Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • RUSLAR!AY'A YENİ BİR ROKET FIRLATTI DIŞ HABERLER SERVİSİ Sovyet Rusya dün Ay istikametinde İkinci bir roketi fezaya fırlatmıştır.Roketin üçüncü kısmına yerleştirilmiş olan bir feza istasyonu sayesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • hareket etti B C.E.N.T.O.toplantısına katılacak olan hey'et dün geceyi Paris'te geçirdi AŞVEKÎL Menderes,Merkezî Anlaşma Teşkilâtının Washington'da yapılacak senelik toplantısında hazır bulunmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • I KEYSTONE] ANOERİMAH'LAR İÇİN TÖREN feSÖSBİSÖ nasıl ve neden İntihar ettikleri hakkında hiçbir açıklama yapılmayan Tokyo büyükelçimiz Süreyya Andcrlman ve eşi için evvelki gün Tokyo'da dini merasim y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • EMEKLİLER GELİR Vergisi vermiyecek Hazırlanmakta olan tasarıya göre emeklilik keseneği de yüzde 21e çıkarılacak ANKARA,HUSUSÎ EMEKLİ Sandığı Kanununun muhtelif maddelerinin tâdili için yüze yakın mebu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • IRAK'TA 3 KOMÜNİST İDAMA MAHKÛM OLDU 14 Temmuz hâdiseleri sırasında Nurettin Aziz adında bir Türkü öldürüp ¦okaklarda sürüklemek suçundan sanık üç komünist idama mahkûm edilmiştir.Aynı hâdiselere karı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • [A.P.İngiltere'de Bedfordshire hayvanat bahçesinde birkae hafta evvel dünyaya gelen Kitty ltinıli merkebe biz bakıcı tayin edilmiş ve kendisine yürüme öğretilmesine Utbuunutur.Besimde ve ftaUima eıuas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • Giilek C.H.P.Fatih kongresine bir mesaj gönderdi C.H.P.Fatih İlçe kongresinin ikinci gününde dün bir konuşma yapan Ankara mebusu Avni Doğan «Bugün memlekette 3 satır yazı yazmak âdeta kahramanlık hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • sorma hakkında konuştu Hususî mahkemeler teşkil edilmeyeceğini bildiren Genel Sekreter" Suiistimallerden sünger de geçirilemez dedi ANKARA» HUSUSÎ SMAİL Rüştü Aksal,C.H.P.Genel Sekreteri olarak dün ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • Bir D.P.Mebusu grevin zamansız olduğunu söyledi İZMİR,HUSUSÎ Bir DP,mebusu grevin işçiler için zamansız olduğunu söylemiştir.61 delegenin katıldığı Ege işçi Sendikalar)Federasyonu kongresinde konuşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • KARS'A KAR YAĞDI KAIIS,HUSUSÎ Sühunetti!düşmesi ile kar başlamış her taraf örtülmüştür.Hasat zamanı olması çiftçiye endişe vermektedir.SOĞUĞA TAHAMMÜL EDEMEYEN HAYDUT TESLİM OLDU İki ay evvel beş arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • ŞEHİRDEN İLHAMLAR YAZISIZ f?İr''ÛİİS?*Mft-i a^-^J. o A*^m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • İLLİYET KERVANI MARMARA'da Milliyet Kervanının Marmara bölgesinde yaptığı geziye iştirak eden arkadaşlarımızın,bu seyahatte elde ettikleri intiba ve bilgi ile hazırladıkları yazıları neşre başlamış bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • Kıbrıs için Türk TEKLİFİ HAZIR Heyetimiz yarın Atina'ya konferans için gidecek Bugün Anayasa teklifimizin son rötuşu yapılacak ANKARA,HUSUSİ I B R I S anayasası hakkında bir Türk teklifi hazırlanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • Boş günden heri devam eden Dikili'ye çıkartma harekâtı dün sona ermiştir.6.Filo kumandanı Kor Amiral Anderson'un da takip ettiği manevraların en büyük hususiyetini,ilk defa olarak helikopter birlikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • Subayların yaş addi iniyor Albaydan Teğmene kadar rülbelerdeki subaylar daha erken emekliye sevkedilebilecek ANKARA,HUSUSÎ' SUBAYLARIN yaş hadleri ile ilgili bir kanun tasarısı hazırlanmaktadır.Genera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • Japon sanayicileri demiryolu ve çelik fabrikası kuracak ANKARA,HUSUSÎ Japon sanayicilerinden müteşekkil dört kişilik bir heyet demir ve çelik konusunda yatırım mkanlarını tetkik için dün Ankaraya gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • 5 DENİZ HIRSIZI jandarmaları kaçırdı Çaldıkları 25 ambar kumla beraber İki jandarmayı da kaçıran beş kişi yakalanmıştır.Salih Ekşioğlu adında 25 yaşında Rizeli bir genç,yanında arkadaşları Sait,Faruk,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • 15 senelik arkadaşını bıçaklayıp öldürdü AKHİSAR,HUSUSÎ Alacak yüzünden bir cinayet işlenmiştir.Hasan Kıtır arkadaşı Hasan Hüseyin Kaynar ile içki içerek mahalle aralarında dolaşırken bir alacak mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • i,t,ı«iMi 'tı^ı^iiSmJ [KEYSTONEI AMAN BOYACI Hayatını ayakkabı boyamakla kazanan 48 yaşındaki Londralı Pat Downs bir müddet evvel,ayakkabı boyacılığını bırakarak çok daha kârlı olduğu muhakkak olan ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • APARTMAN ÇÜKTÜ [ÖZDEMİR GÜRS0Y1 Fındıklıda Mcbusan yokuşunda 31 numaralı Alibey apartımanı saat 14.10 da çökmüştür.Apartmanda oturan Ilasim Tat,saat 14 de binanın çatladığını görmüş ve durumu bütün ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1959
  • EN SON METODLAR MİTHAT AKÇlT'İN MUALLİM SİZ BİR AYDA İNGİLİZCE TL.5.BİR AYDA FRANSIZCA 5.BİR AYDA ALMANCA 5.PRATİK MÜKÂLEME VE MUHABERE ÖRNEK-LERİ,TÜRKÇE İZAHLI,TAMAMIYLE FONETİKLİ KÜLTÜR KİTABEVI ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • Ammlkn'dan MEKTUP Evanston 28 Eylül Sevgili MİLLİYET okuyucusu,iki haftadanheri televizyonlarının düğmesini r.viren milyonlarca Amerikalı,en büyük düşmanları addettikleri adamın yüzü ile karşılaştı.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • SELANİK BANKASI 25.000 t LİRALIK KEŞİDE BİR KİŞİYE T.L.10.000 Yatırım müddeti Ekim sonuna kadardır.Tafsilât bütün jub» ve ajanslarımızda,hesap açtırmakta gecikmeyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • KREDİ YAPI SANDIĞI ANONİM ŞİRKETİNDEN Umumî Hey'et topi-mamadığıpdan 6/10/959 tarihinde yapdacak ödeu.eler 26/10/959 tarihine tehir edilmiştir.54850)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • *Qaİ^M41&Ü f^MifUJ OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Tatlı bir gün bağlıyor.Kıymetini biliniz.Dostluk,sevgi ve İyilik göreceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir İnsan hakkındaki kanaatiniz sarsıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • İSTANBUL 7.27 Açılış v« program 7.30 Karışık «aban müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Gitarist Carlos Montoya 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Yemek müziği 12.55 Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • 1 2 3 45-6'7 89 10 2 h" BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Uzâklardaki bir hâdiseyi fevkalbeşer bir şekilde duyma.2 Başkası hesabına üzülme;Büyük taş havan.3 İnsan cemiyetine has Eski dil)Mükemmel.4 Bir hayvan;Kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından Eksiltmeye konulan Tahmini İşın Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı M.Teminatı Elbise Kumaşı Fakülteden)200 Takım 65.00 13.000.00 Palto Kumaşı Fakülteden* 300 Takım 65.00 19.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • AYŞE GONENSOY İle Pilot Teğmen YALÇIN AKSOY Nişanlandılar 4.10.1959 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • Bağdat Caddesi inşâ faaliyeti ağır yürüyor Bağdat caddesinde inşa faaliyetinin ağır yürüyüşünden şikâyet edilmektedir.İnşaatın başladığı gündenberi elektrik direklerinden Kızıltoprak ile Göztepe arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • Yakalanan 3 hırsızdan birinde tabanca bulundu Polis memurları,Zeytlnburnunda 41ci sokakta Yakup Yapıcıya ait terzi dükkânına giren Hikmet,Osman ve Süleyman adındaki gençlerin durumlarından şüphelenere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • SİNEMA KARABORSASI BİR TÜRLÜ ÖNLENEMİYOR Resmî elbiseli Belediye Zabıta Memurlarının sinema kapılarında dolaşması bir fayda sağlamıyor Sinema mevsiminin başlamasıyla birlikte,geçen yılları aratan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • AKS£L ELEKTRİK SÜPÜRGE LEHİ ^^^VWi^-MAĞAZALARI TVT BF.YOĞLU K*OiK OY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • BÜTÜN DÜNYADA KULLANILAN Tahtadan Daha Sağlam,Zarif ve Temizlenmesi Kolay PLÂSTİK KLOZET HELA KAPAKLARINI)tercih ediniz Türkiye Mümessili s Hamdi FEYZİ OĞLU Toptan ve Perakende satış yeri:Galata,Tünel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • Dünkü trafik kazalarında üç kişi ağır yaralandı Alp Kon'un İdaresindeki 33124 plâkalı hususî otomobil,Şişlide Mete caddesinden geçerken Muhsin Demir ve Fuat Sağır adındaki amelelere çarp mis ve yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • Öğrenciler açılış töreninde söz hakkı İstiyor 2 Kasımda yeni ders yılma girecek olan İstanbul Üniversitesinin açılı?töreninde «Öğrencilere söz hakkı verilip verUmlyecegl» şimdiden günün konusu olmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • VEFAT Şirketimizin emektar ve kıymetli veznedarı SAtM KINAYMAN 3.10.1959 Cumartesi gecesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün 5.10.1959)öğle namazını müteakip Şişli camiinden alınarak Feriköyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • BIB HALLACI TESABÎÎF HIRSIZLIĞA ŞEVKETTİ Atılmak üzere verilen yatağın içinden çıkan yüzük ve bilezikleri alan hallaç yakalandı Tesadüfen hırsız olan bir seyyar Hüseyin Bulsat adındaki seyyar hallaç k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • 41 yaşında bir kadın evinde intihar etti Beşiktaşta Muradiye mahallesinde Deryadil sokağında oturan 41 yaşında Şayeste Denli,kendisini evinin zemin katma İnen merdivene asmak suretiyle intihar etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • İskeleden denize düşen baba oğul kurtarıldı Kızıltoprakta Sevim sokağında oturan Hamdl Aktuna,kucağında 4 yaşındaki oğlu Sezai olduğu halde Kadıköy iskelesinden vapura binerken ayağı kayarak denize dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • VEFAT Kâğıt tüccarlarından merhum Hacı AH Asgar ve merhume Hatice Asgari'riin oğulları,merhum Ekmel Asgarı'nln ve İffet Öker'in kardeşleri,Nuşin ve Minu Asgarinin amcaları,Firuz Nikrevan va Canan Öker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • HAASE&KÜHN KG.Batı Almanya ÇORAP ve TRİKOTAJ Fabrikalar,içim Muhtelif tip iğneler stoku mevcuttur Liberasyon yolu ile ithalât için proforma da verlif AKTAŞ LTD.ŞTİ.Kendros Han No.6 Sultanhamam İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel 44 25 62)Acı Sevda Muhterem Nur Tür* filmi.ATLAS Tel:440835)İspanyol Aşkı Carmen Sevilla Renkli İng.EMEK Tel:44 84 39ı İhtira» Cinayeti Bar bara Sterling Hayden tng.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • Pİ 2 SAYFİYE EVİ PARA t KİŞİYE 30.000 LİRA TÜRK EKSPRES BANK işde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1959
  • iti(I BU GİDİŞLE.ğ I 1 AK maşallah Ankara ilinin de ilçelerini bull İJİüp,ya başka illere bağlıyacaklar,ya da İ müstakil birer il yapacaklarmış.Nüfusun artışı,kasabalarımızın geüşmesi,ınu-halefetin ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.10.1959
  • Vilâyet Ha lir KIVANÇ Bandırma'da her karşılaştığımız «Ne olur,diyordu,yazın da,vilayet olalım.Eğer her yazdığımız nazara alınsa,kâğıda döktüğümüz her tenkit,her dilek hemen yerine gelseydi,bir yazdığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1959
  • f CE2AYÎP.UÎ Ooh)E.VM OHN\E:2.TEKRAR HAKEKET E.DÎLDÎ GEm'îNÎ N ROTASI c.E*^ÎW-Î MISIRA tCÂFl DERE^ CEOS £RoÎN &1RAKTI TAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1959
  • tied sonunda en büifük ikıantufa YARIM „v.1000 kişiye çeşitli para ikramiyeleri LIRA AKBANK TA Vadeli her 100 lircya,vadesiz her 200 liraya bir kur'a numarası verilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1959
  • En iyi kalite ye en parlak ALUMİNİYUM BOYA SILVERLCX her yerde arayınız.ÇAVUŞOGLU BOYA SAMAYİI Galata Fermeneciler No.56 58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1959
  • Adana As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Askeri birlikler ihtiyacı için çift katlı 400 adet karyola alınacaktır Muhammen bedeli 152000 lira olup G.teminatı 8850 liradır,fc.apalı zarfla ihalesi 14/10/959 günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1959
  • BİR ARKADAŞIMIZ DÜN NİŞANLANDI Bayan ümit Dural ile gazetemizin Bandırma muhabiri Mukbil öztunalı dün Gönen'de akraba ve dostlarının huzurunda tertiplenen bir törenle nişanlanmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1959
  • Bir damat kalemi kırdı ANKARA,HUSUSÎ ikinci defa evlenen bir damat nikâh akdini yaptıktan sonra kalemi kırmış.Damadın kayınpederi ise aynı anda elindeki bardağı yeri atmıştır Aile bunun uğur getireceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1959
  • Haznedar cinayetinin FAİLİ BULUNAMADI Öldürülen milyonerin oğlu ile kır saçlı arkadaşı ve nezarete alınan başka şahıs serbest bırakıldı Haznedar Çiftliği sahibi milyoner Ahmet Merter'in öldürülmesiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1959
  • I Bir Meslekdaşııt Hakkı I TJ U meslekdaşm ismini yazdığım zaman belki hayret ede-E j çeksiniz,zira meslekdaş yâni gazeteci olmak için mutlaka ğ İ bir gazetede çalışmak ve yazılan yazınm tab' makinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.10.1959
  • OTO SATIŞ ILIMI izmir Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden Birliğimizde mevcut iki adet Nach Rambler marka Stati Vagon Servis Otosu kapalı zarfla tekJif alınmak suretiyle 16/10/1959 Cuma günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1959
  • KARTAL MARKA ÛSTÛ VİDELA ALTI LASTİK OÛNYANIN EN SAĞLAM TOPTAN SATIŞ YERı A.Ağca Ağcalar Koli.Ort.Sirkeci Aşir Efendi Caddesi No.14 İSTANBUL AYAKKABILARI PİYASAYA ARZ EDİLMİŞTİR Toptan Fiatı 39-44 No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1959
  • Pik İşleyen Sanayici ve İmalâtSıaneierin Nazarı Dikkatine ı^ersmde bir miktaı kum ve tcprak karışa bir halde depomuzda mevcut bulunan 140 ton civarındaki pik tozu satılıktır.Talip olanların Eyüp Silâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1959
  • Edebiyat Fakültesi Dekanlığından Fakn temiz PedagDİı kürsüsün* asistanlık yönetmeliğinin 3maddesinde yazdı şartlar,haı/bir asistan alınacaktır isteklilerin girecek'orî yabancı dil imtihanım belirten b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1959
  • BOĞAZ YOLCULARINA Kandilli Bebek sırtlarında dikilen yüksek kuleler arasına boğaz üzerinden klavuz teli çekmt ameliyesi haftanın Pazartesi.Salı,Çarşamba,Perşembe.Cuma günlerinden birinde yapılacağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1959
  • Milliııel Sahibi.ERCÜMENT KARACAN Yazı t e r 1 n i fiilen idare eoen mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1959
  • hicrî i pazartesi R™î 1379 5 1375 R.âhir!EKİM Eylül 2 1959 22 VAKİT VASATÎ EZANI Güneş öğle ikindi Akşam Yatsı İmsak 5.U8 12.02 15.17 17.46 19.18 4.17 12.10 6.14 9.29 12.00 1.30 10.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1959
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik Fakültesi Dekanlığından:1959 60 ders yılı için Fakültemizde açılacak Elektrik Teknisyenle'-Gece Kurslarının A ve B kademelerine ve Radyo Kursuna öğrenci kaydı 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1959
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz ihtiyacı için 200 adet Hasta karyolası kapalı zart usu.yle sacın Rİmacaktn 'i Karyolaların tahmini uedeü 35.000.00 lira olup muvakkat teminat)2 625.00 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1959
  • REKLÂM İ C İ N BEDAVA ARSA Ankara'da Çankaya'nın hemen arkasındaki topraklarımızı kıvnıetlendırmek üzere reklâm için ayırdığımız Bedava Arsalarımızdan 250 ML' Lk bir evlik)arsaya sahij.olmak isterseni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1959
  • SÜMERBANK MERİNOS YÜNLÜ SANAYİİ MÜESSESESİNDEN Müessesemiz mâmOlü beyaz ve boyalı ipliklerle viskon elyafı ve viskor topsunun tenzılâtl ve tediye kolaylığı gösterilmek suretiyim satışına başlanm^tıı I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1959
  • AŞKA DOYMAYANLAR Yazan:Alberto MORAVİA Türkçesi:O.AZİZOĞLU İçindeki sıkıntı gittikçe artıyordu.Daha fazla tahammül edemiycceğini anlıyarak başındaki şapkasını çıkardı.Biraz ferahlıyacağını umuyordu.Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1959
  • BRAHMSI SEVERMISINIZ «H Haydi bakalım hatırlamaya çalışın,böyle her şeylerden ne zaman elinizi eteğinizi çektiniz?Biliyor musunuz galiba daha ziyade suç bende oldu.Çok hoş,fakat fazla coşkun bir genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1959
  • Jw& PJ ISTANBUL TİYATRO-LARI geçen hafta birbiri EE arkasından perdelerini ar-tılar.Bu yıl müziği kal EE dırarak tiyatro haline gel meğe çalışan 1STANBUI TİYATROSU.Elhamra Si-nemasında daha önce EE mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1959
  • HADl ŞEKERİA/V J TELEFONU KAPATU VQgUM ZAVAUU-ÇOK ŞUKUİÇ TELEFONU KA» PADI.yEME Si GETİRECEK.•»ÇOMAK.ÇOK «ACIKMIŞ.GÖ-5Aİ ZÜMÜN İÇİNE BA*iyO«2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1959
  • lİilllİİİllllIlİÜ F 1* ^EŞlLATlM HAİC.Ki VAR.KlZ.ll_LAZ.BENI/VU-E BURDICK'I AYlBDE-J DEMEZ.ŞlMDı Sı 3A.RA AUAAAK;İÇÎN 3uRA ia.ĞEl_İRi-ER.AAR.BURDı'cK'E HAZ.IRl_ADI Sl/V\SİSARAV» VE-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • |Kwwı m* p—mm Ruslar Ay'a yeni bir Roket fırlattı t Baştarafı Birincide Feza istasyonu tarafından neşredilen sinyaller İngiltere »ve Amerikadaki İHrcnk merkez tarafından captedllmiştlr.Rus ilini adaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • Gülek C.H.P.Fatih kongresine bir mesaj gönderdi t Baştarafı Birincide ruz C.H.P.bıı gereği benlrtısiyerek bas» r* ya ula^r-hkrıt.demektedir.C.K.M.P EYÜP KONGRESİ CK M.P.Eyüp ilce kongresi elektrikli b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • İzmir fırtınası dindi Baştarafı Altıncıda Takımın diğer elemanları da Basrlleşiverdiler.İlk dakikada,ilk hücumda listüste çekilen yedi gutla dolu bir kasırgayı,İzmirspor kalesi golsüz atlatıvermişti.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • Fenerbahçe UEFAmn hakemliğini isteyecek Macaristanda Csepel'i 3-2 mağlûp edetek Avrupa Şampiyon Kulüpler Kuuasında ikinci tura geçen Fenerbahçe kulübün* dün U.E.F.A.dan re.^mt bir tebligat gelmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • istanbulspor G.Birliğini yenemedi 0-0 t Baştarafı Altıncıda Oyun golsüz neticelenmesine rağmen Ankaralı seyirciler,yeni sezonuna en zevkli ve süratli maçını seyretmiş olmanın huzuru İçinde stadı terke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • V E F A 3 I.S P O R 2 ğ Bastaraf* Altıncıda ielere takılırken,önü kapalı olan Baskın müdahale fırsatı bulamadı I 2-2.Ve nihayet 75 İnci dakikada Özer.Arifin santra çizgisi Üzerinden uzatt gı topu tutt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • Beykoz A.Ordudan da puan aidi:0-0 t Baştarafı Altıncıda gayretiyle sürüklediği topu avtıta göndermesi de Beykor hesabına kaçan mühim bir fırsattı.Beykoz mağlûp olmadan İzmiıder ayrılmanın sevinci için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • BİR D.P.MEBUSU GREVİN ZAMANSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ t Baştarafı Birincide da yeni bir tasarının hazırlanmakta olduğunu açıklamıştır.Delegeler ise Grev hakkı Yerilmesini İstemişlerdir.MOTORLU TAŞIT İŞÇİLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • BAŞVEKİL AMERİKA'YA HAREKET ETTİ t Baştaraft Birincide mebusu Rıfat Kadızâde,Hariciye Vekâleti Umumi Katibi Melih Esenbel,Gen*ı Kurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Eı delinin,Başvekalet Hususî Kalem Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • ADALET:O GÖZTEPE:O STAD:A!sancak SEYİRCİ:4850 HASILAT:288G2 I.İra HAKEMLER:Necdet Oıalalp Veli Necdet Mahir Yağızer ADALET:Ömer AH İhsan Vural Birol Muhittin Ce* iftl Erol Erdoğan Burhan K.Erol Yüksel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • Çengelköy vapur iskelesi tehlikeli bir durumda Çengelköy vapur iskeleti kopmak veya Çökmek tehlikesi arzetmektedlr.Yolcuların üzerinde korkarak yürüdüğü İskeleye,vapurlar da yanaşmak İçin gilçlük çekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • A T L A S ta BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN uhutamıyacağ-im bir film İSPANYOL AŞKI SPANISH AfFAİR)Vi*t«vision Technicolor CARMEN SEVİLLA RİCHARD KİLEY İlâveten AD.S.Aktüalite ve FOX Journal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • TÜRKİYE İŞ BANKASINDAN MÜFETTİŞ MUAVİNİ ADAYI ALINACAKTIR Türkiye İş Bankasına Hukuk iktisat,Siyasal Bilgiler Fakülteleriyle Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulundan veya bunların,Maarif Vekâletince tanırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • Amerikada ^ftfmi bir otomobilcilik zihniyetinin ilk tezahürleri JwuvV Rambler OTOMOBİL ve KAMYONETLERİ KJ9*" ¦BUYUK ARABA KONFORU KÜÇÜK ARABA EKONOMİSİ SÖKER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ v»u Um***.Cm*L.9l1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • İTHAL MALI Alman mal)150 beygir 750 rfevit Dizel motörü 20 Beygir Didele akuple Santaf uş tuhımba KİMYEVÎ MADDE Formaldehit Asittsitik lanolm talk üre Titan Kazein MOBİLYACILARA KİLİF markalı emsal Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • YANGIN FELÂKETİ ve ÖNLEYİCİ £3/9/1959 tarihinde Kıymetli basın mensupları ile diğer dâvetlüer »üzurunda nuvaffakiyetle tecrübesi yapılan ALAV isimli kimyevî madde,sât^a arzedilmiştir Bu madi« YANGIN ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ DÜNYANIN fH SMLAM LASTİKLERİDİR Toptan &atı« Ypri AÖCALAPI KOL.ORT.8kk«4 A|lf EL Cad.No.14 Utanbul MM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • Mimar,Dekoratör ve Mobilyacıların NAZARI DİKKATİNE MUHTELİF CAZİP RENKLERDE PLÂSTİK KAUÇUK LEVHALARI YER DÖŞEMESİ GELMİŞTİR MÜRACAAT:SENESE TİCARET Ltd.Ş11.Halâskârgazi Cad.214/1 Şişli İstanbul Tel:47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • NGTON ifanı maÂiıteleli ûe£dt S sn makine® atmadan ewef-lifi düşürtünüz 5» «Alacağınız makine bûtûn yazı islerinizi görebilecek kabiliyetle olmalıdır.Vereceğiniz parayı helâl ettirecek,siz*senelerce h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.10.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 AI1LIK EMLÂK 0 DÜKKÂN,Beyoğlu Tünele yakın,Asmalımeıclt cad.No.32 nalbur mağazasının mülkü sat İstimlâki yok.ödemede kolaylık.Mektupla P.K.Sİ ŞişU.0 ME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.10.1959
  • Feriköy Millî Lig'de ilk galibiyeti aldı KIRMIZI BEYAZLILAR İLK GOLÜ YEMELERİNE RAĞMEN MAÇI 3-1 KAZANDILAR STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:8463 kişi HASIL/T:33.440 TL.HAKEMLER.Mustafa Oğultürk Muzaffer Sarvan H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1959
  • İSTANBULSPOR G.BJRÜĞfNİ YENEMEDİ 0-0 ST AD-19 Mayıs SEYİRCİ:8463 HASILAT:33440 Lira)HAKEMLER:Mustafa Geroeker İsmail Dikmen Reşat Bünyan Selçuk thsan Aykııt Osman Kahraman Or.tlhan Yılmaz Orhan •V Nih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1959
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O fa B M A ÜPKp.U.Saray ti 5 1 0 11 1 11 1 ist Spor 53208082 W.Bahçe O320 14 5 82 A.Ordu 52219264 Göztepe 52214364 Karşıyaka i 3 0 4 10 12 6 8 Vefa 63037 15 66 Beşikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1959
  • F.BAHCE 4 K.YAKA 1 STAD:MİTHATPAŞA SEYİRCİ:22.788 HASILAT:111.760 TL.HAKEMLER:Cezmi Başar Hüseyin Maloğlu Sabahattin Ladikll irk)FENERBAHÇE;Şükrü irk)Nedim AvnJ Akgün Osman Niyazi Yüksel Can Şeref Bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1959
  • İZ Ml FIRTINA DİNDİ rr~riT.nı mımıı.tmmm.m,nmmmtıtntı.t.VEFA 3 LSPOR 2 SEYİRCİ:22 788 Kişi HASILAT 111.760 T.L.HAKEMLER Hadi Kmçal Bedri Çakır Vahit Destegü VEFA:Baskı» Ahmet Rahmi Arif Muhterem Egret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1959
  • BEYKOZ A.ORDUDAN DA PUAN ALDI:0 0 ADALET İLE GÖZTEPE ARASINDAKİ KARŞILAŞMA AYNI NETİCE İLE DİTTİ SARİ Siyahlılar son haftaların en formda takımı Altınordu karşısında başarılı idiler.Golsüz beraberlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1959
  • fcmatör millî takım yarın ieyoğluspor'la oynuyor Akdeniz Olimpiyatlarına iştirak edecek olan Amatör Millî takımımız,ilk h-i7 rlık maçını yarın saat 14.30 da Mithatpa.şa Staciında.mahallî ligden Eeyoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1959
  • v.i.i.iL.i. 7.r.zyW-t.L-£&'Atf/z-Ş'6.i-rJ-[SAMİ ÖNEMLİ] Yuksel'in düşürülmesi,tipik penaltı idi.Bu cezayı Can,bir gün önceki gibi,soğuk kanlı bir vuruşla Muhlp'in yazandan ağlara adeta bırakıverdi:Dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.10.1959
  • Akbas-Dağıstanlı sampiy Ahmet Bilek ve Hâmil Kaplan ikinci,t O üçüncü oldular.Şampiyonluğu Ruslar kazandı Takım halinde az farkla ikinci olduk 57 kiloda Hüseyin Akbaş,Dünya Şampiyonasında ki en tehlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor