Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.10.1959
  • DA ZELZELE EVİ YIKT life alınan haberlere göre 3 kişi öldü,7 kişi de yaralandı Deprem bölgesine askerîbir konvoy ile yardım sevkedildi ERZURUM,Hususî muhabirimiz SAİT GEMALMAZ'dan HINIS'ta vukubulan ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1959
  • YOLDA 1RÜÇHAN ÜNVERI DO7III nil Şehir Hatlarının 64 numaralı vapuru dün Haydarpaşa mendireği açığında bozulmuş ve yolcular motorlarla karaya çıkarılmıştır.Resimde açıkta demirlemek zorunda kalan van Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1959
  • DP Grubunda başkan seçimi faaliyeti arttı BALIKESİR MEBUSLARINDAN 3 tt KORALTAN,12 SI İSE YIRCALI TARAFINI TUTUYOR Bayar herhangi bir müdahalede bulunmuyor.Ağırlık,hâlen Yırcalı'yı destekleyenler tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1959
  • A.P.MUKAVEMETÇİ KIZ lJ?nSan,n tan"inıış sinema aktrist-İisimdCn Dam,y Carel Amerikalı re-»sor George Sherman'ın İtalya'da girmekte olduğu «Düşman Generam* k""11 bir filmde bas rolü oynaktadır.Danny Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1959
  • T.Mithat Hemşeri ve Osman Nihat ^kın vefat etti ^ürk yıl(*an fazla bir zamandanberl na basınında vazife görmüş bulu-Osrn Mithat Hemşeri ile bestekâr kın an Nihat Akln evvelki Bece hakrahmetine kavuşmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1959
  • artmadan bir tanker kayboldu ş ERDEK,HUSUSÎ lskewt11 flrtın* yüzünden Edincik fcavhr^ en kalkan bir petrol tankeri Solmuşturc'varıner tankerin Kapıdağ yarımadası dİMw an sıvındığını tahmin etmekteta1k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1959
  • [ÖZDEMIR GÜRSOYI 33 yaşında seyyar satıcı Sadık Kayhan'ın cesedi Zivcrbey tren köprüsünün altında suda gösterilen yerde bulunmuştur Kadıköy'de faili meçhul bir cinayet daha işlendi Gece bir içki âlemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1959
  • Bir DP kongresinde vapurda haremlik selâmlık istendi İZMİR,HUSUSÎ İki D.P.kongresinde Demokrat Parti mebusları tarafından basın'a Gazetecilik dersi verilmiş bir delege ise vapurlarda kadınlarla erkekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1959
  • 1ÖZDEMİR GÜRSOYI Cesedin bulunduğu dere kenarındaki bâzı aya* «leri polisin şüphesini çekmiştir.Maktulle o gece içki içen bâzı kimselerin ayakkabıları bu izlere tatbik edilmiş ve uydukları anlaşılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1959
  • Kopan vapur merdiveni 7 kişiyi yaraladı Dün saat 14.30 da Karadeniz seferinden dönen «Akdeniz» vapuru Galata rıhtımına yanaştığı sırada yanmerdlveni kopmuş ve altında kalan 7 kişi muhtelif yerlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1959
  • YILIN EN GÜZEL KİTABI ANADOLU EVLİYALARI 50 büyük Türk Evliyasının hayat felsefe ve şiirlerini bütün güzelliği ile anlatan kitap 5 renkli,resimli kuvertür,tamamen bez kaplı,hususî cilt,16 tane renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1959
  • YENİ KÖPRÜ 2?SS?Tr ^la» ^prüsünün inşaat,bitnU.tir/To^,0^.ile 81^cl.H.lwn^İy'5Sy^lSSlf ^ÜSE** 26 metredir.rünün demir aksam,Eskişehir ve r S u2un,« ir müddetten beri tehirli olarak çalışmaktadırlar.Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1959
  • Aksal,C.H.P.nin sosyal politikası hakkında konuştu «Herkese refah» diyen Genel Sekreter,vatandaşın seçimleri beklediğini söyledi ZONGULDAK,İLHAMI SOYSAL bildiriyor.C.H.P.Genel Sekreteri İsmail Rüştü A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1959
  • İnönü seçim ihtimali üzerinde yine durdu CM.Genel Başkam "Gelecek yılın seçim senesi olması için bütün işaretler ufukta görülüyor,dedi Satır konuşurken,Gülek kongreyi terketti.İnönü,iktidarın vaadierl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1959
  • Kıbrıs'la Silâh Teslimi İslendi Anayasa Komitesinin de çalışmalarına tekrar başlaması bekleniyor LEFKOŞA,T.H.A.Z NGÎLİZ makamları,Adadaki I Türk ve Rumları ellerinde bulunan silâhları 10 gün içinde Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1959
  • ANKARA'DA DAĞITILAN İRTİCA!BEYANNAME ANKARA,HUSUSÎ Evvelki gece Yenişehir semtinde bazı evlere irticai mahiyette dağıtılan beyannamelerle ilgili tahkikata dün Birinci Şube elkoymuş ve 6 kişinin ifâdes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1959
  • [KEYSTONE1 MÜSTAKBEL İRAN KRALİÇESİ FERAH DÎBÂ,PARtS HAVA ALANINDA.Şah 7 gün 7 gece düğün yapacak Resmî açıklama yarın yapılacak.Dîbâ Paris'te elbiseler alıyor TAHRAN,A.P.5 RAN halkı,Şah Rıza Pehlevî'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.10.1959
  • SAYFA:2 MİLLİYET ¦İM Amerika 'dan MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Bugün elime geçen MİLLİi irilerden 17 Ekim tarihlisinde D.P.mebusu Kavuncunun tekzibini gördüm.Kavuncu D.P.den ayrılacağına dair gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.10.1959
  • EKİM 1959-MILLIYET SAYFA:3 İHTİLALİN UÇUNCU YILDÖNÜMÜNDE:KUSKUN MACARİSTAN a Röportaj:NAMIK SEVİK komünist olmayacak!VALERİNA Benki-ne yaparsa yapsın,küçük İlonka,Margareth Boski'nin söyv lediği gibi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • inönü seçim ihtimali üzerinde yine durdu t Baştarafı Birincide Hiııbir sıkıntı çekiyorsunuz.Bunların hepsinden kurtulmak,secim yolsuz-İlıklarına mâni olmak,uyanık olmaya başlanmıştır.Ümidini C.H.P.ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • FIRTINADAN BİR TANKER KAYBOLDU t Baştaraft Birincide t kereste yüklü motorun 7 kişilik ürettebatı dün kurtularak Kandıraya fctirilmiştir.Bâzı gazeteler tarafından mürette-Jrtın ölmüş olduklarının yazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • IKARUS,MAVAG VE CSEPEL Kamyon ve Otobüsleri Ellerinde Macaf MOGÜRT grubu mâmûlâtı İKARUS,MAVAG ve CSEPEL Kamyon ve Otobüsleri bulunanların yedek parça ihtiyaçlarını tesbit ettirmek üzere aşağıdaki adr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • AKSAL,C.H.P NİN SOSYAL POLİTİKASI HAKKINDA KONUŞTU Baştarajı Birincide «Emek sahiplerini Türk Milleti denilen bu büyük ailenin içinde daha hür ve daha Mes'ut müreffeh görmek C.I1.P.0,arak bizim vazgeç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • BÖLÜKBAŞİ ANAYASANIN TÂDİLİNİ İSTEDİ Aldoğan da,muhalif mebuslardan Meclisi terk etmelerini taleb etti C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükpası İstanbul 11 kongresini kapatırken «Bizi D.P.saflarına davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • Füzelere dair açıklamayı Sayar yapacak Reisicumhur,Meclisi açış konuşmasını hazırlıyor ANKARA,ERDOĞAN ÖRTÜLÜ BİLDİRİYOR Cumhurbaşkanı Celâl Bayar.1 Kasım Pazar günü Mecliste yapacağı açış konuşmasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • Bir DP kongresinde vapurda haremlik selâmlık istendi 6 Baştarafı Birincide «1961 de seçim olacak ve millete İnanmamanın,millî irade ile alay etmenin cezasını göreceklerdir».HAREMLİK SELÂMLIK Karşıyaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • T.MİTHAT HEMŞERİ VE OSMAN NİHAT AKIN VEFAT ETTİ t Baştrırajı Birincide Meslektaşımızın bu anî ölümü sebebiyle teesşürümü«ü bildirir ve kederli ailesine başsağlığı dileriz.Merhumun cenazesi bugün öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • Kadıköy'de faili meçhul bir cinayet daha işlendi t Baştarafı Birincide rağmen seyyar satıcı bulunamamıştır.Sabah saat 7 de Ziverbey tren köprüsünün altında suda bir cesedin bulunduğunu görenler durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • F.BAHÇE HUSUSÎ MAÇTA K.PASA'YI 5-1 MAĞLÛP ETTİ Baştarajı Altıncıda Oyuna süratli başlayan Kasımpaşa,daha S inci dakikada Ahmet'in ceza çizgisi üzerinden çektiği bir sütle galibiyete ulaşmıştır:0-1.Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • AMATÖR TAKIM 6 KASIM'DA IRAK'LA OYNUYOR t Baştarafı Altıncıda müsabakalara katılan en kalabalık kafile olmamıza rağmen,sporcurların disipline aykırı hareketlerine rastlamadık.LUbnandn aldığımız derece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • ANKARA'DA ALTAY VE DEMİRSPOR GALİP t Baştarafı Altıncıda aktardığı top Coşkun'un ayağından fileleri buldu.Golün yapıldığı sırada Ankaragücü defansı âdeta seyirci veziyetinde idi.Devre bu netice ile bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • G.Saray G.Tepe'yi güçlükle yendi:2-1 Baştarafı Altıncıda ettiği hakikati dün bir kere daha ortaya çıkıyordu.Evet penaltı yüksek bir tansiyon taşıyan maçın havasını bozmaya kâfi.gelmişti.Doğrusunu söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • ALÂKA KESME Nuri Ercüment Aksoyer'in müessesemizle ilgisi kesilmiştir.DENTA REVNAK Laboratuarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • mm size,kuiut ad saa2at goiilacak Liralık 2 Keşide Istanbul Levent'de 10 Mart 1960 Çekilişinde L 29 Aralık 1959 çekilişinde Bahçeli Ev 75.000 Lira kıymetinde kaloriferli Dükkân 50.000 Lira kıymetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • YENİ İTHAL ETTİĞİMİZ 39 RENK ALMAN MALI BATI VENEDİK STORU M2 NEJAT ERSEN Tel:48 45 45 Halaskârgazi cad.283 Osmanbey İst.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ SATİLİK EMLÂK KADIKÖY Çlftehavuzlarda 5 oda,1 hol banyo,mulfak,tuvalet,ün kıtımda muazzam kapalı balkonlu katlar acele.36 92 23.DAVUTPAŞA Gümrükçü sok.6/1 sayılı,3 katlı,6 daireli a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • SIlM» S siS^S^* Tamamen modern tesislerde imâl edilen tam61 çeşit salam ve sozislerimiz rakipsizdir.ÜÇ YILDIZ Memleketimizin en Büyük Salam.Sosis Sanayii FABRİKA TSL ı W^T1» BLSO ı 22 01 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1959
  • OYQ Fabrikalarının diğer çeşitleri:SADOLUX sentetik oto boyası)KlNOX dahili boya ı DYOLUX sınai fırın boyası)DYOMAT mat dahili lıoya)VERNİKLER No.1 24 2ü)DİKKAT:Boya alırkt-n işinizin mahiyetine en uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.10.1959
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G BMA YPKp,G.Saray 10 8 2 0 25 3 18 2 Beşiktaş 7 5 2 0 15 3 12 2 F.Bahçe 8 5 2 1 20 10 12 4 İst.Spor 8 3 4 1 11 4 10 6 İz.Spor 11 3 4 4 12 14 10 12 D.Spor 6411 10 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1959
  • F.Bahçe hususî maçla K.Paşayı 5-1 mağlûp elti iyi bir oyun çıkaran Sarı.Lacivertliler âdetlerini bozmayarak yine ilk golü yediler STAD:Fenerbahçe SEYİRCİ:1.500 Tahminî)HAKEM:Orhan FENERBAHÇE:Şükrü [Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1959
  • AMATÖR TAKIM 6 KASIM'DA IRAK'LA OYNUYOR AMATÖR millî takımımızın Irak ve Lübnan ile yapacağı Roma Olimpiyatları seçme müsabakalarının tarihleri belli olmuştur.Buna göre ilk maçımızı 6 Kasımda Bağdat't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1959
  • YEŞİLDİREK 2-1 EYÜP'Ü YENDİ Mahallil ligin altncı haftası,dün Şeref Stadında yapılan iki karşıalşma İle sona ermiştir.Günün ilk müsabakasında Beyoğluspor ve Taksim,ilk devrede atılan gollerle 1-1 bera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1959
  • GÖZTEPE hakemden DAVACI Kafile Başkanı Naci İstanbullu "İcap ederse Millî liglerden de çekiliriz,dedi.Halk hakemi protesto etti.Göztepeli idareciler de tartakladı D ÜN oynanan Galatasaray Göztepe maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1959
  • ı m».Saray 6.Tepe çlfihle Galatasaray^ galip getiren penaltı itirazlara sebep oldu PENÂETI A^İAfftt JİZAMÎ YAPILDI ili' I,ı».ıı.n,iiiwwwmMWWI.mu».I mı VE PERBE BÖYLE 1HAU1 ixM^KYUNJ Maçın 88.dakikasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1959
  • umru beraber Açık farklı galibiyeti beklenen Kırmızı Siyahlılar ilk devreyi 0-1 mağlûp bitirdi SEYİRCİ:16.301 HASILAT:66.145 HAKEMLER:Gezini Başar Seyfl Yüksel Ohannes Çakır KARAGÜMRÜK:Tamer Gökçen »Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1959
  • DEMİRSPOR SEKER HİLÂL MAÇI COK SERT CEREYAN ETTİ.ŞEKER HİLÂL 9 KİŞİ OYNADI STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:3713 HASILAT:14.595 Lira HAKEMLER:Nejat Şener,Orhan Kutucular,Orhan Yalr^ıç.ALTAY:Akın Kâmil Ertan Yılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor