Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • Dev nakliye uçağı P m I Dil lif* A If Al IIHVfıD Türk Hava Kuvvetleri em-DU Uy AK ALİM I UK rinde kullanılmak üzere Fransız yapısı nakliye uçakları alınacaktır.Dün bu münasebetle,Fransız hava kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • 960 BÜTÇESİ 7 MİLYAR LİRA Hazırlanan tasarının Aralık ayı sonunda Meclis'e sevkı bekleniyor ANKARA,HUSUSÎ 1 Q^r^ Malî yılı bütçesinin ön çalışmaları bitmek üzeredir.İlj^jOL/güderin belirttiklerine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • VANTUZLU BALIK Marmarada dün balıkçılar tarafından sırtında vantuzları olan 40 santim uzunluğunda bir balık tur tutmuştur.Balığın,büyük balıkların karnına yapışarak yer değiştiren ve onun parçaladığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • DİYARBAKIR'A KUM YAĞDI DİYARBAKIR,HUSUSÎ Şahrimizde baharı andıran havalar dün aniden bozmuş,ve şehri kaplıyan kalın kırmızımtrak bulutlardan yağmur yerine kum yağmıştır.Bunun Suriye'de dün vukubulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • HAVA TEKRAR BOZULDU Birkaç gündenberl açık ve sıcak giden hava dün bozmuş ve aralıklı yabirlikte,sühunet 11 dereceye kadüsmüstur.Şehrimizde metre kareye S kilogram ya$mur isabet etmiştirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • "Sakarya,Anvers Limanına çekildi Shelde ırmağında demirli iken bir İngiliz gemisinin sadmesine mâruz kalarak yara alan «Sakarya» şilebi römorkörlerin yedeğinde Anvers limanına çekilmiştir.Çarpışmayı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • VEKİLLER HEY'ETİ 2 SAAT ÇALIŞTI ANKARA,HUSUSÎ Vekiller Heyeti dün aksam saat 18 den 20 ye kadar Başvekil Menderes'in başkanlığında iki saat süren bir toplantı yapmıştır.Resmî bir açıklama yapılmamakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • AMERİKA.AY'A YENİ ROKET FIRLATMAĞA HAZIRLANIYOR WASHINGTON,RADYO Amerlkada dün kıtalararası «Atlas» füzesiyle orta menzilli «Thor» ve «Jupiter» füzelerinin yeni denemeleri muvaffakiyetle yapılmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • BÜTÜN OKULLARDA HAFTADA 571.DERS SAATİ BOS GEÇİYOR Şehrimiz Orta ve Liselerinde hâlen haftada 571 saatMk ders bos geçmektedir.Bir kfituı münhaller hâlen doldurulmamıştır.Öğretmen sıkınttsı en fazla Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • Antalya'da bir deli içinde 11 kişi bulunan evi yaktı Evdekilerden 8 i ağır yaralarla kurtuldu 3 kişinin âkibeti meçhul ANTALYA,HUSUSÎ Musa Boz adında bir köylü dün öğleden sonra Antalya Savcılığına mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • C.H.P.TEŞKİLATI seçime hazırlanıyor Merkez,teşkilâta seçimlerin 1960 baharında yapılabileceğini bildirdi Aksal,DP Grubunu murakabeye çağırdı.Yetkin Kıbrıs politikasını tenkid etti ANKARA,HUSUS?CH.P.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • Amerikalı yarbay'ın 11 askerimizin Çankaya yokuşunda kasayı yapan Amerikalı yarbay Allan Morrison &J;mmm/w MUll'.1 i Yaralılardan ikisi hastahanedo gerideki Assubay Bahtiyar Kahvecidirralanmasına sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • TÜRKİYE'DEKİ AMERİKALILARA Tavsiye Broşürü YAYINLANDI TUSLOG tarafından yayınlanan broşürde Amerikalıların Dolarlarını serbest piyasada bozdurmamaları bildirildi ANKARA,HUSUSÎ TÜRKİYE'de vazifeli Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • I1LHAN DEMİREL] lifli MAAAIIPCIIİII TAN7İMİ 0İ,na,illlçe meydanının tanzimi İçin yapılan çalışma devam etmektedir.Havanın yağışlı olması faaliyeti dün ak-IfULlnADAlIyC IİIN I AlfAalIM satmıştır.Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • BİR AMERİKALI İĞFAL ETTİĞİ GENÇ KIZLA EVLENECEK İZMİR,HUSUSÎ Genç bir kızı İğfalden sanık Amerikalı Çavuş G.F.dün Savcılığa müracaatla,N.ismindeki bu kızla evleneceğini bildirmiştir.Amerikalı,bâzı ves
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • POLİTİKACIMIN MACERALARI:1'f.X;w ;v.to^ *&vw,w.^x*toK**a **rt-v At^"-*iw.v*,o^ YAZISIZ ntfi»W^i^^.ivV(rtt.A.v«yv^ıfr.v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • I İLHAN DEM1RELI Sri Swami Chidanande adında bir yogi memleketimize gelmiş ve dün bir basın toplantısı tertip ederek «Yogi» ligin esaslarıyla «Yogi jimnastiği» hakkında izahat vermiştir.Hindistan'da Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • 10 KASIM 1954 ATATÜRK'ün bir kadına mektupları 11955 Hemşiresi Makbule Atadan'ın ağzından:«AĞABEYİM MUSTAFA KEMAL» 11956 ATATÜRK kızı SABİHA GÖKÇEN'in hâtıraları 1957 Faruk Mirgün'ün kaleminden:«BAŞ-K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • Doç.Dr.2EYYAT HATİBOĞLU x-MALİYET MUHASEBESİ Bu konunun ilk telif eseri Maliyet Hesapları Muhasebesi Kontrolü ve tahlilleri 20.TL.2 MUASIR PARA TEORİLERİ.11.50 TL)S İŞLETME İKTİSADÎ ve İDARESİ 15.TL.Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1959
  • Vatandaşlık Kanunu Tâdil Tasarısı Meclis'e geldi ANKARA,HUSUSÎ 30 seneden beri yürürlükte bulunan vatandaşlık kanununu tadil eden tasarı dün Meclise sevkedilmiştir.Yeni tasarıda bilhassa Türk vatandaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • a T»—I j-SİNEMA uttc^tc Okxui,Niçin Anlaşamıyoruz «MİLLİYET» okuyucuları bu sütunun yazarını sık sık sual yağmuruna tutmaktan geri kalmazlar.Kalemi nize büyük bir vicdan rahatlığı İle hücum eden okuyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • UNUTMAYINIZ i iş sizin tasarrufa alışmanızla bitmez.Eşinizi ve çocuğunuzu da tasarrufa alıştırınız.7 Kasım akşamına kadar Ziraat Bankasında hepinizin en az 50 şer liralık vadeli veya 100 er liralık va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • feM ^&Ü-pCI&*^ OĞLAK BURCU tt [22 Aralık 20 Ocak] Size bir kadın fenalık etmek istiyor.Bugünlerde ağzınızdan söz kaçırmamaya dikkat ediniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Akrabalarınızla aranız çok iyi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir çeşit mermer;Eski bir Türk devleti.2 Anlayış;Etratı taş üstü kapalı fr.ev.ar.3 Din taassubunu başkalar.nj rahatsız edecek derecede ile-2 ri götüren;Canlı.4 Kansızlık;Eski bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • WW A&M J SAAT 22.00 DE I STAN BUL RAD YO S U N DA 21 PUAN OKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI Programı Takdim Eden' ORHAN BORAN r,rr â VI DAMES DE SiON LİSESİ IŞIK LİSESİ İST.KIZ LİSESİ-İST.ERKEK LİSESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • Türkiye'nin en iyi karikatüristi sizlere bir KAHKAHA FIRTINASI hazırladı!ir Çapkın Hırsızdan çapkın Mayk Hammer'den kırıcı t •Jt Arşen Lüpen'den zekî ir Karaborsacıdan utanmaz ğ "Jc Köstebek Hüsnü'den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • 8-10 AY VADE Saat,Radyo,Pikap,Kömür ve Gaz sobası,Şofben,Hesap,Çamaşır ve Diki;makinesi,Puset,Koltuk,Avize v.s.R.Argını,Beyoğlu Bekâr sok.23/2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • Bayrak yırtan Danimarkalının Savcı hansini istedi Dört ay önce Karoköyde Türk bayr.fimı yırtmaktan sanık Danimarka Mimarlık Okult.öğrencisi Teue Jarlank'ın duruşmasına dün Sekizinci Asliye Ceza Mahkem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • Taşra plâkalı otobüsler seferden menedildi VASITA SIKINTISININ KISMEN GİDERİLMİŞ OLMASI ÜZERİNE BU KARARA VARILDI Şehir içinde dolmuş yapan taşra plâkalı otobüsler seferden men edilecektir.Şehirde vas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • Üniversitedeki Mescid Senato'da ele alınacak Üniversite merkez binasının altındaki mescidin kaldırılması için yapılan müracaat.Rektörlükçe incelenmektedir.Mesele üzerinde resen bir karara varılmadan ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • 111111111111 U Mill III I III Ml llllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIII.il m umumun I DEDİKODULAR r ğ NÜNE gelen soruyor:x^J Siz bilirsiniz,Tokyo Büyük Elçimiz ile Eşinin hayatlarına son vermelerinin gerçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • KISA HABERLER AMERİKAN Diş Hekimlerinden Prof.S.Turkenkopf.tarafından 11 Kasım Çarşamba günü saat 10 da Tabib Odasının Cağaloğlundaki merkezind» «Diş kanalı tedavisinde son yenilikler» konusunda bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • TEŞEKKÜR Mübtelâ olduğum Prostat hastalığını teşhis ederek muvaffakiyetli ameliyat sonunda beni yeniden sıhhatime kavuşturan Gureba Hastahanesi Baş Hekimi Ürolog Operatör ALt EŞREF GÜRSEL ve Muavini D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • KOLEJDEN UZAKLASTIRIL ÖĞRETMENLER İADE EDİ VEKÂLET,OKUL İDARESİNE GÖNDERDİĞİ YAZIDA,BU GİBİ HÂDİSELERE MEYDAN VERİLMEMESİNİ HATIRLATTI Bebek'teki Amerikan Kolejinden uzaklaştırılan Türk öğretmenlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • ATELYE ŞEFİ ARANIYOR Toprak hafriyatı ve Ziraat makineleri İle meşgul bir ficma,Istanbuldaki tamir atelyesindc çalıştırılmak üzereingilizce bilen bir ATELYE ŞEFİ aranıyor Taliplerin:ATELYE ŞEFİ)rumuzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • KARTAL MARKA ÛSTÛ VİDELA ALTI LASTİK DÜNYANIN EN SAĞLAM AYAKKABILARI PİYASAYA ARZ EDİLMİŞTİR Toptan Fiatı 39-44 No.Fiatı 31,50 Lira TOPTAN SATIŞ YERİ A.Ağca Ağcalar Koli.Ort.Sirkeci Aşir Efendi Caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)ömrüm Boyle Geçti Gülistan Güzey Kenan Par» Türk filmi.ATLAS Tel:440835)ölüm Virajı Cornel Vilde Jean Vallace Renkli ing.EMEK Tel:44 84 3»)Gurur ve İhtiras C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • Jimıııııı.ıı mu ı ıı 11 ıı ıı 11 umu.ı mu ııı r ıı c.Istanbul I 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.od Haberler 8.15 Şarkılardan bir de-IE met 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1959
  • DAMPERLİ KAMYON Toprak nakliyatında makin* ile çalışacak kamyonlar aranıyor.Telefon:49 2« 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • RÖPORTAJ ERCÜMENT ÇİFTÇİ Resimler ÜNVER iyorbakır'a Türk Hava Kuvvetleri tarafından çekilmiştir.ANKAKADA 12 nci ikmal ve nakliye üs'sündcyim.Tarilı 5 Ağustos 1958.Dİyarbakıra gitmek için kalkacak uçağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • BAMA TARİF EDİLEN klZ 2£NC| DEöilÖI« ZENCJ OLMASI MÜHİM DE&IL V AMA ALDATILMAĞA TAHAMMÜL EDEMEM N£ ALDANMASI.KIZLARIMDA^ AYSK MAKBULE NUŞANLlC»fe ĞÜLPEZA MAKBULE ÎSENlŞAtfÜ ^EĞÎLDÎ.&ÖRUCÛLER.MAKBÜ.LE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • Lüleburgaz Kazası Ahmetbey Belediye Reisliğinden 1 Belediyeye ait 1956 model Ford marka 5 tonluk kamyon çalışır vaziyette eski motoru ile birlikte satışa çıkarılmıştır.2 Muhammen bedeli 25.000)lira ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • KAMYONLARA UYGUN İŞ Damperli kamyonlarla İstanbulda,asfalt ve trafiği müsait yol üzerinde toprak naklettir!lecektir.Yükleme makina ile yapılacaktır.Müracaat:Tel:49 27 13 Fındıklı Mebusan Yokuşu No.2/2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • Diyarbakır As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Garnizon eratı için 19 ton mercimek kapalı zarf usulü ile satın almaca ktır.Geçici teminatı 3065 lira olup,muhammen tutarı 40850 liradır.Eksiltmesi 16/Kasım/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • SAYIN BAYANLARA Marcel GuerSain Ruju Eskiden beri Piyasaya arzedilen emsalsiz 8/9 Rujunun bu defa iptidai maddelerinin ithal kolaylıklarından istifade edilerek moda olan yeni renkleri ile beraber satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • UNUTMAYINIZ!îş sizin tasarrufa alışmanızla bitmez.Eşinizi ve çocuğunuzu da tasarrufa alıştırınız,7 Kasım akşamına kadar Ziraat Bankasında hepinizin en az 50 şer liralık vadeli veya 100 er liralık vade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • EKBEM YEĞEN'in Alaturka ve Alafranga yemek öğretimi kitabı piyasaya çıkmıştır.Müracaat:EKREM YEĞEN LOKANTASI İstiklâl caddesi 4 Lâle sineması karşısı Tel:44 29 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • 122 bin lirasını buian askere 50 kuruş bahşiş verdi ANTALYA,HUSUSÎ Ferik kazasının Macar köyünde oturan Hacı Kara aşiretinden Memo Doruk adında 73 yaşındaki bir ihtiyar,satmıg olduğu sürüsünün bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • "Adana,vapurunun getirdiği otomobil vinçten düştü j «Adana» vapuru dün saat 16 da Marsilya seferinden limanımıza dönmüştür.Gemi İle 283 yolcu ve 756 ton ithal eşyası getirilmiştir.«Adana» bu seferinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • Dondurulmuş tavuk ve hindiler orduya veriliyor İZMİR,HUSUSÎ Et ve Balık Kurumu İzmir şubesindeki dondurulmuş tavuk ve hindi etlerinin satılamaması üzerine bunların orduya devri kararlaştırılmıştır.Var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • İki saat kaçakçısı 5 er yıl hapis yatacak Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde,yurda 28 tane kaçak saat getirmekten sanık olarak yargılanan Fevzi Ortaçlıgll ve Galip Karalıoğlu dün 5 er sene hapis ve 750 şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • ORDU'DA "İNZİBAT,SINIFI KURULACAK ANKARA,HUSUSÎ Orduda inzibat sınıfı adı altında yeni bir sınıf kurulması için hazırlıklara başlanmıştır.Amerikan ordusunda olduğu gibi Türk ordusunda da inzibatlar hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • Yatırımcının ortağı da yurt dışına çıkmayacak Beynelmilel dolandırıcı Bruno Blecikte «mecburî ikamet» e mecbur edilmesinden sonra iş ortağı Otto Rostler'in de hudut dışına çıkmaması için karar alınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • Çöken Spor Sarayı çelikten yapılacak ANKARA,HUSUSÎ Bundan iki yıl Önce çöktüğü halde çöküş sebebi hâlâ anlaşılamayan kapalı spor ve sergi sayının yeniden inşasına karar verilmiştir.Emlâk Bankas.tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • Bir inayet sanığının 30 yıl hansi ıstandı İkinci Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı,Dolapderede Kemal Aktaş'ı bıçakla öldürmekten sanık Mustafa Çakır'ın,dün 24 seneden 30 seneye kadar hapsini istemiştir.Kaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • 15 bin tonluk yüzer havuzun ilk kısmı bitti Camialtı tersanesinde inça edilmekte olan 15 bin tonluk yüzer havuzun birinci kısım inşaatı bitmiştir.Birinci kısım Kasım ayının ortalarında İstinye tersane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • 7T MERİKALI bir fabrikatör hükümete müracaat ederek İs-jf^tanbulun bütün süpriintülerini toplayıp gübre haline koy-mak için fabrikalar kurmayı teklif etmiş,hükümet de bu i i teklifi kabule mütemayilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1959
  • YAPI BUYU JK İKRAMI 1 Kişiye 100.000 lira İ 4 1 I Kişiye 1 Kişiye I 50.000 50.00 lira lira SON PARA YATIRMA v.YELER ÇEKİLİŞİ İl Kişiye birer Apartman Dairesi 3320 Kişiye 500.00 liralık çeşitli para ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.11.1959
  • CİCİ CAN [SAMİMİ?SHSoeti ve 8BHİ S6VİY0K MUSUN KADAR HİÇBie KADINA DURMADIĞIM 8iR İSTEK WK SANAZT SUS ÇAPKIN!«f7l»)f/M-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1959
  • SxJUi ı World Klitlıu Cunul 8-2 21 Aaaa VUREKSlZ'iM BlRİDie 0~ YAYGASZA-SiniA BAtCWAyiN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1959
  • uavA ka.RAROKÇA İÇİM DE RAHATUIVOR KURTULMA ÜIVM'.DİMİZ.DE O NİS-BETTE AKt' ®AHfLDB.'FENA.y-A.*ZAU4/s/D/M Af^A HE.R.lFL.S.R.Î HEMEN HABER.S/EJZEV/m.S Î3 r 7t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1959
  • İgŞI:SAi!P|iSi*R©fö;«EE0;SlL_AHI_ARlNiZi VERE ATIN MAyOUTUAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1959
  • GECE VARİSİ OL.DU.ESNEVİP DuRUVORSuN?DAHA GİTME-Dİ Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1959
  • Yıldız Asfaltında KALORİFERLİ Apartman Dairesi Çekilişine girebilmek için YARİN Son gündür Apartmanları gezmek isteyenler Taksimden 43,Karaköy'den 52 ve Dikilitaş Ihlamur arasında çalışan 16 numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1959
  • BOYA VE TİNER ALINACAKTIR:İ.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN:1 Yukarda yazılı malzeme 12/11/1959 günü saat 18.00 ya kadar teklif isteme i)e eksiltmeye konulmuştur.2 Şartnameler Metrohan Levazımından alınabilir.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1959
  • Annenizi ve babanızı tasarrufa zor-1 ayınız!Onlar sizi çok sevdikleri için yerinde arzularınızı kafiyen kırmazlar!Hem sizin için,hem de kendileri için Ziraat Bankasında 7 Kasım akşamına kadar ayrı ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1959
  • m Yarın akşamdan itibaren KAZABLANKA'da Muazzam Programa ilâveten Avrupadan yeniliklerle dönen MUÂLLA MUKADDER Her Pazar saat 1 de içkisiz aile matinesi,Tel:44 62 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1959
  • VlNYLEX'in en son yeniliği o1on MERMER DESENLİ Ter Muşambaları quvanizin saadetini tamamları U SEU MUŞAMBASI Alışverişinizde ViNYLEX markasına dikkat ediniz.Her yer muşambası ViNYLEX değildir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1959
  • REFİ' CEVAD ULUNAY Bir gün Yesari Asımla Hafız Osman mer-E H hıımdan balısediyorduk.Üstad:ğj Hafız Osman'ı yakmdan tanıdım,dedi,beni piyasada çalmağa teşvik eden o oldu.Tek-j|j E lifte bulunduğu zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1959
  • BRAHMSI SEVERMİSİNİZ Faule.Sen de çok iyi bilirsin ki.Evet iğrençti hareketim,kabul ediyorum.Affet beni.Senin sandığın •ey aklımdan geçmedi,emin ol.Biliyorum,dedi,genç kadın.Ben de fena konuştum.Bir z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1959
  • YANLAR Yazan:Alberto MORAVİA Çeviren:O.AZİZOĞLU 97 Carla eliyle bir İşaret yaparak onu susturdu.«Michel,diye »ordu.«Ne diye onunla evlenmemi istemiyorsun?«Çünkü.Çünkü onu sevmiyorsun.«Bu kâfi sebep de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • MÜREFTE'DE BİR PETROL KUYUSU MERASİMLE ACİLDİ Turkish Gulf Oil adını taşıyan bir eirket dün Mürefte yakınında Mürefte I adını taşıyan bir petrol kuyusunu merasimle açmıştır.Açılmasına 12 Ekimde başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • B.B.nin KOCASI ASKERE GİTTİ PARİS,A.P.Fransamn 1 numaralı film yıldızı Brigitte Bardot'un kocası askerlik vazifesi dolayısiyla bir müddet için karısından ayrılmak zorunda kalmıştır.23 yaşındaki Jacque
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • Nobel Sulh Armağanını Noel Baker kazandı OSLO.A.P.42.650 dolarlık Nobcl Sulh mükâfatı İngiliz politikacısı ve yazarı Phillip Noel Baker'e verilmiştir.Sulh mükâfatı komitesi,bütün mesleği boyunca sulh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • TÜRKİYE'DEKİ Amerikalılara tavsiye broşürü yayınlandı t Baştarajı Birincille sında çıkan ve A.P.Ajansı tarafından da dünyava yayılan Türkiyedeki Amerikan askeri personelinin dolar kaçakçılığı yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • C.H.P.TEŞKİLÂTI seçime hazırlanıyor I Baştarafı Birincide ¦D.P.iktidara geldiği vakit vatandaş hayrına vaatlerde bulunmuş ve hakikaten o günlerde D.P.11 mebuslar tarafına ıı sıkı şekilde murakabe edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • 960 BÜTÇESİ 7 MİLYAR LİRA t Baştarafı Birincide edilen devlet gMirlerinin miktarı 3 milyar 715 milyon liradır ve bu,1958 yılının aynı devresindeki gelirlere göre 1 milyar 78 milyon liralık artı?göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • AMERİKALI BİR yarbay 11 eri ezdi t Bcıştarajı Birincide ne Hastahaneslnt kaldırılan yaralılar tedavi altına alınmışlardır.Bunlardan Melımet Özden ve Haraza Çahin'Ln bacakları kesilmiştir.Bahtiyar Kahv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN 1 İstanbul Askerlik dairesine bağlı askerlik şubelerinin kaynaklarında mevcut 1938 ve 1939 doğumlu ve bunlarla işleme tâbi eratla Kasım 959 celbinde şevke tâbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • TAKLİT LÂSTİK MAMULLER HAKKINDA MÜMİN AÇIKLAMA 1 GISLAVED)markalı lâstik mamullerimize memleketimizin her tarafında sayın halkımız tarafından müessesemizin kuruluşundanben gösterilen büyük rağbet deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • MiBBitıel Sak b t:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen I idare eden mesui müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • HilKl 1379 C.evvcl f CUMA 6 KASIM 19 5 9 vakit vasati ezanî Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.34 11.57 14.42 17.00 18.33 4.50 1.33 6.56 9.41 12.00 1.33 11.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • UNUTMAYINIZ i SIZÎN ŞANSINIZ BAŞKA,EŞİNİZİN ŞANSI BAŞKA,J ÇOCUĞUNUZUN ŞANSI GENE BAŞKADIR!Yeni bir yıla girerken bütün şans kapılarınız açık olsun!Ziraat Bankasında 7 Kasım aksanıma kadar,hem kendiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • ILK DEFA DEV JETLERLE DÜNYA TURUNDA İSTANBULDAN DİREKT uçan ve ilk defa olarak dünya turunu ikmal eden HAKİKİ JET servisi şimdi hizmetinizdedir.Bu servis,Orta Şark,Hindistan,Uzak Şaj-k,Avrupa ve Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • BUSSING FABRİKASINA 15 Usta Otobüs Karosöricisi Alınacak Alâkalıların acele Tuzlada Fabrika Müdürlüğüne müracaatlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • HORMANDIYA Gazinosu yeniliklerle Yarınki Cumartesi Akşamından itibaren Sayın Müşterilerinin emrinde olacaktır.Tel:44 44 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • GASKONYAULAR ANCELO Kıymetli müşterilerinin ekseriyetinin arzularına uyarak kışm da kendilerini YEŞİLKÖY'de bekler NOT:Öğle Akşam Servis Tel:73 61 88 73 86 98
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK MECIDİYEKÖYÜNDE asfalta bir dakika,ahşap 4 odalı 458 metre 22 cephe,yeni imar durumlu,4 odalı ev,47 38 99m RAMI Küçükköyde asfaltta,menba suyu yanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • F.Bahçe'nin baskette rakibi belli değil.t Baştarafi Altıncıda mediği takdirde Bulgaristan şampiyonu ile ikinci turda karşılaşacaktır.20 ocak tarihine kadar bitmesi icabeden ikinci tur maçlarında Bulga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1959
  • F.BAHÇE KARIŞTI t Bastarafx Altıncıda Siz illâ kendi dediklerinizi kabul ettirmek istiyorsunuz,demiştir.Uluğ,reisin sözünü keserek:Siz de öyle.Bu şartlarda umumi kaptanlık yapamam.İstifa ediyorum.Eroz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.11.1959
  • F.Bahçe'nin baskette rakibi belli deği F.İ.B.A.Makabi'nin İsrail Şampiyonu olmadığını bildirdi.Sarı Lacivertlilerin ikinci tura atlaması muhtemel I FENERBAHÇE basketbol takımının Avrupa şampiyon klüpl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1959
  • Yüzücü Unsal Fikirci dün Modaspor'a girdi Sönük geçen kış transferinin ikinci gününde G.Saraylı kürekçi Faruk ve Niko Beykoz'a geçiyor Z LK kış transferini dün Mu-I daspor,Adana Demirspor'dan Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1959
  • Islanbulspor' un Prim sistemi İstanbulspor futbol takımının prim sisteminde önümüzdeki günlerde büyük bir değişiklik yapılacaktır.İdare heyeti Umumi Kaptan Saim Kaur'un deplasman maçlarındaki beraberl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1959
  • AVNİ AKMAN Reis oldu Avni Akman Taşlık Tenis Kliibii Reisi Taşlık Tenis Kulübü senelik kongresini yapmış ve büyük bir çoğunlukla başkanlığa Av 1 Akmanı getirmiştir.Eski sporculardan ve idarecilerden e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1959
  • ISAM1 ÖNEMLÎ] Sabık tek seçici ve Galatasaray kulübü idare heyeti ftzâhğı yapmış olan Eşfak Aykaç dün bayan Hayriye Çakar ile evlenmiştir.Resimde Aykaç ve eşi Galatasaray kulübü nıenejeri Osman İncili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1959
  • CUMHURİYET KUPASI FİNALİ PAZAR GÜNÜ OYNAN IY OR Cumhuriyet Bayramı münasebeti İle Karagümrük,Taksim,Adalet ve Beyoğluspor kulüpleri arasında tertip edilen «Cumhuriyet Kupası» maçlarının final müsabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1959
  • Millî Lig'in ağırlık merkezi İstanbul FENERBAHÇE VE VEFA'NIN RAKİBİ D.SPOR BUGÜN KAMPA GİRİYOR.ALTAY DÜN MITHATPAŞA'DA ÇALIŞTI [HADİ IPEKYUN] Bu hafta Fenerbahçe ve Vefa ile karşılaşacak olan İzmirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1959
  • Voleybolda Lokomotiv ve Galatasaray galip Beşli voleybol turnuasına bugün B.Spor İ.T.Ü.Lokomotiv F.Bahçe maçlarile devam edilecek.Murtiftfi AYDIM B-hilOGLUSPOR kulübünün davetlisi olarak şehrimize gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1959
  • İsmet Fun istifası üzerine I e karıştı KULÜBÜN TASARRUF YOLUNA GİTMEK İSTEMESİ İSMET ULUĞ'UN İSTİFA ETMESİNE Umumî kaptanlığa Kavıakoğîu ve Sedat Bayuı'un tâyini muhtemel M.Yağızer idare heyetine giıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1959
  • 1.Profesyonel Küme Kulüpleri de Futbol Federasyonunu protesto ediyor Millî Ligin t5 kulübünden sonra,İstanbul 1.Profesyonel küme kulüpleri de Futbol Federasyonunu protesto etmişlerdir.Dün bu hususta k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1959
  • Fenerbahçe Atletizm fakımı Almanyaya gidecek Fenerbahçe Atletizm takmının haziran ayı içinde Almânyanın Karlsruha şehrinde bir kargılasma yapmak için teşebbüse geçilmiştir.Anlaşma temin edilebildiği t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1959
  • IRAK,MAÇIN ADAN A'DA oynanmasını istedi ANKARA,HUSUSÎ Irak federasyonu 6 Aralıkta evvelce Adanada oynanmasına karar verilmiş olan fürk İrak amatör millî futbol takımları maçının bu defa Ankarada oynan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1959
  • Dostluk paktı Uzatılıyor DOSTLUK Paktına dahir olan Galatasaray,Fenerbah çe ve Beşiktaş kulüpleri temsilcileri dün yaptıkları toplantıda şu kararları almışlardır t Dostluk paktının uzatılması a Futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor