Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.09.1959
  • ÖZEL İSTANBUL ANA ve İLKOKULU YATILI GÜNDÜZLÜ İyi bakımı ve gerçek çocuk sevgisi ile tam bir aile yuvasıdır.Telefon:21 34 99 ÇAPA Okulu mutlaka görünüz.Sirküler isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1959
  • "Türkiye Yolun Yarısını Kafelti,O E.C.E.Başkanı,hükümetin takip edeceği iktisadî politikada mutabık olduklarını söyledi ANKARA,HUSUSÎ ANKARADA İktisadî görüşmelerini bitiren O.E.C.E.Keyeti Başkanı Von
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1959
  • KEY KENDALL ÖLDÜ Sinema aktristi Key Kendall dün lösemiden ölmüştür.33 yaşındaki yıldızı Genevieve filmi ile şöhret yapmıştı.Kocası Aktör Rex Harrison ölümü sırasında Key Kendall'ın yatağının başı ucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1959
  • H U s m a n "iktidar d a i ma D.P.de kalacak,dedi ÇATALCA,HUSUSÎ GÜMRÜK ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüsman,D.P.Çatalca ilçe kongresinde yaptığı konuşmada,«D.P.nin devamlı olarak iktidarda kalması mukadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1959
  • BİR KADİN dördüz doğurdu DİYARBAKIR,HUSUSÎ Kurtalan'ın Keltalan köyünde Naciye isminde bir kadın dördüz doğurmuştur.Kız olan çocukların hepsi hayatta olup sıhhî durumları iyidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1959
  • BİR UÇAK KAYBOLDU LONDRA,AA.Yunaııistiindan Edinbuorg'a müteveccihen hareket eden bir nakliyat uçağının akıbeti meçhul görülmektedir.Bir bale trupunun kostüm ve kıyafetlerini taşıyan uçakta,yolcu olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1959
  • CHP dün yedi kongre yaptı Gülek,«D.P.seçimleri kaybedecektir» dedi.Orhan Köprülü «D.P.nin gayesinden uzaklaştığını» söyledi CTT U DUN ikisi ilçe,5 i ocak kongresi olmak üzere ye-J[ di kongre yapmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1959
  • 7 trafik kazasında 3 kişi öldü,37 kişi yaralandı Topkapı'da,ses san'atkârı Rıza Rit'in idaresindeki otomobile bir grayder bindirdi,6 kişi yaralandı ŞEHRİMİZDE ve Balıkesir'deki 7 trafik kazasında 3 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1959
  • C.H.P."Şehre akın,hakkında bir broşür neşrediyor ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.araştırma bürosu,köylerden şehirlere akın ve takip edilmesi gereken mesken politikası hakkındaki incelemesini bugün bir broşürle aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1959
  • IRAK'TA SİYASÎ PARTİLER 6 OCAK'TA FAALİYETE GEÇECEK BEYRUT,A.P.Irak Başvekili Kasım Irak basın sendikalarının İlk konferansından yapmış olduğu bir konuşmada Irakta bütün siyasî partilerin gelecek 6 Oc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVERI yiv ÇflNIl Yazın son günleri geçmektedir.Denize doyamayanların sayısı yazın sıcak günlerindeki kadar fazla wWllU olmadığı için plajlarda yaz boyunca devam eden karaborsadan eser kalmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1959
  • töZDEMİR GÜRSOYJ DADACI İDAM M AUlflkUll İrak ihtilâlinden sonra idama mah-DADA5I lUAm IffANlVUlHU kûm ediıen Irakm eski Başvekillerinden Türk asıllı Ahmed Muhtar Baban'ın kızı Sarah Baban dün Yeşilkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1959
  • Laos,ikinci bir Kore olmak istidadında B.M.Laos'un Kızıl tecavüze karşı asker isteyen teklifini bugün görüşecek.Amerika isteği destekliyor NEW YORK,AP.BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi,bugün toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1959
  • Kıbrıs'la Dün de bir Türk Katledildi Cinayetin faili bulunamadı.Grivas'çı bir başyazar dövüldü LEFKOŞA,TJÎA.MUSTAFA Mehmet Emin admda bir Kıbrıslı Türk,dün sabah Adanın kuzey doğusundaki bir köyde vur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1959
  • ıbrıs'ta iki cemaatin ması isteniyor Küçük,Kıbrısa Menderesin bir mesajını götürüyor.Karamanlis de talimat verdi Dr.Fazıl Küçük ortada)askeri uçakla [ASAF UÇAR] Lefkoşa'ya hareketinden evvel Ankara Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] Zorlu dün Parislin döndükten sonra Hava alanında beyanatta bulunurken.KIN OLACAK,DE Dün Paris'ten dönen Hariciye Vekili Müşterek Pazara girmemiz için Batılıların anlayış gösterdiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • S H tfk MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Yolladığınız mektuplardan MİL-LİYET Kervanının yurdun her kodesinde sabırsızlıkla beklendiğini anlıyoruz.Gecen hafta bildirdiğimiz gibi Kervanımızın Trakya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • Faşta güneşte durmaktan mütevellit baş ağrılarına karşı OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını teskin eder OPON,grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları Önler GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • I S K R A-Otomatik ve manyetolu TELEFON AHİZELERİ ve ISKRA TELEFON SANTRALLARI 14 22 30 100 150 200 300 lük)gelmiş ve fuar münasebetiyle satışa arzedilmiştir.TÜRK TELEFON LTD.ŞTİ.Galatasaray,Yeni Çarş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • İSTANBUL E 7.27 Açılı?ve program 7.30 E Karışık sabah müziği 8.00 Hail berler 8.15 Şarkılar 8.30 Ricardo Santos orkestrası 8.45 Saz İ eserleri 9.00 Kapanışş 12.27 Açılış ve program 12.30 E Küçük orkes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • OĞLAK RURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hâdiselere lüzumundan fazla değer veriyorsunuz.Sinirleriniz bu yüzden yoruluyor.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sevdiğiniz insanla aranızdaki bütün Anlaşmazlıklar düzelec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • BU L MAĞA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i*.SOLDAN SAĞA:1 Günâhaız;Başımızdan geçen heyecanlı hâdise.2 İstihza;Türlü müs-lürrlanlık doktrinleri veya mes-2 leklerl.3 Tersi gayri mümkün;Papaz.4 Pahalı değil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • İlkokullar için bir seminer yapılıyor Şehrimizde 4 senedenberi deneme okulu olarak faaliyet gösteren 8 ilkokulun çalışmalarını gözden geçirmek ve elde edilen neticelere göre programlarını tashih etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • Bir teknisyen,İki tramvay arasında sıkıştı Harblye'de telefon kablolarını muayene etmekte olan Veli Metin adındaki teknisyen İki tramvayın arasına sıkışarak yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • Bir harb filomuz dün İzmir'e gitti 8 Eylülde Manisa'da ve 9 Eylülde de İzmir'de yapılacak olan kurtuluş bayramlarına İştirak etmek üzere donanma kumandanı kor amiral Hefet Arnom kumandasında,4 muhrip,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • Kamp kurulan okullar hâlâ boşaltılmadı Tatil aylaımda «Dinlenme kampı» olarak kullanılan İstanbuldaki okullardan bazıları öğretmenler taraf ndan henüz terkedilmemlştir.Kamp müddetinin Ağustos ayı niha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • Muhasebe kongresi Çarşamba günü toplanıyor Türkiye 3 üncü muhasebe kongresi 9 Eylül Çarşamba günü saat 10 da başlayacaktır.Muhasebe ve İşletmecilik mesleğine mensup 500 e yakın üyenin katılacağı kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • Sıddık Sami Onar Rektörler toplantısına katılacak İstanbul Üniversitesi Rektörü Ord.Prof.Sıddık Sami Onar dün saat 17 de uçakla Paris'e hareket etmiştir.Sıddık Sami Otlar Milletlerarası Üniversiteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • Haznedar cinayetinin esrarı çözülemedi 50 KİŞİYE GÖSTERİLMESİNE RAGMEN CESEDİN HÜVİYETİ TEŞHİS OLUNAMADI Bakırköy,Haznedar çiftliğinde bulunan cesedin hüviyeti tesbit edllemedljl İçin cinayet faili ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • MAKER_4-11768 sayılı kararname gereğince Almanya ve Amerikadan ithâl edeceği otomobillerin satışına devam etmektedir.Satış bedelini tam olarak yatıran müşterilere,tazminat şartını muhtevi banka garant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • S© V~3C Ya'mz PARKER Formülünde mevcuttur Uzun araştırmaların neticesinde bulunan Soivex sihirli formUlll sayesinde:Hiç bir zaman tortu bırakmaz,devamlı ve muntazam akış temin eder.Yazarken aynı zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • L.E.T.SCHOOL İNGİLİZCE KURSLARI Türk ve İngiliz öğretmenler idaresinde yeni başlayanlar ortalar ve İleriler için ders BİLGİ DERSHANESİ CAĞALOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • Kalaycılar kapları iyi kalaylamıyor Piyasada kalay bulunduğu halde kalaycılar kötü ve karışık kalay kullanmayı tercih etmektedir.Kalaylanan kaplar bir haftada eski haline gelmekte ve halkın sağlığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • İktisadî Tedbîr tasarısının geri alınması muhtemel Tüccarlar Birliği tarafından İktisadî tedbirler kanunu hakkında hazırlanan rapor yakında iligili Vekâlete gönderilecektir.Piyasada Hükümetin kanun te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • ACI BİR KAYIP Uzunsenelerden beri Şirketimizde vazifesinin hüsnü ifasiyle bizi son derecede memnun etmiş FERHAN ÖZDEDE hepimizi sonsuz acılara garkederek Cumartesi 5.Eylül.l959 akşamı bizden ebediyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • mı.m,Zikzak düşünceler LA BRUYERE'in ne güzel bir sözü var:Arada sırada mezarlıkları ziyaret ediniz,diyor.Uzun serviler,çarpık taşlar,paslı parmaklıklar,küçük tümsekler,mermer lâhitler,insanı dönüşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • Hesaba ifirazeden müşferi hırpalandı Halil Esenkaya şikâyet için gittiği karakolda kendisine nasihat edildiğini söyledi Halil Esenkaya adında biri,Beyoğlu'ndaki içkili gazinolardan birinda «2 şişe bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel;44 25 62)1 Çapkın Ortaklar Dean Martin Jerri Lewis İng.2 Tarzan Cadılar Arasında Johnny Welamuller Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Julie Louis Jour dan Doris Day İng.2 Viva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1959
  • TEŞEKKÜR Kızımızı,Eşimi bir müddetten beri muzdarip bulunduğu BAZEDOW goitre)hastalığından yaptığı muaffakiyetli ameliyatla normal hale avdet ettiren Haydarpaşa Numune hastahanesl II inci hariciye şef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • Cezayir'de bir ayda 1978 Fransız askeri öldürüldü Milliyetçiler iki uçak ile 4 helikopter düşürdüklerini de açıkladılar KAHİRE,A.P Cezayir Milliyetçileri Ağustos ayı içinde çarpışmalar neticesinde 197
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • Motörü arızalanan bir uçak Atina'dan döndü Saat 12.30 da Avrupaya hareket eden bir yabancı şirketin uçağı Atinayı geçtikten sonra arıza yapmıştır.Motöründe vukubulan arıza üzerine geriye dönen uçak At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • SURİYEDEKİ BANKALAR ARAPLAŞTİRILDI ŞAM,A.P.Başkan Nasır tarafından çıkarılan yeni bir kanunla Birleşik Arap Cumhuriyetinin Suriye bölgesindeki bütün bankalar Arapkştırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • elsiz ithalât müracaat az ŞİMDİYE KADAR 3,5 MİLYON DOLARLDC MAL GETİRTMEK İÇİN MÜRACAATTA BULUNULDU Bedelsiz ithalât için müracaat müddeti bu ayın sonunda bitmektedir.Şimdiye kadar yapılan müracaatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • Kalkütadaki karışıklıkta 31 Hintli öldü KALKÜTA,AA.Kalküta ve Howrah'da dört gün devam eden karışıklıklar neticesinde,31 kişi ölmüş,3000 kişi de yaralanmıştır.Maddi hasar 3.800.000 sterlin civarında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • BÜYÜK SÜRPRİZ 7 Eylül Pazartesiden itibaren Paris'in meşhur Les Folies Pigalle Gazinosundan MOMIQUE MONTEZ tarafından AT ÜSTÜNDE STRİPTİZ Telefon:62 40 01 125 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • Kendini kaçırmak isteyen iki genci vurdu BURSA,T.H.A.Bursada üç genç tarafından zorla kaçırılmak istenen 13 yaşlarında bir kız kendisini çifte ile müdafaa etmiştir.Gemlik'in Kurtul köyünden Beytullah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • Elazığ As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Cİiîsİ Alıktan Muhammen B.Muvakkat T.Gün ve saat'ı İhalenin Ton Lr.Kr_Lr.Kr.sekil Elâzığ Gar.için Döküm Saman 70.115995 00 8699 63 21.Eylul.1953 Kapal Elâzığ Gar.için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • Ampulün değerini gösteren MARKADIR DÜNYA ELEKTRİK SANAYİİNİN LİDERİ GENERAL ELECTRIC ŞİRKETİNİN G-E MONOGRAMI 1 ASRA YAKLAŞAN BİR ZAMANDANBERI ELEKTRİK MEVZUUNDA MÜKEMMELİYET TİMSALİDİR i.'ampulü-fe|t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • POLİS PREVANTORYUMU BAŞHEKİMLİĞİNDEN 1 9999.59 lira kesit bedelli Prevantorymumuz binası onarımı açık eksiltme suretiyle J 8/9/959 cuma günü saat 15 de Cağaloğlundaki Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • Kendi binasında hizmetinizdedir.Pangaltı.Halaskar Gazi Cad.No.192/4 EMİSPff ö SAjNPIQI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • 1 BUSS!WÖ hfcez Parça olarak Almanya'daki Fabrikadan yola çıkarılmış olup,Tuzladaki Fabrikamızda imali müteakip Kasım ilâ Aralık aylarında kaf'i olarak teslimat için ihtiyaç sahiplerinin bağlantı yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • 0.Doğu Üniversitesi için 1.5 milyon dolar HİBE EDİLEN PARA İLE ÜNİVERSİTEYE BİR BİNA SATIN ALINACAK ANKARA,HUSUSİ Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bir binaya kavuşabilmesi İçin Birlejmlj Milletler Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • EGE'DE YENİ BİR ORMAN YANGINI İZMİR,HUSUSÎ İzmir körfezini çevreleyen Çatalkaya dağlarında büyük bir orman yangını daha başlamıştır.Narlıdere Nahiyesinin Çatalkaya ve Yenlköy mevkilerinde dün gece büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • Kızıl Çin ve Hint askerleri çarpıştı YENİ DELHİ,A.A.«Hindistan Standar» gazetesi Hint Çin hududundaki bir çarpışmada 7 Çinli ve bir Hintli asker öldüğünü yazmıştır.Gazeteye nazaran,bu' şimdiye kader v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • GÖLBAŞINDA BİR ÇOCUK BOĞULDU ANKARA,HUSUSÎ Gölbaşında Ramazan Dinç adında on altı yaşında bir çocuk boğularak ölmüştür.Orta Okul ikinci sınıfta okuyan Ramazan Dinç,yüzmek istemiş,sandaldakilerin itira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • BİR YAPRAK ft*âtitf\ı 4 Dedi ki.Dedim ki.KADffîÖYÜNDEN,76 yaşında olduğunu söyleyen bir okuyucumun şu mektubunu,hele mektubun sonundaki hikâyeyi «Çetin A itan» a okuduğum zaman o kadar beğendi ki:Aman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • jMEMkEKpTlre KISA HABERLE,ANKARA Pakistan Hariciye Vekili Manzur Kadir,yarın memleketimize gelecektir.Pakistanlı Vekil 11 Eylüle kadar Türk devlet adamları İle temaslarda bulunacaktıra ANKARA İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1959
  • ™mmm [KEYSTONE] SERGİSİ lngilterenin She««eld şehrinde 9 yaşına girmiş çocuklar tarafından yapılmış sulu U1" ve yağlıboya resimlerden bir sergi açılmıştır.Resim 9 yaşında bir çocuğa ait ve «Mary Kirkw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.09.1959
  • OONNV'VH RERAJCAT EDE.REjC BEKİ DE RDRM02A' XE GİTMEK DONNy îı_e XAVGMDAN ii-Ğİi-ENECEK BİRİSİNE İW-TİyACiAAlZ S/AZ ZATEM.HEA\DE ASABI TES«İM OLUR,•EVET BU PEK DE İM OUAAIVACAK dOHKlNiy.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1959
  • PfaOra»o006jft!X?QgOwOQQOQO SOXMIVUZ OLSAyot OURUMUMUZ MES'ELE HAL.LC LUZDü^l~ KÖTÜ 3 «V-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1959
  • KAUUtc' uM ANNESİ ÇAKŞIRA.VEMRSE DAVET EDEBıÜR.Mİyito BASAN ytNB EVE SİNİRÜ SAfcıN KENDİSİNİ ^KIZDlgMAyiN.jj q' USLU USUU VEMEK yEyiN.BABAN,BUSUN ÇOK.ÖFKEU.hûünize bakiuksa so-11* MUKTKANUGINIZLA BUSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1959
  • ANNA PECAHOPULO BİÇKİ VE DİKİŞ YURDU Kayıtlar başladı.Pazardan maada hergün saat 10-17 ye kadar BİÇKİ DİKİŞ NAKIŞ ÇİÇEK ve saire dersler di"el metodlarla verilir.Beyoğlu Parmakkapı,İstiklâl caddesi Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1959
  • GELİBOLU AS.SAT.AL.KOM.BSK.DAN 3 Tümen iaşe birlikleri ihtiyacı için Kapalı Zarf Usulü ile 70 ton Nohut satın alınacaktır.Tahmin bedeli 63.000 Lira geçici teminatı 4400 liradır.Eksiltmesi 28.Eylül.l95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1959
  • 5 tonluk benzin kamyonları Dünya nakliyecilerin en çok aradığı ve güvendiği rekabet kamyonudur.Halen memleketimizde ithal edilmiş AUSTİN kamyonları 12400 Adedi bulmuştur.Piyasada mev cut tekmil kamyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1959
  • GÖLGESİNİ KAYBEDEN ADAM Yazan;Georges SIMENON Türkçesi:Selâmi İzzet SEÜES 107 Dinle canım.Kendisice yeni bir haber vereceğimi hissedince yüreği ağzma gelirdi:Annem gibi.Annem de,çarpıntıya yakalanmada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1959
  • AŞKA DOYMAYANLAR Yazan:Alberto MORAVİA Türkçesi:O.AZİZOGLU «Ya o giydiği elbise.Ömrümde böylesine zevksizlik görmedim.«Sahi mi?Ben hiç öyle düşünmemiştim.«Fecî derecede zevksiz.Sustu.Sonra gözlerini k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1959
  • lll!lll!m X SANAT TİYATROLARDA TRANSFERLER ALTAN İLKİN Tiyatrolarımızın son:günlerdckiadurumıı,futbol kulüplerinin temmuz ayuıdaki durumuna benze-j di.Bir «transfer» laaliye-i tidir gidiyor.Her gün ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • italya'da kocalar eşlerine gelen mektupları açabilecek ROMA,AA.Bir Roma mahkemesi,eşlerinin sadakatinden şüphelenen kocaların eşleme gelen mektupları açmaya kanunen lakları olduğu kararma varmıştır.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • BATI ALMANYA'DA ESKİ MUHARİPLER ASKERE ALINACAK BONN,A.P.Federal Almanya Müdafaa Vekâleti nin bir sözcüsü,memleketin birçok bölgelerinde protesto edilmesine rağmen İkinci Dünya Harbine katılmış bâzı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • Hüsman 'iktidar D.P.de kalacak,dedi t Baştarajı Birincide bette takdir edersiniz.Yine 1950 senesinde yalnız bir çay fabrikası mevcuken bugün 6 ncı fabrikanın temelini atmış bulunduğumuzu ayrıca 12 ray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • ZORLU,KIBRIS İÇİN "İYİ OLACAK,DEDİ Baştarafı Birincide belirtmiştir.Kruşçev ve Eisenhower arasında yapılacak konuşmalar konusunda da Zorlu şunları söylemiştir:Kuruşçev Eisenhower konuşmaları ikili mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • BEŞİKTAŞ BURSADA ACAR'I 3-0 YENDİ t Baştarafı Altıncıda mışlardır.İkinci öevrede hiç değilse şeref golünü çıkarmak için yaptıkları gayretler,de forvet hatlarının zozıık olmasından bir netice vermemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • EÎA Limon Kolonyalarının harikası ğırsğ *V PEREJA'yı alırken kapalı olarak alınız.Bir çok hediyeler kazanabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • 7 trafik kazasında 3 kişi öldü,37 kişi yaralandı t Baştarajı Birincide köylülerin bulunduğu bir kamyon şehlre 9 kilometre mesafede rotu çıkarak devrilmiştir.Yusuf Kasap idaresindeki kamyonda bulunan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • Kıbrıs'ta dün de bir Türk katledildi t Baştarajı Birincide girerek başyazar Luizos Titroyotis'i dövmüşlerdir.Bu gazete son zamanlarda,General Grivasın beyanatlarına önemle yer verdiği gibi EOKA'nın si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • Kuğulu LÜKS.ÇAMAŞIR ÇlVIDI KUĞULU TjUttS Çamaşır çiviti emsalinden üstündür,her yerde arayınız.Adres:Tahtakale,Yeni Şark Han 3 Tel:27 21 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • EHilliBgei i' a h ı b i ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • HİCRÎ 1379 t.evvel 3 Pazartesi 7 EYLÜL 19 5 9 RUMÎ 1375 Ağustos 25 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 5.30 Öğle 12.12 İkindi 15.49 Aksam 18.34 Yatsı 20.08 İmsak 3.44 10.55 5.37 9.14 12.00 1.34 9.09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • G Ö Z T E P E:1 KARŞIYAKA:1 Baştarajı Altıncıda dahalesi ile Sarı-Kırmızılılar soldan korner kazanıyorlar Gürsel'in kale içine süzülen kornerinde top karanbolda kafadan kafaya dolaşıyor kaleci Erdinç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • BEYKOZ ADALET YENİŞEMEDİ O O Baştarafı Altıncıda reket ise bir türlü yapılamıyordu.Bunda biraz şanssızlığın rolü olmakla beraber asıl sebep muhakkak ki,beceriksizlikti.OYUNUN CEREYANI Müsabakaya her İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • Greko-Romen takımı 25 Eylül'de kampa giriyor AKDENİZ Olimpiyatlarına iştirak edecek olan Greko Romen güreş millî takımımız 25 Eylülde İstanbul'da Pendik'te kampa girecektir.Güreşçiler bu haftadan itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • Kıbrıs'ta iki cemaatin anlaşması isteniyor t Baştarafı Birincide FÂZIL KÜÇÜK GİTTİ Kıbrıs türklerinin lideri Dr.Fazıl Küçük dün beraberinde Başvekil Menderes'in Kıbrıs Türklerine gönderdiği bir mesa]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • MEMLEKETİMİZİN YOLLARINI AÇAN DEV YAPILI YOL İNŞAAT TRAKTÖRLERİ ÇATİ LLA RESMİ SEKTÖR,VİLAYET NAFİA MÜDÜRLÜKLERİ MÜTEAHHİT CİFTOl ve DENİZCİLERE:ımaK «*âW Türkiyenin en büyük satış parça ve servis te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • ÖZEL ANADOLU LİSESİ Orta 1,2 ve lise 1 inci sınıflarına 20 öğrenci daha alınacaktır.Kadıköy,Sokullu köşkü.Tel:36 01 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • K 2 fffl KADIKÖY KIZ KOLEJİ İLK,ORTA ve LİSE Esas kayıtlara başlanmıştır.Tel:36 16 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • Yemek deyince bütün j kadınların aklına derhal VİTA gelir.Çünkü;daimî yüksek j kalh tesî sâyeslnde^yalnt'z ViTA* II© tıafif.tlözIz-J^eT hazmj kolay'olan^yemekter^fibzîr^ iaycbilirîer.Yüksele vbesleyic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • C.H.P.DON YEDİ KONGRE YAPTI t Baştarafı Birincide hangi partiden olursanız olun körü körüne particin* yapmayın.İktidara geldikten sonra da kendi kendimizi tenkidten kaçınmayalım.D.P.kımılus gayesi dıg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • G.SARAY,FERiKDY maniasını da astı:3-0 t Baştarajı Altıncıda tan 3-0 mağlûp çıkmazdı.Milli lig'in üçüncü maçında millî lig'in yeni takımı için verilen hüküm de şuydu:Feriköy gol atmayı bilmiyor.Daha do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLÂK CEVİZLİK Bağdat asfaltında 1500 M2 arsa.44 05 98.SAMATYADA 3 odalı,boş teslim,fiat 24.000.21 57 75 İsmail Çataloğlu m SATILIK daireler.48 05 75 ACIBADE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1959
  • PEYK MUHABERE SİSTEMİ KURULUYOR FRANKFURT,A.P.Roket mütehassısı Von Braun yaptığı bir konuşmada «ihdas edilecek bir peyk muhabere sistemi dolayısiyle,denizaltı kablolarının ve kısa dalga vericilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.09.1959
  • CSEPEL VASAS CUMA GÜNÜ GELİYOR Avrupa şampiyon kulüpler tumuvasmdakl İlk karşılaşmasını pazar günü Mithatpaşa stadında Macaristan şampiyonu Csepel ile oynayacak olan Fenerbahçe takımı,yarın kampa çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1959
  • Beşiktaş Bursada Acar'ı 3-0 yendi İstanbulda Taksimle karşılaşan kadro ise 2-1 mağlûp oldu SAHA:Atatürk.SEYİRCİ:4800 HASILAT:24.000 Lira.HAKEM:Orhan Badem BEŞİKTAŞ:Necmi İlhan Sahrİ Kaya Sabahattin Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1959
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B MAY P Kp İst.Spor 3 2 1 4 0 5 1 F.Bahçe 3 2 1 8,3 5 1 G.Saray 2 2 5 0 4 0 Göztepe 2 1 1 1 0 3 1 Beşiktaş 1 1 4 1 2 0 Karşıyaka 2 1 12 2 2 2 İzmirspor 2 1 12 2 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1959
  • OR„Y ISAM!ÖNEMLİ] «Cezmi Or» Kupası atletizm yarışmaları dün sona ermiştir.Kesimde 200 metrede birinci olan A.Onur sürülüyor.Sönük geçen müsabakalarda Yıldıray Pağda,3 adımda 14.83 yaptı XIV üncü Cezm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1959
  • Galatasaray ile Beşiktaş Ekimde Ankara'da oynuyorlar Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri Ankaralı organizatörlerin yapmış oldukları teklifi kabul ederek Cumhuriyet Bayramında Başkentte oynamayı kabul et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1959
  • İSTANBUL YELKEN ŞAMPİYONASI SONA ERDİ Üç gündenberl Kalamış koyunda devam eden yelken yarışları dün sona ermiştir.Alınan teknik neticeler şunlardır:Dragon:İbrahim Horoz K.Y.K.51 puan Şarpi:Al tan Atik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1959
  • GALATASARAY İTALYA'YA GİDİYOR Galatasaray futbol takımı Lazio kulübünün davetlisi olarak milli lig maçlarının devre arasında İtalyaya giderek Lazio ile tek bir maç yapacaktır.Sarı Kırmızılılar İtalyay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1959
  • Beykoz Adalet yenişemedi:0-0 GAYET DURGUN GEÇEN MAÇIN İKİNİ TARAFLAR BİRER GOLLÜK FİRSAT YARİSİNDA KAÇIRDILAR SEYİRCİ:19.960 Kişi HASILAT:94.113 T.L.HAKEMLER:Cezml Başar Nadi Irmaklar Halûk Özdeniz BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1959
  • GÖZTEPE:S 1 STAI)Alsancak SEYİRCİ:4976 HASILAT:18726 HAKEMLER:Muzaffer Tunçalp Muvahhit Afir Hakkı Yenal GÖZTEPE:Erdoğan Yılmaz Bahri irk)Sedat Mustafa önder Güler Gürsel Hakkı Ayhan Rahmi KARŞIYAKA:E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1959
  • 6.SARAY,FERİKÖY maniasını da aştı:3-0 Kırmızı Beyazlılar kendilerini toparlayıncaya kadar Meün'in ayağından iki gol yediler Hakem,G.Saray'ın penaltısını vermedi.Feriköy 2.devrede iki gol fırsatı kaçır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor