Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • MECLİSTE BİR SÖZLÜ SORU YÜZÜNDEN MÜNAKAŞA OLDU Karakurt'un bir sorusu gürültülere yol açtı ve Tevfik İleri,soru sahibini yalancılıkla itham etti.ANKARA,HUSUSÎ BÜYÜK Millet Meclisinin dünkü toplantısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • IÎLHAN DEMÎREL)V |JÇ|7 V A UT A D"n sabah Şişhane'den Kasımpaşa'ya inenler,silâhları,çene tef ve düm-AARwl£ İV A W UM belek olan bir kavga seyretmişlerdir.Bir kız alış verişinin,gelinin hasta olması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • Ferah Dîbâ dün Paris'ten ayrıldı Genç kız 15 gün evvel bir süveter ve bir çanta ile terkettiği Tahran'a 25 valizle dönüyor our Its* sa teu&£" soiree â Pairis,Taralı Bibâ rlîee vojr La Vie^ psnsisane P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • TRUMAN GELMİYOR WASHINGTON,A.A.Başkan Eisenhower,gelecek ay çıkacağı seyahate eski Başkan Truman'ı da davet etmesi hususvmda yapılan teklifi reddetmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • CEZAYİRLİLER DE GAULLE'E EVET DEDİ PAKtS,AJANSLAR SA^İ I Geçici Cezayir Hükümeti,Fransa ile «Ateş kes müzakerelerine» girişmeye hazır olduğunu açıklamıştır.Cezayir milliyetçileri,Fransa hükümetiyle ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • Yurtta kalan bir kızın cesedi Morga kaktırıldı Coğrafya Fakültesinde okuyan Kıbrıslı kızın yurt sahibi nezaret altına alındı ANKARA,HUSUSÎ DİL ve Tarih Coğrafya Fakültesi ikinci sınıfında okuyan Ö.Ö.a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • Askerlik müddetinin indirilmesi için teklif yapıldı ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Van Mebusu Sait Erdinç,askerlik müddetinin indirilmesiyie ilgili olarak dün J'eclis Başkanlığına bir kanun teklifi vermiştir.Erd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • Bandırmada yedi gün bayram var Halk sokaklarda davul-zurna çalarak dolaşıyor.Şehir baştanbaşa ışıklandırıldı BANDIRMA,HUSUSÎ BANDIRMA'nın vilâyet olacak kazalara dahil edilmesi üzerine şehirde bir haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • BÖLÜKBASI TEKRAR C.K.M.P.GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ ANKAKA.HUSUSÎ C.K.M.P.büyük kongresi dün sona ermiş ve Genel Başkanlığa bir kere daha Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı seçilmiştir.Meclis toplantısı dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • SPUTNIK İÇİN ÂBİDE Sovyetler tarafından 1957 yılı Ekim ayında fezaya fırlatılan Sputnik I isimli feza peyki için Moskova'nın büyük meydanlarından birine bir anıt dikilecektir.Bu münasebetle açılan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • MİMAR SİNAN YUNANASILLI DİYE TANITILIYOR ANKARA,HUSUSÎ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Londradaki Victoria Müzesinde Türk sanatlarına ayrılan bölümde Mimar Sinan'ın «Kanuni Sultan Süleyman devr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • Ne Erini ADADAKİ İNGİLİZ ÜSLERİ MESELESİNİN ANAYASA ÇALIŞMALARINDA AKSAKLIĞA SEBEP OLMASI MUHTEMEL ANKARA,HUSUSÎ Kıbrıs Anayasasını hazırlama komisyonundaki Türk başdelegesi Prof.Nihat Erim,dün Harici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • IÖZDEMİR GÜRSOY] pnvi Y CI fil s|vi sl',1,ll Valisi Fahrettin Kerim Gökay dün saba-UUlVm UkLUl ha karşı anî olarak lstanbula gelmiştir.Babasının rahatsızlanması üzerine gelen Bern Büyükelçisi,uçaktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • l İLHAN DEMÎRELJ TÂ MİDİ RİTİYI1D Gülhane Parkındaki Alay köşkünün tamiri yakında sona erecektir.Tarihi binanın harap I Amini Dİ I İl Un olan çatı kısmı tamamen değistirilmektedir.Kubbe kısmı kurşun k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • STElNBECK'in En Güzel Romanı Cennet=ww f Çeviren:V.GÜLTEKİN ^jW WWW Şaheser Romanlar Serisindeq.u± B«W*İt böHetıimizi isteyiniz.cüüi ıs L wi/vtr ı YAYINEVİ Cağaloğlu Y.Narbbahçe S.11 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • 1 İLHAN DEMIRELI MUMU RAVIII HU AH Sirkeci ile Kadıköy arasında çalışan araba vapuru dün bozulmuş ve ARABA VAPURU BOZULUnUA yüzden Sirkecide bekleyen kamyon kuyruğu Sultanahmet meydanını doldurarak Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • Trafik kazalarında dünde 6 kişi öldü Üç gün evvel Natoya mensup bir Amerikalı subay tarafından yeni Ankara yolunda çiğnenen adam komadan kurtulamadı TRAFİK kazalarında dün 6 kişi ölmüş,11 kişi de yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1959
  • m SEÇMEN KÜTÜKLERİYLE ilgili komisyon buruldu Tanzim işini hâkimlere veren tasarının bu devre içinde kanunlaşması muhlemel GAYRI MENKUL KİRALARI İÇİN DE ÇALIŞMALARA DÜN BAŞLANDI S ANKARA,HUSUSİ eçmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • SON PARA YATIRMA GÜNÜNE GUN KALDI!23 Kasım akşamıno kadar tasarruflarını Bankamıza yatıranlar Büyük İkramiyeler çekilişine girerler.BÜYÜK İKRAMİYELER ÇEKİLİŞİ 20 adet APARTMAN DAİRESİ 1 adet 100.000 U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • 50 SENELİK TECRÜBE MERAL KUNDURASI Niçin rakipsizdir.Çünkü A dan Z ye kadar ayakkabının her eyl kendi atölyemizde ve ehil eller tarafından imal edilir.Ismarlama isçiliği ile hazır.Vitrinimiz diğerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • Bandırma Belediye Riyasetinden 1 113930.00 lira bedelle Belediyemiz tarafından rıhtım inşaası işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 İhalesi 4/12/1959 Cuma günü saat 16 da Belediye Encümen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • BULMACA 7 8 '9 10 SOLDAN SAĞA:1 Peygamberimizin meclislerinde ve konuşmalarında,bulunanlara denirdi;Ceylân.2 Ulaştırma;İspat etmeğe yarar vesika.3 Ahmaklık;Lügat'in ön tarafı.4 Horozun süsü;Tersi kemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • Yalova cinayeti faillerinin mahkûmiyeti istendi Birinci Ağır Ceza Mahkemesi savcısı,Yalova'da eski bir meseleden dolayı Recep Tutkun'u taşla öldüren Muharrem Yıldırım'ın 8 sene,suça İştirakten sanık k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • KARABtGA İskelesine yakın mesafedeki «Kaleler burnu» mevkiine otomatik bir deniz feneri İnsaasına başlanmıştır.Yeni fener yakında faaliyete geçecektir.EMEKLt General Cevdet Bilgisin' pazartesi günü Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • Dolmabahçe yolunun toprak hafriyatı bitti Dolmabahçe yolunda toprak hafriyatı tamamlanmıştır.Yolun,tesviyesini müteakip,trafiğe açılması İçin çalışılmaktadır.Yol stabilize olarak hazırlandıktan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • Fenerbahçe'nin şerefine yediği yemekten öldü Fenerbahçe'nin galibiyeti üzerine kendisine mükellef bir ziyafet çeken Kadir Metin adında biri ölmüştür.Trakya'nın Saray kazasından maçı seyretmeye gelen K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • Eski mobilyalar yeni yerine satılıyor Bilhassa Kapalıçarşıdaki satıcılarda bulunan mobilyaların kullanılmış malzemeden yapıldığı tesblt edilmiştir.Kul» lanılmış mobilyaları aldıktan sonra bunları cila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • Dr.JALE DILMAN ile ASAF ERTEKIN nişanlandılar tstanbul 20/11/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • Sayın Doktor ve Eczacılara PHANODORM-CALCIUM Sür'atle imtisas olan uyku ilâcı Piyasaya Arzedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • Bir Bankanın İstanbul Teşkilâtında Çalıştırılmak üzere,lise mezunu bay ve bayan memur alınacaktır.Bankalarda bir müddet çalışmış olanlar tercih edilir.Lise mezunu olmayanlarla askerlik hizmetini yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU VID [22 Aralık 20 Ocak] Sizin burcunuzdakilerln bugUn yaratma kudreti kendini gösterebilir.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Mühim bir şahsiyetle temas arzunuz menfi bir netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • •J.İSTANBUL I 7.27 Açılış ve program 7.30 ğ Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 E Haberler ve hava raporu 8.15 Sa-E bah İstekleri 8.35 Müzikli sabah E gezintisi 9.00 Program ve kapa-E nı5-İKİNCİ PROGRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • *M, m Krem Puf Pudrası Lüks Aynal ve nylon kılıflı ambalajlı,ponponlu Bütün Parfümeri vs Eczanelerde Arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • fVAI@Afi\SAAT 22.00 DE S T A N BU L RADYOSUN DA 21 PUAN OKULLAR ARASI BİLGİ YARİŞMASİ Programı Takdim Eden ORHAN BORAN Fatih Kız Lisesi Pertevniyal Lisesi Eyüp Lisesi özel Şişli Koleji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • VEFAT Emekli binbaşı Mümtaz Ulueren'in eşi,Süreyya,Süha,Necla ve Sümer'in annesi,Faruk Demlrtaşın Yengesi Muawez ULUEREN Hanımefendi vefat etmiştir.Mevla rahmet eyleye.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • riHr+k+irirk"k+1Hri ÖĞLEDEN SONRA AŞK «Love in the Afternoon» Rejisör Billy Wilder idaresinde çevrilmiş bir Allied Artists Amerikan)filmi.Dağıtan:United Artists.Oynayanlar:Gary Cooper,Audrey Hepburn,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • BİR TÜRK KIZI ERMENİ,BİR ALMAN DA MÜSLÜMAN OLDU Asliye Hukuk Mahkemesince verilen kararlardan biri ailevî diğeri de evlenme sebebine dayanıyor Dün Altıncı Asliye Hukuk Mahkemesinde bir Türk kızı Ermen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • Telefonla sarkıntılık vak'aları çok arttı Evlilere musallat olanlar aile geçimsizliklerine sebep oluyor.Santrallardan kontrol istenebilecek Telefonla yapılan sarkıntılıklar son günlerde artmıştır.Bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • VEFAT Hadiye Orkut'un eşi.Avukat Nazif Camcıoğlu'nun kayınpederi,Muhlis Orkut,Mübeççel Camcıoğlu'nun ve Avukat A.Haluk Şeyda Orkut'un babası,Sevin înegöl,Sevgi Camcıoglu,Gülçin Orkut ve Hakan Orkut'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • VEFAT Sirkecinin tanınmış otelcilerinden ABDİ TÜRE 20 Kasım 1959 I Cuma günü sabahı hayata gözlerini yummuştur,cenazesi 22.11.1959 1 Pazar günü öğle namazını müteakip Sirkeci Hocapa.ça camiinden kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • 1111111 1111111111 f 11111111111 M r t ı M 1111111111111111 11 11111111111 11111111111111 i 11J111111 f 111111 1111111111111111 i 111111111111111 111111111111 i 1111 i 111 r r 1111111111111 r 111 1111
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • Kurtarma istasyonlarına da telsiz telefon konacak Şehir Kattı vapur ve bâzı İskelelerinden sonra kıyı emniyetini sağlamlaştırmak İçin kurtarma istasyonlarının da telsiz telefon İle teçhizine karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • ÖLÜM MUessls kongre azalarımızdan,İsmail Şeyda KORKUT dün vefat etmiştir.Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırılacaktır.Muhterem azalarımızın teşrifi rica olunur.Fenerbahçe Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1959
  • I sinemalar!BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)Sevdalı Gelin Mahir özerdem Türk filmi.ATI.AS Tel:440835)Volga Mahkûmları John Derek Elsa Martlnelli.2.hafta)EMEK Tel:44 84 39)öğleden Sonra Aşk Audrey Hepburn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.11.1959
  • Trafik kazalarının başlıca sebebleri En mühim âmil kültür noksanlığı.Şehir içi kazalarda yayalar yüzde 51 kusurlu.Traktörler ciddî tehlike arzediyor mmm \ my y ı \ı umu.TRAFİK kazalarının başlıca sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1959
  • UK mJfjü n3 r\hz7\*n ÇakMs Hastana va Röntgen Mütehassısları için 500 mA lik Cihazlarımız mevcuttur.Bucky moıoıı ıoy«ıinde Revlrl.r,İlk yardım Hcılonrlerl,Oispanıtrler Sofilik Marktılırt İçin ¦lr*ri|l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1959
  • Hayvancılık Sütçülük Tavukçuluk işletmeleri Kurmaya Çok Müsait SATILIK ARAZİ ve TESİSLER T.C.Ziraat Bankası istanbul Galata)Şubesinden 1 Tahakkuk edecek faiz ve masraflariyle yekûnu takriben 45000)lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1959
  • memleketimizin biricik SİHİRLİ DANS ve FİLM YILDIZI HER GECE Ş\ZENGİN PROGRAMA İLAVETEN W yALNIZ "TEPEBAŞI,MANHATTAN zPou/yorıctcL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1959
  • Karınız mesut mıdır?AŞAĞIDAKİ SORULARA VERECEĞİNİZ CEVAPLAR BUNU GÖSTERECEKTİR 1.Doğum ve evlenme yıldönüm-lerinde A)karınıza güzel sürp-A i rizler hazırlar mısınız,yoksa B)böyle günleri hiç mi hatır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1959
  • Bü SIRADA KÖSE MUSA PASA VE TOPAL ATAüUAtf EFENDİNİN TEŞYÎKİ'İLe KARADENİZ Bö&AZl KA,t&LERİN^N YAMAKİARl KABAKC\OGLU AI INÎ A tiİRJNİNI KUMANDASIN DA,IS LAH Ar aleyI tflNOG KIVAM tNw vsh s1 HpogOPBonn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1959
  • 1111111111111 ı r 1111111111111111111!1111111111 11 M H 11 n m 111111111111111 u n 111111111 H BİR YAPRAK m n ııi rt m I "Konya gençliğine öğüt,T^EK rahatsız olduğunu teessürle haber aldığım Halide Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1959
  • 10 milyon Dolarlık tablolar bir tamircinin evinde bulundu!LOS ANGELES,A.P.İtalyan Ustadları tarafından yapılmış 10 tablo,Kallfomla'da Pasadena cehrinde televizyon tamirciliği yapan Alfonso Folio adlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1959
  • DİREĞE BAĞLANIP DÖVÜLEN BİR ADAM KARAKOLDA ÖLDÜ BURSA,HUSUSİ Direğe bağlanan bir adam beyin kanamasından ölmüştür.Hâdise Mudanyada vukubulmugtur.Lüleburgazdan çalışmak üzere Mudanyaya gelen Mustafayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1959
  • KAPI KIRIP KUMAŞ ÇALANLAR YAKALANDI Beyoğlu,Yenlçeşme caddesi 38/1 sayılı terzi dükkânından 25 bin lira değerinde kuma?çalan dört hırsız yakalanmışlardır.Dükkânın kapısını kırarak içeriye giren hırsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1959
  • SERBEST MÜBADELE BÖLGESİ KURULDU LONDRA,RADYO İngilterenin kurulmasında ön ayak olduğu Avrupa Serbest Mübadele Bölgesi ile ilgili anlaşma dün Stockholm'dü 7 üye devletin Maliye Vekilleri tarafından im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1959
  • Üniversitelilere bedava şebeke dağıtılıyor M.T.T.B.temsilcileri dün İstanbul üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar'ı makamında ziyaret etmiştir.Birlik Genel Sekreteri tarafından yayınlanan bültende M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1959
  • OTOMOBİL MERAKLİLARİNA MÜJDE Muhtelif marka Alman arabalarımızın ilk partisi yoldadır.Miktar mahdut olup sipariş kaydına devam edilmektedir.Müracaat:MAZUT Cumhuriyet cad.Erk Apt.Koli.Şti.Altı 14/3 Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1959
  • Adres Değişikliği DÖRT EL Gümrük Komisyonculuğu Mahmut Aktuna İlli um i Erk ıı rai Ahmet Ö/tuna Niyazi Kiriş Yazıhanemizi Galata Veli Alemdar Han Kat 8 No.14 e naklettiğimizi «ayın dost ve müşterileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1959
  • SATILIK 1951 modeli kullanılmış CİTROEN OTOMOBİL Müracaat:Mobiloil Türk A.Ş.Harbiye Cumhuriyet Cad.No.26,mübayaat kısmına müracaat Tel:48 32 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1959
  • HÂRİKA FİLM YANKESİCİ 30 Kasımdan itibaren ŞAHPda Tual Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1959
  • AMI DOT POMAT •NEZLE •et» ip DİS AĞPISI ADALE ROMATİZ MASI •YANIKLAR GUNES YANIĞI ARI.fîOCEK SOKMASI •KESİK •YARALAR •PİŞİK •KAŞINTI EKİEMA •ERGENLİK •DONUK DERİ ÇATLAKLARINDA VE "NX TRAJTAM SOHRA KUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.11.1959
  • ^ÂRkanîmn kuzu kuzu deleceğim ancak hafızama kavuşum CAVAD&K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1959
  • Her kadının arzusu.kocasına yemeklerini beğendirmektir.Kalitesi daima yüksek olan VİTA ile leziz ve hafif yemekler hazırlamak çok kolaydır Tadı ve kokusu nefis,besleyici kıymeti yüksek,çok hafif ve ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1959
  • REKLÂM İÇİN BEDAVA ARSA Ankara'da Çankaya'nın hemen arkasındaki topraklarımızı kıymetlendirmek düşüncesiyle sadece reklâm için ayırdığımız.BEDAVA ARSALARIMIZDAN Siz de 250 M2 Bir evlik)arsaya sahip ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1959
  • Amasya Eryatağı Sat.Al.Komisyonundan 1 Aşağıda cins ve miktarları yazılı maddeler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Cinsi Miktarı Lr.Kr.Lr.Kr.Tarih Gün Saat Pirinç 70000 140000 00 8250 00 4/12/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1959
  • KARANLIKTA KAHKAHA Yazan:Vladimir NABOKOV 3 Türkçesi:Oğuz HALÛK ÇIKAN KISMIN OZETI:Almanya'da,Berlin'de yasayan Albinus'un kafasında bir fikir belirmişti.Sinema sanatı üzerinde bir deneme yazarken,«Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1959
  • Raf fi Pelrosian'ın Resitali!BÜLENT TARCAN İ ıtııııtmıııı PROGRAMLAR ve afişlerden dünyaca tanın-js mış Fransız piyano virtüözü)olduğunu öğren-EJ diğinıiz Petrosslan'ın evvelki günkü resitali-EJ nin ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1959
  • Birçok kişi söz aldı.Kimseye söz vermeden önce,başkanlık yerinden,tutanakta aynen mevcut şu düşünceyi belirttim:«Bu raporu konuşmaya başlamadan evvel bâzı noktalara dikkatinizi çekmek İsterim.Bu rapor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • BASKETBOL lig maçlarının ikinci haftasına bugün Spor ve Sergi Sarayında yapılacak karşılaşmalarla başlanacaktır.Günün en mühim müsabakasını saat 17 de oynanacak Modaspor Î.T.Ümaçı teşkil etmektedir.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • 19 MAYIS STADINDA GELECEK SENE GECE MAÇI OYNANABİLECEK ANKARA,HUSUSÎ 19 Mayıs Stadının ışıklandırılması için İsviçrenln «Trans-Electric» şirketi ile bir müddet önce anlaşmaya varmış bulunan Ankara Böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • ANKARA'DA BEŞİKTAŞ j a D.Spor karşılaşıyor t Baştarafı Altıncıda beraberliğinin kazandırdığı yüksek moralle Gençlerbirllği karşısına çıkacaktır.Ankarada milli İlgin iki şampiyon namzedini biri resmî,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • Alman boksörleri Ankara'ya gitti ANKARA,HUSUSÎ Bir üiüddettenberi memleketimizde bulunan Almanyanın Bavyera eyaleti boks karması,İstanbul ve İzmirde yaptığı müsabakalardan sonra şehrimize gelmişti-Bav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • Genç karma dün Alpullu'ya gitti istanbul gen;karması,iki karşılaşma yapmak üzere,dün trenle Alpulluya gitmiştir.Gençler,bugün ilk maçlarını Alpullu karması ile oynayacak,arın ise Şekerspor takımı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • Kış transferinde bîr kıpırdanma var Çok durgun ve hareketsiz geçen kış transferinde son günlerde bir kıpırdanma göze çarpmaktadır.Atletizm takımını kuvvetlendirmeye çalışan Fenerbahçe,iki yeni atleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • Genç takım maçları İstanbul genç takımlar şampiyonasına bugün ve yarın AH Sami Yen Stadında yapılacak karşılaşmalarla devam edilecektir.Müsabakaların programı şöyledir:Bugün:Saat 14.30 da Sarıyer Hask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • HIM I IHI III mı rj FRANSIZLAR I İ MAĞLÛBİYETİ İ I NASIL KARŞILADI t Baştarafı Altıncıda E E gösterdi» diyen yazar,«Hâlen as-E E kerliğini yapmakta olan Can,vata-E nî vazifesini ifa ettikten sonra,her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • Babaeski Askerî Sat,Ko.Başkanlığından Askerî ihtiyaç için 10 ton Tahin Helvası kapalı zarf usuliyle satm alınacaktu'.Muhammen bedeli 37500 lira,geçici teminatı 2813 liradır.İhalesi 10 Aralık 959 Perşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • İki yüzü düz Delikli Kordon I u Kareli İNŞAATTA MOBİLYADA AMBALAJDA DEKORASYONDA Sun'i tahta LEVHALARI Eb'ad i22x244cm m^mm w rr îTr7^^Ttm^ Kalınlık:3-4-6-8 mm.İdare ve Satış Merkezi:Garanti Han.Bahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • ONURCA FABRİKASININ NİŞASTA ve GLİKOZ SANAYİCİLERİLE DİĞER BÜTÜN SANAYİCİLERİ ALÂKADAR EDEN Makine,Motor ve Tesisatı Müzayedesi 21 Kasım 1959 Cumartesi saat 14 ve 22 Kasım 1959 Pazar günü saat 10 da B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • Milliuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • HİCRİ Cumartesi RUMÎ 1379 21 1375 C.ewel KASIM T.sani 20 19 5 9 8 VAKİ T VASATÎ ezan!Güneş 6.52 2.05 öğle 12.00 7.13 İkindi 14.31 9.44 Akşam 16.46 12.00 Yatsı 18.22 1.36 İmsak 5.06 12.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • Hakîki oto Boqasi Oto Boyacıları ile Buzdolabı,çamaşır makinesi ve madeni eşya imalâtçıları için ideal sentetik bir boyadır Israrla ÇBS boyasını isteyiniz.Oto.OtobUı ti tık-«ili İçin Hıılct lıin «l mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • KADIKÖY FENER YOLU LÜKS DERYA SİTESİNDE 6 SENE TAKSİTLE APARTIMAN DAİRELERİ Tamamen lüks malzeme ile inşa edilmekte olan sitenin bahçe dıvarları,süs havuzları,çocuk ve dinlenme parkları ile her konfor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • ILK DEFA DEV JETLERLE DÜNYA TURUNDA İSTANBULDAN DİREKT uçan ve ilk defa olarak dünya turunu ikmal eden HAKİKİ JET servisi şimdi hizmetinizdedir.Bu servis,Orta Şark,Hindistan,Uzak Şark,Avrupa ve Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK ŞİŞLİDE 10 lratlı 10 daireli lüks apt.500.000 lira.48 00 10.NİŞANTAŞI Vali Konak caddesinde ve Topağacında 8 odalı lüks daire 250.000 lira.48 00 10.KUD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • Trafik kazalarında dün de 6 kişi öldü t Bastarafı Birincide kolları kırılmıştır.Diğer yolcular kazayı hafif yaralarla atlatmışlardır.İZMİT Islanbula gitmekte olan şoför Bülent Yaramaner idaresindeki 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • Pakistan Devlet Reisi gitti ANKARA,HUSUSÎ İki günden beri şehrimizde bulunan dost Pakistan Reisicumhuru Feld Mareşal Eyüp Han ve maiyeti erkânı dün sabah 8.15 de hususî uçakları İle memleketlerine har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • İNÖNÜ,GÜLEK İLE KONUŞTU ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.eski Genel Sekreteri Kasım Gülek,dün akşam Genel Başkan İsmet İnönüyü evinde ziyaret etmiştir.Gülek,saat 18,de înönünün Bahçelievlerdeki evine gelmiş ve 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • Meclis Başkanlığına sandviç verildi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Niğde mebusu Asım Eren,dün Meclis Başkanlığına bir soru önergesiyle,kutu içerisinde 40 gramlık bir sandviç vermiştir.İstanbulda sandviç,simit ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • MECLİSTE BİR SÖZLÜ SORU YÜZÜNDEN MÜNAKAŞA OLDU t Buştarafı Birincide Başkan,hatibin sözünü keserek kendisini kürsüyü terke davet ederken Nafıa Vekili Tevfik îleri de oturduğu yerden «Yalan söylüyor.di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • CEZAYİRLİLER De Gaulie'e "Evet,dedi t Baştaraft Birincide ederek Cezayir'de ateşin kesilmesi için müzakerelere yanaşması,Paris'te nikbinlik ve memnuniyet uyandırmıştır.Kararın ilk tesiri Borsa'da duyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • BANDIRMADA 7 GÜN BAYRAM VAR Bnştarafı Birincide Kaza Kaymakamı Dahiliye Vekâletine.Kaymakam mı,Vali mi olduğunu sorduğunu açıklamıştır.SİLİFKE'DE TEESSÜR MERSİN,HUSUSÎ Eskiden il olan ve 1935 de ilçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1959
  • BÖLÜKBASI TEKRAR C.K.M.P.GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ Bastarajı Birincide Hayri Çopuroğlu cevap vererek lüzum görüldüğü takdirde derhal istifa edeceklerini söylemiştir.Çopuroğlu'dan sonra konuşan Ahmet Tahta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.11.1959
  • ÎB «iwm* 2î 9W J2B tyres $0 fâfait* honorable dev ant Fenerbahçe a Istanbul eh Coup* dVkm İCE N'A QU'UN BUT DE RETAR r champion d s frame es9adre k problem laque poor battre tnte equipe Utnpe k Hİce)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1959
  • vr^ rONE| YATAKTA UYUR GİBİ İngiliz ağır siklet boks şampiyonu Henry Cooper rakibi Joe Erskine'yi nackout etmiştir.Besimde maçın.12.rauntund» İpler* yığılan Jo* görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1959
  • Yerlerinize.ONLARA burayı İşgal etmek emrini kim verdiyse lütfen yeni bir emir versin:«Yerlerinizeeel».Ve bu dostlar marş marşla yerlerine gitsinler.Stadda basın İçin bir yer tah-i •İs edilmiştir ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1959
  • Ekerbiçer'itı babası öldü Teessürle haber aldığımıza göre Beykoz profesyonel takımı oyuncularından takım kaptanı Mehmet Ekerblçer'ln babası dün vefat etmiştir.MİLLİYET değerli sporcu ve ailesine bu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1959
  • MAHALLİ LİGİN BUGÜNKÜ MAÇLARI Mahalli ligin onuncu haftası bugün Şeref Stadında yapılacak iki karşılaşma ile başlayacaktırîlk müsabaka saat 12,45 de Anadolu ve Süleymanlye takımları arasında olacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1959
  • 1962 DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASINA İŞTİRAK EDİYORUZ Futbol Federasyonu,A Milli takımını Molrcar'ın,B yi ise Arman'ın çalıştırmasına karar verdi DÜN şehrimizde bütün âzalarının iştirakiyle bir toplantı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1959
  • fSr ~fr LUCIANO Nice'e güveniyor LUCIANO' y a CEVABIM.C^CUf^U Cri-Tanınmış Fransız futbol otoritesi ve «L'EQUIPE» gazetesi yazarı NİCE maçından sonra Antrenör Luciano'nun söylediği sözler kulağıma gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1959
  • [HADİ İPEKYÜN] Bugün 19 Mayii Stadında Demirspor ile milli lig maçını yapacak olan Beşiktaş takımı dun uçakla Ankara'ya gitmiştir.Resimde Siyah Beyazlı kafileden bir gurup umumi kâtip Fevzi Uman ile h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1959
  • Galibiyet sevinç yarattı Fransız futbol otoriteleri,Can askerlikten sonra A vrupalılarm teklifinden paçasını kurtaramaz diyor F.Bahçeye tebıik telgrafı yağıyor Sarı Lacivertliler aynı kadro ile çıkaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor