Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • I İLHAN DEMÎREL)V İl f CD II Al/II t İC DA CİM Fİ A Haziran ayında batan Denizcilik Bankasının yüzer bavuzn çıkarılmasını T Usafcll llAf Usa İd bAoINUA müteakip tamir edilmiş ve dünden itibaren hizmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • EISENHOWER Aralıkta geliyor Amerika Reisicumhuru zirve konferansından evvel bir "İyi niyet,seyahatine çıkmayı tasarlıyor WASHINGTON,A.P.BAŞKAN Eisenhower'in Aralık ayı başlarında Türkiye ve bâzı memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • 1 DÖRT BÜYÜK i ELCİ YERİ I DEĞİŞTİRİYOR Belgrad ve Stokholm elçileri yer değiştirdi.Washington Elçiliğine Esenbel'in tâyini j bekleniyor ANKARA,HUSUSÎ ğ ELÇİLER arasında ve ŞE Hariciye Vekâleti yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • Amerikalı şirketin lokavt yaptığı tesbit edildi ANKARA,HUSUSÎ 550 işçisinin işine son veren Amerikalı şirket hakkında bugün savcılığa müracaat edilecektir.Çalışma Müdürü,müfettişler ve Sendika temsilc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • Suşehrinde zelzele oldu SİVAS.HUSUSÎ Dün sabah saat 7.15 de Sivasa bağlı Suşehri ilçesiyle civarında güney doğudan gelen orta şiddette bir zelzele kaydedilmiştir.Doğudaki zelzeleden sonra sarsıntı âsâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • Eski damadı ile kavga eden Emekli Başkomiser öldü Başkomiserin ailesi ölüme »damadın yumruğunun sebep olduğunu iddia ediyor ESKİ damadı ile münakaşa eden emekli bir başkomiser ölmüştür.Başkomiserin ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • BİR JET UÇAĞI PARÇALANDI ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Birinci Hava üssünden hareket eden F.100 jet uçağı Osmaneli kazası üzerine geldiği sırada,henüz bilinemeyen bir sebepten ârızalanmıştır.Pilot Üsteğmen Cahit T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • mLİl™ S&'iii ^5L-JI Bi îft/m i w ¦Hi ¦EuSİ 'l |İ|1SH rjj F 'J i İHıH m EÜ k»l IJUL ^V mm-mm [USIS] İD Y A IV A PİTTİI CP Turk subayından müteşekkil bir heyet Amerikan hükümetinin davetlisi olarak dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • istanbul'daki istimlâk borçları için bir komisyon kuruldu ANKARA,HUSUSÎ İstan buldaki istimlâk borçlarının tasfiye şeklini tesbit etmek ve gerekli tahsisatı bulmak üzere Dahiliye Vekâletinde bir komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • w» Sâbık 1st.Valisi,Belediye Reisi,Ord.Profesör,Yeşilay Başkanı Fahrettin Kerim GÖKAY İst.Belediye Başkanı,D.P.İl Başkanı,V.C.Başkanı,Şehir I Tiyatroları Edebî Heyet âzası i Kemal AYGÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • Bir kamyon uçuruma yuvarlandı 6 kişi öldü Denizli'de uçuruma yuvarlanan nohut yüklü kamyonun üzerinde bulunanlardan 14 ü de yaralandı DENİZLİ,HUSUSÎ UÇURUMA yuvarlanan bir kamyon içinde bulunan yolcul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • I İLHAN DEMiRELı U A 7 A M V ADD AVI ADI lr.IIM sıcak,ertesi gün serin giden HA&AII I ArltARvLAftl havalarla birlikte Istanbul sokaklarını dolduran çınar yaprakları da sonbaharın haberciliğini yapmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • NİŞANLI L AR' Sah ve Ferah Dibanın uçakta tanıştıklarına dair haber dünyada büyük akisler uyandırmıştır.Halen Paris'le bulunan Dîbâ birkaç gün içinde memleketine dönecektir.Şah ise Ürdün Kralının dave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • Devlet Operası sanatkârlarından ikisi istifa etti Uzun müddettenberi hazırlığı yapılan Peter Grimes Operasının temsilinden de vazgeçildi ANKARA,HUSUSÎ Operamızın tanınmış sanatçılarından Aydın Gün Azr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • 6.KONSEYİ seçimi yine NETİCESİZ Türkiye ile Polonya arasında 36 ncı turda da ekseriyet sağlanamadı WASHINGTON,RADYO GÜVENLİK Konseyi âzalığı için Türkiye ile Polonya arasında cereyan eden seçim mücade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • Teknik Üniversite Rektörü "talebe çok,hoca az„ dedi Açılış töreninde,Atom Enstitüsünün gelecek yıl faaliyete geçeceği bildirildi 5 STANBUL Teknik Üniversitesi de dün Gümüşsüyü binasındaki I konferans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • D.P.Genel Kurulu ihtilâfları müzakere etti ANKARA,HUSUSÎ D.P.Genel İdare Kurulu dün de beş saat süren iki toplantı yapmıştır.Başvekil Adnan Menderesin riyasetinde cereyan eden toplantının ilki sabah s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • Gnl.Kasım meydan okudu BAĞDAT,A.P.İrak Başvekili Kasım,Irak Cumhuriyetini devirmek isteyen herkese meydan okumuştur.Irakın nurlu bir istikbale,emin adımlarla yürüdüğünü belirten Başvekil şunları ilâve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • BAYAR HELİKOPTERLE NEVŞEHİR'E GİDİYOR ANKARA,HUSUSÎ Reisicumhur Buyar bugün beraberinde Hava Kuvvetleri Kumandam Tekin Arıburiııi ve Ziraat Bankası Umum Müdürü Mithat Dülge olduğu halde helikopterle N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • Elektrik arızasından 30 bin işçi çalışamıyor Bakırköy ve Zeytinburnu'nda 250 iş yeri faaliyetini tatil etti.Kablodaki arızanın ne zaman giderileceği belli değil BAKIRKÖY ve Zeytinbur-I ı nu'nda 250 ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • 11LHAN DEMİRELI nilUA il AETCCİ Son M* ay zarfında Levent ve Kliler'de 14 ev soyan 7 hırsızdan müteşekkil «Duman Çetesi» UUmAN If 11 Udi mensuplarından besi yakalanmıştır.Geceleri girecekleri evin etr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • Nor stadım Amerikanlılara dair açıklaması bekleniyor Newsweek Dergisi NATO Kumandanının açıklaması bir şok tesiri yaratacak,diyor NEW-YORK,A.P.BİR Amerikan askerî tahkik heyeti Türkiye'deki Amerikan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1959
  • POST HOLIDAY LOOK FIGARO ELLE vs.ALMAN-FRANSIZ-AMERİKAN Bütün mecmua ve gazetelerine 3-6-12 aylık abone olmağa sizleri davet ederiz.Broşür için müracaat:int.Forum institute Dept.7 P.K.1237 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • ¦win İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan Dr Halûk CILLOV Ziraî istihsalimizde artış var TÜRKtYE zirai istihsali,milli gelirimizin %40 mı,dış ticaret gelirimizin takriben %70 ini ve faal nüfusumuzun da %80 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • TEŞEKKÜR Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından Eskişehir'de inşa edilen Porsuk Oteli'nhı 27/10/1959 tarihinde sayın halkımızın hizmetine açılması dolayısiyle bizzat açılışa teşrif buyuran,mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • istanbul iktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Reisliğinden:İktisat,İşletme İktisadı,Maliye,Medenî Hukuk,Muhasebe ve Matematik dersleri için Asistan alınacaktır.İsteklilerin birer dilekçe ile 9 Kasım 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • İLÂN Tekâsül neticesi As.malzemeyi hasara uğratmak suçundan maznun Tercan Pülk köyü nüfusuna mukayyet ve mukim terhisli er Ahmet Oğlu,932 Doğumlu ZEKİ ERDOĞAN hakkmda müsnet suçundan Tuğ.As.Mahkemesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Miğde bozukluğu çekecek ve bir gün hoşa gitmek İstediğiniz yerde oburluk ettiğinizden üzüleceksiniz.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Kendinizi koruduğunuz halde boğaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 İmparatorluk zamanında atlı asker;Tersi İsim.2 Çabuk uçucu hekimlikte kullanılır bir madde;Ulaştırma.3 Enlice kısa tahta;Başı olmayan zamana alt.4 Oeperasyon.5 Büyük bir memurun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • •milimini.minimin.unu.mimini.mumum.ıı İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 E Haberler ve hava raporu 8.15 Sa-E bah İstekleri 8.35 Müzikli sabah E gezintisi 9.00 Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AL KAZ AR Tel:44 25 62)ömrüm Böyle Geçti Gülistan Güzey Kenan Pars Türk filmi.ATLAS Tel:440835)ölüm Virajı Cornel Vilde Jean Vallace Renkli İng.EMEK Tel:44 84 39)Sırtımdaki Maymun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • Kahvenin on lira ucuzlayacağı doğru değil İnhisarlar İdaresi tarafından Brezilyadan ithal edilen 1.660.000 ton kahvenin son partisi Perşembe günü limanımıza gelecektir.Son partide 6C0 ton kahve bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • TEŞEKKÜR 27.10.1959 tarihinde ebediyete İntikal eden emekli Vali Bay Ahmet Muhtar Akman'ın cenaze merasimine iştirak eden zevatı kirama;ziyaretimize gelerek,telgraf,telefon ve mektupla acımızı paylaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • Gülseren GÜRLESEL T alay)İle SUAT GÜRLESEL Nikahlandılar Beyoğlu 3.Kasım.959 Nö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • Dini siyasete âletten sanık D.P.li yargılanıyor "Allahı sevmeyenler Güçbirliğine girer,dediği söylenen sanık ise hakkındaki iddiayı reddetti Kâgıthanedekl Çağlayan Vatan Cephesi ocağının açılışı münas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • I REKTÖR KONUŞUYOR,I DİNLEYİNİZ.Çl U YALAN dolan,ahmaklık,yersiz övüıı-İ me ve hırsızlama menfaat bataklığı içinde J» insan aklının,maddenin ve aksiyonun sır-E ruıı çözmeye çalışan billur ışığım gördü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • SİRKECİ HAMİDİYE CADDESİNDE Yüzde 7.12 GELİRLİ ODALAR MAĞAZALAR YAZIHANELER 1959 YILI SONUNA KADAR 30.000 35.000 45.000 LİRAYA AYRI AYRI SATILMAKTADIR ANAHTAR ve TAPUSU DERHAL TESLİM EDİLİR.HANDA KALO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • MEVLİDİ ŞERİF Değerli Büyüğümüz,Şirketimizin Kurucusu Yüksek Mühendis,Müteahhit M.KADRİ VEZİROĞLU'nun ebediyete intikalinin 1 inci yılı olan 4/11/1959 çarşamba günü öğle namazını müteakip Şişli Camiin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • MEVLİDİ ŞERİF M.KADRİ VEZİROĞLU'nun ebediyete intikalinin 1 inci yılı olan 4/11/1959 çarşamba günü öğle namazını müteakip Şişli Camii Şerifinde ruhuna ithafen okunacak Mevlidi Şerifi Duahan Hacı Hafız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • Hayat ta Bu hafta Orta tablo Nazmi Ziyanın Koç Kahvesi tablosu 5 renkli olarak)1960 modeli otomobillerin vasıfları ve fiatları Fenerbahçeli Leffer'in hususî hayatı Kansızlıkla nasıl mücadele edebilirs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • arısını müebbet hapsi isten Hafifletici sebeplerin dikkate alınması istenen duruşmada,iki şahidin menfaat karşılığı ifade verdikleri iddia edildi Eyüp'te,karısı Leman Topçu'yu kıskançlık yüzünden öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1959
  • Güzelliğiniz için Krem Pof Pudrası Lüks ambalajlı,Aynalı,ponponlu v* nylon kılıftı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKASI BU YILIN SON İKİ ÇEKİLİŞİNDE:I.IÜJ.LİRALIK ÇEŞİTLİ İKRAMİYELER W&&5& İ DÖRDÜNCÜ ÇEKİLİŞTE:10 adet APARTMAN DAİRESİ 1 adet IOO.OOO lira tO adet 5.000 lira ayrıca 150*000 liralık ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • ATELYE ŞEFİ ARANIYOR Toprak hafriyatı ve Ziraat makineleri ila meşgul bir firma,Istanbuldakl tamir atelyeslnda çalıştırılmak üzereingilizce bilen bir ATELYE ŞEFİ aranıyor Taliplerin:ATXLY* #90)ila İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • TECRÜBELİ PLÂNYACI Alınacak Müracaat:Tel:71 64 18 Saat 14 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • 3IMD» YAPILACAK B Yo K.SABAHI Bekti VeLTMf ABDÜLCAHBAZ.ERTESÎ 6ABAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • TAKLİT LÂSTİK MAMULLER HAKKINDA MÜHİM AÇIKLAMA 1 GISLAVED)markalı lâstik mamullerimize memleketimizin her tarafında saym halkımız tarafından müessesemizin kuruluşundanberi gösterilen büyük rağbet deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • Istanbul 8.inci icra Memurluğundan 954/1806 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen mecmuu 140 kalem ve 5805 lira 03 kuruş kıymetinde muhtelif kadın ve çocuk mantosu ve giyim eşyasmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • ŞİŞLİ KOLEJİNE yatılı hemşire alınacak Tel:47 51 37 47 11 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • Denizcilik Bankası T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİNDEN 7/Kasım/959 Cumartesi kalkması icap eden Hopa Aralık postası görülen lüzuma binaen 14/Kasım/959 Cumartesi günü yapılacaktır.Muhterem yolcu ve yük sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • TURKUAZ GAZİNOSUNDA Daimî programa ilâveten 5 Kasım akşamından itibaren Türk Musikisinin ağlaian sanatkârı Malatyalı FAHRİ KAYAHAN Her Pazar saat 14 te MATİNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • ÇAPKIN HIRSIZ TEŞEKKÜR EDİYOR Hayatımı mevzu yaparak ilk sayısı çıkar çıkmaz tükenen «ÇAPKIN HIRSIZ» resimli roman mecmuasına gösterilen çok büyük alâkaya teşekkür eder,bugün çıkan baştan başa renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • RÖPORTAJ:ERCÜMENT ÇİFTÇİ Resimler Rüçhan ÜNVER Türk Hava Kuvvetleri tarafından çekilmiştir.Tekrar uçuyorum.BEN Ercüment Çiftçi,uzun seneler felçle pençe pençeye mücadele etmiş bir insanım.Bugün bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • itfaiyeyi aldatan çocuk mahkemeye verildi KAYSERİ,HUSUSÎ 10 yaslarında bir çocuk,resmi makamları iğfal ve âmmenin huzurunu bozmaktan sanık olarak mahkemeye verilmiştir.İlkokul öğrencisi Yasar Kayseri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • Trafik kontrollarının artırılması istendi Vali Ethem Yetklner dün trafik mevzuunda tetkl)Jer yapmış ve Trafik Şubesi Müdüründe.kontrolların daha sıkı bir şekilde yapılmasını istemiştir.Bazı trafik mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • 3 AMELE TOPRAK ALTINDA KALDI KONYA,HUSUSÎ Hava Meydanı civarında bir kum ocağı çökmüş,ocakta çalışmakta olan amelelerden Dursun Demlrok ölmüş,İki amele de ağır seklide yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • AMERİKA'DAKİ GREV TÜRKİYE'YE TESİR ETTİ izmir,hususî Amerikada devam etmekte olan çelik grevi,Ege bölgesinde krom istihsal ve ihracatını felce uğratmıştır.Grev yüzünden İhracat tamamen durmuştur.Buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • ill!BİR YAPRAK mart m tâ Hâlıraf ve Tarih ŞU SON zamanlarda bir gazetede tarihî tefrika olarak neşredilen yazı serisini zaman zaman takip ettiğim oluyor.Bu gibi hatırat,tarihin eksik taraflarını tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • VE SİNİR AĞRILARINA KARŞI FAYDALIDIR!baş,diş,adale,sinir,romatiz ma,siyatik,lumbago Wnlanni teskin eder Ş13İH1KI muayyen zamanlar daki sancılara karşı daima başarı ile kullanılır Sağlık mevzuunda aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1959
  • TROLEYBttS GELECEK YIL ÇALIŞACAK Belediye Reisi,ikinci taksitin transferinin yapıldığını söyledi Hazineye ait arsalarda blok apartmanlar kurulacak Ankaradan dönen Belediye Reisi Kemal Aygün,troleybüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.11.1959
  • DWoEUM Kî NASSOLS/l * $yOKVA,HAN» ^u BÎÇAfcB AVAM\AK\Bar» uvusukluktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1959
  • NEE!SEN mîsîn?fe»l İMKÂNI VOK-L î —r xk l l/T^-fsZ.jPTi vH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1959
  • YILBAfI ÇCKILIfİMBE BİR KİfİYE 1 ADET ı.OOO.OOO LİRA 2 ADET SO.OOO.LİRA 2 ADET 25.000 LİRA 40 ADET 5.000 LİRA 7.300 kişiye 650.000 LİRA CEMAN 2000000 LİRA vadesiz tasarruflarda har too liraya vadeli t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1959
  • TAKSİTLE SATIŞ-Silka Buzdolapları Kolaro ve Supraphon 4 devirli 10 plâklı pikapları Silka muhteşem 3 oparlörlü 6 lâmbalı pikaplı radyoları Weltmelster 80 baş Alman Akordeonları Silka elektrikli cila m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1959
  • D Mr ^»iMjfkm LA 4053 LA 4046 LA 4049 N LA 4050 TEQUILLA ROCK AND ROLL MALA DIE D'AMOUR SUGARTIME DON'T LET GO TUPPE TUPPE MARISCIA MANDOLINO DO TEXAS MAZURCA VARIATA CARNEVALE Dl VENEZIA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1959
  • BRAHMS'I SEVERMISINİZ Paule,telefon yerinden çıktı,holde durup,aynanın önünde saçlarını şöyle bir taradı.Aynada,karsısında,birinin «seni eviyorum» dediği yüzünü görüp şaşırdı.Roger kendisini beklerken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1959
  • AŞKA DOYMAYANLAR Yazan Alberto MORAVÎA Çeviren.O.AZİZOĞLU 95 Micbe] acıyan bileğini uguştuşarak ayağa kalktı'.Odanın içi karınakan olmuştu.Tabancası ıa öteki köşeye fırlamıştı.Leo'nun "Bunları olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1959
  • en üstün kalite MAT YAĞLI DUVAR BOYASI 7 0Y0 Fabrikalarının diğer çeşitleri:SADOLUX sentetik oto boyası)KİNOX dahili boya)DYOLUX sınai fırın boyası)DYOLİN harici boya)VERNİKLER No.1-24-26)omu en fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1959
  • BALIKÇILIK VIII 1 SITKI ÜNER 1 EE Istakoz avcılığı:E imali tamamlanmış sepetlerden onbeş adedi ko-Eş lanlarından kulplarından 8-10 milimetre kalın-EŞ Eş lığında,50 kulaç uzunluğunda bir ipe,üçer kulaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1959
  • S/S HÜSEYİNKAPTAN Vapurumuz 10 ilâ 15 Kasım tarihlerinde Londrada bulunacaktır Hiç bir Limana uğramadan doğru Türkiyeye gelecek olan gemiye Londradan Türkiye için kamyon ve diğer ti-car!eşyalar buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1959
  • Nâiiâııel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı iğlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Y*r:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1959
  • I1K Kİ Çarşamba RUMİ 1379 4 1375 C.evvel KASIM T.evvel 3 19 5 9 22 VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneş 6.32 1.28 öğle 11.57 6.53 İkindi 14.44 9.40 Akşam 17.02 12.00 Yatsı 18.35 1.33 İmsak 4.48 11.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • I izmir'de talebeler I zammı protesto için I otobüse binmedi I İZMİR,HUSUSÎ Ege Üniversite talebeleri dün 25 kilometrelik yolu yaya yürüyerek Bornova Belediyesinin bir zam kararını protesto etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE REKTÖRÜ "TALEBE ÇOK,HOCA AZ„DEOI t Baştarajı Birincide Üniversitemizin 5 Fakültesindeki öğrenci sayısı 2887 olup,bu yıl katılan C02 yeni öğrenci ile bu yekûn 34S9 u bulmuştur.Bu yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • *MW?VEFAT Merhume Siieda,merhum Nazım beyin kerimesi,Mahmut Gerüş'Ln refikası.Doğan,Zeki Geniş ile Nerrin Ketene'nin anneleri,Cüneyt Ketene'nin kayın valdesi Fatma Neriman GENİŞ vefat etmiştir.Cenazes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • VEFAT Merhum Reisülküttap Elhac Mustafa ve Oğlu Şeyhülislâm Aşirefendiler ahfadından ve »sbak mutasarrıflardan Bahattin Beyin Mahdumu Vedia üskan m zevci ve Anayol İnşaat limued anketinin sahiplerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • VEFAT Şirketimizin kurucularından KAMI ÜSKAN Münihte tedavi edilmekte olduğu hastahanede vefat ettiği teessürle haber alınmıştır.ANAYOL înş.Limited Şirketi.»«MI 1.¦IWIIIIIW1IMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • Bir kamyon uçuruma yuvarlandı 6 kişi öldü t Baştarafı Birincide ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI İZMİR,HUSUSÎ Bir sıhhî imdat otomobili dün şoförsüz kalarak Zincirleme trafik kazasına sebep olmuş,üç vasıtayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • ESKİ DAMADI İLE KAVGA EDEN EMEKLİ BAŞKOMİSER ÖLDÜ t Baştarajı Birincide geçimsizlik tazelenmiş ve tekrar boşanmışlardır.EVDEKİ KAVGA Reşat Altay evvelki gece kayınpederi başkomiser Derviş Tuncer'in,Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • TÜRKİYE'DE YAPİLAN DOLAR KAÇAKÇILIĞI Bastarafı Birincide AMERİKALILARLA İLGİLİ YENİ BİR İDDİA İZMİR,HUSUSÎ Amerikalı bir erin,genç ve güzel bir kadını evlenme vadiyle dolandırdığı 'ddia edilmektedir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • Giresunlu bir zenginin oğlu intihar etti Giresunun tanınmış zenginlerinden Tüccar Hüseyin Kayanın oğlu 24 yaşındaki Özer Kaya dün İzmitte,uyku ilâcı almak suretiyle intihar etmiştir.Kayanın üzerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • BİR POLİS,ÜZERİNE SALDIRAN ADAMI TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ DENİZLİ,HUSUSÎ Şehrimizde bir polis kendisine karşı koyan bir şahsı öldürmüştür.Saat 21.30 sıralarında Konak mahalline giden sivil polis memurların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • D.P.Fatih İlçe Başkanı i s t if a s ı n ı geri aldı D.P.İl Başkanı Kemal Aygün,dün,Fatih İlçe Başkanı Faruk Sargutun İstifasını geri aldığını açıklamıştır.Sargut da:«çişlerinin çokluğu dolayısiyle ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • Eyüp Han 20 Kasım'da Türkiye'ye gelecek RAVALPİNDİ,AJ».Pakistan Reisicumhuru Eyüp Han'ın,İran seyahatini müteakip Türkiyeyi ziyaret edeceği Pakistan Hariciye Vekili tarafından dün açıklanmıştır.Eyüp H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • DÖRDÜNCÜ ÇEKİLİŞTE BİR KİŞİYE TAM 15 O.OOO LİRA 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • Göz altındaki çizikler yüzünü ze yorgun.bir İfade verir.NESLON Kremlerile her gün masoj yaparak bu.üzücü ha leri bertaraf edebilirsiniz.Kremlerini İle cildinize gençlik kazandırınız.¦Ağız kenarlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • a«a)ın«ı.*7 m i V ııııiiHiİMaaımaJlı taS a a a a a Bfı JB90 a a aafe i»Mk«h jVa a a a •m W"teh çorap:D t/aâı Elastikiyet:Yeni Grand-Düşe nylon çorabının elastikiyeti ha* rikulâdedir.Mükemmel surette b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • M.M.V.1st.2 No.Iı Satmalma Kom.Bşk.dan.Deniz birlikleri için 5000 lira dahilinde kara nakliyesi ve tahmil tahliye yaptırılacaktır.Kat'î teminatı 750)liradır.Pazarlıkla eksiltmesi 6/11/1959 günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • MİLÜSPOR YÜNİŞ T.A.Ş.inden:ikramiyeli kumaş satış kuponları 2.nci Noter huzurunda çekilmiştir 2263 No.lu KUPON SAHİBİNİN 950 lira ikramiyesini almak üzere,Bahçekapı Hayriefendi caddesi 28 No.daki Mağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • Bu akşamdan itibaren EMEK'te KÜÇÜK EMEK'te Renkli orijinal Renkli Türkçe SENENİN EN MUAZZAM ŞAHESERİ GURUR ve İHTİRAS The Pride and the Passion)Vistavision CARY GRANT SOPHİA LOREN FRANK SINATRA Bu fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • Muazzam bir efsanemizi canlandıran hareket tufanı emsalsiz bir film DAĞLAR ŞAHİNİ YÖRÜK EFE EŞREF KOLÇAK Nilüfer Aydan A.Tarık Tekçe Şehrazat Bugünden itibaren Pangaltı |^Cl ve TAKSİM sinemalarında IŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • BEŞİKTAŞ ADALET K.PASA-FERİKÖY fr Baştarafı Altıncıda maçın favorisi görmek gerekecektir.Bir değişiklik olmadığı takdirde tarafların karşılaşmaya şu kadroları Me çıkmaları muhtemeldir:Kasımpaşa:Bülent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan Menkul sataş ilânı 959/72 Hacizli olup borcun ödenmemesile satılmasına karar verilen muhammen kıymetleri mecmuu dokuz bin liraya baliğ olan buz dolabı,elektrik süpü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • FEDERASYON protesto edildi t Baştarajı Altıncıda arasında şehrimizde yapılmakta olan müşterek toplantılar dün sona ermiş ve müzakerelerin neticesi açıklanmıştır.Komite adına basına verilen kısa deklâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1959
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ DÜNYAN1K EK SAĞUM LASTİKLERİDİR Toptan Satış Yeri AĞCALAR KOL.ORT.Sirkeci Aşir Ef.Cad.No.14-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.11.1959
  • Galatasaray Kulübü bir deklârasyon neşredecek Galatasaray idare heyeti dün akçam toplanarak Göztepe maçında vuku bulan ve günlerce efkârı umumiyeyl alâkadar eden hâdiseleri müza-kere etmiştir.Kulübe y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1959
  • Lokomotiv voleybol takımı dün geldi Bulgaristan şampiyonu Lokomotiv voleybol takımı dün 13 kişilik bir kafile halinde şehrimize gelmiştir.Misafir voleybolcular şehrimizde Galatasaray,Fenerbahçe,İ.T.Ü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1959
  • ÜÇLER VE YEDİLER TOPLANTI YAPACAK Galatasaray,Fenerbahçe ve Beşiktaş kulübü temsilcileri,yarın aksam Fenerbahçeliler Cemiyeti lokalinde bir toplantı yapacaklardır.Üç büyük kulüp milli lig!alâkalı mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1959
  • [HADİ İPEKYÜN] Mithatpaşa stadında bugün Adalet İle karşılaşacak olan Beşiktaş dünü istirahatla geçirmiştir.Resimde Siyah-Beyazlı futbolcular dün öğleden sonra toplu halde gittikleri sinemadan kamp ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1959
  • Japon güreşçileri 15Kasım'daD.Spor ile karşılaşıyor Hâlen memleketimizde bulunan Japonlar son müsabakayı Istanbulda yapacak JAPON serbest güreş takımı 15 Kasımda Demirspor güreşçileriyle şehrimizde hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1959
  • irnMniffiıifrrTirrmTrT' MWIAmwiynjinu^u»-Fransa lig şampiyonu Nice ile,19 Kasımda karşılaşacak olan Fenerbahçe,bu maçın revanşını 3 Aralıkta 27.000 kişilik Nice stadında oynayacaktır.Besim Nice stadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1959
  • faik gökay Tenkitlere hedef oldu Federasyon protesto istanbul ve İzmir kulüplerinin temsilcileri,"Mâlî dâvalarımızı halle çalışırken Gökay bizi hakem konusunda suçlandırıyor» dedi Müşterek toplantılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1959
  • HAKEMLER PROFESYONELLİKLE İTHAM EDİLİYOR AMATÖRCE ZEVK PROFESYONELCE KARŞILIK!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1959
  • Futbol Hakemleri Profesyonellik ile itham edildi İZMİR VE İSTANBUL TEMSİLCİLERİ HAKEM ÜCRETİNİN FAZLALIĞINDAN ŞİKÂYET ETTİLER ŞEHRİMİZDE yapılan MilU Lig Tertip Komitesi toplantılarında hakemler profe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6