Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • Sanayi förüne kredi Açılmıyor Sanayiciler kararın tashihini istiyorlar.Küçük sanayi erbabı da kredi yardımı görmeyecek İZMİR,HUSUSÎ SANAYİCİLERE ek kredi açılması için yapılan teşebbüsler muvaffakiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • Öğretmensizlikten b I r okul tedrisat yapamıyor SÖĞÜT,HUSUSÎ Öğretmensizlik yüzünden kazamızın 11 köyünde okul tedrisata başlıyamamıstır.180 talebell Küre köyü okulunu da tek öğretmen idare etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • [İLHAN DEMİREL] DATDİlf I* İTTİ l atrik Athenagoras,dUn sabah yanında 10 kişilik mar M I Kİ IV İlli II İyeU olduğu halde Toros Ekspresinin arkasına bağlanan husus!bir vagonla Şam'a hareket etmiştir.Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • VALİ 2 KLUBU MÜHÜRLETTİ Sekban apartımanındaki "Şehir,ve "Karadeniz,klüblerinde kumar oynandığı ihbar edildi VALİ Ethem Yetkiner,İller Kanununun kendisine verdiği selâhiyete dayanarak,kumar oynandığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • BÂZI ARTİSTLERE "DEVLET SANATKARI,PAYESİ VERİLECEK ANKARA,T.1I.A.Tiyatro San'atk&rlarını manevi bakımdan tatmin etmek ve bu san'at kolunun gelişmesini sağlamak maksadiyle,İngiltere ve bazı Avrupa meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • i İLHAN DEMlKEL)Dil AVAlflf ADI DIM I IDA Kallp Ceki5er adında Kadıköylü bir DU MIMİVİVMDI DIH ft-IRM ayakkabıcı 280 saat çalıştıktan sonra yüz kısmı dikişsiz,yekpare deriden yapılmış bir ayakkabı İma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • NATO Parlamentolar Konferansı başladı WASHINGTON,A.P.NATO parlamentolar konferansı dün Washington'da başlamıştır.20 Kasıma kadar devam edecek olan müzakereler gizli yapılacaktır.Toplantının başlangıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • TİCARET ODASI SEÇİMİ YAPILDI 2 senedenberi tehir edilen Ticaret Cda ve Borsası idare heyeti seçimleri,dün yapılmıştır.Ticaret Odasında seçim devamlı bir hizip mücadelesine sahne olurken Borsada gayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • Mecliste komisyon seçimleri yapıldı Yardımcı,Yırcalı,Kalafat,Ulaş,Ağaoğlü,Ergin ve Gülek Hariciye Komisyonuna seçildi ANKARA,HUSUSÎ BÜYÜK Millet Meclisi,dün İbrahim Kirazoğlu'nun başkanlığında yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • Neşri bütün dünyada hâdise olan L 0 L İ T A romanının yazarı Vladimir NABOKOV bir şaheser daha yarattı:"Karanlıkla Kahkaha» Karşı konulmaz bir aşkın,ailesinden,dostlarından,sanatından koparıp ayırdığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • Bir Amerikan uçağı düştü,42 yolcu öldü WASHINGTON,RADYO Miami New Orleans hattında çalı» ¦an «National Airlines» şirketine mensup bir uçak dün denize düşmüştür.Arama ekipleri uçağın enkazını bulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • Vilâyet olmak isleyen kaza adedi fazlalaşıyor Polatlılılar kazalarının Vilâyetler listesine alınmayışı üzerine Ankara'ya 5 bin kişilik bir heyet göndermeye karar verdi Ankara'nın kazası olan Nallıhan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • [ÖZDEMÜt GÜRSOYI RİR inifAVT İfHıİAÇI IIA M* Lâstik-19 Sendikası,Kazlıçeşme Pars Lâstik Fabrikasının lokavt yaptığı iddiasıyla tfün savcılığa müracaat etmiştir.Din bUI\MV I UMrlM Cuma günündenberl İşs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • Ulus Gazetesi Yazıişleri Müdürü açlık grevi yapacak ANKARA,HUSUSÎ Ankara Merkez Cezaevinde yatmakta olan Ulus gazetesi Yazı İsleri Müdürü Ülkü Arman,19 Kasım'dan itibaren açlık grevine başlıyacaktır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • İrticaa karşı daha sert tedbir istendi Dahiliye Vekâletinin Manisa olayı hakkındaki yayınladığı tebliğ çok müsbet tesir yaptı Hilafetçi Ajdan Erden'in tahliye talebi reddedildi.DAHİLİYE Vekâletinin,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • [A.P.sakinlerinden Christian Gasser adında 75 yaşında bir ihtiyar geçenlerde evinden çıkarak civardaki dağlık arazide dolaşırken düşmüş ve ölmüştür.İhtiyarın yanında bulunan köpeğinin 4 gün müddetle s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • 34 milletin 329 müsabıkı arasında Türkiyeyi dünya ikincisi yapan Millî ekibimizi yetiştiren:Daktilo Sekreter Kursları ÖĞRETİR İŞ BULUR ÜCRETİ TAKSİTLE ALIR Merkez:Lâleli,Kemalpaşa Ağa Yokuşu No.14 Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • BAŞVEKİL DUN TAHRANA GİTTİ CENTO toplantısına katılan Menderes yarın Pakistan Devlet Reisiyle birlikte yurda dönecek Başvekil 9 Diyarbakır'da Doğu Bölgesine 2 çimento fabrikası inşa edileceğini TAHRAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1959
  • [İLHAN DEMİREL] riCUİYC llinİRİl Dİ l*8"?tersanesinde inşa edilen «Kemal Zeytinoğlu» asfalt tankeri dün öğleden sonra tören-UEIIIfcE inUllllLIII le denize indirilmiştir.Tören sırasında muhtelif kimsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • TIBBÎ BAHİSLER Kalb Endişelerinden Dr.Ercüment BAKTIR Çağımızın ünlü kalb mütehassısı Amerikalı Dr.Paul D.White,geçenlerde bakın ne dedi:cBeyhude bir kalb hastalığı korkusu memleketi ve bütün dünyayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • İmâr için yeni bir teşkilât kurulacak üelediye 1960 yılı içinde,imar faaliyetinden bir kısmını olsun yapabilmek için yen» bir teşkilât kuracaktır.Teknik Müdürlük adı verilmesi düşünülen teşkilâtın haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • Kamyon ithâli için 80 milyon dolarlık talep var 3 üncü koladan getirtilecek kamyonlar İçin ithalatçıların talep tutarı 80 mliyon dolan bulmuştur.Verilecek tahsisler yüzde 18 ile 20 arasında olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • Schiller'in 200 üncü doğum yılı kutlanacak Alman şairi Schillerln 200.doğum yıl dönümü münasebetiyle,İstanbul Erkek Lisesi İle Türk Alman Dostluk Cemiyeti,bug in saat 17.30 da Eminönü Öğrenci Lokalind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • Yeni Sayısı •Til BUGÜN* KIZ KOLEJİ VE İÇYÜZÜ Her Kolejlinin okuması icap eden bir yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • HİLMİ URAN HATIRALARIM 378 sehife Tam metin 17,50 TL.Kitapçılarda arayuuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • Sayın Doktor ve Eczacılara SOLUCAN İLÂCI ASKARlD.ANKİLOSTOM ve OKSİÜRLERE KARŞI)Bol miktarda piyasaya arzedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • PROPOGANDİST ARANIYOR Büyük bir ilâç fabrikasının taşra mümessillikleri için,askerliğini yapmış,doktor,eczacı ve bu işlerde ihtisas ve tecrübesi olan elemanlar alınacaktır.Taliplerin P.K.293 Beyoğlu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • SAYIN HALKINIZA Balık Pazarındaki Bütün Sarraflar Sirkeci Doğubank İş İlanı)pasajını sarraflar çarşısı yaptıklarını ve her türlü altın alım satımı işleriyle meşgul olduklarını sayın müşterilerine arze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • Çapı 4 santimden küçük elmalar ihraç edilmeyecek 1959-60 ylı mahsulü emâların cinsleri.göre İhraç edilebilmeleri için gereken asgari çapları tesblt edilmiştir.Buna göre çapı i cm.den küçük olan elmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • OĞLAK BURCU To [22 Aralık 20 Ocak] Bir gönül işiniz varsa ^akınlarınızdan saklamak İsteyeceksiniz.Fakat onlar sezecekler.KOVA BURCU t [21 Ocak m 19 Şubat] Bir arkadaşınız sırrınızı kendisine İnanıp sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • BULMA CM 1 2 3 4 5 6 *8 9 10 Za.Saf MINlK tJULJVlACA,1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 SOLDAN SAĞA:J Ümitsiz;Fiat.2 Deva;Bir İşte birbirlerini geçmek isteyenlerin herbiri.3 İyileşme;Bir nota.4 Belirti ipucu;Doğu An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKASI Bu tarih Büyük ikramiyeler çekilişine girebileceğiniz son gündür.BİR ÇEKİLİŞTE:470.000 ikramiyeler Her 100 liraya ayrı bir kur a numarası YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • ¦1 I I M 1 I I i M I I I I 1111111 I i 11 I 11 11 11 i 1111 1111 111 IJ I 1 IJ I I llll 11IHIII11 ISTANBUL I 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 E Haberler ve hava raporu 8.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • f SİNEMALAR j BEYOĞLU Al.KAZAK Tel 44 25 62)ölümlü Dünya Nevin Aypar Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Volga Mahkûmları Job¦¦ Derek Elsa Martinelli.2.Hafta)EMEK Tel:44 84 39,Gurur ve İhtiras Cary Grant Sop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • Her evin resimli sağlık rehberi 6 ncı sayı çıktı it İpnotizma ve Tıp it Modern Çocuk Bakımı it Böbrek taşlan it Ayak Rahatsızlıkları Akıl Hastalıkları it Karaciğer Hastalıkları Akıntı Kadınlarda)Akne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • M I ŞARLO'NUN SÖZÜ MİSAI İKİMİZ bulunan Amerikalı dostlarımı/uı sarkıntılıktan bayrak yırtmaya,şoför dövmekten düzineyle adam çiğne-E meye,döviz kaçakçılığından minareye çıkıp ezan E okumaya kadar gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • ŞOFÖRLER TRAFİK kontrolünden şikâyetçi Cemiyet Reisi "Kontrolün şeklinden şikâyetçiyiz,kanunî yetkisi olmayanlar plâka sökemez,diyor Trafik kontrolları mevzuunda alınan tedbirler bâzı şoförlerin şikây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • Bekçiyi döverek tabancasını alan ik!kişî aranıyor Bakırköy,Yeşiltepe karakolu bekçilerinden Hüseyin Sayın evvelki gece devriye gezerken meçhul iki kişinin tecavüzüne uğramıştır.Mütecavizler bekçiyi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • Üniversitelilere yardım komitesi toplandı Yüksek Tahsil Öğrencilerine yapılacak yardımları tesbitle vazifelendirilen komite,İlk toplantısını dün saat 11 de Belediyede yapmıştır.Kızılay Umumî Reisi Rız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • Si/y1* LÇÜO.KREM PUF PUDRASI Lüks ambalajlı Aynalı ponponlı ve Nylon kılıflı Bütün Parlümeri ve Eczanelerde arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • BİR DOLMUŞ SOFORU BİR GENÇ KIZI KAÇIRMAK İSTEDİ "İMDAT,SESİNİ DUYAN DİĞER BİR ŞOFÖR,OTOMOBİLİN YOLUNU KESEREK KIZI KURTARABİLDİ Sisli'deki hastahanelerden birinde hastabakıcıhk yapan genç kız evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1959
  • KISA HABERLER TÜEK Ebeler Derneği,her hafta Çarşamba günü saat 14-15 arasında,ğaloğlundaki Tabib Odasında,üyeleri için İngilizce kurslar açmıştır.0 TİCARET Odası,belli başlı ihraç mallan üzerinde mono
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.11.1959
  • E T} v iki kelime ve ifade ettiği manâ,anlayış ve anlatış bakımından,E r Türk Hava Kuvvetleri Jet pilotlarından ve Bandırma 6 ncı üs E E JL/Filo Kıunandaniarından birine Binbaşı Korkut Efe'ye aittir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1959
  • 4000 İŞÇİ HÂLÂ İKRAMİYE ALAMADI Belediye Fen İşleri Anadolu yakası Tâmirat işçileri bugüne kadar ikramiyelerini alamamışlardır.İkramiyeler Ekim ayının 26 sında verilmesi lâzım gelirken,formalite yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1959
  • E 5 A K K A T.RÖPORTAJ ERCUM ENT ÇİFTÇİ Resimler Rüçhan ÜNVER ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından çekilmiştirf*'-'T 'v.1;1-r r:T-y,v,r DİYARBAKIR'da idim.Her yıl yaz ayları boyunca kamp yapan ve üst pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1959
  • CEPHANE DEPOSU HALİNE GETİRİLEN EV AYDIN,HUSUSÎ Kuşadası kazasında Behçet Alp'in evine yapılan baskın sonunda 19 tabanca,12 ordu malı mavzer,1278 adet mermi ve külliyetli miktarda dinamit ile kapsül b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1959
  • İle haftada 3 gün i SALIgr PERŞEMBE.CUMARTESİ Doğru 7*.ROM Aya UÇABİLİRSİNİZ Türk Hava Yollari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1959
  • GRİP ve soğuk algınlığında Baş Diş Romatizma ağrılarında TABLETLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1959
  • GAZETECİLER CEMİYETİ MENFAATİNE DEVLET TİYATROSU TEMSİLLERİ SAN SİNEMASINDA KRAL OİDI Salı ve Çarşamba Temsilleri Saat 21 de Yazan:SOPHOKLES Sahneye koyan:TAKİS MOUZENİDİS Fiyatlar:15,10,7,5 lira loca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1959
  • Gençliğin doğuşundan sonra başlayan yeni hayatm en büyük rehberi.Yüzbinlerce gencin beklediği faydalı,olgun ve ciddî seri kitaplar hazinesi.Seksoloji ve GENÇLİK HAYATI ı Dünyanın en büyük seksoloji mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1959
  • Nöbet tutmak isteyen doktor adedi yükseliyor Geceleri nöbet tutmak istiyen Doktorların sayısı 20 ye yükselmiştir.Fatih ve Beyoğlu kazaları Hükümet Tabiblîklerinden,mıntıkalarından bu işe talip olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1959
  • NEHRU,ÇU-EN-LAY'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ YENİ DELHİ,AJANSLAR Hint Başvekili Nehru dün Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada Kızıl Çin' in son teklifini reddetmiştir.Çu-En-Lay bu teklifinde,Hint ve Çin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1959
  • Sahte makbuz ile para çekenler yakalandı Birkaç ay ünce Gölcük Deniz üssüne ait sefine makbuzları ile Merkez bankasından 265 bin lira çeken şahsın ordudan tard edilmiş Ayhan isminde eski bir üsteğmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1959
  • JAPONYA BALIKÇILARA YARDIM YAPACAK İZMİR,HUSUSÎ İki günden beri şehrimizde tetkikler yapan Japon balıkçılık heyeti dün Ankara'ya gitmiştir.Japonlar,memleketimiz denizlerinde fazla miktarda çeşitli bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1959
  • İKANDEMİR'İH!I İDAMI İSTENDİ!I Bir kadın ile üç çocuğu boğmaktan sanık I sandalcının duruşmasında bir avukat ağladı E Çl AND ALINA müşteri olarak aldığı bir kadınla üç çocuğu E |J denizde boğarak öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1959
  • 'LA BAMBA Dans Prof.PANOSYAN senenin en neşeli aile dansı LA BAMBA'yı öğretmrye başlamıştır.Adres:Galatasaray Yeniçarşı Cad.25/1 Pazardan mada 12-20)aran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1959
  • SİTE SİNEMASINDA ÖĞLEDEN SONRA AŞK SİTE SİNEMASI Orijinal)«ARtANE.Love İn The After Noon Gary Cooper Audrey Hepburn Maurice Chevalier Perşembe matinelerden itibaren İlâve:A.D.S.Haberleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1959
  • Teknik Muhabere Elemanı Aranıyor ALMANCA ve FRANSIZCAYI İYİ BİLEN Mühendis ve Teknik malûmatı olan ve müstakilen muhabere yapabilecek bir eleman aranıyor.Taksim,Cumhuriyet Cad.No.51 Tel:48 61 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1959
  • 19 Kasım 1959 Perşembe günü KADIKÖY Altıyol ağızı SATIŞ MAĞAZASI HİZMETE GİRİYOR 555199
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.11.1959
  • ı;||İİf|ıİlİlİ;İİİi:tEöş«ig(îŞsjiArai:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1959
  • ft li j|4 B» la A3 u f I yi 1 IJUjfa *Oj^ 4^ J!fu V t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1959
  • DEMİR YUMRUK ARTIK MEAM-EKE-Tı\SLi ı KOBRA I DENtuJEN HAV DUT-TAN KURTUUACAK.ESKİDEM Olduğu GİBİ Suum vE SÜKÛN İÇİNDE YASiyAO=V3lM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1959
  • CISCO KID C 8U MABERl VS^/f.CE BASI/X MUHAK.KAK 3/7?ŞİŞE İÇKİ ISMARLA/Z.İ^üijŞiJİ^^İÜÜ^İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1959
  • Çamaşırlarınızı ipekli,nylon ve yünlülerinizi yıkamak için yıkama »ozudur PAKSOY T.S.İ.Ltd.Stil Adana Tel.1500 İstanbul TeL441084-Ankara TeU4995
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1959
  • Amortisman Ve Kredi Sandığı Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:Sandığımızca ihraç edilen 5 faizli 1958 yılı istikrazı muvakkat tahvillerinin asıl tahvillerle tebdili muamelesi 18.Şubat.l960 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1959
  • BRAHMS I SEVERMİŞ Genç kadın bu hallere gülüp geçiverirdi.Son defa onun evinde kırdığı şeyi hatırlıyordu Roger:Bu,içine viski konduğu zaman kırmızımtırak bir renk veren çok zarif ve hoş,kristal bir ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1959
  • un Bü y ü k Ese r i.Kongrenin lüzum,zaman ve nerede toplanacağı hakkında benim biç bir tesirim olamaz,bu,benim şahsî hükmümün çok üstünde tesir sahibi olan millet kararına ¦it bir istir.Mustafa Kemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1959
  • Almanya'da bastırılan beşer liralık kabart-ma Atatürk pul ve blokları 10 Kasım günü te-davüle konmuştur.Ancak tirajı mahdut olan bu cidden nefîs pulu pek çok kolleksiyoncu alama-mıştır.Postahane önünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1959
  • lEvjni ElindeBüh r ^hp YAPI mm TASARRUFU!'0MSizleri Yuvanıza Muhakkak Kavuşturur.Şubelerimizden izahlı Yeni Broşür Isteyiı tu r Kiri r:EMLÂK KRİ0İ BANÜİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1959
  • M.M.V.4 No.lu Sat.Al.Kom.Bşk.dan ANKARA Kapalı zarf usulü ile Merzifonda Buhar tesisatı yaptırılacaktır.Keşif bedeli 71166.6P lira olup geçici teminatı 4808,33 liradır.İhalesi 4/12/1959 Cuma günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • I Seyredeceğiniz Nice!j fr Bagtarajı Altıncıda yeti ve mücadele azmine sahiptir.Nice takımı,hücum hattında 7 değerli futbolcuyu bir arada bulundurmak gibi bir piyangonun talihlisidir.Forvetin karakter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • MİLLİ LİG t tSuştarafı Altıncıda dında yapılan idmana Mele ve Cemil hariç diğer futbolcular iştirak etmişlerdir.Antrenör Remondini futbolcuları kültür-fizik ve top kontrolundan sonra 15 dakika süren b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA ANKARA'YA GİDİYOR Bu hafta AnKarada izmir Aitay ve Ankara Demirsporla karşılaşacak olan Beşiktaş ve Kasımpaşa takımları bugünden İtibaren idmanlara başlayacaklardır.Beşiktaşlılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • adaletliler hakemden şikâyetçi İzmirde Demirspoı ve Altay'a mağlûp olan Ada'et takımı dün şehrimize dönmüştür İdareci ve futbolcular iki maç» idare eden hakemlerden şikâyetçi olduklarını söylemişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • FRANSA ŞAMPİYONU BUGÜN ŞEHRİMİZDE j» ğ Baştarafı Altıncıda MUHTEMEL TERTİP AVNİ'YE BAĞLI Fenerbahçenin Nice karşı çıkaracağı takım,Avni'ye müsaade alınmasına bağlı bulunmaktadır.15 gün cezalı olan Avn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • 26 KARB GEMİMİZ TATBİKAT YAPIYOR İSKENDERUN,HUSUSÎ İki günden beri limanımızda bulunan Donanmamıza mensup 8 harp gemisi bugün Mersin'e gidecektir.Donanma Komutanı Koramiral Rafet Arnora 26 parça gemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • IRAK'TA SİYASÎ PARTİLER AÇİLACAK BAĞDAT,A.P.Irak Başvekili Kasım 6 Ocakta siyasi partilerin faaliyete geçmelerine müsade edileceğini açıklamıştır.Kasım,bu tarihin ihtilâli takip eden devrenin sonu ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • "BİLEN KAZANIYOR,DÂVASINA AİT KARAR RADYODA OKUNACAK Radyoda «Bilen Kazanıyor» programını tertipleyen firmaya karşı Bilsay Kurç tarafından açılan tazminat dâvasının,davacının lehine neticelendiğine da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • mur bâzı yerlerde sara sebep oldu Denizli'de 3 gündür yağan yağmur îl'in kazalarla irtibatını kesti.Samsun'da da zarara yol açtı Anadolu'nun bâzı bölgelerinde yağmur tahribat yapmaktadır.Denizli vilây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • Vilâyet olmak isteyen kaza adedi fazlalasıyor İ Baştarajı Birincide payenin kendilerine tanınmamasının haksızlık olduğunu» söylemektedirler.NALLIHANLILARIN İSTEĞİ Nallıhan'dan Ankara'ya gelen 150 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • BİR KARI KOCA YANDI denizli,hususî Sarayköy'ün Köprübaşı köyünde Mustafa öztekin'in evi dün gece yarısı bir sigara izmaritinden tutuşmuştur.Evle birlikte Mustafa ve karısı Habibe diri diri yanarak ölm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • GÜVENLİK KONSEYİ İÇİN YARIŞA BUGÜN DEVAM EDİLECEK NEW-YORK,A.P.Genel Kurul,bugün tekrar toplanarak Türkiye ile Polonya arasındaki çıkmaza bir son vermek için çalışacaktır.Bilindiği gibi Türkiye,Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • Basketbol lig maçlarının ikinci hafta müsabakaları Basketbol lig maçlarının ikinci hafta müsabakalarına bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri Spor ve Sergi Sarayında devam edilecektir.Haftanın programı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • BEŞİKTAŞ YILBAŞINDA ALMANYA'YA GİDECEK Beşiktaş profesyonel takımı bazı organizatörler vasıtaslyle Batı Almanya'ya davet edilmiştir.Beşiktaş İdare heytti teklife henüz müsbet veya menfi bir cevap verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • HAFTANIN VOLEYBOL LİG MAÇLARI Voleybol Ur maçlarının İkinci hafta karşılaşmalarına pazar günü İ.T.Ü.por salonunda yapılacak müsabakalarla devam edilecektir.Maçlarır programı şöyledir:12.00 K Spor l.Ü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • Milliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı içlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • HİCRİ 1379 C.cwel 16 SALI 17 KASIM 19 5 9 RUMİ 1375 T.sanl 4 VAKİT vasat!ezan!u~ Güne i öğle İkindi Akgam Yatsı İmsak 6.47 11.59 1434 16.49 18.24 5.02 1.57 7.09 9.44 12.00 1.35 12.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • Bandırma Belediye Riyasetinden 1 113930.00 lira bedelle Belediyemiz tarafından rıhtım inşaası işi kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur.2 İhalesi 4/12/1959 Cuma günü saat 16 da Belediye Encümen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • Erzurum As.Sat.Al.Kom.Başkanlığından Kati Miktarı teminatı Eksiltme Cinsi_Liralık_Lira_Günü ve Saati Çam Odunu 130000 15500 18.11.1959 çarşamba 16,00 Yukarıda yazılı Odun pazarlıkla satm alınacaktır.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • Eminönündeki istimlâkten sonra,YENİ CAMİ,YENİ DÜKKÂNLAR 2 ve 12 No.lara nakletmiş bulunan TEVFIK AYDIN Saat,Optik,Radyo İthalâtı ve Mümessilliği ve TEFAY TİCARET Firması,perakende,toptan satışı ve tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • NAKER MÜESSESESİNDEN İthal etmekte olduğumuz 1959 model DODGE DESOTO ve PLYMOUTH Otomobiller için Taşra Acenteliği verileceğinden ilgililerin müracaatları rica olunur.ADRES:İstiklâl Caddesi Arda Apt 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • ŞEHİR TİYATROLARI YENİ TİYATRODA 20 Kasım Cuma Akşammdan itibaren TAHTARAVALLİ Piyes 3 Perde Yazan:Çetin Attan Sahneye koyan:Müfit Kiper Dekor:Turgut Atalay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • KIBRIS'TA ANAYASA çalışmaları sona eriyor LEFKOŞA,T.HJL Kıbrıs Anayasa Komisyonu çalışmaları ikî haftaya kadar sona erecektir.Bu mevzuda beyanat veren Yunan delegasyonu başkanı Prof.Tatsos,Lozan veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • İRTİCAA KARŞI DAHA SERT TEDBİR İSTENDİ t Baştarajt Birincide rimler karşısındaKi tutumunu açık olarak belirtmesini istemiştir.C.K.M.P.İl başkanı Hayri Çopur' da bu konuda şunları söylemiştir:«Mesul ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • Ankara'da bir posta ile bir banliyö çarpıştı Dün öğle Üzeri Zonguldak posta treni ile bir banliyö treni Mamak ile Saimekadın arasında çarpışmış,banliyönün ateşçisi Osman'ın ayağı kırılmıştır.Gene çarp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • B.M.LAOS'A TEMSİLCİ GÖNDERİYOR CENEVRE,A.A.RADYO Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dag Hammarskjold,Avrupa İktisadî Komisyonu Sekreteri Finlandiyalı Sakarai Tuomioja'yı Laos'a malûmat temini maksadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • ÜNİVERSİTE BÜTÇESİ BİR MİSLİ ARTIYOR MALİYE VEKÂLETİ BÜTÇEYİ 2 MİLYON İNDİRME İLE 28 MİLYON LİRA OLARAK KABUL ETTİ İstanbul üniversitesinin yeni yıl bütçesi 54 milyon lira olarak teklil edilmiştir.Büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • BAŞVEKİL DÜN TAHRAN'A GİTTİ t Baştarafı Birincide DİYARBAKIR'DAKİ TEVAKKUF DİYARBAKIR,HUSUSÎ Dün sabah saaı 8.15 de Yesilköyden S;ç uçağı İle hareket eden Başvekil Menderes,uçağının Dlyarbakırda tevak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • CİNNET GETİREN BİR ADAM KARISININ BOĞAZINI KESTİ BURSA,HUSUSÎ Cinnet getiren bir şahıs,ekmek bıçağıyla karısının boğazını kesmeye teşebbüs etmiştir.Kadın etraftan yetişenler tarafından ağır yaralı ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • MECLİSTE KOMİSYON SEÇİMLERİ YAPILDI t Baştarajı Birincide fiski Vekillerden Dr.Mükerrem Sarol,Nuri Özsan,Bütçe Encümenine.Behçet Uz Meclı;kütüphanesi encümenine ve Nihai İğriboz da Ziraat Encümenine s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • KELİMESİ İOOKURUŞ SATILIK EMLÂK ŞıîjLiDE konforlu katlar,47 54 75 ı DEVREN sat.Teşvikiye,caddede müşterisi bol gıda pazarı Mür:44 94 78 KELEPİR 3 katlı dörder odalı,taksitle apt.47 33 £5.HALICIOĞLUNDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • ı# METALİMPORT,TORNA ve PLANYALARI DERHAL TESLİM EDİLİR TÜRKİYE UMUMÎ MÜMESSİLİ:EMNİYET MAKİNE EVİ İSTANBUL:Eski Şarap iskelesi Sok.8/1 Horniş Han Galata Tel:44 69 34 İZMİR:Fevzi Paşa Bulvarı 1362 Sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • 4/11768 sayılı kararnameye İstinaden AMERİKA ve ALMAN YA'dan İthal edeceğimiz ve kayıtlarına devam ettiğimiz 3.cü kontenjanımızdakl binek otomobillerle İlâveten kamyon,kamyonet ve kaptıkaçtı da mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1959
  • BİLHASSA KADINLARDA YAKİTSİZ OLARAK YÜZDE BİRTAKIM ÇİZGİLERİN BELlRMESİNE SEBEP OLMAKtadir.hergOn KREMPERTEV İle yapilacak UFAK BİR MASAJ BU MAHZURU KATİYETLE ÖNLER.KREM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.11.1959
  • HAFTANIN PROGRAMI MİLLÎ LİG)18 Kasım Çarşamba:İSTANBUL'DA:Vefa Karagümrük,Galatasaray Adalet.19 Kasım Perşembe:İSTANBUL'DA:Fenerbahçe Nice Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvası eleme maçı)21 Kasım Cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1959
  • F.özgüden ile C.Şahiner Italyaya gönderiliyorlar F.ÖZGÜDEN Muntazam çalışma:Rekorlar Beden Terbiyesi Umum Müdür Vekili Mehmet Arkan'ın reisliğinde toplanan Atletizn.Federasyonu milli ve temsil!müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1959
  • milli LİG çalışması Galatasaray,Vefa,Karagümrük yarınki maçları için çalıştılar.Beşiktaş ve Kasımpaşa bu hafta Ânkarada GALATASARAY,Karagümrük ve Vefa takanları yarın oynayacakları millî lig maçları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1959
  • AMATÖR MİLLÎ TAKIM NAMZET KADROSU BELLİ OLDU ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu Aralık ayı içerisinde Irak ve Lübnan ile karşılaşacak olan amatör milli takımımızın namzet kadrosunu tesbit etmiştir.Seyya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1959
  • Gündüz kadro harici Fenerbahçe baskctbolcularından Gündüz Erkan antrenmanlara muntazam surette gelmediğinden kadrodan çıkarılmıştır.Diğer taraftan Sarı-Lâcivertliler Macabi maçı için antrenı tanlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1959
  • Genç takım maçlarının grup merkezleri belli ANKARA,HUSUSÎ Futbol eaerasyonu 3-6 aralık tarihleri arasında yapılacak genç takım malarının grup merkezlerini tesbit itmiştir.32 bölge karmasının iştirak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1959
  • Bu hafta yapılacak olan mahallî lig maçları Mahallî lig maçlarının onuncu hafta karşılaşmaları önümüzdeki cumartesi ve pazar günleri Şeref Stadında yapılacaktır.Haftanın programı şöyledir:Cumartesi:Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1959
  • NİCE HAZIRLIĞI Perşembe günü Mithatpaşa stadında Fransa şampiyonu Nice takımı ile Avrupa şampiyon Kulüpler Turnuasının ikinci tur eleme maçını oynıyacak olan Fenerbahçe dün antrenör Molnarın nezaretin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1959
  • F.Gökay F.Bahçe'yi Şimdiden Tebrik eiii UEFA,saha müşahitligine bir Yunanlıyı tâyin etti ANKARA,HUSUSÎ BUTBOL Federasyonu Başkam Faik Gökay,Nice maçı hakkında aşağıdaki beyanatı vermiştir.«Milli lig i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor