Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.08.1959
  • IMİLLİYET] Bonn askeri ataşe muavini yarbay Temel'in parçalanan otomobili Bonn Afase Muavininin otomobili parçalandı Silivri ile B.Çekmece arasındaki kazada Yarbay Temel,karısı,kızı ve kayınvaldesi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1959
  • Başkan Risenhower'in Avrupa'da mUttefik liderleri ile yapacağı temaslardan sonra,Amerikan Hariciye Vekili Herter de Nato memleketlerinin temsilcilerinin toplantısında bulunacaktır.Herter Başkanın tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1959
  • 40 YEMEN'LİNİN BASI KESİLECEK 5 SAM,A.P.El Nasr adlı Şanı gazetesi bir kamyon goförünü öldüıen 40 yemenlinın Suudi Arabistenda başlarının kesileceğini bildirmiştir.Yemenliler Suudi Arabistandan çıkmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1959
  • D.P.ÜSKÜDAR KONGRESİNDE İSPAT HAKKI İSTENDİ D.P.Üsküdar İlçesi kongresinde bh partili bazı şartlarla basına ispat hakkı tanınmasını istemiştir.Bülent Güreli adındaki delege bunları 'Meslekten tard,Amm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1959
  • BAŞVEKİL AMERİKAYA GİDİYOR LONDRA,HUSUSÎ Türkiye Başvekili Adnan Menderes,«Merkez Andlaaması Teşkilâtı» nın 7 Ekimde Washingtanda yapacağı 7 nci toplantısına katılacaktır.Toplantı Başkan EisenhoweT'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1959
  • defa Kıbrıs'tan döndü KIBRIS ANAYASA KOMİSYONUNDAKİ BAŞ DELEGEMİZ "BİZ ZÜRİCH ANLAŞMASINA TAM SADAKAT İSTİYORUZ» DEDİ [OĞUZ ONGEN] KIBRIS Anayasa Komisyonu Türk Delegasyonu Başkanı Prof.Nihat Erim,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1959
  • DENİZE UÇAN İKİ VAGON DA ÇIKARILDI Sirkeci rıhtımında gattan denizt uçan vagonlardan ikisi de dün akşam üzeri çıkarılmıştır.Üçüncü vagonun ds kurtarılmasına çalışılmaktadır.Demiryolları ileri gelenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1959
  • İNÖNÜ 2,5 SAAT ARABA VAPURU BEKLEDİ Şehirde gezinti yapan C.H.P.Genel Başkanı îsmet Jtnönii dün Kabataş'ta 2.5 saat araba vapuru beklemiştir.İnönü iskeleye 17.45 de gelmiş ve gemiye ancak 20,15 de bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1959
  • MAHKÛM GAZETECİ AKGÜN HASTALANDI BURSA.HUSUSÎ Şehrimiz cezaevinde 4 ay 5 gününü ikmal etmiş bulunae Pazaryeri Gazetesi sahibi Necati Akfiün hûstalanmı.ve Devlet Hastahanesine kaldırılmıştır.i»ecaJ' Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1959
  • smam wmm m ı mm» OKUL YAPMAK İÇİN 1000 BARAKA GETİRTİLİYOR GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1959
  • Irak Rusya ile Atom anlaşması imzaladı RADYO ve AJANSLAR Atom Enerjisinin barışçı gayelerle kullanılması yolunda çalışmalarda bulunmak için Sovyetler Birliği ile Irak arasında «Atom İşbirliği» anlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1959
  • RUSYA,FUARI sulh taarruzu için VESİLE YAPTI LONDRA,T.H.A.Moskova radyosu Enternasyonal İzmir Fuarının açılısı münasebetiyle yaptığı yorumda,Sovyet Rusyanın Türkiye ile olan münasebetlerinin iyileşmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1959
  • 200D.P.vel70C.H.P.Ii mebus geziye çıkıyor İNÖNÜ'NÜN DE 10 EYLÜLDE YAPILACAK PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINDAN SONRA GEZİYE ÇIKMASI MUHTEMEL ANKARA,HUSUSÎ 200 DJ\li ve 170 C.H.P.li mebus yurt gezisine sıkac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1959
  • Hasan Yılmaer,Milliyetin »asıl tı^tıüını anlatıyor.Lüleburgaz toplantısına cocuklariylc gelen aileler Çetin Allan,Lülcburgazda sualleri cevaplandırıyor.Milliyet Kervanı Alpullu'da 2,5 konuştu Milliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1959
  • IZMIR FUARI DUN ACİLDİ 9 Erkmen,sanayi ve ihracat için 1960 da 200 milyon liralık kredi açılacağını söyledi Menderes ve Erhard geç kaldıkları için açılış töreninde bulunamadılar Bir saat geç açılan Fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1959
  • ŞAHESER ROMANLAR ayın kitabını sunan NANA E.ZOLA'dan ««viran:S.Tiryakioğl I Ciltli:12,5 L.Bedelsiz bültenimizi isteyiniz!GÜVE İN V A V l N E v I Cağaloglu Y.Narübahçe S.11 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • SİNEMA luiOauc CjkjOut,YENİ MEVSİMİN İNGİLİZ FİLMLERİ SİNEMA piyasası yeni mevsime hazırlanıyor.Şu günlerde film şirketleri yeni mevsimin programlarını hazırlamakla meşguller.Film ithalâtının kotaya t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • ^•ft.PENİSİLİN,VİTAMİN A D ÜLFATIA20L'LU VARA VE VANİK MERHEMİ ECZACIBASI I kci:acibia«îi w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • LÜKS TURİSTİK OTEL İÇİN ingilizce veya Fransızca bilen MÜDÜR MUAVİNİ aranıyor.Taliplerin tercümei hallerini bildirir dilekçe ve bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte 31 Ağustos 1959 tarihine kadar Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • EKİM Keşidesinde 110.000 ur« İkramiyeler 1 Kişiye ERENKÖY'de 60.000 Liralık APARTMAN DAİRESİ Bir Kişiye 10.000 Lira olmak üzere 42.500 liralık çeşitli para ikramiyeleri ı ÖĞRENCİ HESAPLARINA 7.SOO Lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • ^AwMn&ü Ç%i£mu% OĞLAK BURCU S [22 Aralık 20 Ocak] Size ait olmayan bir meseleye sokulmanız iyi bir netice vermiyecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yok yere emek vermeyiniz.Müşterek İşten size bir fayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Geveze.2 Uyma;Tersi bir kumaş.3—Üzüntüsüz olma hali;Bir hayvan;Uykumuzdaki başka âlem.2 4 Yüce;Bir kumaş;Tersi bir nota.5 Tersi sanat;Zıt ters.6 Bir sayı;Fakat.7 Mu-4 ayyen zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Sevilen iki şarkıcı 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Salon orkestralarından karış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • AÇIK TEŞEKKÜR Muzdarip bulunduğu Prostat hastalığını yerinde koymuş olduğu endikasiyonu ile,tek seansta ameliyatını haklı şöhretile mütenasip bir hazakatle yapan ve on gün içinde yeniden hayata kavuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • VEFAT Şehidi Hürriyet Mithat Paşanın kayınbiraderi merhum İsmail Nazif Beyin kerimesi Masume ve Asude Sayarın sevgili anneleri,Yapı ve Kredi Bankası Beyoğlu istihbarat şefi Ata Sayarın kıymetli eşi Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • Şehrin temizliği için kamyon kiralanacak Şehrin temiz tutulmasını temin için temizlik vasıtaları çoğaltılacaktır.Mevcut çöp kamyonlarının ihtiyacı karşılamayacağı düşünülerek kamyon kiralanmasına kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • T.M.G.T.nin NATO yazı müsabakası neticelendi Türkiye Milli Gençlik Tegkilâtı tarafından tertiplenen «NATO Yazı Müsabakası» neticelenmiştir.Müsabaka jürisi,müsabakaya katılan 29 yazıyı tetkik etmig ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • Bazı ithal malları karaborsada satılıyor İTHALÂTÇI FİRMALAR YÜKSEK FİATLA FATURA VERDİKLERİ İÇİN MİLLÎ KORUNMA DA MÜDAHALE EDEMİYOR Piyasaya çıkarılan bazı ithal mallarının fahiş fiatla satıldığı söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • PAMUK6ANK'm İKRAMİYESİ-60.000 LİRA Son yatırım 28 Ağustos 1959 AYRICA PAMUKBANKIN BÜYÜK KÜLTÜR HİZMETİ ÖĞRENCİLERİ TASARRUFA TEŞVİK PLÂNINOA BİR ÇEKİLİŞTE 10 ÖĞRENCİYE BURS Mecbur» hizmet olmaksı/m ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN III sanayici ithal kotalarına ait formülerler üyelerimize postalanmıştır.Şimdiye kadar mezkûr tebligatı alamıyanlar veya mütemmim malûmat isteyenler odamızda 23 numaraya müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • BALAYI ve İSTİRAHAT için hususî plâjlı,kotralı,motorlu lüks döşeli villâlarımız hizmete girmiştir.Yemek vesaire komple 1 kişi 40 TL.PENDİK TURİSTİK SAHİL VİLLALARI SİTESİ Tel:53 48 00 89 ve 30 İst.Bür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • •M,ÇUKURLAR i Çl ABAHLEYİN tıpış tıpış yürüyerek geçtiğiş^ niz yoldan,akşama dönerken fevkalâde dikkatli olunuz.Yeni açılmış birkaç gizli İ çukurla karşılaşmanız pek muhtemeldir.E Babıâli infilâkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • 20 Ekim çekilişi Son para yatırma tarihi "Hım 70.000 nlroÛL LiRA DEĞERİNDE APARTMAN DAİRESİ AYRICA 75.000 LİRA PARA İKRAMİYESİ 14 5.000 LİRA OSMANLI BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • SATILIK UCUZ FABRİKA ARSALAR Kartal çimento fabrikası arkası sanayi bölgesinde fabrikalara bitişik.Kartal Cumhuriyet Meydanı 26 No.Ahmet Beye mektupla müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU A L K A Z A R Tel:44 25 62)1 Lo-Lorel Hardl Denizci Türkçe.2 Çöl Devleri Robert Young Türk çe.ATLAS Tel:440835)1 Kanlı Hücum Marlon Brando İng 2 Cinayet İzleri Stewart Granger Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • ÖLÜM Bay ve Bayan Rober Behar Bay ve Bayan Vitali Behar Bay ve Bayan Joze Behar Bay ve Bayan tzak Motol» Bay ve Bayan Jak Behar Bay ve Bayan Benjamin Behar Bay ve Bayan zak Motola Dul Bayan Fortune Ml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • MEVLİDİ şerif Çok sevgili kardeşim merhum Hacı Reşit paşa zade Avukat Hacı FEVZİ YÜKSEL'in ölümünün kırkıncı gününe tesadüf eden 23/Ağustos/1959 pazar günü ikindi namazını müteakip Şişli Camii şeriii'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • Belediye İsrail firmasıyle inşaat şirketi kuruyor Belediyenin bir İsrail Firması ile müştereken kuracağı inşaat şirketinin ilk sermayesinin S milyon lira olacağı dün resmen açıklanmıştır Şirket Limite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1959
  • 20 santilitrelik rakı ve likör çıkarılacak İnhisarlaı.İdaresi yakında piyasaya 20 santilitrelik rakı ve likör çıkaracaktır.Bu maksatla,Paşabahce Şişe fabrikasına 2 milyon liralık gişe sipariş edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • Bir Türk tayfasına 75 bin dolarlık miras kaldı Seyhan gemisi ateşçisi Mısır'a gitmek için gerekli 200 doları ödünç aldı ROTTERDAM,A.P.Seyhan şilebinin ateşçisi 32 yaşındaki Mehmet Turan Sokullu Tahran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • Namık Gedik Cenup valileri ile 1,5 saat süren toplantı yaptı ANTAKYA,HUSUSİ Dahiliye Vekili Namık Gedik,beraberinde Jandaıma Umum Kumandanı Orgeneral Tahsin Celebican olduğu halde şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • İthalâtçı sıfatile yeni parti mallarımız eskisinden daha ucuz fiatlarla satışa arzedilmektedir.KALİTEDE RAKİPSİZ ISKPA S:DARFILMSli GALATASARAY Venlçırjı OARFİIMMo No.40 Tel:49 32 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • pa** |i;nefisiyemekleriniz:biskiivilve pastalarınız t için.4 dahalleziz 12 8894764097
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • İKİ VAPURDA YENİ USÛL TATBİK EDİLİYOR Denizcilik Bankası,Şehir Hattı vapurlarında,semtlerin İktisadi durumuna göre yeni bir usul tatbikine başlamıştır.Tersanelerimizde inşa edilen «Ortaköy» ve «Çengel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • ALAŞEHİR Hacı Yusuf köyünde Ali Sezgin kendisini azarlayan ağa* beysinl uyurken tüfekle öldürmüştür.BALIKESİR Belediyenin hazırlamış olduğu sergi yarın saat 13,00 de Atatürk Parkında açılacaktır.BURSA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • Lr' [NEJAT KONTAYTEKİNİ Gazetemiz gece sekreterlerinden Dinçer Güner ile Akgill Güner Tuğsavul)un düğünleri dün Liman Lokantası salonunda akraba,dost ve arkadaşlarının huzurunda yapılmıştır.Gene evlil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • DİN TARİHİNDE ZEKERİYA KİNDİR?Bu suali bilena Ankara Silosu ve Etemesgut Şeker Şirketi Siteleri yanında Asfalta cepheli bulunan arsalarımızı kıymetlendirmek bakımından 300 Metrekare arsa 320 liraya ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • GÜREŞİRKEN ÖLDÜ DENİZLİ,HUSUSÎ Çivril kazasından Hasan Çiğdem,Ali Karakaya adlı arkadaşı ile güreşirken kündeye gelmiş ve boyun kemikleri kırılarak ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • ¦Mg SARAÇHANE Bıı «iı ı ıııı ı.hi r'.'mVi.i'h'WWi w w" [RÜÇHAN ÜNVER] T ID If" I RED I İN PİRİ Aksaray Meydanındaki yeşil öbek.Emniyet Müdürlüğü tarafından tıpkı Berlin şehri I İr l\l DC ti I» 111 UID
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • ASKERİ ŞÛRA bugün kapanıyor ANKARA,HUSUSİ Yüksek Askeri Şûra,bugün çalışmalarını tamamlıyacaktır.Şûra dünkü çalışmaları sırasında yine terfi edecek yüksek rütbeli subayların terfi esasları üzerinde ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • BİSMİL'DE PETROL sondajları başladı DİYARBAKIR,HUSUSİ Bugün Bismil kazasının Sinan nahiyesinde bir Amerikan şirketi tarafından tesbit edilen yerde petrol sondajına başlanmıştır.İlgililer sonda] yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • Baykam kadınlardan yardım istedi tZMIT,HUSUSÎ C.H.P.Adana mebusu Suphi Baykam bir köy ocak kongresinde «C.H.P.nln 1961 seçimlerinde İktidarı kazanmasına hanımlarımızın çalışmaları kftfi gelecektir» de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • Aksaraylı Âdem 1,5 kilo esrarla yakalandı Tahtakalede Uzunçarsı civarında uzun mUddettenberl esrar sattığı tesbit edilen cAksaraylı» Âdem Deste,dün sabah çalıştığı kahvede 1,5 kilo esrarla elegeçirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • Yeşilköy cinayeti Duruşması devam ediyor Yoşilköyde Andelip sokağında baharatçı Albert Veksman'ı tabancayla öldürmekten sanık Assubay Ziya Söğüt'ün dün Üçüncü Ağırceza Mahkemesinde devam edilen duruşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • Haliç'te batan havuz için 2 milyon ayrıldı Haliçte,batan yüzer havuzun tamiri İçin Denizcilik Bankası,2 milyon liralık bir tahsisat ayırmıştır.Havuz,halen bulunduğu yerde tamir görecektir Bundan başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • BİR YAPRAK İNTİHAR T"\UN matbaaya geldiğim zaman masamın üzerinde bir mek-ğ i J J tup gördüm.Satırlara göz attım,mektup titrek bir el ile yazılmıştı,imzası da okunamıyacak kadar karışıktı.Mek-j tubu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • ARI FABRİKASININ İMÂl.ETTİĞİ PİKNİK BİSKOİLERİ İÇİN HAZIRLADIĞI NE ÇIKARSA BAHTINA PROGRAMINI BU AKŞAM SAAT S1.30 OA İSTANBUL!RADYOSUNDA DİNLEYİNİZ.9999969
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • M.M.V.4 No.lu Sat.Al.Kom.Bşk.lığından ANKARA 1 Kapalı zarf usulü ile aşağıda cins;miktar ve beyanı yazılı üç kalem ilâç satın alınacaktır.2 CİNS Miktar Fiatı Mııh.Bedeli Geçici teminatı Luminal Sodik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • Sel VOC Yalnız PARKER Quink Formülünde mevcuttur P Uzun araştırmaların neticesinde bulunan Solvex sihirli formOlU sayesinde:Hiç bir zaman tortu bırakmaz,devamlı ve muntazam akıt temin eder.Yazarken a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • NAKER MÜESSESESİ 4/11768 Karara istinaden ithâl edeceği Alman ve Amerikan marka otomobillerin satışına devam etmektedir.Sağlam,Ucuz,Garantili NAKERi İstiklâl Cad.Arda Ap.Kat 4 Tuna Ta 444122 Sirkeci s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • Kara Kuvvetleri Kumandanlığından MERZİFON KONYA MERSİN DEMİRCİ EMİRDAĞ ÇORUM Astsubay Hazırlama Orta Okullarına girmek iğin müracaat eden öğrencilerden namzet kayıtları yapılanların seçim imtihanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • SENENİN KlTABI Dünyada hadise yaratan Amerikada 4 milyon Satan Roman L O L i T A 5 renkli kuşe ceket içinde çıktı Fiyatı 10,Ciltli 12,50 lira AYDIN YAYINEVİ Cağaloğlu türbedar sok.aydınlar Hanı 13 İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • MAARİF VEKALETİNDEN 1 1287311,85 lira keşif bedelli Eskişehir Motor San'at Enstitüsü atelyelerl birinci kısım inşaatı 4470 sayılı kanuna istinaden ve kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.2 İhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • LÂSTİK VE KAUÇUK İRİLERİ SEZON TATİLİ İSTEMİYOR BOMONTİ ÎPLÎK FABRİKASINDA 29 İŞÇİ ÎŞ İHTİLÂFINDAN SONRA İŞTEN ÇIKARILDI Lâstik ve Kauçuk İşçileri Sendikasından 5 kişilik bir heyet,türlü şikâyet ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Yıldı* TEKNİK OKULU Girl| imtihanlarına Hazırlama Kurstan EylUl devresi 31 Ağustosta Başlıyor.GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamli yanı No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • Amerikalı çavuşlar hâdisesi büyüyor İzmir'deki 4 çavuş hakkında,Amerikan Hariciye ve Müdafaa Vekâletleri de tahkikata başladı WASHİNGTON,AJ .TÜRK Parasını Koruma Kanununa muhalif hareket ettikleri içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1959
  • Beykoz cinayeti failinin 30 yıl hapsi istendi üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinin Savcısı,dün,Beykozda HUseyln Memiş'i,boğazını kesmek suretiyle öldürmekten sanık Temel Karahasan ile oğlu Mustafa Karahasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.08.1959
  • HEM NAMUSLU KIZIM,WEMOE 8ÎKİNİZUE BAS ~iMEZKEN itCir^z SiR~.6gN VARlM ORTADA!CİC'CAMLA AaVwilZ-DA HıÇ&R PARK OLMADIĞINA G£5Re.SCNiMLE 6VU6NÎRSİM 1'I Î Â1J/U KAFAM CÛUÛ5Ü~.HAREKETLERİ.«gfiŞ&VÎ/CÎCÎCAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1959
  • mm saunas,80$ mm SÖVUE.RARAL_AR,i NEREDE VOKSA GEBERTİRİM.J SEN DBLIK,OESIIC AKKARAŞlAMN Oi-MAK tSTi OR-J*DA S*K.VİVİŞİ-SuN ©AÜBA-y cs»i SE ^EC e¦-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1959
  • ALLAHUK ALI BEY OSMAN SEUWA* NE OEDı SİNEM.AV$fik ^olpıypg.MUSUNUZ îî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1959
  • REKLAM İÇİN BEDAVA ARSA Ankarada Çankayanın hemen arkasındaki topraklarımızı kıymetlendirmek üzere reklâm için ayırdığımız BEDAVA ARSALARIMIZDAN 250 M2 lik bir evlik)arsaya sahip olmak isterseniz,bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1959
  • ftf* PEREJA LİMON KOLONYASI PEREJA'YI alırken kapalı olarak alınız.Bir çok hediyeler kazanabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1959
  • KİRALIK Atelye ve imalâtçılara müsait şartlarla her jıevi kiralık 15 yerlerig Müracaat:Mahmutpasa l ÖZTAŞ Pasajı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1959
  • AŞKA Yazan:Alberto MORAVİA Türkçesi:O.AZİZOĞLU Ters bir tavırla «İstediğinizi yaptım işte.diye söylendi.«Artık kusuru bakmazsanız ben yatmağa gidiyorum.Çok yorgunum.Bir asker gibi topuklarının üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1959
  • fâŞfc m â T$â m mS GÖLGESİNİ Yazan:Georges Sİ İkiyüzlülük öyle mi sayın hâkimim?Hiç de değiL Bazen ailece evet ailece,Martine yokken—birdenbire göz bebeklerimde bir erkek resmi,Martine'in yaptığı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1959
  • 11 Etrab ül Âsâr 26 I REFİ' CEVAD ULUNAY 1 j YAHYA ÇELEBİ Üsküdarlı olup Divitçi-zade Şeyh Mehmet efendinin asâdârınuı oğlu ve jğ Kızlar Ağası Yusuf Ağanın hademesindendir.|Ç Sultan Dördüncü Mehmet'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1959
  • Sormayın nereye Evde Piyale var yemeğe JğtalcfaS MAKARNACILIK ve TİCARET T.A,Ş.ŞUBE TELEFONLARI ANTALYA 1336 İSTANBUL 271198 İSKENDERUN İZMİR 23431-ZONGULDAK 2037
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1959
  • URFA VAKIFLAR İDARESİNDEN Urfa'nuı Âşık Maşuk köyünde kâin tahminen 13 hektarlık tarla kapalı zari usulile ve 30.000)lira muhammen bedeli üzerinden peşin bedelle mülkiyet satışı müzayedeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • KELİMESİ tOOKURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK BAKIRKÖYDE ast.325.000 lira,71 5JJ 33 BAKIRKÖYDE apt.450.000 Ura.71 58 33.BAKIRKÖYDE apt kat ve daireleri,25 30 35 40 45 50 55.000 lira.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • Erzurum As.Sat Al.Kom.Bşk.lığından Âmiri itaca pahalı görülmesi üzerine yeniden İOOO ton odun kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Muhammen bedeli 215000 lira olup geçici teminatı 12000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • NJillitıel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • i HtCRÎ CUMA RUMÎ 1379 21 1375 Safer AĞUSTOS ¦Vıjusto1' 16 1 9 5 D a VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneş 5.13 ıo.lı öğle 12.17 5.14 İkindi 16.04 9.02 Aksan l 19.00 12.00 Yatsı 20.40 1.40 İmsak 8.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • lastik ayakkabı,mamullerinde:iwuwmuwMR PARS MARKASI Her çeşit lastik ayakkabı,çizme ve galoşlarda SAĞLAMLIK garantisidir.Toptan satış yarleri A.ŞUkrU YUcel ve Ort.Çaraıkapı istanbı*1 İtimat Koli.Ştl.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • Fitilsiz HÂRİKA ARA GAZOCAKLARINI TERCİH EDİNİZ HAVAGAZINI ARATMAZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • DOKUMACI ARANIYOR Bakırköyde modern bir fabrika için,ince iplikle çalışmış,5 seneden fazla tecrübeli dokumacı,taharcı ve dokuma ustası imtihanla almacaktır.Mektupla müracaat:P.K.48 Bakırköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • GİRESUN VALİLİĞİNDEN 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan Görele kazası merkezinde orta okul ikmal inşaatıdır.Keşif bedeli 207511.14 liradır.2 Eksiltme 4/9/1959 tarihine tesadüf eden cuma günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • İLAN ingilizceyi çok iyi bilen bir büro memuru ve bir sekreter aranıyor Memleketimizde faaliyette bulunan bir Amerikan teşekkülünün büro işlerinde çalıştırılmak üzere çok iyi İngilizce bilen genç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • SATILIK KAT Teşvikiye'de deniz görür,tam konforlu,parkeli,asansörlü,kaloriferli apartman katı satılıktır.Tel:22 64 46.i—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • Adana Belediye Reisliğinden:1 28376.35)Lira keğü bedelli ve 2128.23)lira muvakkat teminatlı Kurtuluş Mahallesinde 185)numaralı sokağın Betonlanması işi kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur.2 İhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • KIZILAY HEMŞİRE EBE OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kızılay Hemşire Ebe Okuluna 1 Ekim tarihine kadar orta okul mezunu öğrenci alınacaktır.Okula girmek isteyenler İstanbul Aksaray Kızılay Hemşire Ebe Okulundan,An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • BİR YARALININ kalbine İzmir'de ameliyat yapıldı İZMİR,HUSUSÎ Kalbinden bıçakla yaralanan bir genç 3 saatlik ameliyattan sonra kurtarılmıştır.Çigli'de sinemaya giderken arkadaşı Mahmut tarafından bıçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • 17 kişinin kaatili genç yakalandı DİYARBAKIR,HUSUSÎ 1954 senesindenberi 17 kişiyi öldüren Kulp canavarı ReceD Oruç,dün yakalanmıştır.Kulp kazasının Hacenan köyünden olan 30 yaşlarındaki ReceD.ilk defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • BİR KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ DENİZLİ,HUSUSÎ Devrilen bir kamyonun üzerinde bulunan yolculardan üvü ölmüş yedisi de yaralanmıştır.Kaza.Acıpayam kazası civarında vukubulmuj 70199 plâkalı vasıtanın şarampola d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • Bonn Ataşe Muavininin otomobili parçalandı l Baştarafı Birincide susî otomobiliyle yurda dönmekte olan Kurmay Yarbay,Aksarayda oturan akrabalarına biran evvel kavuşmak için gece olmasına rağmen yoluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • NİHAT ERİM İKİNCİ defa Kıbrıstan döndü t Baştarafı Birincide de okudum.Türk Delegasyonu bakımından böyle bir şey yoktur.Komisyonun ilk toplantısında söylediğimiz gibi vazifemiz ZUrih anlaşmasını harfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • Izmir Fuarı dün açıldı t Buştaraft Birincide sunda paıtünerlerimizle mutabakata vardığımız ikiyüz milyon Türk lirasını münhasıran sanayi ve İhracat mevzularına tahsis etmiş bulunuyoruz.Sanayide verimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • Etiket Fiatının Yarısına %50 TENZİLAT ıAr Çocuk elbise ve entarileri it Kadın Manto Dökar ve Trençgotları ic Erkek ve Kadın elbiseleri ie Mayo Şort Havlu ic Kadın Erkek kumaşları Erkek Elbise Pantolon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • SATILIK Kullanılmış çuval,varil ve 400 gramlık boş reçel kavanozu satılıktır.27 Ağustosa kadar MİGROS-TÜRK mubayaa servisine müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • KÜÇÜK ÇEKMECEDE Palermo Otelin yanında denize nazır satılık arsalar.Müracaat P.K.No.618,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • BUZDOLABI ALINACAKTIR Gaz ile İşleyen bit buzdolabı alınacaktır.Mobiloll Türk A.Ş.Mubayaa t kısmına müracaat:Tel:48 32 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • FLORYA ÇENET MAHALLESİNDE «6 sene vâde ile Blok Apt.Daireleri» Tam Londra Asfaltı Üzerinde,Taksitle,Hazır Konforlu Dairelerle Yarısı 6 ilâ ayda diğer yarısı da 6 senede müsavi taksitlerle çok kullanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • Kürekçilerimiz bugün yarışıyor t Bağtaraft Altıncıda Timiz hergün muntazaman çalışmaktadırlar.Avrupa kürek şampiyonasının İlk gününde dört tek dumencill yarışta birinci seride İngiltere.İkinci seride
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • i VATİKAN'I ZİYARET t Bağtaraft Altıncıda ğ I leket İtalya olmaktan çıkmıştı.İs-ğ panyaya doğru bir yolculuk hazır-lığı başlamıştı.VATİKAN'I ZİYARET Morelli İle temaslarımız sıklaşı-E yordu.Bu alâkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • TÜRKİYE PUANLI Atletizm Şampiyonası YARIN BAŞLIYOR Türkiye puanlı atletizm şampiyonası yarın Mithatpaga stadında oynanacak olan Galatasaray Karagümrük maçından önce saat 14,45 den itibaren yapılacak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • FERİKÖY BUGÜN ÇALIŞIYOR Tamamen genç elemanlardan kurulu olan Feriköy'ün millî lig kadrosu bugün saat 16 da antrenör Gündüz Kılıç nezaretinde bir antrenman yapacaktır.Yarın sabah tekrar çalışacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • KASIMPAŞA BUGÜN ESKİŞEHİR'E GİDİYOR Dün amatör küme takımlarından biri ile mas yapacak olan.Kasımpaşa rakibi gelmediğinden antrenman ile iktifa etmiştir.Çalışma »ırasında forvet oyuncusu Rıdvan ayağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • VEFA,YEŞİLDlREK'İ MAĞLÛP EDEMEDİ:M t Bağtarafı AlUnctda SELİME 100 LİRA CEZA YERİLDİ Beslktaj antrenörü Curtik.dünkü antrenmana katılmıyan Selim'e 100 lira ceza verilmesini İstemiş ve bu talebi kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • Yağmurlar Ege'de üzüme büyük zarar verdi TURGUTLU,HUSUSÎ Yağmurlar kuru üzüm mahsulüne büyük zarar vermiştir.15-20 milyon kiloyu bulan mahsulün 7-8 milyon liralık kısmının zarar gördüğü tahmin edilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • BİR JANDARMA ERİ KAZAEN BİR BEKÇİYİ ÖLDÜRDÜ Eyüp karakoluna mensup Er Hasan Yaman.Bekçi Ahmet İbişi tabanca ile kazaen vurarak öldürmüştür.Hâdise Küçükköy Mahalle Muhtarlığında vuku bulmuştur.Dün akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1959
  • iki kardeş balta ile parçalandı DİYARBAKIR,HUSUSİ Mardin'in Midyad kazasına bağlı Ke-|ap köyünden Osman va Murad Mutlu «dil iki kardog,meçhul şahıslar tarafından balta ile parçalanarak öldürülmüşlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.08.1959
  • Coucferi yenen L Ayalafavori Dömifinaller başlıyor.Hastalanan Wermaak maçı yarıda bıraktı [RÜÇHAN UNVERİ Couder bütün enerjisine rağmen Ayalanın tekniğiyle baş edemedi Kekimde Couder mücadelede görülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1959
  • Kabiliyetler Çok,iakal Gerisiniz.MİRİMİZDE bulunan Amerikalı atletizm antrenörü Lucas,dün Amerikan Haberler Merkezinde bir basın toplantısı yapmış,Türk atletizmi ve amatör Türk sporu hakkındaki fikirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1959
  • Doğan Altayda çalışmaya başlıyacak İZMİR,HUSUSİ Altay profesyonel takımı dün sabah Buzogollnin nezaretinde Alsancak stadında çalışmıştır.Izmire dönen Doğanın da takip ettiği antrenmana yarın devam edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1959
  • Kürekçilerimiz Bugün yarışıyor Rus 4 tek ekibi Avrupa şampiyonasından diskalifiye edildi MACOM,HUSUSÎ milletin iştirak ettiği SjQ Avrupa Kürek Şampiyonası dün öğleden sonra merasimle başlamıştır.Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1959
  • ı.ıııı.v:ULUNAY VE ŞÜKRÜ GÜLESİN Roma Terminalinde «MilliyeU te çıkan yazılarımdan da anlaşıldığı veçhile Devlet Hava Yolları Ankara Roma hattını açtığı zaman bu seferin İlk davetli yolcuları arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1959
  • LİGE VEFA YEŞİLDİREK'İ mağlûp edemedi:1-1 Bir toz buluiu içinde oynanan maçta Yeşil Beyaz'lı takım rakibinden ayırdedilemiyecek kadar başarısızdı [NEJAT KONTAYTEKİN] Vefanın yegâne golünü atmak kaptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1959
  • MİLLİ LİG TAKIMLARI KARŞIYAKA İzmirin Yeşil-Kırmızı'lı takımı bu yıl Millî Lige geçen yıldan daha arzulu ve çok iyi hazırlanmış girmektedirler TÜRK futbolunun temel taşları olan semt takımlarının tipi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1959
  • K I S A HABERLER h.lu.takım kaptanı Kadri Aytaç,Yenişehir kulübüne antrenör olmuştur.Yenişehirli futbolcular pazar günü Kadrinin yaptıracağı antrenmanla yeni sezonu açacaklardır.AVCILAR ve Atıcılar İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1959
  • Federasyonların toplantısı dün bitti Akdeniz Oyunları çalışmaları tesbit edildi.Federasyon Başkanları U.Müdürlükten 4 milyon lira tahsisat istedi BEDEN Terbiyesi Umum Müdür Vekili Mehmet Arkan'ın riya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1959
  • VATİKAN'I GENİŞ asfalt yolun kenarım süsleyen yeşil ağaçlann gölgesinde ilerliyoruz.Boğucu bir sıcak var.Kafamda garip düşünceler peydah oluyor.Sıkılıyorum.Organizatörüm Mehmet Sakir muknî bir sesle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1959
  • TENİS TURNUASI BAŞLADI SEYİRCİ.OYUN imi ıı.riıillHfci'lfılI 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1959
  • AMATÖR KULÜPLER 300 BİN LİRALIK YARDİMİ ALIYOR Kemal Aygün paranın bölge emrine yatırıldığını söyledi j STANBUL Belediye Reisi I Kemal Aygün,106 amatör kulübü mali sıkıntıdan kurtaracak olan 300.000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1959
  • Basketbol teşvikleri Eylûl'de başlıyor.Basketbol teşvik turnuaları Eylül ayının İlk haftasında başlayacaktır.Maçlar spora tahsis edilen Spor Sarayında veya Dağcılık Kulübü merkez sahasında gece oynana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor