Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.09.1959
  • aaBEMtfSmMk MP*;v1m^K t GÖRGÜ YOLUYLA ÖĞRETİM [RÜÇHAN ÜNVER] Deneme öğretimi yapan Atatürk kız lisesinde dün yeni ders yılı çalışmalarına başlanmıştır.Lisede,geçen yıllardan ayrı olarak,bâzı dersler ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1959
  • Kruşçev Amerika turuna başladı Rus Başvekilinin sırasında polis Washingfon'dan Newyork'a gelişi yollarda sıkı tedbirler aldı DIŞ HABERLER SERVİSİ SOVYET Başvekili Kruşçev Amerika içinde bir hafta deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1959
  • T?H ^üH 1 w «İte ^ffil HI gaf.IBBuEb^.sBw jm| ^I^hH V1M Â^^m v xBw ş.UJI K mm ^Hsp ifBOaKSt b™^wHBHHb6m BHeÜ f KEYSTONE 1 «Ellemeyin Yakar» ESSKSE ya getiren vo geçenlerde tekrar çalışmaya başlayan Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1959
  • MİLLİYET KERVANI MUDANYA'YA GİTTİ Kervanımız bugün M.Kemalpaşada olacak.Milliyet Kervanı dün öğleden sonra Bursadan Mudanya'ya geçmiştir.Ekip evvelâ seyyar sergisini teşhir etmiştir.Milliyet gazetesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVER] j VDtHI lif IIİCANFÇİ Kore'de Türk silâhİ1 Kuvvetleri nezdindc nHInHIlLIlV nlOHflCOl vazife gören Birleşik Amerika Kara Kuvvetleri mensuplarından teğmen Robert W.Jahnson'un arzusu üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1959
  • HÜRRİYET SİGORTASI Hapiste bulunan Ulus Yazı işleri Müdürü'nün sigortasına çalışılıyor.ANKARA,HUSUSÎ Türkiyede ilk defa bir gazeteci,Amerikalı bir sigorta şirketi tarafından «Hürriyet Sigortası» ile s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1959
  • Gizli Bildenberg toplantısı başlıyor Prens Bernhard'ın riyasetindeki içtimada Dünya meşhurları bulunacak DÜNYANIN tanınmış devlet adamlarını,iktisatçıları ve politikacıları bir araya getiren BİLDENBER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1959
  • İZMİR'DEKİ ÇELİK FABRİKASI Bini İZMtR,HUSUSÎ Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının bir benzeri aayılan ve S yıldan beri inşaatı devam eden Metalürji fabrikası tamamlanmıştır.Fabrika 28 milyon liraya ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1959
  • Nuhun Gemisi olduğu tahmin edilen bir enkaz görüldü ANKARA,HUSUSÎ Harita genel kumandanlığında operatör yüzbaşı İlhan Durupınar Nuh'un gemisinin Naşar dağında taşlaşmış küller altında olduğunu bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1959
  • 25 E.O.K.A.a Grivas ile Makarios buluşmazlarsa açlık grevi yapacaklar Lefkoşa Hususî Muhabirimiz TEKİN YÜKSEL'den jl Tj AŞ Piskopos Makarios'un sabık EOKA lideri General Grivas'a ı|j verdiği sert ceva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1959
  • Segni9 ye göre,müşterek pazar yatırım ve işi incelendi İtalyan Başvekili ve Hariciye Vekili bugün gidecekler SAMİ KOHEN TÜRK İtalyan görüşmeleri dün sona ermiştir.Boğaziçinde Umur motorunda iki saat «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1959
  • jp\ııı mır i«M»—I ŞAHESER ROMANLAR ayın kitabını sunar.NANA 7?Ciltli:ItS L.GÜVEN yayin cvlCagalo|luY.NarbbahçeS.ll—İSTANBUL I E.ZOLA'dan çavlren:S.Tiryakioğlul Bedelsiz bültenimizi isteyiniz!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1959
  • Çanakkale Abidesinin inşaatı bitti Kalan işlerin tamamlanmasından sonra Âbide gelecek yıl açılacak [NECMİ ONURİ HİSARLIK Tepede inşa edilmekte olan Çanakkale «Şehitler Abidesi-nin gövde kısmı inşaatı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1959
  • FRANCOISE SAĞAN GÜNÜMÜZÜN EN ENTERESAN ROMAN YAZARI BRAHMS9!SEVER MI SİMZ GÜNÜMÜZÜN E hJ DİKKATİ ÇEKEN ESERİ PEK YAKINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1959
  • Kok kömürü,şeker ve Kumaş ihraç edilecek Hükümet döviz temini için büyük bir ihraç kampanyasına girişiyor.Arap memleketlerine çimento satılacak ANKARA,HUSUSÎ Hükümet döviz temin edebilmek için geniş m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1959
  • BOĞAZ'DAKİ DENİZ TRAFİĞİ 23 GÜN KISMEN DURACAK Çatalağzından lstanbula nakledilecek olan elektrik için Boğazın iki yakasında hazırlanan direklerin arasına tel germe içine 2 Ekimde başlanacak ve fa ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • ANKARA GttNEŞ UMUMİ NAKLİYAT ANBARINDAN Muhasebe ve fatura servislerimizde çalıştırılmak üzere memur alınacaktır.Nakliye müesseselerinde çalışmış olanlar tercih edilir.Taliplerin Sirkeci Ebussut Cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • IH O/C/U* G50 kilo yük kapasiteli 4 silindir 12 beygir 100 kilometrede 8 litre yakar 3 ileri 1 geri yerde vites Lastik eb'adı 550x15 Cam Elyaf takviyeli plâstik)karoseri paslanmaz,eyrilmez,çok sağlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • İthâl Malı BJB A El II Hdvagzı Fırınlı Çekoslovak Villi Ocaklarımız ve ŞOFBENLERİMİZ Gelmiştir.FIRINLI OCAKLAR 995 Liradır.ŞOFBENLER 575 Liradır.Satış yeri:AHMET YAPICI Galata Tünel cad.No.66 Tel:44 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • OĞLAK BURCU to [22 Aralık 20 Ocak] Bir arzunuz var.Gerçekleştirmenin çetin olduğunu zannediyorsunuz.Oysa yardım göreceksiniz.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Tereddütü bırakıp fikrinizi ortaya koyunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Alma Cogan ve Kay Starr 8.45 Sa?eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Salon orkestralarından ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Vukuu büyük zarar ve «ıkıntılara sebep olan hâdise;Bir nota.2 Sonu olmıyan zamana alt;Tam mânasıyle inanma.3 Bir nota;Yeniçerilik zamanı asker maaşı.4 Vâkıf,malûmattar;isviçre'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • Posta Kutusu ücretine zam yapıldı Posta kutusu kira ücretlerine yüzde 35 zam yapılmıştır.PTT İdaresi zammı geçen seneye de teşmil ettiğinden aradaki farkın abonelerden tahsiline başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • Belediye Turizm Zabıtası faaliyete geçti Belediye Turizm Zabıtası dünden İtibaren faaliyete geçmiştir.Lisan bilen elemanlardan teşkil edilen Turizm Zabıtası şehrimize gelen turistlere gerekli kolaylığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • TEZGAHTAR ABANIYOR MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.nden:Harbiye Satış Mağazamızda çalışmak üzere,Sultanhamam veya Beyoğlu mağazalarında çalışmış tecrübeli tezgâhtarlara ihtiyaç vardır.İsteklilerin bonservisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • ÖZEL İSTANBUL ANA ve İLKOKULU Yatık ve Gündüzlü Yatılı öğrencilere bir AİLE şefkat ve sevgisi ile bakılır.Öğrencileri en mükemmel şekilde yetiştiren MODERN bir okuldur.Okul her zaman açıktır.Çapa dura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • ANKARA İSTANBUL ATİNA ROMA Uçaklar i ile haftada üç servis PAZARTESİ PERŞEMBE CUMARTESİ w sFS W-Türk Hava Youari THY BİLETLERİ ile Dünyanın her yerine seyahat edebilirsiniz.I Her türlü matûmet için se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • BANKA GARANTİSİ İle şehir dışındaki arsanıza TAKSİTLE EV KOÇÜKEVLER Tel:44 46 85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • TEŞEKKÜR Oğlum Birol Karayün'ün ölümü dolayısiyle gerek cenazeye iştirak etmek,çelenk göndermek ve gerekse telefon,telgraf,mektup ve bizzat gelerek tazlyette bulunmak suretiyle sonsuz acılarımıza işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • AÇIK TEŞEKKÜR Geçirmiş olduğum ağır kaza neticesi yapmış olduğu mühim ameliyatla hayatımı kurtaran TCDD 1.İşletme Müdürlüğü Operatörü Hayati AHınel ile Operatör Melih Haybat ve Revirde yattığım müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • 100 den fazla öğrencinin kayıtları iptal edildi İstanbul üniversitesine bu devre müracaat eden 100 den fazla öğrencinin kayıtları İptal edilmiştir.Adı geçen öğrencilerin,birden fazla fakülte veya bölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • Yeni İmar Talimatnamesi dün yürürlüğe girdi Yeni İmar talimatnamesi dünden İtibaren yürürlüğe girmiştir.Talimatnameye göre.Boğazın iki yakasında iki kattan fazla İnşaata müsaade edilmiyeektir.Cephesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • Gayrımeşru çocuğunu öldüren kadın mahkûm oldu 5 yıla mahkûm olan hizmetçi kadın,"Çocuğu öldüren ismini bilmediğim biridir,dedi Gayrimeşru çocuğunu öldürün apartman boşluğuna atan Zehra Uçaklı adında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • j.IIIIIIIUIUIUMtM» BURSA KERVAN yürüyor.ekseri macera filmlerîpjn başında,olayların nerelerde geçtiğini anlatmak için bir harita gösterilir ve haritanın üzerinde birdenbire beliren ışıklı oklar,kendil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • Gümrük'teki malların satışına başlanıyor PAZARTESİ,ÇARŞAMBA VE CUMA GÜNLERİ YAPILACAK SATIŞLARDA BİN LİRAYA KADAR OLAN MALUR PEŞİN PARA İLE SATILACAK Gümrüklerde bekleme süresini doldurmuş oln mallar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • 4rHrk+irtrk*irk* SİNEMA iutt&ut Okjx^t YENİ MEVSİMDE TURK SİNEMASI ÖNÜMÜZDEKİ hafta açılacak olan 1959-1960 sinema mevsiminde.Türk sinemasının prodüksiyon hacminde geçen yıla nisbetle hissedilir daral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1959
  • f SİNEMALAR J BEYOĞ LU ATLAS Tel:440835 1 Zehirli Ruhlar Arlene Dahi Renkli İng.2 Knnh Düğün Amerikan filmi İng EMEK Tel:44 84 1 Yuvasızlar Gabriella Palotta Fransızca.2 İki Agk Hikâyesi Hedy Lamarr F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • Boğaz da su altı 9mI I ilimi çekiliyor 600 metrelik film "Sihirli Rüyalar,ismi altında bütün dünyada gösterilecek METİN DOĞANALP KURBAĞA Adam Gerhard manini gezen genç Kurbağa adam Binanzer,su altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • UNIVERSAL Tenteli)Arazi Vasıtası İmalât Tuzladaki Fabrikamızda imal edilmek üzere parça olarak Amerikadan yola çıkarılmıştır.Müracaat Sıraya göre teslimat Kasım ilâ Aralık aylarında kat'i olarak tesli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • Bu emsalsiz TRAŞ KREMİ nin cüzi bir miktarı bol ve kafiyen kurumayan ince köpük verir.Sakalınızı yumuşatır,traştan sonra hafif bir koku bırakır.Muhakkak deneymız Blendax TRAŞ KREMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • KUDUZ BİR İNEK 25 KİŞİYİ İSİRDİ MANİSA,HUSUSÎ Doğancılar mevkiinde İsmail Argüç'ün ineği kudurmuş ve 100 kovunu ısırdıktan sonra sahibi tarafından vurularak öldürmüştür.İsmail Argüç'ün 25 kişilik aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • ORGNL.VEDAT GARAN M.S.KONSEYİ GENEL SEKRETERİ OLDU ANKARA,HUSUSÎ İlci ay önce Millî Savunma Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine tâyin edilen ve o tarihten itibaren yeni vazifesine başlayan Yüksek Aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • Eski Muharipler geçim sıkıntısından şikâyetçi Türkiye eski Muharipler Cemiyetinin dün yapılan 11 kongresinde «Geçim sıkıntısından» şikâyet edilmiştir.Bu konuda konuşan üyeler aldıkları maaşlarla geçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • KALAMIŞ ANA ve İLKOKULU KURULUŞU:1950 YATILI GÜNDÜZLÜ KIZ ERKEK Kayıtlara devam ediyor.İngilizceye önem verilir.Daimî yatılısı vardır.Eski öğrencilerin 20 Eylüle kadar kayıtlarını yenilemeleri lâzımdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • ELEKTRİK MAKİNE USTALARI ALINACAK Kartalda Mutlu Akü Fabrikasına yazılı müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • HİCRÎ CUMA RUMİ 1379 18 1375 R.EYLÜL Eylül 14 19 5 9 5 VAKİ T VASATİ EZANI;Güneş 5.41 11.24 Öğle 12.08 5.51 ikindi 15.38 9.21 Akçanı 18.15 12.00 Yatsı 19.47 1.32 Imsâk 3.57 9.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • HüliiııeH S a h ı b i:FBCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:nTİT.T.tvııyr matraasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • SÎZİM TARA 1X1 AURSA PÛGU.O FlMtZOA.ÎHBAR* yA MAMİ OLUR.J EDGCSK KARAK-ME&ÜE DONER,ATEŞ EDER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • ARI nın PİKNİK PÖTİBÖR MARİ BiSKüiLERi RUTUBET GEÇİRMEYEN HARARET DEĞİŞİKLİĞİNDEN MÜTEESSİR OLMAYAN ARI SIHHİ NAYLON TORBALAR İÇİNDE SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR BİSKÜİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • ARGO LEVANT LINE Yeni inşa edilen Alman bandıralı ALCYONE Vapur 21 Eylülde limanımıza gelecek ve Avrupa limanları için eşyayı ticariye kabul edecektir.DABKOVİCH ve Şürekası Tel:49 17 08/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • Amerikan Lisan ve San'at Dershanesi KIZLAR İÇİN)Cihangir Son Otobüs durağı,Özoglu Sok.24 Tel:44 67 47 İngilizce,Fransızca,Almanca,Daktilo,Stenografi,Diki*,Muhasebe ve san'at dersleri İçin kayıtlarımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • SAYIN HALKIMIZA Nefasetîyle tanınmış A.ve H.APİKOGLU KARDEŞLER Fabrikası mâmulâtı SUCUK ve KAVURMALAR Piy.ısaya arzediimiştir.İsrarla isteyiniz.Taklit ve benzerlerinden sakınınız.Menfaatiniz icabı)Şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • Kömürü vaktinde alamıyanların hakkı yanmıyacak ANKARA,HUSUSÎ Kok kömürü istihkaklarını zamanında alamayanların haklarının yanması usulü değiştirilmiştir.Elinde kamesi olup da kendisine verilen günde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • MESUT BİR DOĞUM SERVET GÜLTAN ile Gazetemiz Tertip Heyetinden EROL GÜLTAN'm bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.Ana ve Babayı tebrik eder,yavruya uzun ömürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • Gülciıı AKKUTAY İle H.Salih GÜVEN nişanlandılar istanbul 17/9/959 Â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • Aynur İçdeıı Yardımcı)ile Bülent Içden Evlendiler 17/9/959 1st.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • Üçüncü Şube Müdürü Çoruma tâyin edildi Emniyet Üçüncü Şube Müdürü Nazml Sevin,Çorum Emniyet Müdürlüğüne vekâleten tâyin edilmiştir.Nazmi Sevin'in yerine kimin getirileceği henüz bilinmemektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • Bir mahkûm Cezaevinin kapısını kırıp kaçtı SİVAS,HUSUSÎ İncesu cezaevinde tutuklu İbrahim Gencel adında bir mahkûm cezaevinin kapısını kırarak firar etmiştir.Firari mahkûmun yakalanması için bir müfre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • Zorla çay içiren çırağı bıçakladı DENİZLİ,HUSUSÎ Babadağ nahiyesinde Haydar Çakmak kahvehanede kendisine zorla çey içirtmeye kalkışan Rıza Berber adındaki kahveci çırağını Jnçakla ağır surette yaralam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • EL BOMBASI BİR ÇAVUŞU ÖLDÜRDÜ SİVAS,HUSUSÎ Er Eğitim Tugayında bomba talimi yapr.n erler arasında bir el bombası infilâk etmiştir.Erlerden biri bombanın emniyetini açarak atış vaziyetine geçtikten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • KÖY OKULLARI İÇİN BİR TAKRİR VERİLDİ C.H.P.Mebusu Sarıibrahimoğlu bâzı okulların ahır olarak kullanıldığını iddia ediyor ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu,ikM Ticaret,biri Gümrük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • ıı .Nazi ve Âiı TC SAĞI yukarı bir ay oluyor,masamm üzerinde taahhütlü "X bir zarf beni bekliyordu.Açtım,çek)Türkçe ile yazılmış bir mektup.İmzaya baktım:Asaf Konsolide!İçimden büyük bir sevinç kabard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1959
  • BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti BÜYÜK ÇEKİLİŞ BÜYÜK ÇEKİLİŞ 45 APARTMAN l DAİRESİ 1.300.000 LİRA BİRİNCİ BÜYÜK ÇEKİLİŞE KATILMAK İÇİN:28 Ekim 1959'a v* İKİNCİ BÜYÜK ÇEKİLİŞE KATILMAK İÇİN:6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.09.1959
  • Ü0feft8$ $üm BC9 DERİDİR.AVNİ VEROEN G£C Tu « FI-ANDERS'TEN HfC SES BıR.VERE AVRl»^AMA2.Bu HERİPİ i UERÎ KEM.Di BAŞ,UARlNA BİRA*.MA/VMS'.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1959
  • EMRıNtZ.MR.BOwT?BABASININ EMRtVT_E MR.VİNCENTİ GO ÖZ.DPÎ.OlCERlM.uyuyoR.ve RAHATSIZ EDÎL.MEM5İ.İÇlM DE KAT'i EMİR VERDİ S3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1959
  • HURDA SATIŞI Muhtelif kamyon şase,şoför mahalli,yedek parça v.s.malzeme hurdası teklif alma suretiyle satılacaktır.Tekliflerin 24 Eylül 1959 tarihine kadar yazılı olaralc Bahçekapı Garanti Han kat 3 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1959
  • Sirkeci İstanbul Levazım Amirliğinden İstanbul Sarayburnu vekâlet yapılmış eşya anban ihtiyacı için kamyon ehliyetli bir şoföre ihtiyaç vardır.Taliplerin şartları öğrenmek üzere anbara müracaatları il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1959
  • 3.cü Kofadan İthal Edilecek KAMYON ve KAMYONETLERİ için sipariş kaydına başlanmıştır FORD F-100 v.3/4 Tonluk kamyonet pick-up,takviyeli amortisör ve makaslı,3 ileri ve 1 geri vitesli takviyeli debreaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1959
  • AŞKA Yazan:Alberto Ayrıldıkları zaman kız kendi basma sallana •allana ağaçların altına doğru bir iki adım atıp geriledi.Elini kaldırmış «Leo.Leo.diye onu ikaza çalışıyordu.«Şimdi.Şimdi sırası değil am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1959
  • musiki Ud ve Ud ustaları REFİ' CEVAD ULUNAY Ud'un diğer sazlara nisbetle daha kolay olduğu söylenir.Fakat iyi ud çalmak zannolunduğu kadar kolay değildir.Fikret en güzel şiirlerinden birinde ud'u şöyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1959
  • Her fırsatta verilebilecek:hediye FREDO LİMON KOLONYASI TABİÎ ESANSLAR İLE İMÂL EDİLMİŞTİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1959
  • TÜRK BAYANLARI BİÇKİ,DİKİŞ TERAKKİ YURDU Kayıtlara başlamıştır,pazardan maada her gün saat 10-17 arası müracaat kabul edilir.Altuıbakkal Radyo Evi karşısı)Bâbü sokak No.G3 Tel:48 57 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1959
  • KARTAL LASTİKLERİ DÜNYAHIH EK SAĞUM LASTİKLERİDİR Toptan Satış Yeri AĞCALAR KOL.ORT.Sirkeci Aşir Ef.Cad.No.14 Istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1959
  • BÜYÜK BİR FABRİKA'nın Muhtelif prodüksiyon işlerini idare edecek pratik işletme bilgisini haiz TEKNİK ELEMAN Alınacaktır.Taliplerin tercümei halleri bildirir bir dilekçe ile İstanbul P.K.1220 adresine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • fotadan mal getirenler oplantıya davet edildiler Kambiyoya gelmeyen ithalâtçılar meşru nazeretleri yoksa 3 yıl meslekten men edilecek ICA yardımından faydalanarak kotalardan mal getirtmlj olan İthalât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • Mussolini'nin elinden alsnan altın kupa t Baştarafı Altıncıda en büyük hediye idL Müsabakaları müteakip İtalyan gazeteleri hakkımızda çok sitayiskâr makaleler neşretmişti.Hiç unutmam,Giorııale d'İtali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • Bir kadın öğretmen tabancayla öfdsirMü VAKFIKEBİR,HUSUJÎ Beşikdüzü nahiyesinde dün Şuayıp Cinil,Zeliha Hanedan ismindeki öğretmeni çargı ortasında tabanca ile öldürmüştür.Cinayete sebep,Zeliha'nın,Şua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • Kok kömürü şeker ve kumaş ihraç edilecek t Baştarafı Birincide 200 bin ton kok kömürü,30 bin ton toz ve kesme şeker,300 bin ton çimento ve 1,5 milyon metre de yünlü ve pamuklu mensucat ihraç olunabile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • TÜRKİYE YÜZME Şampiyonası sona erdi t Baştarafı Altıncıda yaptığı maç 4-0 Kpcaeli'nln galibiyetiyle bitmiştir.Şampiyonlık maçı Adana İstanbul takımları arasında oynanmıştır.Maçın birinci devresi 3-3 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • "HÜRRİYET SİGORTASI,t Baştarafı Birincide Bugün doğumunun 26 ncı yıldönümünü kutalyacak olan genç yazı isleri müdürü,yarın hapishaneye girişinin 10 uncu ayı doldurması dolayısiyle «Hilton» adı verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • De Gaulle'ün Cezayir plânı inceleniyor DIŞ HABERLER SERVİSİ Fransız reisicumhuru General de Gaulle evvelki akşam Cezayir İle İlgili yeni bir plân hakkında açıklamada bulunmuştur.Plân Cezayir'e «self d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • 58 YAŞINDA BİR KADINLA EVLÂTLIĞI TREN ALTINDA KALDI Adviye Başçavuş adında 58 yaşında bir kadınla 10 yaşlarındaki evlâtlığı Sevim,dün Erenköyde bir marşandiz katarının altında kalarak ölmüşlerdir.Eren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • KORE BÜYÜKELÇİSİ TÜRKLERE BENZEMEK İÇİN BIYIK BIRAKTI ANKARA.HUSUSÎ Kore'nin Yonl Ankara Büyükelçisi Eung-Kyun Shin,«Türkiye ve Kore için çalışacağım» demiştir.Kore'nin harpten sonra çok inkişai ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • TURK-İTALYAN İŞ BİRLİĞİ ARTIYOR t Bağtarafı Birincide rinln teati ettiği görüşlerde büyük bir yakınlık müşahede edilmiştir.İtalyan Başvekili,bu gibi temaslara devam edileceğini söylemiş ve Başvekil Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • GİZLİ BİLDENBERG toplantısı başlıyor t Baştarafı Birincide Joseph Johnson,İngiliz İktisatçısı Mr.Baker,Fransız İktisatçısı Boujer,Para Fonundan Holstein ve Hoffmann,New York Times Gazetesi sahibi Sulz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • ÛAİ(Â DEĞİŞİK RENKTE RUJ ALMAYA LÜZUM KALMADI Avrupada moda önderi olan LOUIS PHILIPPE'Jn sayesinde bir tek LOUIS PHILIPPE ruju ite dudağınıza istediğiniz rengi verebilirsinizbeyaz rujun tatbikini mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • Tî]akh*ş MAKARNACILIK TİCARET T.A.Ş.ŞUBE TELEFONLARI ANTALYA:1336-İSTANBUL:271198-İSKENDERUN 1494 İZMİR ı 23431 ZONGULDAK i 2037 mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • HARB AKADEMİLERİ KUMANDANLIĞINDAN Harb Akademilerine bay veya bayan daktilolar alınacaktır.İsteklilerin 30 Eylül 1959 tarihin» kadar bir dilekçe ila re bizzat Yıldızda Harb Akademileri Kumandanlığı Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • VİVİAN KALOMENİ Cumhuriyet Cad.No:52 B.Kardıçalı Han Altı İzmir Telefon:22751
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • DDNYACA MARUF İSVİÇREDE KAİN f ABRIQUE DE MACHINES OUTILS OERLIKON Buehrla tt Cie,Zürich,Firmasının iştirak ve nezaretiyle memleketimizde imâl edilmekte olan en yüksek evsaf ve kaliteli OERLIKON Kayna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • ç=p İiHBffifffiîE âİ afal S'H!£BS3=3 İNŞAAT,NAKLİYAT ve MADENCİLERE:YON ve ÜSLERİNİ İzmir Fuarı İngiliz Pavyonunda görünüz.3 üncü Kotadan Sipariş Kaydına Başlanmıştır.Acentelerimize müracaat ediniz.No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • İLÂN TASHİHİ Dünkü nüshamızda çıkan PAT-HE GRAMOFON PLAKLARI İlânında Telefon numarası 22 63 18 yazılacak iken sehven 22 63 48 şeklinde çıkmıştır.Tashih ve tavzih olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • ö 2 S L E r t a n Okul u yuva ilk Kadıköy:Hasırcıbası S.No:48.Tel:36 22 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • İNŞAATÇILARA Mozaik ba&amakcıhkta güvenebileceğiniz yegâne isim ALA-ATTÎN ÖZALICIDIR.Yüksek Dozaç,temiz işçilik,gününde teslimat her türlü izahat Tel:215697 51100)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.HESABINA TALEBE OKUTTURULACAKTIR.1959-1960 ders yılında.Kukuk,İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile İktisadi ve Ticarî İlimler Akademileri ve Ticaret Lisele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • PAKSOY Ltd.Ort.^«nf Galata,Rıhtım caddesi No.155-1 Tel:44 10 84 Ankara:Işıklar Cad.Toptancılar han No.4 Tel:İ4995
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • J KELİMESİ 1 100 KURUŞ liİl SATILIK EMLÂK SAMATYAD/satılık kargir ev fiat 18.500 21 57 75.GALATA kürekçiler 51 Nolu yeni hanın altındaki büyük mağaza ile üstündeki 11 odanın tamamı veya kat,kat veya o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1959
  • AMERİKA BİR PEYK DAHA ATTI CAPE CANAVERAL-A.P.Birleşik Amerika dün fezaya sun'i peyk taşıyan bir Thor füzesi atmış,fakat peyk mahrekine oturmamıştır.Peyk mahrekine otursaydı çıplak gözle görülebilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.09.1959
  • BİNİCİLERİMİN MİTHATPAŞA-PA Konkur Hipik'ler ugün başlıyor Mithatpaşa1 da üç gün devam edecek olan müsabakalarda şampiyonluk için her takım aynı şansa sahip h [SAMİ ÖNEMLİ] Hollanda Prensi Bernhard dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.09.1959
  • Mussolini'nin elinden alınan altın kupa 21 yıl evvel binicilerimizin kazandıkları hu başarıyı Piazza Tıona'yı dolduran binlerce İtalyan halkı çılgınca alkışlamıştı Röportaj:Özdemir KALPAKÇIOftLU ZERİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.09.1959
  • KISA HABERLER O ANKARA Avrupalı sayılmamız hakkındaki meıelenin 22,23 Ağusto;960 da yapılacak FİFA kongresinde veyff 1959 Aralık ayından evvele alınarak tetkik edilmesi hususunda Futbol Federasyonu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.09.1959
  • Fenerbahçe Peşte'de bir maç yapacak SARİ LACİVERTLİLER DÜN KAMPA GİRDİ.AGÂH EROZAN ŞAMPİYONLUK PRİMİNİ FUTBOLCULARA TEVZİ ETTİ AO Eylülde Macaristan şampiyonu Csepel Vasaa İle Budapeştede yapacağı iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.09.1959
  • Altın Bilezik Boks maçları yarın başlıyor Yarın ve pazar günü Ankarada yapılacak olan «Altın Bilezik» boks müsabakalarına iştirak edecek olan İstanbul boks takımı bugün saat 18.40 da Ekspresle Ankaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.09.1959
  • TÜRKİYE YÜZME ŞAMPİYONASI DÜN SONA ERDİ M.Tarım ve S.Tengiz Türkiye rekoru kırdı Sutopunda Istanbulu 9-4 yenen Adana şampiyon ADANA,HUSUSÎ TÜRKİYE Yüzme,Atlama ve Su topu birincilikleri dün yapılan mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.09.1959
  • ALBAY "Kazar isterim Türk binicilik ekibini tn«m-Itketimizde ata}* olarak bulunduğu 30 yıl zarftnda çalıştıran Fransız Albayı Totom,bugün bağlıyacak olan İstanbul Enternasyonal Konkurhipikleri için Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor