Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.09.1959
  • p-ı:uu:ıi!ii:ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral L-ıL_L_x i YIL:10 SAYI:3362 BUGÜN 6 SAYFA 25 KURUŞ rı^^% fig^^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.09.1959
  • SAYFA:2 milliyet ¦21 EYLÜL 1059 9dan MEKTUP «VANSTON,16 EYLÜL Sevgili MİLLİYET okuyucusu,EVANSTON,Chicago'nun kuzeyinde,Michigan gölünün kenarında küçük bir şehir.Seri iri şehir yapan Northwestern Üni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.09.1959
  • Kervan'a Bandırmada 307 SUAL SORULDU Dört saat süren sohbet toplantısında ağırlık merkezini "Vilâyet olma,meselesi teşkil etti VAKİT gece yarısını 15 dakika geçmişti ki mikrofon başında bulunan Milliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1959
  • Mccormick INTERNATIONAL I 30 HP İB250 60 HP 560 D 50HP 460 D International harvester acele ediniz TÜRK İNTER MAKİNELERİ A.O.Bankalar Han Galata P.K.734 Telefon:492849 Telgraf:Tl M AK-İSTANBUL Şube ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1959
  • AMERİKAN ERKEK DERSHANESİ 36 NCI HİZMET YILI İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA MUHASEBE ve SPOR halter,jiujitsu)dersleri için kayıtlara başlanmıştır.Sultanahmet Alemdar Cad.23 Tel:22 17 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1959
  • Cordon Bleu Muhteşem programla 25 Ey'ûl cuma günü açılıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1959
  • OKULLARA BAYİLERE Okulların Cemiyet Kooperatiflerin basılı bütün defterlyle,insan vücudunu ve organlarının mücessem seramikten mulâjları,her türlü ders va sıtaiariyle,levhalar,haritalar,Atatürk resiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1959
  • ¦Hill t HIM/Bo*&o If ŞARABİ» HBMDfi EN "mP ÂLÂSINDAN İVÎ PARA TUTUYORSUNUZ.ANLA-SILAN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1959
  • EV HANIMLARININ İDEALİ ALMAN MALI MARKALI Havagazı Fırınları Satışa arzedilmiştir.w****5?OOUAPhV-I 3.DERECELİ 4.Ü'^NU İSTANBUL:FUAT VE SUAT TARHAN,Tepebofi.Mejrutlyet Cad.97 Tel.ı 44 61 75 ANKARA İŞTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1959
  • DİKKATDİKKAT MANOLYA NEDİR?CEVAP ŞARKI MI?ÇİÇEK Mİ?ROMAN MI?Doğru cevap verenlere Ankaranın Mesiresi,Atom ve PlâJ Şehri Gölbaşı civarında telsizler mevkiinde uzun zamandanberi inşası hızla devam eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1959
  • Holanda malı Buffalo lastikleri 100 saf kauçuktan imal edildiğinden en arızalı yollarda ve bilhassa maden taşıyan kamyonlar üzerinde en iyi netice vermektedir.Buffalo kullanan binlerce şöferden birine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1959
  • 1 BİR YAPRAK 3Sâ 'VU2f j1**^ Mî j'v^a yj^.Okula yardım *p UGÜNKÜ yazuna mevzu teşkil eden vakıayı bana bildiren YS okuyucumun ismini ve adresini yazmıyorum,çünkü yaza-ğ cak olursam adamcağızı dolambaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1959
  • KİSA HABERLER K.ANKARA Ulu« meydanındaki trafik kulesi dün sabah bir Amerikalının kullandığı otomobil tarafından devrilmiştir.Dört aydan beri bir kaç defa kazaya uğrayan kule Amerikalı tarafından tami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1959
  • İktisadî ve Sınai Tesisat ve îgletme Anonim Şirketi Tel ve Çivi,Demir Fabrikaları)Şirketimiz Merkez Yazıhanesinin eski 44 03 42 Telefon numarasını tekrar kullanmaya başladığımızı bildiririz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1959
  • İLK VE ORTAOKUL ERENKÖY GÜNEŞ KOLLEJİ)K I Z YATILI ERKEK GÜNDÜZLÜ Kvvvetli İngilizce Geni» Bahçe Sıhhî bina Kayrtlara devam edilmektedir.Yatılı pek az yer kalmıgtır.Erenköy:Kazasker Tel:55 22 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1959
  • TAV OCAKLARI EKMEK FIRINLARI BİLUMUM KAZANLAR için İsveç İthal malı OSMUND MAZUT BEKLERİ yarı veya tam otomatik MAZUT BRÜLÖRLERİ Gümrüğe vâsıl olmuştur.Saatte 4 ilâ 500 litre yakan tipleri mevcuttur.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1959
  • Amerikan bahriyelileri Donanma Günü törenine katılacak Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz Altıncı filosuna mensup 60 bin tonluk Saratoga» uçak gemisi ile fiske,Havkins ve Lawary muhripleri 26 Eylül 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1959
  • [ERDOĞAN BAYRAKTAR] FRTHfaRIII AA7İ A Nil III °smanİ1 Devletinin kurucusu Osman beyin babası Ertuğru] gazinin ölümünün CnlUUnUB» UM&I AHIILUI G78 inci yıldönümü münâsebetiyle dün Söğütte bir anma töre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1959
  • İngiltere Başvekili ise "Silâhsızlanma mes'elesinin özü milletlerarası kontroldür,dedi NEW-YORK,A.P.Amerika Dışişleri Vekili Christian Herter,Sovyet Başbakanı Kruşçev'ln silâhların azaltılmasını hakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.09.1959
  • v*.MA&Uf%.S6¥* |ŞİG*RA Jj Ç l'lMEZ Ml V MR B¥ "7(1 ^a^Ss CnâcsTi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1959
  • UMUMİ ARZU ÜZERİNE:Teknik Okul giriş mtıhaniarma hazırlama kurslarının üçüncü devresi tertip edildi.24 Eylül'de başlayacak kursta Kontenjan mahdut olduğundan müracaatta acele ediniz.İ.T Ü.Teknik Okulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1959
  • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASİ A.Ş.HESABINA TALEBE OKUTTURULACAKTİR.1959-1960 ders yılında,Hukuk,İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri İle İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri ve Ticaret Lisele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1959
  • Milliııef rahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1959
  • HİCUÎ 1 Pazartesi RUMÎ 1379 21 1375 H.evvel EYLÜL Eylül 17 19 5 9 8 VAKİ T VASATI ezan!Güneş 5.44 11.32 Öğle 12.07 5.55 İkindi 15.34 9.22 Akşam 18.10 12.00 Yatsı 19.41 1.31 İmsak 4.01 9.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1959
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz rlastahanesı kaioriieı tesisatı tevzi borularının değiştirilmesi,devridaim tulumbası Konulması kalorifer kazanlarının tamiratı kapalı ^arf usulü ile eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1959
  • ÇIKAN KISMIN OZETI Roger saat dokuzda gelecekti.Saat daha yediydi.Paule aynada otıızdokuz yaşın yüzünde yarattığı kırışıklıkları seyrediyordu.Sonra banyoya geçti.Suyun ılıklığına bakmak için eğildi.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1959
  • ^ÎVAnzOOA El-VuG-DA 8l(OIACÛKT1verde sn_EtCTİRı' 3E BOŞ VEK se«e;rİ/v\ŞİMDİ KAfilANUSA VE "Dİ.TU BİRmüziğe ihti V^cim.var.SENİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1959
  • sanat| 1 NEDRET GÜVENCİ ANKARA'YA GİTTİ j ALTANİLKİN İstanbul Şehir Tiyatro-sunun değerli sanatçısı NEDRET GÜVENÇ,göre-vinden ayrılarak Ankara Devlet Tiyatrosuna girmiş-EJ ir.NEDRET GÜVENÇ İlk olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1959
  • AŞKA Yazan:Alberto r Kocaman caddede yağmurun allında yürürken şayet bugün tatmin olmak için bir yol bulamıyacak olursam çat diye çatlarım,diye düşünüyordu.Carla'nın o yarı çıplak hayali bir türlü git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1959
  • TÜRKDEIİİYbİDiOİKJJm" Allesbrenner" sobaları sayesinde rahat bir kış mevsimi geçirebilirsiniz Sağlam dökme demir üstüne parlak koyu kahve rengi ve yeşil ı:enkle imal edilen Türk Demir Döküm "Allesbren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • Çanakkale'de urum gergin ğ Başlarajı Birincide Kasım Gülek'in Geyikli'ye gidişi esnasında çıkan hâdiseleri tahkik edecek olan C.H.P.mebuslarının Geyikli'ye gidip gitmeyecekleri henüz belli değildir.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • G.SARAY BURSA'DA AKIN'I 6-2 YENDİ t Baştarafı Altıncıda birinci amatör kümenin kuvvetli takımlarından Mecidiyeköy ile hususî bir karşılaşma yapmıştır.Daha ziyade yedek elemanlardan kurulu bir tertiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • Kruşçev Amerikalı artistlerle konuştu t Baştarajı Birincide KRUŞÇEV'İN TEHDİDİ Kruşçev bir ziyafette yaptığı konuşmada şunları söylemiştir:«Savaşa yol açansilâhlanma yarışına devam etmek istiyorsanız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • İNÖNÜ "İDEALLERİMİZ GERÇEKLEŞECEK,DEDİ t Baştarajı Birincide millete mal olması,dâvanın asıl çâresidir.Gördüğümüz,millet hürriyet dâvasını benimsemiştir.Milletin şuurunda ve imanında kemale doğru iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ve bayanların muayyen zamanlardaki sancılarını teskin için faydalıdır 7'tı* GÜNDE 6 TABLETE KÂDÂf* ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • Bu Akşamdan İtibaren MEVSİMİN İLK BÜYÜK FİLMİ SİNEMASKOP HAYATLA ÖLÜN ARASINDA Tip On A Dead Jockey ROBERT TAYLOR DOROTHY MALONE ATLAS Sinemasında SEANSLAR:2.15 4.30 6.45 9.15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • DÜNYACA MEŞHUR SIGMA® Fabrikaları tnamulâtı muhtelif tip ve takatlerde Monofaze ve Trifaze Santrifüjler ile Dalgıç Tulumbaları SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR Metal Ticaret T.A.Ş.İSTANBULDA:Galata,Tünel Cad.Tran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • PROPAGANDIST ARANIYOR Bir tıbbî müstahzar firmasının Ankara,Adana,Samsun vilâyetleri ve havalisinde müstahzarlarının propagandasmı yapacak tıbbî mümessillere ihtiyaç vardır.Taliplerin 176 P.K.adersine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • SANAL KONFEKSİYON'da PEŞİN FİATINA TAKSİTLE SATIŞ Sultanhamam Meydanı Camcı Başı Hanı Zemin kat İSTANBUL Tel:22 71 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • SANA ile yemek pişirmek hakikî bir zevktir.onları yemek de tam bir saadet!Nadide yemekler veya kocasının sevdiğini pişirmek ve evvelinden ner şeyin mükemmel olacağını bilmek bir ev kadını için hakikî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • İNŞAAT,NAKLİYAT ve MADENCİLERE:TedandKflMYOH ve OTOBÜSLERİNİ İzmir Fuarı ingiliz Pavyonunda görünüz.3 üncü Kotadan Sipariş Kaydına Başlanmıştır.Acentelerimize müracaat ediniz.Not:Bâzı Anadolu Acenteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • İNŞAATÇILARA Mozaik basamakcılıkta güvenebileceğiniz yegâne İsim ALA-ATTİN ÜZ ALICIDIR.Yüksek Dozaç,temiz İsçilik,gününde teslimat her türlü İzahat Tel:215697 51100)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • TÜRK BAYANLARI BİÇKİ,DİKİŞ TERAKKİ YURDU Kayıtlara başlamıştır,pazardan maada her gün saat 10-17 arası müracaat kabul edilir.Altınbakkal Radyo Evi karşısı)Bâbil sokak No.63 Tel:48 57 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • NİMET ERİM SENLİ AVRUPADAN DÖNDÜ AİLE BİÇKİ DİKİŞ YURDU talebe kaydına başladı ıHarca yurt idare etmiş,tanınmış ve takdir olan UMET SENLİ tecrübesi,en ileri metodu ve bütün yenilikeri İle BİÇKİ DİKİŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • KARTAL LASTİKLERİ OÛHYMIN EH SAĞUM LASTİKLERİDİR Toptan Satış Yerî AĞCALAR KOL.ORT.Sirkeci Aşir Ef.Cad.No.14 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • r SATILIK DAİRELER 1.Levend'de fevkalâde Apt.Katları,bahçeli,manzaralı,havadar 4 oda 100 M2 üzerine ödemede kolaylık gösterilir.Tel:211044
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK ŞIRİNEVLERDE.manzaralı.Londra asfaltına 200 metre mesafede,256 M2 arsa.Gedikpaşa Hamam cad.66 kunduracı.SARAÇHANEBAŞINDA 65-70-75.000 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • Ağaoğlu,C.H.P.için "Âüahfan bulsun,dedi Baştarajı Birincide larının konuşmasına vatandaşların fiili cevabı olduğunu söylemiştir.Delegeler de C.H.P.ne şiddetle hücumlarda bulunmuşlardır.Mehmet Kuyumcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • Irak'ta 13 subay ile dört sivil idam edildi Baştarafı Birincide rit Selman,Binbaşı Eyüp falıya Aga.Yüzbaşı Yahya Hüseyin Hamnavi,Albay Ali Tevflk.Yüzbaşı Haşîm Debbııni.Üsteğmen Hazım Havfaf,Yarbay İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • 0 Z E L E r t a n Okul u yuva ilk Kadıköy:Hasırcı başı S.No:48.Tel:36 22 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • Hakiki limon çiçeklerinden imal edilen P E R E J A' yi alırken kapalı olarak almız.Bir çok hediyeler kazanabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • İSVEÇ SLAVED Otomobil ve Kamyon Lâstikleri çeşitleri tükenmek üzeredir Satış Yeri:GİSLÂVED Kauçuk Sanayii ve Ticareti T.A.Ş.Aşırefendi Cad.Hanımeli Sok.No.2-İstanbul Telefon:2718 10-Telgraf:Gismal-ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • MENSUBUMUZ SANAYİCİLERE Sanayici kotasına yeniden alınan demir çeşitlerine ihtiyacı olan sanayicilerimizin 25 Eylül 1959 akşamına kadar Sanayi Şubemize müracaatları rica olunur.51644)İstanbul Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • İNCİ YUMAKLARI Panak ve solmaz komple renklerle garantili kotonperle ve dantel yumakları imalâtçı sıfatiyle Fabrikamızda satılmaktadır.Adres:Ye^ildirek Sultanmektep sokak No.20/5 İstanbul Telefon:27 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1959
  • Teninizin yaşınızdan evvel ihtiyarlanmasın!katiyetle önleyebilirsiniz.Bu maksat için POND'S un iki kremi kâfidir.COLD Gece)kremi cildinizi te mİ2İer,besler ve yumujatır.VANISHING Gündüz)kremi cildiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.09.1959
  • E EmJFk Beynelmilel Konkur Hipikle şampiyonasını bir puanla Büyük bir alâka toplayan Konkur Hipiklerde derece alanların mükâfatlarını Hollanda Prensi Bernhardt verdi.Özdemir KALPAKÇIOĞLU D'ORIOLA ŞAMP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1959
  • I SAMİ ÖNEMLİ] Beşiktaş,2 nci golünü,Şenohın bir kafa sütü neticesinde kazanmıştır.Resimde top,kaleci Muratın müdahalesine rağmen Beykoz kalesine girerken.İstanbul'da da Beşiktaş bir hafta önce berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1959
  • DEMİRSPOB:3 KARŞIYAKA:0 İZMİRDEN BİLDİRİYOR:DEMİRSPOR,her hattı ile başarılı idi.Oturmuş takım intibaı bırakan Ankara şampiyonu,İzmir şampiyonunu yenerken güçlük çekmedi.Demirspor forveti eğer ayaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1959
  • Akdeniz oyunlarına katılacak boks ekibimiz ANKARA,HUSUSÎ İki gündenberl yapılmakta olan «Altın Bilezik» boks maçları dün sona ermiş ve Akdeniz Oyunlarına iştirak edecek 5 boksörün isimleri tesbit edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1959
  • Mahallî Lig'de Taksim ve Beyoğluspor galip MAHALLÎ lig maçlarının birinci haftası dün Şeref stadında yapılan karşılaşmalarla sona ermiştir.Kakem Muvahhit Afir'in idare ettiği ilk karşılaşmada Taksini,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Dün yapılan mahalli lig maçlarında Beyoğluspor,Anadoluyu 2-0 mağlûp etmiştir Resimde,Anadolunun neticesiz kalan bir akını görülmekterir.¦m [SAMİ ÖNEMLU Emniyet:açık farkla mağlûp eden Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1959
  • F.Bahce Bugün Gidiyor Takımla gidemeyen Molnar,dün futbolculara Csepel maçı için taktik verdi FENERBAHÇE futbol takımı 23 Eylül Çarşamba günü Csepel'le oynayacağı Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuası maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1959
  • Atletlerimiz dün de derece alamadılar Takımımız 22 puanla sonuncu.Fahir Özgüden 400 metrede finale kaldı BÜKREŞ,HUSUSÎ BALKAN Atletizm Şampiyonasının ikinci gününde de atletlerimiz başarı gösterememiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor