Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • VEKİL rika1 CENTO nun Washington'daki toplantısını Eisenhower açacak Orta-Doğu işlerinin ele alınacağı bu toplantıya büyük önem veriliyor BAŞVEKİL Adnan Menderes,bugün saat 17 de uçakla Amerikaya hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • [İLHAN DEMİREL] Rıhtım hftdisesi sanıkları dün zaman zaman sert tartışmalar olan duruşmalarında toplu halde görülüyorlar.Rıhüm sanıklarının tahliyesi reddedildi Şahitlerden biri hâdiseleri mahkemede t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • imi»» "i.[A.P.250 bin dolara ihtiyacı Maria Callas evvelki ak-Vai.gam Tundranın meşhur Royal Festival Holl salonunda bir konser vermiştir.Callas,konsere yepil bir tuvaletle çıkmıştır.Maria,Londraya gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • İZMİR'DE 60 ER ZEHİRLENDİ İZMİR,HUSUSÎ 6 ncı Taktik Hava Kuvvetleri Kakarg^hındaki Türk Birliğine mensup 60 er zehirlenmiştir.Akşam yemeğinden birkaç saat sonra zehirlenme alâmeti gösteren erler asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • ANTALYA'DA SELDEN 20 EV HASARA UĞRADI ANTALYA,HUSUSÎ u Yağan şiddetli yağmurlar Gündoğmuş kazasının Kalecik köyünde 1000 den fazla büyük bas hayvanın ölümüne sebep olmuştur.20 kadar ev de hasara uğram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • Irak Kültür Ataşesi R.Hilmi Geri alındı İstanbuldaki Irak Kültür Ataşesi geri alınmıştır.Ataşe Refik Hilmi'nin geri alınmasının eebebl açıklanmamıştır.Kahir* radyosu İse,Ataşenin rararlı faaliyetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • [A.P.J TU w r ıı y «Grade» sdlı tayfun Amerikanın Pasifik kıyılarını «İt flst etmiştir.Reslm-A T r U H de,Güney Karolina eyaletinde,Folley Beach de hasara uğrayan evlerden biri ve ev sahipleri görülüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • Gölgesine basan adamı öldürdü Dört vilayette dün tabanca tüfek ve dinamitle dört cinayet işlenmiştir.İZMİT:Metece köyünde Sabri Şahin adında bir sarhoş,düğün eğlenceleri sırasında gölgesine basan Şaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • Doktorlar "Sıkıntı içindeyiz,dediler Fevkalâde kongrede halkın sağlığının hekimin dilencilikten kurtarılmasına bağlı olduğu ileri sürüldü Z STANBUL Tabib Odasının I dünkü fevkalâde kongresinde bir dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • M M.^H Jk ^K ir.tv [ÖZDEMİR GÜRSOY] FAS GÜZELİ İSTANBUL'DA* S?"MST ZUhra Mchti dün gazetecilere «Zenci kadınların erkeği,beyaz kadınlardan daha fazla tahrik ettiğini» söylemiştir.Bütün Avrupa başşehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • MİLLİYET KERVANI MARMARA'da Milliyet Kervanının Marmara bölgesinde yaptığı geziye iştirak eden arkadaşlarımızın,bu seyahatte elde ettikleri intiba ve bilgi ile hazırladıkları yazıları neşre başlamış b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • |l IMM.MIIJHI [İLHAN DEMÎHEL] TAMİR RİTÎYfıR N( catibe ' caddesinin tamiri tamamlanmak tizere-I Millin Dİ I I I UIT dir.Yol bilahare tekrar kazılarak kanallar yapılacağından beton olarak değil parke o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • Kıbrıs'a Gidecek Askerler Tesbit Ediliyor Atina konferasında Türk ve Yunan birliklerinin adaya çıkış tarihleri de kararlaştırılacak ATİNA,THA.ATİNA'da Sah günü başlayacak konferansta Türk ve Yunan ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • D.P.Genel idare Kurulu toplantısına Bayar da katıldı ANKARA,HUSUSİ D.P.Genel İdare Kurulu dün sabah Menderesin riyasetinde toplanmıştır.Bir saat kadar devam eden çalışmalara Reisicumhur Celâl Bayar da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • BİRİ yakalan Görgü şahitlerinden Ahmet Yıldırım,kır saçlı şahsın kaatil olduğunu söyledi Maktulün oğlu Tahsin Merter de polis tarafından nezaret altına alındı HAZNEDAR ÇifÜiği sahibi milyoner Ahmet Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • *fcfe'Ut PASA c i^ [ÖZDEMİR GÜRSOYJ f*IIM Al TAV VflMBICTII C.H.P.Fatih tlçe kongresinde konuşan İl Başkanı Günaltay cDemokrasllerin diğer U UN ALT A T KURUŞ I U idarelerden farkı,iktidarların seçim y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • Kızıl Çin,Rusyayı lider tamdı LONDRA.AJ .Kızıl Çin komünist âleminin lideri olarak Rusyayı kabul etmiştir.Bu hususun Kruşçev ile Mao Tse Tung arasındaki devamlı toplantılar sırasında açıklandığı bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1959
  • İZZET HAMİT ÜN'tin PRATİK FRANSIZCA KONUŞMA KLAVUZU İsimli kitabı Maarif Vekâleti tarafından liseler İçin yardımcı kitap olarak kabul edilmiş olup fiatı 8 liradır.İSTANBUL KİTAPEVİ Beyazıt İstanbul Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • Al BİLER LEYLA ERDURAN ıı.fiil.Jlırıtlıııııııljııııııır.Tarih çeşnisi,neıe DizımKi Kadar renkli bir tarihin çeşnisi,her merasime ihtişam katıyor.Donanma günü münasebetiyle Kasımpasadaki Divanhane bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • PAZAR Her Yaşa PAZAR Her Zevke Hitap Eden Tek Mecmuadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • KADIKÖY ÖZEL TİCARET KOLEJİ ve GAZETECİLİK OKULU Kayıtlara devam edilmektedir.Okul 15 Ekimde açılacaktır.SUADİYE Hat Boyu Çam Sokak Tel:55 48 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • 111 IIII OlllMlllllllllllllHIIIIIIIWHIIIIIlllll.IIIMIIIIIIIMIdllllll.I I T 11 t I I M 1111 111 I 11 111 111 1 I I I IIIH.11 111 1 I I I I I M 111 11 11111111 J 1111111111 111.1111111 1111111111111111
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • ^RmgMh&ü-po£uuA OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Para İşleriniz biraz karışacak,çok tutumlu olmanız lazım.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Boş kuruntulara kapılıyorsunuz.Yıldızların tesiri.Yoksa esas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • VEFAT Sevgili aile büyüğümüz Erzincan Eşrafından merhum Göncü Salih efendinin oğlu Muhlis Pakerin Hatice Pakerin Esi Yaşar,Mükerrem,Müzeyyen ve Yılmaz Pakerln babaları Cahit îperln kayın pederi HALİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • İkinci parti kahve de bayilere tevzi ediliyor İnhisarlar İdaresi tarafından İthal edilen Kahvenin ikinci partisi de bayilere tevzi edilmeye başlanmıştır.Ancak kahve fiatının pahalı olması,ayrıca bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • SAYIN VETERİNER HEKİM VE ECZACILARA VERMOLİN BEHAT0X EFURON KARACİĞER KELEBEK ve AKCİQER KILKURDU HAYVANLARIN ve AHIRLARIN UYUZ,KENE.BİT,SİNEK BULAŞICI KANLI İSHAL KOLERA Tedavi v* Korunmasında PİYASA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • BEYOĞLU NEPTÜN Mağazası 7o 50 Tenzilâtlı Satışlarına devam ediyor İstiklâl cad Tünele giderken sağda 342 Tel:44 95 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • Dün 3 trafik kazasında 3 kişi yaralandı Hayvan Sağlık Okuluna ait Yasar Urges İdaresindeki 1445 plâka sayılı kamyonet evvelki gecı* yeni Ankara yolundan geçerken «Ralıkesir 60015» plâka sayılı kamyona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • ŞOFÖRLERİN YARISI İLK OKUL MEZUNU DEĞİL 45.051 şoförden,bilhassa eskilerin bu durumda oldukları belirtiliyor.Tasarının şoförler lehine tâdili uygun görülmüyor Trafik Kanununun tadili hakkında hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • Eyüp Lisesindeki ihtilâf öğrenci lehine neticelendi Vekâlet,"Birinci imtihanda alınan notların muteber addedilmesini,acele telgrafla bildirdi Eyüp Lisesindekl Fr.nnsızca imtihanı İhtilâfı.bir kısım öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • Armatörler Hollanda'dan iki şilep satın aldı Serbest ithâl rejiminden istifade eden armatörlerden biri.Kollandadan İki gemi satın almış ve bunlardan «M.Eşref» isimli 10.200 tonluk şilep,memleketimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • IMIIUIIH ItlWHIIimtlllimtlllll I III IIII til I III 1111IIUI HI 11II1111111 111 II ll|ii 11| n ı PAZAR NtYETt MADE İN D.P.UĞRAŞIP savaşıp nihayet Boğaz'ın üzerine elektrik kablosunu ektiler.Doğrusu pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • Okullardaki sıkışıklığın giderilmesine çalışılıyor Ders yılı başmda okullarda karşılaş'!an sıkışık durumun giderilmesi İçin tedbirler düşünülmektedir.Maarif Müdürlüğünde t?skıl edilen bir komisyon yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • KISA HABERLER DENİZCİLİK Bankası Beşlktaşta 500 yataklı bir hastahane İnşasına karar vermiştir.Bu iş İçin Çırağan caddesinde Belediyeye ait bir arsa Denizcilik Bankasına 3 milyon liraya satılacaktır.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • Diş Tabibi HÜSNÜ BAŞARIR Bağdat'tan dönmüş ve Taksim Talimhane Şehit Muhtar caddesi Fazlı Bey apartmanı No:11/1 deki muayenehanesinde hergün saat 10-19 arası hastalarını kabule başlamıştır.Telefon:47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • BULMACA 1234-56789 10 SOLDAN SAĞA:1 Akı)hastalıklarının umumi adı;Su.2 Maden çıkarılan yer;İslâm hukukunca öldürme veya yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu akçe.3 Tibetli rahip;Dolayı.4 Cefa;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • İşçiler için 350 yataklı yurt yapılacak Yoliş işçi yurdu kurma derneği mensupları dün bir basın toplantısı yaparak Anadolu yakasında kurulması düşünülen «İşçi Yurdu» hakkında izahat vermişlerdir.Bu iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • Parçalanan ağlarda zarar 100 bin lira Rus bandıralı şilebin Boğaz ağlarında yaptığı hasar dün bir heyet tarafından tetkik olunmuş ve takriben 100 bin liralık zarar ziyan tesbit edilmiştir.Ağları parça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • BİR AÇIKLAMA Birkaç gündenberi gerek radyo ve gerekse gazeteler vasıtasiyle Icırk günde on gün bedava yapılmakta olan satışın mahiyetini açıklamayı lüzumlu gördük.Sürpriz gömlekleri müessesesi 1 EKİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel 44 25 62)Acı Sevda Muhterem Nur Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Le Theatre D'Art Du Ballet Fransız bale tiyatrosunun temsilleri EMEK Tel:44 84 39)İhtiras Cinayeti Barbara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.10.1959
  • mKaaar güzelde.mir DENİZ Gemlik bu kadar güzel ve verimli bir şehrimizdir de neden daha fazla gelişip büyümez?Bir Gemlikli vatandaşın kendi kasabası hakkında sorduğu bu suale cevap verirken hafızamız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1959
  • Arka arkaya Z* büyük keşidede TALİHLİYE APARTMAN DAİRESİ LİRA TUTARINDA ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ Türkiye İş Bankası 2 ay gibi çok kısa aralıklı 2 büyük çekilişte mevduat sahiplerine cem'an 3 Milyon 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1959
  • X r W tSKENDERlYETDE ^A^LA KALMADILAR.6UMKUK ML»,AtfEHEStNOENSOURA SU YEYhfecfiK APNARAK HAPeK6T EDİLp)IÎÎONDEL BlR VTsAAT SOMPARcmVYf liEâJşTİROÎ ISSIZ.Bîr ^AHKoHUWDe" "DEMİR.ATlfDl."CEZAVJRU r SAHİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1959
  • Edebiyat Fakültesi Dekanlığından Fakü temiz Pedagog kürsüsün':asistanlık yönetmeliğinin 3maddesinde yazılı şartlar,haiz bir asistan alınacaktır İ IstekLlerin girecek'ori yabancı dil imtihanını belirte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1959
  • W v'V islâm Enstitüsü 2 asım'da açılıyor ENSTİTÜ MEZUNLARI ORTA DERECELİ OKULLARDA DİN DERSİ ÖĞRETMENİ OLARAK VAZİFE GÖRECEK «Yüksek İslâm Enstitüsü» 2 Kasımda İstanbulda İmam Hatip Okulu binasında fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1959
  • İthalâtçı sıfatiyle DERHAL TESLİM OTELLER HASTANANELER BANKALAR ve bilumum benzeri resmî ve hususî teşekküllerin nazarı dikkatine:ISKRA ve PUPİN marka tam otomatik Yarım otomatik C B)ve manyatolu AHİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1959
  • Paşabahçe vapuru havuza alınıyor Evvelki gece yarısı Büyükada iskelesi yakınında baştankara oturan Paşabahçe vapurunun dalgıç muayenesi dün akşam yapılmıştır.Gemide belirli bir hasar mevcut olmadıkı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1959
  • 3 BİR YAPRAK J Sünnet Çekmecesi S STANBUL'a gelen Amerikalı kadın turistlerden bâzdan I sünnet çocuklarının başlarına giydikleri işlemeli hotoz hoşlarına gitmiş olacak ki yağlıkçüardan birer tane alıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1959
  • Her Ebat Demir Demas Demir Çekme Fabrikası Almanyadan ithâl ettiği kütük demirlerle sayın müşterilerinin hizmetindedir.Hahcıoğlu 139/1 Tel:44 94 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.10.1959
  • KERVAN KOMKUYINU.NE olduysa hep Kervan yüzünden oldu.İlk girdiğimiz anda,oteli «pekâlâ» bulmuştum.Daha ne istiyecektik yâni?Her şehirde,her kasabada da bir Hilton'la karşılaşacak değildik ya.Maksat,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1959
  • füilİHueî Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı 1 3 ı e r i n i fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1959
  • HİCRÎ PAZAR RUMÎ 1379 4 1375 R.âhir EKİM Eylül 1 19 5 9 21 VAKİ T VASATI EZANI Güneş 5.57 12.07 Öğle 12.03 6.13 İkindi 15.19 9.29 Aksan 1 17.48 12.00 Yatsı 19.18 1.30 İmsak 4.16 10.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1959
  • ŞAM SİNEMASI Yeni sezonu yarınki pazartesi günü suareden itibaren KAHDEŞ KAN 'i-ımli Hind filmi şaheseri iıe açacağını müjdeler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1959
  • ıtalararası osta Füzesi ILIYO New-York'tan atılan bir mektup Paris'e bir saatte varacak TEKNİĞİN her gün ilerlemesi,insanlığa her gün yeni imkânlar kazandırmaktadır.Bilhassa füzeler sahasında kaydedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1959
  • Yazan:Alberto MORAVİA Türkcesi:O.AZİZOĞLU 64 «Ece,yeter artık!«Yoo,öyle hemen susmak niyetinde değilim hiç.Benim dans edişimde lıic de hırsıza hen/er bir taraf yoktu.Babını Leo'dan yana çevirdi.Ona ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1959
  • BRAHMSI SEVE] Şimdi şık bir terzihanede metresini görmeye gelmiş genç adam oyununu oynamakla meşguldü.Hem de gayet zevkli bir genç adam!Homoseksüel terzinin hayranlığının hiç de umurunda olmamakla ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1959
  • musiki Morgen yeni Marlen,olabilir mi CUMHUR ALP YENİ mevsimlerle beraber yeni şarkıların ve bu arada «Mevsimlik Şarkı» nın gelmesini her zaman merakla bekleriz.Bizim mevsim şarkılarımız çok defa başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • Rıhtım sanıklarının fahl iyesi reddedildi Baştarajı Birincide 'ülsay,Mehmet Yangın ile Mustafa aKmak'ı rıhtımda «Ya ya ya,sa şa ja» diye bağırırken ve alkışlarken gördüklerini ileri sürmüşlerdir.Ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • MANİSA'DA BİR ORMAN YANDI MANİSA,HUSUSÎ Yılın en büyük orman yangını Merkeze bağlı Muradiye mahallesinin Avdan köyü civarındaki 104 numaralı havzada çıkmıştır.24 saat devam eden yangında 100 binlerce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • Toz haline,getirilen hücreler canlandırıldı NEW-YORK,AA.Bir Amerikan âlimi,insanî ve hayvanı hücrelerin suyunu boşaltıp dondurarak bunları bir sene toz halinde muhafaza ettikten sonra tekrar canlandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • Emekli generallerden istifade edilecek ANKARA,HUSUSÎ Orgeneral ve Korgenerallerin emekliye şevklerinden sonra da vazife görmelerini derpiş eden bir kanun tasarısı hazırlanmaktadır Tasarıda,emekliye se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • Esrarengiz milyarder şehrimizden ayrıldı Esrarengiz ziyaretçi Amerikalı milyarder Doris Duke,dün bir gölge gibi cehrimizden ayrılmıştır.801 numaralı lüks otel dairesinden zaman,zaman çıkan Miss Duke,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • DOKTORLAR "SIKINTI İÇİNDEYİZ,DEDİLER t Baştaraft Birincide «Sıkıntılardan bahsetmiş» ve geçinemediklcrini ifade ederek «Ücretlerin serbest bırakılmasını» talep etmişlerdir.Üye'er,bilhassa Tabib Odalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • Ehliyet Garantisiyle Yetiştirilir.Ücret 300 Lira GÜVEN OTO KURSU Beyoğlu,Aflacamil yanı No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • Boğaz'da ikinci kılavuz tel yarın çekilecek Boğaz üzerinden ikinci klavuz tel hava müsait olduğu takdirde yarın geçirilecektir.Telin geçirildiği kısımla sahil arası 940 metredir.İki kulenin ara* ise 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • Peynire tekrar narh konulması düşünülüyor Peynirciler fiatları arttırmaya devam ettikleri takdirde,Belediye tekrar narh koyacaktır.Son günlerde peynir fiatlarının anormal bir artış göstermesi ilgilile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • JAPON ÇELİK SANAYİCİLERİ GELDİ Japonya Demir ve Çelik Sanayiine mensup 5 kişilik bir heyet Ankara'da hükümet mensupları ile «Ticarî temaslar» da bulunmak üzere dün şehrimize gelmiştir.Heyete dünyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİRİLDİ İZMİT,HUSUSÎ Kocaeli Nafia Müdürünün Tekirdağa Hususi Muhasebe Müdürünün Gazianteoe tâyininden sonra,Kocaeli Emniyet Müdürü Zeki Demiroğlu da Zonguldağa tâyin edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • Ardahan tayfalarından üçü mahkûm oldu Ardahan şilebinin kaçakçılıktan sanık 26 mürettebatından üçü dün mahkûm olmuştur.Sanıklardan Osman Cemre ile Enis Çamurlu ikişer buçuk sene hapis,252.655 lira par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • Müfrit Fransızlar De Gaulle'e cephe aldı TUNUS,T.H.A.Cezayirdeki müfrit Fransız teşkilâtları,Fransız parlamentosundaki Cezayirli mebuslara gönderdiği mektuplarda hükümeti devirmelerini istemişlerdir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • Bahsi müşterekini 3 iaibiki gecikecek BİR müddettenberi memleketimizde bulunan Alman bahsi müşterek mütehassısı Wayner,dün yaptığı basın toplantısında «Bahsi müşterek kuponlarını hasan makinalar temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • G.Saray Adanada berabere 2-2 ADANA,HUSUSÎ J Kİ karşılaşma yapmak iizc-I re şehrimize gelmiş bulunan Galatasaray,dün ilk maçını Demirspor ile oynamış ve 2-2 berabere kalmıştır.Karşılaşmanın birinci dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • enerhahçe iki arkı güç kapadı t Baştarajı Altıncıda tik fikri)var.Bütün bunların üstünde bir rakip var,canlı,hızlı,maça asılmasını bilen ve iyi futbol oynayan bir rakip.İşte bu arada bir Basri çıkıver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • GENÇ TAKIM MAÇLARI Dün yapılan genç takım maçlarında Galatasaray Hasköyü 3-0,Beşiktaş j.strnbulsporu 4-1,Beykoz da Adaleli 2-1 yv nişlerdir.Bugünkü karılaşmaların programı ise şöyledir:Pcncrbahçe Stad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • ISTANBULSPOR 4 HACETTEPE O İ Bağtaraf\Altıncıda İstanbulsporlular takım halinde başarılı idiler.Sarı Siyahluar ellerine geçirdikleri fırsatları iyi değerlendirdiklerinden farklı bir galibiyet alırken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • ALTINORDU,ADALET'İ AÇIK FARKLA YENDİ t Bağtarafı Altıncıda rinin hatâlarını Bülent,Cengiz ve yine Bülent affetmediler ve üç gol daha çıkardılar:6-0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • Mahallî ligde B.Beyi ve Galata galip Mahalli lig maçlarına dün Şeref stadında devam edilmiş ve ilk mtisabnka Beylerbeyi Emniyet arasında oynanmıştır.Zayıf rakibi karşısında bozuk bir oyun çıkaran Beyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • STAD:Alsancak SEYİRCİ:2688 HASILAT:16132.50 TL.HAKEMLER:Tarık Yamaç Necdet Oralalp İ.Hakkı Ünal ALTINORDU:Osman Cavlt Rüştü Oğuz irk)Ajdoğan Hayati Gündoğdu Hüseyin Beytullah Bülent Cengiz ADALET:Ömer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • FERİKÖY 3-0 GENÇLERE MAĞLÛP t Baştarafı Altıncıda pı!«ııı faulü Zeynel çekti.Barikatı aşan top,üst köşeden ağlara takıldı.10 uncu dakikada sağdan Feriköy kalesine inen Orhan'ın ortasını Yılmaz yerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • KARŞIYAKA VEFA'YI SİLDİ:4 O t Baştarafı Altıncıda nu futbolunu alkışlatmasını bilmişti.Her hattı ile düzgün,her adamı İle çalışkan bir takımdı bu.Bilhassa üc ortanın gol pozisyonu arayan «beraberliği»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.DEN 1.Yeşilköy Hava Meydanı Teknik Müdürlük Atelyelerinin eti'afı tel örgü ile çevrilecektir.2.Işir» tahmini kıymeti 73,798,19 TL.Yetmiş üç bin yedi yüz doksan sekiz lira oo doku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ mum a sucum lastİklerİdİr Toptan Satış Yeri AĞCALAR KOL.ORT.Sirkeci Aşir Ef.Cad.No.14-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • Acele Tecrübeli Otobüs Şoförü Alınacaktır Müracaat:Bekercan Ticaret Ltd.Şti.Taksim Cumhuriyet Caddesi No 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • KARTAL MARKA ÜSTÜ VİOELA ALTI LASTİK DÜNYANIN EN SAĞLAM AYAKKABILARI PİYASAYA ARZ EDİLMİŞTİR Toptan Fiatı 39-44 No.Fiatı 31,50 Lira TOPTAN SATIŞ YERİ A.Ağca Ağcalar Koli.Ort.Sirkeci Aşir Efendi Caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • BANKASI TÜRKİYE VAKİFLAR BANKASI TÜRKİYE" VAKIFLA* BANKASI TÜRKİYE VAKİFLAR BANKASf ^foRKiYElVAK/TÜRKlVE VAKİFLAR BANKASf 30.12.1959 VILSOXC ÇEKİLİŞİ 'türkiye vakiflar bankasi Türkiye vakjflar bankas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • soğuk algınlığından mütevellit ağrılara karşı GÜNDE 6 ADET'E KADAR ALINABİLİR 5775
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • Türk Havayolları A.Ş.den Yeşilköy'de yaptırılacak Eğitim binası inşaatı kapalı eksiltmeye konulmuştur.İşin muhammen kıymeti üçyüz yetmiş üç bin iki yüz yirmi üç lira doksan üç kuruştur.Teklifler 8 Eki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • SPOR ve SERGİ SARAYI ARKASINDA Yağmurlara ve soğuklara rağmen Temsillerine büyük muvaffakiyetle davanı eden MAGYAR SİRKİ KISA BİR MÜDDET İÇİN KALACAKTIR KAÇIRMAYINIZ Bugün Matine saat 18 de Suare saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • İsparta As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 1 İsparta için kapalı zarfla 100 ton pirinç satın alınacaktır.Bedeli 230.000 lira,geçici teminatı 12.750 liradır.2 Eksiltme 23.10.1959 Cuma günü saat 11 de komisyond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz K.B.B Nöroloji ve Çocuk Hastalıkları Kliniği tâmır,tâdil yağl.boya ve badtna işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştuı 2 Bu işe ait kesil,şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • ı ürıvaca «acınnuş Quatuor instrumental de Paris Tek konaerî 12 Fkfi" Pfwa^W 18.30 SAR4Y'da Biletler Gişede ıbt'lmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • BOĞAZ YOLCULARIMA Kandilli Bebek sırtlarında dikilen yüksek kuleler arasına boğaz üzerinden klavuz teli çekme ameliyesi haftanın Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma günlerinden birinde yapılacağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1959
  • İZMİRLİLERİ YENEN TEK TAKIM:BEYKOZ t Baştarajı Altıncıda Sarı Siyahlılar İzmirdekl deplasman maçının ilk devresini 1-0 mağlûp bitirdikleri halde oyunu bırakmadılar ve ikinci devrede attıkları gollerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.10.1959
  • Dünya Güreş Şampiyonasının lüçüncü gününde 7 Sıklette Finale Kaldık Bilek,Akbaş,Şahin,Böke,Kaplan tuşla;Dağıstanlı ittifakla galip.İsmail Balavadze ile hakemlerin yüzünden berabere kaldı.79 kiloda Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1959
  • FENA PUAN DURUMU Kilo Türk Rus tran Bulgar Japon 52 1 2 3 6 3 57 1 4 7 6 2 62 2 2 4 3 7 67 0 0 9 1 7 73 3 2 2 6 3 79 6 0 5 6 5 87 4 6 1 1 8 ^ğır 2 3 7 0 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1959
  • fstanbulspor 4 Hacettepe 0 STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:«*54 HASILAT:2«056 TL.HAKEMLER:Muzaffer Sarvan Mustafa Gerçeker Fethi Tokman İSTANBULSPOB Sahih irk)Kenan Enver Kamil irk)Güngör Erdoğan Kasapoflu Güng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1959
  • Feriköy 3-0 Gençlere mağlûp STADt 19 Mayıs SEYİRCİ:6354 HASILAT:26056 TL.HAKEMLER:Reşat Bünyan Mustafa Ogultürk Ata Cakalös GENÇLERBtRLtÖt:Selçuk İhsan Aykut Ayhan 4HHr)Kahraman Oral İlhan Yılmaz Orha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1959
  • 1.1,111 ıı.j y OİĞER 5 hıcİ SAYFAMIZ© A v.i" r.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1959
  • Garbis,Mısır şampiyonunu gene yendi Profesyonel boks şampiyonumuz Garbis Zakaryan,dün gece Spor ve Sergi Sarayında,Salah £1 Mısrî ile yaptığı revanş maçını fevkalâde bir dövüş çıkararak ittifakla kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1959
  • ALTINORDU,ADALETİ ACIK FARKLA YENDİ izmirlilerin 6-0 kazandıkları maçta 3 golü Bülent Esel kaydetti.Adalet çok bozuk ve dağınıktı [SAMİ ÖNEMLİ] Oyunun 23 üncü dakikasında Hakem tarafından İhraç edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1959
  • LİGDE İZMİR FIRTINASI STAN BU t Karşıyaka 4 V e f a O F.B a h ç e 2 Izmirspor 2 ı I».İMll Alhnordu 6-AdalerO Beykoz 2 Göztepe 1 F.Bahçe iki farkı güç SEYİRCİ:16.250 kişi HÂSILAT:67.804 T.L.HAKEMLER:Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1959
  • lYlilli Lig de Bt Û D N İSTANBUL'DA:13.45 Vefa Izmirspor 15.30 F.Bahçe Karşıyaka ANKARA'DA:13.45 Hacettepe Feriköy 15.30 G.Birliği İst.Spor İZMİR'DE:14.00 Adalet Göztepe 16.00 Altınordu Beykoı 2716
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1959
  • Karşıyak Veia'yı Sildi:4-0 SEYİRCİ:16250 Kişi HASILAT:67804 ira HAKEMLER:Bedri Çakır Hüseyin Maloğlu irk)Vahit Destegiil KARŞIYAKA:Muhip Sümer Şevket Sabahattin Refet özcan {•kir)Argun ••ir)Bulut Zeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.10.1959
  • İZMİRLİLERİ YEN TEK TAKIM:Sarı-Siyahlılar,ilk devresini 1-0 mağlûp bitirdikleri maçta Göztepe'yi 2 1 yenmeğe muvaffak oldular STAD:Alsı.ıuak SEYİRCİ:2688 HASILAT:1B132.50 TL.HAKEMLER Veli)Necdet Ar iğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor