Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.08.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Boğaz sahil yolunun genişletilmesi için çalışmalar devam etmektedir.Denizden 30 metre kazanmak üzere yapılan doldurma ameliyesi neticesinde sahil yolunun genişliği 50 metreyi bulacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1959
  • LUDWIG ERHARD BUGÜN GELİYOR Balı Almanya İktisat Hâzırı ile şehrimizde yapılacak görüşmeler üç gün sürecek DR.ERHARD İZMİR FUARININ AÇILISINDA DA BULUNACAK BATI Almanya Başvekil Yardımcısı ve Millî İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1959
  • Bâzı teşekküllere KREDİ AÇILIYOR İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNİ GÜÇ DURUMDAN KURTARMAK İÇİN ŞARTLI KREDİ VERİLECEK ANKARA,HUSUSÎ AMORTİSMAN ve Kredi Sandığı iç finansman fonundan bâzı şartlarla iktisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1959
  • I ŞAHAP METE] Monsenyör Descuff'i.Panavakapıılu'ya gelen katollklı r.vaazda bulunurken YÜZLERCE KATOLİK EFES'TE HACI OLDU İZMİR,HUSUSÎ HAZRETİ Meryem'in vefatının 1913 üncü yıldönümünde,yüzlerce Katol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1959
  • ŞEHİRDE SİNEK AVI BAŞLIYOR Saat 13 île 14 arasında vatandaşlar vakitlerini sinek öldürmeye tahsis edecekler Vilâyet Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı bir kararla bugün saat 13 İle 14 arasında tehirdeki bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1959
  • AMERİKALI BİR ÇAVUŞ BİR ERİ ÇİĞNEDİ Amerikalı çavuş James Jackson arabası ile dün gece Harbiye'de Cumhuriyet Caddesinde Yusuf Sönmez adında b!r eri çiğnemiştir.Tekerlekler altında 20-25 metre sürüklen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1959
  • İZMİT'TE D.P.Lİ HİZİPLER DÜN BARIŞTI Tekrar D.P.ye dönen Kocaeli mebusu Sadettin Yalım,muarızları ile kongrede öpüştü İZMİT,HUSUSÎ Hizipçilikten üç sene fasıla ile yapılan D.P.izmit Merkez ilçe kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1959
  • RÜÇHAN CNVERI I İMnilATAl I 1,P-Zeytinburmı ilçe kongresi hiziplerarası çekişmelere rağmen hâdisesi/sona er-LlICİUllM I HLI IVURUIIE mistir.Kongre'de İstanbul mebuslarından Tahsin Yazıcı,Muhlis Erdene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1959
  • t'EVFÎK İLERt 3 öğretmen Tevfik İleri'yi mahkemeye veriyor Bâzı öğretmenler de müşterek bir tebliğ yayınlayarak Maarif Vekâleti Vekilini istifaya davet edecekler ANKARA,HUSUSÎ Maarif Vekâleti Vekili v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1959
  • BAĞDAT HALK MAHKEMESİ 3 ŞAHİT SUBAYI TEVKİF ETTİ BEYRUT,A.P.BAĞDAT Halk Mahkemesi,Musul ayaklanması sanıklarının duruşmasında üç şahidi tevkif etmiştir.Her üç şahit önceki İfadelerinin kendilerine işk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1959
  • 9 işçi Hastanesi İnşa Edilecek Çalışma Vekili,gelecek sene inşâsına başlanacak tesislere 100 milyon lira harcanacağını bildirdi 5 ŞÇİ Sigortaları Kurumunun I Paşabahçe'de inşâ ettireceği 120 yataklı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ KERVANINI TEKİRDAĞINA GÖTÜRECEK SERVİS ARABASINA KERVANIN DÖVİZLERİ TAKILIRKEN MİLLİYET KERVANI BUGÜN TEKİRDAĞ'DA Milliyet ekibi halkın dileklerini dinleyecek ve çeşitli konularda konfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1959
  • TRAKYA GEZİ PROGRAMI 17 Ağustos Pazartesi:Tekirdağ 18 Ağustos Salı:Edirne 19 Ağustos Çarşamba:Lüleburgaz 20 Ağustos Perşembe:Alpullu 21 Ağustos Cuma:Kırklareli.22 Ağustos Cumartesi:Babaeski.23 Ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1959
  • ERHARD VE ZİYARETİNDEN BEKLENENLER Bu yazı Batı Almanya İktisat Nâzın Dr.Ludwig Er-'memleketimizi ziyareti münasebetiyle gazetemiz iktisat yazarı Doçent Halûk Cillov tarajınâan hazırlanmıştır Memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1959
  • ENSTİTÜ MEZUNLARINA a-4 Eylülde elemeslz olarak yapılacak.mükeaâis yetiştiren AKŞAM TEKNİK OKULU Giriş imtihanına hazırlamak için mühendlf HİKMET İKBAL İdaresinde GECE KURSLARI 17 AĞUSTOSTA BAŞLIYOR Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • M HEKIBf Sevgiü MİLLİYET okuyucusu,MİLLİYET Kurmay Heyetimin yaptığı toplantıların gündemini Halit Kıvanç hazırlar.Kıvanç'm kara kaplı ajandasının 1 Ocak 1859 tarihli yaprağında yeni yıl zarfında ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • VEFAT Eski Samsun Mutasarrıfı merhum Hamdl Beyin torunu merhum Nihat Simavi ve Naciye Simavi'nln oğulları,Belgin,Engin ve Sezgin Simavi'nln ağabeyleri,Haldun Slmavi ve Erol Simavi'nln amcazadeleri YIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • TRAVERS,TEL DİREĞİ ve TEL DİREĞİ BAŞLIĞI NAKLETTİRİLECEK T.C.Devlet Demiryolları işletmesi istanbul Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden 1 Muhtelit sahillerden Derinceye 8512 M3 Travers,Tel direği ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • LÜTFEN OKUYUNUZ Yünlü Kumaş Piyasasında devam eden KRİZ DOLAYISİYLE Fabrikamız Avrupa topsu ile yapılmış HÂLİS YÜN KUMAŞLARINI geçici bir müddet için Fabrika imalât fiatmdan aşağı çok ucuza perakende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • ^RmcühÂü paâtujti $ğ-ş OĞLAK burcu [22 Aralık 20 Ocak] Hep kendinizi düşünmeyi bırakınız.Başkalarının meseleleriyle de uğrasın sıkıntınız dağılacak.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Sevdiğinizle,hasret çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • Paranızın tam karşılığı I VEZÜV 57 fi VEZÜV 58 BAYiiNiZDEN İSTEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • VEFAT Ömer Faruk beyin oğlu,Melâhat Ergündüz'ün eşi,Öznur Ergündüz'ün babası,Ferruh ve Necmettin Ergündüz'le,Samime Öner'in ağabeyleri KAMİL ERGÜNDÜZ 16 Ağustos gecesi Ankara'da vefat etmiştir.Cenazes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • Erenköy'de bir ayı çocuklara saldırdı Şehirde ayı oynatarak para toplayanların sayısı artmıştır.Dün Krenköyde ayı oynatan bir çingene tef*lnl çalmaya başlamış ancak ayı oynayacağı yerde kalabalık aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • BOĞAZLARDAN GEMİLER YARI SÜRATLE GEÇECEK Emre riayet etmeyen gemiler kontrol ekipleri tarafından çevrilip cezalandırılacak Münakalat Vekaleti,Boğazlardaki deniz kazalarım önlemek maksadiyle bir tamim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • BOUNDER MUNKTELL Eskilstuno İSVEÇ DİZEL MOTORLARI Dim DENİZ MOTORLAR' ELEKTROJEN GURUPLARI KOMPRESÖRLER TRAKTÖRLER BİÇERDÖVERLER YÜKLEYİCİ VE BULDOZERLER MOTOR GRAYDERLERİ TEKLİF VE PROFORMA İSTEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • RESİMLİ SAĞLİK Ansiklopedisi İlaveli 3 üncü sayısı YARIN ÇIKIYOR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 PhiJ Spitalny kızlar orkestrası 8.45 Sez eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Yemek müziği 12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • r j SİNEMALAR k_BEYOĞLU ALKAZAB Teli 44 25 61)1 TarzaB Ormanlar Aslanı Johnny Weismuller Türkçe.2 Lorel Har» di Dans Öğretmeni Türkçe.ATLAS Tel:440835] 1 Kanlı Hücum Marlon Brando İng,2 Cinayet İzleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • i II.M—¦a—Satılık Veya Kiralık Apartman Aranıyor Cağaloğlu,Beyazıt muhitinde her katta asgari dört oda bir hol olmak üzere 3,4 kat satılık veya kiralık boş apartman aran» maktadır.İlgililerin mufassal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • 5*^[fM0 L/LOUIS PHILIPPE Cleansing ve Foundation kremleri!citdînrzrn hayatiyetini sağlar»* LOUIS PHILIPPE son moda t$tlı saça» 18 rent,tabir dudah boyası iie,dudaklartmza cajibe vjarit.LOUIS PHILIPPE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • I TURHAN SELÇUK Ol İMDİYE kadar büyük ve güzel sıfatlarını I yerli yersiz kullanarak,enflâsyona uğrat-mamış olmanın zevkini,büyüklüğüne ve güzelliğine gerçekten,yürekten,derinden inandığını şahıs ve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • Bundan sonra eski otobüsler çalışamayacak gehrln muhtelif semtlerinde İşlemekte olan Hususi otobüslerin kontrolları gevşemiştir.Hazırlanan yeni bir talimatname ile bundan sonra şehirde eski otobüs çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • Çöken temel altında kalan bir İşçi öldü Silâhtarağa caddesinde mezarlıkların kargısında bir İnşaatta çalışan İki İşçi temelin çökmesi ile altında kalmış biri ölmüştür,ölen 26 yaşındaki Mehmet Ocak'dır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • Çingene palamutu akını başladı «çingene palamutu» akını başlamıştır.Sahillerde ve açıkda balık avlayanların sayısı artmış ve liman tekrar balıkçı sandallarının istilâsına uğramıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • SATILIK ARSA imâr durumu hazır Feriköyde cephe 9,derinlik 22.5 metre Tel:22 78 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1959
  • BULMACA SOLDAA SAGrt.l Arzu û 9 10 11 12 edllmiyen bir halin olmasına amil olan kaçınılmaz sebep;Görüş anlayış.2 Asude olma ha-2 li;Ortak.3 Bağışlama;Bir kumar.4 Bir geye kargı dur-mak;Erzurum ve hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.08.1959
  • Üçüncü kota otomobil ihtiyacını karşılamıyor Otomobil ithalâtçıları da otomobillere ait listelerde boşluklar bulunduğu iddiasiyle tereddüt ve endişe izhar ediyorlar ANKARA,HUSUSÎ Otomobil ithali İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1959
  • BUZDOLABI ÇAMAŞIR MAKİNESİ V.S.MADENÎ EŞYA İMALÂTÇILARINA:Mamullerinizi boyamak için,ÇBS Supertax Sentetik oto boyasını tecrübe ediniz.Her bakımdan sîzî tatmin edecek bu harika boyayı güvenle kullanab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1959
  • Devlet Orman işletmesi Karabük Müdürlüğünden İstif Part l Miktarı Muh.B.%75 Bölgesi Deposu Cins ve nevi No.No.Adet M3.Ü3.Li.K.teminat' Yalakkuz Bölge.önü 1.ci SJN.Göknar T.3 1 120 60201 210.950.4 2 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1959
  • Fenni SÜNNETÇİ NURİ EŞSİZ Aksaray Ordu Caddesi Tel 21 44 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1959
  • Autocar KAMWNLARI AĞIR HİZMET KAMYONLARI DAMPERLİ KAMYONLAR TRAILER ÇEKİCİ)KAMYONLAR CUMMİNS DİESEL MOTORU İLE MÜCEHHEZ 175 H.P.DEN 372H.P.YE KADAR TÜRKİYE UMUMÎ MÜMESSİLLİĞİ 8İF Ltd.Ort.Topçular Cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1959
  • DSİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Eksiltmeye konulan iş,Adana DSİ 6.Bölge mıntakasında bulunan İçel Mersin bahçeleri sulaması inşaatı)olup muhammen keşif bedeli,birim fiat esası üzerinden 6.250.000.Liradır.2 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1959
  • ALÂKA KESİNİ Ahmet İlhami Ökmen ve firması olan Aydemir Ticaret)İle hiç bir alâkam bulunmadığını görülen lüzum üzerine İlân ederim.Müfit İlkiz Demir Ticarethanesi Mağaza:Unkapant Değirmen sok.N.11 Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1959
  • ^1 BİR YAPRAK «S53Z3İ Dinamit 4 E BÂBIÂLİNİN Ebussud caddesindeki binaları berhava ederek bu kadar insan kaybına sebep olan dinamit hâdisesinden sonra Ha-liç Fener'inde de buna yakın bir felâket oldu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1959
  • TAHTÂKALE'DE 7 dükkân yandı Sivas'ın Reşadiye İlçesinde de tutuşan bir akaryakıt deposu 3 dükkânı harap etti Tahtakale'dt Balkapan hanında dün sabaha karsı çıkan yangında 7 dükkan yanmıştır.Sava Değir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1959
  • Karadeniz'de fırtına başladı Karadenizde dün fırtına bağlamıştır.Geç vakitlere kadar devam eden şiddetli Poyraz fırtınası yüzünden 30 kadar motor,BUyUkdere limanı ağzında beklemek zorunda kalmıştır.En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1959
  • BOZUK PARA SIKINTISI TEKRAR BAŞLADI Şehrimizde bozuk para sıkıntısı tekrar başlamıştır.Bu sebebten vasıtalarda,biletçl,şoför ve yolcu arasında münakaşalar çıkmaktadır.Bir lirayı 90 kuruşa bozan bazı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1959
  • ESKİŞEHİR HAVACILARI BİRİNCİ OLDU ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Şehrimizde yapılan Hava Pentatlonunun neticesi nihayet belli olmuştur.Bütün Hava üslerinin katıldığı Pentatlonda Eskişehir,Dördüncü Hava üssü ekibi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1959
  • Avrupa kalitesinde ve UCUZ/ALÜMİNYUM BULAŞIK TELİ ev kadınlarının İstifadesine arzedildi CİN TEMİZLİKTE HARİKALAR YARATIR Temizlik sahasında tamamen bir yenilik olan CİN,12'lik kutularda,6'lık plâstik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1959
  • [KEYSTONE] Cftjî/ftlfTAlfİ IIRAM Kuzey Jransanın L1110 şehrine bağlı Artoia kasabasında genç bir kadın biri kucağında,diğeri elinde iki çocuğuyle yürüyordu.Ço-OUIVMIV I Ml\l U ft Mili cuklarından,iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.08.1959
  • 6EN OClCAN O SeMiM VE(r,ME 5EÇTf PRENS OLVU EN DEVİMDİ ONIUNJ^VE^NE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1959
  • İMSANUAR.İVİÜKTEN-HİÇ BİRAZ XAMI-İ SA*4?SEN,PE ONUN I iyi BıR.KıZ OUPudutxu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1959
  • Sû snrMA İKt Kişi AU VE ŞU,ATEŞ7N NE OLDUĞUNU ANi-A.^©SliMttNAŞiiiiRö^REEİÖi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1959
  • ACELE.HEMEN GEL.SEKEEıM.SAMA GÜVZEU BiRSEV GÖSTERECEĞİM.11-VENİ KÜJ2KUMÜ ENDİN AAÎ A SEı_Babama na.İLDİN Bunu Sil.AuDltSÂBİLD ANNE l„ NASIL.OLACAK,BANICAVA BORÇuAN ARAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1959
  • URFA VAKIFLAR İDARESİNDEN Urfa'nm Aşık Maşuk köyünde kâin tahminen 13 hektarlık tarla kapalı zarf ussulile ve 30.000)lira muhammen bedeli üzerinden peşin bedelle mülkiyet satışı müzayedeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1959
  • MAARİF VEKÂLETİNDEN 1 1287311,85 lira keşif bedelli Eskişehir Motor San'at Enstitüsü atelyelen birinci kısım inşaatı 4470 sayılı kanuna istinaaen ve kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.2 İhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1959
  • GÖLGESİNİ KAYBEDEN ADAM Yazan:Georges SİMENON Türkçesi:Selâmi İzzet SEDES 86 Aslını» bakarsanız onu jüri huzuruna çıkaracak delilleri yokmuş.Ellerinde bulunan delilleri bilmiyor.Ama hapı yuttuğuna da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1959
  • Yazan:Alberto Sigarasını yeniden ağzına götürürken,«Hem sen bunu size en mâkul,en büyük teklifi yaparken söyledin,onu da bil.diye ilâve etti.Yeni bir sessizlik çöktü ortalığa.Sonra sinyora «Leo'nıın.h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1959
  • İyice aklınızda tutunuz.YALNIZ VITA'nın KALİTESİ hep aynıdır ve yalnız VİTA ile nefis ve hafif yemekler hazırlayabilirsiniz.Yüksek besleyici kıymeti,hafifliği,kolay hazmedilişi' nefis tadı ve kokusu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1959
  • Yorgunluğu giderici bir ilâç yapıldı WASHINGTON,AA.Washington Nörofizik mütehassıslarından iki doktor,yorgun uzuvlarda biriken asid laktik gibi toksinleri yokeden bir ilâç bulmuşlar ve buna «Tham» adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1959
  • lllllini»lllı»»ıy SANATI I Cep Tiyatrosunun 1 İngiltere'deki başarısı 1 1 ALTAN İLKİN I •IIIIIIIIMIIIMIIIIIllllllllllllllllı 26 Temmuz 1 Ağustos EŞ tarihleri arasında tngilte-E renin Bristol şehrinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1959
  • M.M.V.Ankara 2 No.lu Sat.Al.Kom.Bşk.dan:Kapalı zarf suretiyle 3200 çift iskarpin satuıalınacaktır.Muhammen bedeli 160.000 lira olup geçici teminatı 9250 liradır.İhalesi 5/Eylûl/1959 Cumartesi günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1959
  • GİRESUN VALİLİĞİNDEN 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan Görele kazası merkezinde orta okul ikmal inşaatıdır.Keşif bedeli 207511.14 liradır.2 Eksiltme 4/9/1959 tarihine tesadüf eden cuma günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • 3 ÖĞRETMEN TEVFİK İLERI'Yİ MAHKEMEYE VERİYOR t Baştarafı Birincide malî destek görecek olan öğretmenler,aynı iddia ile Vekâlet emrine alına» cakları tahmin edilen bâzı meslektajlarıyle birlikte bir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • Bağdat Halk mahkemesi 3 şahit subayı tevkif etti l Baştarafı Birincide Davalılar 17 avukat seçmişler fakat Mahkeme bunlardan ikisi hariç diğerlerini reddetmiş bunları da sanıklar kabul etmemişlerdir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • inönü "İyi niyet her şeyi halleder,dedi t Baştarafı Birincide ne gönderdiği mesajda da söyle demektedir:Siyasi hayatımızın çekişmelerinde ben zannediyorum ki üst kademelerdeki vazife sahipleri daha ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • Erhard ve ziyaretinden BEKLENENLER Bağtarafı Birincide olmuştur.Bu sayede haklı bir şöhrete sahip Erhard,bugün bütün Dünya nazarında Alman mucizesinin kahramanı olarak selâmlanmaktadır.Henüz istiklâli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • BÂZI TEŞEKKÜLLERE KREDİ AÇILIYOR t Baştarafı Birincide ¦ekküllerinin,bu istikrazı yerinde kullanıp kullanmadığını her zaman kontrol edeceği gibi,istikrazı yatırım projelerine sarfettlğine dair,ttç ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • İZMİT'TE D.P.Li HİZİPLER DÜN BARIŞTI t Baştarafı Birincide D.P.Genel İdare Kurulu temsilcilerinin hazır bulunduğu kongrede kalabalık yüzünden,salonun camları kırılmış,polis İntizamı teminde güçlük çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • Adana Belediye Reisliğinden:1 28376.35)Lira keşif bedelli ve 2128.23)lira muvakkat teminatlı Kurtuluş Mahallesinde 185)numaralı sokağın Betonlanması işi kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur,2 İha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • LUDWiG ERHARD BUGÜN GELİYOR g)Baştarafı Birincide Misafir iktisat Nazırının ziyaret programı şöyledir:Dr.Erhard,Salı günü saat 9.25 de Tarabyadaki Alman Şehitliğine ve 10.25 de de Taksim Âbidesine bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden Miktarla mukayyet olmamak ve her cinsten 1000 tona kadar vâki teklifler v» muvafık görülenler kabul edilmek kaydiyle,ihraç edilmek üzer» Anadolu durum buğday
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • YARI o/50 İc Bebek Çocuk elbiseleri ic Kadın Bluz Etek Trikotaj İr Manto Dökar Elbise ir Kadın kumaşları İr Mayolar Vesaire NEPTÜN İstiklâl Caddesi No.FiATINA TENZİLATLI SATIŞLAR 1 ir Erkek kumaşları,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • Istanbulspor Eyüp'e dün 4-3 mağlûp oldu t Baştarafı Altıncıda Vedat,Semih,Ömer Hüsnü Alpay,Erdoğan)Teoman,Şefik,KemaL Iatanbulapor:Sablh Büyük Ali Kenan)Enver Kemal)Kenan Erdoğan)Güngör,Güngör Kasapoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • 500 000 LİRA f ADET 2.000 100.000 LİRA S.OOO LİRA 1.000 LİRA 500 LİRA ADCT IOO LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • Millitıel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı itlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • HİCRÎ Pazartesi RUMÎ 1379 17 1375 Safer AĞUSTOS Ağıutoi 12 19 5 9 4 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 5.09 Öğle 12.18 İkindi 16.07 Aksam 19.06 Yatsı 20.47 İmaak 3.H 10.02 5.11 9.00 12.00 1.41 8.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • Rize Nafıa Müdürlüğünden 1 227.122.87 lira keşif bedelli Rize Lisesi Ek pavyonu ikmali inşaatı 2 Eylül 1959 Çarşamba günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi Kayıt ve Kabul Şartları 1 Bu yıl Fakültemize aday öğrenci kaydına 15/Eylül/1959 Salı güntl başlanacak ve 15/Ekim/1959 Perşembe günü saat 17'ye kadar devam edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • ZONGULDAK VALİLİĞİNDEN Aşağıda mahiyeti,muhammen keşif bedeli ve teminat miktarı yazılı Bir)iş Hükümet konağında Vilâyet Daimî Encumenind» 1/9/1959 Sah günü saat 11)de kapalı zarf usuliyle ihale olunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • Her fırsatta verilebilecek hediye *Oi.oKYA»l FREDO LİMON KOLONYASI TABİÎ ESANSLAR İLE İMÂL EDİLMİŞTİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • SATILIK Müstamel saç varil,mukavva varil ve teneke satılıktır.Garanti han No,207 Postahane Cad.Tel:22 48 90/53 44525)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • ODO-RO-NO kullandığınız zaman KOKU GİDERİCİ l banyodan yeni çıkmış intibaını uyandırırsınız Saat,ister sabahın,ister akşamın 4'ü olsun ODO-RO-NO sayesinde size refakat edenler üzerinde en hoş tesiri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK KADIKÖY deniz ve sayfiye mmtakasında apt.daireleri.46 66.000,bog.36 19 33.KIZILTOPRAKTA tren.tramvay arası dörder oda,hollü daire,katlar,66.000.boş,36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.08.1959
  • YÜZLERCE KATOLİK EFES'TE HACI OLDU t Baştarajı Birincide Meryem Ana ikametgâhının hemen yanındaki sahada yapılan ve İki saat kadar devam eden törende İzmir Katolik Argeveği Monsenyör Jozeî Descuffl Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.08.1959
  • İSTANBUL TENİS Turnuası başlıyor Şilili Ayala bu sene de favori.Nazmi'nin Yunanlı rakibi Kalyvos'u yenmesi bekleniyor ORHAN TÜREL y 111 ÜNCÜ İstanbul Enternasyonal Tenis Tur-Al f nuası bugün saat 14.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1959
  • MİLLÎ LİG TAKIMLARI ANKARAG Başşehir Sarı Lâcivert'iileri,bu yıl yeni transferleri ile forvetteki açıklarını kapatmaya muvaffak olmuşlardır ANKARA takımlarının millî llg'deki en büyük sıkıntısı forvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1959
  • KISA HABERLER Şehrimizde bulunan Alman yüzücüleri ile İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü yüzücüleri arasında yapılan Boğazı geçme müsabakasını Alman yüzücüleri kazanmıştır.Kandilli ile Ortaköy arasındaki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1959
  • Kzmirde hazırlık MAÇLARI izmir'in Millî Llg'e iştirak eden dört takımı dün rakipleri İle oynadıkları hususî karşılaşmaları açık farklarla kazanmışlardır.îzmirspor ödemiş Altınova'yı 4-0.Altınoıdu Süme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1959
  • İstanbulspor-Eyüp'e dün 4-3 mağlup oldu I-STANBULSPOR'un millî lig tertibi,yeni mevsimin ilk hazırlık maçını,kuruluşunun 40 inci yılın kutlayan Eyüp'le Eyüp sahasında oynamış ve 4 3 mağlûp olmuştur.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1959
  • BEYKOZ:5 TAKSİM:0 BEYKOZ,dün kendi stadında yaptığı ilk hazırlık maçında Taksim'i 5 0 mağlûp etmiştir.İlk devresi 3*0 Sarı Siyahlı takımın lehine neticelenen karşılaşma kalabalık bir seyirci kitlesi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1959
  • KASIMPAŞA ANADOLU'YU 3-1 mağlûp etti Lâcivert Beyazlıların takımı da rakibini 9-0 yendi KASIMPAŞA,mahalli ligin iddialı takımlarından Anadolu ile dün Ali Sami Yen stadında oynadığı hazırlık maçını 3-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1959
  • ATLETLERİMİZ VARNA'DA 4 BİRİNCİLİK ALDI Çiray,özgüder,Şahiner ve Şaban rakiplerini mağlûp ederek büyük bir başarı kazandılar VARNA,HUSUSÎ VARNA Enternasyonal Atletizm Turnuasına iştirak eden millî atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1959
  • Sarı Lacivertliler,Kadri'nin sayısına Lefler 2)ve Yüksel'in golleri île cevap vererek 3 1 galip geldiler B takımı Hasköy karşısında 2 1 lik skoru zor elde etti [ÖZDEMİR GÜRSOYJ Fenerbahçe,Karagümrük k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1959
  • Beşiktaş,B.Beyi7 YENEMEDİ:0-0 GENÇ RAKİPLERİ KARSISINDA BAŞARISIZ GÖZÜKEN SİYAH-BEYAZLILAR İKİNCİ DEVREDE İZMİR'DEN DÖNEN DOĞAN'I OYNATTILAR STAD:Şeref.SEYİRCİ:5.000 kişi Tahminî)HÂSILAT:18.000 T.L.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor