Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • Radyo Gazetesi dün Basına ve C.H.P.ye yine hücum etti ANKARA,HUSUSÎ Radyo gazetesi dün geceki yayınında Geyikli olaylarını ele alarak basına çatmıştır.Yorumcuya göre,muhalefetin bir va-İTeylası olan G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • Ankara'da bir eczahane güpegündüz soyuldu ANKARA,HUSUSÎ Dün akşam üzeri Anafartalar caddesinde bir eczane soyulmuştur.Saat 19 sıralarında Anafartalar eczanesine giren iri yarı bir şahıs mendille yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • Giresun Belediyesi 1175 liraya 2399 fare aldı GİRESUN,HUSUSÎ Fındık mevsimi olması dolayısiyle Giresun şehrini istilâ eden milyonlarca fare ile Giresun Belediyesinin yapmakta olduğu mücadele devam etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • Callas "Kimseyle aşk maceram yok,dedi ROMA,A.P.Marja Callas «Kimseyle aşk maceram yok.Artık çalışmalıyım» demiştir.Bir konser vermek üzere Londraya hareketinden evvel konuşan Callas,İtalyaya Armatör O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • Vâsıtaların fennî kontrolü yapılmıyor Trafik kanununa göre her dört ayda bir yapılması gereken muayene 3,5 yıldır yapılmıyor OĞUZ ONGEN STANBUL'da motorlu vasıtaların fennî muayenesi 3,5 yıldanberi I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • VAY CANINA ÜFÜRDÜĞÜMÜN ADAMI!zu&^mffîmwimi;itii'ı V* x
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • ULUS HAKKINDA YENİ BİR DÂVA AÇILDI ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.organı Ulus gazetesi aleyhine dün yeni bir dava açılmıştır.Dava konusu para değeri hakkında yayınladığı bir haberdir.Gazete «devletin siyasi veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • Zorlu,NewYork'ta NEW-YORK.A.P.Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu Birlesmig Milletler genel kurul toplantılarında Türk heyetine riyaset etmek ve Dünya Bankası ve Beynelmilel Paw Fonu toplantılarına işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • IRAK'TA TANKI NÜMAYİŞÇİLERE KARJI ATEŞ AÇTI Son idamlar bütün Arap âleminde şiddetli protestolara sebep olda S ŞAM,RADYO URİYE'nin muhtelif şehirlerinde dün,Irak'taki son idamları protesto mahiyetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • KORALTAN KORE'DE [A.P.Uzak Şark memleketlerini ziyaret eden is MM.reisi Refik Koraltan,5 günlük bir ziyarette bulunmak üzere dün Kore'den Japonya'ya gelmiştir.Tokyo'da Japon İmparatoru ve Japon hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • KRUSÇEV HOLLYWOOD'DA £SwÖ&ö*şS da bir filmin çevrilişinde hazır bulunan Sovyet başvekili ve karısı tanı millî Amerikan sinema yıldızlarıyla da görüşmüşlerdir.Yukarıdaki resimde bayan Krugçev,aktris Sh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • MAKARİOS,GRİVAS'IN SİLÂH GÖNDERMEYE ÇALIŞTIĞINI,SÖYLEDİ LEFKOŞA,T.H.A.Başpiskopos Makarios,General Grivas ve adamlarının Kıbrıs'a silâh göndermeye çalıştıklarını açıklamıştır.Makarios,bu gayretin kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • [MİLLİYET] Geyikll'de muhtemel hâdiseleri önlemek ve kasabanın asayişini temin etmek vazifesi Çanakkale'den getirilen Deniz Korugan bölüğü karargâh erlerine tevdi edilmiştir.Yukarıdaki resimde,kasaban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • iki şehirde 18 dükkan yandı Ankarada lâstik imalâthanelerinde çıkan yangın 100 bin liralık zarara sebep oldu ANKA ft A,HUSUSÎ SOĞUKKUYU'da dün gece saat 22 de lâstik imalâthanelerinde büyük bir yangın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • 34 milletin 329 müsabıkı arasında Türkiyeyl Dünya ikincisi yapan Millî Ekibimizi yetiştiren DAKTİLO SEKRETER KURSLARI ÖĞRETÎR-ÎŞ BULUR ÜCRETİ TAKSİTLE ALIR Merkez:LalaU Kemalpaşa Ağa Yokuşu No.14-Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • IÖZDEM1R GÜRSOY1 ARIL I GAZOZ DA VAR Menba sularından ve gazozlardan bütün bir ı V?HH VMfl yaz şikâyet eden ve derdleri ile İlgilenen olmadığını gören îstanbul'lular havaların soğuması ile rahata kavu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • Zorla tımarhaneye konan kadın serbest bırakıldı Ankarada da bir doktor,babasını tımarhaneye kapatmak istedi KOCASI tarafından zorla Bakırköy Akıl Hastahânesine konulduğunu iddia eden Makruhi Adrine St
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • Milliyet Kervanı bugün Biga'da MARMARA bölgesinde gezisine devam eden Milliyet kervanı,bugün Balıkesir'den Biga'ya gelecektir.Halit Kıoanç,Ümit Deniz,Kahraman Bapçum,Necmi Onur ve İlhan Demirel'den mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.09.1959
  • UKTEN BIN LİRALIK GEÇİRİLEBİLECEK Triptik* i olmayan otomobiller imza ile bir ay için memlekete girebilecek Hadi Hüsman yeni turizm tasarısı hakkında izahat verdi I METİN DOĞ AN ALP] GÜMRÜK ve İnhisar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • w*;İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOV Bedelsiz ve kredili ithalât TÜRK Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı karara müteallik 42 sayılı tebliğ mucibince,bedelsiz olarak yurda ithal edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • BlRLESİK TASARRUF VE KREDİ BANKASI BEYOĞLU MERKEZ ŞUBESİ AÇILIŞ HUSUSİ KEŞİDESİ 35000 LİRA R VADELİ 50 HER L'RAYA VADESİZ 100 Ayrı Bir Kur'a Numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • ftfiliiııeî Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN Y IL M A E R Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • HİCBÎ Çarşamba KLMÎ 137» 23 1375 l.evvel EYLÜL Eylül 19 19 5 9 ıo VAKİT VASATI EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.46 12.06 15.32 18.07 19.38 4.03 11.38 5.58 9.24 12.00 1.31 9.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • m.ılımımın 'HI.fllHIl ISTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 E Karışık sabah müziği 8.00 Ha-İ berler 8.15 Şarkılar 8.30 Taki Çenerini ve arkadaşları 8.45 Saz E eserleri 9.00 Kapanış.E 12.27 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • ^^W^RUi OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Boğa burcunda doğan biri ile aranızda bir gönül yakınlığı olacak.45?KOVA BURCU [21 Ocak 19 Ştıbat] Bir alışkanlığınızın zararını görmek üzeresiniz Ailenizin içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Cllâ işinde kullanılan bir çeşit reçine.2 Alaturka musikide bir makam;Rahatı bozulmuş.3 Gerek;Bir para.4 Bir göz rengi;Gldij Eski dil)5 Musevi din adamı.6 Karı kocanın birine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti rt I V i' BÜYÜK ÇEKİLİŞ 8385 kişiye 3.100.000 lira BİRİNCİ BÜYÜK ÇEKİLİŞE KATILMAK İÇİN:28 Ekim 1959'a ve İKİNCİ BÜYÜK ÇEKİLİŞE KATILMAK İÇİN:6 Ocak 1960'8 ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • DOĞUM Rıza Sadıkoğlu'nun kızı NÜZHET BARLAS ile FUAT BARLAS bir oğullarının dünyaya geldiğini dostlarına müjdelerler.GOZELBAHÇE Kliniği 22/9/959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • Futbolcu Tarık'a meslek seçmesi tavsiye edildi Trafik kazası için şahitlik eden Tarık'a hâkim "30 yaşından sonra futbol oynayabilir misin dedi İkinci Ağır Ceza Mahkemesi reisi,Karagümrük futbol takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • WESERHUTTE EKSKAVATÖRLERİ P.K 204 Galata Tel:4417 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • ViNYLEX'in KONFEKSİYONCULARA MÜJDESİ Çoruk,kadın ve erkekler için yağmurluk,montgomeri ve çeke Uikleri Vinylex fabrikasının giyim eşyası üzerindeki son tekâmülü olan kumaş gibi dökümlü supl)ve her zev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • VEFAT Gülhane Tatbikat Mektebi Hocalarından merhum Albay Dr.Eşref Ruşen Bey ve Saffet Hanımın oğulları,Atatürk'ün yakın mesai arkadaşlarından,eski Riyasetlcumhur Umumi Katiplerinden,Atina Büyük Elcili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • BANKA GARANTİSİ İle dışındaki arsanixa TAKSİTLE EV Küçükevier Tel:44 46 85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • VEFAT Muhlise Budin'ln eşi Yıldız Budin'ln babası,Güngör Budin Süleyman,Sedat Okçelik'in amcaları Samiye Budin'ln kayın biraderi Tüccardan Saim Budin'ln ağabeysi,Müteahhit Muhsin Tahir BUDİN Hakkın ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • 76 yaşında bir kadın merdivenden düşerek öldü Kasımpaşa'da Çatmamesçlt'te oturan 76 yaşında Raşel Hablb,yedinci kattaki komşusuna misafirliğe gitmiş,dönüşte merdivenlerden düşerek ağır surette yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • YENİDEN ARLA 30 LİRAYA MAL OLACAK OTOBÜSLER HUSUSUNDA ALMAN FİRMALARI İLE ANLAŞMAYA VARILDI I.E.T.T.idaresi Almanyadan yeniden 135 otobüs satın alacaktır.İdare ile firmalar arasında mali hususta anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • 0 MALTA Eminönü otobüsleri yarın sabahtan itibaren Sultansellme kadar gidecektir.NÜFUS Umum Müdürü Rüştü Ülken 1960 yılında yapılacak sayım için tetkik yapmak üzere şehrimiz* gelmiştir.KIZILAY İstiklâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • MUTBAK MARGARİNİ URFAj YAĞINI ARATMAZ BAKKALINIZDAN VEYA MİGROS'DAN İSTEYİNİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Hayatla Ölüm Arasında Robert Taylor İng.EMEK Tel:44 84 39)1 Yuvasızlar Gabrlella Palotta Fransızca.2 İki Aşk Hikâyesi Hedy Lamarr Fransızca.SUARE:Kırmızı Gecelikll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • II III llll I BİR KAÇ CEVAP N günlük bir Anadolu turnesinden sonra i J nihayet gazetedeki odama kavuştum.Masanın üzerinde çeşitli mektuplar,dergiler,ga-İ «eteler,kitaplar birikmiş.Bizim yazılara ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • Maarif memurları basınla görüşebilecek Maarif Müdürü Adnan Tolon «Daire personelinin basın mensupları ile görüşmemeleri için her hangi bir tebligatta bulunmadığını» söylemiştir.Müdür,«meselenin yanlış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • TEŞEKKÜR Şirketimiz Teknik Müşavirlerinden,AHMET YOLAÇ'ın elim ziyaı dolayısiyle cenaze merasimine iştirak etmek,çelenk,mektup ve telgraf göndermek veya bizzat Umum Müdürlüğümüze kadar zahmet ederek b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.09.1959
  • Bir Amerikan filosu limanımıza geliyor Amerika Birleşik Devletleri,Akdeniz Altıncı Filosuna mensup ağır hücum uçak gemisi USS SARATOGA,refakatinde üç destroyer ve bir tanker olduğu halde Cumartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.09.1959
  • Kuşen Eşref ünaydın,Aziz Atatürk'ün bir gezisinde.Ünaydın,subay üniforması taşıyan şahısların hemen serisinde ortada görülen şahıstır.SİR ATATÜRK ÂŞIĞINI DAHA KAYBETTİK Eserlerinden çoğu Atatürk'e ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKASI a a a a i a a r a a a v a «I a 1 a *l 1 a I a a a ı a a DORDUNGU ÇEKİLİŞTE a ı a a a.a a a »7 a a a a a a a a a «Ta a a a a a a a a a a a a a a a 'a a a a a a a a İP a a a a a a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1959
  • GELMİŞ VE SATIŞA ARZEDİLMİŞTÎR MATAS TİCARET A.Ş.Halâskârgazi Caddesi 183 Pangaltı Telefon:47 44 30 Telgraf:MATASAN İSTANBUL ACENTELER:ANKARA.Otonam Memduh Demirkaya Meb'usevlcri önü.ADANA:Kamışlı Tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1959
  • LülS ALBERTOvDEt/PARANA VE TRİOSU LOS PARAGUAYOS VEDA KONSERLERİ Yenikoy Lokalinde 24,25,26,27 Eylül Geceleri)Rezervasyon için:Tel.62 40 01 125
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1959
  • inhisarlar kahve satışını durdurmayacak Piyasada satılan kalıVe ile tekel İdaresinin getirttiği kahve arasında kalite farkı olduğu hakkındaki iddia üzerine kahvecilerden kahve numunesi alınmıştır.Migr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1959
  • r-r* •V 3U BİRHAfTA NlVOL SOLAN JIN HAYATININ EN MtSUT 2»ÜNLRPLÎ OLUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1959
  • YEDEK SUBAY KÂNUNU KIŞIN ÇIKARILACAK Testte muvaffak olamayanlar askerliklerini Assııbay olarak yapacaklar ANKARA,HUSUSÎ Yedek Subay kanunu tadil tasarısının bu kış devresinde meclisten geçirilmeli İç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1959
  • ÜFÜRÜKLE TEDAVİ EDİLEN GENÇ KUDURDU NİĞDE,HUSUSÎ Kuduza yakalanan oğlunu üfürükle tedaviye kalkışan bir baba,gencin ölümüne sebeb olmuştur.Kudurarak ölen Ali Demirayın 19 yaşındaki oğlu Osmandır.Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1959
  • İZMİR'DE YENİ BİR ORMAN YANGINI ÇIKTI İZMİR,HUSUSÎ İzmir'de yeni bir orman yangını çıkmıştır.Şasal köyü civarındaki yangın,kısa zamanda genişlediğinden askeri birlikler sevkedilmiştir.Osmancalı nahiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1959
  • BİR KIZ,HIRSIZLA YARIM SAAT BOĞUŞTU ANKARA,HUSUSİ Ayrancı Bağlarında Yüksel Kızıltan adında bir genç kız,evvelki gece evine giren hırsızla yarım saat mücadele etmiştir.Uyuduğu sırada irl-yarı bir şahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1959
  • Uefter karaborsası önlenmeye çalışılacak Belediye Zabıta Müdürlüğü yeni ders yılının yaklaşması münasebetiyle kırtasiyecileri daha sıkı şekilde kontrola karar vermiştir.Geçen yıllarda zaman zaman ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1959
  • Kervan,15.toplantıyı esir'de yaptı Dinleyiciler,Silki Yırcahnın da bulunduğu toplantının sabaha kadar uzamasını islediler ¦Tuttuğunuz yol çok faydalı.Bu millete bir hizmettir.Siz* kalpten teşekkür ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1959
  • Yanan Yürekler TTIVVELKİ gün Haydarpaşa'dan vapura binerken birisi boy-f İ numa sarıldı:Ah Kefi' Cevad.Ah,başıma ne geldi?Sacit Öget'in babası.Yanıyor!O kadar ağlamış ki kan ça-E nağma dönen mavi gözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1959
  • CORDON BLEU 25 Eylül Cuma günü muhteşem bir programla açılıyor MISS MAROKO 1959 ile birlikte doğruca Maroko'dan gelen ÂLİ BABA MAROKO FAS)BALESİ Harikulade bin bir gece tabloları Yerlerinizi ayırtmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1959
  • SÜT HAYVANLARI ve SÜT SANAYİİ A.Ş.Hollanda'dan getirmekte olduğumuz şecereli damızlık inekler,bu ayın 23 ünde İstanbul'da olacaktır.İsteklilerin hemen şirketimizle temasa geçmeleri rica olunur.Süt Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1959
  • ÖZEL CADDEBOSTAN Çocuk Yuvası ve İlkokulu.Modern Çocuk Psikolojisinin tatbikatı.Çocuk doktorlarının devamlı ihtimamı.Seçkin öğretim kadrosu Hususî Servis.Yuva bütün sene açıktır.Çalışan ailelerin çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.09.1959
  • Almanca Steno Daktilo Alınacak Dolgun ücret ve iyi şeraitle Türkçe Almanca Steno Daktilo Bay veya Bayan alınacaktır.SANCAK LIMITED Şti.TÜL PERDE FABRİKASI Merkez Büro:Sirkeci Doğubank Işhan No.109 Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.09.1959
  • CiefSAN VA 7= Ei2to£A.A?«Al8 UAK.T Si2!0£ 6i^A2Q4N BA i.l,AK.S.löai2» J J l HAVAS» ÇAfcf»-*MAC AN*,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1959
  • GEUIR Gider,vergîsİ I AKAR VERGİSİ i KAVA vERGÎSı.r VtâRGİSrt ı J OLARAK TZ 74.999 OUA-74.099 URA BORÇLUSU MUZ T-ELİNİZDEKİ,ÇEK» AUR.US7LİNU VERİRİM 8İÜ,uRa!m!1 Vy/afcş i*x\FİS Tj(
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1959
  • İstanbul Nafia Müdürlüğünden KAPALI ZARF EKSİLTME İLANI 1 207 adet muhtelit su malzemesi küçük parçaları Alman normuna göre imâl ettirilecektir.Muhammen bedeli 30408 otuzbin dörtyüz sekiz)lira olup ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1959
  • Dış ticaretle iştigâl eden ciddî bir firmanın ecnebî lisanla ticari muhaberesini yapabilecek,BAY SEKRETERE ihtiyaç vardır.Türk tabüyetinde,yaş 35-50 hüsnühal tabibi,İngilizce,Fransızca muhabereye mukt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1959
  • AVRUPA BİSİKLET vttlOTOSlKLimRl Ç,MAĞAZALARI «BEYOĞLU SİRKECİ KADIKÖY İstiklâl Cad.No.73 Hamldiyo Cad.No.16 Kadıköy Palas No.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1959
  • Artvin As.Gar.Sat.Al.Kom.Bşk.dan L Pazarlıkla Meydancık hudut bölüğü için 10 ton koyun eti satın alınacaktır.2.Muhammen fiatı 550 kuruş tutarı 55.000 liradır.Geçici teminatı 4000 liradır.3.İhalesi 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1959
  • eri KAZOVAf_İnce bir zevkin üstün kalitenin İfadesidir.^Perlon tovafellik «İter,Yünlü,Perlon* Jar$e;feumağlar,Perlon perdelik fiiller,Hanımlarımızın senelerden beri'arayıp bulamadığı j salanlisınr.çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1959
  • Yazan:Alberto «Pekâlâ,barışalım,madem öyle istiyorsun.Leo memnun olmuştu bu duyduklarına.İşin asıl kötü olan kısmı atlatılmış sayılırdı.Kurnazdı karı.Suyuna göre hareket etmek gerekiyordu.Eğilip elini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1959
  • SMHMSI SEVER MİSİNİZ m ÇIKAN KISMIN OZETI Pauls aynada 39 yaşının kırışıklıklarını seyrederken Roger'nin geleceğini düşünüyordu.Bu adama artık herşeyl açıklamaya karar vermişti.Roger'nin İstifada ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.09.1959
  • BALIKÇILIK HAMSİ ve ÇâÇl IV SITKI ÜNER Azak ve Karadeniz hamsileri inişlerinde,yâni kıs aylarında,bol miktarda av verirler.Buna sebep kesif kitle halinde hareket etmeleri,%25 nisbetinde yağlı olmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • Çanakkale'de gergin hava devam ediyor t Baştarafı Birincide na 303 kelimelik bir telgraf çekmişlerdir.Üç gündenberi Çanakkalede bulunan,fakat Geyikli nahiyesine bir türlü gidemlyen mebuslar,telgraflar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • ADA UÇAĞI ARIZALANDI İZMİR,HUSUSÎ «Ada» uçağı dün İzmlrde bir tehlike geçirmiştir.İstanbul İzmir seferini yaparı uçak saat 19.45 de İzmirden havalanırken motötlerinden birisinde vukubulan teknik arıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • ZORLA TIMARHANEYE KONAN KADIN SERBEST BIRAKILDI t Bastarafı Birincide ANKARA'DAKİ HÂDİSE ANKARA,HUSUSÎ Bir doktor dün Avukat olan babasını deli diye hastahaneye yatırmak istemiştir,Hâdisenin ailevi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • KRUŞÇEV ZİRAÎ TESİSLERİ GEZECEK t Baştaraft Birincide oyuncak satın almıştır.Başvekilin kızları da naylon kadın çoraplarına hücum etmişlerdir SİLÂHSIZLANMA B.M.DE Krusçev'in gecen cuma günü Birleşmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • IRAK'TA TANKLAR NÜMAYİŞÇİLERE KARŞI ATEŞ AÇTI fe Baştaraft Birincide yişçilerl dağıtmıştır.Kasım ise arabaslyle şehir içinde İnşa halinde bulunan Cami-1 Kebir ve diğer yeni mahalleleri ziyaret etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • NİMET ERİM SENLİ AVRUPADAN DÖNDÜ AİLE BİÇKİ DİKİŞ YURDU talebe kaydına başladı yıllarca yurt İdare etmiş,tanınmış ve takdir edilmiş olan NİMET SENLİ tecrübesi,en Heri metodu ve bütün yenilikleri ile B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden HEMŞİRE ALINACAK Fabrikanıza hemşire olculu mezunlarından bir hemşire alınacaktır.Keadisine 7244 sayılı Kanun gereğince baremin üç derece üstüne kadar aylık ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • ithal mali EL ALETLERİ:Kısaçlar,Boru pensleri,Kurbağacık anahtarları,Yan ve düz keskiler,Boru anahtarları SU ZIMPARA KÂĞITLARI:150 den 400 kadar GRAFİTTEN UFAK POTALAR ŞERİT TESTERELER:Krom Vanadium ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • Bu emsalsiz TRAŞ KREMİ nin •c.üYi bir miktarı bol ve k&fiyen kurumayan ince 1 köpük verir.Sakalınızı yumuşatır,trasian sonra hatif-bir koku bırakır.Muhakkak deneyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • OTO SANATKÂRLARINA MÜJDE Dükkân sahibi olmak için fırsat Ya^mz 10)aza için kaydımız açılmıştır.Topkapıda inşaatı yapıhiıi 1 İnci blok sitemize iştirak etmek isteyen oto san'atkârlan acele kooperatifim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dosya:1959/597-2 Bankamız ihtiyacı için kalorifer tesisatında istimal edilmek üzore 650 metre 3/4" ıüK manşonlu siyah demir su borusu satın alınacaktır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • SERGİ Dr.HALİL SEZER KARYOLA MADENÎ EŞYA FABRİKASI En son model EV OTEL MEKTEP,HASTAHANE KAR-YOLALARI ve BÜRO MÖBLELERİNİ fabrik» salonlarında teşhir edildiğini sayın halkımıza arzeder SİRKECİ DEMİRKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • F.Bancs Peşte'de Csepel ile oynuyor Baştarafı Altıncıda rak şöyle bir tertiple sahada yer alması beklenmektedir:«Bako Kocziaıı 11,Takacs Ugi,Medniyanski,Kleiben Şatorl,Kizutsky,Koczian 1,Pal,Tulu II.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • Bir şoför 175 kuruş için hapis yatacak İZMİR.HUSUSÎ Müşterisinden 175 kuruş fazla alan bir çoför dün 2,5 ay hapse mahkûm edilmiştir.Orhan Senısırma,833 lira para cezasına da çarptırımlıj ve cezaevine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • ŞEHİR TİYATROLARI LÂLE TİYATROSUNDA LÂLE SİNEMASI)28 Eylül Pazartesi gününden itibaren her akşam saat 21 dt Pazar matine 15.30 d» 91 NUMARALI KADIN Piyes 2 Bölüm i azan:F.Langer Türkçesi:Seniha Bedri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • BU AKŞAM Her zaman seyircilerinin hoşlandığı filmleri göstermeyi şiar edinen ainemamız büyük macera ve heyecan filmi KESİK BAŞIN ESRARI THE THING THAT COULDN'T DİE)WILLIAM ANDRA JEFFREY REYNOLDS MARTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • 24.9.959 Perşembe akşamından itibaren ŞEN SES Tiyatrosunda Türk Bale Topluluğu ve Beynelmilel Şantöz HENNY ve ELEKTROGİTARİZ VASİLAKİ'nin İştirakiyle BURSA GÜLÜ Operet:3 Perde 5 Tablo Derleyen ve Sahn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • Bu akşam 21.15 ten itibaren EMEK SİNEMASI'nda mevsimin ilk şaheser filmi Kırmızı Gecelikti Kadın The Fuzzy Pink Nightgown)Jane Russell Keenan Wynn Ralph Meeker Adolph Menjou Seanslar:12 14.15 16.30 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • 25 Eylül Cuma Şadırvan'da MEKSİKA GECESİ Çılgın Mambo Dansı'nda PRENSES AMİN A Acopulo Kabaresi'nde Amm sampüİMe Elveda Korrida'sında LORENZO GONZALEZ Rezervasyon:48 32 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • KOÇANGA FILM'in 1959 1960 Prodüksiyonu YERLİ FİLİMLER KOCAMDAN AYIRAMAZSIN:Sevim Tuna Kemal Deliorman Attilâ Ergun İhsan Nuyan Melek Gül Ural Altay Orhan Elmas Mine Coşkun Kemal Dirim Sadri Kıran Muaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • pişiklerin olmamasına huysuzluklarının »•SES» başlıca Mver«HÖ'tJî2ÎlL EDO ÇOCUK PUDRASI Pişiklere meydan vermez 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • GALATA ŞUBENİZ YENÎ İŞ YERİNDE Galata Yüksek Kaldırım Cad.No.66)EMRİNİZDEDİR Krjşidesı mahallî olmaktan çıkarılmış ve bütün Şubelerimizde hesap uçanlara teşmil edilmiştir.Soiı para yatırını tarihi Çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • Anadoludan alınan yatılı talebe müracaatları karşısında bina ve teşkilâtını 3 misline çıkaran ÖZEL ANKA YA KOLEJİ 25 kişilik sınıflarda,İngilizce öğretmenlerin idaresinde Ituvvetli lisan yanında ciddî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • Yegâne Saf Avrupa yününden Orgu Yunu TOPTAN ve PERAKENDE:İPLİK JÜRK LTD.ORT.KARTOPU MAĞAZASI ingiliz Sefareti karşısı Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • Kİ Lİ M ES İ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 «2 10 SATILIK EMLAK TUZLA Çayırova arasında,metresi bir liradan 50.000 metre arazi sat.Not:500 metreye kadar da verilebilir.27 47 64.KADIKÖYDE 3 katlı,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • VÂSITALARIN FENNİ kontrolü yapılmıyor t Baştarafı Birincide besi,Karayolları Belediye ve Şoförler Cemiyetinden birer kikinin iştirakiyle teşekkül eden heyetin,fennî muayene sırasında,motorlu vasıtanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.09.1959
  • SİRKECI'DE BİR TREN RAYDAN ÇIKTI Sirkeci garında dün aksam 19,30 d* bir banliyö treni raydan çıkmıştır.İnsan kaybı olmayan kaza,makasın kırılması neticesinde vulcubulmuştur.Kapanan hattın bugün açılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.09.1959
  • Greko Romen ekibi Belli oldu Akdeniz oyunlarına katılacak ekîp:Eğrîbaş,Özden,Tanelli,Doğan,Bayrak,Kış,Atlı ve Baştimur n—23 Ekim tarihlerinde Beyrut'ta yapılacak olan Akdeniz Oyunlarına iştirak edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1959
  • TURGUTATAKOL Peşte'ye gitti Basketbol Federasyonu Reisi Turgut Atakol dun uçakla Macaristana hareket etmiştir.Atakol,Budapeştede yapılacak olan FİBA toplantısında bulunacaktır.FİBA toplantısında ion A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1959
  • SEDGMAN,TRABERT'İ PERİŞAN ETTİ Barcelonada kramer tenis sirkinin yaptıkları maçta Frank Sedgman rakibi Tony Trabtrt'i 6/2,6/2 mağlûp etmiştir.Diğer maçta ise Ken Rosewall Pancho Seguray'ı 8/6,7/5 yenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1959
  • Binicilikte Hamle Türk Binicilik Ekibi Kaptanı:Bnb.SALİH KOÇ BİNİCİLERİMİZ ve atlarımız Mithatpaşa stadında yapılan Konkur Hipiklerde tam üç gün gayretlerinin sonunu sarfetmiş ve bütün imkânlarını hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1959
  • BOKSTA YENİ BİR İSİM LUKKONEN Finlandiyalı Lukkonen Avrupa şampiyonu Youn Martinle yaptığı müsabakayı çok hâkim bir dövüşten sonra sayı hesabı ile kazanmıştır.Maçı seyreden boks kritikleri genç Finlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1959
  • BUGÜN AVRUPA'DA OYNANACAK KUPA MAÇLARI Avrupa şampiyon kulüpler kupasının birinci turunda Budapeştede oynanacak Fenerbahçe Csepel maçından başka,bugün muhtelif memleket ve şehirlerde 5 mühim karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1959
  • SB B Sarı-Kırmızılı idareciler şöhretli Yugoslav solaçığını transfer etmek için teşebbüse geçtiler YUGOSLAV millî takımı solaçığı Zebec,Yugoslav sefareti vasıtasiyle Galatasaray kulübüne müracaat eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1959
  • KISA HABERLER MUHTELİF maçlar yapmak üzere Stutgard'a gitmiş olan Bursa Merinos takımı,ilk karşılaşmasını Rommelsövser ile yapmış ve güzel bir oyundan sonra 5-1 galip gelmiştir.İkinci maçlarını Schorn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1959
  • Genç Takımlar Ligi bu hafta başlıyor İstanbul genç takımlar şampiyonası,bu hafta muhtelif stadlarda yapılacak karşılaşmalarla başlayacaktır.15 kulübün iştirak edeceği müsabakalar kırmızı ve beyaz olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1959
  • Akdeniz oyunlarına gidecek Voleybol kadrosu belli oldu AKDENİZ Oyunlarına iştirak edecek voleybol millî takımımızın sporcu ve idareci kadrosu belli olmuştur.29 Eylül salı günü Modada kampa alınacak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1959
  • ün iki m Saat 14 de Karagümrük Kasımpaşa,15.45 de Beşiktaş Feriköy karşılaşıyor J STANBUL Konkur Hipik-I leri sebebiyle ara verilen millî ligin 4 üncü hafta karşılaşmalarına bugün Mithatpaşa stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1959
  • Sarı-lâeivertli takım,galibiyet bekleyen rakibi karşısında dejansa ehemmiyet veriyor.Maçın hakemleri Yugoslav Basic,Nedelkovski ve Erlieh F.Bahçe'nin muhtemel tertibi:Özcan-Naci,Basri-Can,Osman,Âvni M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.09.1959
  • Maçı Ankara Radyosu yayınlayacak Bugün Peşte'nin Nep Stadyumunda yapılacak olan Fenerbahçe Csepel takımları arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası maçını Budapeşte radyosu kısa dalga 29 ve 30,5 me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor