Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • Karikatür Üstadlarımız CEM ve KAMIZ HU.M t YCCEBAŞ'ın hazırladığı bu eserde:Karikatürümü rün eşsiz üstadları Cem ve Ramiz'in hayatlarını,sanatlarının tahlilini,hâtıralarım,mülakatlarını,karikatürlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • Üttü Mİr^ y *&mm 'ı.Mm.mtwmmm*t*4Bmtkt*-~J [MİLLİYET] Edirnenin kurtuluşunun 37 ncl yıldönümü münasebetiyle yapılan türende milis kuvvetlerini temsil edenler geçerken RTULUS Merasimde hazır bulunan Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • Yardımı tetkik edecek Amerikanın Uzak,orta ve yakın doğu memleketlerine yaptığı yardımı tetkik etmek maksadıyle J.L.Pitcher yukarda)başkanlığında bir kongre heyeti bugün şehrimize gelecektir.Heyet Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • YEDEK SUBAY TASARISI DÜN GÖRÜŞÜLDÜ Mebusların ekserisi test usulüne gidilmesinin aleyhinde bulunuyor ANKARA.HUSUSÎ Yedeksubay ve yedek assubay ka« nun tasarısının Millî Müdafaa Komisyonundaki müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • Çiftçi borçlarının tecili isteniyor C.H.P.mebusları bu hususta kanun teklifleri hazırlamaya başladı ANKARA,HUSUSÎ Seçim bölgelerinden Ankara'ya dönen C.H.P.mebusları tohumluk borçlarının tecili ve çif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • Mersin'de büyük bir yangın çıktı MERSİN,MUSTAFA ÖZKAN bildiriyor Gece saat 21.30 da İzmir otelinden çıkan yangın gece yarısını geçmiş olmasına rağmen söndürülememiştir.Ateş bu saate kadar,oteli,otelin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • Düzce ve Batman da Vilâyet olmak istiyor ANKARA,HUSUSÎ Vilâyet olmak istiyen kazalara Batman ve Düzce de katılmıştır.Siirt'e bağlı olan Batmandan 30 kişilik bir heyet Ankara'ya hareket etmiştir.Düzce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • EYÜP VE SÜTLÜCE İSKELELERİ KAPATILDI Halic'in temizlenmesine dün öğleden sonra başlanmıştır.İlk olarak Eyüp ile Sütlüce iskeleleri arasındaki topukların temizlenmesine başlanmış ve iki iskele vapur tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • CHP veCKMP yakınlaşması Böliikbaşı ve Aldoğan bu hususta teşkilât ileri gelenleri ile temas yapıyor NEDRET SELÇUKER CK.M.P.üe arasında bir yakınlaşma hareketi başlamış ve liderlerin bu «fikir yakınlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • MÜŞTEREK PAZAR DEVLETLERİ YENİ BİR KARAR ALDI STRASBOURG,A.A.Müşterek Pazar memleketleri Fransa,B.Almanya,italya,Hollanda,Belçika ve Lüksemburg)Hariciye Vekilleri kendi aralarında tatbik etmekte olduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • Süreyya'ya evlenme izni verdi I Ferah Dîbâ'ya yeni mücevherler hediye eden Şah,Süreyya'ya her ay 4 bin Dolar verecek.Sabık Kraliçe'nin Orsini ile evleneceği söyleniyor ÜMİT DENİZ Tahran'dan bildiriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • i AHMET EMİN YALMAN SELÂMI AKPINAR Vatan Gazetesi dün yine mahkûm oldu 8 aya mahkûm olan A.Emin Yalman'ın cezası tecil edildi.S.Akpınar 10 ay hapis yatacak.Gazete de 1 ay kapatılıyor TOPLU Basın Mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • ŞEHİTLERİN NAAŞLARI BUGÜN GETİRİLİYOR ANKARA,HUSUSÎ Beyruttakl uçak kazasında şehit düşen Türk subayları ile ailelerinin cenazelerini getirecek olan Türk uçakları bugün gelecektir.Bu münasebetle aland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • DÖRT KİŞİ YARALANDI [ÖZDEMffi GÜRSOY] Dün akşam Tophane'de Boğazkesen caddesine inen Kadirler yokuşunda frenleri patlayan bir taksi,yolun sag tarafına bindirmiş,kaza neticesinde dört kişi yaralanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • Antalya'da hayvanlar arasında hastalık çıktı ANTALYA,HUSUSÎ Gazipaşa kazası Hasdere köyündeki bütün hayvanlarda öldürücü salgın bir hastalık başgöstermiştlr.Veteriner Müdürlüğünce köy karantinaya alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • Açlık grevi yapan ülkü Arman baygın vaziyette yatıyor ANKARA,HUSUSÎ Ankara cezaevinde basın mevzuatını ve basın rejimini protesto için açlık grevi yapan Ulus gazetesi yazı işleri müdürlerinden ülkü Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • [KEYSTONE] 110 MİL YÜRÜDÜ 56 yaşında bir İngiliz kadını Birmingham'dan Londraya kadar olan 110 millik 176 kilometre)mesafeyi yürüyerek 27.5 saatte,katctmiştir.Rus asıllı olan Barbara Moore,daha 38 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • LIYE VEKİLİNİN daraltılıyor Vekilin,temyis azalarını sevk,hâkimleri tâyin yetkisi emekliye kalkıyor Vekilden alman selâhiyetler iki Şûra tarafından yürütülecek ANKARA,HUSUSÎ ADLİYE Vekilinin «Hak ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVÜRI Kesif sis dün vapur seferlerini geniş ölçüde aksatmış şelıir hatlarının 60 numaarh vapuru 9.20 de Sarıyerden Anadolukavağma giderken mania ağlarına takılmıştır.Yolcular saat 11 de deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • I SİYASET DÜNYÂSINDA "Altı„ 1ar ve "Yedi.ler.M KİNCİ Dünya Harbinden I sonra Avrupa Birliği fik-ri kuvvet kazanmağa ve yayılmağa başlamıştır.Evvelâ Komünist tehlikesi.Batı Avrupa memleketlerini müşter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • UMUMİ İSTEK ÜZERİNE DAMPİNG FIATLARINA 40 GÜNDE EO GÜN BEDAVA SÜRPRİZ GÖMLEKLERİ DÖRTTE BİR ŞANS Pazen çocuk gömleği 10.50 Erkek 14.75 Pijama 22.50 Yünlü Gömlek 35.Süet tipi gömlek 35.Duro Apaş gömlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • VlNYLEX'in en son yeniliği olan MERMER DESENLÎ Yer Muşambaları quvanizin saadetini tamamlar* SEU MUŞAMBASI Alışverişinizde markasına dikkat ediniz.Her yer muşambası değildir.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • MEMUR VE DAKTİLO ARANIYOR OSMANLI BANKASI A.Ş.Otuz yaşmdan yukarı olmamak üzere lise mezunu,askerliğini yapmış ve ecnebi dil bilen Türk memurlar ile tercihan Fransızca bilen genç daktilolar aramaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ki [22 Aralık 20 Ocak] Sabahleyin işinize başladığınız zaman her şey bir sis arkasında İmiş gibi gelecek.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Bu akşam boş vakit bulacak ve bol bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 2 3 4 5 61 1 1 7 8 9 J 9 1 BULMACA SOLDAN SAGA:1 Müstakbel îran Kraliçesi.2 özür dileme.3 Kendini ağıra satma;Divan edebiyatında bir nazım şekli.4 Bayrak Eski dil)Bir varmış bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • Yalnız TUrklyede 2.000.000 dan fazla kadın Tokalon mamulatına sadıktır.İLANCILIK Tokalon yerine başka bir marka verseler dahi ısrarla TOKALON'u istemek menfaatiniz İcabıdır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • OLUM Dul bayan Agavnl Pirim ve evlâdı Ayda,Bay ve Bayan Hırant Attaryan,Bay ve Bayan Jozef Pirim,eşi babaları v« amcaları Bay ANDON PİRIM'in vefat ettiğini teessürle bildirirler.Cenaze merasimi yarınk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • OI ey i s Sendikası ndaki îhfilâf savcılığa aksetti OLEYİS Sendikası İdare Heyeti,bir kısım âzâ tarafından yapılan olağanüstü kongrenin İptal edilmesi İçin dün Savcılığa ve Vilâyete müracaat etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • Operatör Dr.ATİLLA OYMAK Estetik ve Plâstik Cerrahî Yeni telefon numarasını arzeder.AA Q0 76 Istilrfâl Cad.Olivo geçidi 6/2.Elhamra Pasajı yanında)saat:15 19.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • Döviz kaçakçısı İtalyan,yurt dışına çıkamayacak Birinci Asliye Ceza Mahkemesi,dün döviz kaçakçılığından sanık İtalyan tab'alı Kostantln Pisetti'nin yurd dışına çıkmasını menetmlştir.Tnrlabasmda mobily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • Milletlerarası Çalışma Enstitüsü devrediliyor Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ile Türk Hükümeti tarafından müştereken kurulan.Yakın ve Orta Doğu çalışma enstitüsü,anlaşma gereğince bu yıl Türk Hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • Beton direkler manzarayı bozduğu için değiştiriliyor TANESİ 1000 LİRAYA MALOLAN BETON DİREKLERİN YERİNE,İTHAL EDİLEN DEMİR DİREKLER DİKİLİYOR Şehrin caddelerinden bâzılarına dikilen beton elektrik dir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • ÖLÜM Merhum Cemal Paşanın torunu,D.D.Y.müfettişlerinden merhum Nazım Teomanın ve Firdevs Teomanın oğlu,Semra Doğru ve Sigortacı Nejat Teomanın ağabeysl,Sena Zlhnloğlu,Hülya ve Nazım Teomanın babaları,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • Lütfen yerlerini;hur BEYAZ GİTARLAR Orkestrası GELDİ.Restoran ve Pavyonu Bu Gece Açılıyor ayırtınız.Tel.716818
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • KISA HABERLER KüÇüKPAZAR'da bir arkadaşını tabancayla yaralayan Burhaneddln Atay dün yakalanmış ve Adliyeye verilmiştir.Suçlu tevkif edilmiştir.1958 yılında çıkarılan Belediye tahvilleri,asılları İle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • DUN 72 SOFOR EHLİYETİ ALINDI Yapılan kontrolde,trafik kaidelerinin en fazla Eminönü Kazasında 'ihlâl edildiği anlaşıldı Kaza Emniyet Amlrllkl«ri de,kendi mıntakalarmda trafik kontrollarma başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • MATBAACI KUTUCU ve MÜCELLÎTLERE Tamamen yeni bir metodla,en modern tesisimizle hibru cilt kâğıdı)imâl etmekteyiz.Avrupa cilt kâğıtlarından daha zevkli olduklarını bildirmekle şeref duyarız.Muhtelif de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • YAKALAMA MÜZEKKERESİ Askerî eşyadan mâdut bir adet filinta çalmak suçundan maznun Süvari Okulu terhisli erlerinden ve Ağn vilâyetinin Taşüçay kazası Şeyhi İbrahim köyünden Hasan oğlu 1933 doğumlu Abdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • I H—IIMİIIİHIIIIIIIIIIHHI.Istanbul E 7.27 Açılış ve program 7.30 E Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 E Her telden 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve kapa-I niş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • V SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:'4 £3 62)Merhamet Serpil Gül Türk filmi.ATLAS Tel:440835)lesur Adam Glenn Ford Shirley Mac Lane Renkli îng.EMEK Tel:44 84 39)öğleden Sonra Aşk Audrey Hepburn Gary Coo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • I İKTİDAR VE BASIN MİLLETLERARASI Basın Enstitüsü tarafından Zürih'te yayınlanan ipi Report dergisinin son sayısında,birinci sayfa gene Türkiye'deki basın olaylarına ayrılmış.Dergi,Türk basını üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1959
  • lolita Nabokov'un şaheseri Avrupada 4 defa yasak edilip,5 defa nesrin» müsaade edilen kitap.Yalnız AMERİKA'da 4.000.000 s a 111 Ve nihayet.TÜRKİYEMe neşredildi 4 renkli kuşe ceket İçinde Flatı 10,Cilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • NAK i NEMASI Müdüriyetinin İstanbul'un sayın sinemasever halkına büyük müjdesi:Türkiye'nin en güzel ve Avrupa ayarında lüks salonu En modern ses ve projeksiyon En rahat koltuklar Hakikî soğuk ve sıcak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • ekşilinden sok tıcuz 5 SENE TAKSİTLE APARTMAN DAİRELERİ Küçük Çekmece ile Florya arasında tamamen meskûn ve şâhâne deniz manzaralı YEŞİL YUVA MAHALLESİNDE Yarısı inşaat hitamına kadar 12 ayda,diğer ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • Bütün kış mevsimi boyunca RAHAT ETMEK ve İYİCE ISINMAK isterseniz ARÇELİK MODERN GAZ SOBASI ALINIZ Arçelik Gaz Sobalarının,odalarınızı otomatik olarak istenilen sühunette tutan "termostatlı karbüratör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • SEKSİYONER,İZOLATÖR,VESAİRE SATINALINACAKTIR ETİBANK K.B.A.ELEKTRİK İSTİHSAL VE TEVZİ MÜESSESESİNDEN 1 Müessesemiz ihtiyacı için kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle Yüksek Gerilim Elektrik malzemes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • Sağlam,Zarif ve Nikelâjlı ŞAKİR ZÜMRE Sobalarının satışlarına hararetle devam edilmektedir.Siparişler derhal teslim.Şakir Zümre'nin ZONGULDAK ve HALK Tipleri sobalarını ısrarla arayınız.Karaköy:Baylan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • ASTAŞ.HANIMLARA SENENİN SÜRPRİZİ İthal malı hakikî Fransız 100 YÜNLÜ MANTOLUK ve ayrıca Fransız ROP MANTOLUK Senenin modası ÇEKOSLOVAK ELBİSELİK FÖTR 27/11/959 CUMA sabahı satışa arzediliyor SULTANHAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • Hz.MEVLÂNA Konya Gezisi)13-18 Aralık Yol,Yemek,Turistik Otel,İhtifale giriş)Ayrıca:Karaman,Beyşehir,Akşehir Nasreddin Hoca)IN.CO.SER TURİZM:Bankalar caddesi Bankalar Sarayı,9 44 30 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • TAKVİMDEN R YAPRAK Terbiye bahsi î SMAİL Kafesçioğlu imzasıyle gönderilen şu dikkate şayan İ I mektubu aynen koyuyorum:Gencim,yeni yetişen nesle mensubum ve bekârım.Fakat E terbiyede dayağın tesiri ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • ANTIDOT POMAT 'NEZll'E-•OİS AĞRISI AOAL.İE RONATIIMASI YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI ARLPÖCEK SOKMASI •KESİK YARALAR «PİŞİK «KASINTI EKIEMA V ERGENLİK İ «DONUK!DERİ CATLAKLARIHOA VE •TRASTAM SONRA KULLANILIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • fusmta Bu hafta Orta tablo Nuruosmaniye camii meydana çıkan son çehresiyle)Farah Dibanın en güzel resimleri İstanbul Darphanesinde altın basılıyor Dünya güzeli île mülakat Kasımpaşalı Futbolcu Recep h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • ENEK SİNEMASI'nda Gördüğü büyük rağbet üzerine son senelerin en büyük aşk filmi ÖĞLEDEN SONRA AŞK Love İn The Afternoon)«ARİANE» Gary Cooper Audrey Hepburn Maurice Chevalier Bir hafta daha gösterilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • Bugünden itibaren TAKSİM ve PANGALTI YENİ ATLAS Sinemalarında Necati CUMALI'nm aynı isimli romanından filme alman Tülün Zamanı titiz bir çalışma mahsulü Zevkle seyredeceğiniz bir Türk filmi YILMAZ GÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • PARAGUAYLI ŞÖHRETLER Zengin Program Milsait r'ia» ROMERO ORKESTRASİ Kxmıyfö&&%ffi#t Lokalinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • GERARD PHİLİP ÖLDÜ PARtS,RADYO Meşhur sinema artisti Gerard Philip dün bir kalp krizi neticesinde ölmüştür.36 yaşındaki aktör,«Bütün Yollar Komaya Gider»,«Köleler» ve «Şcytanlı Ceset» fillmlerile şöhr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • Bankalar senet karşılığa kredi açacak ANKARA,HUSUSÎ Bundan böyle Bankalar ipotekli borç senedi rehni mukabilinde kredi açabileceklerdir.Maliye Vekâleti dün yayınlanan bir tebliğ ile Bankalar Kanununun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • 11 şakî ve firari kaatil yakalandı ADIYAMAN,T.H.A.Adam öldürmek,gasp,kız kaçırma vesair suçlardan uzun zamandan beri aranmakta olan şakilerden birçoğu yakalanmıştır.Maraş,Gaziantep,Hatay,Adana ve Mala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • MEHRU "İCAB EDERSE SAVAŞACAĞIZ,DEDİ YENİ DELHİ,A.P.Ilind Tibet sınır meselesi üzerinde yapılan müzakereler sırasında muhalefeti tenkid eden Nehru,itirazlar ile karşılaşmıştır.Muhalefet mensupları,hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • EMEKLİLİK İÇİN TEKLİF YAPILDI Ücretli vazifelerde çalışanların haklarının 15 yıla çıkarılması isteniyor ANKARA,HUSUSÎ D.P.Gaziantep mebusu Süleyman Kuranel,«Çeşitli ücretli vazifelerde çalışmış olanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • ONASSİS'İN KARISI boşanma dâvası açtı Tina kocasının muazzam servetinin kendisini mesut edemediğini söyledi NEW-YORK,A.P.Mrs.Athina Tina)Mary Onassis,kocası milyarder Aristotle Socrates Onassis aleyhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • nar'ı,batıran Rus gemisi dâva Şilep sahibi,Harkof gemisine ihtiyatî haciz konmasını isteyecek.Tanar'ın kıymeti 3 milyon lira Şimal Denizindeki Frisian adaları civarında Rus gemisi »Harkof» un çarpması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • SATILIK ARSALAR PENDİKTE KAYNARCA İstasyonuna 5 dakika mesafede tamamen deniz manzaralı parsellenmiş Tapu teslim 3500 liraya satılıktır.Doğubank İş hanı kat 1 No.140 Sirkeci Telefon:27 47 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • öğretmenlere kitap tazminatı veriliyor ANKARA,HUSUSÎ İlk,orta ve lise öğretmenlerine ayda 50'şer lira kitap tazminatı verilecektir.C.H.P.Tokat Milletvekili Şahap Kltapçı'nın bu konudaki kanun teklifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • Bir genç Kızkardeşini Öldürdü Cinayete,ağabeyin,kardeşini sevgilisi ile yakalaması sebep oldu SİVAS,HUSUSÎ Sivas'ta iki cinayet işlenmiştir.Yıldızeli'nin Cumasaray köyünden Rüstem Karataş,kendi evleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1959
  • üt:Üİa:IRÜÇHAN ÜNVER] Vfll İİCTÎİIIB AH İM Al 7CME Belediye Zabıta Talimatnamesinin Altıncı Faslının Yapı lş-TUL UdlUnC I lUlLAN IflAL&ElYIB.leri Bölümündeki 86.ve 87.maddeler,bir inşaat sahibinin inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.11.1959
  • l!l!Ttel^t(|ACAROĞLU 55 10 Kasım 1759,büyük Alman şairi 55 55 SCHİLLER'in doğum günüdür.Bu yıl onun 200.do-S 55 ğum yıldönümü için Almanya'da ve bütün dünyada S 55 olduğu gibi,bizde de anma törenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1959
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamız ihtiyacı için 1.900.000 adet muhtelif ceket ve pantalon düğmesi mevcut numunesine göre teklif alma suretiyle satırı alınacaktır.Istklilerin tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1959
  • TARLAN DIŞ MACUNU SIZLAYAN,KANAYAN,ÇEKİLEN DİŞ ETLERİNE ve DİŞLERİN ÇÜRÜKSÜZ AĞRISI FAYDALIDIR.DİŞLERİ TEMİZLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1959
  • ZAYİİ getirene mükâfat Harbiye meydanında 34 706 plâkalı siyah Consul arabamdan çahsî evrak,senetleri fotoğraflarımı havi dosya çantamı fotoğraf makinemi aile yadigârı mücevherlerini kaybettim.Mânevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1959
  • Nilliqel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İçlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILM A ER Basıhhğı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1959
  • Hicnl Perşembe ir-1 RUlMl 1379 26 1375 C.evvcl KASIM T.sanl 25 19 5 9 w VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneş öğle İkindi Aksan Yatsı İmsak 6.58 12.01 14.2!16.44 18.20 5,11 2.14 7.17 9.45 12.00 1.36 12.27 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1959
  • KARANLIKTA KAHKAHA Yazan.Vladimir NABOKOV 8 Türkçesi:Oğuz HALÛK Bayan Lcvandovsky'nin tombul,sarı küçük salon köpeğini kucağında tutan Margot,unun yumuşak,ele ipek gibi gelen kulaklarım yukarıya doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1959
  • Büyük Eseri Bu beyannamede,hükümetin güttüğü politika sonucu İzmir facialarının Avrupa devlet ve medenî milletlerinin dikkatini çektiği,hakkımızın teslim edileceği,milli bütünlüğümüzü bozacak hiç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1959
  • anUdikT bsnî sç.v,v\îvorsun;AWI.2 AVOIN KASINA GSÜRt* BEN!HAmRUAR-SAN «r.Vft Sy/BURMUNDAM GETfgiROVt BUNLARI SSMÎN»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1959
  • A/ AT Bu AUŞKAS/UK fı_E/ZD& KARIŞIK.UĞA YOL.AC&4ZAKTIFZ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1959
  • fr-Bİlarjdo oynamağa GİDİyOK.UAA.Ai-i Beyı_e hukukî Bie.MES'ELE KONUŞACAK iSTİyOROuM.İl ¦T II I I ^1 I ı I özür.oiı_e RİAA.Al_Az.eweu SOKASA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • ADLİYE VEKİLİNİN selâhiyefi daraltılıyor ğ Baştarajı Birincide •Adil teminat» tenkidine bir cevap teşkil etmektedir.TASARININ YENİLİKLERİ Meclise sevkedilmiş olan tasarının getirdiği diğer hükümler şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • Cezaevinde âlem yapan 7 gardiyan yakalandı ANTALYA,HUSUSÎ Cezaevindeki iki mahkûm ile Cezaevi başgardiyanı ve yardımcısı 5 gardiyan oturak âlemi yaparlarken Cumhuriyet Müddeiumumisinin yaptığı ânl bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • VATAN GAZETESİ DÜN YİNE MAHKÛM OLDU t Baştarafı Birincide ay hapis,1000 er lira para cezasına çarptırılmıştır.Dünkü dâvalardan üçünde Savcı esas hakkında mütalâasını serdetmlş,Refi Cevad Ulunay'ı küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • ŞÂH,SÜREYYA'YA EVLENME İZNİ VERDİ t Baştarajı Birincide Dîbâ'nın kıymetli piyanosu saraya götürülmüştür.Şah,dün de öğle yemeğini nişanlısı ile yemiştir.Yemekte saraya mensup bazı şahıslar da bulunmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • Lokman Hekim'in Romatizma,Can kurtaran,Allanın şifalı otları,ev ilâçları birer lira.Kabızlık,bütün nezleler,grip ve öksürüklerin kitapları Altmışar kuruş.Hakiki halk doktoru Beş lira.Ademi iktidar,Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • 1960 Senesi Haziranında Teslim TAMAMEN LÜKS 7 BLOK 90 DAİREDEN İBARET KADIKÖY FENERYOLU DERYA SİTESİ İnşaatı hızla ilerlemektedir.Yarısı 7 ayda diğer yarısı da 6 sene taksitle APARTI-MAN DAİRELERİNİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • H.ŞAMAN BASIN AFFI İÇİN KONUŞMADI Baştarafı Birincide huşlarından İhsan Ada,«Türkiyede böyle bir bakanlığa lüzum yoktur.Zira,bu bakanlığın ne 1$ yapacağı belli değildir» demiştir.Melih Kemal Küçüktepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • C.H.P.ve C.K.M.Pt Baştarajı Birincide «partisinin bu yakınlaşma istikametindeki yeni politikasını plânlamak üzere» teşkilât ileri gelenleriyle temaslarda bulunmaktadır.Partinin yeni Genel Başkan Yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • Edirne'nin 37.Kurtuluş yılı dün kutlandı t Baştarafı Birincide de,yapılan merasimi Başvekil ayaz altında pardesüsüz olarak sonuna kadar takip etmiştir.Geçit resmi sırasında,milislerin yapt lı silâh at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • Kavrakojjju'nun Telsizle mesajı Ege vapuru ile Avrupa' ya gitmekte olan Umumî Kaptan,futbolculara formlarını muhafaza etmelerini hatırlattı Ege vapuru ile Avrupaya gitmekte olan Fenerbahçe kulübü ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • TEKNİK KOMİTE TAKIM NAMZETLERİNİ TESBIT ETTİ Teknik Komite,dün Federasyon âzası Necdet Erdem'in de iştirakiyle bir toplantı yaparak milli takımının oynayacağı maçlar için 36 futbolcudan müteşekkil bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • Nice,galibiyetten emin t Baştarafı Altıncıda Nlce'de çıkan gazeteler,Fenerbahçe Nice maçı için heyecanlı bir hava yaratmaya çalışmaktadırlar.Gazeteler antrenör Luciano'nun,takım kaptanı Nurenberg ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • Gül Meraklıları 40 Çeşit Yediveren Bodur ve Yüksek Güller Yeni Avrupa Cinslerini örtaköy:Gülcü Vasilde Bulabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • VADELİ KERESTE SATIŞI ESKİPAZAR KERESTE FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN Parti No Kerestenin cinsi ve evsafı kalitesi Miktarı Adet M3 D3 40 Çam Ker.1.Sn.Normal boy Kadron-La.1528 45 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • ANKARA'da HERKESE BEDAVA ARSA Adres gönderip büroçür İsteyiniz.Adres:Posta Kutusu No.673 Tel:18925 MERKEZ-Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • PİYANO EVİ A.KA R D E L L A Yeni TeL numaramızı saym müşterilerimize takdim ederiz 44 59 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • DEVLET ORMAN İŞLETMESİ İSTANBUL MÜDÜRLÜSÜNDEN GALVANİZLİ BORU SATIN ALINACAKTIR.1 Aşağıda cins ve miktarı yazalı malzeme pazarlıkla satın alınacaktır.2 İlgililerin hazırlayacakları t#dif mektuplarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • KELİMESİ İOOKURI TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK FAAL durumda askerlik sebebiyle devren satılık bakkal dükkânı.Mür:Aksaray Sarı Musa 52,Birdal.ARNAVUTKÖYDE istimlâksiz 5 odalı,konforlu kat 43.000 satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • GÖKAY,BAŞVEKİLE ŞİKÂYET EDİLDİ fc Baştarafı Altıncıda da talimatnameye aykırı olduğunu ifâde etmişlerdir.Faik Gökay'ı,önümüzdeki günlerde Ankaraya giderek bir heyet halinde Maarif Vekiline şikâyet etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • HEPSİ TEK YILDIZ t Baştaraft Altıncıda ken bol keseden para sarfetmlşler,taahhütte bulunmuşlardı.Maaş alacaklar,prim alacaklar ve sahaya çıkınca da futbol oynıyacaklardı.Sanki sözbirllği etmişti dün f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • F.Bahçe dün şâhâne idi t Bağtarajı Altıncıda bir alâkasızlık var nedense.Üg gün evvel bir cbüyük maç» kazanmış ve bugün zorlu bir lig maçı yapacak olan Fenerbahçeyl seyircisi böyle mi karşılardı?Üstel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1959
  • UNIVERSAL Arazi Vasıtası Şirketimiz veya acentelerimize Jeep sipariş etmiş olan sayın müşterilerimize kayıt sıralarına göre vasıtalarının teslimine başlandığını arzederiz YÜKÜ ÜIELLVS-BUSBLRİBIB FMIIİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.11.1959
  • man BİLDİRİYOR!PARİS öze!Şu anda Öhö ö'ho)Paristeyim.'Siz neredesiniz?Fenerbahçe Nice Nis okmrar ehö öhö)maçını takibe geldim.RaJit Kıvançla beraber geldik.Kahraman Bapçura da bugün geliyor.JVmasizonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1959
  • FENERBAHÇE DÜN ŞAHANE İDİ II 11.II-JH II SEYİRCİ:18.820 Kişi HASILAT:54.181 T.L.HAKEMLER:Josef Lesmo Ibrahim Mentor Sedat özselçuk FENERBAHÇE:özcan Nedim B a s r i Akgün Osman Avnl Şeref Gürcan Can Le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1959
  • Bölgeler aıası lig kuıuluyoı ANKARA,HUSUSÎ FUTBOL Federasyonu,Anadolu futbolunun kalkmması hakkında mühim kararlar almıştır.Bunlardan en mühimi,klasikleşmiş lig maçları yerine,coğrafî durumları ve na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1959
  • MMIMI-M1 i WS9PZ'jSOft mJii [SAMÎ ÖNEMLİ] Cumartesi Ankaragücü ve pazar günü de Şekerhilâl ile oynayacakları deplasman maçları için yarın akşam uçakla Ankara'ya gidecek olan Galatasaray'ın milli lig k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1959
  • GÖKAY,BAŞVEKİLE ŞİKÂYET EDİLDİ Mahallî Lig temsilcileri Federasyon Reisinin vazife yapmasını istiyor MİLLÎ ligden sonra İstan-Mahallî lig'in,Federasyondan başlıbul mahallî ligine dahil şikâyeti alâkas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1959
  • hepsi tek YILDIZ Altay ve D.Spor'un İzmir'de yaptıkları millî li?maçı 1-1 beraberlikle neticelendi STAD:Alsancak SEYİRCİ:1.106 Kişi HASILAT:3.88C TL.HAKEMLER:Doğan Babacan Muzaffer Suvran Re^at Bünyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1959
  • FRANSA'DA Nice Pazar günü Rennes ile yapacağı karşılaşmada Fenerbahçe'ye çıkaracağı rakımını deneyecek ISTANBUI^DA F.Bahçe,Nice'e karşı taktiğini dünkü istanbulspor maçında denedi ve rahat bir galibiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor