Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.12.1959
  • [ÖZDEMÎR GÜRSOY] İnönüyü küçük düşürücü neşriyatta bulundukları iddiası ile 4 aya mahkûm edilen Havadis gazetesi Başyazarı Mümtaz Faik Fenik solda)re gazetenin mes'ul müdürü Hami Tezkan dün yapılan du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1959
  • Adliye Vekili "Ülkü için gerekeni yapacağım,dedi Budakoğlu,kendisini ziyaret eden üniversitelilere,basın affı için de elinden gelen gayreti sarfedeceğini söyledi ANKARA,HUSUSÎ Adliye Vekili Esat Budak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1959
  • [İLHAN DEM1REL1 Sanık Bahacttin İpek [İLHAN DEM1REL1 Suçu üzerine almak isteyen S.İpek Kaatil kardeşler dün tevkif edildi Taşlıtarla'da işlenen cinayette 15 yaşındaki Sabri,suçu üzerine almak istiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1959
  • KRALLA RANDEVUSU VAR I KEYSTONE] Londra'da bulunan Ördün kralı Hüseyin,20 Aralık'ta Paris'te Barbara Valentin adında 1!yaşında bir aktirsle buluşacağını açıklamıştır.Bıı kızı çok beğendiğini söyleyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1959
  • s&wı milim ıı İllini'JHMMlllimill [KEYSTONE] [IMru ııihlinami OKI I CD Güney Avrupa ve Kuzey Afrika sahilleri şiddetli yağmurların sebep ol-UUNtl AVRUPA UA OtLLtK duğu seller altında kalmıştır.Fransız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1959
  • İ.E.T.T.DOLMUŞ İÇİN KÜÇÜK OTOBÜS ALIYOR OĞUZ ONGEN Î.E.T.T.İdaresi,yolcu kesafetinin fazla olduğu saatlerde,muayyen semtler arasında dolmuş yapacaktır.Bu iş İçin İdarece satın alınacak 17 kişilik otob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1959
  • EISENHOWER İÇİN ALTMIŞAR BİN LİRALIK TAKLAR YAPILIYOR,ÜSTÜ BAŞI ESKİ KİM-SELER DE CADDELERDE DOLAŞTHÎILMAYACAK GAZETELERDEN)EİSENHOWER TÜRKLERİN YARDIMA İHTİYAÇLARI YOK GALİBA,HEMEN KESELİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1959
  • ŞAN VE DÎBÂ'NIN DÜĞÜN PROGRAMI TESBİT EDİLDİ Nikâh,Sorbon mezunu Tahran İmamı tarafından kıyılacak.Düğün Gülistan Sarayında y a p ı 1 a c a k TAHRAN,ÜMİT DENİZ BİLDİRİYOR 5 AH ve Ferah Dîbâ'nın nikâhl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1959
  • Bütçede secim tahsisatı yo Seçimler öne alınırsa,aktarma yapılması mümkün.Muhalefet bütçenin denk olmadığını iddia ediyor Maliye Vekilinin izahat ve gerekçesinden anlaşıldığına göre,memurlara ikramiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Albay Vedat Dora'ııııı kumandasındaki su altı ekibine mensup bir balık adanı dün batık Rüzgâr motorunu bulmak İçin suya atlarken görülmektedir Balık "Rüzgâr„ moiörü arandı Albay Dora'nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1959
  • PTT telefondan aldığı sabit tesis ücretini geri verecek ESKİŞEHİR,HUSUSÎ 6 aydanberi PTT'nin telefon abonelerinden sabit tesisler nâmı altında aldığı ücret hakkında şehrimiz mahkemelerinde bir dâva aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1959
  • Alman Meclisi Türkiyeye yardımı tasvib etti BONN,RADYO Batı Almanya Parlâmentosu Bundestag dün Türkiyeye 210 milyon marklık kredinin açılması ile ilgili bir tasarıyı tasvib etmiştir.Bu yardım OEEC dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1959
  • alışan Herkes Sigorta Edilecek Baha Akşit'in,Sağlık Komisyonunda incelenen teklifine göre,işçi Sigortaları «Sosyal Sigorta» ya çevrilecek İŞÇİ Sigortalan Kanunu değiştirilecektir.«Millî Sigorta» veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1959
  • f f*?Ki?t:f:EISENHOWER E HEDİYE EDİLECEK "i,•ka,EİS«'n ıowcı'in ''»sum doktor,general Howard Mc HiIÎ n 1 tU,l"tUt* Sııyder'ln isteği «zerine dün Anıt Kabh'in merdivenleri tetkik edilmiştir.B,r müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1959
  • eclisle Gedik'in etmesi istendi Fethi Çelikbaş9in 6 dakikalık konuşması 8 def9a kesildi CHP sözcüsü tahkikat takrirlerinin gündeme alınmasını istedi ANKARA,HUSUSİ CH.P.Grup başkan vekillerinden Fethi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1959
  • lWC 03-STEINBEtt in En Güzel Romanı Cennetjw f Çeviren:V.GÜLTEKİN j\0 Vwtw Şaheser Romanlar serisinde q ı"ıWc ft.1 Wd$il b5l,Mimbi i,8yinİL ciltli 15 L UU VfciN YAYINEVİ Cağaloğlu Y.Narhbahçe S.11 IST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • SİYASET DÜNYASINDA Ümitsiz Macaristan MACAR ihtilâlinden 3 yıl sonra,Macaristanın en selâhiyetli ağzı,Rus kuvvetlerinin bu memlekette kalacağını söylemiştir.Süveyş hâdiselerinden 3 yıl sonra,İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • İstanbul halkının büyük rağbetine mazhor olan BEYAZ GİTARLAR Orkestrası RESTORAN ve PAVYONUNDA YENİ LONDRA ASFALTI)İtinalı servis,nefis yemekler Lütfen yerlerinizi ayırtınız.Tel.t 716818
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • İSTANBUL MÜLKİYELİLER CEMİYETİNDEN Mülkiyenin 100 üncü kuruluş yıldönümü 4 Aralık 959 Cuma günü akşamı saat 20 den itibaren Taksim Belediye gazinosunda kutlanacaktır.Bütün Mülkiyelilerin teşrifi rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • Six de evinizde kendi kendinize forresponDence Institute METODUYLA İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA Dillerinden birini en mükemmel bir fekilda öğrenebilirsiniz Ocratslı Izahb broşürümüzü istaytnlz.ADRES:Co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • P ENDİ K-ÇARŞI CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA CEMİYETİ REİSLİĞİNDEN 1 Pendik Çarşı Camii inşaatı için aşağıda cins ve miktarı yazılı betonarme demirleri teklif alma suretiyle satm alınacaktır.2 8 lik 290 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • v+"y İB?3& Büyük Bir Sanat Hadisesi olau AJANS TÜRK Tak vim hakkında fazla malûmat için üc££tsJ2 Broşürümüzü isteyini?Ödemeli olarak Satış yeri:Ajans Turk P.K.1Q91.toJcaraOwsi:JQJra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • OĞLAK BURCU tt [22 Aralık 20 Ocak] Muvaffakiyetlerin birbiri peşinden geleceği bir gündesiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İnsanlara ve hâdiselere karşı her romandan çok daha müsamaha duyacaksınız.BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • BU LM AC A 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Bir işin varacağı neticeyi önceden kestirmek;Bir nota.2 Giderme;Gelir.3 Yalan dolanla çevrilen iş.4 Kıymetli bir taş;Su Eski dil)5 Tersi satın alınacak bir şeyin karşılığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • Seyahat Dolayısiyle Satılık otomobiller 1)Ford 56,Otomatik 35.000 mild» hakiki 2)Consul 53,45.000 km.arabalar tertemiz vaziyettedir.Peşin para ehven fiatla sahibi eliyle satılıktır.Bono kabul edilmez.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • r Ko-Sevlm Tuna ölmeden Jeffrey Hayat Victor 1 SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Şikago Canavarı Dennis O'Keefe Türkçe.2 ölüm Fedaisi Phil Carey Renkli Türk-ATLAS Tel:440835)Benim îçin öp Gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • ^ı 1111111111111111 n ı 111111111 i 11111111 ıı 11 ti 11 11111.ii mi ii un i.miinillillliiinillllllinillillllllllliil ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • e o "00©° EMNİYET tierce-^vyeUı lir*1 Aylık Gelirli Küçük Tasarruf Hesabı Sîze 20 yıl boyunca 500 Liraya kadar Aylık Gelir,Apartman Daireleri ve Dolgun I Para İkramiyelerini kazandırır SANDiQ!ıö6 GÖRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • Umumî istek üzerin» Damning Fiatlanna DÖRTTE BİR ŞANS jp Satış yerleri:Amirali,j?Dilber Kardeşler M.K.M.Cevat Mağazaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • TEŞEKKÜR 25/11/959 gecesi ani rahatsızlanmam dolayıslyle muvaffakiyetli bir apandisit ameliyatı yapan Kıymetli Op.Dr.SELAHATTİN AKEL ve Asistanına Profesör Qulnek'e,Alman Hastahanesl Baş Hemşiresi Ann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • I.E.T.T.de 30 yıllık memurlar tekaüt olacak Î.E.T.T.İdaresinde 30 yılını dolduran memurlardan bir kısmının tekaüde sevkedlleceğl söylenmektedir.30 yılını dolduran memur sayısı 34 dür» fd&re-y* 3d yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • Dolmabahçe meydanında iki ekip çalışacak Dolmabahçe meydanının tamamlanması İçin İki ekip halinde çalışılmasına karar verilmiştir.Bu yolun.Bir müddet evvel tesviyesi tamamlandıktan sonra stabilize ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • REKTÖR "BODRUMDA M İslâm dinine hakarettir,ORD.PROF.ONAR "KATOLİK KİLİSELERİNE AİT ÜNİVERSİTELER HARİÇ DÜNYANIN HİÇBİR ÜNİVERSİTESİNDE İBADETHANE YOKTUR,DİYOR İstanbul üniversitesi Rektörü Ord.Prof.Sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • Polis Müdürü davacı avukata cevan verdi m Müdür,Savcılığa yapılan müracaatı "Maksatlı,yersiz ve insaftan uzak,olarak vasıflandırdı Polis müdürü Faruk Oktay dün bir Basın toplantısı yapmış,Emniyet müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • G.H.P.de işçi mevzularile alâkalı rapor hazırlanıyor CHP.sosyal meseleler ve İsçi Davaları komitesi İlçe ve il temsilcilerinin İştirakiyle yarın 11 Merkezinde tertiplenecek toplantıda,«Kolektif Mukave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1959
  • llll|MIIIIIIIIIIII 11 III IIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIMIIllllllllIllll II mııııımııı mu illinin mı I MİM I İMİ I n SAVCILIK ELİYLE ALDIĞIMIZ TEKZİPTİR)Bir radyo konuşması SAYIN Çetin Altan Evvelki akşam ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • G.K,M.P.nin Olağanüstü Kongresi için Israr ediliyor Köylü Partililer,tüzük ve programda vaad edilen değişikliğin yapılmadığını ileri sürüyorlar Eski Köylü Partisi Genel Başkam Tahsin Derniray,dün «19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • Kumar oynanan 2 kulüp feshedildi Kumar oynatıldığı İçin polis tarafından basılan,lokalleri mühürlenen «Ş«hir ve Karadeniz Klüpleri» dün fevkalâde kongre'erinl yaparak fesih kararı almışlardır.«Karaden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • ÇANAKKALE TİCARET ODASI SEÇİMİ İPTAL EDİLDİ ÇANAKKALE,NECMİ ONUR bildiriyor Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası •eçimi dün Vilâyetçe İptal edilmiştir.C.H.P.lilerin kazandığı seçime bazı tüccarlar «Seciı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • Büyük FELSEFE LÜGATİ 29 uncu ve son fasikül çıktı Mustafa Nâmık ÇANKI Fiyatı 3 liradır.Satış ve tevzi yerleri Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • 1960 DOĞAN GÜNEŞ CEP MUHTIRALARI İKRAMİYELİDİR Kitap ve Kırtasiyecilerde Cemal Nadir sok.20-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • taköy SAHİL ŞEHRİ TÜRKİYE EMLÂK KREDİ Bankası Tarafından inşaasına girişilen ATAKÖY SAHİL ŞEHRİ ikmalinde mimari değeri haiz blok apartmanları,turistik otelleri,modern plaj ve spor tesisleri,geniş çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • SAKARYA ASKERİ SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN:Agağıda miktarı yazılı kuru Ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.600 ton tel balyalı kuru Ot bir istekliye ihale edilebildiği gibi 300 tonluk parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • BİLGİ DERSHANESİ Kış devresi öğrenci kursları Kurslarımıza devam eden öğrenciler bütünlemeye kalmadan «ınıı geçmeyi garanti ederler.Aylık ücret 20 liradır,Broşür isteyiniz.Bilgi Dershane»!Cağaloglu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • LÜKS ve İNCİ SİNEMALARINDA PROGRAMLARINA İLAVETEN Fenerbahçe Nice Futbol Maçı BÜTÜN TEFERRUATİYLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • Taklidinden sakınınız!insan,bilginin,dürüst çalışmanın mükâfatını gorur vo halkın takdirini kazanır.Bunun misâli;büyük emeklerle vucüde gelen SAATLİ MAÂRİF DUVAR TAKVİMLERİ ni herkesin takdir etmesi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • Hz MEVLÂNA KONYA GEZİSİ)Yol,Yemek,Otel,İhtifale giriş İN.CO.SER TURİZM Tel:44 30 74 Bankalar C.Bankalar Sarayı 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • 1960 DOĞAN GÜNEŞ MUHTIRALARI MUHTIRALARIN GÜNEŞİDİR Cemal Nadir sok.20 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • 1960 DOĞAN GÜNEŞ MUHTIRALARI Ek Zımbalı Sayfaları Havidir Cemal Nadir sok.20-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • Şili bizi destekliyor SANTİAGO,A.P.Güvenlik Konseyindekl âzâlık İçin Türkiye ile Polonya arasında cereyan eden mücadelede Şili Türkiyeyi destekliyeceğl hususunda bu memlekete teminat vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • Söke'de bakır bulundu AYDIN,HUSUSÎ Vilâyetimizde uzun zamandan beri yapılmakta olan araştırmalar neticesinde Söke'ye bağlı Itırha köyünde bakır madeni bulunmuştur.Yapılan tetkikler,madenin zengin oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • PARİS'TE BİR MİLYON MEMUR GREV YAPTI PARİS.RADYO Partste 1 milyon belediye memurunun yaptığı 24 saatlik grev dün hayatı felce uğratmıştır.Havagazı,elektrik su,şirketlerinde okul ve hastahanelerde çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • İNEGÖL'DE ÜÇ kereste deposu yandı BURSA,HUSUSÎ İnegöl Sanayi çarşısı aabaha karşı büyük bir yangın tehlikesi atlatmıştır.1 Sandalye atelyesl,üç kereste deposu ve üç ev yanmıştır.Zararın 700 bin lira o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • Boğazda"Mayin var„ ihbarı trafiği aksattı Bir motor ve bir İtalyan şilebi tarafından yapılan ihbarın doğru olmadığı öğleden sonra anlaşıldı Başarı motorunun dün sabah «Tarabya önlerinde bir mayln görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • BU HAFTA Orta tablo Eisenhower'in Türkiyeyi ziyareti dolayısiyle)Türkiye Amerika Reisicumhurları bir arada Eisenhower'in çocukluğundan itibaren hayatı Farah Diba'nın nişan resimlerinin en güzelleri Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • ZİFTTİ Jz**;rw J Ji w 8 fi v& mmm BİRLEŞİK TASARRUF YE KREDİ BANKASI İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ HUSUSÎ KEŞİDESİ 30/11/1959 Tarihinde Umum Müdürlük binasında Beyoğlu İkinci Noteri ve müşterilerimiz huzuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • DEMOKRAT PARTİ FATİH KAZASINDAN:4 Aralık 1959 Cuma günü Çınar Otelinde yapılacak olan Balomuz 5 Şubat 1960 tarihine tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • Teninizin yaşınızdan evvel ihtiyarlanmasın!katiyetle önleyebilirsiniz.Bu maksat İçin POND'S un iki kremi kâfidir.COLD Gece)kremi cildini»)te mizler,besler ve yumuşatır.VANISHING Gündüz)kremi cildiniz*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • I Bu sahipsiz şehir.IV T İLLİYET,in Ankara'dan aldığı hususî bir habere na-ğ X *X «aran Orta Doğu'nun en büyük tersanesi nerede kuru-i lacakmış biliyor musunuz?Pendik'te!Halbuki ben bu meselenin halle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1959
  • mm.0^ ATOM LABORATUARINDA etmişlerdir.Yukardaki reıinıda Amerıkada gazetecilik stajında bulunan 9 memlekete mensup 18 gazeteci Argonne NaUonal Laboratuvannda atom üzerinde yapılan çalışmalar,takip okl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.12.1959
  • A^TIK.VAPtUACAK HİC BtR.ŞEV yotC.SAN'AT hevesim DE BuRAOA KAUR OUJtÇ.BİTERt—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1959
  • v.r Butun vazİrei_erİn-iştira den iştira ile" seçi/v\x.mı VAFM-ACAĞINI iı^İN ET.ŞUNU.1rtC-^V\1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1959
  • GÛimün 2A SAA-TİMDE ONuACl AVKı İSçRl TAKİP EDİP NE VAPTIKUARlNt VE KlWuECl-E 30EÜŞTÜ -L.ERİNİ TESBİT rTöy:1 "mJ*? ağ^ fy s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1959
  • Y ADlAA iSiNSAa' oie.Sunu NE.OE VAPiVOR Sun SAINT L.OÜIS DE vsuÇİZELER VARATAM BİR,VETERİNER.vAR.ONU ĞETİRTE.CEĞİV\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1959
  • KUAFÖR ve BERBERLERİN NAZARI DİKKATİNE Almanya'dan ciiz'i miktarda ithal edilen son sistem 110 ve 220 volt erkek ve kadın saç kurutma makineleri Batışa arzedllrrdştir.SEM RAN ALPASLAN Sabuncu Han cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1959
  • DİKKAT DİKKAT Müessesemizin adı f harflidir,ip ucu gökte parlayan cisimdir.Bilmecemizi doğru olarak bulanlara Ankara'nın Turistik ve eğlence yeri olan Gölbaşı civarında,Ankara Asfaltı üzerinde,etrafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1959
  • 50 SENELİK TECRÜBE-MERAL KUNDURALARINA Emsal aramayın beyhudedir.DAİMA RAKİPSİZDİR.50 SENEDİR AYAKTA.Atatürk Bulvarı İşçi Sigorta Blok Apt.Telefon:21 18 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1959
  • ılliuefl Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1959
  • HİCRİ 1379 C.âhır 2 Perşembe 3 ARALIK 19 5 9 Güneş öğle ikindi Akşam Yatsı Imsâk 7.05 12.03 14.27 1C.41 18.19 5.17 RUMİ 1375 T.saııi 20 vakit vasati ezani 2.24 7.22 9.46 12.00 1.38 12.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1959
  • Azız Atatürk un Büyük Eseri Asılmış olan KAzımın kardeşi Hikmet adında biri Istanbuldan aldığı direktifle silâhlı adamlar toplamaya başladı,çete halinde Geyve hükümetini basmaya karar verdikleri duyul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1959
  • KARANLIKTA KAHKAHA Yazan:VladimİK NABOKOV Türkçesi:Oğuz HALÛK Kız:«Cehenneme kadar yolun var» diye bağırdı ve kapıyı onun yüzüne örttü.Margot,ev sahibi,ine:«Falıma bakmak hoşuma gider» dedi ve boş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1959
  • TÜRKER ACAROĞLU 1 Henri LEMAÎTRE'in başlayıp Anthony THOMP-ğİ E SON'un genişleterek gözden geçirdiği «Vocabulariunı S hibliothecarii» adlı esere,Maliye Vekâleti Kütüpha-nesi Müdürü Leman ŞENALP,Türkçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1959
  • öîitora kavurmanın zamanı *ıtf Simdi »«and*11 CİHAN KOM.ORTultanhamam Katırcıoğlu Han Kat 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • SOYUNMA ODALARI t Baştarafı Altıncıda ¦Elbettoki maçtan sonra konuşmak çok kolay.Fakat takımımız daha iyi oynadı.Eğer fırsatlardan istifade edebilseydik fark 2 veya 3 olabilirdi.Her iki tarafı da temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • Amatör millî takım bugün çalışacak ADANA,HUSUSÎ Pazar günü trak ile karşılaşacak olan Amatör milli takımımız,son hazırlık maçını bugün Adana Karması ile yapacaktır.Irak'a karşı çıkarılacak olan takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • Beşiktaş Galatasaray B takımları yetıişemedi 0-0 Dünkü Beşiktaş Galatasaray maçından önce her iki kulübün B takım lan arasında yapılan karşılaşma 0-0 berabere sona ermiştir.Kâzım Arkal'ın idaresindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • Nice Müdafaa takımıdır t Baştarafı Altıncıda İtimat ettik-BT1 Rakip sahada Reims kürü körü-ne bir müdafaa oyununa kapılmamış.Hücum etmiş,rakibini zorlamış ve bu şartlar altında mağlûbiyeti sineye çekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • Nurenberg'in eşi de baskelçi t Baştarajı Altıncıda Hayır hayır,kafiyen.Sadece amatör olarak,zevki için oynasın.Fakat benim gibi profesyonel futbolcu olmasını istemem.Nurenberg'in cevabına karısı da ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • GÜNEY AVRUPA'DA t Bagtaraft Birincide Bivyera'da,Antlbes'de sahile vuran dalgaların yüksekliği 30-40 metreyi bulmuştur.İSPANYADA fırtına 11 kişinin ölümüne sebep olmuştur.Madrid'de bir binanın çatısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • ŞÂH ve DlBÂ t Baştarajı Birincide merasimini 100 kişi takip edecektir.Ferah Dîbâ'nın kraliçelik unvanını alacağı bu merasim esnasında davetlilere şeker ve şerbet ikram edilerek,başlarına para serpilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • BATIK "RÜZGÂR,t Baştarajı Birincide man,Samim Özgüder,Çetin Uluocak,C.Şahin,Erdoğan Yılmaer,Murat Ergunsu,Assubay Çetin Kale,Kemal Usta ve Dalgıç Erdoğan Özsuvariler katılmışlardır.40 metre su altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • ADLİYE VEKİLİ t Baştarafı Birincide in muhakemesinin ladesi ve basın suçlarının affı için ikibinden fazla öğrenci tarafından imzalanmış dilekçeyi vermişlerdir.BASIN AFFI Budakoğiu,heyet mensuplarına b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • I.E.T.T.dolmuş için küçük otobüs alıyor Baştarajı Birincide önümüzdeki günlerde tecrübe seferi yapacaktır.Küçük otobüslerden,sabahın çok erken ve gecenin geç saatlerinde de İstifade edilecektir.Yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • BÜTÇEDESEÇİM TAHSİSATI YOK fr Baştarafı Birincide BÜTÇENİN DURUMU Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın bütçenin denk olarak Meclise aksettirilmiş olduğunu bildirmesine rağmen,muhalefet çevreleri bu yılki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • YEDİ GAZETECİ t Baştarajı Birincide Yılmaz Poda da bir tekzibi yerinde neşretmediğinden 12 gün hapse ve 1666 lira para cezasına mahkûm olmuştur.Diğer taraftan gazetemiz yazarı Reff Cevat Ulunay ve gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • Mecliste Gedik'in istifa etmesi istendi t Baştarajı Birincide Uşak hâdiseleri hakkındaki neşir yasağının kalkmasından ve açıklanan hakikatlerden bahsederek mevzua giren Çelikbaş,Uşak Valisinin İnönü'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • kadri dag dün istifa etti Galatasaray taraftarları kulüp binası önünde nümayiş yaptı GALATASARAY Kulübü Başkaptanı Kadri Dağ,Beşiktaş mağlûbiyeti sebebiyle dün vazifesinden istifa etmiş ve istifa,İdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • KADER MAÇI BUGÜN ğ Baştarafı Altıncıda NACİ,AVNİ LETTER,AK-GÜN,ŞEREF,CAN,YÜKSEL.Nice:LAMİA MARTINEZ,FERRY CHORDA)CORNU,GONZALES,MİLAZZO FA-İVRE,DE BOİRGOİNG,FOİX,ALBA,NURENBERG.YAĞMUR DİNDİ 96 saatten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • Daha değil,daha değil.Baştarafı Altıncıda metleri geçmiş eski şöhretler ne zaman «Beşiktaş toparlandı mı?sualiyle karşılaşsalar,ihtiyatı elden bırakmadan su cevabı veriyorlardı:«Daha değil,daha değil.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • Muvaffak F.Bahçe maçına geliyor Basketbol liginde,haftanın en mühim karşılaşması TUrteiye şampiyonu Fenerbahçe ile İstanbul şampiyonu Modaspor arasında olacaktır.Lâcivert beyazlılar Ankarada bulunan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • TARSUS ve MERSlN'lilere Müjde KRİSTAL TUHAFİYE MAĞAZASI En yeni Model ve en bol kış çeşitleri ile hizmetinizdedir.Müşterilerini mağazasında bekler Tarsus Atatürk caddesi No 1.9 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • KISMET KAPINIZDA Reklâm için bedava arsa veriyoruz Ankarada,ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MODERN AMERİKAN ve NATO siteleri arasında,istikbali 100 garantili arsalarımızdan siz de bir arsa sahibi olmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • ELEMAN ARANIYOR İstanbul banliyösü dahilinde bir ECNEBİ FABRİKA'da istihdam edilmek üzere İNGİLİZCE BİLİR Muhasebe defteri tutmak ve idarî işlerde kabiliyetli,askerliğini bitirmiş 22 ilâ 30 yaşlarmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • ŞEHİR TİYATROLARI KADIKÖY BÖLÜMÜNDE Süreyya Sineması üstünde)DEVLET İŞLERİ Yazan:Louis Verneuil Türkcesi:Bedia Akkoyunhı Sahneye Koyan:H.Kemal Gürmen Dekor:T.Atalay Gişe her gün sat 12 den itibaren aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • i Dünkü maçın ğ Baştarafı AUtncıda E gölgesi olmadı.Forvete aktardığı E toplar şahane İdi.E A1UF:Çalıştı.Biraz sanalı olaa İ İdi skor levhasını yükseltebilirdi.NAZMİ:Genç kaptan attığı gol-E te gemisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • G.Saray'ı 1-0 mağlûp eden Beşiktaş Millî Lig lideri t Baştarafı Altıncıda Evet,Beşiktaş oyuna bir fırtına süratiyle başlıyor.Bu her an dinmesi beklenen bir fırtına.O toyluk,o tecrübesizlik damgası yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK BAKIRKÖY önr.ür Yoğurdunda bahçeli villâ,2 kat,4 daire,üçer oda,birer hol,16800 iratlı,165.000,4718 52 10.000 imarlı arsa.Kadıköy Hasanpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.12.1959
  • Dünkü maçın E W İ 22 oyuncusu)Fikret KIRCAN NECMÎ:Uzun boylu iş düşmedi.Blokajları ile göz doldurdu.BAHATTİN Ağır olan solaçık Ertan karşısında muvaffak oldu.ŞENOL MÜNÜR:Gerek topu kesişi ve gerekse u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.12.1959
  • Fenerbahçe'nin Millî karşılaşma havasına bürünen KADER MAÇI BUGÜN.Sakat olan Lef ter ve Can kadroda yer aldı.Maç yağmurdan bir göl halini alan sahada saat 15.30 da oynanacak Dün son antrenmanını yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.12.1959
  • Nurenberg'in eşi de bashetçi Nice takım kaptanı bugünkü maçı kazanacaklarını tahmin ediyor NİCE'DEN YAZIYOR ŞÖHRETLİ basketbol otoritesi Robert Busnel,bir Yugoslavya seyahatinden dönerken,büyükçe bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.12.1959
  • DAHA DEĞİL.Necmi TANYOLAÇ BU,Galatasaray için de-i ğll,Beşiktaş için bir im-I tihandı.Çünkü,hiçbir kulübün profesyonel kadfosu Be^iktaşınki kadar gençleş-memiş,bu derece ağır bir ope-rasyona tâbi tutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.12.1959
  • Beşiktaş h44İJli^TTİİu L_Lii.4-V.i.Cm J_NAZMİ,GOLÜNÜ ANLATIYOR [RÜÇHAN ÜNVERİ Devrenin son dakikası oynanıyordu.Soldan Münür'ün yaptığı faul atışından Şenol ters bir vuruşla topu altı pas üzerinde önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor