Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • [USİS1 CEpl ERİ THDI ANI12 Ya,ul1 Doğu ile Cenubi Asya mıntakalarındaki 1G memleketin,Amerika İktisadi İşbirliği ICA)şefleri dün sabah İlk IVM I Vr kHIIHI toplantısını yapmıştır.Hilton otelinin Karade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • IÖZDEMİR GÜRSOY1 EVRİM NAZARİYESİ CCDPİÇÎ Charles Darwln'in Ev-rim Nazariyesinin nesrinin Temmuz 1958 e rastlıyan yüzüncü Yıldönümü münasebetiyle tertiplenmiş olan cDarwin'in Türlerinin Menşei» isimli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • Amerikan Sendika Liderleri Kruşçev ile münakaşa etti 3.5 saatlik toplantıda,sorulan sualler Rus Başvekilini kızdırdı SAN FRANCİSCO,AJANSLAR RUS Başvekili Kruşçev,İşçi Sendikaları ileri gelenlerinin bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • Amerika gelecek sene Ay'a Roket yollayacak WASHINGTON,RADYO Birleşik Amerika,önümüzdeki sene Ay'a bir roke+fırlatacaktır Bu roket,Rus füzesine nazaran,daha fazla ilmî filetler t si"acak ve mühim malû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • i|p:ı İERDOĞAN BAYRAKTARI PADDICT1I AD Bursa Eskişehir yolu üzerinde evvelki gece Kütahya 70004 ve Bilecik 70131 plâkalı kaınyAtir 10 I ILAK yonlar çarpışmışlardır.Burlıanettin Oktay'ın idaresindeki B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • PltENS BERNHARD DÜN GİTTİ Dünya Meşhurlarını bir araya getiren «Bilderberg» grubu başkanı,Hollanda Kraliçesinin kocası Prens Bernhard dün sabah saat G.55 de Hukusî uçağı ile Hollanda'ya gilmistlr.Pren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • J$?fc' ÖGET TOPRAĞA VERİLDİ IOZDEMİR GÜRSOY1 Bolu yolunda geçirdiği müessif bir trafik kazası sonunda vefat eden Gazeteci arkadaşlarımızdan,Havadis Gazetesi Müessese Müdürü Sacit öget'in cenazesi dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • Milliyet Kervanı Balıkesir'e gitti Dört saat süren sohbet toplantısında Balıkesirliler 300 den fazla sual sordular BALIKESİR,Milliyet Kervanı BALIKESİR'LİLER Milliyet Kervanını sual yağmuruna tutarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • Ruşen Eşref İhtaydın dün gece vefat etli Kalb sektesinden vefat eden tanınmış edebiyatçı ve politikacının cenazesi yarın kaldırılacak TANINMIŞ edebiyatçı ve politikacılarımızdan Ruşen Eşref Ünaydın dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • KÂMRAN GÖRGÜN D.D.Y.UMUM MÜDÜRÜ OLDU İ.E.T.T.Umum Müdürlüğüne de Sedat Erkoğlu getirildi İ.E.T.T.İdaresi Umum Müdürü Kamran Görgün'ün Devlet Demiryolları Umıun Müdürlüğüne tâyini tekarrür etmiştir.Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • İhracat İçin 300 Milyon Lira kre Kredi,incir,pamuk,tütün ve üzüm ihracatında kullanılacak İZMİR,HUSUSÎ j HRACATÇILARA 300 mil-yon liralık kredi açılması tahakkuk etmiştir,incir,pamuk,tütün ve üzüm ihr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • [ÖZDEMÎR GÜRS0Y1 GÜMRÜKTEKİ MALLAR SATILIYOR dünden itibaren başlanmıştır.Satışlar dün,ilk ruh olması dolayısıyla,çok rağbet görmüştür.Satış gümrüğünün ufak salonu arttırmaya iştirak edenlerin fazla o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • Muvakkat hükümetin iki Vekili aracılık yapmak üzere Atina'ya gitti Savarona Okul Gemisi dün Magusa'ya vardı ve Ada Türkleri tarafından büyük sevinçle karşılandı LEFKOŞA,DIŞ HABERLER SERVİSİ BAŞPİSKOPO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • Dün bir İsrail Şilebi İzmir'de kısmen yandı Rus Bandıralı Shishkov şilebi de İstanbul'da Tanar şilebine çarptı İZMİR,HUSUSÎ İsrail bandıralı Atlit şilebi dün yeni Alsancak limanında kısmen sanmıştır.N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • AĞAÇTA DOĞURDU YENt DELHİ,A.A.Geçen hafta,Taft nehıinin 'taşması üzerine,evinin sular altında kalmasından çekinip bir ağaca tırmanan Hindli bir kadın,dallarda hazırlanan döşekte çocuğunu dünyaya getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • MÜCEVHER HIRSIZI Beyazıt ve Fatih'te on ev soyan IMulıti Gök adında bir hırsız yakalanmıştır.Muhti'nin ealdığı para ve mücevherlerin bir kısmı ele geçirilmiştir.Tahkikat clerinleştirilmektcdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • Bir muhtar seçiminde 3 kişi yaralandı GİRESUN,HUSUSÎ Bir muhtar seçimi sırasında kavga çıkmış,üç kişi ağır surette yaralanmıştır.Alucra kazasının Feykez köyündeki kavgada Rauf,Şükrü,Dursun,Tevfik,Osma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • GÜVEN DERSHANESİ İNGİLİZCE KURSLARI 5 EKİMDE BAŞLIYOR Tatbikat,İngiliz ve Türk öğretmenleri tarafından yapıl&cak.sınıflar sadece 15 er kişilik olacaktırkaydok.ıakta acele ediniz.ADRES;Beyoğlu Ağacamii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • uzun Gündüz toplantısı Vilayette,gece içtimai Şale köşkünde Bayar'ın riyasetinde oldu.DP Genel idare Kurulu da toplandı Vekiller hey'etinde ic ve dıs işler l i 5 3 ele almd VEKİLLER Heyeti dün gündüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1959
  • Geyikli Nahiy esi ordon altın Askerî birlikler tedbir aldı.Bindirilmiş D.P.İller devriye geziyor.CHP heyetinin gidişine mâni olundu ÇANAKKALE,Hususî surettegiden HASAN PULUR'dan GEYİKLİ hâdiselerini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • r TIBBÎ BAHİSLER Şuur allı dünyamız Dr.ERCÜMENT BAKTIR Etrafınızdaki insanların günlük hayatına bir göz atın:Onların hergün,her yerde,birçok vesilelerle türlü dikkatsizlik ve dalgınlıklar yaptığını,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • Meşhur Alman markalı Ustun Kaliteli DRAGOCO HOLZMINDEN ALMANYA ITRİYAT ve KOLONYA İÇİN ESANSLAR piyasaya arzedilmiştirl 20 muhtelif koku x 50 gi.uk orijinal ambalaj BAYİLERİNİZDEN ARAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • sayın Doktor ve Eczacılara AMBRAMYCINE SUSPANSİON Lepetıt AMBRAMYCİNE KAPSÜL SYNTHOMYCETINE KAPSÜL LePetlt SYNTHOMYCETINE SUSPANSİON Lepetıt PERTRANQUIL 20 TABLET Lepetit Ecza depolarına dağıtılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA ÜRETİN Tablet Chlorothiazide 500 mgr.Ecza Depolan've Eczanelere arzedilmiştir.20 tablet X 0.500 gr.Perakende satış fiyatı 60O krş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • ^MqM^f^mi OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İyi niyetli bir insanın teklifini bos yere kaçırmamaya dikkat.KOVA BURCU it [21 Ocak 19 Şubat] His dünyanız berrak.İş hayatınız biraz bulanık.BALIK BURCU [20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Uzun menzilli havai fişek;Buz taneleri seklinde yağan yağmur.2 Bir memuru suçundan dolayı işinden çıkarma;Hindistan'da kendine eziyet yapmağa alışmış derviş.3 Yalan dolanla çevri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • Illll IHIMI III I I.IJ İli lirillll IIII11 İlli 11IIIIII1M1IIIIIHIIII1III İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karjsık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Hana Conzelmann orkestrası 8.45 Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:4408351 Hayatla ölüm Arasında Robert Taylor İng.EMEK Tel:44 84 W 1 Yuvasızlar Gabrlella Palotta Fransızca.2 İki Aşk Hikâyesi.Hedy Laraarr Fransızca.KÜÇÜK EMEK Tel 44 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • Çamaşır makinelerinin Lâstik merdaneleri garantili olarak yenilenir.Tel:21 56 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • Zeytinbıırnunda 8000 10000 ton linyit kömürü tahmil ve tahliyesi 25.9.959 aaat 13.30 da açık eksiltme İle ihale edilecektir.Yılmaz Müessesesi Kurtkaya lşhanı 3/17 Sirkeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • 1000 er lira dağıtıyoruz Tafsilât «Küçük ilanlar gazeteai'nln 8 inci ¦ayısında.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • TEŞEKKÜR Sevgili aile büyüğümü!Profesör Yüksek Mühendis SÜREYYA ELBİ nin,aramızdan zamansız olarak ayrılmasından duyduğumuz büyük acıyı,cenaze merasimine İştirak ederek,çelenk göndererek,ziyaretimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • ALEV KUNT ile NEZİH İREZ Nişanlandılar Kadıköy 81.9.1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • V| I GEYİKLİ OLAYLARI İZİM Kervanın yolculuğu sırasında günlük olayların üzerine dikkatle eğilmek fırsatını pek bulamadık.İnsan alıştığı evreden koptuğu vakit kendisini nede olsa biraz muallâkta hisse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • Naaril Müdürü okul barakalarını methediyor Müdüre göre,barakaların kuruluşundan sonra üçlü ve dörtlü öğretim yapan okul kalmayacak İstanbul Maaril Müdürü Adnan Tolon,okul ihtiyacı için Amerika'dan get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • Kayınpeder,damadının zorla para aldığını söyledi Taşlıtarla'da Sipahi sokağında oturan 70 yaşında Osman Erbel.polise müracaat ederek 150 lirasının damadı Abbas Yurddelen tarafından zorla alındığını id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • Yedi yaşında bir çocuk denize düşfü,boğuldu Sarayburnunda Eski Göçmenevleri mintakasmda oturan Hasan Parlak'm 7 yaşındaki oğlu Teoman,Sirkeci rıhtımından denize düşmüş ve boğulmuştur.Çocuğun cesedi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • M.T,T.B.kongresi gelecek hafta toplanacak M.T.T.B.nin genel kongre hazırlıkları son safhaya gelmiştir.Kongre en geç bir haftaya kadar toplanacaktır.Kat'i tarih bugün yapılacak bir basın toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • TIMAR KADİN ZORLA KADININ AVUKATI SAVCILIĞA MÜRACAAT EDEREK,200 BİN LİRALIK MAUNA EL KOYMAK İÇİN KOCASININ BU YOLU SEÇTİĞİNİ BİLDİRDİ Makruhl Adrine Stavridis adında bir kadının,bej gün evvel deli olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • M a a r 5 f memurları basınla görülemeyecek İstanbul Maarif Müdürü Adnan Tolon,daire mensuplarının basın mensupları İle olan münasebetlerini kesmiştir.Müdürün,personele yaptığı şifahi tebligatta «Kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • VEFAT Merhum Miralay Aziz Bey kerimesi ve Belkis Orhan,Emekli Deniz Albayı Avukat M.Celâleddin Orhan,Emekli Başeksper Şemseddin Orhan ile Destine înhan'ın anneleri,Enise Orhan ve Bahriye Orhan'ın kayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • SÜT HAYVANLARI ve SUT SANAYİİ A.Ş.Hollanda'dan getirtmekte olduğumuz şecereli damızlık inekler,bu ayın 23 ünde istanbul'da olacaktır.İsteklilerin hemen şirketimizle temasa geçmeleri rica olunur.Süt Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • 269 uncu sayısı bugün çıktı İnönü,Türk Demokrasisinin 14 yıllık bilançosunu yapıyor ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1959
  • TÜRKİYE BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti 45' 1 APARTMAN DAİRESİ 1.300.000 LİRA J 1 BİRİNCİ BÜYÜK ÇEKİLİŞE KATILMAK İÇİN:28 Ekim 1959a ve İKİNCİ BÜYÜK ÇEKİLİŞE KATİLMAK İÇİN:6 Ocak 1960'a kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • Mi Akıl Hastaları ilâçla Tedavi Ediliyor Dr.Ercüment BAKTIR Tıbbi Bahisler Yazarı TÜBERKÜLOZ Kongresinin hararetli günlerinde,ince uzun boylu mütevazl fakat dünya çapında şöhrete sahip bir profesör İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • L.E.T.SCHOOL İNGİLİZCE KURSLARI ENGİN UNSAL MOHAMED İKBAL ORHAN ERCEM L.e.t School methodunun üstünlüğünü slzleretanıtmak İçin 10 ar kişilik gruplar halinde günün her saatinde ders ve ayrıca pazar gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • SANAYİCİLERE Elektrik Makinaları Sanayii Müessesesinden 0-1100 ve 0-1600 Derecelik sıcaklık ölçü aletleri Pyrometre)Termostat 0-1000 A.Kademeli pens Ampermetre Elektrikli fırın ve Etüvler günde 10.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • Atlas Dolma Kalem Bayilerine Memleketimizde sağlamlığile ün alan ATLAS DOLMA KALEMLERİ YENİ SATIŞ YERİ LE.MA KIRTASİYE Koli.Ştl.İstanbul Tahtakale Tomruk sokak Kardeş İS Han No.7 DİKKAT,ATLAS T1CARETE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • BANKA GARANTİSİ ile şehir dışındaki arsanıza TAKSİTLE EV Küçükevler Tel:44 46 85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • DERHAL TESLİM İthalâtçı sıfatiyle satışa arzedildi.KALİTEDE RAKİPSİZ ISKRA Mümasili;DARFILMSli GALATASARAY Yeniçağı OARFİLM han No.40 Tel:49 32 00 44 12 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • lOO MISIR NİŞASTASINDAN MAMUL TJWXi UM W Tatmanla lokılip ŞıkertiRmırl '8err,k,k lak flm.r.Verir MIH* vı Kırıcijırl Yorautıı Km Kınfir Mm Yuvaaızı Sııdıl Belirir.BÜTÜN TATLILARINIZDA ADAY AR GLİKOZU K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKASI EYLÜL AYRI BİR KURA NUMARASI YAPI ve KREDİ BANKASI 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • BEYOĞLU NEPTÜM Mağazasında Çeşitli kadın kumaşlariyle beraber İf Manto Dökarlar,İf Yünlü trikotajlar,İle İç çamaşırları,İf Eşarplar,İf Çocuk elbiseleri,İf Palto Pardesüler,İf Caket ve Gömlekler %50 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • BİR KASA OKSİJEN KAYNAĞI İLE DELİNDİ ANKARA,HUSUSÎ Yeni Sanayi Çarşısında Demir İş hanında bir dükkânın çelik kasası,meçhul kimseler tarafından oksijen kaynağı ile delinerek soyulmuştur.Kasanın İçinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • Polatlı Savcısı Belediye Reis Vekilini nezaret altına aldırdı ANKARA,HUSUSÎ Bir Savcı.Belediye Reisini bedeli I ödenmemiş Adliye elektrik cereyanını açtırmadığı için nezaret altına aldırmıştır.Bir müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • EGE UÇAĞININ LÂSTİĞİ PATLADI ANTALYA,HUSUSÎ Geçen hafta içerisinde Afyon üzerinde motoru arızalanarak yoluna devam edemiyen «Ege» uçağı,dün Afyon'dan cehrimize gelmek üzere havalanırken,lâstiği patlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • Üniversitede lisan imtihanı neticeleri başarısız İstanbul üniversitesinde dün İlan edilen Eylül dönemi yazılı lisan İmtihan ¦neticelerinden,başarı nisbetlnln 10 olduğu anlaşılmıştır.Bu yüzden,dünden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • BİR CAMİ İNŞAATI MÜHÜRLENDİ [MİLLİYET] Eyüp'de İslâmbey caddesinde bir cami inşaatı mühürlenmiştir.Semt halkının kurduğu derneğin topladığı para ile inşaata başlanmış,ancak bir müddet sonra dernek ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • tte dün cinayet işlendi BİR KIZ DA KENDİSİNİ KAÇIRMAK İSTEYEN GENCİ AV TÜFEĞİ İLE YARALADI.BURSA'DA BİR KAATİL İDAMA MAHKÛM OLDU YURDUN muhtelif yerlerinde' dün üç cinayet içlenmiş,bir kaatil idama ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • Turizm Kanunu hazırlanıyor Turistlerin gümrük muayenesi olmadan girmeleri temin edilecek ANKARA,HUSUSÎ Turistlerin hiçbir kayda tâbi tutulmadan yurda girip çıkabilmelerini temin maksadiyle bir «Turizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • KAYNANASINA KIZAN GELİN EVİ YAKTI KONYA,HUSUSÎ Kadınhan'a bağlı Eşme köyünde Rukiye,kaynanasiyle kavga etmij ve evlerine gaz dökerek yakmıştır.Rukiye,kendisine mâni olmak isteyen kaynanası Fatma'yı da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • ARA RNASI W;A 1 ğ1 Daima üstündür HER AİLE^^ SOFRASININ DEĞİŞMEZ MİSAFİRİ â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • ZAR DE BEBE Yeni teşkilâtı ile tekrar faaliyete başladı Bebelerinizin en son model elbise,ayakkabı,oyuncak ve saire bol ve zengin çeşitlerini temin edebilirsiniz.İstiklâl cad.No.427 Tel:44 36 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • KARTAL LASTİKLERİ DÜRTİNIH EH SAĞLAM LASTİKLERİDİR Toptan Satış Yeri AĞCALAR KOL.ORT.Sirkeci Aşir Ef.Cad.No.14 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • KÜÇÜK EMEİT SİNEMASI'nda Yeni senenin ilk heyecan filmi MASKELİ HAYDUT GUNSİGHT RİDGE)Joel McCrea Mark Stevens Joan Weldon Seanslar:12 14.15 16.30 18.45 21.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • I Değerlenen Âbideler 5 STANBUL'un imârı dev adımları ile ilerlerken şehri süs-I leyen âbidelerin de hakkı veriliyor.Köhne binaların ara-ğ sında sıkışıp kalan çeşmeler,sebiller bulundukları yerde İ er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • ÖZEL ÜLKÜ OKULU ANA İLK SERBEST LİSAN KURSLARI Şişli Tayyareci Cemal Sok.No.18 Tel:48 51 73 Garanti Bankası yanındaki sokak)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • Çünki:ARI'nın Piknik Pötibör Mari Bisküileri en modern tesislerde imal edilerek sıhhi Naylon torbalar içinde satılmaktadır.ARI BİSKÜİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1959
  • J ¦II.I 1 I İCAPTAN JAK 'l HEP PASA A ZEKİ ademsin JAK KABUL VPORTSUZIAR APARLAP,EuY/ORUZ.^YALNIZ ŞUKİUVl BİÛM ADAM BAŞIMA Y»RMİl HALTINDIR BUNUN G^MiM,ftKET^DERtYE PİRE-1 İSTANBUL SEFERİNE çiKMAfc.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.09.1959
  • SENİN Ol_Sun.ne J Ç 'STEESEN J r v vap.y Vj v^A p^\3p\jj\T^^W «75.00oWs wHL' i k ^5 ^HB a o,on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1959
  • AUSTIN Dünyanın her memleketin de tekmil tajıt ilerinde en çok kullanılan kamyondur.5 tonluk benzin kamyonları Rekabet edilmiyecek derecede EKONOMİK 6 silindirli motoru ile mücehhezdir.Fabrikamız AUST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1959
  • RADYO BAYİLERİNE MÜJDE SENSES a HERKESİN SABIRSIZLIKLA BEK-LEDİĞİ GAYET ZARİF MOBİLYA-LAR İÇERSİNDE 1960 MODEL 4 DEVİRLİ,10 PLÂKLI VE TEKRAR ÇALAN OTOMATİK PİKAPLARI Toptancı «ıfatiyle satışa arzedilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1959
  • ŞANTİYE ŞEFİ VE FEN MEMURU ARANIYOR Er Okuma Yazma tesisleri inşaatı Erzincan Şantiyemiz için tecrübeli bir Y.Mühendis veya Y.Mimar Şef ile bir Fen memuru alınacaktır.Taliplerin belgeleriyle 30/9/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1959
  • AŞKA Yazan:Alberto MORAVİA Türkçesi:O.AZİZOĞLU Kurnaz tilki,diye aklından geçirdi Leo.Kompliman yapılmayı,okşanmayı istiyor.Sandalyesini biraz daha kadının yakınına çekti.«Ama ben dün gece söyledikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1959
  • ÇIKAN KISMİN ÖZETİ Paule aynada otuz dokuz yaşın yarattığı kırışıklıkları seyrediyordu.Roger biraz sonra gelecektL Paule ona herşeyi açıklamak istiyordu.Aralarında,yalnız Rogerin istifade ettiği hürri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1959
  • PTT idaresi 11 Eylül günü,İstanbul'da top-s lanan XV inci Milletlerarası Tüberküloz konfe-i ransı münasebetiyle 105+10 kuruş değerinde bir S milyon tirajlı bir pulluk yeni bir seriyi tedavüle i çıkard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1959
  • CALLAS ONASİS'İ BÜYÜLEMİŞ!NEW-YORK,A-Onasis'in Maria Callas ile olan aşıkane macerasınd;fevkalâde üzülerek çocuklarıyle birlikte New-Yorktakl evir dönen,madam Orıasls,bu hususta gazetecilerin' kendisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1959
  • "GÜZELLİK MÜSABAKALARI HAYVAN PANAYIRIDIR,VATİKAN,A.Papalık makamının gazetesi olan «Osservatore Romanı Christine Spazier adında bir Avusturyalı kızın Avrupa gi zellik kraliçesi seç'lmiş olması münase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • akarios,Grivas'ın teklifini dün reddetti 6 Baştarajı Birincide reden Atina gazeteleri büyük bir Türk düşman» olan Grivas'ın adaya dönmesine Türklerin razı olmadıklarını bildirmektedir.Dr Küçük ayrıca,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • Bazı nemflerde dün 8.5 saat su akmadı Atatürk Bulvarı ile Sultanahmet arasındaki evler dün 8.5 saat susuz kalmıştır.Belediye Sarayı önünde 400 milimetrelik ana boru saat 7 sıralarında kırılmıştır.Yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • Bir denizcilik Bankası heveti Amerika'ya eritti Denizcilik Bankası Umum Müdürü Sami Şehbenderler,3 kişilik bir heyetle dün saat 15 de uçakla Londra'ya gitmiştir.Londra'dan Hollanda ve Amerikava gidece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • Amerikan Sendika Liderleri Kruşçev ile münakaşa etti t Bnştarafı Birincide mnkrasiyi öldürür» demesi,Sovyet diktatörünün huzurunu büsbütün kaçırmıştır.3,5 saat kadar devam eden münakaşa esnasında Kruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • WESERHUTTE EKSKAVATÖRLERİ İP;k 204 Galata Tel:4417 57 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • GEYİKLİ KOEDON ALTINA ALİNDİ t Bastarnji Birincide DJ* liler,Esat Mahmut Karakurt'un sözleri üzerine galeyana geldiklerini,C.H.P.tahkik heyetini kafiyen Geyikliye sokmıyacakiarını.Parti idarecilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • C.H.P.Merkez İdare Kurulu iki toplantı yaptı ANKARA,HUSUSÎ C.K.P.merkez idare kurulu dün iki topl&ntı yapmış ve parti içi meseleleriyle Geyikliye gönderilen «tahkik heyeti» nin mâruz kaldığı muameleyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • F.BAHÇE PEŞTE'DE t Baştarafı Altıncıda Genel Sekreter Devecserl İse Molnar'ın kazanacağız şeklindeki beyanatına temas etmiş ve «Fenerbahçe antrenörü maçın neticesini,oynanmadan tâyin ettiğine göre biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • OPON,baş,diş,adale,6İnir,lumbago,romatizma ve bayanların muayyen zamanlardaki sancılarını teskin için faydalıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • 24.9.959 Perşembe akşamından itibaren ŞEN SES Tiyatrosunda Türk Bale Topluluğu ve Beynelmilel Şantöz HENNY ve ELEKTROGİTARİZ VASİLAKİ'nin İştirakiyle BURSA GÜLÜ Operet:3 Perde 5 Tablo Derleyen ve Sahn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • SAYIN HALKIMIZA Nefasetiyle tanınmış LU A.ve H.API KARDEŞLER Fabrikası mâmulâtı SUCUKve KAVURMALARI Piyasaya arzedilmiştir.Israrla isteyiniz.Taklit ve benzerlerinden sakuımız.Menfaatiniz icâbı)Şubemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • Nilliqef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • HİCRÎ SALI BUMİ 1379 22 1375 R.evvel EYLÜL Eylül 18 19 5 9 9 VAKİT VASATİ EZANİ Günej 5.45 11.35 Öğle 12.07 5.57 İkindi 15.33 9.23 Akşam 18.03 12.00 Yatsı 19 39 1.31 İmsak 4.02 9.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • GÖREN MARANGOZ MAKİNESİ doğramact,mobilyacı marangozlar için fevkalade elzem komple bir tesistir.Zamandan,işçilikten kazandırır,her türlü iş yapar.MAKİNELER YOLDA OLUP SİPARİŞ KAYDINA BAŞLANMIŞTIR.AZE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • "TROVER ÇİFT DİFERANSİYELLİ ARAZİ ARABALARININ EŞİ YOKTUR Çfîî*^ 3 üncü Kotadan ithal Etmek Üzere Sipariş Kaydedilmektedir.MATAŞ TİCARET A.Ş.Halâskârgazi Caddesi 133 Pangaltı Tel:47 44 30 Telgraf:MAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • Kabine dün Vilâyette uzun bir tonlantı yaptı fc Baştarafı Birincide binasında saat 10 da başlayan ve 5 saat devam eden bir toplantı yapmıştır.Saat 12.15 sıralarında gelen Amerikan Büyük Elçisi Warren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • TARMTEN EİS3 YAPRAK t Baştarajı Altıncıda Sarı-Lâcivertlilerin 27 Haziran 1930 senesinde 4-3 mağlûp ettiği muhtelit,Macar Futbol Federasyonu tarafından kurulan yetiştirici bir milli kadro hüviyetini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON İT42 10 SATILIK EMLÂK KADIKÖY Suadlyede sat Konforlu apt Katları.4 oda 57.000 lira,5 oda 67.500 lira,20.000 lirası 20 sent İpotekli,3 oda 72.500 lira.20.000 lirası 20 sene İp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • VezüV İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRIR ZAMAN* KAZANDIRIR Ut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1959
  • İNŞAATÇILARIN ve DEMİR TİCARETHANELERİNİN DİKKAT NAZARINA Şirketimizin çubuk demir imalâtında tam bir mükemmeliyete vardığını ve 8,10,12 milim yuvarlak Firkete halinde 12 metre)yerli çekme demirlerimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.09.1959
  • HAFTANIN Programı 23 Eylül Çarşamba:Mithatpaşa stadında Karagüınrük Kasımpaşa,Beşiktaş Feriköy Milli lig)2G Eylül Cumartesi:Mithatpaşa Stadında Karagümruk Hacettepe,Galatasaray Gençlerblrliğl MIHI Lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.09.1959
  • BÜKREŞ'TE BİR DÜNYA,10 BALKAN REKORU KIRILDI 4X400 meirede takımımız 3.18 7/10 la yeni Türkiye rekoru tesis etti BÜKREŞ,HUSUSÎ BALKAN Atletizm Şampiyonası dün yapılan müsabakalarla sona ermiş ve bir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.09.1959
  • I.CSEPEL'LE İKİNCİ MAÇI OYNAMAK ÜZERE Peşte'de Sarı-lâcivertfli takım bu gün Csepel stadında sıkı bir antrenman yapacak NAMIK SEVİK BİLDİRİYOR Fenerbahçe'n futbolcular Peşte'ye kadar çok rahat bir hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.09.1959
  • MOLNAR GİDEMEDİ Macar antrenör takımını uğurlarken gözyaşlarını tutamadı Dün eaat 11.35 de Türk Hava Yollarının Ses uçağı Ue Peşte'ye hareket eden Fenerbahçe kafilesini kulüp reisi Agâh Erozan,Bölge M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor