÜN BAŞINA SAPLANDIĞINI İDDİA ETTİ Küçükyalı'da ağabeysi Hüsnü İsabelli'yi tornavida ile öldürmekten sanık Mevlût İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • Kahve kaçakçılığı sanığı Bedros mahkemeye geldi Yurda milyonlarca liralık kaçak kahve ve eşya soktukları iddiasiyle Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıkların duruşmasına dün de dexTim edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • ar M E V L 1 D Vefatının senei devriyesi münasebetiyle Kıymetli Büyüğümüz MEHMET MUCİP N.VEZİROĞLU'nun ruhuna ithafen 12/12/959 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Şişli camii şerifinde Hatmi Şerif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU [22 Aralık 20 Ocak] 122 Ha/iran 2'.i Temmuz] Sizi ilgilendirmez gibi 4^Z.Şüpheyi İçinizden atınız,görünen bir meseleye bir-sevdiğiniz,dost bildiğiniz denbire karışabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 i 7 2 3 "i 1 4 5 H 1 o 7 1 1 8 m 9 n BULMACl SOLDAN SAĞA:1 Kitapların kapağa bağlandıkları yerin iki ucundaki ibrişimden örülen ince gerit;Çocuk oyunlarında cezalı ¦olan.2 Bir f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • Vao:o:o:o:oo-OaVAVA» ¦VAV»V»*o O t O ILvAVAVaVAVaV»VA0A0AVA0A un1* H31 cv*s\9 a oQ\iQ^ »M&M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • PTT memurları da yıpranma payı İstiyor PTT nin aktif servislerinde çalışan memurlar,emekliliklerinde esas olacak yıpranma payından istifade edememekten şikâyetçidirler.PTT Dağıtıcı ve hat bakıcıları C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • KISA HABERLER DEVLET Demiryolları 1.İsletme binasındaki bir hesap makinesi çalınmıştın KÂZIM Işık adında biri ayrı yaşa-dığı karısı Birsen'in Balat'taki evine giderek münakaşa etmiş ve tabanca ile hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • Yumrukla kulak sağır eden adam mahkûm oldu Oknıeydanında şakalaşma sırasında arkadaşı Ali Poyrazı yumruklayarak kulağını sağır eden Orhan Uzunsokaklı dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde 3 sene,4 ay hap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • r SİNEMALAR 3 BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)Sonbahar Pervin Par Mahir özerdem Türk ATLAS Tel:440835)Hayat Ağacı Elizabeth Taylor Montgomery Clift Renkli İng.EMEK Tel:44 84 39)öğleden Sonra Aşk Audrey H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • İlli I Ilınıl II nil ill ılınılın III lınılllllllllllın İSTANBUL I 7.27 Açılı?ve program 7.30 E Günaycün sevgili dinleyiciler 8.00 z Haberler ve hava raporu «S-IS I Şarkılardan bir demet 8.35 Müf zikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • I YOL BOYUNCA.j NSAN bazan bütün günlük meselelerile I şahsî endişelerinden,ceketini,gömleğini çıkarır gibi,soyunmak istiyor.Büyük çınar ağaçları arasında uzayan kim-sesiz bir yol.Yüksek dallardaki ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • Zimmetine para geçiren icra memuru yargılandı Zimmetine 200.000 lira geçirdiği lddiasiyle Toplu Milli Korunma Mahkemesinde yargılanan icra memuru Murat Aleybeyoğlu'nun duruşmasına dün devam edilmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1959
  • NEVLİD Gazetemiz kurucusu ve Başmuharriri Merhum üstadımız SEDAT Sİ M A VI 'fili n aziz ruhunu taziz maksadiyle 6 ncı ölüm yıldönümüne müsadif ll.Aralık.1959 Cuma günü,öğle namazını müteakip KANLICA C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • Nobel Niikâfalı Dağıtıldı 1959 Barış mükâfatı İngiliz İşçi Partisi mebuslarından Noel Baker'e verildi STOCKHOLM,AA.1959 Nobel başarı mükâfatı îsveç Kralı Güstav taralından dağıtılmıştır.Bu yıl mükafat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • Nefesi kuvvetli bir hoca altınları Osmanlı meteliği ile değiştirdi AKHİSAR,HUSUSÎ Ali Poyraz adında bir hastayı iyi edeceğini.söyleyen bir hoca,hastanın 10 beşibiryerdesini,gizlice eski Osmanlı meteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • Arnavutköy Dolmabahçe tramvayları kaldırılacak Arnavutköy Dolmabahçe tyramvayları kaldıırlacaktır.Pazar gününden itibaren bu hatta otobüs işletilecektir.Kaldırılacak 9 tramvayın yerine 5 yeni otobüs k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • Nusaybin'de kaçakçılar mayinden havaya uçlu Jandarmalardan kaçmak için mayin tarlasına giren kaçakçılar üç infilâk neticesinde hayvanlarıyla birlikte öldü GAZİANTEP Hususî Muhabirimiz REŞAT ZORBAŞ bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • LÛTFİ KIRDAR MOSKOVA'DA LONDRA,RADYO Sağlık Vekili Dr.Lütfi Kırdar başkanlığındaki Türk hey'eti dün Moskova' ya vasıl olmuştur.Türk heyeti hava alanında Sovyet Rusya Sağlık Vekili tarafından karşılanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • AMERİKA,ZİRAİ VE ormancılık programı İÇİN KREDİ AÇIYOR NEW-YORK,RADYO Türkiye'nin ziraat ve ormancılık programına yardım temini için Ame-1rika ile Türkiye arasında bir anlaşma imzalanmıştır.Bu yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • General De Gaulle Batı Afrika'da ST.LOUİS Senegal)A.A.Fransız Reisicumhuru de Gaullc dün uçakla St Louis'e gelmiştir.General Batı Afrika'da 4 gün kalacak,Fransız topluluğu icra konseyinin altıncı topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • Sir kadın yere gömülü kime düşerek boğuldu Yere gömülü Di.küpe düsen kadın uoğularak ölmüştür.Davutpaşa İskele caddesi 19 sayılı evde oturan 58 yaşında Hikmet Zeket adındaki kadın mutfakta dolaşırken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • MARDİN LİSESİNDE öğretmen sıkıntısı var MARDİN,HUSUSÎ Mardin Lisesi müdürüne bir Orta Okul öğretmeni vekâlet etmektedir.Mevcut 34 öğretmenden yalnız 3 ü Lise öğretmeni,11 i Orta okul 7 i çeşitli rütbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • HOSDERE ASKERİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN Askerî birlikler ihtiyacı için 261 ton sığır eti kapalı zarfla satın alınarak mukaveleye bağlanacaktır.Tahmin bedeli 1.305.000 lira olup geçici tenv.na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • KEYSTONE!TAM TFRQI Atlantik'te ve Şlı«m ıcnaı mnl dcnizinde fırtuıaların yüzlerce insanın ölümüne sebep olduğu,mavi göğü ile dünyada şöhret yapmış Riviera'ııın sağnaklar altında kaldığı şu günlerde Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • [T.H.A.l Güney Doğu illerinde sıkı takipten sonra yakalanan firarilerin başları Soldan sağa)Hacı Yılmaz,Mustafa Adıyaman,Hüseyin Gültckin.Doğu ve Güney-Doğu Anadolu dağlarında daha birçok Şakînin dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • il Genel Meclisi D.P.Grubu vazife taksimi yaptı 11 Genel Meclisi D.P.Grubu,dün İstanbul D.P.11 Merkezinde toplanarak Cevdet Perin'i yine reis vekilliğine aday seçmiştir.Kâtiplikler için de Halit Engin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • CENTO'nun askerî yardımcıları geldi ANKARA,HUSUSÎ CENTO Askerî Yardımcılar Daimî Grubu Başkanı tranlı Korgeneral Nadir Bahmanoğlu Ankaraya gelmiş ve Nhava alanında askerî merasimle karşılanmıştır.1 Oc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • Halicin dolmaması için tedbîr alınıyor Halicin dolmaması için tedbir alınmaktadır.İlk plânda Telsiz mevkiinde bin dönümlük bir arazinin ağaçlandırılmasına,civardaki birikintilerin Halice sürüklenmemes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • Beş gün önce çıktığı ceza evine yine girdi Beş gün evvel cezasını dolduran Mustafa Kaşar adında bir mahkûm,dün yine cezaevine girmiştir.Mustafa,Beyazıtta bir evden,içi eşya dolu bir valizi çalmak suçu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • GÜLEY,HAKKINDA DÂVA AÇILIYOR Karagümrük C.H.P.ocak kongrelerindeki konuşmaları dolayısiyle C.H.Phatiplerinden avukat Şeyda Güley hakkında Başvekil Menderesin muvafakati İle D.P.nin hükmî şahsiyetini r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • Oursa'daki tarlaları fareler istilâ etti Ziraî Mücadele Müdürlüğü farelerin itlafı için köylüye fare avına mahsus zehirli buğday dağıtıyor BURSA,HUSUSÎ Vilâyetin bâzı bölgelerindeki tarlaları fareler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • 3k IIFIIRY VEI1AI Ül I1İİ Tan,nmıS Fransız perde ve sahne yıldızı nEnn I f III Mb ULUU Henry Vidal,Parlste bir kalp krizi neticesinde ölmüştür.Şimdiye kadar 30 a yakın filmde rol alan Vldal,tanınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • toprak reddetti Kasım'a cevap veren Abbas Aram,"İran'ın toprak bütünlüğünü korumak için tedbir alacağız,dedi LONDRA,RADYO İran'dan toprak talebinde bulunan Irak Başvekili General Kasım'a cevap veren İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • APARTMAN 1 İSTİKBAL CADDESİ Yıl sonunda ve Yılbaşında CEM'AN 1.046.600 Liralık ikramiye 16 Ocak 1960 Akşamına kadar BÜTÜN TASARRUFLARINIZI Size o/25 Muttuk İsabet Sağlayan TURK TİCARET BANKASI'nda Ttf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • TAKVİMDE BİR YAPRA Niyetine BEN çocuk ağlamasına tahammül edemem.Sinirlerim bo-i zulur,başım ağrır,kimse ile konuşamam,«canım» deseler içimden «canın çıksın!demek gelir,hülâsa berbat birşey olurum.Geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1959
  • I MİLLİYET] Afifi ill* A CI VnilTDni Efil YAD Aircratı Amerikan uçak sirkeli,Amerika semalarında uçan «UM UffAUB RUN I nUL CUlIUn u00 uçağın bulundukları mevkileri,irtifaları ve uçakların cinslerini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.12.1959
  • r,VE.6ÖVLECE AİLEYE DUVOUSU KİNİ ÖUÛMJMO&S SQNR.A OA UNîJT/AAMlŞ.3**1* V^ HE^ SEFERİNDE GALİP7 SEUMtşl SENEUER-1 DE^SEKİ VÛZUERCE K*ŞÎ ^SKAREtsi&ı'z.«ŞEKİLDE gü ŞATONUN ıÇİMDE.CAN v/ERİP GİTAtiŞ î.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1959
  • $Sft UVAZEN&Sİ v BOZULAN T" I B/ANDA SULARA GÖMÜLÜ/Z~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1959
  • ^L^V^ö-L-nJ.bos* er:t ijx.r 7~~n/N R Ezrresi GÜM KARı/AA* V\VlL-DONU/VVÜ İÇİN* NE MED İVE ALSAAA?JGüMi GÜNÜ J.HEUİVE"Sİ fCİl BİR.t 4RA£ VEKEAVEX?zımm u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1959
  • HİCRÎ CUMA 1 RUMÎ 1379 11 1375 C.âlıir ARALIK T.V.III 10 19 5 9 28 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 7.13 2.33 Öğle 12.07 7.27 İkindi 14.28 9.48 Aksan 16.40 12.00 Yatsı 18.19 1.39 İmsak 5.23 SÜLj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1959
  • Milliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1959
  • S.H Tablet 4 jy^/Jr jgBl Her tOrfO öksürüğü 2S T aJİffl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1959
  • Fenerbahçe Nice Maçına gideceklerin müracaatı 22 67 07 derhal Sağlamlar Kollektif Şirketi Doğubank tş Hanı No:115
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1959
  • MOTOR USTABASISI VE MOTORCU ARANIYOR Anadolu Şantiyelerimizde çalıştırılmak üzere Motor Ustabaşısı ve Motorcu alınacaktır.Müracaatların 15 Aralık 1959 tarihine kadar Bahçekapı Garanti Han kat 3 No.309
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1959
  • MUHASEBECİ ARANIYOR Kula Mensucat Fabrikası A.Şirketinden Bir muhasebeci ve muhasebeden anlıyan Bayana acele ilıtiyaç vardır.Müracaat:Rızapaşa Yokuşu Geçit Han No:23 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1959
  • BİR ADET OPON^j sizi HUZURA'1U KAVUŞTURUR OPON,asabi baş ağalarına ve uykusuzluğa karşı faydalıdır OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını teskin eder.FAAL o M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1959
  • KARAN Yazan:Vladimi Alhinııs:«Ah Margot» dedi ve gırtlağına bir şey takılmışcasına,pürüzlü sesler çıkararak bundan kurtulmaya çalıştı.Sonra:«Çok geç,çok geç.diye,titreyen bir sesle âdeta bağırdı.Ayağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1959
  • Büyük E s er i Yabancı bir kumandanın Harbiye Nazırına emir vermesine.Milli Teşkilâta karşı İzzeti nefs meselesi çıkaran Harbiye Nazırının izzeti nefsine dokunuyor,ne de Osmanlı Devletinin istiklâlini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1959
  • III!I S ADEDDİN HEPER Bir evvelki yazımızda Ladini musikimizin sözlü E E eterlerinden Karmalıklar lıakkında malûmat vermiş-E E tik.Bu yazımızda Kâr ve Kârçcleri izah edeceğiz.E E Kârlar.Kârnatıklardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • BAŞVEKİL D.P.Grubunda izahat verdi t Baştarafı Birincide perşembe günü saat 15 de Grup Başkan vekillerinden Lr.Baha Akşit'in riyasetinde toıılannııştır.Bu ietimada Başvekil Adnan Menderes ile alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • SATIR,HESAPLAŞMA İÇİN MENDERES'İ MECLİS'E ÇAĞIRDI t Baştarajı Birincide deres'e Meclis'te hesaplaşmak için şu daveti yapmıştır:«A.Menderes.Edime meydanlarında im hesap verilir?Mecliste önergelerimiz v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • K.ORTAÇ,BEYRUT hava faciasını anlattı Başlar afi Birincide Korkmuştum.Ayağa kalktım ve bütün Kürümle dağlık arazide koşmaya başladım.Bir yandan da:yanıyorum.C';tn kurtaran yok mu?diye bağın-urdum.Kade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • TRAFİK HAFTASI bütün yurtta başladı Baştarafı Birincide DİYARBAKIR Trafik Haftası münasebetiyle 50 otomobilden müteşekkil bir kafile şehirde dün gösteri yapmıştır.Gösteride 1939 yılı içinde Diyarbakır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • SAYIN DOKTORLARIN NAZARİ DİKKATİNE DÜNYACA MARUF Jr^k I r^k Portatif Röntgen cihazlarının doktorlanmızca en çok aranan ve beğenilen 15 ve 25 miliamperlik tiplerinden yeni bir parti gelmiş ve satışa ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • I CAN ve LEFTERÜN SAKATLIĞI |FransızIarı sevindirmişti!t Bağtarafı Altıncıda EE odasına giriyor ve:«Al şunu tak,S diyordu,gittim senin için aradım,buldum,in mükemmel dizlik.Bunu takınca ıgayet rahat o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • OKULLARDA DERS YILI SÜRESİ UZATILACAK t Baştaraft Birincide a Bütün okulların yıllık «iğretim sttıth'ii uzatılacaktır,öğretime,Eylülün ilk haftasında başlanıp,Haziranın 15 inde nihayet verilmesi tavsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • EZİNE'DE BÜYÜK BİR KÖY KAVGASI t Baştarajı Birincide ¦rini istemiştir.Muhtarın İhtan üzerine Muharrem Sevinç taraftarları Muhtarın üzerine hücum etmişler ve parmaklanın balta ile doğramışlardır.Tüfekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • SİVAS'TA DÜN 3 ZELZELE OLDU StVAS,HUSUSÎ Dündenberi Sivas'ta Doğudan gelen üç zelzele kaydedilmiştir.Sarsıntı çevremizde hasar yapmamışsa da halk korku ve heyecan geçirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • İstanbul Emniyet Müdürü Meclis'e şikâyet edildi ANKARA,HUSUSÎ İstanbul Barosuna mensup İki avukat,karakolda vatandaşa dayak atıldığı iddiasayle İstanbul Emniyet Müdürü Faruk Oktay'ı dün Meclise şikâye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • G.Saray'da kongre faaliyeti hızlandı Bastarafı Altıncıda REFİK SELİMOĞLU BEN VAZİFEMİ YAPTIM-DİYOR Diğer taraftan reislik için en çok üzerinde durulan Refik Sellmoğlu dün bir arkadaşımıza şu beyanatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • DOSTÇA.Baştarafı Altıncıda İm maçı seyretmemek büyük bir hatâ olurdu.Emil Osterreicher İNice Fenerbahçe maçı hakkında bugün önemi daha da çok artan su sözleri söyledi:Sizin için Ira maç yalnız Fenerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • MİLYONERLER KLÜBÜ:R.MADRİT Baştarajı Altınvıda çilerinden özür dilemiş ve «'Türkler hayatımın sonuna kadar umıtamıyacağım cıı iyi hâtıralarım arasında yer alacak kadar yakın dostlarım olmuşlardır» dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • ORİJİNAL MOPAR De Soto-Dodge «Plymouth Komple tenezzüh motörleri satışa arzedilmiştir.Miktar az olduğundan saym müşterilerimizin acele müracaatları menfaatleri icabıdır.Servis Ticaret Lid.Şirketi Şi^l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • SUPRAFON OTOMATİK PİKAP CİHAZLARI İLÂNCILIK Piyasaya arzediimiştir 16 33 45 78 devirli Bilûmum plakları normal ve mikrosilon,otomatik çalar.CİHAN KOM.ORTAKLIĞI Katırcıoğlu han kat 5 Sultanhamam-İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON n 42 10 SATILIK EMLÂK SATILIK Harbiyede köşe,110 M2 atsa 115.000.48 00 10.TAKSİM Divan Oteli karşısı caddede 4 odalı kat 110.000.48 00 10.ŞİŞLİDE 4 yatak odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • ÜÇÜNCÜ MHÇ CENEVRE'DE t Baştarafı Altıncıda Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Barcz ile meşhur Güstav Sebeâ de göze çarpıyordu.Bu vesile ile görüştüğümüz Sebes ve Barcz «Bizi yendiniz,şimdi de Nice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1959
  • FENERBAHÇE DÜN ANTRENMAN YAPTI Fenerbahçe dün de dört asından mahrum olarak antrenman yapmıştır.Basri,Can,L,efter sakatlıkları,Çeref de izinli olduğu için yağmuı altında yapılan dünkü antrenmana iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.12.1959
  • KÂRDÖFİNAL maçlarının PROGRAMI Barselona İspanya)Wolverhampton İngiltere)Sparta Rotterdam Hollanda)Glascow Rangers Iskoçya)Elntracht Frankfurt B.Almanya)Wiener Sport Avusturya)Fenerbahçe Nice galibi)R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1959
  • Galatasaray'da kongre FAALİYETİ HIZLANDI SABIK REİS REFİK SELİMOĞLU,VAZİFE KABUL ETMİYECEĞİNİ AÇIKLADI GALATASARAY kulübü Reisi Sadık Giz'in istifa etmesinden sonra Sarı Kırmızılı camiada kongre faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1959
  • Millî Lig'in heyecan merkezi İzmir oldu SARI KIRMIZI'LILAR YARIN İZMİRSPOR'LA KARŞILAŞIYOR.BEŞİKTAŞ DA ŞEHRİMİZDE ŞEKERHILÂL İLE OYNAYACAK [HADÎ İPEKYÜN] Beşiktaş'tılar bu hafta Ankaragücü ve Sekerhil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1959
  • MAÇIN GECE Y A P I L M.'A S I MUHTEMEL PARİS,HUSUSÎ 23 Aralıkta Cenevre'de Fenerbahçe İle Nice arasında cereyan edecek olan üçüncü maçın gece oynanması ihtimal dahilindedir,Futbol Federasyonunun Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1959
  • NİCEPdekl Fenerbahçe Nice maçını takip eden Milliyet Ekibinden Halit Kıvanç yazıyor)Can vb Lef ter9 in sakatlığı Fransız'ları sevindirmişti Fenerbahçeliler Leo-Lagrangs stadının tribünleri altında ant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1959
  • cj *y*z/EMİL OSTERREİCHER Real Madrid'in menejerl Dostça.BEDRİ KORAMÂN Fenerbahçe,Nite stadında antrenman yapıyordu.Sahada uzun boylu,koyu renk elbiseli oldukça yakışıklı bir adam vardı.Çalışmaları se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1959
  • KARARI NİCE TAKIMINI MEMNUN ETMEDİ F HALİT KIVANÇ PARİS'TEN BİLDİRİYOR ENERBAHÇE 23 Aralıkta İsviçre'de Cenevre şehrinde oynanacak maçta Nice'i yendiği takdirde kar-dö finalde Real-Madrid'le karşılaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1959
  • Üçüncü Maç Cenevre San-Lâciveıtlilerin Nice i yenerek kaıdöfinale kaldıkları takdirde karşılaşacakları büyük rakip REALMADR ~t &3KL*^*33ft.v.l V&:v.MİLYONERLER Klübü:R.Writ Klüp Reisi Bernabeu 3üncü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor