Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • Iıtoıtu C.K.M.P.Kongresinde Bulundu Bölükbaşı,konuşmasında m ü s f a k i I kalacaklarını söyledi ANKARA,HUSUSÎ C.K.M.P.U' d ü n cü büyük kongresi dün Genel Başkan Bölükbaşı'nın sert konuşması ile Cebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • Aydın otobüslerinde hostes çalıştırılacak AYDIN,HUSUSÎ Şehrimiz belediyesi tarafından Aydın izmir arasında otobüs işletilmeğe başlanacaktır.Otobüslerde yerine kumbara bulundurulacak ve memleketimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • Eski Başvekili» kızı Sabık Lübnan Başvekili Sami Sulh'ıın kızı ile Fas Kralının oğlu Prens Abdullah geçen hafta Beyrut'ta nişanlanmışlardır.Yukarıdaki resimde eski Başvekilin kızı Lamia el Sulh ve 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • v:r?HWUI1 İNDİRİLİYOR [ÖZDEMİR GÜRSOYJ Saraçhana Edlrnekapı yolunun Saraçhane ile Fatih arasındaki kısmının İnşasına başlanmıştır.Yol kazılmaktadır.İnşaatın tamamlanmasını müteakip Fatih Kütüphanesi S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • Lolita yazarı Vladimir Nabokov'un büyük eseri KARANLIKTA KAHKAHA Bugün 4 üncü sayfamızda v;v^:V^;v;ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • Samsun'da 7 Nur'cu Adliyeye verildi Elektrik direklerine levhalar asan Nurcular için 5 seneye kadar hapis cezası istendi SAMSUN,HUSUSÎ S AİDİ Nursî'nin eserlerinden vecizeler çıkararak,17 levhayı şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • Mecliste gündem tartışması oldu C.H.P.sözcüsü,«Meclisin sakin çalışması Riyasetin elindedir» dedi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.nin gündeme alınmayan tahkikat talepleri yüzünden dün Mecliste D.P.ve C.H.P.Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • Ankara'da Eyüp Han'ı,Esenboğa'da Bay ar ye kendisinden 40 dakika önce handan gelmiş olan Menderes karşıladı Dost Devlet Reisi "Tahran'da müsbet kararlar alındı,diyor ANKARA,HUSUSİ PAKİSTAN Reisicumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • Pakistan Reisicumhurunu karşılamak için yol kenarına sıralanan iki Belediye memuru derhal öldü ANKARA,HUSUSÎ EMNİYET Müdürü Ahmet Paftah'nm içinde bulunduğu «0082» plâka sayılı otomobil,dün Pakistan C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • "if* i IÖZDEM1R GÜRSOY1 R ARA If A fllf III I AR °kul ihtivacı 1 in Amerika'dan getirtilen Ba-UIVULLAIi rakalarin kurulması ay sonuna kadar tamamlanacaktır.Şehrimiz için ayrılan 110 barakadan 100 ii k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • ÇÖP SEPETLERİ ÜZERİNE REKLÂM ALINACAK Gazetelerden)YAZISIZ vi.v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • BİR JET UÇAĞI DÜŞTÜ PİLOT ŞEHİT OLDU BANDIRMA,HUSUSİ Pilot Teğmen Cemal Edirtcikli'nin kumandasındaki bir F-84 jet uçağı dün akşam 18,35 de Gönen civarında İnfilâk ederek düşmüş,pilot şehit olmuştur.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • EVVELCE BERAAT EDEN GAZETECİ 7 AYA MAHKÛM OLDU İSPARTA,HUSUSÎ 1957 seçimleri sırasında mebuslardan İrfan Aksu'ya neşren hakaretten beraat eden ve hakkındaki beraat kararı Temyiz tarafından bozulan «De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY1 TAHTAKURUSU Ekmek fiatlarnıa yapılan zamdan sonra,fırınların devamlı komro' altında tutulacağı ve sıhhî şartlara riayet etmiyen fırınların cezalandırılacağı söylenmişti.Esaslı kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • BALIK ADAMLAR [MİLLİYET] Bu devre Yedek Subay'a gidecek olan «Türk Balık Adamları» dün Dalgıç Okulu kumandanı Vedat Dora tarafından imtihan edilmişlerdir.Çubuklu Dalgıç okulunda yapılan imtihanda genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • BİR GENÇ SEVGİLİSİ İLE KENDİNİ VURDU Ankara'da Kızılay parkında cereyan eden hâdiseye Siyasal Bilgilerde okuyan kızın kaçma teklifini reddetmesi sebep oldu ANKARA,HUSUSÎ SİYASAL Bilgüer Fakültesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • Orgeneral Fevzi Mengiiç tekaüde şevkini istedi ANKARA,HUSUSÎ Millî Müdafaa Vekâletinin yüksek rütbeli subayların muayeneye tâbi tutulmaları hakkındaki emri üzerine Orgeneral Fevzi Mengüç'ün emekliye s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • Saman Basın Yayın Vekâletine bakacak Abdullah Aker'in istifasına Başvekilin Tahran seyahati sırasında anayasa meselesi sebep oldu ANKARA,HUSUSÎ BASIN Yayın ve Turizm Vekâletine,Çalışma Vekili Halûk »Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1959
  • ENGLISH ACADEMY Metoduyla yeni başlayanlar,ortalar,ileriler,için Türk ve ingiliz öğretmenler idaresinde sabah,öğle,akşam,gece İNGİLİZCE KURSU Kayıtları Başladı YENİ METOD Dershanesi:İstiklâl cad.284 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • &Vbat fc Bugünkü sayısında:NİYE YAPTIN?YUSUF ZIYA ORTAÇ STADYUM PANORAMASI Bir hafta bakacak,Bir hafta güleceksiniz!AKBABA Evinizin en tatlı neşesidir!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • OSMANLI BUTUN çmİlİşlem KONFORLU"*11^ APARTMANDAİRELERİ VE MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ OSMANLI BfiNKRSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • SİYASET DÜNYASINDA l-Cowe** Tahrandan Ankara'ya.BATI başkentlerinin çeşitli ziyaretlere sahne olduğu ve Paristeki Batılı Zirve Konferansına hazırlandığı su günlerde,CENTO'nun Orta Doğudaki merkezleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • jLOKAÛÎ YenCSezondaİY«nilikl«rT V-Aperitif.ve jstirahat^Salonu Müsait Fiatlar* J.'3W ROMERO f v«'pek yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Hayli karışık isin İçinden başarı ile çıkacaksınız.W KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sizi çekeraiyen bir İs arkadaşınız alttan alta aleyhinizde çalışıyor.BALIK BURCU [
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • PUsLlM-A:C?ll 123456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Kızgınlık;Göz gözü görmeyecek derecede kar yağması.2 Eskiden alınan bir ver-gi;Söz.3 Din mezhep işleriyle uğraşan kişi;Valde.2 4 Bir meyva;İki madenî levhayı ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • Tiryakilere Müjde CIS Sigaranın zehirinl alır,Ağızda acılık,koku yapmaz öksürtmez.Tütüncülerde arayınız Tel:225893
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel 44 25 62)Sevdalı Gelin Mahir özerdem Türk filmi.ATLAS Tel:440835;Volga Mahkûmları John Derek Elsa Mar-UnellL 2.hafta)EMEK Tel:44 84 3»)öğleden Sonra Aşk Audrey Hepburn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • m,u.m„.m.İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Her telden 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve kapanış.9.05 Hollywood Bowl senfon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • İSTANBUL Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Cerrahi Kliniği baş Asistanlarından Dr.Erol Düren,Jüri huzurunda başarılı bir imtihan vererek Doçent unvanını almıştır.GALATASARAY Lisesi 1958-59 den yüı mezunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • Çiçek usaresinden İstihsal edilen bu emsalsiz CİRE ASEPTİNE kremini tekmil eczane,parfümeri ve tuhafiyecilerde bulabilirsiniz.CIREASEPTINE Kremini her gün sabah,akşam yüzünüze boynunuza ellerinize sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • iooo04* »ocooooaoooooooo0o VE 310.000 tiRAim 3 Ktfiyr 3 APARTMAN DAİRESİ *g ARSA ğ Yekûnu"40 f 7600 LirayıTulan S?ÖMÜR BOYUNCA J rat Ş "ikramiyesi cem n 1.046.600 lira Tılıonu Yıllaıı Münjı.Scnylı Oi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • Yüksek İslâm Enstitüsü busun törenle açılacak Yüksek İslâm Enstitüsü bugün saat 10 da yapılacak bir merasimle öğretime başlıyacaktu-Törende,bu sabah şehrimize gelmesi beklenen Maarif Vekâleti Vekili T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • Emniyet Heri gelenlerine takdirname verildi Cesedi sandık İçinde Burdura gönderilen Hatice Çiğdemin hüviyetini tesbit eden ve sanığı yakalayan Emniyet mensuplarına Dahiliye Vekâleti takdirname vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • Norveç'e 50 ion Müşküle üzümü ihraç edilecek Ticaret Ataşelerimiz,ihraç ettiğimiz narenciye ve meyvalarm hususî vasıtalarla şevkini istiyor Yaş Meyve ve Sebze Kooperatifi Norveç'e numune olarak 50 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • I Kaybolan insan gücü l T^ İZİM yirmi yedi,yirmi sekiz milyonluk i Jj bir nüfusumuz var.Bu,oldukça büyük bir enerji yığınıdır.Biz bu enerji stokunu en l verimli şekilde kullanabiliyor muyuz,kullana-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • ÇAPKINLIĞA ÖZENE SIZ DÂHÂ YAKALAN GÜMÜSSUYUNDA,GİRDİĞİ EVİN SAHİBİNİN ELİNİ ISIRAN VE YAKALANAN DURSUN TEVKİF EDİLDİ «Çapkın hırsız» a özenen acemi bir hırsız dün tevkif edilmiştir.Dursun Dal adındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1959
  • Fransız Kadın yazarı Françoise Sagan'ın Son Şaheseri BRAHMS'I SEVER MİSİNİZ GÜNÜN KİTAPLARI Serisinin 50.şeref romanı olarak bugün çıktı.Karton ciltli,2,5 lira)Çıkaran:TÜRKİYE Yayınevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.11.1959
  • RÖPORTAJ:ERCÜMENT ÇİFTÇİ Resimler Rüçhan ÜNVER ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından çekilmiştir."Feza devrinde biz neyiz?BUGÜN,biz fâniler için mâna ve değerini bilemiyeceğimiz kadar kıymetli bir zaman,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKASI SON PARA YATIRMA GÜNÜNE t GUN KALDI! r jr.BÜYÜK İKRAMİYELER çekilişine girebilmek için fasaruflarınızı 23 KASIM akşamına kadar Bankamıza yatırmayı ihmal etmeyinizikramiyeler tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1959
  • HAKİKAT NEDİR,NE DEĞİLDİR?Kırk yıllık araştırmaların özetidir.Her insanın,hususile her aydının mutlaka iyice bilmesi ve hiç bir zaman unutmaması şart olan hakikatleri özetliyen Olağan üstü bir eserdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1959
  • Cmwa.m Yeni kışlık,modellerini görülmemiş tenzilatla satışa çıkarmıştır SATIS YERLERİ A 6 Gül Ok Fabrkiası:Elmadağ.Taksim.Beyoğlu.İstiklâl CacL No.179.Saray sineması karşısı)V.Kâhya:Kadıköy.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1959
  • AVCILAR DENİZCİLER BALIKÇILAR 21 Kasımda Haftalık VAKİT gazetesinde okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1959
  • SÜRPRİZ BEDAVA g GÖMLEK VERİYOR I 18 Kasım 1959 tarihinde 6.cı Nottr huzurunda yapılan 40 günde 10 gün BEDAVA ikramiye keşidesinde kazanan 10 BEDAVA gün aşağıdadır.Bu tarihlerde alış veriş yapan müşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1959
  • İLAN-Tasfiye alinde «EMEK ECZA DEPOSU» LTD ŞİRKETİ deposunda bulunan ve kıymeti envanterle 59528 lira olan her nev'l mualecat,müstahzeratı kimyeviye ve ıspençarlye ve ayrıca 25000 lira kıymetindeki bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1959
  • BİLMECE S I B R I K Yukarıda ters dizilmiş olan altı harf Milletimizin üzerinde hassasiyetle durmakta olduğu bir adanın ismidir.Doğrusunu dizipbize bildirene,Ankaranın mesire mahalli Gölbaşı civarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1959
  • m TAHTARAVALLİ MÎLL1YET)Bu akşamdan itibaren Yeni Tiyatto'da gazetemizin fıkra muharriri Çetin Altan'ın «TAHTARAVALLt» isimli piyesinin temsiline başlanacaktır.«TAHTARAVALLt» Çetin Altan'ın «Çemberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1959
  • Bu hafta Orta tablo Büyük dil âlimi Şemsettin Sami'nin portresi Müstakbel İran Kıraliçesi Farah Dibanın çeyizi nasıl hazırlandı?Meşhur kaleci Turgay'ın hususi hayatı Parisli terzi Carven'in yün bluzla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1959
  • Dünyaca tanınmış,MAKSİN Salonları 21 Kasım Cumartesi akşamından itibaren MÜZİKHOL OLARAK Büyük Gala ile acılıyor.Avrupa ve Yunanistan'dan hususi surette getirilen meşhur SES YILDIZLARI ve AKORDEON,Kt-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1959
  • Sular idaresinin 1960 bütçesi 35 milyon fazla OĞUZ ONGEN Sular idaresinin 1960 bütçe tasarısı 1959 bütçesinden 35 milyon 700.000 lira fazla olarak tesbit edilmiştir.Sular idaresi b meblâğı alacağı yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1959
  • GÜVENLİK KONSEYİ SEÇİMİ 1 ARALIĞA TALİK EDİLDİ I NEW YORK,A.P.RADYO B.M.Güvenlik Konseyi âzâlığı için Türkiye ile Polonya arasında yapılan mücadele yine neticeye bağlanamamıştır.Seçimler 1 Aralığa bır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1959
  • 170 lâstik işçisi daha açıkta kalacak Çalışma Vekâletinin bütün vaadlerine rağmen lâstik fabrikalarının sezon tatili devam etmekte ve her mevsim 10 bine yakın İşçi açıkta kalmakatdır.Pars lâstik fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1959
  • r a BİR YAPRAK I "Karaca,da "Tahta Çanaklar,i TV/j UAMMER Karaca Tiyatrosu,Pazartesi akşamı «Tahta IVI Çanaklar,adlı bir piyesin temsiline başladı.Mevzu,eski bir kıssadır.Aşağı yukarı herkesin bildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1959
  • w ft S 88?y ts x.İNSAN Û*1Û 8lR 6A^ÜEm-E yoBAZlARiM ÜSTÜME YÜRÜYEN NASuHÎ B£Y TEK-RAR y£RE KAPAKLANMIŞ VE Sort NE_FESÎNÎ VERMİŞTİi ol »1 W)MüStKİ ÜsTA&LARiNCAN BİRİ1l£,KEMJM BEST^ LSB&I BİR ŞARKİ ÜZ£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.11.1959
  • CİCİ CAN Ff*u^\e yaşa ez\AKlLUUK ETTÎN AU-A!BİZİM DOKTOKATAMAN/jSjDÖ?Cz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1959
  • ÇaAÜFOlZNlA CADDELERİN J% DEN BİRİNDE.iVı BİR.VEK.DE TAHSİL-GÖREN GENÇ ÇOCUKLAR.İV/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1959
  • DUŞU TAMİR İÇİN HEMEN C5EL.IN.J FıyATı KABUL ETTİNV.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1959
  • Millîııel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1959
  • rHÎCBÎ Perşembe RUMİ 1379 19 1371 C.evvel KASIM T.aani 18 19 5 9 VAKİ T VASATÎ EZ ANÎ Güneş 6.50 2.01 öğle 11.59 7.10 İkindi 14.33 9.44 Akşam 16.48 12.00 Yatsı 18.23 1.35 İmsak 5.04 12.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1959
  • Bandırma Belediye Riyasetinden 1 113930.00 üra bedelle Belediyemiz tarafından rıhtım inğaası işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 İhalesi 4/12/1959 Cuma günü saat 16 da Belediye Encümeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1959
  • ZİRAAT MÜHENDİSİ ARANIYOR Ziraat âlet ve makineleri ithal ve »atışı ile meşgul bir firma Adanadaki teşkilâtında çalıştırılmak üzere ingilizce bilen enerjik bir ziraat mühendisi alacaktır.Talip olanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1959
  • NAKER MÜESSESESİNDEN İTHAL ETMEKTE OLDUĞUMUZ 1959 model DODGE DESOTO ve PLYMOUTH Otomobiller için taşra acenteliği verileceğinden ilgililerin müracaatları ri«.olunur.ADRES:İstiklâl Caddesi Arda Apt 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1959
  • KARAN Yazan:Vladimi Bir zamanlar Almanya'da,Berlin'de,Albinus atlında bir adam yaşadı.Zengin,saygıdeğer ve bahtiyardı.Günün birinde,genç bir metres uğruna karısını terketti.Sevdi,sevilmedi ve hayatı f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1959
  • Büyük Ese un 51* i «Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine.Muhterem Efendim,Memleketin siyasî durumu en son devreye geldi.Kendimize bir yön tâyini için Türk milletinin zarını atıp müsbet bir durum almak zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1959
  • I ATATÜRK SERGİSİ I 1 TÜRKER ACAROĞLU 1 ULU önderin ebediyete İntikalinin yıldönümü Ej dolayısıyle,10-13 Kasım 1959 günlerinde,Be-EE yazıt Umumî Kütüphanesinde Kitap ve fotoğ-S raflarla ATATÜRK)sergis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1959
  • VAG Her akşam muazzam programına ilâveten İstanbulda ilk defa olarak Radyo ve Televizyon Yıldızı ŞANTÖZ MAYA HELAYA zengin repertuarmda Restoranda tanınmış aşçıbaşımızın hazırladığı nefis yemek ve mez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1959
  • ROMATİZMA Nevralji Baş-Diş Mafsal Ağrılarını Keser-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1959
  • 22.J.TUGAY K.LIĞI KARARGÂHI ASKERÎ MAHKEMESİ MARDİN Esas y59/l03 Sayı 959/5079 HACİZ KARARI Yabancı memlekete firar suçundan maznun Antakya Samandağ kazası Çiğdede köyünde Haşim oğlu 937 doğumlu Nasip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • OTELDEN t Baştarafı Altıncıda Mikro'yu değil.Şeref,Yüksel,Avnl ve K.Ali'yi de odadan çıkarmıyordu.Banda mütemadiyen özel program dolduruyor,sonra da dinleyip alkışlıyor,gülüyorlardı.Hele Şerefin içli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • FAVORİ G.SARAY AZ DAHA YENİLİYORDU t Baştarajı Altıncıda Galatasaray forveti,neticeyi değiştirecek becerikliliği gösteremiyordu.Ancak oyunun 84 üncü dakikasında takımın en iyi ve en çalışkan adamı Ero
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • KARAGÜMRÜK VEFA'YI YENDİ t Baştarafı Altıncıda kere de 32 uci dakikada yakaladı,takat bu defa da miminin şutu direk-ten döndü ve devre bu şekilde kanandı.İkinci devrenin başlarında Karagümrük yine oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • FIRTINAYA KARŞİ t Baştarajı Altıncıda kalıba sokulamadı.Bütün rötuşlara rağmen estiği zaman önüne geleni deviren,dindiği zaman da yaprak bile kıpırdatmıyan bir fırtına olarak kaldı gitti.Fakat bugün m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • DE BOURGOİNG OYNAYACAK t Baştarafı Altıncıda halinde Nice bayraklarının kendilerini teşci edeceğini zannetmemelidirler.Avrupa Kupası maçlarında takımların fizik kondisyon itibariyle iyi oldukları ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • FENERBAHÇE NİCE t Baştarajı Altıncıda Lamia'yı ltususı şekilde çalıştırmış,müteakiben bütün forvet kaleyi şüt yağmuruna tutmuştur.Beyaz yün eldiven giyen Lamia çevik hareketleriyle dikkati çekmiştir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • SİZE GÜVENİYORUM t Baştarafı Altıncıda beılik bizim için iyi bir netice olacaktır,demektedir.O halde «WM» in müdafaa şekil olan Mezzo sistemiyle mücadele etmek durumunda kalacaksınız.Karagümrük maçını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • "ORTADA,DEĞİL Baştarajı Altıncıda şansımızı kaybettik,fakat Şampiyon Kulüpler Turmıasında iddialıyız» fikrini benimsemiştir.Fenerbahçe ae hemen hemen aynı şartlar altındadır.Millî ligte İddiasını kayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • CSEPELDEN DE ZOR.t Baştarafı Altıncıda biraz da gönüllerdeki arzunun dile gelişi.Fenerbahçenin kazanmasını temenni etmekle beraber şahsen bu İşin güç olacağı kanaatindeyim.Zira 23 Eylülde Budapeştede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • Otomobillerini Yalnız Müesseselerimiz Temsil Eder Gazetelerde,DODGE,DESOTO ve PLYMOUTH otomobillerini ithal edeceklerini ve Anadolu'da acentelik vereceklerini ilân eden firmaların müesseselerimizle al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLAK a KADIKÖYÜN incisi Altıntepe Bağdat caddesinde denize nazır 2 kat,dörder oda,gömme banyolu,balkonlu,bahçe içinde villâ,çok acele 68,000 liraya satılıktır.36 91 97.FATİH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • Bugüne kadar hiçbir yerli filme nasip olmayan rağbeti gören SAMANYOLU Beyoğlu LÜKS ve Pangaltı İNCt Sinemalarında İKİNCİ HAFTA MUVAFFAKİYETLE DEVAM EDİYOR Pesen Film Reji Nevzat Pesen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • Bugün ENEK SİNENASFnda Senelerce unutulamıyacak bir aşk filmi ÖĞLEDEN SONRA AŞK Ariane Love İn The Afternoon)Bu filme mahsus seanslar:11.30 14 16.30 19 21.45 NOT:Bu pazar Küçük Emek'te piyangolu çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ MUM EN SAĞLAM LASTİKLERİDİR Toptan Satış Yeri AĞCALAR KOL.ORT.Sirkeci Aşir Ef.Cad.No.14-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • 4/11768 sayılı kararnameye istinaden AMERİKA ve ALMAN YA'dan ithal edeceğimiz ve kayıtlarına devam ettiğimiz 3.cü konten-Janımızdaki binek otomobillerle İlâveten kamyon,kamyonet ve kaptıkaçtı da mevcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • HARİKA FİLM YANKESİCİ Pek Yakında ŞAN'da Tual Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • Champion Du Monde Automoto Bisikletleri Mahdut miktarda Yakında geliyor Adres:Okçu Musa cad.11 Tel:44 31 14 Şişhane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • Gaskonyalılar ANCELO 21/11/959 Cumartesi günü komple olduğundan saym dost ve müşterilerime oraya kadar yorulmamalan için şimdiden bildirmekle şeref duyar.NOT:Diğer günler için öğle ve akşam servis,tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • Üçüncü tur için.t Baştarafı Altıncıda nerbahçenin Nice önünde alacağı neticeler üzerinde toplanmıştır.Macaristan şampiyonunu kendi sahasında elemiş ve Fransa şampiyonu üe ikinci turda oynamak hakkını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • MECLİSTE GÜNDEM TARTIŞMASI OLDU t Baştarafı Birincide Başkan İbrahim Kirazoğlu riyasetin geçen yıl da,daha önceki yıl da nizamnameyi tatbik ettiğini söylemiş ve «müsterih olunuz» demiştir.BAHA AKŞİTİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • ORGENERAL FEVZİ MENGÜÇ TEKAÜDE ŞEVKİNİ İSTEDİ t Baştarafı Birincide ların tedavileri maksadlyle muayeneye sevkedildikierinı bildirmiştir.Yapılan açıklamada şöyle denilmektedir:«Son yıllarda çoğu albay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • İKİ AMERİKALI DAHA KAZA YAPTI YALOVA,HUSUSÎ İki Amerikalı otomobilleri ile kaza yapmıştır.Karamürselde vazifeli assubay Lopez,9 yaşında bir çocuğa çarparak ağır surette yaralamıştır.Aynı müfrezeden te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • BİR GENÇ SEVGİLİSİ İLE KENDİNİ VURDU t Baştarajı Birincide rılırlarken İki el tabanca sesi duyulmuştur.Mehmet'in İki adım İlerisinde yürüyen Ayla birden yere düşmüş.«beni öldürüyor» diye bağırmaya baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • SAMSUN'DA 7 NURCU t Baştarajı Birincide nüfuz ve menfaat temin etmek maksadiyle dini,din işlerini,mukaddes tanınan şeyleri ve dinî kitapları âlet ederek Saidi Niii-m külliyatından alınan yazıları umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • PAKİSTAN DEVLET REİSİ ANKARADA t Baştarajı Birincide revan e un iş olduğu Tahrandan geliyorum.Hu müzakereler,bu bölgede bulunan dost Uç memleketin nasıl sıkı işbirliği yaptıklarının ve istiklâllerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1959
  • Ankara Polis Müdürünün arabası 16 kişiyi ezdi t Baştarafı Birincide tısı koma halindedirler.Hastahanede bulunan yaralılar şunlardır:«Sülıe.vlâ Biiyüktuna,Yaşar önal,Aksam Arslan,İbrahim Kiriş,Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.11.1959
  • AVRUPA ŞAMPİYON KLÜPLER KUPASINDA İKİNCİ TUR MÜCADELESİ FENERBAHÇE-NİCE Bülün Fransa müsabakanın nelicesini merakla bekliyor.Gazeteler Lef ter ve Çan'dan "Mitral yöz„ diye bahsediyor 3 Çek hakemin ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1959
  • maammmmaammmamnmrnamm OTELDEN SAHAYA Halir KIVANÇ Kİ rakip değil de,I bir takım kampa girmiş ganki.Nice oyuncularının Kırmızı Siyah eşofmanları da olmasa,iki tarafı birbirinden ayırmak güçleşecek.Ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1959
  • DÜN LEFTER ESKİ SİR ARkAOAŞiLE KARŞILAŞTI.BÜTÜN ESKİ ARKA-DAŞLAR. BÎR«' ÇOK 5AMİA4Î 8eN S"AG AÇikTTA OV/VilAfc^Af,5-4V4A/L-AKsA,PARDON J MÜ5VÜ LAMiA,lOO Wf.H£P 11 İN ALTINDA KO-S^V 2kVM ^v_f?X ^ SAM,V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1959
  • Vefa'yı Hâkim bir oyun çıkaran Kırmızı Siyahlıların gollerini Z e k â i ve Turhan attı:2 0 SEYİRCİ:13.383 HASILAT:57.773 HAKEMLER:Mustafa Gerçeker Halûk özdeniz Cahit Aybek KARAGüMRüK:Sümer Gökçen irk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1959
  • KAMPTA giK A«.VAR.DGDiLER,BÜKAtVV O EVSAFA UVĞUN TEK?BA2ı SEe.EPue« vozüNoets4 î« in NıHAVgT 6ÎZ 6ÎP MÇ KİŞİMıNJ SİGARA İÇM£SÎM6 İZ.ÎNJ VEKDÎLEK.SU SEFER DE YEDEKTE KAL-DIK.AMA Z-AEAR\yoK,İNŞAuuAH TAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1959
  • Csepelden de zor.Namık ŞEVİ K Macar şampiyonu Csepel'l güzel bir oyunla Budapeşte'de 3-2 yenerek Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvasından eleyen Fenerbahçe,bugün kendi sahasında ve kendi seyircisi önünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1959
  • Üçüncü tur için.Bir Türk futbol takımı ilk defa Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında İkinci tura çıkıyor.İspanyollar gibi,İngilizler gibi,Fransızlar gibi,hâsılı futbolda iddia sahibi herhangi bir memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1959
  • "Ortada,değil Kahraman BAPÇUM 13 Haziran 1957 tarihli Milliyette bir maç anlatmıştım.O yazı şöyle başlıyordu:«Fenerbahçeliler Mithatpasa futbol sahası üzerinden silindir gibi geçtiler.Sahada Fransa Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1959
  • Size güveniyorum Fikret KIRCAN Size güveniyorum eski takım arkadaşlarım.Size güveniyorum.Çünkü sizler en güç anlardan kurtulmasını ve büyük maç almasını bilen bir takımın futbolcularısınız.Bunun İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1959
  • Fırtınaya karşı Giindux KILI Senelerce evvel Fransız futbolunun henüz belli başlı bir kalıba girmediği devirlerde bile horozlu formahların özellikleri heyecan,cesaret,azim,¦arat dörtgeni içinde çerçev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1959
  • ISAMt ÖNEMLİ] Nice maçı için Yeşilköy'de kampa giren Fenerbahçe'liler son antrenmanı dün yapmışlardır.Resimde Şeref,Özcan,Avni,Gürcan ve takım kaptanı Naci idmana giderken görülüyorlar.Hepsi neşeli ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1959
  • C—Cri-w^n* Tanınmış Fransız futbol otoritesi ve cL'EQUIPE» Gazetesi Yazarı De Bourgoing oy-nayacak.Karar S kafi.Nice'den ha rekette kendisini gösteren hastalık I i arazının uçak tutmasından başka birş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1959
  • Canlı bir müdafaa kuran Adalet karşısında O 1 mağlûp durumda olan Sarı Kırmızılılar beraberliği 84 üncü dakikada temin ettiler ÜÇ HAFTADIR millî lig havasından ve heyecanından uzak bulunan,dinlenmiş,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor