Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.10.1959
  • Atina konferansı bugün açılıyor.Denktaş dün Atina'ya gitti RODOS,AP.BAŞPİSKOPOS Makarios ve General Grivas,aralarındaki ihtilâfı halletmek için dün Rodos'ta buluşmuşlar ve akşam üzeri görüşmelere başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1959
  • İYİDERE KERESTE FABRİKASI YANDI Zararın 10 milyon lirayı bulduğu bildiriliyor.300 işçi açıkta kaldı RİZE,Hususî Muhabirimiz YUSUF KENAN MURAT'tan İyidere kereste fabrikası dün gece yanmıştır.Zarar 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1959
  • ATOM DENİZALTISI BİR BALİNAYA ÇARPARAK BOZULDU PORTSMOUTH,A.A.Seadragon adındaki nüklear denizaltı deneme seferi sırasında bir balinaya çarpmıştır.Çarpışma neticesinde pervanede ve şaftta bozukluk mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1959
  • DİYARBAKIR,İSPARTA,KARS VE YOZGAT VALİLERİ DEĞİŞTİ ANKARA,HUSUSÎ İsparta valisi Mazlum Yegül ile Kars valisi.Dahiliye Vekâleti müsteşar muavinliklerine,Dahiliye Vekâleti müsteşar muavinleri Muhlis Bab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1959
  • [Mıi_X,l*ü,l'J MARİO LANZA ÖLDÜ ROMA,RADYO Tanınmış tenor ve sinema yıldızı Mario Lanza dün Roma'da ölmüştür.Asıl ismi Alfred Arnold Cocozza olan Mario Lanza 31 Ocak 1921 de New Yorkta doğmuş,müzik ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1959
  • İNGİLTERE'DE seçim bugün 35.398.432 İngiliz seçmeni 630 Mebus seçecek.Her iki partinin kazanma şansı müsavi LONDRA,A.A.35,398,432 İngiliz seçmeni,kendilerini 5 yıllık bir devre içîn Parlâmentoda temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1959
  • Tophaneyi altına a Hâdiseyejstimlâki istenen 50 dükkân sahihlerinin mümanaatı seheh oldu Tophane'de 50 kadar dükkânın' istimlâk edilmesi sırasında,dün muhtemel bâzı hâdiseler güçlükle önlenmiştir.Neca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1959
  • JLLEXAMDRA GİTTİ [İLHAN DEMİRELI İngiltere kraliyet ailesinin en güzel prensesi Alexandra şehrimizde 17 saat kaldıktan sonra hususi uçağı İle dün saat 15 de Londraya gitmiştir,üzerinde beyaz truvakar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1959
  • CENTO VEKİLLER Konseyi toplandı Adnan Menderes teşkilâtta bir kumandanlık ihdasını istedi WASHINGTON ABDİ İPEKÇİ BİLDİRİYOR CENTO Vekiller Konseyinin dün başlayan toplantısında Başvekil Adnan Menderes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1959
  • MENDERES'E "TURK BASINI,HAKKINDA SUAL SORULDU WASHINGTON ABDİ İPEKÇİ BİLDİRİYOR BAŞVEKİL Adnan Menderes kendisine «Türk basını» hakkında sual soran gazetecilere,¦Türkiye'de basın hürriyeti olduğunu» s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1959
  • öldUrülen Ahmet Merter'in iki oğlu Tahsin solda)ve Rauf otomobilin kapısında)dün Bakırköy Adliyesinde babalarının vasiyetnamesinin açılmasını Imklediler.Ahmet Merter'in vasiyetnamesinin bugün açılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1959
  • MİLLİYET KERVANI MİLLİYET KERVANI ile Marmara bölgesini dolaşan arkadaşlarımızın bu geziye ait yazılarını yayınlamağa devam ediyoruz.Bugün de üçüncü sayfada BURSA'ya ait yazıları bulacaksınız.Yarın BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1959
  • ÜÇ BASIN I* III 11 davası duştu Ulus Gazetesi de bir dâvasından beraat etti.İstanbul'da 4 gazeteci para cezasına mahkûm oldu ISTANBUL,Ankara,İzmir,I Mersin ve Zonguldak'ta dün 34 basın dâvasına bakılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1959
  • SİYASI TOPLANTI [AJ».l Hindistan'da İktidarda bulunan «Kongre Partisi» geçen hafta Çandrigar'da senelik toplantısını yapmış ve bu toplantıya Başvekil Nehru da katılmıştır.Resimde Nehru ye parti arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1959
  • KASIM'A SUİKAST YAPILDI Silahla suikasta uğnyan Irak'ın «Kuvvetli Adamı» diye tanınan GnL Kasım.miŞtlF.Bağdatta Örfî İdare ilân edilmiştir.Suikast saat 1-8.30 da El Reşit caddesinde vukubulmuştur.Başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1959
  • L.E.T SCHOOL İNGİLİZCE KURSLARI &ış devresi ingilizce Kursları başladı.Türk ve ingiliz öğretmenler idaresinde hiç bilmiyenlere,ortalara ve ilerilere gündüz ve akşam saatlerinde dersler verilir.Ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • r I AK VIM V/l\OM!Kış şezonu^münasebetile ESTRELl-A^DrAMERICA adlı Arjantin Orkestrası ve Şantözü CLAUDIA D'LARA'yı Bu akşamdan itibaren Pavyonunda takdim eder I el:41* 74 i*2-48 2Ü IH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • W—mmı mm i I mwmm—I TEPEBAŞI GAZİNOSU Programı HER AKŞAM KAPALI SALONDA DEVAM EDİYOR Hor pazar saat 1330 da içkisiz aile matinesi.Telef ün:U 26 90 1 ı l.I I Ill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • TERCÜMAN ARANIYOR Büyük bir ecnebi girketU istihdam edilmek üzere,Türkçeden Ingilizcçye ve Ingilizceden Türkçeye tercüme yapmaya muKîeüir iki tercümana ihtiyaç vanjjr.Taliplerin ip.r'üzee ve Türkçe ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • MEMUR ve DAKTİLOLAR alınacaktır Muhasebe bilgisi »Man hse tansiili ve askerliğini yapmış memur ile Orti tahsilli temi:yazabilen Bn-Daktilolar alınacaktır.TÜKKİY* GENEL SİGORTA A.O Sirkeci Yem Posiahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • Piyasaya arzedilen lorlasıyecılerden ısrarla araymn ATLAS m«rk# ma Muhtelif DOLMA KALEM'I er Toptan satış yeri:ATLAS TİCARETEVİ Sabuncu han ad.MERKEZ ÇARŞILI HAN 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • I I 'QmqMm&u OĞLAK BURCU fai [22 Aralık 20 Ocak] Bugünlerde sizden çok bahsedilecek.Tenktd gözü İle bakanları düşünerek hareket ediniz.KOVA BURCU it [21 Ocak 19 Şubat] Eski bir plândan vazgeçeceksiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • 'illimin m unumu mı inimi ıııı ıı mı ı ıı ı m.ninni İSTANBUL E 7.27 Açılıg ve program 7.30 E Karışık sabah müziği 8.00 Hail berler 8.15 Şarkılar 8.30 Phij E Spitalny kızlar orkestrası 8.4fı ğ Tüıküler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • BULMAĞA I 2 3 4 5 6 7 8 9.10 İ 6 SOLDAN SAĞA:1 Makinelerde bâzı müteharrik kısımları kucaklıyan istinadgâh;Eskiden devletin gayri müslim teb'ası.2 Yaşama müddeti;Yüzümüzün bir tarafı.3 Bir ilimiz;Su;B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • I ACELE SATİLİK DAİRELER Kaloriferli,parkeli,70 metrekareli daireler 38 bin liraya satıılktır.Kacırılnınz fırsat.Lâleli caddesi nihayetinde Türkeli cad.No.132.II ı ı 1 ı ı ıı »ıı I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • SAKARYA Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi:İDARE MECLİSİNDEN Adapazarı'nda en son TEKNİK ^e montesine başladığımız ve pek yakında faalivete geçecek olan KONTRAPLÂK FABRİKAMIZ Yurdumuzda ilk olarak KURU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • 35150 NUMARALI KRAYZLER NARKA Koyu mavi 48 model arabam çalınmıştır.Bulana 500 lira mükâfat verilecek.Tel:22 71 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • Yeni yollara trafik işaretleri konulacak Şehir içindeki yeni yollara ışıklı trafik işaretleri konulacaktır.İngüterede yapılan Topkapı Beyazıt yoluna ait trafik işaretleri etüdü plânı,dün Belediye Reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • KALORİFERLER BUGÜNDE İTİBAREN YAKILACAK Havaların birden soğuması üzerine Belediye kaloriferlerin derhal yakılmasına karar verdi.Yakmayanlar ceza görecek Kaloriferler bugünden itibaren yakılacaktır.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • wmmz wm?z ™w*m-f SİYASET 'DÜNYASINDA ot-TAHRAN'dan Yazıyor CENTO Yeni istikamet BAĞDAT Paktı Vekiller Konseyi dür» VVashingtonda 3 gün sürecek olan çalışmalarına başlamıştır.Bu seferki toplantı daha e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • Üniversiteye 9033 öğrenci aday olarak müracaat etti Tesbit edilen rakamlara göre Edebiyat ile Fen Fakültesinin bâzı dallarında kontenjan dolmadı İstanbul üniversitesine bu devre alınacak 3405 öğrenciy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • Opera binası 20 milyona Hazineye devredildi Taksimde,inşaatı senelerdir bitirilemiyen Opera binası dün Belediye tarafından resmen hazineye devredilmiştir.Kendi imkânları ile binayı tamamlayamayacağım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • C.H.P.Genel Sekreteri Aksal şehrimize geliyor CHP.nin yeni Genel Sekreteri İç* mail Rüştü Aksal.Cumartesi günü Ankaradan şehrimize gelecektir.Aksal,tstanbuldaki ilk konuşmasını da Pazar günü Kadıköy i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • Saraçhane Edlrnekapı yolu betonu dökülüyor Saraçhane Edlrnekapı yolunun beton dökümüne başlanmıştır.Şimdilik,yolun Vefa stadından Edirnekapıya kadar olan kısım betonu dökülecektir.Vefa stadı İle Saraç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • TEŞEKKÜR İzmir'in tanınmış iş adamlarından ailemizin kıymetli büyüğü Bay Nazmi FİLİBELİ'nin 24/9/1959 akşamı aramızdan ani ufulü dolayısıyla mektup veya telgrafla taziyet lütfunda bulunan taşradaki hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • I Aileler ve okul derdi ELEN mektuplar,edilen telefonlar,dinle-I yjpdigim vak'alar ve bizzat içinde bulunduğum dert gösteriyor ki,İstanbul şehri der-saadetinde okul dâvası,aileleri kara kara düşündüre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • ÜLÜM Dul Bayan Viktorya Venturero ve çocukları,Dul Bayan Klara Venturero ve çocukları,Bay ve bayan Leon Karako Paris)Bay ve Bayan Vitall Venturero ve çocukları,Bay ve Bayan Albert Abrevaya ve çocuklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • TANINMIŞ karikatüristlerin 10 Eklm'de Yeşilay Sanat galerisinde açılacaktır.Nuruosmaniye caddesi 17/1 numarada tesis edilen Yeşilay sanat ga-Jerlsindekl sergi bir hafta devam edecektir.CADDE kenarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • LASTİK DONLARI Yavrunuza don alırken/OİKİŞSİZ ve BABY markalı olmasına dikkat ediniz.Toptan satışı TahlaW* igpvuk üşk Tarhan Hm 8 T *ı 228680
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • ARAMIYOR Muhasebe yardımcısı Bayan,Lise mezunu,doğru,çabuk hesap e\yazısiyle fotoğraflı mektup P.K.760
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • I 111 SATILIK Yeni bir astragan manto her gün 12-15 arası 48 68 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • ACI BİR ÖLÜM Tıp Fakültesi 1954 senesi mezunlarından olup,Amerika'da beyin cerrahisi ihtisası yapmakta iken elim bir otomobil kazası neticesinde vefat eden Dr.NECDET GOKSEL'in cenazesi,bugün öğle nama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • Eylul'de Balıkhaneye 2,5 milyonluk balık geldi Eylül ayı içinde Balıkhaneye 978 ton balık gelmiştir.Değeri 2,5 milyon lirayı geçen balıkjar İçinde 843 bin çil* palamut ve SOO kilo torik de bulunmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dö^jzİ Şirkeümizce temin edilmek suretiyJe çimento torbası imâline mahsus kraft kâğıdı satın alınacakta*.Kreit kâğıdına ait tekliflerin engeç 15/10/959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1959
  • r SİNEMALAR I 1 BEYOĞLU ALKAZAB Tel:44 25 62)Ah Raj Kapoor Türkçe.ATLAS Tel:440835)İspanyol Aşkı Canncı Sevilla Renkli tng.EMEK Tel:44 84 39)Pariste İkimiz Bob Hope Fernandel Anita Ekberg Renkli ÎngiN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.10.1959
  • M—lK» —tu I Ml— 1 Y TAKSİTLE »faizsizm.Bostancı Kartal arasında Ankara asfaltından Deniz kenarına kadar olan sahada satılık par-S sellenmiş her keseye uygun arsalar.S Müracaat:EMLÂK ve TİCARET A.Ş.Bos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1959
  • TRİANON Öğle ve Akşam Ucuz ve Nefis Yemekleriyle emrinizdedir.Tel:44 62 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1959
  • aâazato MMfcU Tekrar başladığını sayın müşterilerine müjdeler KUMAŞ KONFEKSYON TUHAFİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1959
  • 21PUAN OKULLAR ASİ BİLGİ YARIŞMASI ^^Sfe s^^wrfB5figîS3Sj3tj?flnwuo»ı*sw*-HER ONBEŞ GÜNDE BİR CUMARTESİ GÜNLERİ SAAT 21.30 DA İSTANBUL RADYOSUNDA PROGRAMI TAKDİM EDEN:Londra'dan özel olarak getirttiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1959
  • kl!I'm i oV Wör Jöo(i 5 T 5 RT Y* j&y VS 5ör ö8 öBft7 tö 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1959
  • 1 Kişiye TAM URA Mg&tfî:1 Kişiye 20 00C 1 Kişiye 10.000 2 Kişiye 10.000 2 Kişiye 5.000 Lira GARANTİ BANKASI tVjV.iVûy^v.V/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1959
  • BOĞAZ YOLCÜLABINA Kandilli Bebek sırtlarında likilen yüksek kuleler arasına boğaz üzerinden klavnz neU gekmt ameliyesi haftanın Pazartesi.Salı.Çarşamba.Perşembe Cuma günlerinden birinde yapılacağından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1959
  • A|-Ç BİR YAPRAK Muâviye DİNÎ makaleler nekreden bir mecmuada,Peygamberimizin ashabına söğmek* başlıklı bir yazı gördüm.Ben hiitüa İslâm tarihini bilen ve okuyanlar gibi Peygamberimizin eli kıymetli sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1959
  • PİYANGODA KAZANAN NUMARALAR Millî Piyango'nun 7/Ekim/1959 çekilişi dün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır:İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:398959 Numara 500.000 Lira 111096 Numara 200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1959
  • İLLİYET KERVÂ fi »A Uü MANIN kazındı İmar bekleyen şehir,yangınlar yüzünden isteğine ulaşmakta gecikiyor A Oâuz ONGEN YEŞİL Bursa.*y«f,ç„A Klasik bir söz olmasına rağmen Bursadan bahsedecekseniz,«yeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1959
  • Etibank'ın 5 Ekim 1959 ikramiye keşidesi Ankara'da Sıhhıye'de Etibank Umum Müdürlük binasında 3 üncü Noter huzurunda yapılmıştır.KAVAKLIDERE'DE APARTMAN DAİRESİ VEYA 40.000 LİRA Karaköy Şubemizden 595
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.10.1959
  • lİİİllİtİlİİİiİ VAR MA3NOÜA?tEÖ^|R!t i;İSPi^;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1959
  • S3 w BABA Bu KAI SÜRÜI-TÜL.EKİ Ç KAR.J1İ5 MAK İÇİN yiNE NE SEBEP BUU DUDUN—Bie TUK LU DALA/WA-4gj^^~ W£ 4 S*/s£i Sİ Wr^N^S1 ^^ü^^7 '^üSl^^ k$töfc ğK#İ "32PW JPOİ CUUı-WM VINCENT,i 9-2»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1959
  • JOHNNY HAZARD DUKtCANA GieolL-EI^.NE VAPACA 3IN1 UNUTMA.EVET.BıPAZ SONRA HEK-ŞEV TAMAW OLACAK.ÛM a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1959
  • EWAH SuRA u\BAK l^)ö" o#»3 P^7*#S1 iP\m-14 tt—J ya V ^NEREye/1 T" s p jj5t^^- CII^r^;âi ^r İf^'H^V S i v-t i ¦Be»» r-V^^Z 6 a ç^^r ı f v^ »w K r£«C2*-*Nf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1959
  • ben İKİ SENEDEN BERİ TKA5 oujyo-'RUAA-71/t ti m M m* o JS-r-ifcLü fi»^ W^^Ok OH SAH OSMAN m 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1959
  • Milliuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1959
  • HtCKİ Perşembe RUMÎ 1379 8 1375 R.âhır EKİM Eylül 5 l 1 9 5 9 25 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 6.01 12.18 Öğle 12.02 6.19 İkindi 15.14 9.31 Akşarr 1 17.41 12.00 Yatsı 19.11 1.30 İmsak 4.20 10.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1959
  • SARIKAMIŞ ASKERÎ SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN Kars Sarıkamış Ardahan Birlikleri için aşağıda gösterilen yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile satın alınecaktır.Şartnamesi Komisyonda görülebili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1959
  • 1 Çocuklarınıza,her sabah kahvalhda »besleyici ve lezzetli nefis SANA sürülmüş' birkaç dilim ekmek vermekle Tahsillerini kolaylaştırabilirsiniz.SANA,onlara bedenî ve manevî inkişafları için elzem olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1959
  • om mıııııımııııııııiM imin MiımııifııııııiHiı DEGERLt gazeteci,röportajcı,fıkf» yazarı EE Cemal Refik DELİBAŞ,30 Eylül 1959 Çarşam-Eş ba günü,54 yaşında iken öldü.Şebinkarahi-EE sar'lı olan rahmetli,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1959
  • *v d ö^ El işlerinizde,emeğinizi Kıymetlendirmek için KATİYEN ^SOLMAZ ve YUMAKLARINI KULLANINIZ imalâtçı sıfatiyle Satış yeri:EMEL Ticaret Evi Marpaççular No.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1959
  • •Brahms'ı Sever misiniz?romanı dün bir hatâ olarak yanlış çıkmıştır.Dünkü kısmı tekrar eder ve okuyucularımızdan özür dileriz.Halbuki Paııle artık onu dinlemiyordu.Vakit ilerlemişti.Roger,kahveleri be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1959
  • AŞKA DOYMAYANLAR Yazan:Alberto MORAVİA Türkçesi:O.AZİZOĞLU Yarı memnun yarı iğrenir ir halde iste bu her şeyin sonu diye düşünüyordu eli dudaklarından çekerken.Şimdi onu dizlerime doğru çekip dudakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • BORSA SEÇİMLERİNİN TEHİRİ MUHTEMEL Türkiye Borsaları idare heyetleri •eğimlerinin gelecek seneye tehiri muhtemeldir.Borsalar Kanunu değişeceğinden seçimlerin de yeni kanun çerçevesi dahilinde yapılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • Bir kadın ile oğlu kezzapla yakıldı 28 yaşında Yavuz Gürer,eski metresi Fatma ile oğlunun yüzüne kezzap dökerek yaktığı iddiasiyle yakalanmıştır.Hâdise,Şişli Şafak sokak,Seyhan apartmanının holünde ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • Sayın Doktor ve Eczacılara Acı olmayan PALNICETIN Tablet 125 mg.Chlor&npntnicol Palmitate)Bol miktarda piyasaya arzedümiştir,AKSU LABORATUARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • 1DP0N,bag,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ve bayanların muayyen zamanlardaki sancılarını teskin için faydalıdır v.l/GÜNDE W;TABLETİ KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • Baştarafı Birincide evvel teşekkül eden «daimî askerî yardımcılar grubu» na muvazi olarak,antlaşma teşkilâtı dahilinde bir de kumanda teşekkülü kurulması teklifinde bulunmuştur.Tedafüi bir hüviyet arz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • DOĞU KARADENİZ İÇİN 20 SÖZLÜ SORU VERİLİYOR ANKARA,HUSUSÎ Doğu Karadeniz bölgesindeki tetkik ve temaslarını bitirerek cehrimize dönen C.H.P.Ankara Mebusu Hasan Tez Rize ve Hemşin'in açlık tehlikesi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • Menderes'e "Türk Basını hakkında sual soruldu t Baştnrajı Birincide besi olmadığını da unutmamanız lâzımdır.Eğer bazı gazetelerimizin neşriyatını gürebilscydiniz meselenin ne olduğunu gayet iyi anlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • Kasım'a suikast yapıldı Baştara^ı Birincide luğunu subaylar ve komünist teşekküllerin gönderdiği telgraflar teşkil etmektedir.IRAK'TA ÇARPIŞMALAR BEYRUT,THA.Irak'ın muhtelif şehirlerinde ve Bağdat'ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • BİR ÖKÜZ PARA BİR İNEK DE ALTIN YUTTU ANTALYA,HUSUSÎ Bir öküz 2100 lira,bir inek de altın yutmuştur.Antalya'nın Kemer Nahiyesine bağlı Baladız köyünden Mümin Taşkıran çift sürerken içinde 2100 lira bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • Avrupa'da 4 lisanda bir Mecmua yayınlanacak BONN,A.A-Fransız «Paris Match»,İtalyan «Cpoca»,İngiliz «Financial Times» ve Alman «Die Welt» mecmualarının naşirleri,I960 yılı başından itibaren İngilizce,F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • Ü C BASIN DÂVASI DÜŞTÜ t Baştarafı Birincide sına edilmelerini talep etmiştir.Savcı şöyle demiştir:«Bu yazıda lâikliği müdafaa edenler dinsizlikle itham edilmektedir.Memleket idaresi objektif olarak a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • HAZNEDAR CİNAYETİNE m KADIN DA KARIŞTI t Baştarafı Birincide A.MEHTERİN VASİYETİ Maktul Ahmet Merter 1956 yılında hir vasiyetname hazırlamış ve bunu Bakırköy Noterliğine tevdi etmiştir.Noter bu vasiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • TÜRK KAFİLESİ YARIN BEYRUT'TA ğ Baştaraft Altıncıda AKDENİZ OLİMPİYATLARIN-DAN HABERLER III üncü Akdeniz oyunlarına katılan Tunus'un tek ümidi orta sıklette dövüşecek olan Omrane Sadoktur.Yıkıcı sağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • İSMET U LU 6 İSTİFA ETTİ t Baştarafı Altıncıda mı ile Fransada oynanacak maç münasebeti ile bir vapur seyahati tertiplemeye karar vermiştir.Bu iş için önümüzdeki hafta çalışmaya başlanacak ve bu seyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • Bu Nefis Bisküiler Niçin Rağbet Görüyor Çünki:ARI'nın Piknik Pötibör Mari Bisküileri en modern tesislerde imal edilerek sıhhi Naylon torbalar İçinde satıl* maktadır.ARI BİSKÜİLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğünden l 8007.38 Ur* keş'f bedelli basma yazı ve resimleri derleme müdürü ğü binası tamui için 27 Ekim 1959 sah günü saat 15 de Deneme Müdürlüğü bir.asmda acJt e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • İLAN Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden İhraç edilmek üzete 10.000 ton Trakya Durum Buğdayı ve 20.000 con beyaz arpa satılacaktır.İşbu satışa ait ilânımız 7/10/959 tarihinden itibaren saat 9 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • MÜSABAKA AMBLEM,AFİŞ VE TİRE RESİM MÜSABAKALARI TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASINDAN Bankamızın imâr ve iskân faaliyetinin halkımıza tanıttırılması gayesiyle,resim afiş,grafik ve yazı sanatkârları ve bu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • KELİMESİ lOOkURUŞ TELEFON İ7 M 10 SATILIK EMLAK FATİHTE devren sat.berber dükkânı.21 33 15.FATİHTE devren sat.otel,21 33 15 SAT.apartman katı,geniş 4 oda» h,bos,2 teraslı,kaloriferli,tamamen yağlıboya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1959
  • i.Sporlu futbolcular!malzemecîleri soydu Dün oynanan İstanbulspor Adalet maçı esnasında İstanbulspnılu futbolcuların soyunma odasından saat,dolmakalem ve paralan çalınmıştır.Maçtan sonra soyunma odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.10.1959
  • TURK KAFİLESİ arın Beyrut'ta Akdeniz oyunlarına katılacak memleketlerin spor kafileleri de Beyrut'a gelmeye başladı Büyük bir merasimle açılacak Akdeniz Şampiyonasının biletleri satışa çıkarıldı Akden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1959
  • ALTAYLI AYHAN VE Yılmaza izin verilmedi Bu hafta G.Saray ve K.Gümrük ile karşılaşacak olan Siyah Beyazlılar yarın sabah geliyorlar İZMİR,HUSUSÎ Milli ligde bu hafta Karagümrük ve Galatasaray ile karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1959
  • İSMET ULU ETTİ Fikret Kırcan'a lam selâhiyetle Futbol Şubesi Kaptanlığı teklifi yapıldı.F.Bahçe Nice maçlarının tarihleri belli oldu FIKEET KIR CAN Tekrar vazifeye davet edildi FENERBAHÇE Kulübü Umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1959
  • I.Spor Adale 1-1 berabere Kuvvet ölçülerinde ağır basan Sarı-Siyahlılar 42 dakikada beraberlik golünü atabildiler SEYİRCİ:16.430 HASILAT:63524 TL.HAKEMLER:Doğan Babacan Halit Ege Nuri Peltekoğlu ISTAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1959
  • B.T.U.M.Roma Olimpiyatlarına daha iyi çalışılacağını söyledi.S.Cenap Berksoy Federasyonu itham ediyor ANKARA,HUSUSÎ TAHRAN'da Ruslara karşı kaybettiğimiz dünya şampiyonluğunun akisleri devam etmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1959
  • BEŞİKTAŞ K.GUMRUKü RAHAT YENDİ:2-0 Si YAH-BEYAZLILARIN GOLLERİNİ NAZMİ ATTI.K.GÜMRÜK SON GÜNLERİN EN KÖTÜ OYUNUNU ÇIKARTTI SEYİRCİ:16.43» HASILAT:63.524 T.L.HAKEMLER:Hakkı Gürüz Hallt Ege Nuri Pelteko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor