Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.09.1959
  • E.C.E.Heyeti ile örüşmeler dün bitti Mangoldt Heyeti gitmeden önce Başvekil ile konuştu Von Mangoldfun riyasetindeki Avrupa İktisadi İşbirliği teşkilâtı l AS AF UÇAR] heyeti Ankaradan uçağa binerken g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1959
  • Güvenlik Konseyi Laos işini ele aldı Rusya,meselenin görüşülmesine itiraz etti.Batılılar komite teşkilini istiyorlar NEW YORK,AP.BİRLEŞMİŞ MüleÜer Güvenlik Konseyi,Laos'a komünist tecavüzünü görüşmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1959
  • Avrupa güzellik müsabakasında Türkiyeyi temsil eden Figen özgür derece alamamıştır.Resim Figen özgür'ü Sirilyanııı Palermo sahillerinde güneş banyosu yaparken gösteriyor.Avusturyalı Güzel Avrupa Krali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1959
  • EGE MÜSTAHSİLİNİN 1 MİLYAR LİRA KREDİYE İHTİYACI VAR İzmir,hususî Bülent Ecevit ve Ali Rıza Akbıyıkoğlundan mütevekkil C.H.P.Mebuslar Heyeti dün şehrimlzdeki muhtelif meslek teşekküllerine ziyaretlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1959
  • arlıdere ormanları gündür S 'ZMIR'in Narlıdere ormanlarında üç gün evvel çıkan yangm de-I vam etmektedir.Demirkapı,Fenike ve Balıkesir ormanlarında da dün yangm çıkmıştır.İZMİR Narlıdere'dekl devlet o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1959
  • 5 Opera sanatkârı Radyo gazetesinde V.C.ye niçin geçtiklerini anlattı ANKARA,HUSUSÎ Ankara-Istanbul ve İzmir radyolarının dün akşam 20.15 de müştereken yayınladıkları radyo gazetesi saatinde,5 opera v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1959
  • fÖZDEMİR GÜRSOY1 DENİZE İNDİRİLİYOR Bir sene 3 ay önce inşaatına başlanılan cKemal Zeytinoğlu» asfalt tankeri,önümüzdeki günlerde denize indirilecektir.Tanker,asfalt nakledecektir.Geminin boyu 78,eni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1959
  • 12 yaşında bir çocuk başı taşla ezilerek öldürüldü Muhtelif vilâyetlerde dün üç kişi öldürülmüş,üç kişi de yaralanmıştır.Öldürülenler arasında başı taşla ezilen 12 yaşında bir çocuk da bulunmaktadır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1959
  • İNGİLTERE'DE SECİMLER GELECEK AY YAPILIYOR LONDRA,AJANSLAR İngiliz Bagvekili Harold Macmillan bugün,İngilterede umumî seçimlerin önümüzdeki ay yapılacağını resmen ilân edecektir.Macmillan dün fini ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVER] LONDRA ASFALTINDA SİRİNEVLER YOL KAVŞAĞINDA SÜRAT YÜZÜNDEN DÖRT TAKLA ATARAK DEVRİLEN OTOBÜSÜN KAZADAN SONRAKİ HALİ GÖRÜLÜYOR.KAZADA İKİ KİŞt ÖLMÜŞ,26 KİŞİ YARALANMIŞTHt.Silivri'ye gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1959
  • Kerkük'te Yeniden Hâdiseler Oldu Komünistler,Kerkük katliâmı sanıklarını kurtarmak için askerlerle çarpıştı.4 kişi öldü BAĞDAT,THA.KERKÜK katliâmı sanıklarını kurtarmak için komünistler askerlerle çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1959
  • Hayat bir yılda o 27 pahalandı 1950 senesinden beri ise arhş nisbeli yüzde 158'i buluyor ANKARA,HUSUSÎ S STATİSTİK Umum Müdürlüğünce hazırlanan geçinme indek-sine nazaran istikrar tedbirlerinin tatbik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1959
  • Fahri Ağaoğlunun teklifine imza toplayan bir berber yakalandı ZONGULDAK,HUSUSÎ Konya D.P.mebusu Fahri Ağaoğlu'nun,Anayasa tadili teklifi ile «Pasa,Bey,Efendi ve Ağa» gibi tâbirlerin tekrar İhyası yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1959
  • Basının davet edilmediği toplantıda basına teşekkür D.P.ti Kadınlar Kolunun kurulug yıldönümü münasebetiyl* dün Liman Lokantasında yapılan yemekli toplantıda D.P.nln kadın mebusları C.H.P.ye çatmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1959
  • ÖZEL ISTANBUL ANA ve İLKOKULU YATILI GÜNDÜZLÜ İyi bakımı ve gerçek çocuk sevgisi ile tam bir aile yuvasıdır.Telefon:21 34 99 ÇAPA Okulu mutlaka görünüz.Sirküler isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • K.2B ZJi:TIBBÎ BAHİSLER:AKIL MELEKELERİMİZ H ayat,tabiatın çeşitli şartlarına uymak için yapılan devamlı bir savaştan İbarettir.Yeryüzünde mevcut canlılar,gerek beslenme ve tireme güdüleri sebebiyle g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • DİNCE E GÖMLEK vb TUHAFİYCMAĞAlASfNDA %5ğ TENZİLÂT SULTANHÂMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • ENEK İNŞAAT Anonim Şirketinden:Eskişehir Oto-Gar inşaatı Statik bürosu için mühendis aranmaktadır.Taliplerin Teşvikiye Atiye sokak No.5 deki Şirket merkezine veya Eskişehir şantiyemize müracaatları ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • îfj BEA İNGİLİZ HAVAYOLLARI'n in Yeni telefon numaralan 47 67 75 47 67 76 47 67 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • III II.TEPEBAŞI GAZİNOSU Yağmurlu havalarda KAPALİ SALONUNDA devanı edecektir.Tel:44 2(5 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemi*,rlastahanchi Kaluriieı tesisatı tevzi borularının değiştirilmesi,devridaim tulumbası Konulması kalorifer kazanlarının tamiratı tapalı *art usulü ile eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • cdui4 ti t OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] His hayatınızda yeni bir devreye girmek üzeresi» niz.Üzüldüğünüz mesele maziye karışacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Değersiz bir şeyin üstünde fazla duruy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.3 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler H.ll Şarkılar 8.30 Gü ney Amerika melodileri 84Î Türküler ve oyun havaları 9.0ı Kapanış 12.27 Açılış ve program 12.3lı Dans müzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Pey akçesi;Kavrayış veya kuşatma.2 Bir pamuk cinsi;Bayındır-1 ma.3 Tersi sabahın alaca ka-ranlığı;Kimyevi bir gaz;Tersi isim.4 Anahtar kilit yapıcısı;3 İri bir balık.5 Bir çiçek;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • T A S A R R U F.Muvaffakiyet ise refah ve saadete götörür.Hele tasarruflarınızı Türkiye iş Bankasında toplarsanız gayelerinize daha çabuk ulaşırsınız.Çünkü îş Bankası senenin her çekilişinde tasarruf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • LİFE National Geographic.Time,Newsweek,veya bilûmum teknik mecmualara abone olunuz.Katalog isteyiniz.Amerikan Neşriyatı Bürosu Ankara.Müdafaa Cad.4 Tel:27318/tstanbul Galatasaray,Lion Mağazası yanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • Memurlar Kooperatifi Ucuz satışa başladı İstanbul Memurlar Kooperatifi bu yıl da,peşin para almadan taksitle erkek ve kadın kumaşları ile gıda maddesi tatmaktadır.Kumaş ve yiyecek maddeleri maliyet fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • İthal edilecek kahve elli liraya satılacak Brezilyadan ithal edilen 500 ton kahve,önümüzdeki hafta limanımıza gelmiş olacaktır.Kahvenin çekirdek fiatı 44 lira olarak tesbit edilmiştir.Satıcılara İnhis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • Ümran şilebi mürettebatı Apıreeza'da yargılanacak Külliyetli miktarda kaçak eşya bulunan ümran şilebinin mürettebatı hakkında açılan dâvaya Ağır Ceza mahkemesinde bakılacaktır.Şilebin îklncl kaptanı B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • BEYAZIT MEYDANI PROJESİ YİNE DE6İST HAZIRLANAN PROJE TATBİK EDİLDİĞİ TAKDİRDE,MEYDANIN ALACAĞI YÜKSEKLİĞİN TARİHÎ ESERLERİ KAPATACAĞI ANLAŞILDI Beyazıt meydanj İçin İller Bankası plânlama Bürosu taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • MAKER 4-11768 sayılı kararname gereğince Almanya ve Amerikadan İthâl edeceği otomobillerin satışında sayın müşterilerinden gördüğü büyük teveccühe ve itimada teşekkür eder.Sipariş kabulü için 20-30 ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • KAHVE i Şu şeş,şu da cihar.Pencü se.Kapımızı alalım.Dubara.Eki daha iki.Yekle vururum,şu da cihar.I Gele» Tak tuk,tuk tak,tak tak.Dikkat ediniz bu iki tavlacının değil,bir mem-lekelin gizli sesidir.Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • Kesin Taahhüt ve Ticaret Ltd.Şt Okçu Musa Cad 4-10 Tel:44 08 U Telg:Sırdok İstanbul Lannınger Regner ÂG Alman malı Sulama ve Yağmurlama Boruları ihtiyaç sahiplerine 3 üncü kotadan temin edilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • I inci Uçaksavar Topçu Alay Kumandanlığından Tebliğ Edilmiştir Konu:Uçaksavar topçu atışları.1-9 Eylül 1959 Çarşamba 2-10 Eylül 1959 Perşembe 3-11 Eylül 1959 Cuma 4-12 Kylül 1959 Cumartesi 5-14 Eylül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1959
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKAZAR Tel;44 25 62)1 Çapkın Ortaklar Dean Martin Jerri Lewis İng' 2 Tarzan Cadılar Arasında Johnny Welsmuller Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Julie Louis Jour dan Doris Day İng.2 Viva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • İki köy kavgasında otuz kişi yaralandı MANİSA VE İZMİT'TEKİ HÂDİSELERE MER'A VE TARLA İHTİLÂFI SEBEP OLDU tki köyde,köylüler birbirine girmiş ve çok sayıda yaralanan olmuştur.MANİSA Karayenice köyünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • IA.P.J Garip görünüş Chicago'da yapılmakta olan Panamcrikan tenis şampiyonasında Ne\v-Yorkhı Altça Gibıson ile Meksikalı Yola Ramirez arasında oynanan t k kadınlar şampiyonası final maçında laynsmen'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • Gönüllü Hemşire Kursları Açılıyor Türkiye Kızılay Cemiyetinin her yıl İstanbulda açmakta olduğu Gönüllü Hemşire kurslarının birincisi nihayete erdiğinden 1 Ekim 1959 tarihinden itibaıeı» yeni bir kur&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • S SİLİNDİRLİ S-7 FABRİKA TONLUK KAMYONLARI 1.STEYR DAİMLER PUCH Fabrikaları 75 senelik gibi muazzam bir mazi ve tecrübeye sahiptirler.2.STEYR KAMYONLARI dünyanın en meşhur çeliği olan Avusturya çeliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • H.ERKMEN İSVEÇTE STOCKHOLM,A.A.Türkiye Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen,beş kişilik bir Türk ticaret heyetinin başında,dün Oslo'dan buraya gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • V Saf v© Naturel i Ol ZEYTİNYAĞLARI Piyasaya arzedilmistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • VATANDAŞLIKTAN 185 KİŞİ İSKAT EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Vekiller heyeti 185 kişiyi Türk vatandaşlığından iskat etmiştir,bunlardan bir kısmı hükümetten müsaade istihsal etmeksizin yabancı devlet-tabiiyetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • ÖZDKM1R GÜRS0Y1 Meşhur tarihî «Ertuğrul» yatı sökülmek üzere dun Haliç Tersanesine alınmıştır.Hufdaya çıkarılmış olan yatın sökülmesine bugün başlanacaktır.Yatın kilosu 13 kuruştan hurdacılık şirketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • G.H.P,sendikalar için kanun teklifi hazırladı Mahkemelerin işçi teşekküllerini kapatma yetkisini kaldıran teklife göre memurlar da sendika kurabilecek ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.araştırma bürosu.işçilerin ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • ELEKTRİK CEREYANI VERİYOR IA.P.I Amerikalı sinema yıldızı Jayne Mansfield,yanında kocası Mickey HarKitay,oğlu Milko ve kızı Jaync,»e birlikte Londra'nın Euston tren istasyonunda bir tren memuru ile ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • CUMMINS DİZEL DENİZ ve KARA MOTORLARI için 3 üncü Kotadan Sipariş Kaydına Başlanmıştır.Hamamcıoglu Müesseseleri Ticaret T.A.S.İSTANBUL:Şişli,Büyükdere Cad.No.13 A Tel:48 18 56 ANKARA:Atatürk Bulvarı N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden 1 Başmüdürlüğümüz mülhakatından Kalecik idare binası ve anbarı inşaat işi birim esası üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştıı.2 Eksiltmesi 25/9/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • s» UVU YAMACIM MOSYO ABCuJLCANBAZ BO SOW foecEN^MÎŞ HISS» HAKİM OUOÜ BEMDET.MÜSEBBİBİ OlAhl fj Kw v$ j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • Hâr fırsatta verilebilecek hediye MS M F LİMON KOLONYASI TABİİ ESANSLAR İLE İMÂL EDİLMİŞTİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • HAFIâ VEKALETİNDEN YAPI İŞLERİ İLÂNI 1 Eksiltmeye konulan iş:Şişli Çocuk Hastahanesi Sterlizasyon tesisatı işidir.Keşif bedeli 789.800.liradır.2 Eksiltme 21/9/1959 Pazartesi günü saat 16 da Yapı ve İm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • GÜMÜŞ SANAYİ VE TİCARET TAŞ.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Motor fabrikamızda çalıştırılmak üzere birinci sınıf Takını,Bileme Freze ve Dökümcü Ustaları Makinn ressamı ile seri erkek Daktilo alınacaktır.İstekliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • Sekreter Aranıyor İyi ingilizce ve daktilo vazmasını bilen Bayan Sekreter aranıyor.İş tecrübesi olan tercih edilecektiı.Başlangıç ücreti TL.826 GENERAL ELEKTRİK T.A.O Ampul Fabrikası.Topkapı.Tel.21 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • Su,yine su.J STANBUL'un su dâvası hakkında geçen gün yazdığım bir f I yan üzerine Sular İdaresi yeni müdürü Bülend Danışman j Beyden mufassal ve müdellel bir mektup aldım.Yazımın E derhal nazarı dikka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • iple boğulan adamın hüviyeti teşhis edildi 1 ay evvel Kırşehir'den gelen 71 yaşındaki Halim'i öldüren-1 e r yakalanamadı Bakırköy'de Haznedar çiftliğinde boğazı İple sıkılıp,3 yerinden bıçaklanarak öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • Para vermeyen annesini döverek yaraladı ÖDEMİŞ,HUSUSÎ Ali Yaşaroğlu isminde bir genç,kendisine para vermiyen 60 yağındaki annesini döverek ağır surette yaralamıştır.Yaralı kadın hastahaneye kaldırılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • SICAKLAR DÜN 14 DERECEYE DÜŞTÜ Havalar birden soğumuştur.Sühunet dün birdenbire 14 dereceye düşmüştür.Dün cehrimize fasnlarla yağmur yağmış ve metrekareye 600 gram su düşmüştür.Meteoroloji istasyonu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • Saf ve Naturel KOMİLİ ZEYTİNYAĞLARI Piyasaya arz edilmiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1959
  • Her nevi şişe için MANTAR 3 üncü kotaya İspanya ve Portekiz için derhal proforma fatura verilir.SADETTİN DUMLU Tel:44 54 90 Telgraf:SWIFT İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.09.1959
  • CİCİ CAN AUUAH ALLAH/KiMiw sesuersiDî&ı ANILA^UAMADIÎ YOK.HEPıMlZ DUVDUKİ GAİPTE M BıR| İLÂHÎ SSSSTİ/TONRl.BU İŞl iMSVıPerMı-YÖfc.r ĞtZ.ı ALLAHlN ZK\P^YöAM-KAVU l£ KAftî KO-CA lân:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1959
  • *J8«f XJfc sxl EMI »S4S4W ŞAF&K VAKTİ Bik\ASK.£Hr UÇAK,f=ORA\OZA İSTİKAMETİNDE ALAMDAN HARE KET EDE/Z.r-M-r—m^-r DONNV H BU IS_L.EKİ *iBU^ CAPAI^ UZATMANA f-LÜZUM VO Ate.De$iw.«SÖKECEKSİN ÇOK KlSA Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1959
  • yEMEK yiNE SOĞUYA m C4K.Vp.1* 8ABAN NB?Epe gıuype musun KABAâl KAPATINCA VlPAMOA KALDI-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1959
  • Tecrübe sahibi olan ben.diyebilirim ki,yalnız VİTA sizi daima tatmin eder çünkü yüksek olan kalitesinden emin olabilirsiniz.VİTA ile yemek pişirdiğiniz zaman yüksek kaliteye has olan bütün vasıflan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1959
  • ingilizce Mütercim Aranıyor Ankarada bir bankaya ticarî muhaberat ve tercüme işlerinde çalıştırılmak üzere İngilizce bilir elemanlar alınacaktır.İsteklilerin en geç 12 Eylül 1959 tarihine kadar Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1959
  • KUNDURA SANAYİCİLERİNE Izmir Fuarı italyan pavyonunda teşhir edilmekte olan dünyaca meşhur S i G M A Fabrikalarının KUNDURA imaline mahsu» MAK1NALAR «atılıktır.Müracaat:İzmir İtalyan pavyonunda ve Îst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1959
  • İKİ İTALYAN FİLMİ BİRİNCİLİK KAZANDI VENEDİK,A.P.Roberto Rossellini'nin «İl Generale della Rovere» filmi ile Mario Monicelli'nin «La Grande Guerra» filmi Venedik Film Festivalinde birinciliği kazanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1959
  • AŞKA Yazan:Alberto Adamm yüzüne belli belirsiz bir memnuniyet taşan bir tebessüm yayıldı.«Evvelâ,dedi.«Anneni düşündüm.Sonra 6eni kızım olarak farzettim bir an.Göz göze geldiler.Carla ne ayıp,ne fecî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1959
  • GÖLGESİNİ Yazan:Georges S] Anlıyorsunuz ya,size,bizim aştığımız merhaleleri,bir bir aşırtmam lâzım geliyor.İlkbahar geçti.Yaz geldi.Paris bahçelerinde çeşit çeşit çiçekler açtı oturduğumuz mahalle nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1959
  • PULCU 1959 yılında çıkan pullar 1959 yılına ait pul emisyon programında bâzı değişiklikler yapılmıştır.Bu programa göre,1959 yılında çıkan hatıra serileri şunlardır:ANKARA ZİRAAT FAKÜLTESİNİN 25.YILI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • Bir hırsız hâkime tecavüze kalkıştı nazilli,hususî On sene on aya mahkûm olan azılı bir hırsız,karardan sonra hakimler heyetine tecavüze kalkışmıştır,tkl er ve onbeş polis tarafından güçlükle yakalana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • Güvenlik Konseyi Laos işini ele al d ı t Başlara/t Birincide delegesi Büyük elçi Henry Cabot Lodge,Laos'ta silâhlı çatışmanın alevini bastırmak İçin Birleşmiş Milletlerin suratla harekete geçmesini is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • KERKÜK'TE YENİDEN HÂDİSELER OLDU t Baştarafı Birincide nık olarak duruşmasına devam edilen eski Kerkük Tümen Kumandanı General Nazım Tabakcah'nın muhakemesinin hitama ermesinden sonra askerî mahkemeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • DÜNYACA MARUF İSVİÇRE'DE KAİN FABRIQUE DE MACHINES OUTILS OERLIKON Buehrle et Cie,Zürich,Firmasının iştirak ve nezaretiyle memleketimizde imâl edilmekte olan en yüksek evsaf ve kaliteli Kaynak elektro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • KORUMA TARIM İLÂÇLARI A.S.KORUMA GAMMALI HAMURU Lindacer EM Korziııon EM Korexane 7 Korexane 3 Kordane Tozu Kordith 78 Veteriner ilâçlaruun bol miktarda piyasaya verilmiş olduğunu sayın müşterilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • M.M.V.4 No.lu Sat.Al.Kom.Bşk.dan Ankara Kapalı zarf usulü ile 3117 kilo çinko levha alınacaktır.Tahbedeli 26.494.50 lira olup geçici teminatı 1.987,10 liradır.İhalesi 21/9/1959 pazartesi günü saat 11.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • I MODEL 2531 KAMYONLARI!3 ncü Kotadan ithal Edilecektir.7 8,5 tonluk DT6 145 145 Beygir 6 silindirli benzin motoru 5 Vites ACENTELİK KAYDINA DEVAM EDİLMEKTEDİR TEDİYATTA KOLAYLIK 9,5 tonluk çift difra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • Hiiiliftief Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı içlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAEB Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • J HİCRİ SALI RUMÎ 1379 i t.evvel 8 EYLÜL 1375 ağustos 4 19 5 9 28 VAKİ T VASATÎ EZANİ Günej öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.31 12.12 15.48 18.32 20.08 3.45 10.57 5.38 9.14 12.00 134 Mt j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • istanbul Belediye Konservatuarı Müdürlüğünden Konservatuar Yatılı ve Gündüzlü olmak üzere iki kısımdır.Yatılı kısım 8 yıllık birinci derecede ihtisas Lise)öğrenimi veren bir meslek okuludur.Konservatu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • PLYMOUTH PANEL DELIVERY KAMYONETLERİ İÇİN 3 üncü Kotadan Sipariş Kabulüne Başlanmıştır.Hamamcıoğlu Müesseseleri Ticaret TAŞ.İSTANBUL:Şişli,Büyükdere cad.No.13 A Tel:48 18 56 ANKARA Atatürk Bulvarı,No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • ECZA DOLABINIZIN 1 NUMARAU İLÂÇLARINDAN 91 v;v.v:v;v .SULFfiDERmE YARA,YANIK,SİVİLCE ve BÜTÜN ÇIBANLARA KARŞI-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK PENDIKTE tamamen deniz manzaralı.500 M2 ük arsa.tapu teslim 2000 liradır.Tel:27 47 64.DEVREN sat.Dükkân.Rıhtım cad.66/1 Kadıköy.MÜHÜRDARDA 5 odalı,kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • RADYO GAZETESİ Baştaraiı Altıncıda sum olduğu ileri sürülemiyecektir.Fenerbahçe maçından sonra Vefa soyunma odasındaki hâdiseye gelince.Antrenör Necdet Erdem'in,kaleci Baskına fazlaca çıkılması,genç k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • Selma Hassan hâdisesi Savcılığa intikal etti t Baştaraft Altıncıda yanına da cevao vererek ezcümle şunları söylemiştir:«Hâdise ile ilgili tahkikatın müteakip safahatını gayet yakından takip etmiş bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • SERBEST GÜREŞ SEÇMESİ BAŞLADI t Baştarajı Altıncıda 67 Kilo:Osman Kambur,Hayrullah Şahin ile İbrahim Zencin de Ramazan Güngör ile seçmeye tâbi tutulmuşlar,fakat her iki güreş de berabere neticelenmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • O.E.C.E.HEYETİ İLE görüşmeler dün bitti t Baştarajı Birincide zakeı-c etmekti.Müzakereler umumi bir işbirliği havası içinde cereyan etmiş ve heyet bu hususta tam malûmat alabilmişir.HAYAT STANDARDI He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • EGE MÜSTAHSİLİNİN 1 MİLYAR LİRA KREDİYE İHTİYACI VAR t Baştarafı Birincide Ticaret Odası,Sanayi Odası ve Borsada yapılan temaslarda bilhassa kredi darlığı ve müstahsilin şikâyetleri üzerinde durulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • SIL1VRIYE GtDEN OTOBÜS DEVRİLDİ t Baştarafı Birincide nin ortasındaki çimen serine çıkmış ve elektrik direğini devirdikten sonra dört takla atarak durmuştur.Otobüs içinde bulunan 37 yolcudan Nezir Çiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1959
  • Narlıdere ormanları üç gündür yanıyor t Baştara}ı Birincide Değirmenderedeki devlet ormanlarında iki giindenberi devam eden yangın ise,yağmurun vardımiyle sönmüştür.Dün Kirazlı köyünün Demirkapı devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.09.1959
  • H!l* h Milliuef SPOR RADYOSU Sevgili dinleyiciler.Burası MİLLİYET SPOR RADYOSU.Milliyet gazefesi'nde sporseverlerin her Salı günü buluşacağı altıncı sayfa.Haftalık yayınımıza başlıyoruz.Hepinize mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.09.1959
  • Serbest güreş seçmesi başladı Dün yapılan seçmelerde hiç bir güreşçi kamptan elenmedi.Seçmelere yarm devam edilecek ve kamp kadrosu 16 ya indirilecek ANKARA,VELİ NECDET A R I Ğ BİLDİRİYOR EKİMİN ilk h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.09.1959
  • HALDUN OKSAR S.Hassan hakkında tekrar konuştu SELMA HASSAN HÂDİSESİ SAVCILIĞA İNTİKAL ETTİ Modasporlu yüzücü Selma Hassan'in Galatasaraya transferi üzerine,Modaspor idare heyetinin girişmiş olduğu teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.09.1959
  • FENERBAHÇE İNGİLTERE'YE DAVET EDİLDİ Csepel maçının numaralı biletleri bugün satışa çıkıyor FENERBAHÇE futbol takımı bir karşılaşma yapmak üzere İngiltere'ye davet edilmiştir.Dün akşam toplanan idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.09.1959
  • gm m mıpşıııoKiıııı wiipinmij Kimi m% mm.Q[ mmşı»" mmm mwwm W?*W iTSk jfcfe.ISAMI ÖNEMLİ] Istanbul amatör karması,dün Mithatpasa stadında Eyüp ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştır.Resimde,ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.09.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Pazar günü Macar Csepel takımı ile Avrupa şampiyon kulüpler turnuasında ilk eleme maçını oynayacak olan Fenerbahçe dün sıkı bir antrenman yapmıştır.Resimde soldan sıra ile Ergun,Gürcan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor