Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • Bugünkü seçimlerden sonra Başvekil konuşma yapacak Bazı takrirlerin gündeme alınıp alınmaması dakaıaıabağlanacak ANKARA,HUSUSİ e DQ Meclis grubunda başkan seçimi bugün yapılacaktır.Grup Başkan-B| alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • Eisenhower'.hediyesi 6-7 Aralık günleri Ankara'yı elyaret eden Birleşik Amerika Reisicumhura Eisenhower Reisicumhur Bayar'a ve Başvekil Menderes'* Amerika'nın meşhur Steuben kristal fabrikasının husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • ANKARADA RİSALE DAĞITAN 6 KİŞİ MAHKÛM OLDU Ankara,İstanbul ve İzmir'deki Toplu Basın Mahkemelerinde dün 24 dâvaya bakılmış,risale dağıtmaktan sanık 6 kişi mahkûm olmuş,2 gazeteci beraet etmişlerdir.AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • Polis Müdürü hakkında bir dâva açıldı Emniyet Müdürü Faruk Oktay hakkında Birinci Sorgu Hâkimliğinde dâva açılmıştır.Faruk Oktay'ın,gazetelerde neşredilen bir beyanatında,Emniyet Müdürlüğünde dövüldüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • BENDERLİOĞLU VE ERGİN DÜN VAZİFEYE BAŞLADI ANKARA,HUSUSÎ Yeni Maarif ve Münakalât Vekilleri dün sabah saat 9'dan İtibaren vazifelerine başlamışlardır.Benderlioğlu ve Ergin,16 dakikalık Meclis oturumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • ATLANTİK'TE FIRTINALAR [A.P.l 5 Günden" beri Atlantik'te ve Şimal denizinde devam eden şiddetli fırtınalar yüzünden şimdiye kadar 100 den fazla denizci boğulmuş,15 kadar gemi batmış veya kaybolmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • KARAKOLDA İKİ JANDARMAYI YARALAYIP KAÇTI İZMİR,HUSUSÎ Bir sabıkalı dün İki jandarmayı karakolda bıçaklamıstır.Namık Kemal ismindeki genç babasının bir meseleden karakola celbedilmesl dolayıslyle kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • Ülkü Arman'm affı için dilekçe verildi ANKARA,HUSUSÎ Adana Mebusu Melih Kemal Küçüktepepınar,Amerikalı gazeteci Pulliam'ların bir yazısını İktibas ettiği İçin 16 ay hapse mahkûm edilen Ulus gazetesi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • Aksal,Başvekil'e dün cevap verdi Samsunda konuşan C.H.P.Genel Sekreteri,yatırımların 100 milyar değil 25 milyar lira olduğunu söyledi SAMSUN,Hususî surette giden' RAFET GENÇ'ten F| GENEL Sekre-teri İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • 088B$ ^ Ş& Him lı rı ı ı m rT k*SİÜİ'.IÖZDEMIR GURSOY1 nîrlâ î/»in istanbul'un tanınıl IDS İyili mis kadın terzilerinden biri,Farah Dib&'ya hediye edilmek üzere kırmızı «Moher» den,drape yakalı bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • GÜNEŞTEN GELEN IŞIN ÖMRÜ UZATACAK ANKARA,HUSUSÎ Güneşten gelen meçhul bir ışının varlığını bulmuş olan Ankara Fen Fakültesi Fizik Profesörü Dr.Sait Ali,bu ışının İnsanların ömrünü uzatabileceğini söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • 280 milyon lira serbest bırakıldı ANKARA,HUSUSÎ Amerikan hükümeti tarafından karşılıklı paralar fonundan 280 milyon Türk lirası daha serbest bırakılmıştır.Milli Müdafaa hizmetlerinde kullanılmak kaydi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • Çiftçiye krediyi Bir heyet Açacak Ziraat Bankasındaki Kredi Nâzım Heyetine Ticaret,Maliye ve Ziraat Vekilleri üye olacak ANKARA,HUSUSÎ ZİRAAT Bankasının çiftçiye ve tüccara açacağı krediler bundan böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • [RÜÇHAN İtorVERİ ima mm** »*3r Yeni Belediye binası Belediye Sarayının Merasim ve Riyaset kısmının tefrişi tamamlanmak üzeredir.Binanın bu kısmı muhtemelen Şubat ayı içinde açılacaktır.Belediye Rcis'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • Bâzı doktorlara prim verilecek Sağlık Vekili terfi edemiyen doktorlara da terfi imkânı sağlandığını söyledi SAĞLIK Vekili Dr.Lûtfi Kır-dar,mahrumiyet bölgelerinde Çalışan doktorlara prim verileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • MALATYA VE SİVAS'TA 'ZELZELE oldu ANKARA,A.A.Malaryada dün saat 18.55 de doğudan gelen ve dört saniye süren şiddetli bir deprem kaydedilmiştir.Deprem Sıvasta da hissedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • Batman'da sühunet 10 dereceye düştü BATMAN,HUSUSİ Bölgemizde şiddetli bir kış hüküm sürmektedir.Sühunet 10 dereceye kadar düşmüştür.Bitlis,Van ve Tatvan bölgesinde karın kalınlığı 60 santimi bulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • TESTLERDE KAZANAMAYAN YEDEK ASSUBAY OLACAK ANKARA,HUSUSÎ Testlerde muvaffak olamıyan İlse vt muadili okul mezunları yedek assubay olacaklardır.Millî Müdafa Vekâletinin hazırlamış olduğu yedek subay ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1959
  • STElNBECrin En Güzel Romam Cennetjw Çeviren:V.GÜLTEKİN ^J %fUw Şaheser Romanlar Serisinde ç-k*.C17vF N Bedebİr bö,fenimixi cüUİ 15 L YAYINEVİ Cağaloğlu Y.Narhbahçe S.11 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • immm-mmm-u.m.m»wm.BAŞKAN Eisenhower'in 19 günlük,35.000 km.lik seyahatinin en mühim kısmı dün öğleden sonra Yeni Delhi'ye varmasıyle başlamıştır.Ike Hindistanda 4,5 gün kalacak,yüklü programına göre H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • C.H.P.il kongresi 27 Ocakla toplanıyor İL İDARE KURULU TEŞKİLÂTA,BÜTÜN KONGRELERİN YILBAŞINA KADAR TAMAMLANMASINI TEBLİĞ ETTİ C.H.P.İstanbul 11 Kongresi 27 Ocak tarihinde toplanacaktır.Kongre Spor ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • İki genç,intihara teşebbüs etti Gnlafada Necatibey caddesinde bir otelde kalan 15 yaşında İsmet,odasında baygın vaziyette bulunmuş ve bıraktığı mektuptan İntihara teşebbüs ettiği anlaşılmıştır.İsmet t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • TEŞEKKÜR Muzdarlp bulunduğum hastalığımı muvaffakiyetli bir ameliyatla kısa zamanda tedavi ve alfaya ulaştıran Cerrahpaşa Hastahanesl üroloji kliniği Sayın Prof.Dr.GIYAS KORKUD Doçent Dr.Muzaffer AKKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • Elden Bırakılmayacak Mecmua AKİS En tnce teferruatına kadar IKE ANKARADA AKİS Bir Başyazı:İKİ TÜRKİYE HwÇ wfam6a {AKI$
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • Doğum ve Teşekkür Memleketimizin medarı İftiharı,ve Memleketimizde başka bir eşi bulunmıyan kendilerine mahsus İlmi bilgileri ile sevgili eşimin doğumunu hiç ağrı eçktirmeden büyük bir gayret ve hazak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • MARILYN MONROE TONY CURTİS JACK LEMMON Pek yakında EMEK'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • çiftçiye hizmet Dünyaca tanınmış isveç ve Almanya mâmûlatı DİSKLİ VE SOKLU PULLUKLAR,MİBZER,KÜLTİVATÖR ve DİSKARO'lar Yeni rayiçlere nazaran fevkalâde ehven fiatlarla çiftçimizin hizmetine arzedilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • PENDİKTE SATILIK ARSALAR Pendik kaynarca istasyonuna 12,denize 15 dakika Ankara asfaltına 400 metre mesafede denize nazır 450-600 metre karelik arsalar parseli 3500 4000 Ura Tapu ve Çap derhal verilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Üye;Söz dinleme.SOLDAN SAĞA:1 Yürek kuvveti.2 Bir meyva;Açık arttırma ile satış.3 Paydos;Sahipliğimiz 1 altında olan şey.4 ödünç;Yemek.5 Eski aylardan O bir tanesi;Göğüs.6 Teşrifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • OĞLAK BURCU ki [22 Aralık 20 Ocak)Aileniz birbirine bağlı ama fikir ayrılıkları var.İçlerinde menfaatlerini fazla düşünenler var.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Muhitinizin davranışından bir şikâyetiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • Ill İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 I Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 E Haberler ve havn raporu 8.15 E Her telden 8.35 Müzikli sabah E gezintisi 9.00 Program ve kapa-İKİNCİ PROGRAM İ J.05 Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • Hukuk Fakültesinde seçim faaliyeti arttı Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetinin bu ay içerisinde yapılmasına karar verilen kongresi için kesif bir faaliyet başlamıştır.Grupların karşılıklı mücadelesi,Huku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • SİNEMALAR V BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)Sonbahar Pervin Par Mahir Özerdem Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Hayat Ağacı Elizabeth Taylor Montgomery Clift Renkli tng.EMEK Tel:44 84 39)öğleden Sonra Aşk Audr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • Sarhoş mütecaviz,iki kişiyi yaraladı Yalçın Kayan adında bir genç,Kadıköyde kadın meselesinden İki kişiyi yaralamıştır.Sarhoş vaziyette Yeldeğirmeninden geçmekte olan 'Yalçın,Güzide adında bir kadına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • Kamyon çalıp 6000 liraya saten 3 kişi yakalandı Şehrimizden çaldıkları bir kamyonu Eskigehirde GOOO liraya satan üç kişi yakalanmıştır.Atillâ Tangöz,Sıtkı Canisen ve Yalçın Elyörü şehrimize getirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • Okul Aile Birlikleri kontrol edilecek Okul Aile Birliklerinin yapacakları toplantılarda müfettiş bulundurulmasına karar verilmiştiı.Kararın alınmasında «Okul idareleri lie aile birliklerinin bazı mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • KİSA HABER LİR 0 İNSAN Hakları gününün yıldönümü münasebetiyle bugün saat 18 de T.M.G.T.nın Beyoglundakl lokalinde bir toplantı yapılacaktır.Toplantıda bâzı üniversite Öğretim üyeleri birer konuşma ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • MEVLİD Gazetemiz kurucusu ve Başmuharriri Merhum üstadımız SEDAT SİMAVİ'nin aziz ruhunu taziz maksadiyle 6 ncı ölüm yıldönümüne müsadif 11.Aralık.1959 Cuma günü,öğle namazını müteakip KANLICA CAMtt ŞE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • MEVLİD Vefatının senei devriyesi münasebetiyle Merhum MEHMET MUCİP N.VEZİROĞLU nun ruhuna ithafen 12/12/959 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Şişli Camii Şerifinde hatmi şerif ve mevlüdü nebevi kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • Trafik Haftası bugün başlıyor Halka gerekli bilgileri verecek kervan şehirde bir iur yapacak Trafik Kazalarından Korunma haftası bugün başlayacaktır.Halka trafik bilgisi verebilmek için hazırlanan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • Beklenmekte olan BLEND AX Güzellik Kremi piyasaya arzedilmiştir.Tevzi yeri:PlNKAR Koli.Ştİ.Kurtuluş Sinemköy Bozkurt Caddesi No.156 Tel:48 29 03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • PENDİK'TE:Temenye Gazino ve Plajı yanında 417 ve 356 M2.bitişik arsalar tek tek veya birlikte acele satılıktır.MUr:MedUı Varol,Pendik Gazipaşa cad.No.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1959
  • Otomobil geliyormuş T)İR otomobil lâfıdır gidiyor.Hükümet ara-|jba getirtiyormuş da,münakaşa ile satacak mış da,arabaların fiatı belli değilmiş de.Şahsen otomobil cdebiyatiyle hiç ilgim olmal dığı hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • Ferah Dîbâ "Hayatım Şah'a ait,diyor 11 GÜN SONRA İRAN KRALİÇESİ İLAN EDİLECEK OLAN DİBA SIKI BİR MUHAFAZA ALTINDA RAN Şahı ile evlenmek üze-Ire Paristeki gürültülü öğrenci mahallesini birdenbire terk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • İNŞAATA DERHAL TESLİM ÇİMENTO BAYAZ ÇİMENTO TUĞLA DELİKLİ TUĞLA KİREMİT KİREÇ NEVZAT ÖZER Unkapan İş Bank.arkası Tel:27 22 19 22 82 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Motorlar Enstitüsü Müdürlüğünden 21.12.1959 tarihinde başlamak ve 14.3.1960 tarihinde sona ermek üzere,«MOTOR ve MOTORLU TAŞITLAR» Gece Kursu açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • GASKONYALILAR ANCELO MARMARA'nin İNCİSİ YEŞİLKÖYU her türlü kışlık konforu haiz olarak ÖĞLE ve AKŞAM SERVİSLERİNE Muvaffakiyetle devam ediyor.Telefon.73 86 98 m V 14.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • ZONGULDAK VALİLİĞİNDEN:Vilâyetimizin Jüflâni kazasında yapılacak Hükümet Konağı onarım inşaatı kapaL zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.İşin keşif bedeli 143539.15 lira olup muvakkat teminatı 8676.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • hicrî i perşemı,e RUMÎ 1379 10 1375 c.âhir| ARALIK T.sani 9 119 5 9 27 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 7.12 2.32 öğle 12.06 7.26 İkindi 14.27 9.47 Aksam 16.40 12.00 Yatsı 18.19 1.39 İmsak 5.23 12.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • ESE!ta Bu hafta Orta tablo Mevlânâ'nın zamanında yapılmış bir resmi 5 renkli olarak)Amiral Dönitz Hitler Almanyasının son günlerini anlatıyor.Şah'la Diba nasıl vakit geçiriyorlar?Parisli berber Carita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • SENENİN İLK ÇEKİLİŞİNDE Senesonuna katlar ÇÜNKÜ hesap açtırınız S 1 TALİHLİYE 6 DAİRELİ BİR APARTMANIN TAMAMINI VERİYOR ayrıca İ4 talihliye 14 Apartman Dairesi.ve 3320 talihliye çeşitli,zengin para ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • ÂBDULCANBAZ'IN MACERALARI AMAN YAfcABBl V *^A ABDÜUCAN0A-2A BÎR %Ey p r^ HAVIP.©P£ni im,BİR Ania,H£nÜ£ SormaS^ VAkCr BUlAMAPlM YAAA P£K|,HAbi S£N ODANA D6N/B£n İCAgePOl TAHKılcAT» YAPARIMI Bu\vTE ÖJR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • İZMİR ASKERÎ SATINALMA KOMİSYONUNDAN Askerî ihtiyaç için Standart 10 numara 160.000 Kilo Kuru Üzüm Kapalı Zarf usulü ile satın alınacaktır.İhalesi 24/Aralık/1959 Perşembe günü saat 11.00 de İzmir 2 nc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ Satmalına Komisyonu Reisliğinden 1)Mevcut şartnamesinde yazılı cins ve miktarlarda olmak üzere cem'an 1110 kilo Bronz Fosfor mütealıhit nam ve hesabına pazarlık suretiyle sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • iki günlük evli karı-koca zehirlenerek öldü ESKtŞEIIiK.HUSUSÎ İki günlük evli bir karı koca,zehirlenerek ölmüştür.Kırmızıtoprak mahallesi Âlem sokakta oturan ve İki gün evvel evlenmiş olan Sait Topal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • Türkiye'de 1 milyon 193 bin radyo var ANKARA,HUSUSÎ Türkiye'de PTT idaresine kayıtlı 1 milyon 193.957 radyo makinası bulunduğu tesblt edilmiştir.1938 yılında ise PTT ye sadece 46230 radyo makinası kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • YENİ ELEKTRİK TARİFELERİ ABONELERİ 6UÇ DURUMA SUXTU Elektrik idaresinin Istanbulda yaptığı tarife sistemindeki tadilât abonelerden bir kısmını güç durumda bırakmıştıriki ayrı kilovat saat ücreti kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • ingiltere ile B.A.Carasında diplomatik münasebetler kuruldu KAHİRE.RADYO İngiltere ile Birleşik Arap Cumhuriyeti arasında dün diplomatik münasebetler resmen tekrar kurulmuştur.Bu münasebetle Hariciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • KAÇAK AMERİKAN EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ İZMİR,HUSUSÎ İkinci Şube memurları tarafından dün külliyetli miktarda kaçak Amerikan eşyası ele geçirilmiştir.Alsancak'ta muhtelif evlerde arama yapan polisler,tuva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • 43 YOLCU TAŞIYAN BİR UÇAK DÜŞTÜ LONDRA,RADYO Colombia hava yollarına mensup bir uçak Panama'da bir dağa çarparak parçalanmıştır.Uçakta 43 yolcu ve 3 kişilik bir mürettebat vardı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1959
  • v,ltlllllllllllHIIIIIIIIIU!lHlimillllllllliiillililliimii.n ı iljn lıımiKlllıırıluıınnıı nil/Bulunmaz Pansiyon I 11İYATRO hakkında yazı yazan muharrirlerin çoğu «kör J^ değneğini bellemiş» gibi bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.12.1959
  • DEMEK 3Eı_RKEN uCAG'NlZ KAZAYA UĞRADI KONTES DIANA7 MiN Ruhu pesİnîze DÜŞmüŞ SAHİDEN KAZA SANA HAP-ZANı UNUTTui5.WUŞÎ.SEN ON.ES DlANA' N.iivi HAVATTA VARİSİ*:SİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1959
  • AZZfcSOfZDB ÖOZCEÇ/V/BA-HA DİKEH KıZ OA SuhcayAĞı VAP/VO/Z AMA.PEK ACEMİkfpAS*.8U^ESmÂda\r:I&jw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1959
  • ÇOK YORUL.1 OUW BU AKŞAM M l'Ç BtK-rVEKE GİDEAAEAA.CUDE,OTUV^ACAĞIM.AicŞAAA BENİ BU CTAh Bu KOLTUKTAN HİÇ KİAASE KAL.DlRA\A2:BİR.VERE GİTMEM.^LBUKiWaRKAOASLARiN SEMİ%-POKERE r.OAvET ET.MISL.EKOİ MADEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1959
  • MOTOR USTABASISI VE MOTORCU ARANIYOR Anadolu Şantiyelerimizde çalıştırılmak üzere Motor Ustabaşısı ve Motorcu alınacaktır.Müracaatların 15 Aralık 1959 tarihine kadar Bahçekapı Garanti Han kat 3 No.309
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1959
  • ANTREPO ÇARŞI İŞHANI YAPTIRILACAKTIR.T.C.Emekli Sandığı Unkapanı Antrepo Çarşı İshanı Tesisleri inşaatına Ait t LAN 1)YAPTIRILACAK İŞ,İstanbul'da Unkapanı köprüsü ile yaş sebze ve meyva hali arasındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1959
  • KARANLIKTA KAHKAHA Yazan:Vladimir NABOKOV Türkcesi:Oğuz HALÛK 22 Erkek,kelimelerini geçmeksizin:«Doğrusu bu çok hoş» dedi.«Eğlenceli olmaktan da fazla bir şey.Şu ısmarlama teyze hikâyesi ile beni kand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1959
  • Aziz Atatürk'ün Büyük Eseri Mustafa Kemal Paşa Anadolu ve Rumelldeki bütün kumandanlara bu meselede dikkatli bulunmalarını bildirdi,Ankarada Fuat Paşaya,Konyada Fahreddin Paşaya:«Nureddin Paşa tâyin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1959
  • İlJİl "F I N D I K O Ğ L ü I BİBLİYOGRAFYASI,ğ TÜRKER^ACAROGLU j istanbul üniversitesi iktisat Fakültesi Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Asistanı Anıiraıı KURTKAN'ın ese-j ri,İktisat ve içtimaiyat Enstitü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1959
  • ENEK SlNEMASI'nda Senenin şaheser filmi ÖĞLEDEN SONRA AŞK LOVE İN THE AFTERNOON)«ARİANE» Gary Cooper Audrey Hepburn Maurice Chevalier Umumî arzu üzerine 4.eü ve SON HAFTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1959
  • KOORDİNASYON VEKÂLETİNDEN OTOMOBİL SATIŞI HAKKINDA İLÂNDIR:1 üçüncü kotadan ithal olunacak aşağıda marka ve Modelleri gösterilen otomobiller satışa çıkarılmıştır.Markası ve Modeli Adeti Evsafı 1 Chevr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • S A İ D İ NURSÎ MEVLÂNÂ'NIN TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ KONYA,Hususî muhabirimiz ALİ İHSAN TUNA'dan î SPARTA'dan hususî otomo-I bili ile,dün şehrimize gelen Bediüzzaman Saidî Nursî,başında agele benzer bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • AKSAL BASVEKİL'E DÜN CEVAP VERDİ t Baştarafı Birincide ylir-milyara çıkarıldığını açıklanmasını istiyoruz.GAYRİ SAFİ HÂSILAT Son yıllardan gayri safi hâsılat yekûnu 180 milyar İka civarındadır.Başveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • ACI BİR ÖLÜM Merhum Mehmet Ziya Demlrer'ln oğlu,Osman Demirer,İsmail Demirer ve Fatma Akarsunun ağabeyleri,Mazhar Akarsu'ıuuı eniştesi,Ayşe Demlrer'in sevgili eşi.Ziya Demirer ve Nermin Demlrer'in sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • TELEFON ALINACAK Harbiye civarında 47 veya 48 başlayan telefon alınacakta".Müracaat:Rahmi Genii Tel:44 96 65 44 81 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • KİM'in "Yılın Adamı,anketi büyük ilgi gördü Gelen cevaplarda başta giden isimler:Eisenhower,İnönü,MacMilIan,İlhan Engin,Kruşçev,Nâmık Gedik,Rıza Pehlevî,De Gaullc,Can Bartu.Yarışmanın tafsilâtı bu haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • Taklidinden sakınınız!İnsan,bilginin,dürüst çalışmanın mükâfatını görUr ve halkın takdirini kazanır.Bunun misâli;büyük emeklerle vucüde gelen SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ ni herkesin takdir etmesi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • 2-4-6 tabancalı SEYYAR?DİZEL MOTORLU HAVA KOMPRESÖR-LERİ BURLA BİRADERLER ve ŞSİ Istanbul-ankâra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • HOSTES OLMAK İSTİYORSANIZ türk hava you arı Turkish âirl i ne s Müracaatlarınızı Bir dilekçe-Nüfus ve tahsil Belgesi sureti yeni çekilmiş iki fotoğrafla IS ARALIK 1959 CUMA Günü THY nın Galata-Rıhtım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • ELAZIĞ AS.SAT.AL.KOM.BŞK.LIĞINDAN:Cinsi Miktarı Mulı.B.LlraKr.Muvakkat T.Lr.Kr.Gün ve saati İhalenin şekli Elâzığ Gar.Birlikleri için TAEİN 3500 Kg.Elâzığ Gar.Birlikleri için PEKMEZ 3500 Kg.14000 00 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • REKLAM ÎÇİN ARSA Ankarada belediye hudutları dahilinde Ulus'a 15 dakika Samsun asvaltı üzerinde keresteciler ve marangozlar çarşısı yanında bir arsaya sahip olmak İstlyenlerln adresleriyle birlikte bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLÂK a KÜÇÜK Moda denize nazır apartıman daireleri,44 14 14.SUAD1YE Bostancı arası Çatalçeşmede satılık daireler,44 14 14a 12 lratlı 2 odalı,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • F.KÖY'ÜN HIZI DEVAM EDİYOR t Baştarajı Altıncıda Halbuki,Kasımpaşa İle 1-1 berabere kaldığı 4 kasıma kadar Feriköy çoğunun nazarında millî lig için bir misafirdi.Tutunamaz bu takım.Ne alırsa ilk hızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • 3.MAÇIN YERİ bugün belli olacak t Başîarafı Altıncıda müddetle Futbol dünyasını yakından İlgilendiren toplantılara sahne olacaktır.Zira bugün başlıyacak olan U.E.F.A.toplantılarından başka yarın ve öb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • G.Saray idare heyeti istifa etti t Baştarajı Altıncıda meye göre idare heyetleri iki sene için seçildiklerinden,bütçe kongresinde seçilecek idare heyeti bir sene vazife görecektir.KULİS FAALİYETİ ARTT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • H.Erkmen Federasyon Antrenörü tâyin edildi t Baştaraft Altıncıda tlyaçlan olduğunu söylemesi üzerine,benim de bazı fedakârlıklar yapmam İcap etmektedir.Ben de diğeı arkadaşlarım gibi vatanıma ve mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • I.SPOR 1-0 BEYKOZ' A GALİP t Baştarafı Altıncıda kaç defa gidip gelecek ve nihayet avuta çıkacaktı.İşte hakem,âdeta kopan bir filmi,koptuğu yerden seyreden bir seyirci gibi en son harekete bakarak kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • DÜN YAPILAN OKUL MAÇLARI Okul Spor Yurtları futbol,basketbol ve voleybol müsabakalarına dün muhtelif stad ve salonlarda yapılan karşılaşmalarla devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:FUTBOL Pertevni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • Ankarada risale dağıtan 6 kişi mahkûm oldu t Baştarafı Birincide İSTANBUL Toplu Basın Mahkemesinde 6'sı Necip Fazıl Kırakürek'e.2'sl de Sinan Onur'a ait olmak üzere 17 dâvaya bakılmıştır.Duruşmalar ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • Makarios ve Kleridis birbirini itham etti Taraftarlar arasında dün de çarpışmalar oldu.Bir madenden 2000 dinamit çubuğu çalındı LEFKOŞA,RADYO BAŞPİSKOPOS Makarlos İle solcu Reisicumhur adayı Kleridis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • ALANYA CANAVARININ İZİ BULUNDU ANTALYA,HUSUSİ Alanya kazasının Kapadere köyünde 8 kişiyi öldürdüğünden idama mahkûm edilen ve cezaevinden firar eden Alanya Canavarı Hasan Yılmaz'ın Kapadere dağlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1959
  • BEŞİKTAŞ ANTRENMAN maçında 5-1 galip CUMARTESİ *ünü Şekerhilâl,Pazar günü de Anknragiicü ile karşılaşacak olan Beşiktaş,haftanın ikinci antrennii.iimı dün sabah Şeref stadında yapmıştır.Bu antrenmanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.12.1959
  • MİLLİ LİGDE PUAN CETVELİ Tajtunlar O.G.B.M.A.Y.P.Kp Beşiktaş 14 11 S 0 31 4 25 3 F.Bahçe 15 11 2 2 43 İS 24 6 G.Saray 14 4 1 28 6 22 6 D.Spor 17 7 6 4 22 18 20 14 1st.Spor 16 6 7 3 20 15 19 13 İzm.Spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1959
  • H.Erkmen Federasyon Antrenörü Tâyin edildi Erkmen,İspanyol Federasyonunun teklifini kabul etmedi ANTRENÖR Hüseyin Erkmen,Güreş Federasyonu Reisi Vehbi Emre'nin dün yaptığı teklifi kabul etmiş ve Feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1959
  • [ŞAHAP METE] Tam selahiyçtle Galatasaray Umumi Kaptanlığına getirilen Eşfak Aykaç,dün takımın yaptığı antrenmanı takip ctmîj ve çalışmalara bilfiil iştirak etmiştir.Resimde Aykaç,yardımcıları Muzaffer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1959
  • F.Bahçe Nice onbirini cumartesiye açıklıyacak İDARE HEYETİ SERACETTİN'İ 1 AY MÜSABAKA BOYKOTU İLE CEZALANDIRDI FENERBAHÇE İdare Heyeti dün akşam yaptığı toplantısında,Lefter ile kavga eden Seracettin'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1959
  • [HADİ İPEK YÜN 1 Feriköy'e galibiyeti kazandıran gol,maçın 67 nci dakikasında atıldı.Vefa aleyhine verilen çift vuruştan Hüseyin kuvvetli bir sol sütle topu Vefa kalesine havale etmişti.Top evvelâ üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1959
  • Galatasaray idari heyeti istifa etti Çekilen Lider Qi% "Kongre tekra r Unsuru getirecek,dedi Muhalefet,Gündüz Kılıç'ı istiyor 0:"Feriköy'" bırakmam,diyor Galatasaray,İzmir' Turgay ve Meiin'siz gidiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1959
  • ı«fî'i' ill [SAMÎ ÖNEMLt] Maç başlar başlamaz hücuma geçen tstanbulspor,daha İlk dakikada galibiyete ulaştı.Güngör'ün sola aktardığı topu kapan İhsan,rakip müdafaanın bir anlık tereddüdünden İstifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1959
  • Ordu Takımımız Mısır'la 17 Ocakta İran ile 7 Şubatta karşılaşacak ANKARA,VELİ NECDET A R I Ğ BİLDİRİYOR DÜNYA Ordulararası Spor Birliği Sekreterliğinden «CISM» Erkânı Harbiye Beden Terbiyesi Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1959
  • NICE'deki Fenerbahçe Nice maçını takip eden Milliyet Ekibinden Halit Kıvanç yazıyor)JMice'i seller basmıştı Sarı Lacivertliler de hava alanından otele,Jacqueline'in şehirden meydana gelişi gibi saatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1959
  • 3.MAÇIN YERİ bugün belliolacak t U.E.f.A.Genel Sekreteri Pierre Delauney,Türkiye hu gün dahi Avrupa9lı sayılmamıştır dedi HALİT KIVANÇ Paris'ten bildiriyor FENERBAHÇE ite Nice arasında 23 Aralıkta yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor