Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.10.1959
  • HERKES İÇİN PRATİK İNGİLİZCE METOD Lise İngilizce Öğretmeni İbrahim N.ÖZGÜR'ün hazırladığı bu kitabın Fiatı:5 Lira.İSTANBUL KİTABEVİ BEYAZIT İSTANBUL Tel:22 81 44 NOT:Kitapçılarda bulunur.Ödemeli gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1959
  • Yırcalıyı vazgeçirme teşebbüsleri çoğaldı Kulis faaliyeti dün sabahtan akşama kadar devam etti.Bayar,mebusları gruplar halinde yemeğe çağırıyor ANKARA,FARUK DEMİRTAŞ BİLDİRİYOR BUYUK Millet Meclisi Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1959
  • J MÂR ve İskân Vekâleti Hı-I nıs depremi felâketzedelerini iskân etmek için faaliyete geçmiştir.Vekâlet dün Erzuruma 5 kişilik bir heyet göndermiştir.Bu heyet deprem bölgesinde tetkiklerde bulunduktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1959
  • Derik'de 200 D.P.ve C.H.P.li birbirine girdi Mardin'in ilçesindeki kavga,jandarmaya ateş emri verilerek bastırıldı.Bir kişi öldü,57 kişi de yaralandı DİYARBAKIR,HUSUSÎ MARDİN'in Derik ilçesinde C.H.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1959
  • İSTİKBAL GÖKLERDEDİR ERCÜMENT ÇİFTÇİ Haztrladtğı büyük havacılık röportajında Türkiye için göklerde ölüme bile pervasızca kafa tutan fedakâr insanların renkli ve heyecanlı âlemini anlatmaktadır.Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVER] İnönü,annesi Çevriye Temelli hanıma aon vazifesini yapıp,merhumenin kabrine kürekle toprak atarken.Çevriye Temelli'nin cenazesi kaldırıldı Askerî törenle defnedilen Çevriye Temelli için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1959
  • NİHAT ERİM KIBRIS'TAN GELDİ Hükümetimiz,Kıbrıs'ta kesilen görüşmelerin başlaması için talepte bulunmadı ANKARA,HUSUSÎ NİHAT Erim dün gece uçakla şehrimize gelmiştir.Cumhuriyet Bayramını Ankara'da geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1959
  • TİPİYE YAKALANAN İKİ KİŞİ ÖLDÜ TARSUS,HUSUSÎ Boğazkinir köyünden Sadık Dalkara,Abdullah Selli,Zekeriya Sarı.Abdurrahman İnce ve Nairn Selli Toros dağları üzerinde Karakapı mevkiinde tipiye tutulmuşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] îsrall Devlet Reisi Zvl solda)Ozansoy tarafından karşılanırken sağda)İsrail Devlet Reisi dün İstanbul'dan geçti İsrail,diplomatik münasebetlerin tekrar tesisini istiyor BİRMANYA'YA 10 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1959
  • Nehru fenkid ediliyor Bir miiddettenbcri Hind basını tarafından Başvekil Nehru'nun takip ettiği dış politikaya karşı yöneltilen şiddetli tenkidler devam etmektedir.Yeni Delhi'de İngilizce olarak çıkma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1959
  • Partilerarası münasebetlerde yumuşama ihtimali C,H P.nin bugünkü tebriklere katılması bekleniyor ANKARA,HUSUSÎ,C.H.P.Merkez idare Kurulu ve Meclis Grubu idare heyeti dün Istanbulda alınan karar gereği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1959
  • ¦DHH Cumhuriyet Bayramı bütün yurtta törenlerle kutlanacak İzmir'deki merasime NATO mensubu subaylarda katılacak CUMHURİYETİN ilânının 36 ncı yıldönümü,bugün bütün yurdda törenlerle kutlanacaktır.Şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • WKmsnszssemaaer,ı\^ussmmmmmjıamikmmmKmmm S İ Y A S E T DÜNYASINDA Nehru için darbe.N KOBE MACARİSTAN TIBET «Yazık-«Vah,vah» «Haa?LAOS HİNDİSTAN «Neee?«Eyvaah!LADAK,Keşmir'in kuzey doğusunda,dağlık,sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • Sayın Doktor ve Eczacıların Dikkat Nazarına:Urun müddettenberi stokları bulunmayan Nydrazid Ambistryn Engran ihtiyacı karşılayacak miktarda piyasaya dağıtılmıjür.Saygılarımızla arzederiz.E.R.SQUIBB AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • ÖLÜM Nasiliç eşrafından merhum Hayrettin Ağanın ve merhume Nafia hanımın oğlu merhum Aslan,Hüseyin Uluşahin'in,merhume Ayşe ve Makbule hanımların ve Eşref.İzzet Uluşahin'in ağabeyi.Nadire Uluşahin'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • ZEHRA DURGUN HÜSEYİN DURGUN bir erkek çocuklarının doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler.2S/10/1959 İlk Yardım Jf'.İT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI «3f «lııı!ı.jî|!1 ılı ı.fl(ı •^vr5^-•'lr:«4.Jj Tr-r n u W& t»ı»utMiııuıı« .M_M y'u ^x^W llılluuııtıııuııiMiımuu iHummiwuj vı 11 tın tınımı '»OT W ipwwittwimmifwuimiyiil«l|l||l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • KONSERVE MAKİNELERİ SEBZE,MEYVE,ET ve BALIK konserve makineleri imâl eden dünyaca meşhur ALMAN LUBECAWERKE firmasının makine ve tesisatı bütün memleketlerde olduğu gibi Türkiyede de en fazla beğenilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • II İlli IlUIIUnlulllllil I MUMUMU MUM ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Marş ve valsler 00 Haberler 15 Zurna ile oyun havaları 8.39 Marslarımız 8.45 Serhad türküleri 9.00 Sabah melodileri 9.30 Fant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • ^M40nâu^Mii4 OĞLAK BURCU Tö [22 Atalık 20 Ocak] Postacıdan haber vtr.Telgraf da olabilir.Oldukça mühim.S^ı KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yıldızlar iş hayatınızda muvaffakiyetinizi arttıracak.Göze giri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • BULMAĞA SOU)AV SAĞA:1 Ucu kıvrık sopalarla oynanan bir top oyunu;Ziyan olma.2 Şimdiye kadar yapılmamış j bir şeyi düşünüp bulma ve yapma;Bir yakacak,3 2 Yapmacık;Başıboş.4 Yapma;Yemek.5 Gerçek olmıyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • Kazova Perlon Mağazası Şişli Site Sineması altı N.11 Muhterem halkımızın mağazamıza gösterdiği alâka ve teveccühe sonsuz teşekkürlerini arzeder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • Öğrenciler bu yıl ayrı açılış töreni yapmıyor Pazartesi güpii yeni der» yılına girecek olan İstanbul Üniversitesinin »çılıçında,Talebe Birliğinin yapmak istediği ayrı merasime,Fakülteler Cemiyetleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • VEFAT Merhum Erkânıharp Binbaşısı Vecihi beyin refikası HAGER TEKDAG 28/10/059 da Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 29/10/959 bugünkü Perşembe günü öğle namazmı müteakip Kadıköy Osmanağa Camiinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • JLANUUK a Tokmion yerin» başka bir marks verseler dohi ısrarla TOKALON'u istamek menfaatiniz icabıdır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • Çanakkale Âbidesi için konuşma yapılacak Arkadaşımız Necmi Onur bu aksam saat 22,30 da İstanbul Radyosunda bir konuşma yaparak Çanakkalede İnşa edilmekte olan «Şebldler âbidesi» nin son durumu hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • 40 yaşında bir adam barakayla birlikte yandı Kuriosmaııjye Camii avlusunda yatıp kalkmakta olan «Serseri» namıyle mâruf Ahmet adında 40 yaşında biridün sabaha karsı saat 2.İS sıralarında içindeki bara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • Dolmabahçe Gümüşsüyü yolu trafiğe kapatılıyor Cuma sabahından itibaren Dolma» bahçe ile Gümüşsüyü arasındaki yol trafiğe kapatılacaktır.Vasıtalar,trafik memurları tara» fından gösterilecek güzergâhı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AL KAZ AK Tel;44 25 62)Bagnyanık Özcan Tekgül l'urk filmi.ATLAS Tel:44083i ı Yalnızlar Rıhtım Sadri Alışık Çolpan İlhan Türk filmi EMEK Tel:44 4 33,Sırtımdaki Maymun Cameron Mitche
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • İSTANBUL BANKASI UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:28 Ekim Keşidemiz Umum Müdürlüğümüzde Noter ve kıymetli müşterilerimiz huzurunda yapılmıştır.KAUMIŞTAKİ APARTMAN DAİRESİ Galata Şubemiz müşterilerinden 16478 numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • istanbul Bankası Sermayesini 20.000.000 LİRAYA YÜKSELTİYOR İstanbul Bankası hissedarları 24 Ekim Cumartesi günü saat 11 d* Beyoğlu İstiklâl caddesi Mısırlı Apartmanmdaki Umum Müdürlük binasında fevkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • Piyasada taklit jilet satılıyor Amerikalı bir firmanın mümessili bu hususta adlî makamlara müracaat edileceğini söyledi Amerikanın tanınmış büyük Jilet fabrikalarının Orta ve Uzak Doğu satış kısmı Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • Cumhuriyet Bayramı YİRMİ altı yd önce hocânımlar bizi,Edirne'deki mektebin bahçesinde topluyorlar,onuncu yd marşını öğretiyorlardı;incecik İ seslerimizle canı gönülden bağırıyordnk:Çıktık açık almla o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1959
  • Atom Reaktörünün inşasına başlanıyor Küçükçekmece'de yarın temeli alılacak reaktörde Karabük fabrikasının mamulleri de kullanılacak Orta ve Uzak Doğunun 3 üncü Atom Reaktörünün temel atma töreni yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • ETRESLİ YOR LO ESRAR İ İKTE ELE GEÇTİ ı Dört ortağı ile çalışan Yorgi"Yakalandığıma değil geride kalan hâmile kadınlara yanıyorum,dedi «lîipsi» namıyla maruf Yorgi Nasapulos İle suç ortakları Rafl Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARIN-Dikkatlerine:Tüberküloz tedavisinde 1.STREPTONİAZID Forte 1/2 gr.Streptomycin Sulfate 1/2 gr.Dihydrostreptomycin Sulfate 300 mg.tzouiazid 2.GLUTAMID Draje 200 mg.1-Glutamid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • TYRONE POWER1N DUL EŞİ EVLENDİ LAS VEGAS,A.P.Tyrone Power'ln dul eşi Mrs.Deborah Minardos Power zengin prodüktör Arthur Loew Jr.ile evlenmiştir.27 yaşındaki Mr.Power'ln üçüncü evlenmesidir.33 yaşındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • SURİYE'DE MAYINDA ÖLENLERİN SAYISI 12 KİŞİYİ BULDU ŞAM,T.H.A.Sellerin Türk hududundan Suriyeye sürükledikleri mayınlar yüzünden ölenlerin sayısı 12 ye çıkmıştır.Yaralılar da 8 kişidir.Memleketin Kuzey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • SARGUT "İSTİFAMI GERİ ALMADIM,DEDİ D.P.Fatih İlçe Başkanı Dr.Ömer Faruk Sargut,«istifasını geri aldığı» yolundaki söylentileri dün akşam yalanlamıştır.Sargut'un istifası,Fatih teşkilâtını hiziplere ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • KALORİFERİN RAHATINI ve YAZIN SICAĞINI yuvanıza getiren ARÇEÜK MODERN GAZ SOBALARININ odalarınızı otomatik olarak istenilen sühunette "termostatıı karbüratörlü,ve "normal karbüratörlü 1960 modelleri p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • Çocuklarınız hazırlayacağınız tath vt reçellerde yan yarıya Adayar ve şeker kullanıa Daha lezzetli olur.1 Lir mm kuvvet ve neş'e kaynağıdır Migros ve bakkallarda.Sm-t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • DAKTİLO ALINACAK Orta mektep mezunu Büro ve Muhasebe işlerini yapabilecek,Daktilo kursunu bitirmiş küçük yaşta Bayan memur almacaktır.İsteklilerin hal tercümelerini,istedikleri ücreti ve sarili adresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • YILSONU VE YILBAŞI münasebetile ÜST ÜSJE 1 ÇEKİLİŞ CEM» AN 1.046.600 LİRA ıVc r& ta r*1 e a âct »ire^ M» M* t*M* da tt-e* 3tO ooo ı^a it**»1 Atî P* ra iKra *er* IV *Oİ V»1 °nU tu** |Uian b*1* Ur TURK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • Sayın Doktor ve Eczacıların Dikkat Nazarına:Uzun müddettenberi stokları bulunmayan Dicrysticin Crysticillin Florinef Pomad ihtiyacı karşılayacak miktarda piyasaya dağıtılmıştır.Saygılarımızla arzederi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • O BURSA Kemalpaşa'da beş yaşında Ayşe,evinde yalnız başına kaldığı bir sırada gaz lâmbasını devirmiş ve elbiselerinin tutuşması neticesinde yanarak ölmüştür.BURSA Devlet hastahanesinde makatsız bir ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • İzmir'de Amerikan Pazarları kuruldu Memleketimizden ayrılmakta olan Amerikalılar ev eşyaları ile otomobillerini satıyorlar.Fiatlar düşük İZMİR,HUSUSÎ Bedelsiz otomobil ithalâtına müsaade edilmesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • [KEYSTONE)II W II DID VII Cfl&IDA fUDDII Avrupa'nın tanınmış sirk palyaçolarından Pcppi'nin karısı VUuUUUnU Din I İL OUUKA UUnUU Carmen Sanchez bir sene evvel hamile iken görme hassasını kaybetmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • Denizcilik Bankası 27 milyon dolar kredi sağladı İngiltere'ye ısmarlanan Bahçe tipi gemiler 2800 er kişilik olacak ve bir senede teslim edilecek Amerika'ya gitmiş olan Denizcilik Bankası mubayaa heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • Yeni metresi ile eski metresinin kapısını taşlamış Cemal adında biri,18 sene yaşadığı 60 yaşındaki eski metresi yüzünden mahkemelik olmuştur.Şehremininde oturan Cemal Emineden 1,5 ay evvel ayrılıp yin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • HAVALAR ISINDI Şehrimizde hava ısınmış ve sulıunet dün 22 dereceye kadar yükselmiştir.Havanın ısınmasına Afrika üzerinden gelen sıcak dalgası sebeb olmuştur.Hava,bugün de açık geçecek ve sühunet durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • ıtmııııııııııııtıııımıı.ııı.ı.Cumhuriyetimiz BUGÜN Cumhuriyetin otuzaltıncı yıldönümünü tes'id edi-yoruz.Memleketimizde en devamlı rejim Cumhuriyet ol-f muştur.Mutlakıyet,Sultan İkinci Abdülhamid'in i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 27 Ekim 1959 tarihli keşidesinde KAZANANLAR İstanbul Şubemizden 27801 No.Iı hesap sahibi B ÖMER ÖMÜR BOYUNCA AYLIK GELİR Yenişehir Şubemizden 5795 No.lı hesap sahibi B KAMER L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1959
  • SATILIK HİSSE SENETLERİ İzmir'de ÇAMD1B1NDE,yeni tesis edilmiş Anonim Şirket halinde çalışan «İplik ve Dokuma Fabrikasının» 900 hisseden 427 hissesi satılıkdır.Bir hisse 1K1B1NBEŞYÜZ liradır.Telefon İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.10.1959
  • TÜRKİYE BANKASI 27 Ekim Çekilişi llftihlilîlerfi-Apartman Dairesi kazananlar:1)HALİDE ÖZYÜREK Samanpazarı)2)HALİT BALCI Ceyhan)3)ORHAN EROL Samsun)4)SEHER BOZKIR Bakırköy)5)SÜLEYMAN ÇUBUKÇU Sultanhama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1959
  • EXERCISES in ENGLISH for TURKISH STUDENTS Orta,Lise ve Üniversite ile hususî İngilizce-ders görenler için en faydalı yardımcı kitaptır.Fiatı 7.50 lira.GRAMMER And CONSTRUCTION yazarı Yüksel GÖKNEL tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1959
  • EKSPRES 27 Ekim Çekilişi Talihlileri 10.000 LİRA KAZANAN:HASAN SAKIZLI Bartın)5.000 URA KAZANANLAR i Bayram Tokmakçı Amavutköy Ajansı)Abdülgam Girici Adana Şubesi)Şubesi Adı ve Soyadı İkram 10.000 iye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1959
  • Cumhuriyetin ilânı bir rejim değişikliği iktisadî bellibaşlı bütün müe olarak kalmamış,Türkiyenin sosyal,siyasî ve sseselerini yeniden kurmak olmuştur ÖMER PAKER IIMItlIlllllllllllltlIl Kemal Atatürk,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1959
  • TÜRKİYENİN EN SEVİLEN EN ARANAN,EN BÜYÜK DUVAR TAKVİMİ GÜNEŞ TAKVİMLERİ MÜESSESESİ a v-1.1 v„r.ı.1ST H»UL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1959
  • Kadın Terzisi NÜSHET İRTEM Avrupadan tetkik seyahatinden döndüğünü muhterem müşterilerine bildirir.Yeni Adres:Taksim Kazancı yokuşu Ülker sokak No.17/3 Güneri Apt.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1959
  • Topkapıda kurulmakta olan TEL MAMULLERİ FABRİKASI İÇİN Hadde tamiratına vâkıf bobinci ile fırın,banyo,galvanizasyon ve çekme işlerinde ihtisası olan fabrikayı idare edecek ustabaşı aranmaktadır.İş gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1959
  • Sayın Doktor ve Eczacıların Naz ar i Dikkatlerine Yolculuk hastalıklarında ve Gebelik kusmalarında:HAVAMIN Tablet 100 mg.Beta-dtmetllaminoetil benzohidril eter 8-kloıoteofilinat Bağırsak Enfeksiyonlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1959
  • TEKNİK SAAT ve ALÂT DEPOSU Sayın meslekdaş ve dostlarının Cumhuriyet bayramlarını kutlar,yeni gelen mallarımızı en ucuz fiatla satışa arzettiğimızi bildiririz.SÜLEYMAN UFAK Beyazıt Beyazsaray kat 1 No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1959
  • BUGÜN fayiVf» Herkesin hoşlanacağı filmlerden Rerikli Türkçe AMAZONLARIN ESİRİ DON GIANNA EDUARDO TAYLOR SEGALE CİANNELLİ Bayram ve her hafta Pazar günleri saat 10 da değişik filmlerle çocuk sineması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1959
  • AS FILM TAKDİM EDER Evlâdı için hayatını feda eden bir annenin hikâyesi.Senenin en büyük ve en mükemmel yerli filmi GÜLİSTAN GÜZEY KENAN PARS PERVİN PAR GÖKSEL ARSOY ÖZTÜRK SERENGİL EVRİM FER HALİDE P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.10.1959
  • RÖPORTAJ i ^0UMENT ÇİFTÇİ Resimler Rüçhan ÜNVER ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından çekilmiştir.I Bu yazı serisinin hazırlanmasında bize büyük kolaylıklar gösteren Millî Müdafaa Vekili sayın Ethem Mend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1959
  • Amerlkacla yılda 20000 kişi intihar ediyor NEW YORK,A.A.Amerikada her dakikada bir kişi intihara teşebbüs etmektedir:Bunlardan her pün GO veya 70 i,bu teşebbüslerin-'de muvaffak olmaktadır:Amerikada s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1959
  • Züccaciye Tüccarlar ve Sayın Halkımızın Naz a r ı d i k k atine Memleketimizde iyi kalitesiyle şöhret kazanmış olan Plâstik Piknik Tabaklarımızın T ¦J.lJtWi nkmigtar.Tabak arkasındaki Alâmeti farikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1959
  • Diyarbakır As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Garnizon eratı için 19 ton mercimek kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Geçici teminatı 3065 lira olup,muhammen tutarı 40850 liradır.Eksiltmesi 16/Kasım/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1959
  • Atlas Dolma Kalem Bayilerine memleketimizde sağlamlığiyle ün salan ATLAS.DOLMA KALEMLERİ YENİ SATIŞ YERİ LE MA KIRTASİYE Koli.Ştiistanbul Tahtakale Tomruk Sokak Kardeş İs Han No.7 SATIŞIMIZ TOPTAN İMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1959
  • Ankara Sigorta Şirketi Umum Müdürlüğünden Alâkalıların Nazarı Dikkatine Evvelce Sigorta İstihsâl Elemanımız olan SABAHATTİN ACARIN Şirketimizle münasebetlerinin 1958 yılında kesilmiş bulunduğu ve bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1959
  • MilEiogel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı idlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YIL M A E R Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1959
  • HİCRÎ i Perşembe KUMÎ 1379 j 29 1375 K.âhir i EKİM T.ovvel 26 1 19 5 9 16 VAKİİ VASATI EZANI Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.25 11.58 14.50 17.10 18.42 4.42 1.14 6.47 |ı 9.38 12 00 1.32 11.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1959
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Şehir Hatları işletmesi Müdürlüğünden:Şehir Hatlarında 1 Kasım 1959 Pazar gününden itibaren kış tarifesi tatbik olunacaktır.Yeni tarife iskelelere asılmıştır.Sayın yolculara i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1959
  • SATILIK 951 Model CITROEN marka kullanılmış otomobil MOBİLOİL TÜRK A.Ş.26 Cumhuriyet Cad.Harbiye mübayaat kısmına müracaat Tel:48 32 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1959
  • Satılık Salon Takımı Fransz altın yaldızlı 13 parça 12 ilâ 14 arası 55 29 33 veya 44 02 48 telefon edilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1959
  • I ÇAMAŞIR TOZU ite çamaşırlarınız Daha beyaz Daha temiz Daha çabuk PAKLAR yünlü ipekli ve nylonlarınızı yıpratmaz yeniliğini muhafaza eder.ÇAMAŞIR TOZU Hem makim hem de elle yıkanan çammasıriar İçin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1959
  • DOKTOR ARANIYOR Edremit civarmda bir maden işletmesi için doktora ihtiyaç vardır.İsteklilerin 44 49 75 numaraya telefon etmeleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.10.1959
  • MAHVETTİM.UHU UHU« Ki»/NE anslataV»m,nas\l MAUN/OLDUĞU-MU MU?Htçkrırıle)B.E.N» Z.ÂTEN KfeNDi VC&NOİMİ KP2iu eTTi'Wf/VBDrAA BÎTİROİM!HîçSİ* ^ApiMBANA'gv^DEMEPi İSTE BU SÖZDEN BÜTÜN EKKEKuseE DüSMAM OLD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.10.1959
  • ŞİAADİ GÖRDÜ.ONU.K.EK(İ AAÜ rL GİBİ AVUA.ONU 0 SAt-ivoe.KOKMA.M»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.10.1959
  • r f uSuıf2A 9Atç\AV.*s VEMEĞE C;CT!PU7BOL MA-CINDAXDIM.BÎR.DE.UİK Bulup 3EOAVA A\AÇ SEVCEI-r-rl.W.sFTgı İfa #ı BEDAVA HA?DEL.İK-TEN MAÇ SEySETMEVE LiTANMiyoR MUSUN FENERBAHÇE?GALAiasARAy'I ¦cr-czr-ö-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.10.1959
  • Poşet ki b r i t ^S Po.se/kibriti kolayca desteden ayırmak için kılıcına yanlamasına)desteden ayırınız.Kibriti çakmadan kapağı kapatınız Kibriti kılıcına dar kenarı istikâmetine)çakınız POŞET KİBRİTLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.10.1959
  • m m G Ü L 0 O K Yeni kışlık modellerini görülmemiş tenzilâtla satışa çıkarmıştır.SATIŞ YERLERİ:Beyoğlu,İstiklâl cad No.179 Taksim,Elmadağ Giil-ok fabrikası Sultanhamam,Dilberler Kadıköy:V.Kâhya.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.10.1959
  • MAĞAZASINDA Memleketimizin en tanınmış fabrikalarının kumaşları fabrika maliyet fiatlarmdan çok aşağıya satılmaktadır.ERKEK KUMAŞLARI:90.Liralık %100 yün trikolin ve molineler %100 ithal malı Merinos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.10.1959
  • Yurdun Muhtelif yerlerindeki bina inşaatı şantiyelerimiz için aşağıda yazılı elemanlar alınacaktır.Taliplerin 5.11.959 akşamına kadar Galata Bankalar Caddesi Tutum Bankası üstündeki Şirketimiz Merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.10.1959
  • YABANCI BİR ŞİRKET TERCÜMAN ARIYOR Büyük ve tanınmış yabancı bir şirket İngilizceden Türkçeye ve' Türkçeden Ingilizceye mükemmel tercüme yapabilecek tecrübeli ve muktedir eleman aramaktadır.Taliplerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.10.1959
  • Türkiye Eczane Sahipleri Cemiyeti FEVKALÂDE KONGRESİ Umumi Heyetin fevkalâde toplantısı 13/Kasım/1959 Cuma günü saat 14.0ü' de Cağaloğlu Ortaklar Hanının üst katında akdedilecektir.Mezkûr gün ve saatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.10.1959
  • AŞKA DOYMAYANLAR Yazan:Alberto MORAVİA Çeviren:O.AZİZOĞU Lisa'nın oturduğu sokağa girmişti.Bu arada sıkııııılarındaıı ve kafasının içindeki karışıklıklardan kurtulmuş sayılmazdı.Far/edelim ki.her şeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.10.1959
  • Düşünmeni lâzım,dedi Paııle.Bu sözü genç adamı mı,yahut yolculuğunu mu düşünerek söylediğinin pek farkında değildi.Hem şimdi bir çok şeylerden,bilhassa başını kaldırıp kendisine eğilmiş bakan çocuk de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.10.1959
  • I Türkçede Erskine I Caldwell TÜRKER ACAKOĞLU 55 g T^ İR okurumuz,geçtn hafta içinde memleke-Ti timizi ziyaret eden,yaşıyan yazarlar arasında EE Amerika'nın ve dünyanın en büyük hikayeci ve romancılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • Gümrüklerdeki eşyanın satışı durdu ANKARA,HUSUSÎ Gümrüklere g?len ve tasfiyesi icabeden resmi sektöre ait eşyaların satışları ikinci bir emre kadar durdurulmuştur.Hususî sektör eşyalarının ise bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • Bir Üniversite talebesi arkadaşını vurdu ANKARA.HUSUSİ Ders çalışmakta olan 4 üniversite öğrencisinden Turgay Aktemel arkadaşı Cezmi Körpe'yi tabanca ile vurmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • NİHAT ERİM KIBRIS'TAN GELDİ Baştarafı Birincide talepte bulunmaaığını kati olarak İfâde etmişlerdir.Rumların tevkif edilen Türk balıkçılarını bahane ederek böyle bir harekete giriştikleri de ayrıca ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • 36 N C I YIL t Başfora/t Birincide Dün Yunanstandakl silâhlı kuvvetler fününe katılan Güney Doğu Avrupa Kara Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral bugün Ankaraya geçerek Cumhuriyet bayr?nı töreninde hazır bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • Bir Japon,Türkiye Cumhuriyeti için Marşlar besteledi TOKYO,A.A.Bir Japon bestekarı tarafından Cumhurlyet'in kurulusunun 36 ncı yıldönümü münasebetiyle marslar bestelenmiştir.Tokyo radyosu Cumhuriyet b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • YIRCALIYI VAZGEÇİRME teşebbüsleri çoğaldı t Baştarafı Birincide rafsızlar)in Yırcalı'y» tuttukları İleri sürülmektedir.KULİS FAALİYETİ Kulis faaliyetine karışanlar,dün Meclis binası,Ankara Palas ve An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • D.P.VE C.H.P.GRUP İDARE HEY'ETLERİ YARIN TOPLANIYOR ANKARA,HUSUSÎ DP.ve CH.P.Grup idare heyetleri,yarın cabah saat 10 da toplanarak,grup umumî heyetlerini 31 ekim cumartesi günü saat 15 de toplantıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • Beşiktaş,H.Tepe'yi 3-1 yendi t Baştarafı Sekizincide oyunu terketmek zorunda kalmıştı.Genç kalecinLı uğradığı bu talihsiı sakatlık kadar Beşiktaş idarecilerinin lâkaydisi de üzüntü yaratıyordu.Zira Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • F Bahçe ilk golü yedi fakat yine 3 1 galip t Baştarafı Sekizincide Dakika 42 Fenerbahçe,simdi beraberliği kurtarmış,acaba sonu gelir mi?Geldi.Ama yazık ki,Mustafa'dan Lefter'e gelen,Lefter'in de çiir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • İSRAİL DEVLET REİSİ dün istanbul'dan geçti t Baştarajı Birincide nıekkUIikte mevcut hoşluk,diğer babalarda münasebetlerimizin çelişmesine mâni olmamaktadır* demiştir Kytan,iki memleket arasında tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • Derik'de 200 D.P.ve C.H.P.li birbirine girdi Baştarajı Birincide mıştır.İkisinin kavgasına kısa zamanda taraftarlar da karışmıştır.Yetişen jandarmalar kavgayı ayıramayınca.Başçavuş,erlere kalabalığa a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • PROF.NACİ ŞENSOY HUKUK DEKANI OLDU İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesinde Dekanlık müddeti dolan Prof.Hıfzı Timur'un yerine,dün Ceza Hukuku Profesörü Naci Şensoy seçilmiştir.İki yıl içn Dekan eeçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • Çevriye Temelli'nin cenazesi kaldırıldı t Baştarafı Birincide zevat takip ediyordu.Cenaze alayı,Etem Efendi caddesini takiben Erenköy Nahiye Müdürlüğü binası önüne gelmiş ve törenin birinci kısmı bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • Favori Beykoz,maçı Vefa'ya verdi:3-2 ğ Bastarajx Sekizincide nün en muvaffak İki oyuncusundan biri olan Yılmazın attığı beraberlik golü ve onu takip eden galibiyet fırsatları Beykozuu sahadan galip ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLÂK PENDİKTE en mutena yerde,2 katlı,bahçeli,kârgir ev,9/11/959 Pazartesi günü saat 14 de,«9100 üzerinden ikinci defa ihale İle satılacaktır.Mür:Pendik Camii Cemiyeti.Tel:5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • G.Saray mağlûp t Baştaraft Sekizincide karşılıklı kolayca savuşturulmuştu.Fakat 20 nci dakikadan sonra sanki sihirli bir el meşin topa dokundu ve oyun birden hızlanmağa başladı.Daha doğrusu hızlanan o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • MEMDUHA GÖKEN Dikls,Nokıç ve Resim Atölyeleri En son model ve Delenleri Vf çalışmalarına başlamıştır.SİZLERİ DAVET EDER İstiklâl Caddesi Türhol 373/1»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1959
  • mm 91 i 5 ft O H ifİİ lifli fitili ¦Mis SI viable Perde ve sahnemizde,sanatlarıyla olduğu kadar güzellikleriyle de şöhret yapmış olan yıldızlarımız "bir kadın için en lüzumlu güzellik müstahzarı,Puro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.10.1959
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O c;u M A Y P Kp.G.Saray 10 8 2 0 25 3 18 2 F.Bahçe 9 6 2 1 23 11 14 4 Beşiktaş 7 S 2 0 15 3 12 2 Vefa 10 5 1 4 12 21 11 9 İst.Spor 8 3 4 1 11 4 10 6 İzm.Spor 11 8 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1959
  • U.E.F.A.NİCE F.Bahçe maçının tarihini bildirdi.Avrupa Futbol Birliği Fenerbahçe kulübüne gönderdiği resmî bir yazıyla Avupa Şampiyon Kulüpler turnuasındaki Fenerbahçe Nice maçlarından ilkinin 19 Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1959
  • Beşiktaş H.Tepeyi 3-1 yendi STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:14609 kişi HASILAT:61709 lira HAKEMLER:Hüseyin Maloğlu,Kemal Aydınel,Azmi Maydere.BEŞİKTAŞ:Varol [Necmi «han Münür Tuncay Sebahattin Faik [Kaya Cengiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1959
  • Favori Beykoz,maçı Vefa'ya verdi:3-2 Sahanın en iyi oyuncusu olan Nejat,Yeşil Beyazlıların galibiyetinde başlıca âmildi ve iki gol attı SEYİRCİ:19.328 HÂSILAT:77.077 lira HAKEMLER:Ali Pasa Hulki Tecim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1959
  • s ise GENÇLERBİRLİĞİ FEVKALÂDE BİR OYUNLA" EKSİK SARI KIRMIZILI TAKIMI ZEYNEL'İN İKİ GOLÜYLE YENDİ;2 0 Nazmi maçın tepe kalesine 51.dakikasında girerken göriilüy çektiği sıkı şutla üçüncü golü de yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1959
  • AT ARMAN Paşadanayrıldı idare Heyeti,dün Eşfak Aykaç'a antrenörlük teklifinde bulundu KASIMPAŞA Antrenörü Cihat Arman evvelki gece geç vakitlere kadar devam eden ve münakaşalı geçen İdare Heyeti topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1959
  • yine 3-1 Adalet karşısında rahat bir oyun çıkaran Sarı Lacivertlilerin gollerini Letter,Can,Mustafa attı i ğ X i l SAMI ÖNEMLİJ BERABERE DURUM BİR DAKİKA LJRDÜ.İŞTE İKİNCİ GOL.AMA CAN OFSAYT İDİ.I SAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor