Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • [İLHAN DEMİRELI YFMİ Yfll Gümüşsüyü caddesinin ve bilhassa Taksim meydanının trafik kesafetini azaltmak için Dolmahahçe-fcHI lUL den Harbiye istikametine gidecek vasıtaların istifade edecekleri yeni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • 2000 kilometrelik demiryolu döşenecek İSTANBUL'DAN KARADENİZ VİLÂYETLERİNE UZANACAK HATTIN MALZEMESİNİ JAPONLAR TEMİN EDECEK ANKARA,HUSUSÎ j STANBUL'dan başlayıp Ka-radeniz vilâyetlerinden geçecek 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • MİLLİYET KERVANI MARMARA'da Milliyet Kervanının Marmara bölgesinde yaptığı geziye iştirak eden arkadaşlarımızın,bu seyahatte elde ettikleri intiba ve bilgi ile hazırladıkları yazıları neşre devam ediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • Rıhtım sanıklarından biri tahliye edildi Bâzı avukatlar,hâkimden siyaset yapmamaları için ihtar aldı.Polis Bumin hakkında tahkikat yapılıp yapılmadığı sorulacak GALATA rıhtımı sanıklarından biri daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • M ti.1.1 YET] istanbul'dan sonra Ankara tiyatroları da yeni sezon için sahnelerini açmışlardır.Büyük Tiyatro'da sahneye konan ilk eser Sofokles'in «Kral Oidlpus» isimli eseri olmuştur.Kesimde,Büyük Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • MACMİLLAN OMtDLl İngiltere'de Perşembe günü seçim var LONDRA,AP.İngiltere Parlâmento seçimleri önümüzdeki 8 Ekim Perşembe günü yapılacaktır.Seçimler münasebetiyle İsçi partisi ileri gelenleri Muhafaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • SEKİZ VALİNİN YERİ DEĞİŞTİ ANKARA,HUSUSÎ Dahiliye Vekâleti 8 Valinin yerlerini değiştirmiştir.Bu husustaki kararname yüksek tasdike iktiran etmiştir.Değiştirileı-Valiler arabinda Kars ve Yozgat Valile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • ZE80 ilyon dolar veriyor Yatırım projesinin tasvibi ile yardım 170 milyonu bulacak Zorlu,ziraî yardım temin edildiğini de açıkladı WASHINGTON,ABDİ İPEKÇİ BİLDİRİYOR HARİCİYE Vekili Fatin Rüştü Zorlu,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • izmir'e uçakla kan gönderilerek dört hasta kurtarıldı İZMİR,HUSUSÎ Mide kanamasından hayatları tehlike arzeden 4 hasta,İstanbul'dan kan getirtilerek ölümden kurtarılmıştır.Ali Sandıkçı,Hasan Pamukkale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • 60 lık bir adam Boğazı kesik olarak bulundu Yurdumuzda dün de 2 cinayet işlenmiştir,öldürülenler arasında boğazı kesilen 60 yaçında bir İhtiyar da bulunmaktadır.DİYARBAKIR Ergani'nin Kırlag köyünde Ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • BAŞVEKİL BU SABAH AMERİKA'YA VARACAK Menderes ile Zorlu dönüşte Atina'ya uğrayıp Yunan Başvekili ile görüşmeler yapacaklar NEW YORK,RADYO* 7EKİMDE Washington'da başlayacak CENTO toplantısına katılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • [ÎLHAN DEMİR EL Liechtenstein ülkesi hükümdarının yeğeni Hans Von Liechtenstein Sağda)arkadaşımız Metin Doğanalp'a Minik ülke hakkında izahat verirken.Liechtenstein Prensi MEMLEKETİMİZDE AVLANACAK OLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • IÖZDEMİR GÜRSOYJ MESUT ÖZDEMİR T.G.S.F.Başkanı istifa etti Mesut Özdemir,gazetecilerin hakkının temini yolunda bütün teşebbüslerin akim kaldığını söyledi T.G.S.F.Başkanı Mesut Özdemit dün saat 14 de y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • Haznedar cinayeti sanığı dün tekrar nezarete alındı Haznedar çiftliği sahibi Ahmet Merter'i öldüren kaatiller polis tarafından yakalanamamaktadır.Kaatillerden biri olduğu iddiasiyle yakalanan Rizeli M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • Milyonluk bir suiistimal Adliyeye intikal etti ANKARA,HUSUSÎ ŞeKer şirketinde,milyonlarca lirayı bulduğu iddia edilen bir yolsuzluk hâdisesi müfettişler tarafından adliyeye intikal etmiştir.Savcılık,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • IOZDEMIR GURSOY1 nİİNİİ Uunva Çocuk Gününün kutlanmasına dünden itibaren başlanmıştır.Hir hafta devanı edecek yUUUSV IIUtlu Çocuk günü münasebetiyle dün okullarda hususi törenler yapılmış ve öğrencile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • istanbul'un Kurtuluşu Bugün Kutlanıyor Vatan caddesindeki geçit resmi saat 10 da başlayacak j STANBUL'un 37 nci kurtu-I luş yıldönümü bugün kutlanacaktır.Vatan Caddesinde 10.30 da birliklerin teftişin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • Feza istasyonu bugün Ay'a 7 bin Kim.yaklaşacak Rusyanın attığı Feza İstasyonu,kendini taşıyan roketin son kademesinden ayrıımış olup bugün Türkiye saatiyl» 16.00 da Ay'a olan en yakın mesafesine ulaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1959
  • GÜVEN DERSHANESİ İNGİLİZCE KURSLARI 5 EKİMDE BAŞLIYOR Tatbikat,Ingıl z vt Türk öğretmenleri tarafından yapılacak,sınıflar scdece 15 er kişilik olacaktır.Kaydolmakta «cele ediniz.ADRFS:Beyoğlu Ağacamii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • PSİKONEVROZLAR BUGÜN,dünyanın her tarafında gittikçe artan bir hastalık grubu olan «Psikonevroz dan söz açacağım.Psikonevroz tabirini hemen hepiniz bilirsiniz,veya sadece nevroz başka bir deyimle nör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • Aralık KEŞİDESİ Liralık Zen3ln PARA İKRAMİYELERİ Paranmn sen yatırım tarihi 30 EKİM Demirbank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • REKLÂM İÇİN BEDAVA ARSA Ankara'da Çankayanın hemen arkasındaki Topraklarımızı kıymetlendirmek düşüncesiyle sadece reklfım için ayırdığımız BEDAVA ARSALARIMIZDAN Siz de 300 M2 Bir evlik)arsaya sahip ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • ¦pi I Meşhur Alman markalı Üstün Kaliteli HOUMINDEN ALMANYA ITRİYAT ve KOLONYA İÇİN ESANSLAR piyasaya arzedilmiştir!20 muhtelif koku 50 gr.hk orijinal ambalûj BAYİLERİNİZDEN ARAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • ^AiqMkufM^ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Alâka beklediğiniz yerden soğukluk göreceksiniz.Biraz kalender olunuz.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Etrafınızda yanlış kanaatler uyandırıyorsunuz.Sizi kapr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Vals ler ve marşlar 8.45 Türküler v oyun havaları 9-00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.3i1 Dans müziği ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • MİNİK BULMACA 12 3 4 5 4 3 5 BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Tanrı Dinî bir törende kur'andan okunan birkaç ayet.2 İs-tanbulda kiliseden çevrilen I bir cami.3 Bir din adamı;Bir kıymetli taş.4 Yakın 4 değil;Gönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • lii'XKDlYK Meclisi bugün toplanacaktır.Meclisin bugünkü toplantısında geçen celse komisyonlara havale edilen imar mazbataları görüşülecektir.0 EYLÜL ayı sonuna kadar gelir vergisi tahakkuku 1 milyar 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Sayın Üyemiz,Üçüncü Sanayici ithâl kotalarının tevziine ait hisseler ilgililere bildirilmiştir.HİS9I sahibi her sanayicimizin,en geç 15/10/959 tarih Perşembe PÜnüne kadar tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • TAMAMI 420.000 LİRA OLAN BU APARTMANIN HER KEŞİDEDE 70.000 LİRA DEĞERİNDEKİ BİR DAİRESİ VERİLMEKTEDİR Yaz,kış oturmağa elverişli olan bu caz-p bina,Koyısdağ caddesinde kâin ve üç katlıdır.Her katta ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • Kahvehanelerde kahve fiatına zam yapıldı Kahvenin serbest olarak satılmasına başlandığı İçin kahveciler,Belediyeden yeni tarife İstemişlerdir.Belediye Encümeni kahvehaneler için yeni tarifeyi kabul et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • Pencereden giren hırsız 1100 lira çalıp kaçtı Ayazpaşa,Cami sokak 25 sayılı apartımanın üçüncü katında oturan Alımet Dağıstanlı'nın evine hırsız girmiştir.Banyo penceresinden giren meçhul hırsız ev sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • Boğaz üzerinden ikinci tel dün geçirildi Boğaz üzerinden ikinci klavuz tel dün çekilmiştir.Arnavutköy ile Kuruçeşme arasındaki çelik kuleden Kandilli sırtlarındaki çelik kule arasında halen bir toprak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • Boğaz sahil yolu Maslak'a bağlanıyor Baltalimanı Ayazağa yolu inşaatına başlanmıştır.Bu yol bitirildikten sonra Boğaz sahil yolu Maslak'a bağlanmış olacaktır.5 kilometre uzunluğundaki yolun inşası içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • SANDVİÇÇİLER FİATLARI KENDİLİKLERİNDEN ARTIRDI 35 kuruş olması gereken sandviçler hususî sandviç adı altında 50 kuruşa satılıyor Sandviççiler kontrollar kifayetsiz,cezalar hafif olduğu için kendilikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz Haznedar çiftliği sahibi AHMET MERTER'in çok acı bir şekilde kaybı dolayıslyle gerek bizzat çiftliğe ve evimize kadar zahmet ederek ve gerekse telefon ve telgrafla tazlyette bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • v.I İngiltere'deki seçim i-BÜBGÜN İngiltere'de seçimler var.Bizim V J £azete*er İngiltere'deki seçim mücadelesi haberlerini,hürriyete,eşitliğe ve centiljj menliğe karşı duyduğumuz asırlık gıpta ve has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • Bilardo,Pinpon vs.Spor Oyunları Aksaray M.Kemal Caddesi 88/A KARDEŞLER Kıraathanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • Zeytinburnunda okul sıkıntısı had safhada öğrencilerin açıkta kalmaması için bir ilk okulda öğleden sonraları Ortaokul öğretimi yapılacak Şehrimiz Maarif Müdürlüğü binası,dün çocuklarını kaydettirecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • Zeytinburnu'ndakî bütün yollar asfaltlanacak ^eytlnburnundaki bütün sokakların asfaltlanmasına karar verilmiştir.Bu iş için sarfedilecek para 3.8G0.0OO liradır.İlk plânda asfaltlanacak sokak sayısı is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • YENIKÖY V.Kış sezonu müoasebelıle 7 Ekimden itibaren meşhur saoalkürlurdaa mürekkep O M E Ca,"o Aionso Roda ORKESTRASINI takdim eder TELEFON:62 40 01 125
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • İLAN Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden İhraç edilmek üzere 10.000 ton Trakya Durum Buğdayı ve 20.000 con beyaz arpa satılacaktır.İşbu satışa ait ilânımız 7/10/959 tarihinden itibaren saat 9 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1959
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel 44 25 62)Acı Sevda Muhterem Nur Tür s filmi.ATLAS Tel:440835)ispanyol Aşkı Carmen Seville Renkli îng.EMEK Tel:44 84» İhtiras Cinayeti Bar bara Sterling Hayden îng.İNCİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.10.1959
  • İYET KERVA m m mm m m milli w JPm MARMARA Otobüste biletçi yok.Sergi kapısında bek-kü Balıkesir'de küçük hesaplı açıkgöz,fırçi yok.Hâldeki dükkânda kapı yok.Çün-sat düşkünü hırsız yoksonoco Şehir HALİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1959
  • DAKTİLO ARANIYOR Muhabejct işlerinde çalacak tecrübeli genç eleman alınacaktır.Müracaat:Taslıtarla BEREC Pil Fabrikas:İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1959
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden tdaıemiz Abide vj yapı işlen şubesinde istihdam edilmek üzvine ücret veya yevmiye üe bir Y.Elektrik Mühendisi veya Mühendisi bir Y.Makina Mühendis' veya Mühendisi al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1959
  • &jjK)LERT«Ap^KmRNDİRMEKMAK3A-I Dr/LA MÜSAiBAt«ALA.P.TeP.TV EDTuoI GEMİ KÎN EM KUVVETU TAVFASt ^«mMALüVvî TARZAN ÖyL£ BıR TAVFAMlM G.ÖZ.ÜNDE "İLÂHLA ŞlVERDi VK &İA.GUN PT«.E VASıL.OLE ULAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1959
  • Bakalit Üzerine Her Türlü Pres İşleri Alman Preslerimizle deruhte edilir.SERATTAR T A.ğ.Bankalar,Okçu Musa cad.36-38 SERATTAR Han Telefon:44 45 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1959
  • Fazla isabet ihtimalinden faydalanınız Bu Çekilişte Beheri 40.000 değerinde Suadiyede APARTIMAN DAİRESİ ve muhtelif RARA İKRAMİYELERİ Son para yatırma tarihi:24 Ekim 1959 TÜRKİYE KREDİ BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1959
  • {"Kral Oidipus,ve Cüneyd Gökçer i E TNEVLET Tiyatrosu,tiyatro mevsiminin açılışı ve Sophok-i I yles)in Kral Oidipus)trajedisinin sahneye konulması mü-nasebetiyle,İstanbul'un sahne sanatı faaliyetini y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1959
  • Mensucat Fabrikası A.Ş.Yeni gelen Kumaşlarımız Satışa arzedilmiştir.İstanbul Harbiye İstanbul Rıza paşa yokuşu geçit han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1959
  • STÜDYO PAVYONU 6.EKİM 1959 SALI BU AKŞAM)açılış programını takdim eder 1 inci Bir ol Şark Köşesi.2 Viyolonist Şevket Yücesaz 3 İlhan Feyman Dans Orkestrası 4 Beynelmilel Şantör Henrico 5 International
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1959
  • Artvin As.Sat Al.Kom.Bşk.lığından 1.Artvin gaı-nizonu ihtiyacı için pazarlıkla 40842 kilo 962 gram inşaat demiri ş^rtnamesindoki ebat ve evsafta alınacaktır.2.Muhammen fintı 275 k uuş,tutarı 112318 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1959
  • Milliııel ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1959
  • GAZETCİLER CEMİYETİNDEN TEBLİĞ EDİLMİŞTİR:L.tribünü Serbest Giri?kartlarının tevzii hakkında:Kart hâmillerinin aşağıda yaz'h tarihlerde iki adet fotoğraf,eski kart ve mensup oldukları müesseseden aldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.10.1959
  • HAH HAH HA!«ho$ V^ HURÎn'P Dg PlÇEM$ DE ORTal-û DA V0K/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1959
  • BEN DUN A.NlN» EN KABA.PAV1 KuSDVuw BU yuZDEN HEğSSğfa KES BANA M D.J of» ÇOI CAHİt-MiŞSİN 3E" MÜTHİŞ DEHŞET.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1959
  • m Şu Sİ KOÖRA^v SERSERtStNi KAÇINIRSANIZ BU SİZE-ÇOK PAHALIM MAU OLUK/ETRAF^ pf KKATU AKA-77^«rP ¦SSpSİ r«ı 1—j^-M/^fe^vj Wİ Wi "1 ~le ^jWP5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1959
  • JOHMNY HAZARD ffiM&&& BUSUN BANA Hususi SÎGA-RA VERMEMİZİN SEBEBİNİ AN L.iVA/'AADlM.8USUN OGUUMUN DOĞUM Gu MÜDÜR.Bu SİGARANIN KÜLLERİNDE HÜRRİVHT BU LABİU'RSÎ-1 Bu SİGARADA BÎR.ÎŞ VAR—ONU i Gl'ZLİ ÇEC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1959
  • BANA ÖVl-E X EVET OVL.E.GEuiVOR.BU 1 A/V\A KULÜBEDE İSTE BİR" İŞ HAKİKATEN BİR.VAR CİSKO.V,GİDİP.VARDIMC! 3ETİR.EVİM-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1959
  • Bu AKSAM BİZE SB_ÎN PİSPİfeİK OVMARiZ ŞEKERİM HÜSNÜ l_ER.Bu GECE BİZE GEL.ECEKI-ER.PİŞ-PİRİK ovNi" ACA srz.KÂâm LARı SAY.52 TANE Mİ?~V 1-2.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1959
  • BOĞAZ YOLCULARINA Kandilli Bebek sırtlarında dikilen yüksek kuleler araşma boğaz üzerinden klavuz teli çekme ameliyesi haftanın Pazartesi.Sah,Çarşamba,Perşembe,Cuma günlerinden birinde yapılacağından,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1959
  • CHEVROLET YARIM MOTORLARI En müsait fiatlarla sa'aşa arzedilmistir.Müracaat:ENBİYALAR KOLLEKTIF ŞİRKETİ Bsyoğlu.Taksim Caddesi No.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1959
  • TURK DE IH ÖKÜM "Allesbrenner" EMAYE SOBALARI her çeşit yakacak için elverişlidiı ısı verimi fevkalâde yüksektir yakacak sarfiyatı azdır o ateşi uzun müddet muhafaza "eder sağlam yapılı ve uzun ömürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1959
  • Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.UMUM» MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dövizi Şirketimızce tenün edi'mek suretiyle çimento torbası imâline mahsus kraft kâğıdı satın alınacaktır.Krari kâğıdına ait tekliflerin enpeç 15/10'9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1959
  • Yeşilköy'de yaptırılacak Eğitim binası inşaatı kapalı eksiltmeye konulmuştur.İşin muhammen kıymeti üçyüz yetmiş üç bin iki yüz yirmi üç lira doksan üç kuruştur.Teklifleı 8 Ekim 1959 Perşembe günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1959
  • TÜRE PULLARI Aylık Haberler Dergisi ve Fiat Listesinin Ekim sayısı bir hâdise olmuştur.16 sayfalık zengin münderecatına rağmen fiat yine 25 kuruş,yıllık abone tutarı vine 2.50 T.L.sidir.Abone olunuz.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1959
  • PTT Umum Müdürlüğü Ankarada Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde toplanacak olan Milletlerarası 1 inci Türk Sanatları Kongresi p münasebetiyle 19 Ekim 195Î)tarihinde 30.40 ve 75 p s kuruş rteğene-rindc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1959
  • Bundan sonra yemeğin devamı müddetince her İkisi de kendi mesleklerini ilgilendiren şeylerden konuştular.Simon,bir aşk cinayetinin bütün muhakeme safahatını taklit etmeye kalktı.Bir aralık tam bir sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1959
  • AŞKA Yazan:Alberto MOKAVİA Türkçesi:O.AZİZOĞLU 66 Zaten hiç ısınmamı.ştım ona.Bunun üzerine birbirimizden ayrıldık.İşin doğrusunun onun seni annem için terkettiğini niye saklıyorsun,diye düşündü.Miche
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • ıhtım sanıklarından iri tahliye edildi Baştaraft Birincide sı için şahide ihtarda bulunulmasını istemiştir.DASTOM.U ŞAHIS Birinci Şube Memurlarından İsmail Ve» in şöyle ifade vermiştir:«Rıhtımdaki hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • AMERİKA BİZE 80 milyon dolar veriyor t Baştaraj* Birincide rını görüştük.Türklyenln stabillzasyon programını başarı ile yürütüşünü t.kılirk' takip ettiklerini söyliyen dostlarımızla,konuşmalarımız çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • 2 00 0 kilometrelik Demiryolu döşenecek t Baştarafa Birincide kalât Vekâletleri bu hususta dünden ltiba-t-n gerekli hazırlıklara başlamışlardır.İki gündenberi şehrimizde bulunan Japon heyeti dün Nafia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • Liechtenstein Prensi Josef in yeğeni geldi t Baştaraft Birincide hür memleketi» olarak bahseden Prens,Ankarada ayı,Antalyada Geyik,yaL bani domuz avlamak üzer* İki gün sonra Istanbuldan ayrılacaktır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • HAZNEDAR CİNAYETİ t Baştaraft Birincide içnds Mehmet Biber'in kartviziti bulunmuştur.F-ruzağada amcasına ait bir fırında çalışan Mehmet Biber,aleyhindeki bütün iddiaları kabul etmemekte ve cinayet gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • Amerikada DANNY K A YE Fransa'da FERNANDEL İtalya'da TOTO ve FERİDUN KARAKAYA İBO CASUSLAR ARASINDA Yarın LÜKS ve İNCİ Sinemalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • Soğuk algınlığından ileri gelen ağrıları teskin için V MMÜO N .OPON,baş,diş,adale,sinir» lumbago,romatizma,siyatik ağalan Ue bayanların muayyen» zamanlardaki sancılarını Kıtı teskin için faydalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • İLÂN Uzun zamandanberi rahatsız ve hftlen tedavi edilmekte olan Habib Alioglunun Kredi Yapı Sandığı AŞ.de mes'ul hiç bir vazifesi olmadığını görülen lüzum üzerine ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • Hakiki limon çiçeklerinden imal edilen ütf* *otf P R E J A' yi alırken kapalı olar«k alınız.Birçok hediyeler kazanabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • Fosseptik İnşaatı ile Vergi Tebliğ Zarfı Yapımı İhale Edilecek Taş Çıkartma Resmi Nisbî Arttırması Yapılacak istanuul Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Suadiye İlkokulunun Fosseptik çukuru inşaatının 13.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • KARTAL MARKA ÛSTÛ VİDELA ALTI LASTİK DÜNYANIN EN SAĞLAM AYAKKABILARI PİYASAYA ARZ EDİLMİŞTİR Toptan Fiatı 39 44 No.Fiatı 31,50 Lira TOPTAN SATIŞ YERİ ı A.Ağca Ajjcalar Koli.Ort.Sirkeci Aşir Efendi Cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ DÜNYANIN EN SAĞUM LASTİKLERİDİR Toptan Satış Yeri AĞCALAR KOL.ORT.Sirkeci Aşir Ef.Cad.No.14-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • VEFAT Vefa Lisesi Matematik Öğretmeni Kilisli Sağırzade merhum Bedri Günkut'un eşi,İlhan,Aydın,Özgen,Ülkü ve Güner Günkut'un anneleri,Kadırga İlk okulu emekli öğretmenlerinden Bayan ALİYE GÜNKUT müpte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • T.G.S.F.BAŞKANI İSTİFA ETTİ ğ Baştara]ı Birincide tarafından dövülmektedir.H Gazetecileri dövenler arasında za~ man zaman bizzat Emniyet mensupları da bulunmaktadır.Q Gazeteci tekzip ve neşir yasaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • Kaliteye çok ehemmiyet verdiğim için.VİTA1 ya güvenebilirim Çünkü yalnız VlTA'nın kalitesi daima aynıdır ve yalnız VİTA ile nefis,hafif ve çok kolay hazmedilen yemekler hazırlayabilirim.Besleyici kıym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • Poşet kibrit nasıl kullanılır?Poşet kibriti kolayca desteden ayırmak için [kılıcına yanlamasına)desteden ayırınız* Kibriti çakmadan kapağı kapatınız ZÜ^iÂcAf Kibriti kılıcına dar kenarı istikâmetine)ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • tfleawn Ajiz kenorlonndokl çizikler yajimzo y/aj ilâve eder.Devamlı NESlON Kremi tatbiki il» bu çizikler» yokedebilirtiniz.Göz altındaki çizikler yüzünüze yorgun,bir ifade verir Kremlerde her gön masa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • ikinci oluşunuz teessür yarattı ğ Baştaraft Altıncıda rakibini bastırabllmlj olsaydı,hem kilosunda şampiyon olacak,hem de takımımıza şampiyonluk yolunu açacaktı.Hüseyin Akbaş final gecesi Finli Jaskar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • I I 111 111 I 1111 111 11111111 11111 I 111 1111 11 I I 11111 I 11111 I I I 11J11^ DÜŞÜREN KROŞE Bağtaraf\Altıncıda jj kalan yüzü ile yerinden doğrulma» İ ğ ya çalışıyor,salonun mikrofonu ise E E maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İl ANİ AR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 KADIKÖYDE acele sat.daireler.İskeleye 5 dakika,3 oda,geniş hol,betonarme.37 43 47.000 bo$.36 13 68 m ACELE sat.kat.pejln 50.000.Etil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.10.1959
  • LaCLİ-^a-A nVMlIVDPI AR Cuma 8TÜ"ü Akdeniz Oyunlarına lş-Orlin LH U I nil I UnUMIl tlrak etmek üzere Beyrut'a hareket edecek olan Amatör Milli takımımız halen Fenerbahçe'de kampta bulunmaktadır.Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.10.1959
  • Letter Merkez Ceza Heyetinde Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe İzmirspor maçında hakem tarafından oyundan çıkarılan Lef ter Merkez Ceza Heyetine verilecektir.Müsabakanın hakemi Salâhattln Lâdikli bu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.10.1959
  • KARAGÜMRÜK S FUTBOLCUSUNU KAMPA ALDI Çarşamba günü Beşiktaşla karşılaşacak olan Karagümrük dün 5 futbolcusunu Pendik'te kampa almıştır.Kampa giren futbolcular şunlardır.Aydın,Tarık,Zekâl,Sümer ve Tura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.10.1959
  • F.Bahçe,Nis'le ihtilâfa düştü İkinci Başkan Mr.Albert,«Talimatname sarihtir» derken,Fenerbahçeli idareciler de «Hak bizimdir,ilk maçı Fransa'da oynayacağız» dediler Nice kulübü ikinci başkanı Mr.Alber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.10.1959
  • Dün ya Güıeş Şampiyonasında Cİ OLUŞUMUZ SÜR YARATTI Federasyon Reisi Emre "Hedefimiz Roma Olimpiyatları» dedi.Atik,neticeyi şanssızlığa,Doğu ise formsuzluğa bağlıyorlar Yavuz BAYRAKTAR fAHRAN'DAN BİLD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.10.1959
  • HAFTANIN Programı 7 Ekim Çarşamba:Mithatpaşa stadında saat 13.45 de Istanbulspor Adalet,15.30 da Beşiktaş Karagümrük Milli lig)10 Ekim Cumartesi:Mithatpaşa stadında saat 13.30 da Karagümrük Altay,15.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor