Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.08.1959
  • ura Tasansmı OKUMA YAZMA BİLMEYEN ERLERİN İKİ AY FAZLA ASKERLİK YAPMASI KABUL EDİLDİ S ele aldı 1 ANKARA,HUSUSÎ YÜKSEK Askerî Şûra dünkü toplantısında okuma yazma bilmeyen mükelleflerin iki ay fezla a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1959
  • Kerkük Türkleri katliâmdan mes'ul tutuluyorlar BAĞDAT,T.H.A.Musul ihtilâline katılmaktan sanık eski Kerkük Tümen Kumandanı General Nazım Tabakça'lı ve arkadaşlarının muhakemelerine dün de askeri mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1959
  • MİLYARLIK MİRASIN VÂRİSLERİ DÜN MISIR'A GİTTİ ANKARA,HUSUSÎ Mısırda tutarı 1 milyar liraya yaklaşan bir mirasın varisleri hisselerini almak üzere dün uçakla Mısır'a gitmişlerdir.Bu varislerin içinde T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1959
  • Sophia Loren hakkında dâva açılmayacak ROMA,A.P.Savcı muavini film prodüktörü Carlo Pontl ile karısı film yıldızı Sophia Loren aleyhine ttalyada bulundukları İçin İki evlilikten dolayı bir dâva açılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1959
  • Kamil Şamun Antalya'ya geldi ANTALYA,HUSUSÎ Sabık Lübnan Reisicumhuru Kâmil Şamun,binmiş olduğu Neptün II isimli yatının arıza yapması üzerine limanımıza gelmiştir.Yattaki arıza Marmara yolcu vapuru m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1959
  • Çubukta selden EVLER YIKILDI Sular hayvanları sürükledi.Meriç ve Ergene nehirleri de yükseldi ANKARA,HUSUSÎ ÇUBUK kazasının Sarayönü ve Gülderi köylerini dün saat 14.30 da seller basmıştır.Sağnak hâli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1959
  • D.P.de Genel Sekreterlik ihdas ediliyor ANKARA.HUSUSİ D.P.Genel İdare Kurulu âzası sayısının 15 den 9 a indirileceği ve bir genel sekreterlik makamı ihdas olunacağı bildirilmektedir.Genel Sekreter Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1959
  • V;V GENERAL KASIM SAĞA ÇARK!MARŞ!SOLA ÇARK!MARŞ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Batı Almanya Başvekil muavini ve iktisat nâzın Ludwig Erhard solda)Hariciye vekili Zorlu sağda)ile Yesilköyde ARD GELDİ B.Almanya Iktisad Nâzın ile görüşmeler bugün Erhard şerefine Kücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1959
  • SİNEK AVLANMADI IRÜÇHAN ÜNVERI Karasinekle mücadele içiıı pazartesi günleri bir saat sinek avlanacağından çok kimsenin haberi yoktu.Mücadele saati içinde esnafın ne yaptığını görmek ve bunu tesbit etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVERJ TEKİRDAĞA GtDEN MİLLİYET SOLDAN SAGA)IIALtT Ki VANÇ.ÇETİN ALTAN,R.C.ULUNAY VE KAHRAMAN BABÇUM.RVANITEKİRDACDA Hürriyet Sinemasında 1300 Tekirdağ'ımın bulunduğu toplantıda Milliyet ekibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1959
  • GİRESUN'DA 20 KİŞİNİN GÖZÜ KURTLANDI GİRESUN,HUSUSÎ Vilâyetimize bağlı Şebinkarahisar kazcsı çobanlarına garip bir göz hastalığı arız olmuş,20 kadar çobanın gezleri kurtlanmıştır.Göz kapakları arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1959
  • IÖZDEMİR GÜRSO" TAHVİLLER TUTULDU Maliye Vekâleti Amortisman ve Kredi Sandığı I'mum Müdür Muavini Afif Sanver 25 Ağustosta satıştan kal dırılacak tahvillerin halk tarafından ferkalid* tutulduğunu söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • TIBBÎ BAHİSLER HASTALIK TAŞIYAN EKLEMBACAKLILAR İnsan,yeryüzü yaratıldığından beri kendisine çeşitli yönlerden zarar veren mahlûklarla mücade-le halindedir.Asırlar boyunca yapılan savaşta,insanın bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • 201(ırn cehflışı Son para yatırma tarihi BU KEŞİDEDE ISTANBUtOA APARTMAN DAİRESİ AYRICA 75.000 LİRA PARA İKRAMİYESİ OSMANLI BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • İsparta Vilâyeti Daimi Encümeninden 1 Nafia Müdürlüğüne ait olup birisi 951 model devirme kasalı beş tonluk Ştayer ve birisi 951 model devirme kasalı bej tonluk Sütübaker ihale günü sürülen pey lâyık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • NAKER MÜESSESESİ 411768 Karara istinaden ithâl edeceği Alman ve Amerikan marka otomobillerin satışına devam etmektedir.Sağlam,Ucuz,Garantili NAKER:İstiklâl Cad.Arda Ap.Kat 4 Tünel.TEL:44 41 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • SATIUK SÜRAT MOTÖRÜ Chris Craft tipi,35 beygir Johnson takma motorlu,orijinal komple Atwood direksiyon ve kumanda tertibatı,Plexiglass rüzgâr ramı,Vinyl döşemesi,muhafaza brandası,çapası,ve Amerikan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • mi.mill.ı.ı.111111.1.unit:ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Lin Renaud ve Yves Montana.1.48 Türküler ve oyun havaları 900 Kapanış.12.27 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Hiç beklemediğiniz bir eğlence fırsatı sinirlerinizi dinlendirecek.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Bir hastanız iyüeşiverecek.Ferah bir gün yasayacaksınız.W BALIK BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Düşünüp takınmadan.2 Üç beş kişilik bir terkibin verdiği bir I konser;Yemek.3 Bakan;Düçme.4 Âbide;Çıkar yol;Bir hayvan.5 İnce bir kumaş;3 Hayvan ölüsü.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • Resimli Saflık Ansiklopedisi İlaveli 3.cü Sayısı Çıktı İHTİYARLIK Ord.Prof.Kâttın 1.GUrkan GÖRMEYENLERE YA-PILMASI LÂZIM İNSANÎ VAZİFELER Prof.Dr.ihsan Rlfat Sabar İC Temizlik ve Banyolar Dr.Fritz Kah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • Tasarruf Sahipleri is Bankasını neden tercih ediyor 43)Adı ve Soyadı Ranâ Günyol Medeni hali Evli,1 çocuğu var Mesleği Ev kadını "Devamlı tasarrufun insanlara bir gün refah Bağlıyacağına inanmış bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • MEMUR ARANIYOR İstanbul'da bir ithalât müessesesine askerlikle alâkası bulunmayan,tercihan tecrübeli muhasebe yardımcısı bir bay veya bayan alınacaktır.Taliplerin kendi el yazıları ile Beyoğlu P.K.298
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • VEFAT Malkara ««rafından merhum Müftü Hacı Feyzi Ef.kerimesi.Tekirdağ Müftüsü H.Mumcuoğlu refikası.Temyiz Mahkemesi Azalarından Hayri Mumcuoğlu.Dr.Emin Mumcuoğlu.Zeynep Zeren,Fikret Pars'ın sevgili an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • VEFAT Sürmene eşrafından merhum Hüseyin Kaptanın kızı merhum hacı Mahmut'un eşi Müzeyyen Türkay,Zehra Erdeniz,Bahriye Kalafatoğlu,Cemal,Osman ve Mahmut özdeniz'in anneleri AYŞE ÖZDENİZ 17 Ağustos 1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • ÖLÜM İstanbul Erkek Lisesi Fransızca öğretmeni ve Nur Dersanesi müdürü Lütfü Savaş'ın sevgili kızı NURSUN SAVAŞ daha henüz 6 ncı baharını yaşıyorken,17.Agustos.1959 pazartesi sabahı ani olarak ebediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • TÜRK BANK 15 Ağustos Çekilişi Talihlileri 15.000 LİRA KAZANAN EMİNE MÜKERREM SİNANOĞLU İstanbul Şubesi)10.000 LİRA KAZANAN A.A.Karagümrük Şubesi)ŞUBESİ ADI VE SOYADI Emine Mükerrem Sinan İkramiyesi İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • r j SİNEMALAR V_BEYOĞLU A L K A Z A R Tel:44 25 61)1 Tarzan Ormanlar Aslanı Johnny Weismuller Türkçe.2 Lorel Hardi Dana Öğretmeni Türkçe.ATLAS Tel:440835;1 Kanlı Hücum Marlon Brando İng 2 Cinayet tzle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • •j,I Çıldırmak işlen değil terliyoruz ya,yükseliyoruz ya,hamleler ya-I pıyoruz ya,herkes bizi beğeniyor ya.Marsilyalı Marius edebiyatı ile Del)reli Ha-san menkıbeleri övünme nutuklarımız önünde i nere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1959
  • Limanda yeniden bir sıkışıklık muhtemel BEŞ GEMİ İLEAYSONUNDA LİMANIMIZA GELECEK ÜÇÜNCÜ KOTA MALLARININ TAHLİYESİ UZUN SÜRECEK Şilepçilik İşletmesinin 5 gemisi lit,3.kota malları bu ayın sonunda liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • Giresun Limsni İşletmeye atıldı Merasimsiz açılmış olan limana giren ilk gemi bir kaya parçasına çarptı.Kaya dinamitle atılacak GİRESUN,HUSUSÎ Merasimsiz olarak işletmeye açılmış bulunan Giresun liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • 70 lik bir yankesici hâkime yalvardı İZMİR,HUSUSÎ Türkiyenin en kıdemli yankeslcileaıden 70 yaşında Boz Bekir,bir esekinin 60 lirasmı çalmak suçundan mahkemeye verilmiştir.Dünkü duruşmasında Boz Bekir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • Kore Gazileri yaralı zammı istiyor İZMİR,HUSUSÎ Muhtelif birliklerle Koreye gidip de yaralanmış bulunanlar,yaralı zammı verilmesi için Damgtaya müracaat etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • M% mm Tadihi SlHANKOjrOZU IZMIR BAYİLERİMİZ ISTANBUL MİGROS ANKARA GİMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • inkara Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz sahası içinde bulunan binaların rölövelerinin tpılması Mimarlar Odası âzâlan arasında kapalı zarf usuliyle ailtmeye konulmuştur.2 Bu işe ait keşif şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • ENERAL ELEKTRİK T.A.O.EKRETER MEMUR ARIYOR Seri daktilo yazan,dosya tutan,büro işleri ve İngilizce bilen ıreter Memur aranmaktadır.Başlangıç ücreti TL.826.Telefon müracaat ederek mülakat isteyiniz.Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • ELKA SUN'I TAHTA LEVHALARI iejı tauna DAHA SAĞLAM DAHA UCUZ DAHA ZARİF Fabrika Satış Merkezi:Garanti Han,Bahçekapı Tel:22 48 «0/53 ISTAN8UI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • ANTİDOT P POMAT •NEZLE i J r.•GRİP S-DİS AĞRISI ADALE ROHATILMASI •YANIKLAR IRS^^ •GÜNEŞ YANIĞI üm!•ARI.ŞÖCEK SOKMASI if KESİK F •YARALAR PİŞİK UBS W •KAŞINTI ti?EKIEMA lalı m;•E.RGENLİK &w B=ı DONUK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • Erzurum As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Âmiri itaca pahalı görülmesi üzerine yeniden İOOO ton odun kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Muhammen bedeli 215000 lira olup geçici teminatı 12000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • BUHAR KAZANCISI ALINACAK Linyit kömürü yakan kazanda çalışmak üzere.KARTAL MUT-LU AKÜ fabrikasına müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • AMONYUM SÜLFAT.v.21 AMONYUM NİTROSULFAT.26 POTASYUMSULFAT.o50 52 bon.KOMPOZE gübre İhtiyaçlarınız İçin •n uygun fiafiarla «mrinizdedir Beyoğlu.İstiklâl Cad.392 394 Tel 144 46 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • Urfa 14 ncü Sv.Tüm K.Sat.Al.Kom.Başkanlığından Cinsi Keşif tutan G.Teminatı Lr.Krş.Lira Urfada İOOO kişilik fırın inşaatı 68901 19 5168 Yukarıda yazılı fırın inşaatı kapalı zarf eksiltmesi 2/Eylül/195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • MAHKEMEDE BAYILDI İZMİK,husus!Bir kiliseden çaldığı şamdanları kilo hesabı 66 liraya satan Turgut Topuz dünkü durusmssında.bunların yakut islemeli altın ve platin şamdanlar olduğunu ve değerinin 50 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • İlkokullarda açıkta öğrenci bırakılmayacak Okulların yeni ders yılı için hangi bölgelerden öğrenci kabul edecekleri hususunun tesbitlne başlanmıştır.Prensip olarak,bu yıl da hiç bir öğrencinin açıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • Dükkânda bulunan barutlar infilâk etti ANKARA,HUSUSÎ Hükümet caddesinde evvelki gece bir kunduracının dükkânında etrafı korkuya veren bir infilâk olmuştur.Tahkikat sonunda Necati Seven'e ait dükkânda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • KURU ÜZÜM FİATI ARTMAYA BAŞLADI İZMİR,HUSUSÎ İhracat primlerinin geçenlerde artırılması üzerine kuru üzüm fictlarında artma müşahede edilmektedir.Borsada 155 kuruştan muamele gören 9 numara üzüm Eylül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • 30 yıllık gazetecilere hediye verilecek Meslekte 30 yılını doldurmuş olan basın mensuplarına.Beylerbeyi Sarayında tertiplenen «Türk Basın BirlijH» balosunda merasimle hediye verilecektir.21 Ağustos Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • Şehirhatları için 9 gemi ısmarlandı 15 MİL SÜR'ATLl VE 2500 er KİŞİLİK VAPURLARIN İKİSİ 9 AY SONRA TESLİM EDİLECEK DENİZCİLİK Bankası Umum Müdürü Sami Şehbenderler,9 şehir hattı vapurunun inşasının Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • Kadın ve Doğum Hastalıkları Mütehassısı DOKTOR NEJAT TOKAY Bir senedenberi Avrupa'da yapmış olduğu ilmî tetkiklerden avdet etmiş ve hastalarmı eski muayenehanesinde İstiklâl Cad:Zambak sokak Gümüş Ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • İŞTE İdeal Arabanız!a ORETTI OTOMOBİL,KAPTIKAÇTI VE KAMYONETLERİ GELMEK ÜZEREDİR.•Jt 12 kişilik küçük otobüs İt 1 tonluk,750 Kg.lık açık ve kapalı kamyonetlerite Takviyeli vitesli,radyatör!ü 4 silindi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • tî 8 oft.WJP' k F ALLAH ALLAfl/OLU*.ŞEYl E&|L/OYLCYSE *â.T UlOSkNBAr.çteTLİJCTE i 1r.şimc î.yÖRLİ ye-fîşELİM.ĞEVE-^EUKEOÎycnsUN MUS^BOĞ-üN DE BEN SAHA ÖF»MÖŞ AT AMSI BUOP-ruRECJE&ıM ODE^ECE&İz:ABDÛL"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • Ortaokullar için 200 öğretmene ihtiyaç var İstanbul Orta Okulları içifcf yeni ders yılında 200 öğretmene ihtiyaç hissedilmektedir.Orta Okulların öğretmen ihtiyacının karşılanması İçin ilkokul öğretmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • Büyükada halkı bugün suya kavuşuyor Büyükada halkı,bugün suya kavuşacaktır.Ayın 13 ündenberi Sulcr İdaresi Müdürlüğü ile ihtilafa düştüğü için Büyükadaya su vermeyen müteahhid dün su taşımaya razı olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • Hayvan Hastahânesi ihtilâf konusu oldu Şehrin Anadolu yakasının Sanat Enstitüsü İhtiyacını karşılamak üzere,açılacak yeni Enstitü İçin temin edilen Haydarpaşadakl Hayvan Hastahânesi binası,ihtilâl kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • ESKİŞEHİR'DE "TRAFİK BAHÇELERİ,AÇİLİYOR ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Trafik Bürosu küçük çocukların trafik kaidelerini öğrenebilmeleri için parklarda «Trafik Bahçeleri» tesis edecektir.Kaldırımlı minyatür caddele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • URLA'DA 40 DÖNÜM ORMANLIK YANDI İZMİR,HUSUSÎ Urla'nın Kuşçular ve Yağcılar köyleri arasındaki devlet ormanında çıkan yangın,40 dönümlük bir sahada bulunan çam ve zeytin ağaçlarını kül etmiştir.Yangını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • Hemşehriler Cemiyeti Sosyal Ekipler kurdu İstanbul Hemşehriler Cemiyeti,«Sosyal Dilek Ekipleri» meydana getirmiştir.Ekipler,vazife alacakları bölgeleri dolaşarak,halkın dilek ve temennilerini tesbit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • BİR OTOBÜS DEVRİLDİ 6 KİŞİ YARALANDI Şileye gitmekte olan bir yolcu otobüsü Dudullu köyünde Çakmak Bayırında devrilmiş,altı kişi yaralanmıştır.İbrahim Şahingil'in idaresindeki 99366 plâkalı otobüste,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • Bir kadın kendini taksiden atlı Nermin isminde 23 yaşında bir kadın,kendisini kaçırmak isteyen şoförün elinden kurtulmak için taksiden atlamış ve yaralanmıştır.Şoför,Kadının,Levent'te Dördüncü Bloktak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • [A.P.1955 yılında ailesine fena muamelede bulunduğu iddiası ile mesleğinden tardedilen Bauman adında 32 yaşında Ncw-'ork'lu bir polis memuru,geçen hafta New-Vork'ta bir soygunculuk teşebbüsünde bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • ı iKMaaıaa j^m Değerli muharririmiz Refi* Cevat Ulunay,Milliyet Kervanı j E ile Tekirdağ'a gittiği için bugünkü «Takvimden Bir Yaprak» ya-j zısını yazamamıştır.Ulunay,yarından itibaren Tekirdağ intiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • SCAN TECHNIC LTD.RlCHSHUSET 16 RADHUSPLADSEN COPENHAGEN V DENMARK SGANTIv 1,2 1/2 ve 6 HP İçten takma benzin motorları SCANTIC 10,14,20,25 ve 58 BIIP Deniz Diesel Motorları SCANTIC 12-d4 BHP Kara Dies
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • [KEYSTONE] İNGİLTERE'DE AMERİKAN UÇAKLARI ŞSStoİS de Gaulle'ün Fransa'da Amerikan uçaklarının ve atom silâhlarının bulunmasını reddetmesinden sonra,Birleşik Amerika atom taşıyan taktik hava filolarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1959
  • BİR GÜNDE BEŞ km ışıolduruldu Cinayeilerden ikisine koyun oilatma meselesi sebeb oldu.Yurdun muhtelif yerlerinde dün 5 kişi öldürülmüştür.ANKARA Kaleciğin bir köyünde Ali Ak ile Hablb Alıcı,İncesu der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.08.1959
  • ONARA' NIN HER1 İŞİNİ îAPMAKI-Aİ VAZlFEL-İVİZ.Bu.NUN İÇİN ŞİMDİ DONNV 'NİN KAR-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1959
  • KuiBii ZARAR» VOK-KABAHATİMİZ OJC ŞERİR,ÜZETFZÎMl-Zl AB^Bİlirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1959
  • AŞTlGl/V\lZA ÇOK SEVİNDİM.SAATLERDİR you ariv©Rju/v\p-azi_a~ BEN İKİ GUNDUR YOL.U SuuA/VUVO.RuAA ARKADAŞ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1959
  • SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİNDEN 1 Vekâletimiz Dinar Sağlık Merkezi ihtiyacı için 4 kalem tıbbî alât kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Bu işin tahmin edilen bedeli 24.000 lira kuruş olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1959
  • REKLÂM İÇİN BEDAVA ARSA Ankarada Çankayanın hemen arkasmdaki topraklarımızı kıymetlendirmek üzere reklâm için ayırdığımız BEDAVA ARSALARIMIZDAN 250 M2 lik bir evlik)arsaya sahip olmak isterseniz,bu ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1959
  • SATILIK KALİTE ŞARABI inhisarlar idaresince kalite olarak tescili yapılan 100 ton beyaz sek şarap satılacaktır.Akmanlar Koli.Şti.Tel:15041 Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1959
  • M.M.V.4 No.hi Sat.Al.Kom.Bşk.lığından ANKARA 1 Kapalı zarf usulü ile aşağıda cins,miktar ve beyanı yazılı üç kalem üâç satın alınacaktır.2 CİNS Miktar Fiatı Muh.Bedeli Geçici teminatı Luminal Sodik 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1959
  • Karayolları Umum Müdürlüğünden 1 Mevcut şartnamesindeki esaslar dahilinde 62)takım haki renkli,iki parçalı elbise imâl ettirilecektir.Muhammen bedeli 8.060.TL.olup kat'î teminatı 1.209 TL.dır.2 Pazarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1959
  • Taban,Ökçeleri rakipsizdir!GİSLAVEDîKAUÇUKtSANAYİİive^TİCARETİiT.A.Ş.Sirkeci,Aşırefendi Cad,Jel.271810 Telgraf:GiSMAL 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1959
  • jğ MEMLEKET serisi hakkında muhtelif vesi-e E elerle malûmat vermiştik.Mamafih bunu bir e E kere daha tekrarlayalım.Hem posta hizmetlerin-E de kullanılmak,hem de turistik propagandada E fayda sağlamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1959
  • GÖLGESİN Yazan:Georges Sİ Sayın hâkimim,doktor olarak,belki yüz kere,genç bir kadına çok defa da kocasuıın önünde bu haberi ilk ben vermişimdir.Bu haberin onlar üzerinde uyandırdığı tesirleri pek iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1959
  • Sinyora arkadaşını karşılamak için ayağa kalkmıştı.«Ne kadar iyi ettin.dedi.«Mantonu çıkarmaz mısın?«Hayır,hayır.Zaten çok kalmıyacağım.Şöyle bir kapıdan görüp gideyim dedim.Düğmelerini açayım yeter.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • EDMA MAKARİOS'U DESTEKLİYOR E.O.K.A.NIN YERİNE KURULAN TEŞKİLÂT BASPISKOPOS'A BAĞLILIĞINI İLÂN EÜİ LEFKOŞA,AP.EOKA'mn siyasî halefi olan EDMA teşkilâtı sözcüsünün,teşkilâtının Makarios'a kayıtsız şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • KERKÜK TÜRKLERİ KATLİÂMDAN MES'UL TUTULUYORLAR t Baştarajı Birincide Ankara radyosunun da Londra,Paris,Washington,İsrail ve Tahran radyoları gibi Irak İhtilâlinden sonra hücumlarda bulunduğunu söylemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • MİLLİYET KERVANI TEKİRDAĞ'DA Baştarafı Birincide Ulunayın okullarda dayak atılması,Çetin Altanın dayak atılmaması hakkındaki fıkraları,burada da bir münazara konusu olmuş ve iki muharrir dinleyiciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • QUscon Ağız kenarlarındaki çizikler yaynıza yoj Have «der.Devamlı NESION Kremi tatbiki 8« bu çhikter» yokedebitirtiniz.Alman Kimyageri Or.Whinter'in formülüne Bora hazırlanmıştır.Alnınızda belirmeğe b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • GAYRI MENKUL AÇIKARTDIRMA İLÂNI Dosya No.959/286 Kartal İcra Memurluğundan Ferdane Sözene ipotek karşılı borçlu Ahmet Turhanın Ağada yazalı 6 parça gayri menkulerden 2 si tam ve 4 ünün nısıf hisseleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • Milliyet Gazetesi Yazı işleri Müdürlüğüne Ceza evimizde Banyo yapmak mevzuunda Şükrü Kolman ve Kadir Çiftçi arasında cereyan eden ve personel tarafından önlenen adi kavgaya ait haber,gazetenizde gerçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • Milliuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • HİCRİ SALI RUMÎ 1379 18 1375 Safer AĞUSTOS Ağustos i o 19 5 9 5 VAKİ T VASATÎ ezan!Güneş 5.16 10.04 öğle 12.18 5.12 îkindi 18.87 9.01 Akşarr t 19.00 12.00 Yatsı 20.40 1.41 'ı İmsak 3.15 8.09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • EVİNİZİN DEKORASYONUNU DYOMAT MAT YAĞLI DUVAR BOYALARI İLE güzelle Mil mjm yarım asırlık tecrübe sahibi meşhur DYO Fabrikalarının mamulüdür uuomal en fazla renk çeşidini haiz yegâne dekorasyon ve dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • PHILIPS BTR 340 A Modeli 6 Lambalı)radyoları piyasaya arz edilmiştir.Her yerde azamî perakende satış fiatı 575 liradır.TÜRK PHILIPS TİCARET A,i mm" iH nı—i f»ı»ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ küçük:İlanlar TELEFON 27 42 tO SATILIK EMLAK KAPALIÇARŞININ en işlek piyasa yerinde her işe elverişli dükkân sat.Tel:22 03 53.SAT.çalışır vaziyette devren dükkân.Eyüp Bahariye Cad.No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • OPON teskin etmek bakımından faydalıdır soğuk algınlığından mütevellit bütün adale ve sinir ağrılarını ve sızılanm derhal teskin ederbaş,diş,nezle,romatizma,siyatik ve lumbago ağrılarına karşı faydalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • Urfa 14 ncii Sv.Tüm.K.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Cinsi Miktarı Muh.Fiatı G.teminatı Kİ.Krş.Lr.T.Üzüm 30000 80 1800 Yukarıda yazdı T.Üzümün kapalı zarf eksiltmesi 29/Ağustos/1959 cumartesi günü saat 10 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • Beyoğluspor basketbol takımı Atina'ya gidiyor Beyoğiuspor basketbol takımı,Yunanistan PAOK kulübünün davetlisi olarak,28 Ağustos tarihinde Atinaya giderek üç karşılaşma yapacaktır.Beyoğlusporlu idarec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • Ceza Heyetlerine girecek azalar en az Lise mezunu olacak Yeni ceza heyeti talimatnamesine gö re.seçilecek âzâlar İlse mezunu ve muadili olacaktır.Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Bölgelerde yeniden seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • Altay,Ceza Heyetini Futbol Federasyonuna şikâyet edecek İZMtR,HUSUSÎ Doğanın transferi ve cezası ile İlgili olarak Altay kulübü dün bir deklarasyon neşretmlştir.Deklarasyonda îzmir ve İstanbul transfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • SERBEST GÜREŞ MİLLİ TAKIMI HAZIRLIKLARI 1-4 Ekim tarihlerinde Tahranda yapılacak olan Dünya Serbest Güreş şampiyonasına katılacak olan güreş milli takımımız 1 Eylül salı günü Ankarada kampa girecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • İSTANBULLULAR DÜN SİNEK AVLAMADILAR t Baştaraft Birincide Bugün için o fırsat kaybolmuştur.En iyd tedbirin duvarları badana ederken İçine yüzde 1-5 nisbetinde D.D.T.karıştırmak olduğu söylenmektedir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • ÇUBUK'TA SELDEN EVLER YIKILDI t Baştarafı Birincide 3 KİŞİ ÖLÇÜ Memleketin muhtelif yerlerinde şiddetli fırtına ve yağmur zarara sebebiyet vermis,Meriç ve Ergene nehirleri kabarmıştır.Yıldırımlardan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • ERHARD GELDİ Baştarafı Birincide n TÜRKİYE'NİN İKTİSADÎ STABİ-LİZASYON PROGRAMI «Alman Mucizesinin Babası» na bu programın inkişafı mm'acelıesinde Türkiye'nin iktisadi durumu izah edilecek ve kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.08.1959
  • SÛRA YEDEK SUBAY t AŞARİSİNİ ELE ALDI t Baştarajı Birincide Yüksek Asker!Şûra çalışmaları dün sabah saat 10 da Milli Müdafaa Vekili Ethem Menderes'in riyasetinde başlamıştır.Subayların terfi ve sicill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.08.1959
  • K* MI L.1İI I^IG TAKIMLARI Milli ligin Ba^ehir takımlarından Gençlerbirliği yeM ezonuu Ilk antrenmanında çalışırken ^Lmtto GENÇLERBİRLİĞİ Geçen yılın şanssız takımı bu sene transfere 135 bin lira ayır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • Py'S m ¦m M ^pç?M F v,Hr jM «K^'i w&-MM «B ¦bF;v/İ:INRJAT KONTAYTEKİNI Adriyatik kupası güreş turnuasma lıazırlanınakta olan güreş millî takımımızın kadıköydeki kampı hergün sıkı çalışma ile geçmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • TEMSİLCİLER YARIN VALİYİ ZİYARET EDECEK 106 amatör kulübün temsilcileri yarın Bölge Başkanı ve İstanbul Valisi Ethem Yetkineri makamında ziyaret ederek 300 bin liralık bölge tahsisatının sezon açılmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • Bilet fiatlarının artışı ihtilâfa y o I açıyor Millî ve mahallî lig maçlarında satılacak biletlere yeniden bir zam yapılması,profesyonel kulüpler tarafından İyi karşılanmamıştır.Kulüpler bu fiat artış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • Türkiye Puanlı Atletizm Şampiyonası bu hafta başlıyor Kulüplerarası Türkiye Atletizm Şampiyonası bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri Mithatpaşa stadında yapılacaktır.Müsabakalara;Fenerbahçe,Beşiktaş,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • İSVİÇRE MÎLLÎ TEMASI İPTAL EDİLDİ Atletizm Federasyonu 22,23 Ağustos tarihlerinde Cenevre'de yapılmak üzere faaliyet programına koyduğu İsviçre millî temasını tahsisatsızlık yüzünden iptal etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • ATLETLER VARNA'DAN YARIN DÖNÜYOR Varna'dakl milletlerarası atletizm müsabakalarında büyük bir başarı sağlayan atletizm ekibimiz yarın trenle Sofya'dan İstanbul'a dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • CSEPEL MAĞLÛP Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyon takımlar tumuvasmdaki rakibi Macar şampiyonu Csepel Vasas Gyor cehrinde Gyor takımı ile yaptığı Uf,maçını 2-1 kaybetmiştir.Macar spor otoriteleri tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • F.BAHÇELİ TARAFTARLAR MACARİSTAN'A GİTMEK İÇİN TEŞEBBÜSE GEÇTİ Fenerbahçe idare heyeti 26 eylülde Vasas Csepelle Budapeşte'de oynanacak olan Avrupa şampiyon kulüpleri turnuası maçına büyük bir kafile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • AMATÖR KÜME ŞAMPİYONASI STATÜSÜ DEĞİŞTİ İstanbul birinci amatör küme şampiyonası bu yıl üç grup üzerinden yapılacaktır.Her gurupta 12 takım bulunacaktır.Gurup şampiyonları ayrıca kendi aralarında ve p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • FENERBAHÇE MOSKOVA'YA ÇAĞIRILDI Sarı Lacivertliler Spartak'ın tertipleyeceği dörtlü turnuada oynayacaklar MOSKOVA Radyosu,milli lig şampiyonu Fenerbahçe'nin,Spartak kulübü tarafından önümüzdeki Temmuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • RUSYA,TÜRKİYE İLE MİLLÎ MAÇ İSTİYOR Radyo,yeni teşekkül eden Rus Futbol Federasyonunun 1961 senesinde Türkiye,Finlandiya ve İsveçle millî futbol maçı yapmak istediğini ve bu hususta alâkalı federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • Turgay Tekrar Kaptan Oluyor BUGÜN hususî bir toplantı yapacak olan Galatasaray İdare Heyeti,kaptanlığı alınan Turgay Şeren'in durumunu müzakere edecektir.İdare Heyetinde hâkim olan havanın,Turgay'a ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • Istanbul Genç Takımlar Lig'inin kur'aları çekildi İki gruba ayrılan lig'e,millî lig haricinde kalan 7 kulübün genç takımları da katılacak I" STANBUL Genç Takımlar Şampiyonasının kur'aları dün akşam Bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • Galatasaray Bursada,Beşiktaş Ankara'da K.Gümrük F.Bahçe'ye revanş teklif elli.Vefa-Yeşildirek'le oynayacak.Cuiik mukavele imzaladı Galatasaray profesyonel takımı yarın Ali Sami Yen Stadında mahalli li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • Futbol Federasyonu bugün toplanıyor Futbol Federasyonu bugün Faik Gökay'ın riyasetinde şehrimizde toplanacaktır.Toplantı gündeminde İzmir,Ankara ve İstanbul transfer komitelerinden Federasyona intikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • ^^ı^urımıımrcnm TİETRANGELİ REİZAKİS CEVANŞİR SCHOLL» BARİ KALYVOS I PANAGOPULOS HOW&-LUNDQUiST FAWAZ KANELOPULOS WEEDON OTWAY O.ÖZGENEL H.NECİPOĞLU VERMAAK C.LÜY 1 A.AKSEL BRANOVİÇ-AGUİRRE E.BALAŞ A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • tenis turnuasi:favoriler g/Yunanistan Şampiyonu Kalyvash üç sette yenen bugün ikinci turda Avusturalya'lı HOWE ile Nazmi Bari karşılaşıyor DÜN 24 RAKET KARŞI KARŞIYA GELDİ 7"I"T T ÜNCÜ İstanbul En-II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1959
  • [ÖZDEMÎR GÜRSOY] Feriköy dün haftalık mutad antrenmanlarından birini daha antrenör Gündüz Kılıç'ın nezaretinde yapmıştır.Resimde Kılıç ve FeriköylU futbolcular görülüyorlar.l NEJAT KONTA YTEKİN] Beşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor