Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.12.1959
  • FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ'nin Yüzlerce yerli ve yabancı vesikanın ışığı altında yazdığı büyük tarihî roman CEM SULTAN Kitap halinde çıktı.Bu roman Fatih Sultan Mehmet'in talilısiz şehzadesi Cem'in taht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1959
  • Yunan Meclisi Kızıl Tahrikini Gorusfu Başvekil Yardımcısı,10 yıl içinde bir komplo hazırlamak üzere 483 komünist ajanın sokulduğunu açıkladı LONDRA,RADYO 1949 yılındanberi Yunanistan'a 483 komünist aj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1959
  • 1 İLHAN DEMİREL] MİNİK OTOBÜS 1ETT-İdaresinin getirdiği 17 kişilik otobüsler dün çalışmaya başlamıştır.Küçük otobüs-III IH IIV UlUDUtf ]er dijn Taksim Beşiktaş ve Karaköy Taksim arasında dolmuş yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1959
  • BAŞVEKİL DÜN KAZA HEYETLERİ İLE GÖRÜŞTÜ II olması kararlaştırılan kazaların hey'etieri teşekkür etti.Bolu'nun 8 kazasından beş'i vilâyet olmak istiyor ANKARA,HUSUSÎ HÜKÜMET tarafından il olması kararl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1959
  • üç cinayet dâvası karara bağlandı Karısını öldüren Şemsettin hakkındaki müebbet hapis kararı,15 seneye indirildi Üç cinayet duruşması dün karara bağlanmıştır.İkinci Ağır Ceza.Mahkemesi.Çarşıkapıda Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1959
  • [ILITAN DEMÎRELI KADINLARIN TALEBİ Kadınların meclise girişinin 25.yıldönümü münasebetiyle,Kadınları Kuruma Derneğinin tertiplediği hasın toplantısında Başkan Medina Gezgin «kadınlara gösterilen alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1959
  • ELİMİZİ ÇABUK TUTALIM ABİ,EİSENHOWER İÇİN 250 POLİS ANKARA'YA GÖNDERİLMİŞ i-'yVi-i;'Ş.v:¦v:i.'h:ii.V-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1959
  • KA BINEDE yeni tâyinler Ulaştırma Vekâletine Şem'i Erginin,Maarife de Atıf Benderlioğlu'nun getirilmeleri kai'îleşti DP.Meclis Grup Başkanlığı için seçim yapılacak ANKARA,HUSUSÎ STİPASI dün resmen açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1959
  • Güney Kore Beynelmilel Basın Enstitüsüne âzâ olmak istiyor ZÜRİH,A.P.Güney Kore Naşirler Birliği Beynelmilel Basın Enstitüsüne müracaat ederek,Kore'nin enstitüye kabulünü istemişlerdir.Naşirler Birliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1959
  • GÖZÜNDE 50 KURT BULUNAN BİR İSÇİ KURTARILDI ADANA,AA.İşçi Sigortaları kurumu Adana hastahanesi göz kliniğinde,memleketimizde ilk defa rastlanan bir göz vak'ası tesbit edilmiştir.İncirlik hava üssünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1959
  • C.H.P.İL MERKEZİ İSTİMLÂK EDİLİYOR Belediye İstimlâk Takdir Komisyonu üyesi olduklarını bildiren üç kişilik bir hcy'et,dün C.H.P.nin Sultanahmetteki İl Merkezi binasında tetkiklerde bulunmuşlardır.C.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1959
  • TOKER'İNI BABASI ÖLDÜ Akis deıgisi başyazarı Metin Toker'in babası Ekrem Toker,dün saat 12.30 da vefat etmiştir.Metin Toker,babasının ölümünden yarım saat evvel Ankaraya dönmüştü,ölüm haberini Ankaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1959
  • Bu kadını tanıdınız mı?Yukarıda resmini gördüğünüz kadına dikkatle bakın.Siması size hiç yabancı gelmeyecek fakat kim olduğunu tanımakta herhalde müşkülât çekeceksiniz.Biraz düşünün Bulamadınız mı?Şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1959
  • Baraj faciasında kurtarma GÜNEY Fransa'da MaU plasset Barajının yıkılması neticesinde cereyan eden facia için girişilmiş olan muazzam kurtarma faaliyeti dün de devam etmiştir.Düne kadar bulunmuş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1959
  • m Başkanı İnönü ortada)Kemlisini ziyaret eden Mülkiyeli "Demokrasi karakter sağlamlığına dayanır,Mülkiyeli öğrencilerle konuşan İnönü,rejimin mukadderatını temin yolunda çalışıldığını söyledi ANKARA.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1959
  • Feza yolculuğunun fecrübesi yapıldı tfk insanı fezaya götürecek kapsülle 120 kilometreye çıkan bir maymun sağ salim arza döndü WASHINGTON,AA.T İTTLE JOE» füzesi ile 120 kilometre irtifaa fırlatılan Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1959
  • 35 bin kilometrelik bir geziye çıkan EISENHOWER BUGÜN Ankara'ya geliyor Çankaya köşkünde Başkanla 1,5 saat süren bir zirve toplantısı yapılacak IKE,ANKARA'DA MUAZZAM BİR ŞEKİLDE KARŞILANACAK ANKARA,HU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • H LEYLA ERDURAN istanbul Belediye Reisi Kemal Aygün'ün vazife ve unvanlarına bir yenisi ilâve edilmek üzere:kayınpederlik.Aygün'lerln büyük kızı Baysan büyük deyince yaşından bahsettiğimizi sanmayın:h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • Bugün Spor ve Sergi Sarayında yapılacak Dördüncü Çekilişte:100.000 uu «m ve lü Apartman Dairesi kazanan talihlilerin isimlerini bu akşam İstanbul Radyosunda dinliyebilirsiniz.YAPI ve KREDİ RANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • SUNGURLAR KAZAN Ve Teshin Cihazları Fabrikası Kazanlarınızın muhakkak SİEMENS-MARTİN çelik saçları ve çelik borularla imâlini istemekle,beynelmilel normlara uygunluğu temin edilir.Sipariş vermeden bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • BAŞ DİŞ LUMBAGO SİYATİK ROMATİZMA SİNİR ve BÜTÜN AĞRILARI KESER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • OĞLAK BURCU To [22 Atalık 20 Ocak] Sizin burcunuzdakllerin bugün paradan yana talihleri açık.KOVA BURCU t [21 Ocak 1» Şubat] Bir aksiliği lehiniz* çevirmek zekâsını göstereceksiniz.BALIK BURCU [20 Şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • î 2 3 4 5 6 7 8 910 1 2 3 4 5 6 7 i 1 ¦1 1 SOLDAN SAĞA:1 Anası babası ölmüş çocuk;İcar.2 Parlak beyaz ışıkla yanan bir gaz.3 Çirkin kaba;Hayvan ölüsü.4 Maddi manevî güç sarfiyle meydana getirilen şey;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • linn.ı.lay ve arkadaşları 14.30 Çeşitli E müzik 14.40 Caz ve cazcılar E 15.00 Fikret Kozlnoglu,özdemir öz-E den ve Fahriye Caner'den şarkılar E 16.00 Akşam programları ve bir n.at ara.E İSTANBUL 7.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Şlkago Canavarı Dennis O'Keefe Türkçe.2 ölüm Fedaisi Phil Carey Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Benim için öp Gary Grant Jayne Mansfield Renkli İng.EMEK Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • GÜLER KANER İla NİHAT KANER Oğullan HAKAN'm doğduğunu akraba v« dostlar ma müjdeler.Istanbul 5/12/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • KISA HABERLER KEMERBURGAZDAKl Çocuk Sitesi İçin 1960 yılında da 5 milyon lira harcanacaktır.Sitenin İnşaatı 25 milyon liraya çıkacaktır.İş henüz temel safhasındadır.İlkbaharda beton dökümüne başlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • mımımmııı.ill.miliminim.mıımıımımımımııımmımımmı.mı um.mm m.KALEM DARBELERİ DEMOKRASİNİN KARASI KENDİ kendime bir diyalog uydurdum.Bir vatandaş İsmet Paşaya soruyor:Sizi temizlemek istemişler,ne dersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • Geri zekâlı öğrenciler özel bir eğitime tâbi tutuluyor Muhtelif okullardaki 10 sınıfta hususi olarak yetiştirilmiş öğretmenler ders veriyor Ağır öğrenen ilkokul öğrencileri için şehrin muhtelif semtle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • Baltalimanı'nda bir otel basıldı Bltalimanında bulunan bir otel evvelki gece basılmıştır.Otelde beş çift suç üstü yakalanmıştır.Yakalananlar ara-¦ında bir skeç sanatkârı ile bir ses sanatkârı aynı oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • Yatırımcı Bruno yurt dışına çıkarılacak «Yatırımcı» Bruno Prezetak,dün İkinci Asliye Ceza Mahkemesinde «Karısına alt pasaportu kullanmak» suçundan 1 ay hapis ve 250 lira para cezasına çarptırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • Samsun vapurunda kaçak eşya bulundu Limanımıza gelen «Samsun» vapurunda 30 bin lira kıymetinde kaçak eşya el* geçirilmiştir.Yakalanan mallar arasında kol saatleri,naylon gömlekler ve bol miktarda ruj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • Akıl hastası sayısı 10 yılda yüzde 35 arttı Tutulan istatistiklere nazaran,memleketimizde akıl hastası sayısı 25 bini bulmuştur.Ayni istatistiklerden,son 10 yıl içinde akıl hastası sayısının yüzde 35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • VEFAT Seniha Avanos'un yeğeni,Selma Belllsan,Kemali Çakır,Şafak Göktakın dayızadeleri.Meliha Ertem'in eşi ORHAN ERTEM S/12/959 cumartesi günü vefat etmiştir.Cenazesi bugünkü pazar günü İkindi namazını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • SPOR MERAKLILARI HAZIR OLUN H NUH un Z?f7nVDDQ 02QECQ3D BÜYÜK RADYO-SHOW PROGRAMINI TAKDİM EDER.ATAN U KAZANIYOR.TARAFTARLAR ARASI SPOR BiLGi YARIŞI WW SUAL 41SUAL:Umumî sP°r Kültürü SORUYORUZ Jsual;T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • WP PAZAR Her Yaşa PAZAR Her Zevke Hitabeden Tek Mecmuadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • Tuslog Amerikan Hava Kuvvetleri Yardım Kurulu,Kadıköy civarında OKUL OLMAĞA ELVERİŞLİ bir binayı uzun müddet kiralamak istiyor.Alâkadarların 55 21 15 telefonuna müracaatları rica olunur.67625)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • Polis,firarî bir kaatili arıyor 13 gün önce Sarıyer'in Demlrclköy'tinde çıkan kavgada yaralanan Dursun Ali Kaptan dün ölmüştür.Bir maden ocağında çavuş olan Mehmet Yıldırım,Recep ve Dursun Ali adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1959
  • BELEDİYE KONTROL TEŞKİLÂTI HALKA FAYDALI OLAMIYOR Halkın sağlığı ile alâkalı iş yerlerinden kapatılmasına lüzum görülenler hakkındaki kararların infazının geciktirildiği bildiriliyor Belediyenin,esnaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • endi kendini yetiştiren üyük insan:Eisenhower Fakir bir ailenin çocuğu olarak hayata sütçülükle atılan ike,hep şahsî gayretiyle başarının zirvesine ulaştı D WIGHT D.Eisenhower'in en büyük hususiyeti,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • Taklidinden sakınınız!İnsan,bilginin,dürüst çalışmanın mükâfatını görür ve halkın takdirini kazanır.Bunun misâli;büyük emeklerle vucüde gelen SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ ni herkesin takdir etmesi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • Umum!İstek üzerine Damping Fiatlarına 40 GÜNDE 10 GÖN SÜRPRİZ GÖMLEKLERİ DÖRTTE BİR ŞANS Satış yerleri:Amirali,Dilber Kardeşler,M.K.M.Cevat Mağazaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • Rakipsiz garantili gömlek ve' pijamalarımı/m Tenzilâtlı Hatlarından bâzıları Düz renkli poplin gömlek 15.00 Markiz çizgili gömlek 25.00 Beyaz poplin gömlek 18.00 Hakikî King gömlek 33.60 Emprime çizgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamızın ihtiyacı için 1458 adet lâcivert kep ile 695 adet yine lâcivert yünlü serj kumaştan kasket,teklif alma suretile satın alınacaktır.İsteklilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • KNOLL ve SCHERING FABRİKALARI Hmî ve propaganda servislerinde çalışmak üzere İLMÎ MÜŞAVİR ALINACAKTIR Müracaat:KİMYA ve ECZA MADDELERİ Ltd.Şti.İSTANBUL;Aşirefendl cad.İMAR Han kat 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • türk.motifli vazo tabaklar ve modern seramik eşyası halaskar gazi cad.s*e şişli ut t sineması harsısı SAX sora mi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • LA BANBA Senenin aile dansını PANOSYAN öğretiyor Adres Galatasaray Yeni Çarşı Cad.25/1 Paxar hariç her Kün 12 20)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • lEİhfi:KONAK SİNEMASINDA O CE CETTE NUİT LA)Senenin en muhteşem filmi,MYLENE DEMONGEOT'un şaheserini takdim etmekle şeref duyar.Seanslar:12.30 2.45 5.7.15 Suare 9.30 Vali Konağı Caddesi Harbiye Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • ELAZIĞ AS.SAT.AL.KOM.BSK.LIĞINDAN:Cinsi Muh.B.Muvakkat T.Miktarı LiraKr.Lr.Kr.Gün ve saati İhalenin şekli Elâzığ Gar.Birlikleri için TAEİN 3500 Kg.14000 00 1050 00 22/Aralık/1959 Kapalı zarf Elâzığ Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • Gümrüklerde yine yer kalmadı Tüccar,para sıkıntısı yüzünden mallarını çekemiyor İstanbul gümrüklerinde pekaz yer kalmıştır.Depo sıkıntısının sebebleri şunlardır:¦Fİ Yeni malların gelmesi,B Gümrük verg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • Kadın kılığında dans etmek isteyen bir adama izin verilmedi İZMİR,HUSUSÎ Şehrimiz barlarından birisinde kadın kıyafetinde çalışmak isteyen bir erkeğe,vilâyet makamınca izin verilmemiştir.İstanbul'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • üniversite Yapı Kooperatifi toplantısı dünde yapılamadı Üniversite mensupları Yapı kooperatifi kongresi,dün de ekseriyet temin edilemediği için yapılamamıştır.Kooperatif umumi idare hey'etl,fesih kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • Bir kadın ebesiz üç çocuk doğurdu KARAKÖSE,HUSUSÎ Bir kadın Ucuz dUnyaya getirmiştir.Patnos kazasının Sevendell köyünden Fatma doğumu ebesiz olarak yapmıştır.Yavruların ve annenin sıhhati yerindedir.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • İki çocuk sahibi bir adam kadın olacak AYDIN,HUSUS!İki çocuk sahibi bir bahçıvan önümüzdeki günlerde ameliyat olarak cin-¦iyet değiştirecektir.Doktorlara müracaat eden İsmail,son günlerde kendisinde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • AÇIK HAVADA DERS ZONGULDAK,HUSUSİ Müteahhitle Maarif arasındaki ihtilâf sebebiyle tedrisata açılamıyan bir köy okulunun talebeleri acık havada ders görmektedir.Devrek kazasının Karakuslu köyü ilk okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • Vapur büfelerinin işletme şeklî değiştirilecek Şikâyetlere sebep olan Şehir Hattı vapur büfelerinin İsletme sekil değiştirilecektir.Şimdiye kadar Liman Lokantası müsteclri tarafından İsletilen büfeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • TÜRKİYE ŞİŞE VE CAN FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ'nden Sayın Müşterilerimize I960 yılı bil'umum Züccaciye,İlâç,Kolonya,Gazoz vesair şişelerin satış şartlarını havi sirkülerlerin bizzat veya mektupla Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • III.I.HM| Edebiyat ve Tarih T)AZAK sohbeti olarak okuyucularıma takdim eylediğim bu-J~ günkü yazım «Edebiyat Tarihi» ne ait bir mevzu değildir,E edebiyat sahasında tarihi fıkralardır.Edebiyat Tarihine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • Artık REZERYUARLARIN SU KAÇIRMA DERDİ KALMADI Dünyanın her tarafında kullanılan "THE BEST NYAGARA" Emaye ve Boyalı Re2ervuarları,Türk Demir Döküm Fabrikaları tarafından piyasaya arzedilmiştir.TÜRK DEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • DİLEK NEDİR?MAHALLE Mİ?İSİM Mİ?TİCARETHANE Mİ?Ankara'da,Yenimahalle hudutları içinde,Müessesemizce parsellenmiş bulunan arsalarımızdan,sualimizi doğru cevaplandıranlardan sadece 300 kişiye 500 M2 İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1959
  • Mannesmann Sümerbank Boru Endüstrisi T.A.Ş.Müdürlüğünden Sayın Müşterilerimizin Dikkat Nazarına:Bilhassa yer allı şu ve gaz tesislerinde kullanılmaya elverişli bitüm izoleli ve sargılı 2 ve 21/2 parma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.12.1959
  • %m ıiıfc-niı ajaaaaw BİR TAKSİ SAFİSİ 5 NSAX şanssız olmaya-I görsün.Hele Burhan gibisi.Neler gelmemişti çocukcağızın başına.Hep şanssızlık yüzünden.Fakat bu son hâdise,evvelkileri bastırdı.Bir iş içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1959
  • TOBRUK'TA TRANS KAST ŞİRKETİNDE AS.OÜLSEP"A'Vİ BUU.SANA VARDIM EDER.teP5 s-JÇAVBEDECEK Za v\an rote MCERİFL.SR MOTORE ÇK-TlUAR e.'L.E_tH&^i T_r\i 1^.gSt^e İç;r7|£» İtigJİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1959
  • HOSTES OLMAK İSTİYORSANIZ İ Turk hava yolla ri Turkish 4 ir i ine s Müracaatlarınızı t Bir dilekçe-NOfus ve tahsil Belgesi sureti yani çekilmiş İki fotoğrafla t» ARALIK 1959 CUMA' Günü THY nın Galata-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1959
  • KOORDİNASYON VEKÂLETİNDEN OTOMOBİL SATIŞI HAKKINDA İLÂNDIR:1 Üçüncü kotadan ithal olunacak aşağıda marka ve Modelleri gösterilen otomobiller satışa çıkarılmıştır.Markası ve Modeli Adeti Evsafı 1 Chevr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1959
  • Milliuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1959
  • I mcnî PAZAR RUMÎ 1379 6 1375 C.âlıir ARALIK T.Mini 5 19 5 9 23 VAKİ Güneş r VASATI EZANÎ 7.08 2.27 öğle 12.05 7.24 İkindi 14.27 9.46 Akşam 16.40 12.00 Yatsı 18.18 1.38 i 1 İmsak 5.19 12.38 ı x_n.uj-i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1959
  • ANTREPO ÇARŞI İSHAII YAPTIRILACAKTIR.T.C.Emekli Sandığı Unkapanı Antrepo Çarşı ishanı Tesisleri inşaatına Ait İLAN 1)YAPTIRILACAK İŞ,İstanbul'da Unkapanı köprüsü ile yag sebze ve meyva hali arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1959
  • M.M.V.İst.1.No.Iı Satmlama Kom.Bşk.dan:Pazarlıkla 7600 kilo makarna satm alınacaktır.Tutarı 9120 lira olup kat'i teminatı 1368 liradır.İhalesi 7/Aralık/959 günü saat 10.30 da komisyonda yapılacaktır.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1959
  • «Hayır,hiç de değil.Çalışma odasmdaydım,ön kapının tıkırtısını duydum ve ne »Idıığunıı anlamak için.«Fakat birşeyler çalmış olabilir,hele bir bakalım.Sonra da polisi haberdar etmeliyiz.Albinos:«Yoo.de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1959
  • musiki IKE'İN EN ÇOK SEVDİĞİ ŞARKİ:1 "Deep In The Heart Of Texas,CUMHUR ALP j Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Ei-senhower müzik meraklısıdır ve ne zaman bir şarkı-j=cı veya orkestra Beyaz Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1959
  • Baa üyuk Eseri Hepimizin koruyucusu olan bu zat hakkında lâzım gelenlerin dikkatini çekiniz Saygılarımı sunarım.18/19-10-19.NOT:Ali Kemal bey o zatla konuşmuş.Sözü idare edemediğinden öteki maksadını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • BAŞVEKİL DÜN KAZA heyetleri ile görüştü t Bnştarrtfı Birincide man,Akşehir,Aksaray,Divriği,Konya Ereğlisi,Bandırma,Edremit ve Osmaniye.II olacakları telgrafla müjdelenen kazalar ise Develi ve Silifke'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • BOLU'NUN 5 KAZASI VİLÂYET OLMAK İSTİYOR AKÇAKOCA,HUSUSÎ Bolu'nun sekiz kazasından Akçakoca,Düzce,Gerede,Göynük ve Mudurnu ayrı ayrı vilâyet olmak için Ankara'ya hey'etler göndermişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • GÖRÜŞÜLECEK MESELELER SAMİ K O II E N ANKARA'dan yazıyor TÜRK İdarecileri bugün Başkan Eisenhower ile yapacakları görüşmelerde,Türkiye dahil,Batı İttifakına dahil iktisaden az gelişmiş memleketlere ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • C.H.P.İL MERKEZİ İSTİMLÂK EDİLİYOR İ Baştarajı Birincide söyleyen zat,parmağında D.P.işaretli büyük bir şövalye yüzük taşıyordu.Dosyanın tekemmül ettiğini ve binanın istimlâk edilebileceğini açıkladı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • EiSENHOWER BUGÜN ANKARA'YA GELİYOR t Başta rafı Birincide arabaya binilecek ve Çankaya'ya kadar olan mesafe bu şekilde katedilecektir.Dışkapıdan Çankayaya kadar olan yolun iki taralında resmî daire me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • RIHTIM DÂVASINDA 10 MÜDAFÂA ŞAHİDİ DİNLENECEK Rıhtım dâvasına dün de 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilmiş ve 10 müdafaa şahidinin dinlenmesine karar verilmiştir.Şahitler arasında,karşılanışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • 7 kız daha Hava Harb Okuluna girdi İZMİR,HUSUSÎ Hava Harp Okuluna yeni kaydolan öğrenciler dün merasimle and içmişlerdir,öğrencilerden yedisi kızdır.Aygün Kursav,Hatice Onat,Neriman Ulusal,özay Ciper,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • BİR KADIN 40 KİŞİYİ DOLANDIRDI 5 KONVA,HUSUSÎ Zeliha Keleş adında bir kadın,kömür bulacağım diye 40 kadar kişiyi dolandırdığı İçin yakalanarak adalete verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • KABİNEDE YENİ TÂYİNLER t Baştarajı Birincide ve Dahiliye Vekili Dr.Namık Gedik'le ayrılmıştır.YENİ VEKİLLER 1910 senesinde Akdağ Madeninde doğan Atıf Benderlioğlu,Hukuk Fakültesini bitirmiştir.Evli ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • Tanar'ı batıran Rus gemisine haciz kondu BREMEN,AA.24 Kasımda Şimal Denizinde Türk bandıralı Tanar şilebine çarparak batmasına sebep olan Rus bandıralı Harkof gemisine haciz konmuştur.İki şilep kaptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • Demokrasi karakter sağlamlığına dayanır,t Bastarajı Birincide Demokratik rejim herşeyden evvel,memleketin,milletin karakter sağlamlığına dayanır,müesseseler,kanunlar ve müeyyideler ne olursa olsun,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • Feriköy D.Spor'u da mağlûp etti:2-1 t Baştarafı Altıncıda vara etti.Kırmızı-beyazlılar dünkü canlı ve ahenkli oyunları ile galibiyeti hak etmişlerdi.Fakat İlk golü attıktan sonra müdafaaya ehemmiyet v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • Güreş mektebi 1 Şubat'la açılıyor GÜREŞ Mektebi 1 Şubatta Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde açılacaktır.Uzun müddettenberi Güreş Federasyonu Reisi Vehbi Eınre'nln çalışma programında bulunan Güreş Okulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • İzmirspor,H.Tepe'yi 5-3 yendi t Baştarajı Altıncıda çın en enteresan hâdisesi,Hacettepe aleyhine verilen iki penaltı idi.İzrairspor,üç golünü müdafi,ler vasıtasiyle attı.2.dakikada frikik atışından Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • B.B.C.radyosuna göre üçüncü maç 16 Aralık'ta Barselona'da Baştaraft Altmcida bul edilmesi üzerine ispanya Futbol Federasyonuna bir yazı yazarak 16 Aralıkta Barselona stadının boş,olup olmadığını sormu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • Amatör Millî Takım bugün Adana'da Irakla oynuyor Baştarajı Altıncıda Türkiye:Muhip Aydoğan Kaptan)Sehnıuz Sııat.Ahmet,Ergun Cengiz,Zeki,İbrahim,Uğur,Ceyhun.Irak:Mulıammed 11 a tein.Celll Edison.Sadi,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • Perakendeciler ve Sanayiciler için l Batı Almanya,Danimarka,Çekoslovakya ve diğer Avrupa Memleketlerinden ithal etmekte olduğumuz makina ve teçhizatı fj İTHALÂTÇI FİATIYLA SATIŞA ARZEDIYORUZ I Univers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • ST AD:Al sancak SEYİRCİ:611 HASILAT:4244 TX.HAKEMLER:Faruk Taluy Ali Pasa irk)Cudl Talçıner G.BİRLİĞİ:Selçuk İhtan Aykut Ayhan Kahraman Oral İlhan Yılma» Orhan Tevfik Zeynel KARŞIYAKA:Erdoğan irk)Neca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • Mahallî Ligde Galata ve Davutpaşa galip Mahalli lig maçlarına dün Şeref Stadında yapılan karşılaşmalarla devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır.Davutpaşa S Emniyet 1 Galata 2 Anadolu 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • istanbulspor,Altay'ı 3-2 yendi t Baştarafı Altıncıda İzmir'in Siyah-Beyazlı takımı bu dakikaya kadar 2-1 galip durumdaydı ve hiç de mağlûbiyeti bak edecek bir oyun oynamıyordu.Fakat bu dakikada bariz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • F.Bahçe 3.maçta iddialı t Baştarafı Alttnctda Özgün ve halsiz gözüken Sarı-Lâcivertliler,Nics'll futbolcuların aşırı derecede tert oynadığından şikâyet etmişler ve «Rakiplerimi* bizi kupadan elemek İç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • MODASPOR:55 F.BAHÇE:50 t Baştarafı Altıncıda maç.Her iki takım da sıkı bir adam adama markajına başvurdular,îkl eg sistemin mücadelesinden Lâcivert-Beyazlılar Turhan,Şengün ve Altan'ın İyi oyunları sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • Türkiye öğretmenler Bankasından Her derecedeki okul öğretmenleriyle diğer Maarif mensuplarının Türkiye Öğretmenler Bankasına kolayca ortak olmalarını temin maksadiyle beheri yüz lira olup mevcudu azal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1959
  • SAYIN MUHASEBECİLERE UCUZ KIRTASİYE EVİ ALİ ve İRFAN TAŞKİN Büro lavazımatı,Ticarî İşletme İmalât Amortisman Senet Amerikan Usulü Muhasebe Defterleri,Hernevt Matbu bordrolar cilt ve matbua işleri.Hoca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.12.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] Modaspor'un Fenerbahçeyl yendiği maçta Lâcivert Beyazlıların ribauntu.Modaspor:55 F.B ahç e:50 Zevkli ve heyecanlı geçen maçta,Lâcivert Beyazlılar galibiyeti hak eden güzel bir oyun ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1959
  • Yediğimiz büinci golde Özcan,Alba,Basri ve Foix'nin hiçbiri kabahatli değildi.Efendim,ben zaten söyledim.Bu Faivre dedim,tehlikeli adam dedim,gol atar bu adam dedim.söyledim,söyledim Coı-nu'nun iyi fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1959
  • Dün Ankara Denıirspor takımını güzel bir oyunla 2-1 mağlûp ederek millî ligde büyük bir engeli daha aşan milli ligin yeni takımı Feriköylü futbolcular maçtan sonra galibiyetin verdiği sevine içinde sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1959
  • Izmirspor H.Tepe yi 5-3 yendi WAD:Alsancak-SEYİRCİ:611 HASILAT:4244 T.L.HAKEMLER:Turhan Alsaç M.Ali Dürüstel Kemal Yavman je-k)İZMİRSPOR:Seyfi Şaban Necdet Nurettin Cavit Kâmuran Mustafa Cenap Güven O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1959
  • [HADÎ İPEKYÜN] Bugün Adana'da Irak ile karşılaşacak olan Amatör milli takımımızın dün yaptığı antrenmandan bir görünüş.Amatör Millî lakım Irak'la oynuyor Olimpiyat eleme maçına takımımız Muhip Aydoğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1959
  • B.B.C.Radyosuna göre üçüncü maç 16 Aralık'ta Barselona'da B.B.C.Radyosu dün geceki spor yayınında Fenerbahçe ile Nice takımları arasındaki üçüncü maçın 16 aralıkta Barselona'da oynanacağını bildirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1959
  • Dün Nice'den üzgün ve yıpranmış dönenler [RÜÇHAN.ÜNVER] Fransız gazetecilerinin de ifadesiyle dünyanın en pahalı penaltısını Nice kalesine atan ve Fenerbahçe'nin üçüncü tur şansını muhafaza etmesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor