Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • Türkiye Enflâsyonu Tamamen Önledi,Dünya Bankası ve istikraz Fonu Şefleri «Önümüzdeki yıllarda Türkiye 500 milyon dolarlık ithalât yapabilir» diyor ABDİ İPEKÇİ WASHINGTON'dan bildiriyor TÜRKİYE'deki ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • IA.P.nİİlIVA rmri I nrİUİİVriD GeÇe" hafta Londra'da yapılan İIUNTA llUZtLI DUNU T UK Dünya Güzellik Kraliçesi seçimini kazanan Hollanda'h güzel Corinne Rottschaffer memleketine dönmüştür.Yukardaki re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • Aksal C.H.P.nin iktisadi görüşünü açıkladı C.H.P.Genel Sekreteri,«Biz her mahallede milyoner yerine bacası her gün tüten evler istiyoruz» dedi C.H.P.KONYA,İLHAMI SOYSAL bildiriyor JENEL Sekreteri isma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • CALLAS KOCASINDAN RESMEN AYRILDI BRESCİA İtalya)A.P.Soprano Maria Callas kocası Giovanni Meneghinl'den resmen ayrılmıştır.10 ¦enedir evli olan karı-koca mahkemede ayrılmayı istediklerini söylemişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • [ÖZDEMtR GÜRSOYj CIIÎICTİUIIC innİACI M.T.T.B.nin eski İdarecilerinden bilinin vazifesini devrettikten sonra,elindeki Birlik oUlloTlmAL makbuzlarıyla 2500 lira menfaat temin ettiği iddia edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • Yunanistan'da korkunç bir zelzele oldu ATİNA,A.P.Dün akşam Yunanistanda korkunç bir zelzele olmuş,Zante adasının sahil kısmı parçalanarak denize dökülmüştür.Adada yüzlerce ev de ağır hasara uğramıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • İLERİ,MEŞHUR RAPOR HAKKINDA KONUŞMADI MENGEN,HUSUSÎ Nafıa Vekili ve Maarif Vekâleti Vekili Tevfik İleri,Mensen ortaokulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada,beklenmesine rağmen Maarif durumumuz hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • BİR YARBAY İNTİHAR ETTİ ANKARA,HUSUSÎ Bahçelievlerde oturan Refik Emre adında bir levazım yarbayı dün intihar etmiştir.Evli ve iki çocuk sahibi olan yarbay Refik Emre öğle üzeri evde kimse olmadığı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • r.IKEYSTONE1 Beş katlı roket Birleşik Amerika Ordusu Feza Araştırmaları Dairesi geçen 10 Kasım günü fezaya beş ayrı tip roketin birleştirilmesinden meydana getirilmiş beş katlı bir roket atmıştır.Roke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • Bir yaralı,kalbine saplanan bıçakla hastahaneye kaldırıldı Unkapanında dün gece bir kavgada araya giren iki kişi bir kavgacı tarafından yaralanmıştır.Bunlardan biri kalbinde bıçak olduğu halde hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • ANTALYA BÖLGESİ İÇİN KALKINMA Plânı yapılıyor Zorlu,F.A.O.da kabul edilen,sınaî ve ziraî kalkınmayı hedef tutan plânı Milletlerarası teşekküllerin finanse edeceğini söyledi ROMA'da yapıları F.A.O.topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • Dm [ÖZDEMtR GÜRSOY] saat 17 sıralarında Çarşıkapıdaki yangın ımıs-BUKU AUrUNbA luğuna,yoldan geçmekte olan bir kamyon çarpmış ve boruyu kopartmıştır.Tamir ekipleri arızayı gidcriııceye kadar su,resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • DAHİLİYE VEKÂLETİNİN TE B L İ 6 İ ANKARA,A.A.DAHİLİYE Vekâleti,hâdise hakkında şu tebliği yayınlamıştır:•Manisa vilâyeti Demokrat Parti merkebi ilçesi kongresinde Yenicami ma» hailesi sakinlerinden ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • İZMİT D.P.KONGRESİ [RÜÇHAN ÜNVERİ D.P.izmit teşkilâtı senelik normal kongresini dün «Halk» sineması salonunda yapmış ve hâdiseli geçen kongrede zaman zaman itişip kakışmalar olmuş ve neticede Cemal Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • Bostancı meydanı genişletiliyor Bostancı meydanının tanzim projesi hazırlanmıştır.Belediye Meclisinde görüşülmediği için kat'î şeklini almayan projenin esasını,meydanın genişletilmesi teşkil etmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • il isteyenler Ankara'da otel darlığı yarattı ANKARA,HUSUSÎ Vilâyet olmak isteyen ilçelerden gelen heyetler Ankarada otel buhranı yaratmıştır.Bu heyetler Dahiliye Vekiliyle konuşmak imkânı bulamadıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • [A.P.I Londra'daki Associated Rediffıısion televizyon şirketi sahneye koyduğu bir televizyon piyesinde striptiz yapılmasını kararlaştırmıştır.«Saklanacak Yer Yok» isimli televizyon piyesinde yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • Bazı kaalillerin himaye gördükleri açıklandı Dahiliye Vekâleti,Mardin ve Adıyaman'da suçluları himaye edip polisi yanlış yola sevkedenlerin takip edildiğini açıkladı ANKARA,AA.DAHİLİYE Vekâleti,Adıyam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • LÂFET'I İSTEYEN M TEVKİF EDİLDİ Dahiliye vekâleti hu hareketlere karşı uyanık bulunu unu açıkladı Manisa kongresinde konuşan Ajdan Erden D.P.den ihraç edildi MANİSA D.P.Merkez kongresinde hilâfetin ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • Prof.Vehbi Eralp Yahya Kemal İçin 5.00 lira Fredrich Schiller Prof.Burhaııettln Batınıan Baladlar ve Şiirler 10.00 ı Tahir Alangti Cumhuriyetten sonra hikâye ve Roman Antoloji)10.00 ı Prof.Melunet Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1959
  • Basveki Tahran'a Gidiyor CENTO toplantısı iki gün devam edecek BAŞVEKİL Adnan Menderes,bu sabah,saat 8 de beraberinde Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu ile Tahran'a gidecektir.Tahranda,Başvekil CENTO'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.11.1959
  • p«:m:m Âm©rIİC€î*û^m MEKTUP HttMHttftmiiitHUfiatttiiittMU MM.f p,Jtâ\l-f*.i.jzJ?s3Xit.t ,y.tA &î r d te* w,w,J A.İPEKÇİYİ EISENHOWER'IN TOPLANTISINA DAVET EDEN KAKT.Sevgili MİLLİYET okuyucusu.Northwes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1959
  • İHRACATÇILARINIZIN NAZARI DİKKATİNE,BİLÛMUM İHRACAT İSLERİNİZ İÇİN BANKAMI-ZIN SAĞLAMAKTA OLDUĞU NAKDİ KREDİ KO-LAYLIKLARINDAN İSTİFADE EDEBİLİRSİNİZ.Malûmat için Bankamız Dış İşleri Müdürlüğü emriniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1959
  • KLOB-X Dünyaca meşhur Amerikan yıldızı HAZEL SCOTT seanslarına devam etmektedir.Tel:48 44 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1959
  • SATILIK Bolu'dakl Kimya Fabrikasında mevcut Kimyasal Tesisler,muhtelif malzeme,cihaz ve makina aksamı satılıktır.Görmek istiyenlerin Bolu Tümsil Arbas Kimya Fabrikasına almak istiyenlerin İstiklâl Cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1959
  • MARMARA BÖLGESİ LİMAN VE DENİZİŞLERI MÜDÜRLÜĞÜNDEN Servis Motoru Tamir Ettirilecektir)Denet-V adlı servis motorunun tekne ve makinesinin tamir işi açık eksiltmeye konulmuştur.Muhammen bedel 12214)onik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1959
  • OĞLAK BURCU *d [22 Aralık 20 Ocak] Canınızı sıkan hâdiseyi kendi lehinize çevirebileceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sırrınızı kimseye açmayınız.Anlayan olmayacak.BALIK BURCU [20 Şubat 20 Mart]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1959
  • 9 10 SOLDAN SAGA:1 Büyük bakraç;Gerçek.2 İslâm tarihinde küçük küçük hükümdarlıklar;Kendini ağıra satma.3 Söylenti;Tersi cüz'î.4 Uzunca pay;Burun boşluğunun arka kısmı.5 Tarih!bir şahsa dayanan soy.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1959
  • ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Her telden 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve kapanış.İKİNCİ PROGRAM 9.05 L.W.Beethoven c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1959
  • Mahrukattılar odun işinde aracılardan şikâyetçi Mahrukatçılar,dün yaptıkları toplantıda şehre verilen odunun maliyetini düşürmek için bir kooperatif kurmaya karar vermişlerdir.Araya birtakım kimseleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1959
  • e GEÇEN hafta İçinde memleketimizde 509 şirket ve hususî firma kurulmuş,64 firma ve şirket de tasfiye edilmiştire ŞOFÖR İsmail Enal'ın idaresindeki 55847 plâkalı taksi,Bankalar caddesinden geçerken yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1959
  • GRİP ve soğuk algınlığında Baş Diş Romatizma ağrılarında KURATIN TABLETLERİ alınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1959
  • YETKİNER İDARE ADAMLARININ,USULSÜZ HAI EHLİYETLERİNİ ALMALARININ FAYDALI Vali Ethem Yetkiner trafik kontroUarının arttırılması için yaptığı tami evinlerinin,Emniyet Müdürü ve muavinleri ile Şube Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1959
  • jfl Itlll Mill 11 lif I UK 11 İlli I lllıl İtil I lif null I III milli ill II İlin İlli null III i Nihayet bir ışık gördük MEMLEKETİN cehalet bataklığında yüzen bâzı kafalarına musallat olan totemist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1959
  • Özel okulların zam talebi Vilâyete aksettiriliyor Maarif Müdürlüğü ilgilileri bütün okullara ıam yapılmasını uygun bulmadı Şehrlmizdeki bir kısım özel okulların yeniden yapmış olduldarı zam talepleri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1959
  • n SİNEMALAR J Sinatra Samanyolu BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)ölümlü Dünya Nevin Aypar Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Volga Mahkûmları Job Derek Elsa Martinelli.2.Hafta)EMEK Tel:44 84 39» Gurur ve İhtiras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.11.1959
  • III!II||||1!IIII!1I|!M I BİR BAŞKA HİKÂYE E fTI AR1H:16 Ekim.1954!Weld fast manevraları yapılıyor Trakya'da!Türk Yunan ordu birlikleri «Struma» civarında mutasavver düş-E ¦L mana karşı müşterek bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1959
  • Tasarruf Sahipleri İş Bankasını neden tercih ediyor 46)Adı ve Soyadı:Lef ter Küçükandonyadis Mesleği Profesyonel Futbolcu Medeni Hali Evli,2 çocuğu var r şms« Tasarrufları için îş Bankasını tercih ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1959
  • ı* s iiw:'l:w w Kg» wj ı g»,ME[ ENI NA.SuHlBfyVOY VâOANlN «Û ZUftJNPAN AYRILMIŞ K0_NAKlADI^l HA MA AVDET ÇAKIDA 8k WBAZ GURU HUM BAtfl LAfc.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1959
  • ASPİRİN hakkında açıklama İyi niyetle telifi kabil olmıyan bazı neşriyatın halk efkârını şüpheye düşürebileceği göz önünde tutularak aşağıdaki açıklamanın yapılması lüzumlu görülmüştürilâcını 'Farbenf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1959
  • İmalâthane sahipleri kontrolden kaçıyor Belediye Hudutları içindeki imalâthanelerden bir kısmı,sahipleri tarafından şehir dışına nakledilmiştir.Sıhhî Murakabe ekipleri tarafından yapılan kontrollarda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1959
  • Tren altında kalmaktan kurtulan kadın cezalandırıldı Mucize kabilinden tren altında kalmaktan kurtulan Emine Çağlay'a 10 lira belediye cezası kesilmiştir.2131 numaralı banliyö treni dün saat 14.30 da"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1959
  • Okullardaki terbiye sistemi beğenilmiyor TALEBE VELİLERİ ÇOCUKLARININ SÂDECE ROCK AND ROLL ÖĞRENDİKLERİNİ SÖYLEDİLER ANKARA,HUSUSÎ Ankara Kız Lisesinin dün yapılan okul-aile birliği toplantısında,bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1959
  • M.PİYANGODA KAZANAN NUMARALAR Millî Piyangonun 15/Kasım/1959 çekilişi dün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları bildiriyoruz.248246 numara 500.000 Lira 307584 numara 200.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1959
  • BİR YAPRAK İIİHIİ Millî Nâsîkî Konseri I T^ ELEDİYE Konservatuarı millî Türk musiki konserlerinin |3 üçüncüsü dün sabah Şan sinemasında verildi.Klâsik olarak Şehnaz Buselik faslı hazırlanmış ve klâsik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1959
  • LOKOMOBİL ARANIYOR Katrak işinde kullanılacak 40 80 Beygir arası çalışıf vaziyette Buhar makinası aranıyor.Tafsilâtın TÜRKİLI Koli.Şti.Bartın adresine bildirilmesL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1959
  • Kral Oıdipus' un Bugünkü Matinesi saat 15't e d i r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1959
  • RÖPORTAJ:ERCÜMENT ÇİFTÇİ Resimler Rüçhan ÜNVER ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından çekilmiştirm 200 MERMİ GİTTİ-196 TAM İSABET)TALYA'DA Brendizl'de gökler I İnliyor bu sabah.Amma bu sesler tabiatın değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.11.1959
  • CİCİ CAN |GELMÎVOfc!I KENDİSİ GELMEZSE ÇARESİ YOK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1959
  • GİTTİĞİ VERDE POSTA İŞLERİ NORMAL DEŞİL.GALİBA.BELKİ XAKIN ZA/WANDA BÎR HABER.ÇIKAR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1959
  • Ilişllillilllp AT SONRA SANA SON DERECE BİR.ŞÜKRAN BORCj l_UVul\«E-N/ÎN.ÇÜNKÜ HÜRRİVETİMİ VE HAVATıM' KURTARDIN OOSTüM.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1959
  • 4/11768 sayılı kararnameye istinaden AMERtKA ve ALMANYA' dan ithal edeceğimi/ve kayıtlar' na devam ettiğimiz 3.cü kon tenjanımızdaki binek otomobillerlr ilâveten kamyon,kamyonet ve kaptıkaçtı da mevcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1959
  • En ivi Kalite SEDEF DÜĞME ithalât maliyetine satış Aşirefendi C.Piyasa Han 201
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1959
  • SİRKECİ HAMİDİYE CADDESİNDE DOGUBANK İŞ HANINDA TENZİLÂTLI SATIŞLARINI İLAN ETTİĞİMİZ MAHDUT MİKTARDAKİ ODALAR MAĞAZALAR YAZIHANELER TAMAMEN SATILMIŞTIR DOĞU İŞ T.A.Ş.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1959
  • [ffisANAT;I YENİ PİYESLER 1 I YENİ KONSERLER 1 ALTAN İLKİN KARACA TIYATRO'da bu geceden itibaren Ed-J ımıııd Morris'in;Devlet Tiyatrosunda evvelce oyna-E 3 nan,TAHTA ÇANAKLAR piyesinin temsiline başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1959
  • Evet çok iyi hatırlıyordu.Yollarda,plajlarda arzusunun peşinde acele koşuyordu.Bir fikrin ve bir yüzün ardından gitmekten bıkıp usanmıyordu hiç.Avının peşindeydi sanki,üç neslin başının üzerinde dönüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1959
  • Aziz Atatürk'ün kj 11 T 11 If Büyük Eseri W Ul U IV HAYAT HAKKI VE İSTİKLAL.NUTUK şöyle devam etmektedir:İstanbul hükümetini,milli teşebbüslere engel olmaktan vazgeçirmek,başarıyı kolaylaştırıp çabukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • HİLÂFETİ İSTEYEN DP'li TEVKİF EDİLDİ Bastarafı Birincide HADİSE NASIL OLDU?İZMİR,HUSUSÎ Perşembe günü Manisa D.P.mebusu Şem'î Ergin'in başkanlığında toplanan kongreye,Hür Adam gazetesi sahibi Sinan On
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • Bölükbaşı iki ayrı şehirde konuştu ANKARA,HUSUSÎ C.K.M.P.lideri Bölükbaşı iki ayrı tehirdeki C.K.M.P.kongrelerinde konuşarak,siyasî hayatının tarihçesini anlatmıştır.Bölükbaşı,Ankaradaki Piyale ocağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • Bâzı kaatülerin himaye gördükleri açıklandı Baştarajı Birincide ettikleri suçları müteakip firar etmişler ve zabıta ifratından devamlı bir surette takibe tâbi tutulmuşlardır.Ancak bu vilâyetlerimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • Yeni Karamürsel MAĞAZASINDA Memleketimizin en tanınmış fabrikalarının kumaşları.Fabrika maliyet Hatlarından çok aşağıya satılmaktadır.ERKEK KUMAŞLARI:90 Liralık %100 yün tirikolin ve molineler 30 %100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • İLERİ MEŞHUR RAPOR HAKKINDA KONUŞMADI t Baştarafı Birincide ğıınu bunun yarısını köylü çocuklarının teşkil ettiğini söylemiş ve söyle devam etmiştir:«Tereddütsüzce söyliyebilirim ki Türk maarifinin ı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • Dahiliye Vekâletinin tebliği t Baştarafı Birincide halefet olduğu kadar müesses nizamı zedelemeye matuf ve suç mahiyetini taşıyan bu hareket idarî makamların tanzim ettiği zabıtla adalete intikal etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • Aksaray Türk Musiki CEMİYETİ AHMET YAMACI idaresinde SES ve bağlama derslerine başlamıştır.Adres:Cağaloğlu Türk Ocağı Cad.No.6.Tel:27 39 89 22 27 96 Çarşamba,perşembe 20-22 pazar 10-12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • Aksal C.H.P.nin iktisadî görüşünü açıkladı t Bastarafx Birincide kalkınma yapacağız,idealimiz,her mahallede birkaç milyoner yetiştirmek yerine her mahallede bacası hergün tüten evler yaratmaktır.Aksal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • İzmit D.P.kongresini "Muhalefet,kazandı t Baştarafı Birincide la teşkil ettiği hiziple muhalefet grubunu destekliyordu.Ömer Cebeci ile yaptığı hizip mücadelesi neticesinde 1958 in son gününde D.P.den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • TOPLANTI Beyoğlu Ortaokulu Koruma derneğinin senelik genel kurul toplantısı 22/XI/1959 Pazar günü saat 14 de emniyet Sarayında yapılacaktır.Saym Üyelere duyurulur.63478)Yönetim Kurulu Başkanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • i L ÂN ANKARA BELEDİYE REİSLİĞİNDEN 1 Veteriner Müdürlüğünde mevcut 3 adet hurda kamyon 28.000.lira muhammen bedel ve 2100.lira muvakkat teminatla açık arttırma usulü ile satılacaktır.2 Şartnamesi Lev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp F.Bahçe 14 10 G.Saray 10 8 Vefa 14 7 Beşikta» 9 6 İ.Spor 12 4 G.Birliği 11 5 D.Spor 10 5 İzm.Spor 13 4 K.Güm.12 4 Altay 10 4 H.Tepe 11 4 Ş.Hilâl 11 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • FERİKÖY,HAFTAYI GALİBİYETLE KAPADI ğ Baştarafı Altıncıda Rüzgârı arkasına alan kırmızı beyazlılar 13)rakamının uğursuzluğunu da ayakları altında eziyor ve maçın bu dakikasında galibiyet kapısını açıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • BEYKOZ ve ADALET İZMİR'DE MAĞLÛP t Baştarafı Altıncıda Beykoz'un 2-1 lehine biten maç,çekişmeli ve karşılıklı gollerle zevkli geçti Sarı Siyahlılar ilk yarıda oyuna hâkim idiler.Süratli ataklarla raki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • Herkesin aradiqi Herkesin beğendiği Y AL N 12 saatli MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ MERKEZİ İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • KARACA TİYATRO Bu akşam saat 21 den itibaren TAHTA ÇANAKLAR Piyes 2 Perde)Yazan:EDMUND MORRtS Tiirkçesi:SENİHA B.GÖKNİL Dekor:ÖZ SOMER Sahneye Koyan:MÜŞFİK K£NTER Biletler satılmaktadır.Tel:66 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • Görüyorsunuz dostlar bugün işte ben buyum Kudret ve kuvvetimi hep ÇAP Ay a borçluyum TAKUTLERlNDEN SAKININIZ ÇAPA MARK A GIDA SANAYİİ Â.Ş.KjMpŞU 1915
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN KÜÇÜK ENEK SİNENASl'nda Şimdiye kadar çevirmiş harb filmlerinin en güzeli:SAVAŞAN KAHRAMANLAR Men İn War)ROBERT RYAN ALDO RAY NOT:Pazar sabahları piyangolu Çocuk Sinemasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • Vantüp Hava Hortumu)Alınacak.Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesinden İŞLETMEMİZ İHTİYACI İÇİN:6.000 Altıbin)metre bez üzerine kauçuk kaplanmış va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • SİVAS ASKERÎ SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN Sivas Garnizon birlikleri ihtiyacı için 30 ton Elma Kapalı zarf usulü ile 3.12.1959 Perşembe günü saat 16.00 da A.Sat.Kom.Bşklığında ihalesi yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • Miliâııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • HİCUI Pazartesi RUMİ 1379 16 1375 C.ewel KASIM T.»ani 15 19 5 9 3 VAKİ T VASATİ EZANİ Günej 6.46 1.55 öğle 11.58 7.07 İkindi 14.34 9.43 Akşam 16.50 12.00 Yatsı 18.25 1.35 ı îmsâk 5.01 12.10 rıJ.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • KALORİFERİN RAHATINI ve YAZIN SICAĞINI yuvanıza getiren ARCELIIC MODERN GAZ SOBALARININ odalarınızı otomatik olarak istenilen sühunette tutan "termostattı karbüratörlü,ve "normal karbüratörlü,1960 mod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR SATILIK EMLAK EMİRGÂNDA konforlu manzaraigeniş boş kat 75.000 ödemede kolaylık 44 02 39.CİHANGİR Tavukuçmazda ecnebi ailelere göre lüks telefonlu 2 katlı daire Tel:44 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.11.1959
  • NICE de DUN PUAN VERDİ YARIN 1STANBULA GELECEK OLAN FRANSA ŞAMPİYONU KENDİ SAHASINDA LİG 14 ÜNCÜSÜ İLE 1 1 BERABERE KALDI Fenerbahçe,Perşembe günkü maç için bu akşam kampa giriyor NİCE,HUSUSÎ PERŞEMBE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1959
  • Belediye reisinin kurtardığı kulüp CH^ Ct^İ^mu^c^ Tanınmış Fransız futbol otoritesi ve «L'EQUIPE» gazetesi yazarı NİCE'in hâlihazır değeri ve oyun tarzı hakkında bir fikir verdikten sonra,şimdi de bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1959
  • Voleybolde F.Bahçe Lider Voleybol lig maçlarına d Un devam edilmiştir.Günün İlk maçında Beykoz,çekişmeli bir oyundan sonra İstanbul Üniversitesini 13-15,15-9,15-9 ve 15-8 mağlûp etmiştir.BEYKOZ:Levent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1959
  • Beykoz ve Adalet izmir'de mağlûp ALTAY,İKİ KERE GALİP DURUMA GEÇEN BEYKOZ'U 3-2,ANKARA DEMİRSPOR'U DA ADALET'İ 2-1 MAĞLÛP ETTİLER STAD:Alsancak SEYİRCİ:3571 HASILAT:19.839 lira HAKEMLER:Tarık Yamaç Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1959
  • MM ISAM1 ÖNEMLÎJ 2-0 galibiyetten 2-1 duruma inen Feriköy'lüler birden açılmış ve Münhacet tin'in ortasıyla üçüncü gole kavuştular.Soldan ortalanan topu kaleci Cemal kurtarmak İsterken,top Ertuğrul'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1959
  • 1st.Spor,Şeherhilâl ile de 1-1 berabere Kalitesiz ve hareketsiz geçen oyunda Sarı-Siyahlılar gene 1-0 lık avantajı koruyamadılar ı ı ı »ı ı ı.11 HıiacaaaCTaagJ—r-r ı rı hin i i»h.ir ı.tt^t SEYİRCİ:403
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1959
  • Sofyanidis'li Yunan millî fakımı Yugoslavya'ya 4-0 mağlûp oldu BELGRAD,A.P.Olimpiyat Turnuvası eleme maçlarından biri bugün Yugoslavya ile Yunanistan arasında oynanmıştır.Bu maçta Yugoslavya Yunan mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1959
  • Mahalli Lig'de Taksim ve Anadolu galip Başarılı bir oyun çıkaran Taksimin gollerinin üçünü de santrafor olarak oynayan Garbis kaydetti MAHALLÎ ligin dokuzuncu haftası,dün Şeref stadında yapılan karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1959
  • BASKETTE SÜRPRİZ:Beşiktaş 61,Beykoz 59 Dârüşşafaka,K.Sporu 79-49,G.Saray I.T.Ü.y ü 61-51 yendiler BASKETBOL lig maçlarına dün de İ.T.Ü.spor salonunda oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu önünde dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor