Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.09.1959
  • Mars ve Venüs'ün atmosferleri incelenecek Amerika'da dün atılmak istenen iki füze ateş almadı CAMBRIDGE,USİS MİLLÎ İlim Teşkilâtı,Mars veVenüs'deki havaya benzer taklit hava hazırlayıp bunun üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1959
  • istanbul'a Avrupa mükâfatı 1960 da tevcih edilecek STRASBOURG,AA.15 memleket halkı araf da müttehit Avrupa fikrini yaymak gayesiyle toplanan mahallî idareler konferansında,1959 Avrupa mükâfatının Ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1959
  • C.H.P.Tahkik Hey'eti gidiyor Ankara Radyosu heyetin tahkikat yaptığı takdirde sorumlu tutulacağını bildirdi ANKARA,HUSUSÎ GENEL Sekreteri ve beraberindeki mebusların Geyikli'de uğradıkları tecavüzü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1959
  • Yeni Alman Başkanı "Vazifemi partiler üstü tutacağım,dedi BONN,RADYO Sabık Alman Reisicumhuru Prof.T.Heuss dün resmen vazifesinden ayrılmış yerine geçen Dr.H.Luebke Parlamentoda yemin etmiştir.Yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1959
  • rC ı.i im im W [ÖZDEMtR GÜRSOYJ IvONFFRAN^I 15,Beyne,mi,el Tüberküloz konferansı dün saat ı dan itibaren çalışmalarına devam "»Vllı etmiştir,öğleden evvel ve sonra,muhtelit memleketlere mensup delegel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1959
  • ADLİYEDEN BİR KAATİL KAÇTI ELÂZIĞ,HUSUSÎ Bir kaatil adliyeden kaçmıştır.Adam öldürmekten sanık Sivrice kazasının Haftasar köyünden Gazi Türkmen,Adliyede mahkûmlara mahsus odanın penceresinden telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1959
  • Kayınbiraderi Onasis'e kızdı ATİNA.HUSUSÎ Onasis'in meşhur «Christina» yatı Pire açıklarındaki Glifada'da demirlemiş olduğu halde Maria Callas'ın İçinde olup olmadığı henüz anlaşılamamıştır.Armatörün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1959
  • KİBRİS TÜRKLERİNE YARDIM YAPILACAK Yılbaşından itibaren kredi açılacak ve ziraat makineleri gönderilecek ANKARA,HUSUSÎ HÜKÜMET,Kıbrıs Türklerini iktisaden kalkındırmak ve Adadaki Türkler tarafından gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1959
  • Kervan Bursa'da büyük alâka ile karşılandı Tayyare Sineması toplantıya gelmek isteyenleri alamıyacağmdan davetiye dağıtılması lüzumu hasıl oldu BURSA,MİLLİYET KERVANINDAN GEMLİK'ten Bursa'ya geçen Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1959
  • DENİZLİ'DE DEPREM DENİZLİ,HUSUSÎ Sarayköy'de dün sabah saat 7.25 de 6 saniye süren şiddetli bir zelzele olmuştur.Halk heyecanla sokaklara fırlamışsa da her hangi bir basar teıbit edilmemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1959
  • Başvekil dün aksama kadar Vilâyette çalıştı D.P.Genel İdare Kurulu üyelerinin C.H.Pye karşı alınacak tedbirleri gözden geçirdiği bildiriliyor BAŞVEKİL Adnan Menderes,dün sabahtan akşama kadar Vilâyett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1959
  • FRANCOISE SAĞAN GÜNÜMÜZÜN EN ENTERESAN ROMAN YAZARI BRAHMS9!SEVER MISINIZ?GÜNÜMÜZÜN EN DİKKATİ ÇEKEN ESERİ Milliuef' tp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1959
  • IRUÇHAN UNVERİ İtalyan Başvekili Antonio Segni Başvekil Adnan Menderes ile birlikte hava alanı feref salonuna girerken.Başvekil Seani dün gece geldi Görüşmelere bugün başlanıyor.İtalyan Başvekili "Sık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1959
  • ikila Krıışçev İKA dd NÎKÎTA KRUŞÇEV RUS LİDERİNİ KARŞILAYAN İKE "2 devletin sistemleri çok farklı,dedi Krıışçev,Rusya'nın bütün milletlerle sulh içinde yaşamayı aızu ettiğini ısrarla belirtti Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1959
  • 34 milletin 329 müsabıkı arasında Türkiyeyi Dünya ikincisi yapan Millî Ekibimizi yetiştiren DAKTİLO SEKRETER KURSLARI ÖGRETİR-İŞ BULUR ÜCRETİ TAKSİTLE ALIR Merkez:Laleli Kemalpaşa Ağa Yokuşu No.14-Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • vX~ İKTİSAT ve TİCARET!Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOV Üzüm isiihsal ve ihracatı MEMLEKET ihracatında pek büyük mevkii olmamakla beraber,belli başlı ihracat maddelerinden biri olması ve bilhassa Ege bölges
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • AÇIK TEŞEKKÜR Geçirdiğim kaza sonunda kayıp etmek üzere olduğum sağ kolumu yaptığı başarılı ameliyatla kurtaran HP.numune hastahanesl İkinci hariciye servisi şefi büyük hoca eşsiz İnsan operatör Selâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN ll/Eylül/1959 tarih ve 10303 sayılı Resmi Gazetede ilân olunduğu veçhile,üçüncü sanayici ithâl kotalarına aşağıda belirli üç yeni kota ilâve edilmi* bulunmaktadır Mezkûr madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • 50 veya 100 lira biriktirmek belki bir şey ifade etmez.Fakat sabırla muntazaman biriktirme ergeç meyvasını verir.0 Para biriktiriniz.0 Biriktirdiğiniz paraları Bankamıza e.nanet ediniz.^Bankamızda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • Avrupa'da meslekî tetkikat yapan teknik masajcımız seyahatinden avdet etmiş olup müşterilerini Hilton Oteli Güzellik Salonunda kabule başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün kimseye söz vermeyiniz.Yerine getlremlyeceksinlz.KOVA BURCU it:[21 Ocak 19 Şubat] Bugün başlayacağınız işler çok rast gidecek.BALIK BURCU [20 Şubat 20 Mart] jO%JT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • 48 AY TAKSİTLE "faizsiz,5;Bostana Kartal arasında Ankara asfaltından deniz kenarına kadar olan ö sahada satılık;Parsellenmiş,her keseye uygun arsalar.Müracaat:Emlâk ve Ticaret A.Ş.Bostancı Fırın yanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • YEŞİLKÖY ALANI pisti uzatılacak HÂLEN KULLANILMAKTA OLAN İNİŞ PİSTİ,TURBO JET MOTORLU YENİ UÇAKLARA KISA GELİYOR Yeşilköy Havaalanı iniş pisti uzatılacaktır.Halen kullanılmakta olan pist,turbo-jet mot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • DERİVİ^ YARA ve YANİK MERHEMİ LOKMAN LAB.İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • Nezle ve Grip »ufmM |feş,BAŞLANGICINDA M OPON FAYDALIDIR FAAL O-S nezle ve Grip gibi hastalıkların başlangıcında fenalıkları önlemek bakımından faydalıdır baş,diş,adale,sinir ye romatizma ağrı ve sızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • 100 ton kahvenin satışı yarın başlıyor İstanbula tahsis edilen 100 ton kahvenin satışına yarın sabahtan İtibaren başlanacaktır.Kilosu 44 satılacak olan çiğ kahve,bütün bayilerde ve bu arada Migroa kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • Mahalle takımında futbol oynarken öldü Mahalle takımında futbol oynayan bir genç fenalık geçirerek ölmüştür.Çardaklıhamam sokak 6 sayılı evde otursn Danyal Saygılının oğlu Muzaffer dün arsada top oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • Gemiciler günde asgarî 7 lira ücret alır Sayın gazetenizin 14 Eylül 1959 tarihli nüshasında Günde 280 kurusa gemici çalıştırılıyor.Başlığı altında çıkan bir beyanat yazılıdır.Gemi adamları saat hesabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • ı KAĞIT ÜZERİNE İSTATİSTİKLER O İR yazmm içinde fazlaca rakam geçmesi i 4_J onu pek sevimsiz yapar.Bu bakımdan dünyanın en zor okunan ve anlaşılan yazılan,bütçe nutku metinleridir.Hele bizdekiler gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • 3 ÜROLOG OP.Dr.CAFER YILDIRAN Avrupa tetkik »eyahalmdan dönmüş hastalarını kabul* bağlamıştır.Çağaloğlu Kızılay Cad.6/2 Keçiören Ap Sağlık Müdürlüğü karim Tel:27 42 93 50572)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • AÇIK TEŞEKKÜR Muzdarip olduğum mide Ülseri ameliyatını büyük bir hazakat ile yaparak beni eski ııhhatime kavuşturan Haydarpaşa Numune hastahanesi İkinci Hariciye Servisi Şefi kıymetli Operatör,müşfik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • VEFAT Merhum Avukat Tahsin Özbilgiç'in kızı,Haydarpaşa Numune Hastanene*!Eczacısı Cemil Özbilgiç'in kardeşi.Avukat Saadet özbay,Milli Reasüransta Münir özbUglç,İstanbul Gümrüğünde Furuzan ve Erksan Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • MİLLİ piyangoda kazanan numaralar Milli Piyangonun 15 Eylül 1959 çekilişi dün Ankarada Mat 13,30 da yapılmıştır.İkramiye karanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:198549 numara 500.000 lira 458822 numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Eski yazımızda uzaktan okunacak kadar harflerle sülüs levha yazısı;İşe gösterilen azamî titizlik.2 Bir dairede bas;Bir Türk boyu.S Ahmaklık.4 Ayak direme;Katışıksız.5 Tersi yaban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.09.1959
  • II.milli 111 11IWIICIIII I1III11MI IIlItllllllllllIIIKlII I I.il 11 in Millim IIKIKIH I iiilliiiilil II.1111 111 I 1IIII III11 It II III i Istanbul 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.09.1959
  • KALORİFERİN RAHATINI ve YAZIN SICAĞINI yuvanıza getiren ARÇELİK MODERN GAZ SOBALARININ odalarınızı otomatik olarak istenilen sühunette tutan "termostat!karbüratörlüM ve "normal karbüratörlü„ 1960 mode
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1959
  • HURDA SATIŞI Muhtelif kamyon şase,şoför mahalli,yedek parça v.s.malzeme hurdası teklif alma suretiyle satılacaktır.Tekliflerin 24 Eylül 1959 tarihine kadar yazılı olarak BahceKapı Garanti Han kat 3 No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1959
  • SAYIN HALKIMIZA Nefaset iyie tanınmış A.ve H.APİKOGLU Fabrikası mâmulâtı Kardeşler SUCUK ve KAVURMALAR Piy.ısaya arzedilmiştir.İsrarla isteyiniz.Taklit ve benzerlerinden sakjunız.Menfaatiniz icabİ)Şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1959
  • SIEMENS REINİSER W E R K E A.G.ERLANGEN BATI ALMANYA Röntgen ve Elektrikli Tıbbî Cihazları Üçüncü Kotadan sipariş kaydına devam edilmektedir KİMYA ve ECZA MADDELERİ Ltd.Şirketi İstanbul Sirkeci,Asiref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1959
  • S i* Rf folio?«S S W JO»l KXE8X» T 5» W jfc» "5 ]y "ffi 8X8?xS5 ANLAMiyORS UNUZ\AHUTANIAMA-1 MAZUKTAN «SELİ-yORSUNUZ.AMA 1 SÎZ.sevbu^Wi AGIK-UYACAÎ/M y ı o o ç y J ^SW Cw\S^Ö3r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1959
  • NIL 200 tipi Motopompları 4 tekerlek üzerinde müteharrik,bilhassa xiraate çok elverişli Yüksek kapasiteli 400 Litrelik Betonyer Dört tekerlek üzerine müteharrik DİZEL MOTÖRÜ ile akuple.B.P.442 Varsovi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1959
  • Daryo Moreno Vedâ Konseri 19 Eylül Cumartesi saat 21.15 t* ATLAS'ia Biletler satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1959
  • BEYOĞLU NEPTÜN MAĞAZASINDA İç Manto Dökarlar,İç Yünlü trikotajlar,•jfc-İç çamaşırları,İç Eşarplar,İC Çocuk elbiseleri,Palto Pardesüler,İç Ceket ve saire.%50 Tenzilâtlı Satışlar Devam ediyor İstiklâl C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1959
  • İLK MERHALE:AY ısıısıııii af var California'da Palomar dağı üzerindeki rasathaneden çekilen Ay sathı resmi JNSANLIGIN Aya roketle ilk medeniyet elçisini göndermesinden sonra günümüzün başlıca suali:AY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1959
  • iHiıımııııı.milimini^ BİR YAPRAK Bir Fedaî TT)USLARIN Ay'a attıkları roket hedefine vardı,fakat daha jT|^ gayesine ermedi.Dün sabah,Bursa'ya hareketimden evvel önüme gazeteleri yaydım,bu hâdise hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.09.1959
  • RİZE'DE ÜÇ ŞAKI 8 YILDIR DAĞDA SAKLANIYOR Bir jandarmayı da vuran şakiler yakalanamadı RİZE,TÜA.Şevket,Sabit ve Dursun Ali Ekşi adında üç şaki sekiz senedenberi Rize dolaylarını dehşet ve korku içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.09.1959
  • İ;1İİİIİİİİİ!İİİ OGUUAA VINCENT,AU-EAAU 2İN ŞEtSEPlVLE HÎÇ UVU-J ŞAMAVAN TEAASEU BİRİ ADAMDIK.392371
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1959
  • V KEVıN KARDEŞİNE VE".DA ET.SAAT 21.00 DE UAZE-KET EDECEKSİN ONU ANCAK 4 kORKUYORUM KEVÎN.GİDER-SEN SENİ BİR DAHA GÖZE-MEM KEVİN KUM-ri1 SAÇAAAUAAAA CA NlM.4 SENE ÇA-BUK.GEÇER!ÜZÜLME-ONLAR.I YALNIZ,Bl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1959
  • PEfct AMA Bu ves'kavi TAPuXA.TESOL ETTİRMEDİNİZ HAVlK.VESİKAVI BANKAVA VATiRMA SIN I BABAMA SÖVt_EAA f ŞT^M İNAT ETTİ-SU VESİKA ELİMDE OLSUN OLMASIN,K MSE BENİ VERİMDEN ATAMAZ DEVlP PURUVOK.HÂLÂ-BU Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1959
  • İZMİR ENTERNASYONAL FUARI MACAR PAVYONUNDA SATIŞA ARZETTİĞİMİZ MAKİNE ve TAKİM TEZGÂHLARINI görünüz t:m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1959
  • KOCASININ YANINDA BİR KADINA TECAVÜZ EDİLDİ HUSUS İbrahim lılmll birisi dün gece yanında kocası olduğı halde Sinemadan dönmekte bulunan 40 yaşında bir kadı nın yolunu keserek ırzına geçmiştir.Sanık te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1959
  • Istakoz;hayvanların sınıflandırılmasında,Ek-S lembacaklılar Arthopoda)güruhundan,on ayaklılaı Dekopoda)şubesinden,kabuklular Grustacea)sini fından,Homaridae ailesinin başlıca mümessillerinde!H biridir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1959
  • BİLHASSA KADINLARDA VAKİTSİZ OLARAK YÜZDE BİRTAKIM ÇİZGİLERİN BELlRMESİNE SEBEP OLMAK-TADIR.HERGÜN KREMPERTEV İLE YAPILACAK UFAK BİR MASAJ BU MAHZURU KATİYETLE ÖNLER.L KREM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1959
  • KARTAL LASTİKLERİ DÜNYANIN EN SAĞLAM LASTİKLERİDİR Toptan Satış Yeri AĞCALAR KOL.ORT.Sirkeci Aşir Ef.Cad.No.14-İstanbul 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1959
  • fc.AŞKA ffj Yazan:Alberto MORAVIA Türkçesi:O.AZİZOĞLU 46 Bir anda düşmeden ayakta durabilmenin ne madiği bir rahatsızlık hissediyor,bir tuhaf olukadar zahmetli,güç bir şey olduğunu keşfetmiş-yordu.Geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • B.M.Tahkik Heyeti Laos'a vardı;Rusya konferans istiyor NEW-YORK,RADYO,Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen Tahkik Komitesi dün Laos'un başkenti Vientian'a gelmiş ve sokaklarda halk tarafından har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • C.H.P.TAHKİK HEYETİ GİDİYOR ğ Baştarafı Birincide Heyet İbrahim Saffet Omay,Danlş Yurdakul ve Cihat B»ban'dan müteşekkildir Ankara radyosu İse dün geceki haberler bülteninde,ilgililere atfen.C.H.Pheye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • BIÇKICI ALINACAK Otomatik bilemeden anlar ambalâjlık tahta biçecek daimi çalınmak istlyen 1yi bir usta alınacaktır,ücret dolgundur.Tahtakalt Cömert Türk Sokak 32,273565
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • VEFAT Merhum Hasan Fehmi Paşa kızı,merhum Osman Aridağ'ın haremi.Behiye ARID AĞ HANIMEFENDİ vefat etmiştir.Cenazesi 17/9/1959 Perşembe günü öğle namazını müteakip Kadıköy Osmanaga Camiinden kaldırılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • Başvekil dün akşama kadar Vilâyette çalıştı fr Baştaraft Birincide üyeleri ile yapılan toplantılarda bilhassa «C.H.P.muhalefetinin tutumuna karşı alınması gerekli görülen tedbirlerin gözden geçirildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • Başvekil Segni dün gece geldi t Baştarafı Birincide SİYASÎ SAHADA:nRus Başvekili Kruşçev'in Amerikayı ziyareti muvacehesinde umumî dünya durumu;WZ\Orta Doğıı Lie Akdeniz bölgesini ilgilendiren meselel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • Hayatınız boyunca size hizmet edecek bir IADA 123 ModoJ Diklj nakıs makineleri ileri ve geri diker,yuvarlak meliklidir.Nakış,dik?ve örme yapar.Sessiz ve süratlidir Son derece dayanıklı uzun ömürlüdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • Gönüllü Hemşire Kursları Açılıyor Türkiye Kızılay Cemiyetinin her yıl İstanbulda açmakta olduğu GrönüJlü Hemşire kurslarının birincisi nihayete erdiğinden 1 Ekim 1959 tarihinden itibaren yeni bir kurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • milliııel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN S1LMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1379 16 1375 R.evvtl EYLÜL Eylül 12 19 5 9 3 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 5.38 11.18 Ogle 12.09 5.49 İkindi 15.40 9.20 Aksanı 18.18 12.00 Yatsı 19.50 1.32 İmsak 3.56 9.36 jı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • I çamaşırınızı sabundan çok daha iyi 3 ve parlatır PAKSOY Ltd.Ort.Fabrika P.K.144 ADANA İstanbul:Galata Rıhtım Caddesi 155-1.Tel:44 10 84 Ankara:Işıklar Cad.Toptancılar Han No.4 Tel:14995
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • Her kadının gayesi.kocasına hafif ve lezzetili yemekler hazırlamakla onun sıhhatim korumaktırıŞunu da bilir ki,daimî yüksek kalitesi sayesinde YALNIZ VITA ile hafif,hazmı kolay ve aynı 'zamanda çok be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • 200 TON DEMİR KONSTRUKSYON MONTAJI yaptırılacaktır.Bu işlerde çalışmış olanların ellerindeki referansları ile birlikte müracaatları rica olunur.Telefon:21 19 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 S AT ILIK EMLÂK a ŞİŞLİ Samanyolunda kârgir ev,47 63 95.GALATA Kürekçiler 51 »ayılı Yeni hanın altındaki büyük mağaza İla,üstündeki XI odanın tamamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • TEKLİF ALMAK Suretiyle beş adet blok apartıznana ait 8300 m3 Briket duvarı işçiliği yaptırılacaktır.Taliplerin şartnameleri almak için 47 48 75 e telefon etmeleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • Rıza Hâşim Leki İthalât İhracat Müessesesi Ticarethanesini Atatürk Bulvarı işçi sigortaları Ap.Blok A No.1 Mağazaya naklettiğini sayın dost ve müşterilerine arzeder telefon 21 36 46 Telgraf Leki İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • İCRA SON SATIŞI Kartal Yunus istasyonu arkasında sanayi bölgesinde cam ve boru fabrikalarına bitişik çaplı,kıymetli arsalar 18/9/959 Cuma günü saat 10 da Kartal İcrasında kat'î satılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • m Ressam Aranıyor Siyah Beyaz İşlerinde çalışmış tecrübeli bir ressam aranıyor.P.K.176 İstanbul «Ressam» rumuzu ile müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • Otomobile ihtiyacı olanların DİKKAT NAZARINA 4/11768 sayılı kararname gereğince Amerika ve Almanya'dan ithâl edeceğimiz otomobillerin satışma devam etmekteyiz.Arabalar ucuz ve teslimat garantilidir.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • Her fırsatta verilebilecek Oil hediye tv iS£* ¦¦»^Oionyasi DereceUk FHEPO LİMON KOLONYASI TABİÎ ESANSLAR İLE İMÂL EDİLMİŞTİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • NİKİTA KRUŞÇEV AMERİKA'DA f Baştarafı Birincidı KONUŞMALAR Bilâhare Eisenhower İngilizce bil konuşma yapmış,Kruşçev konuşmayı elleri arkasında olduğu halde dinlemiştir.Demeç bittikten sonra da Ike'ır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • Tehir takımların çalışmasını aksatmadı Baştarafı Altıncıda mızı-Beyazh futbolcuların.Vefa maçında ciddiyetten uzak bir oyun çıkarmalarıdır.KARAGÜMRÜK OYUNCULARI-NIN DİKKATİ ÇEKİLDİ Dün akşam toplanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • ANTIDOT ¦NEZLE "OR İP •OİS AĞRISI V,ADALE RONATIlMASt YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI •ARI.pÖCEK SOKMASI »KESİK •YARALAR •PİŞİK i •KAŞINTI •EKZ.EMA •ERGENLİK •DONUK DERİ ÇATLAKLARINDA VE N5 TlfASTAH SOHRA KULLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • NİMET ERİM SENLİ AVRUPADAN DÖNDÜ AİLE BiÇKt DİKİŞ YURDU talebe kaydına başladı yıllarca yurt idare etmiş,tanınmış ve takdir edilmiş olan NİMET ŞENLÎ tecrübesi,en ileri metodu ve bütün yenilikleri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.09.1959
  • POLİS PREVANTORYUMU BAŞHEKİMLİĞİNDEN 1 9999.59 lira keşif bedelli Prevantorymumuz binası onarımı açık eksiltme suretiyle 18/9/959 cuma günü saat 15 de Cağaloğlundaki Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.09.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Cuma günü Mlthatpaşa stadında başlayacak olan Konkurhipikler* katılacak olan binicilik ekibimiz,resimde toplu halde ısınma turu yaparken görülüyor.Binicilik ekibimizin hazırlıkları tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1959
  • KISA HABERLER FUTBOL federasyonu Teknik Komitesi,bugün saat îl de mûtad toplantısını yapacak ve millî takım hazırlıkları İle meşgul olacaktır.AMATÖR milli takım namzetleri Cuma günü Pendikte kampa gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1959
  • AMATÖR MİLLÎ TAKIM DÜN İLÂN EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Amatör millî takım 21 Eylül Pazartesi günü Bölge merkezinde toplanarak 1960 Olimpiyad hazırlık çalışmalarına bağlıyacaktır.Bu sporcuların 16'sı Akdeniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1959
  • h^fM W0a3hl Ü 2gj ^M$m II İÜ Wm$ m wm 1 $f J*2»Ih EH^m»/19 W(wMm CT^M i J^HlUsi ¦¦«1' H WS W?Wm dlffiffifa «j^p ATLETLER DÜN BÜKREŞ'E GİTTİLER [SAMI ÖNEMLİ 19 ve 20 Eylül tarihlerinde Bükreş'te yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1959
  • AMERİKAN BASKET ANTRENÖRÜ GELİYOR AMERİKAN Kültür Heyeti Başkanlığından Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne gelen bir mektupta,Türkiye Basketbol Federasyonunun istediği Amerikalı antrenör için Amerika Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1959
  • TEHİR,TAKIMLARIN 9 çalışmasını aksatmadı G.Saray bu hafta yine Bursa'da.Feriköy bugün ETT ile oynayacak BU HAFTA Mithatpaşa stadında yapılacak olan İstanbul Enternasyonal Konkur Hipikleri sebebiyle,mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ1 11 ARIKÇA PAKA nhlinîî lkl hafta ünce Almanya'ya giden ve yap-UHllUOOHrHIVH UUI1VU tığı bütün müsabakaları kazanan Darüşşafaka Voleybol takımı,dün akşam trenle tstaıibul'a dönmüştür.Resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1959
  • Fenerbahçe a ve "W m İdare heyeti organizatör Adams tan maç başına 10 bin dolar talep etti MaaaM-ı m m mm m».m U [SAMİ ÖNEMLİ] [SAMI ÖNEMLİ] Bahçenin Avrupa şampiyon kulüpler turmıasındaki ilk rakibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.09.1959
  • Yüzmede dün 5 rekor kırıldı Dün Adana'da başlayan Türkiye Şampiyonasında {Engin Ünal Akdeniz Oyunları barajını aştı ADANA,HUSUSÎ TÜRKİYE yüzme,atlama ve su topu şampiyonası dün Atatürk havuzunda dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor